Wolt+ Általános Szerződési Feltételek

Jelen feltételek az Ön által megvásárolt, automatikusan megújuló és a Wolt Szolgáltatásban meghatározott előnyöket és kedvezményeket tartalmazó Wolt+ tagságra (a továbbiakban "Előfizetés" vagy "Wolt+") vonatkoznak. Az Előfizetésre a jelen Wolt+ Előfizetési Feltételek és a jelen dokumentumban hivatkozott Szolgáltatási Feltételeink vonatkoznak.

A Partner, Rendelés, Felhasználó, Wolt és Wolt Szolgáltatás fogalmak a Szolgáltatási Feltételekben kerülnek meghatározásra, és a Szolgáltatási Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

Az Előfizetés megvásárlásával Ön kifejezetten elfogadja a jelen Előfizetési Feltételeket. Az Előfizetés megvásárlásával Ön kijelenti továbbá, hogy külön és kifejezetten tájékoztatást kapott a jelen Előfizetési Feltételek speciális feltételeiről, amelyeket dőlt betű jelöl, és Ön kifejezetten elfogadja azokat.

A Wolt azonosító adatai:

  • Az Előfizetést (azaz a Wolt+ szolgáltatást) a Wolt Magyarország Kft. nyújtja (székhely: 1085 Budapest, Salétrom utca 4. földszint, cégjegyzékszám: 01-09-322693, adószám: 26296702-2-42, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban "Wolt").

  • Kereskedelmi név: "Wolt"

  • E-mail cím: support@wolt.com.

  • Tárhelyszolgáltató: Wolt Enterprises Oy (székhely: FI-00100 Helsinki, Arkadiankatu 6; e-mail cím: support@wolt.com).

A működés, valamint a panaszkezelés helyszíne megegyezik a Wolt székhelyével.

1. MI A WOLT+?

Wolt+ dióhéjban:

A Wolt+ egy automatikusan megújuló tagsági program, amelynek feltétele az előfizetési díj ismétlődő megfizetése. Az Előfizetéssel a Felhasználó a Wolt Szolgáltatásban vagy más kommunikációs csatornákon időről-időre meghatározott, speciális előnyökben és kedvezményekben részesülhet, amely a Felhasználó által a Wolt Szolgáltatáson keresztül leadott Rendelésekre vehető igénybe. Az Előfizetés által kínált állandó előnyként a Wolt úgy szervezi meg az Előfizetés hatálya alá tartozó Rendelések kiszállítását, hogy az ilyen kiszállításokért a Felhasználónak nem kell kiszállítási díjat fizetnie a Futár Partner részére. Ebből a célból az ilyen kiszállítások tekintetében a Wolt átvállalja a Felhasználó Futár Partner felé fennálló, kiszállítási díjra vonatkozó tartozását.

Az Előfizetés a Wolt Szolgáltatásban a W+ logóval megjelölt Partnerekre vonatkozik. Ha a Rendelése nem éri el a minimális kosárméret összegét, vagy Ön kívül esik a Partner étterme/üzlete és az Ön szállítási címe között számított maximális kiszállítási távolságon ("Kiszállítási Távolság"), akkor Ön nem jogosult az Előfizetése szerinti kiszállítási díjmentességre és egyéb előnyökre, illetve kedvezményekre.

Az Előfizetés a havi vagy éves fizetési időszak lejárta után automatikusan megújul, kivéve, ha Ön lemondja az Előfizetést. A Wolt Szolgáltatás felhasználói profiljában bármikor lemondhatja az Előfizetést a jelen Előfizetési Feltételekkel összhangban.

Az Előfizetést havi vagy éves díj ellenében kínáljuk, amelyet az adott előfizetési időszak kezdetén kell megfizetni.

Az Előfizetés csak abban az országban érvényes, ahol Ön azt megvásárolta. Az Előfizetés megvásárlásával Ön elfogadja a jelen Wolt+ Általános Szerződési Feltételeket (Előfizetési Feltételek) és a Wolt Szolgáltatásban az Előfizetésre vonatkozóan részletezett, hatályban lévő speciális feltételeket. Ön továbbá beleegyezik abba, hogy az Ön által meghatározott fizetési mód az Előfizetési időszakától függően havonta vagy évente, minden számlázási ciklusban, ismétlődő alapon terhelésre kerüljön az Előfizetés futamideje alatt. Az Előfizetés feltételei változhatnak, ezért kérjük, ellenőrizze az Előfizetés aktuális részleteit a Wolt Szolgáltatásban, valamint a Wolt+ hatályban lévő Általános Szerződési Feltételeiben.

