Szolgáltatási Feltételek - Magyarország

A Wolt Szolgáltatás használatával Ön (a Felhasználó) elfogadja a jelen Szolgáltatási Feltételeket („Szolgáltatási Feltételek”).

Kérjük, hogy a Wolt Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi Szolgáltatási Feltételeket. Amennyiben a Szolgáltatási Feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Wolt Szolgáltatást. A jelen Szolgáltatási Feltételek irányadók a Wolt Szolgáltatás bármely igénybevételére, valamint az alábbiakban meghatározott Adásvételi Megállapodásokra és Kiszállítási Szolgáltatási Megállapodásokra. A Wolt Szolgáltatás részletesebb leírás és a rendszerkövetelményekről szóló tájékoztatás megtalálható a wolt.com weboldalon.

Ha Wolt for Work Fiókkal rendelkezik, akkor a jelen Szolgáltatási Feltételek irányadók azon vásárló szervezetre is, amely Önnek a Wolt for Work Funkciót biztosította („Vásárló Szervezet”), a Wolt for Work Funkción leadott Rendelés vonatkozásában. Ha a jelen Szolgáltatási Feltételek és a Vásárló Szervezetre vonatkozó Wolt Vállalati Szerződési Feltételek között bármilyen ellentmondás van, akkor a Wolt Vállalati Szerződési Feltételeket élveznek elsőbbséget.

A Szolgáltatási Feltételek kizárólag közöttünk és a Felhasználó között köttetnek, és nem pedig az Apple Inc.-el, ezért az Apple Inc. nem felel a Wolt Applikációért vagy annak tartalmáért. Ön elfogadja, hogy az Apple Inc. és az Apple Inc. leányvállalatai („Apple”) harmadik félként kedvezményezettjei a Szolgáltatási Feltételeknek, így a Szolgáltatási Feltételek elfogadásával az Apple harmadik fél kedvezményezettként jogosulttá válik (és úgy is kell tekinteni, hogy e jogot elfogadta) a Szolgáltatási Feltételek érvényesítésére Önnel szembeni.

1. Fogalmak

 „Rendelés”: az alábbi 3.2. pontban meghatározott jelentéssel bír.

„Futár Partner”: a Wolt alvállalkozójaként futárszolgáltatást végző természetes vagy jogi személyeket jelenti.

„Kiszállítási Szolgáltatási Megállapodás”: megállapodás a Wolt egy Rendelésre vonatkozó kiszállítási szolgáltatása tárgyában. A Wolt for Work Funkción keresztül történő Rendelések esetén a Kiszállítási Szolgáltatási Megállapodás a Wolt és a Vásárló Szervezet között hoz létre kötelező erejű megállapodást, bármely más esetben a Kiszállítási Szolgáltatási Megállapodás a Wolt és a Felhasználó között jön létre kötelező erővel.

Partner”: étterem vagy egyéb szolgáltató partner, amely partnerségi megállapodást kötött a Wolt-tal és termékeit és szállítási szolgáltatásait, ha van ilyen, a Wolt Szolgáltatáson keresztül nyújtja. A Wolt Szolgáltatáson belüli ellentétes információ hiányában valamennyi Partner vállalkozásnak minősül a magyar jogszabályok értelmében.

 „Gyógyszertár Partner” olyan Partner, amely megfelel a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény („Gyft.”) szerinti gyógyszertár fogalmának és az irányadó, mindenkor hatályban lévő jogszabályi rendelkezések szerinti, érvényes működési és valamennyi egyéb szükséges engedéllyel rendelkezik, illetve a kötelező nyilvántartásba vétele megtörtént.

Adásvételi Megállapodás”: megállapodás a Partner termékeinek megvásárlására és esetleges kiszállítási szolgáltatásainak igénybevételére Rendelés alapján, amennyiben Partner kiszállítási szolgáltatást is nyújt. A Wolt for Work Funkción keresztül történő rendelés esetén az Adásvételi Megállapodás a Partner és a Vásárlói Szervezet között hoz létre kötelező erejű megállapodást, bármely más esetben az Adásvételi Megállapodás a Partner és a Felhasználó között jön létre kötelező erővel.