Az Előfizetéssel biztosított kedvezmények a jogosult éttermekben és üzletekben leadott, a jelen feltételekben alább meghatározott minimális összegű Rendelésekre vonatkoznak.

Az Előfizetési kedvezmények csak a Wolt Szolgáltatásban feltüntetett, jogosult Partnereknél alkalmazandók. A Wolt fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítéssel vagy anélkül megváltoztassa az Előfizetési kedvezménnyel érintett Partnereket. Az Előfizetési kedvezmények a földrajzi elérhetőség függvényében vehetők igénybe, és a Rendelésre olyan díjak, mint a szolgáltatási díj, adók vagy egyéb díjak vonatkozhatnak.

Az Előfizetéssel a Felhasználó az alább meghatározott távolságtartományon belül a megjelölt éttermekből és üzletekből történő kiszállítás esetén kiszállítási díjmentességre, valamint a Wolt által időről-időre a Wolt Szolgáltatásban meghatározott egyéb előnyökre jogosult. Az Előfizetési programban részt vevő Partnerek a Wolt Szolgáltatásban W+ logóval kerülnek megjelölésre. Keresse a Partner neve melletti W+ jelet, hogy megtudja, mely Partnerekkel élvezheti a Wolt+ előnyeit.

Az Előfizetéssel kapcsolatos további részletek a Wolt Szolgáltatásban az Előfizetés megvásárlása előtt a fizetési oldalon érhetők el és fontos feltételeket tartalmaznak, például azt, hogy hol és mikor használható a Wolt+ Előfizetés, mi(k) az elérhető előny(ök), mennyi a Wolt+ Előfizetés díja és mi a számlázási időszak. Kérjük, vásárlás előtt tekintse át a Wolt+ Előfizetés részletszabályait a Wolt Szolgáltatásban.

Előfizetését a Wolt Szolgáltatáson belül a felhasználói profiljában a Wolt+ fülre koppintva tekintheti meg és kezelheti. Felhasználói profilján keresztül megtekintheti és kezelheti a beállításokat, beleértve a fizetési módot, a tagsága lejárati dátumát, a következő fizetési időpontot és azt az országot, ahol az Előfizetése érvényben van.

2. WOLT+ MEGVÁSÁRLÁSA

A Wolt+-t közvetlenül a Wolt Szolgáltatásban vásárolhatja meg, vagy a Wolt Szolgáltatásban adott esetben elindíthatja az Ön ingyenes próbaverzióját: a Wolt (alkalmazás és weboldal) nyitóképernyőjén található Wolt+ bannerre való kattintással eljut a regisztrációs felületre. Ezt követően a regisztrációs oldalon a “Csatlakozás a Wolt+-hoz” elnevezésű gombra kell kattintani. Ezután meg kell adnia a kártyaadatait, elfogadnia az ÁSZF-et. A folyamat befejezéséhez az oldalon lévő gombra kell kattintania. Ezt követően aktiválódik az Előfizetés.

A Wolt+ vásárlás megerősítése előtt megtekintheti az Előfizetés részleteit (ideértve az előfizetési díjat) a Wolt Szolgáltatásban, és kiválaszthatja a fizetési módot. Az előfizetési díj magával az Előfizetéssel kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza a havi, illetve az éves fizetési ciklusra vonatkozóan. Az egyértelműség kedvéért rögzítjük, hogy természetesen magukért a Rendelésekért a Partner vagy a Wolt által felszámított árakat és díjakat meg kell fizetnie, ideértve a szolgáltatási díjat is, kivéve, ha az Előfizetésére tekintettel a Wolt kifejezetten mentesíti Önt valamely ár vagy díj megfizetése alól a jelen Előfizetési Feltételekben vagy másutt. Az Előfizetés megvásárlása előtt minden releváns adat látható a fizetési oldalon. A Wolt ezáltal megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja, hogy Ön el tudja végezni az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a Wolt+ Előfizetés megvásárlása előtt.

Az Előfizetést egy hónapra (30 napos időszak) vagy egy évre vásárolhatja meg, és az az előfizetési időszaknak megfelelően előre kiszámlázásra kerül. Az Előfizetés megvásárlásakor az első számlázási ciklusra vonatkozó előfizetési díjat a vásárlás napján számoljuk fel Önnek, amely aktiválja a Wolt+-t a felhasználói profiljában részletezett időtartamra.

A számlázási ciklus alapja az Előfizetés első megvásárlásának dátuma, és az Előfizetés megvásárlásakor kiválasztott fizetési módot a havi, illetve az éves fizetési ciklusnak megfelelően terheljük. A fizetési módot a felhasználói profiljának Wolt+ fülén változtathatja meg. Amennyiben nem szeretné, hogy a Wolt Előfizetés automatikusan megújuljon, akkor az alábbi 4. pontban foglaltaknak megfelelően lemondhatja Előfizetését.

Ha nem tudjuk feldolgozni a fizetését, a Wolt megkéri Önt, hogy válasszon másik fizetési módot. Ha az ismétlődő fizetési ciklus során a fizetés meghiúsul, fenntartjuk a jogot, hogy automatikusan megszüntessük az Előfizetését vagy az előfizetési díjat egy előre meghatározott időszak után visszamenőlegesen, az eredeti fizetési ciklus kezdőnapjától számítva felszámítsuk.

Egyes Felhasználóknak ingyenes próbaverziót vagy más promóciós előfizetéseket kínálhatunk a Wolt+ Előfizetéshez. Az ingyenes próbaidőszakok a Wolt egyoldalú döntése szerint korlátozhatók, többek között a jogosultság vagy az ingyenes próbaidőszak időtartama alapján. Ha ingyenes próbaverziót kínálunk Önnek, akkor az ingyenes próbaverzió megkezdése előtt hozzá kell adnia egy fizetési módot az Előfizetéshez. Az ingyenes próbaidőszak után automatikusan megújítjuk az Előfizetését, és az ingyenes próbaidőszak megkezdésekor választott fizetési módot terheljük meg. Az Előfizetést bármikor lemondhatja a Wolt Szolgáltatás felhasználói beállításain keresztül. Ha az Előfizetés bármilyen okból megszűnik, Ön nem jogosult az ingyenes próbaverzióra semmilyen következő Előfizetés esetén.

A Wolt ezúton tájékoztatja Önt, hogy a Wolttal az Előfizetésre vonatkozóan kötött szerződés nem minősül írásba foglaltnak. Az Előfizetés mentésre és ezáltal rögzítésre kerül az Ön Wolt profiljában, amely a későbbiekben is hozzáférhető. Egyebekben a Wolt nem iktatja az ilyen szerződéseket.

A fent említett, a Wolttal kötött szerződés elérhető a Wolt Szolgáltatás (vagyis a Wolt App és Wolt weboldal) hivatalos nyelvein, amelyek a következők: azeri, dán, német, észt, angol, horvát, kazak, lett, litván, magyar, norvég, lengyel, szlovák, szlovén, szerb, finn, svéd, cseh, görög, orosz, héber, grúz, japán.

A Wolt aláveti magát a DoorDash, Inc. által kiadott magatartási kódexnek.

3. AZ ELŐFIZETÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

Az Ön előfizetése személyes használatra szól, és csak természetes személy fogyasztók jogosultak a Wolt+ megvásárlására, jogi személyek nem jogosultak a Wolt+ megvásárlására. Az Előfizetés abban az országban érvényes, ahol a Felhasználó a tagságot megvásárolta.

Az Előfizetés keretében Ön jogosult az alább meghatározott Kiszállítási Távolságon belüli Rendelések esetén kiszállítási díj nélküli kiszállításra. A Wolt Szolgáltatásban csak azokat a Wolt+-ban résztvevő Partnereket látja, amelyek az alkalmazandó Kiszállítási Távolságon belül vannak. Felhívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatási díj és egyéb díjak adott esetben továbbra is érvényesek lehetnek a megrendelésére.

Keresse a W+ jelet, hogy megtudja, mely Partnerek esetében érthető el kiszállítási díj nélküli kiszállítás az Ön közelében. Az ilyen Partnerek köre az Ön szállítási címétől függően változik. Ez azt jelenti, hogy kiszállítási díjat akkor kell fizetnie, ha a Kiszállítási Távolságon kívüli Partnerektől rendel.