 „Wolt: Wolt Magyarország Kft., székhelye: 1085 Budapest, Salétrom utca 4. földszint.

 „Wolt App”: digitális alkalmazás, amelyet a Wolt biztosít természetes és jogi személyeknek annak érdekében, hogy termékeket rendeljenek a Wolt Partnereitől.

 „Wolt for Work Fiók”: felhasználói fiókot jelent a Wolt App-ben, amelyhez hozzárendelésre került a Wolt for Work Funkció.

 „Wolt for Work Funkció: Wolt App olyan fizetési funkcióját jelenti, amelyen keresztül a Vásárló Szervezet által felhatalmazott Felhasználók megrendeléseket adhatnak le a Vásárló Szervezet költségén.

 „Wolt Szolgáltatás: a Wolt App és a Wolt wolt.com weboldalát egyaránt jelenti, valamint azokat a további helyeket, amelyek megemlítésre kerülnek a wolt.com oldalon.

 „Felhasználó” vagy „Ön”: természetes személy, aki használja a Wolt Szolgáltatást.

„Kiskereskedelmi Termékek”: élelmiszerek, fogyóeszközök, közüzemi és egyéb fogyasztási cikkek, amelyeket a Partner a Wolt Szolgáltatáson keresztül bocsátott rendelkezésre.

„SZÉP Kártya” a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "SZÉP Kártya Rendelet") szerinti Széchenyi Pihenő Kártya.

2. A Wolt azonosító adatai

 ·    Wolt Magyarország Kft., székhely: 1085 Budapest, Salétrom utca 4. földszint, cégjegyzékszám: 01-09-322693, adószám: 26296702-2-42, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.

·      Kereskedelmi név: „Wolt”,   

·      Email cím: support@wolt.com.

Tárhelyszolgáltató: Wolt Enterprises Oy (székhely: FI-00100 Helsinki, Pohjoinen Rautatiekatu 21; e-mail cím: support@wolt.com).

A működés, valamint panaszkezelés helyszíne megegyezik a Wolt székhelyével.

Partnereink leírása, termékei és szolgáltatásai a Wolt Appon és a Wolt weboldalon keresztül érhetők el.

3. A Wolt Szolgáltatás leírása

3.1. A Wolt olyan felületet biztosít, amelyen a Felhasználók ételeket és Kiskereskedelmi Termékeket vásárolhatnak, továbbá kiszállítási szolgáltatást nyújt a Felhasználók számára a bizonyos Partnerektől vásárolt termékek vonatkozásában, amennyiben a Felhasználó kiszállításra vonatkozó megrendelést is leadott. Amikor Ön a Partnertől terméket vásárol, a Wolt közreműködik a teljesítésben a Wolt Szolgáltatás nyújtása útján. A Wolt jogosult szolgáltatási díjat és/vagy egyéb díjakat felszámítani a Felhasználók felé a Wolt Szolgáltatáson leadott összes Rendeléshez vagy bizonyos (pl. adott napszakban vagy adott Partnernél leadott stb.) Rendelésekhez kapcsolódóan. A Felhasználó által az adott Rendeléshez kapcsolódóan fizetendő szolgáltatási díj és/vagy egyéb díjak összegéről a Wolt pontos tájékoztatást nyújt a Wolt Szolgáltatásban a Rendelés leadása előtt. A Felhasználó a Wolt Szolgáltatás használatával elfogadja, hogy a Wolt jogosult az általa megállapított szolgáltatási díjat és egyéb díjakat felszámítani. A Felhasználó az adott Rendelés leadásával elfogadja a vonatkozó szolgáltatási díj és egyéb díjak összegét, valamint az erre irányuló fizetési kötelezettséget.