Amennyiben engedélyezte a helymeghatározást, akkor Ön azon Wolt+ Partnereket látja, amelyek az aktuális tartózkodási helyétől számítva a Kiszállítási Távolságon belül találhatók. Ha Ön nem engedélyezte a helymeghatározást vagy nem adott meg szállítási címet a Wolt Szolgáltatásban, akkor a Kiszállítási Távolságon belüli éttermeket és üzleteket fogja látni az Ön tartózkodási helye szerinti város központjához viszonyítva.

A nulla kiszállítási díjra való jogosultság akkor vonatkozik Önre, ha a Rendelése eléri a Partnerre vonatkozó minimális kosárméretet. Az alkalmazandó minimális kosárméretet alább láthatja a jelen Előfizetési Feltételek végén. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön előfizető, de a Rendelése nem éri el a minimális kosárösszeget, akkor kiszállítási díj kerül felszámításra.

4. WOLT+ ELŐFIZETÉS LEMONDÁSA

Előfizetését legfeljebb az Előfizetése megújításának napját megelőző napig mondhatja le, ellenkező esetben az Előfizetése megújul az adott számlázási ciklusra vonatkozóan. Előfizetését a Wolt Szolgáltatás felhasználói profiljának Wolt+ fülén, a „tagság kezelése” menüben tudja lemondani.

Amennyiben lemondja az Előfizetését, a Wolt+ szolgáltatáson belüli előnyökhöz továbbra is hozzáférhet az Ön által fizetett, folyamatban lévő fizetési ciklus végéig. Sem a havi, sem pedig az éves befizetés nem visszatéríthető és nem átruházható, és a számlázási ciklus alatt kezdeményezett lemondás esetén sem kerül visszatérítésre. Ha az Előfizetést az ingyenes próbaidőszak alatt mondja le, akkor az Előfizetés azonnal megszűnik.

Ha Ön részt vett a Wolt+ ingyenes próbaidőszakában vagy más promóciós előfizetési időszakban, a már díjköteles és kifizetett Wolt+ előfizetését az első 48 órában lemondhatja és a Wolt+ előfizetési díját teljes egészében visszatérítjük.

Mind a havi, mind az éves előfizetők esetében, ha Ön az Előfizetés megvásárlását követő 48 órán belül lemondja Wolt+ előfizetését és az adott időszakban nem adott le Wolt+-ra jogosult Rendelést, a Wolt az egyoldalú döntése szerint visszatérítheti a teljes előfizetési díját (ti. az arányos előfizetési díj helyett, lásd alább). A félreértések elkerülése végett, az előző rendelkezés kizárólag az Előfizetés első megvásárlására vonatkozik, az automatikus megújítási időszakokra pedig nem vonatkozik.

Speciális elállási, illetve felmondási jog az Előfizetés első megvásárlását követő 14 napon belül:

Az Előfizetés lemondására vonatkozó fenti, általános szabályoktól függetlenül, Ön jogosult indokolás nélkül elállni az Előfizetéstől az Előfizetés megvásárlását követő 14 napon belül. A Wolt+ megvásárlásával Ön felkéri a Woltot, hogy kezdje meg a Wolt+ szolgáltatás nyújtását már a fenti elállási határidő lejárta előtt, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja az elállási jogát. Ugyanakkor, ha a Wolt+ szolgáltatás nyújtását a Wolt megkezdte, az elállási jog helyett Ön jogosult indokolás nélkül felmondani az Előfizetést az Előfizetés megvásárlását követő 14 napon belül. Az elállási/felmondási határidő az Előfizetés megvásárlásának napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ön részt vett a Wolt+-ra vonatkozó ingyenes próbaidőszakban, elállási/felmondási határidő az attól számított 14 nap elteltével jár le, hogy az ingyenes próbaidőszak véget ért és így Önnek fizetnie kell a Wolt+ szolgáltatásért.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát küldje meg a Wolt részére (például postán vagy elektronikus úton küldött levél, vagyis e-mail útján) a Wolt címére/e-mail címére, amely a jelen Előfizetési Feltételek elején található. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A félreértések elkerülése végett, a fenti rendelkezések kizárólag az Előfizetés első megvásárlására vonatkoznak, az automatikus megújítási időszakokra pedig nem vonatkoznak.

A fenti speciális elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll az Előfizetésétől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (azaz az előfizetési díját). A visszatérítés során a Wolt+ megvásárlása során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja (e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli).