3.2. A Partnerek a termékeikről és szolgáltatásaikról szóló pontos és naprakész tájékoztatást a Wolt Szolgáltatáson keresztül nyújtják, ideértve az étlapokkal és a termékek árával kapcsolatos tájékoztatást is. A Wolt Szolgáltatás tartalmazza továbbá az adott megrendeléshez kötődő kiszállítási díjra és szolgáltatási díjra és/vagy egyéb díjakra vonatkozó információkat. Amennyiben Önnek ételallergiája van vagy egyéb étrendi korlátozást tart, kérjük közvetlenül vegye fel a kapcsolatot a Partnerrel! A Partner az ételek összetételére vonatkozó részletes információval fog szolgálni. A Partnerek termékeinek és szolgáltatásainak értékesítése és megvásárlása további, a Partner által meghatározott szerződési feltételekhez lehet kötve a Wolt Szolgáltatás keretében, valamint az itt megjelenítettek szerint (McDonalds’os Rendelések esetén). A Kiskereskedelmi Termékek árazása a Rendelés leadásának dátuma alapján kerül meghatározásra. Az előre csomagolt termékek esetén csomagolási súlyból eredően kismértékű eltérések előfordulhatnak a feltüntetett ár és a Rendelés végleges ára között.

A Kiskereskedelmi Termékek vonatkozásában a Partnerek allergén- és termékspecifikációt tesznek elérhetővé a Felhasználó részére a Wolt Szolgáltatáson keresztül. A Partnerek felelőssége a Kiskereskedelmi Termékek vonatkozásában az alkalmazandó jogszabályok – így különösen a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló Európai Parlament és Tanács 1169/2011/EU rendelete – által előírt információ rendelkezésre bocsátása. A Partner felelőssége annak biztosítása, hogy - amennyiben alkalmazandó - az eladási ár és az egységár a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelvével összhangban kerüljenek feltüntetésre.

A Partner szabadon határozhatja meg a Kiskereskedelmi Termékek választékát és árazását a Wolt Szolgáltatásban. A Partner továbbá bizonyos korlátozásokat (például mennyiségi, illetve méretezési) vezethet be az Ön Rendelése vonatkozásában. A Partner felelőssége a Kiskereskedelmi Termék elérhetőségének korlátozottságáról történő tájékoztatás. A Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben egy termék átmenetileg nem elérhető, a Partner az Ön Rendelését az érintett termék nélkül teljesíti. A Rendelés időpontjában nem elérhető termékek vonatkozó díja nem kerülnek felszámításra az Ön részére.

A Wolt Szolgáltatásban vényköteles gyógyszerek vagy közfinanszírozásban részesülő készítmények nem rendelhetők, vényeivel keresse fel személyesen a gyógyszertárat. Tájékoztatjuk, hogy a Wolt nem ad sem szakmai tanácsot, sem helyettesítésre vagy alkalmazásra vonatkozó javaslatot, véleményt a Felhasználók részére a gyógyszerekkel és más, a Gyógyszertár Partner által a Wolt Szolgáltatáson értékesített termékkel kapcsolatban, kérdéseivel közvetlenül az adott Gyógyszertár Partner személyzetéhez fordulhat.

Amikor a Felhasználó megvásárlásra kiválasztja a Partner termékeit és szolgáltatásait, a Felhasználó kötelező erejű megrendelést ad le a termékek és szolgáltatások Partnertől történő megvásárlására azon általános szerződési feltételek mellett, amelyeket a Felhasználónak a Wolt Szolgáltatásban a rendelés leadása előtt a Partner ismertet (a „Rendelés”). A Rendelés beérkezését követően a Wolt továbbítja a Rendelés részleteit a Partner felé. Amikor a Partner elfogadja a Rendelést, és a Wolt a Partner nevében a Felhasználó részére visszaigazolja a Rendelést, akkor a Felhasználó vagy a Vásárló Szervezet és a Partner között Adásvételi Megállapodás jön létre. Ez esetben a Wolt a Partner nevében, vagy a Partner a saját nevében (ahogy alkalmazandó) bizonylatot állít ki Felhasználó részére. Miután a visszaigazolás a Felhasználó részére megküldésre kerül, és amennyiben a Felhasználó a Rendelés kiszállítása iránt is rendelést ad le, a Felhasználó vagy a Vásárló Szervezet és a Wolt között is jogi kötőerővel bíró szerződés jön létre a kiszállítási szolgáltatás nyújtására (ti. a Kiszállítási Szolgáltatási Megállapodás), amelyet akkor kell létrejöttnek tekinteni, amikor a Wolt elfogadja a Felhasználó kiszállítási szolgáltatásra vonatkozó megrendelését.

A Wolt Szolgáltatáson belüli szerződéskötés érdekében az alábbi technikai lépések megtétele szükséges:

  • azon étterem/üzlet kiválasztása, ahonnan a Rendelésre sor kerül;

  • azon termékek kiválasztása, amelyekből a Rendelés áll; valamint ezek hozzáadása a Rendeléshez;

  • a Rendelés megtekintése gombra kattintás;

  • a fizetés gombra kattintás;

  • a „kattintás a rendeléshez”/”jóváhagyás: húzd jobbra” gombra kattintás/ennek elhúzása;

  • a Wolt késedelem nélkül megerősíti a Rendelést a Wolt Szolgáltatás keretein belül.

A Wolt tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Wolt-tal kötött szerződése nem minősül írásbeli szerződésnek. A Felhasználó Rendelései a Felhasználó profiljában mentésre kerülnek a Rendelési előzmények között, amely a későbbiekben is elérhető. Egyebekben a szerződéseket a Wolt nem iktatja.

A Wolt-tal szerződni a következő nyelveken lehetséges: magyar, angol.

A Rendelés leadását megelőzően az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközök kapcsán:

  • a Rendeléshez tartozó termékek kiválasztását követően a felugró ablak lehetővé teszi a Felhasználó számára azt, hogy meghatározza a megrendelésre kerülő termékek számát és hozzáadja azokat a Rendeléshez; és

  • a Rendelés megtekintésre gombra kattintást követően a Felhasználó látja a megrendelésre kerülő termékeket és a számukra kattintva módosíthatja az adott termékek számát, valamint törölheti is a terméket a Rendelésből; és

  • a fizetés gombra kattintást követően a Felhasználó ismételten látja a megrendelésre kerülő termékeket, és a termékre kattintva módosíthatja az adott termékek számát, valamint törölheti is a terméket a Rendelésből; valamint további termékeket is hozzáadhat, és a Felhasználó láthatja és megváltoztathatja azt, hogy a Rendelés hová és mikor kerüljön teljesítésre.

A Wolt így hatékony és elérhető technikai eszközökön keresztól biztosítja annak lehetőségét, hogy a Felhasználó azonosíthassa és kijavíthassa az adatbeviteli hibákat még a Rendelés leadását megelőzően (azaz a Rendelés elküldése előtt).

3.3. A Felhasználó által kiválasztott Partner elkészíti a Rendelésben szereplő termékeket a Felhasználónak. A Wolt nem felel a Felhasználó felé az Adásvételi Megállapodás Partner részéről történő megfelelő teljesítéséért. Az egyértelműség kedvéért, a Partner kizárólagosan felel a Rendelés tartalmának hibájáért vagy az Adásvételi Megállapodás teljesítésével kapcsolatos hibáért.

3.4. Ön a termékekre vagy kiszállítási szolgáltatásokra leadott Rendelését azok megrendelését követően nem vonhatja vissza és nem törölheti. A termék vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó Rendelés leadása előtt gondosan ellenőrizze a választását.

3.5. A 3.4 szakaszban foglaltak ellenére Önnek fogyasztóként (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként) joga van a Kiskereskedelmi Termékeket tartalmazó Rendelésétől való elálláshoz, a Kiskereskedelmi Termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül, vagy - amennyiben alkalmazandó - az adott Partner által a Wolt Szolgáltatásban leírtak szerinti hosszabb időtartamon belül. A jogszabályi 14 napos határidő megtartottnak minősül, ha a határidő lejártát megelőzően az árut/árukat elküldi. Amennyiben a Partner olyan terméket értékesít, amely tekintetében Önt indokolás nélküli elállási jog illeti meg, a Partner kötelessége és felelőssége azon keretrendszer kialakítása és működétetése, amely keretében a Felhasználó ezen jogát megfelelően érvényesítheti.

Az érintett Rendelésektől vagy bizonyos termékektől való elálláshoz kérjük vegye fel a kapcsolatot a Partnerrel az eladás helyének ügyfélszolgálata útján. Az eladás helyét a Wolt, illetve a Partner által kibocsátott számla segítségével azonosíthatja. Amennyiben a Felhasználó a Wolt részére jelzi elállási szándékát, a Wolt azt érdemi vizsgálat nélkül, annak céljából Partner részére megküldi.