Mivel a Wolt+ megvásárlásával Ön kéri, hogy a Wolt az elállási határidőn belül kezdje meg a Wolt+ szolgáltatás teljesítését, amennyiben Ön felmondja az Előfizetését Ön köteles megtéríteni a Wolt számára az Előfizetése megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó előfizetési díjat. Ennek megfelelően, az előfizetési díj azon részét tértíjük vissza Önnek, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

*****

Elállási/Felmondási nyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Wolt Magyarország Kft. nyújtja (székhely: 1085 Budapest, Salétrom utca 4. földszint, cégjegyzékszám: 01-09-322693)

Alulírott kijelenti, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat a Wolt+ szolgáltatás tekintetében, amelyre előfizettem:

Szerződéskötés időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

*****

5. AZ ELŐFIZETÉS MÓDOSÍTÁSA

A Wolt fenntartja a jogot arra, hogy az üzleti környezetben bekövetkezett vagy technológiai változás miatt, illetve hasonló okból az Előfizetés, illetve a jelen Előfizetési Feltételek feltételeit és tartalmát módosítsa vagy a Wolt Előfizetés lehetőségét egy vagy több országban megszüntesse. Az Előfizetési Feltételek olyan módosításait azonban, amelyek Önt jelentősen hátrányosan érintik, csak legalább 45 napos előzetes írásbeli értesítéssel hajtjuk végre. Az előfizetési díjat növelő változtatásokról 45 nappal korábban írásban értesítjük. A módosítások az értesítési időszakot követően automatikusan hatályba lépnek, de Ön a fenti 4. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően lemondhatja Előfizetését. A félreértések elkerülése végett rögzítjük, hogy a Wolt+ szolgáltatásban résztvevő Partnerek változása nem minősül az Előfizetési Feltételek módosításának.

A Wolt jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó Előfizetését, amennyiben: (i) a Felhasználó visszaél a Wolt Szolgáltatással vagy az Előfizetéssel, vagy bármilyen módon kárt vagy hátrányt okoz a Wolt Szolgáltatás használatában vagy a Partnereknek, illetve a Woltnak vagy a Wolt alkalmazottainak; (ii) a Woltnak alapos gyanúja van arról, hogy a Felhasználó az Előfizetés használata során csalárd módon járt el, vagy (iii) a Felhasználó egyébként nem teljesíti a jelen Wolt+ Előfizetési Feltételekből vagy az alkalmazandó jogszabályokból eredő kötelezettségeit. A Wolt fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a már kifizetett előfizetési díjakat, ha az Előfizetés a jelen pontban meghatározott körülmény miatt szűnik meg.

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Wolt itt elérhető adatvédelmi tájékoztatója ismerteti a személyes adatok kezelését az Előfizetéssel kapcsolatban.

Az Előfizetéssel kapcsolatos adatkezelés tekintetében az adatkezelő a Wolt (a Wolt adatait lásd a jelen Előfizetési Feltételek elején).

Az Előfizetéssel kapcsolatban nem használunk és nem gyűjtünk Öntől további személyes adatokat, kivéve annak tényét, hogy Ön előfizetett a Wolt+-ra és az Ön Előfizetési tervének részleteit, amely az előfizetési díjat, a fizetési módot, az érvényességi időt, a benne foglalt előnyöket, valamint azt tartalmazza, hogy alkalmazandó-e a kosárméret és a Kiszállítási Távolság.

A Wolt a fenti személyes adatokat azért kezeli, hogy az Ön és a Wolt közötti szerződés (azaz a Wolt Szolgáltatásra vonatkozó szerződés) alapján felajánlhassa Önnek az Előfizetést. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az Ön ahhoz adott hozzájárulása, hogy a Wolt marketing üzeneteket és értesítéseket küldjön Önnek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A fenti személyes adatokat arra is használjuk, hogy nyújtani tudjuk Önnek a Wolt+ szolgáltatást, amelyre előfizetett, beleértve, hogy lehetővé tegyük az Ön számára az Előfizetése előnyeinek kihasználását, valamint az Előfizetés állapotának megjelenítését és a fizetések kezelését. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a szerződés, vagyis az Ön Wolt+ Előfizetésének teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Ha Ön kapcsolatba lép ügyfélszolgálatunkkal, az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy megválaszoljuk kérdéseit vagy megoldjuk panaszát. A panaszával kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Woltra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), míg ha más okból lép kapcsolatba a Wolttal, az adatkezelés jogalapja a szerződés, vagyis az Ön Wolt+ Előfizetésének teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelésre vonatkozó további, mint például az Önt megillető jogokkal kapcsolatos információk a „WOLT ADATVÉDELMI NYILATKOZATA” című dokumentumban kerültek kifejtésre, amely a jelen adatkezelésre is megfelelően alkalmazandó és a következő linken érhető el:

A Wolt Adatvédelmi Nyilatkozata

7. HIBÁK ÉS PANASZOK

Kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk a support@wolt.com címen vagy az alkalmazásbeli ügyfélszolgálati csevegőn, ha jogosulatlan terhelést észlel az Előfizetése fizetési módja tekintetében, vagy ha panasza van az Előfizetéssel kapcsolatban. Panaszát levélben is elküldheti nekünk a Wolt székelyére (1085 Budapest, Salétrom utca 4. földszint).

Megeshet, hogy az Előfizetés és/vagy annak bármely funkciója időről-időre különböző okokból nem elérhető, nem pontos vagy nem folyamatos, a Wolt a rendelkezésre állás ilyen hiányáért kizárja a felelősségét.

A Wolt+-t és az azon keresztül elérhető összes információt kizárólag tájékoztató céllal, "ahogy van" és "ahogy elérhető" alapon bocsátjuk rendelkezésre. Nem vállalunk semmiféle szavatosságot, garanciát vagy biztosítékot sem kifejezett, sem hallgatólagos formában, beleértve, de nem kizárólagosan az Előfizetés pontosságát vagy teljességét, illetve elérhetőségét.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk minden szerződéses és jogszabályi szavatosságot, beleértve, de nem kizárólagosan a jogszabályi szavatosságot az Előfizetésre vonatkozóan.

A Wolt+ szolgáltatásra, vagyis az Előfizetésre (tehát nem a Wolt Szolgáltatásban leadott egyedi Rendeléseire vonatkozó Adatásvételi szerződésre és Kiszállítási szerződésre) vonatkozó kellékszavatosság tekintetében kérjük olvassa el az alábbi részletes tájékoztatást. A Wolt+ szolgáltatás jellege miatt a termékszavatossági és a jótállási szabályok nem alkalmazandók.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Wolt hibás teljesítése esetén a Wolttal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Wolt számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben – elállhat az Előfizetéstől.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Wolt adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Wolttal. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy az érintett fizetési ciklus Wolt általi teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Wolttal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét az Előfizetéssel kapocslatban.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

Az érintett fizetési ciklus Wolt általi teljesítésétől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba Wolttal való közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Wolt nyújtotta. Az érintett fizetési ciklus Wolt általi teljesítésétől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Amennyiben fogyasztói panasza lenne az Előfizetéssel kapcsolatban, Ön jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz; Magyarországon a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatók a következő honlapon:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

Igényével Ön a lakóhelye vagy a Wolt székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testület.

A békéltető testületekről bővebb információt találhat a következő honlapon: www.bekeltetes.hu. A Wolt székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszám: 06-1-488-2131, honlap: https://bekeltet.bkik.hu/, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu).

Amennyiben Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben lakóhellyel rendelkező fogyasztó, Ön és a Wolt használhatja az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platformot is a viták rendezésére. Ez a felület az ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.

Bírósági eljárás esetén, arra az esetre, ha az általános illetékességi szabályok alapján nem valamely Budapest vagy Pest megye területén működő bíróság lenne illetékes a Wolt+ szolgáltatással kapcsolatos jogvita elbíráslására, úgy a Felek, hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki. Az egyértelműség kedvéért, amennyiben a jogvitával érintett valamely fél fogyasztó, ez nem érinti a fogyasztókra jogszabályok által megállapított kedvezményes illetékességi szabályokat.

ALKALMAZANDÓ KISZÁLLÍTÁSI TÁVOLSÁG ÉS MINIMÁLIS KOSÁRMÉRET

  • Minimális kosárméret (étterem és kiskereskedelmi Partnertől történő Rendelés esetén): 3000,- Ft

  • Minimális kosárméret (szupermarket Partnertől történő Rendelés esetén): 5000,- Ft (a szupermarket Partnerek listáját megtalálja a Wolt Szolgáltatásban – App és weboldal)

  • Maximális kiszállítási távolság: 4 kilométer