Az elállási jog az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat közvetlenül a Partner részére történő eljuttatásával gyakorolható (közvetlenül a Wolt-on keresztül, ahogy fentebb kifejtésre került), amely a Felhasználó mint fogyasztó kötelezettsége. A nyilatkozat bármely formában megtehető, ideértve a jelen Szolgáltatási Feltételek mellékletét képező minta felhasználását. A Partner az elállási jog gyakorlásáról, valamint az ellenszolgáltatás visszatérítésével kapcsolatosan köteles a Wolt-ot haladéktalanul írásban értesíteni. A Wolt a Felhasználó mint fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (úgy mint valamennyi szolgáltatási díjat vagy egyéb díjakat ha azok felszámításra kerültek, kiszállítási díjat, borravalót) -, a Felhasználó mint fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza Felhasználó részére, ideértve Wolt krediteket, ha a fizetés ezek segítségével történt. Felhívjuk figyelmét, hogy a kiszállítási díj, szolgáltatási díj és egyéb díjak, ha ezek felszámításra kerültek, valamint a borravaló nem kerül visszatérítésre a Rendeléstől való részleges elállás esetén.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Partnernek erre vonatkozóan külön feltételei vagy garanciái lehetnek érvényben, amelyek ezen feltételeken felül érvényesek. A Partner az ilyen feltételekről külön-külön tájékoztatja a Felhasználókat a Wolt Szolgáltatáson keresztül.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett (Partner neve, postai címe és email címe):

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére irányuló szerződés tekintetében (az áruk megjelölése):

Rendelés napja (*) / kézhezvétel napja (*)

A fogyasztó(k) neve(i):

A fogyasztó(k) címe(i):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

(*) A helyzettől függően törölhető.

A Wolt a vonatkozó, fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályokban foglalt elállási korlátozásokat követi, különösen ideértve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglaltakat. Bizonyos termékek vonatkozásában a fogyasztó nem állhat el Rendelésétől és a fogyasztó bizonyos termékeket nem küldhet vissza, például:

●Élelmiszerek és olyan termékek, amelyek természetüknél fogva romlandók vagy minőségét rövid ideig megőrzők

● Olyan termékek, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel

● Játékok, filmek, szoftverek és egyéb lezárt termékek rendelésétől nem állhat el azután, hogy az ilyen termékek csomagolását megbontották

● Higiéniai és intim termékek a csomagolás felbontása után

● Azon termékek, amelyek a Felhasználói előírásainak és utasításainak megfelelően kerültek elkészítésre.

Ez azt jelenti, hogy az élelmiszerterméket például nem tudja oly módon visszaküldeni, hogy a vásárlás utáni törvényes elállási jogára hivatkozik. Az ilyen termékekre vonatkozó Rendelés nem vonható vissza, nem módosítható, és attól nem lehet elállni miután leadásra került. Kérjük, hogy alaposan vizsgálja meg a kiválasztott terméket Rendelésének leadását megelőzően.

3.6. A fentieknek megfelelően továbbá gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, étrend-kiegészítők, tápszerek, valamint kozmetikumok tekintetében Ön kizárólag akkor gyakorolhatja az elállási jogát, ha a csomagolásuk bontatlan, mivel azok olyan zárt csomagolású termékek, amelyek a jogszabályok értelmében egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontásuk után nem küldhetők vissza. Orvostechnikai eszköz, illetve gyógyászati segédeszköz rendelése esetén csak kipróbálás előtt élhet az elállás jogával.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a tévesen kiszolgáltatott gyógyszer vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által visszahívott gyógyszer kivételével gyógyszert visszavenni nem lehet. Ennek megfelelően nem vényköteles gyógyszer rendelése esetén Ön kizárólag akkor gyakorolhatja az elállási jogát, ha Ön a Gyógyszertár Partner által Önnek tévesen értékesített gyógyszer helyett más gyógyszert rendelt, vagy ha a megrendelt gyógyszert az OGYÉI visszahívta. A jogszabály értelmében gyógyszertár érdekkörében felmerült okból tévesen, vagy a nem megfelelő minőségben kiszolgáltatott gyógyszert - a nyugtán szereplő térítési díjának vagy árának visszafizetése mellett - a kiadást követő 5. nap nyitva tartásának végéig köteles visszavenni az a gyógyszertár, ahol azt a vásárlást igazoló dokumentum alapján kiadták.

3.7. A Kiskereskedelmi Termékeket a Rendeléstől való elállást követően a lehető leghamarabb vissza kell küldeni (melynek a költsége Önt terheli), legkésőbb az elállás időpontját követő 14 napon belül. A visszaküldött terméknek használatlan állapotban kell lennie, ide nem értve az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (de a Felhasználó az ezen célon túli használatból eredő valamennyi értékcsökkenésért felel). A terméket megfelelő védelmet biztosító csomagolással kell ellátni, vagy eredeti csomagolásában kell visszaküldeni, vagy pedig ahhoz hasonló módon kell becsomagolni. A visszatérítés visszatartásra kerülhet mindaddig, amíg Ön nem az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

3.8. Az Ön ás a Wolt közötti megállapodás (azaz nem az Adásvételi Megállapodás a Partner termékei tekintetében) járulékos megállapodásnak minősül, és így automatikusan megszűnik, ha Ön a jogszabályokban foglalt fogyasztói elállási jogát gyakorolja az Adásvételi Megállapodás tekintetében. Ezen megállapodás jellegéből kifolyólag a termékszavatosság és a jótállás szabályai nem alkalmazandók az Ön és a Wolt közti megállapodásra. A kellékszavatossági jogok közül (az áttérés lehetséges, de az ezzel okozott költségeket Ön viseli, kivéve, ha az áttérésre a Wolt adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt), két órát meghaladó kiszállítási késedelem esetén az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti vagy elállhat a megállapodásoktól, a Wolt értesítése útján. Kérjük vegye figyelembe, hogy ezen értesítést késedelem nélkül szükséges közölnie (fogyasztók esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek tekintendő), és az általános elévülési idő egy év (fogyasztók esetén két év, használt áruk kivételével, ahol egy éves időtartam alkalmazandó). Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a hibás szolgáltatást a Wolt nyújtotta; a teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3.9. A Wolt nem veti alá magát egyetlen magatartási kódexnek sem.

4. Felhasználói fiók

4.1. Önnek egy korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható, átruházásra és továbbengedélyezésre ki nem terjedő joga van Wolt Szolgáltatás, valamint az annak keretében időről időre elérhetővé tett tartalom (abban a formában, ahogy az Ön részére általunk felajánlásra kerül) elérésére és használatára, kizárólag az itt meghatározott célokra. Az Apple App Store-ból letöltött iOS Wolt App esetén a Felhasználó részére biztosított jog tovább korlátozódik a Wolt App olyan Apple márkájú terméken történő használatára, amely a Felhasználó tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, és ahogyan azt az App Store Általános Szerződési Feltételei és a jelen Szolgáltatási Feltételek, mint Felhasználásai Szabályok lehetővé teszik. Minden, itt kifejezetten nem említett jog a Wolt vagy a Wolt licenszora javára fenntartva.

4.2. A Wolt Szolgáltatás használata érdekében a Felhasználónak felhasználói fiókot kell létrehoznia a Wolt Szolgáltatásban szereplő regisztrációs útmutató követésével. A felhasználói fiók létrehozása felhasználónév és jelszó, valamint bizonyos személyes adatok megadását követeli meg, úgy, mint: név, cím, e-mailcím, telefonszám, továbbá legalább egy fizetési mód. A Wolt Szolgáltatás használatával Ön elfogadja, hogy felhasználási fiókja összes adatát naprakészen kell tartania. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Wolt Adatvédelmi Nyilatkozatával talál. Felhasználói fiókjának belépési adatai személyhez kötöttek (hacsak a Wolt és a Vásárló Szervezet eltérően nem állapodnak meg). A Felhasználó köteles a Felhasználói Fiók belépési adatait és azon információkat, amelyek a Felhasználó vagy a Vásárló Szervezet Felhasználói Fiókjához való hozzáféréséhez szükségesek, bizalmasan kezelni, harmadik felek számára hozzáférhetővé nem tenni. Egy Felhasználó csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Amennyiben felhasználói fiókját törölni szeretné, lépjen kapcsolatba velünk fenti elérhetőségünkön!

4.3. Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy bármely jogosulatlan személy hozzáfért a Felhasználó belépési adataihoz vagy magához a felhasználói fiókhoz, a Felhasználó arról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Woltot. A Felhasználó felel a Wolt Szolgáltatás minden olyan használatáért és minden olyan tevékenységért, amely a Felhasználó felhasználói fiókja alatt történik.

4.4. A Wolt Szolgáltatás használatához meg kell adnia egy érvényes bankkártya vagy más fizetési eszköz adatait a Woltnak. A Wolt nem tárolja a fizetési eszköz adatait, mivel ezt a Wolt által használt harmadik fél fizetési szolgáltatója végzi. Ön vállalja, hogy a Wolt Szolgáltatás Ön általi használatából eredő minden vásárlást kifizet, kivéve a Wolt for Work Funkción keresztül az Vásárló Szervezet által megfizetett vásárlásokat. Ön köteles naprakészen tartani a bankkártya és egyéb fizetési eszközre vonatkozó minden olyan adatot, amelyet a felhasználói fiókon keresztül megadott.

5. Fizetés

5.1. Felhasználó, vagy Wolt for Work Fiók esetén az Vásárló Szervezet kifizeti a Rendelésben foglalt vételárat és a kiszállítás díját (amennyiben alkalmazandó), valamint a szolgáltatási díjat és egyéb díjakat (amennyiben alkalmazandó) a megfelelő fizetési mód igénybevételével a Wolt Szolgáltatás fizetési felületén. A Wolt a Partnerei nevében szedi be a Felhasználóktól vagy a Vásárló Szervezettől érkező valamennyi fizetést, kivéve a kiszállítás díját (amennyiben kiszállításra kerül sor), valamint a szolgáltatási díjat és egyéb lehetséges díjakat(ha azok felszámításra kerülnek), amelyeket a Wolt a saját nevében szed be. Amennyiben a megrendelés a Wolt for Work Fiókon keresztül történik, a Felhasználó a fizetést a Vásárló Szervezet nevében erősíti meg a Wolt for Work Fiókon keresztül. A Felhasználó vagy a Vásárló Szervezet fizetési kötelezettsége (beleértve a szolgáltatási díjra és egyéb lehetséges díjakra vonatkozó fizetési kötelezettséget is, ha az felszámításra kerül) a Rendelés, illetve a Kiszállítási Szolgáltatási Megállapodás tekintetében a Rendelés kiszállítása iránti megrendelés Wolt Szolgáltatáson keresztüli leadásával keletkezik.

5.2. A Felhasználó fizetési kötelezettségének csak a Wolt Szolgáltatásban biztosított fizetési módokkal tehet eleget, az egyes fizetési módokat a Wolt jogosult egyoldalúan bevezetni, megváltoztatni és megszüntetni. SZÉP Kártyával történő fizetés csak azon Partnerek esetén lehetséges, amelyek és amelyek termékei, illetve szolgáltatásai megfelelnek a SZÉP Kártya Rendeletnek (pl. bizonyos éttermi partnerek) és amelyek tekintetében beállításra került a SZÉP Kártyás fizetés lehetősége a Wolt Szolgáltatásban. A Wolt egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy mely pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott SZÉP Kártyával történő fizetést tesz lehetővé a Wolt Szolgáltatásban, valamint azt is, hogy lehetővé teszi-e a SZÉP Kártyás fizetést egy adott, a SZÉP Kártya Rendeletnek megfelelő Partner vagy annak adott termékei, illetve szolgáltatásai tekintetében. Arról, hogy az adott Partner, illetve Rendelés tekintetében milyen fizetési mód igénybevételére van lehetősége, a Wolt Szolgáltatásban tájékozódhat. Amennyiben a Felhasználó vagy Wolt for Work Fiók esetében a Vásárló Szervezet megfizette a vételárat és a kiszállítási díjat (amennyiben kiszállítás megrendelésére sor kerül), illetve a szolgáltatási díjat és egyéb lehetséges díjakat (ha azok felszámításra kerülnek) a Woltnak, ezzel a Felhasználó vagy az Vásárló Szervezet teljesítette fizetési kötelezettségét a Partner és a Wolt felé.

5.3. A fizetés automatikusan terhelésre kerül a Felhasználó bankkártyáján vagy a Vásárló Szervezet Wolt for Work Fiókján a Rendelés kiszállításakor, illetve a Felhasználó általi átvételekor, ha a Felhasználó nem kért kiszállítást. A Wolt jogosult zárolni az összeget a Partner, illetve a saját nevében a Felhasználó bankkártyáján vagy az Vásárló Szervezet Wolt for Work Fiókján a Rendelésnek (ideértve a Rendelés kiszállítása iránti megrendelést is, ha sor került rá) a Wolt Szolgáltatáson keresztüli leadását követően. SZÉP Kártyás fizetés esetén a Rendelés leadása után Önt az adott pénzforgalmi szolgáltató (azaz az adott SZÉP Kártyát kibocsátó bank) weblapjára irányítjuk, ahol a pénzforgalmi szolgáltató által használt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet SZÉP Kártyájával. A fizetések feldolgozásra a Wolt harmadik fél fizetési szolgáltatót vesz igénybe.

5.4. A Wolt tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az általa a SZÉP Kártyás fizetés technikai lebonyolítására igénybe vett informatikai szolgáltató jogosult teljesen vagy részlegesen, műszaki eszközökkel, azonnali hatállyal és előzetes értesítés nélkül eltiltani a Felhasználót a fizetéseket támogató informatikai szolgáltatás (payment gateway) használatától, amennyiben a Felhasználó részéről bármilyen hibás, jogosulatlan, a rendszer általános üzem-, adat- vagy IT-biztonságát veszélyeztető tevékenységet tapasztal. Ez esetben a Felhasználó nem tud SZÉP Kártyával fizetni a Wolt Szolgáltatásban. A Wolt kizárja a felelőségét mind a Felhasználó ilyen tevekénységéért és az abból eredő bármilyen kárért, mind pedig a Felhasználó jelen pont szerinti eltiltásából eredően a Felhasználót érő esetleges kárért.

5.5. Ha Ön súly szerint értékesített termékeket ad hozzá a Rendeléséhez, a Wolt nem ismeri azok pontos súlyát, amíg a termékeket a Partner le nem méri. Az ilyen súlyalapú termékek esetében a Wolt Szolgáltatásban feltüntetett termékenkénti ár mindössze a Partner által megadott becsült ár. Az Ön Rendelésében szereplő, súlyalapú termék végső ára az Ön által kapott termék tényleges súlya alapján kerül meghatározásra és felszámításra. A súlyváltozás okozta esetleges ármódosítások fedezésére a Wolt ideiglenes zárolást hajt végre az Ön bankkártyáján. Az ideiglenes zárolás vagy díj összege legfeljebb a Rendelésében szereplő, súlyalapú termékek értékének 20%-a lehet. Amennyiben a Rendelésében szereplő termék súlya kisebb, mint a Rendelés visszaigazolásában feltüntetett súly, a Wolt visszatéríti Önnek az árkülönbözetet. Amennyiben a Rendelésében szereplő termék súlya nagyobb, mint a Rendelés visszaigazolásában feltüntetett súly, a Wolt az ideiglenes zárolás vagy díj összegéből levonja az árkülönbözetet a súlyalapú termékek tekintetében. Az ideiglenes zárolás vagy díj azon része, amely nem szükséges az ármódosítás fedezésére, visszatérítésre kerül az Ön kártyájára.

6. Wolt kreditek és tokenek

6.1. A Wolt Szolgáltatás Felhasználója Wolt kreditet vagy tokent szerezhet, például ha új Felhasználókat hív meg, hogy regisztráljanak a Wolt Szolgáltatásra („Ajánlási Program”). Az Ajánlási Program keretében a Wolt lehetőséget kínálhat a Felhasználók részére Wolt kreditek vagy tokenek szerzésére, promóciós jutalom gyanánt, ha a feltételeknek megfelelő barátaikat meghívják és ők regisztrálnak új Wolt Felhasználóként és leadják első rendelésüket a Wolt Szolgáltatásban. Minden megfelelő ajánlásért a Felhasználó a Wolt Ajánlási Program szerint kreditekben vagy tokenekben részesülhet. Ön ezúton beleegyezését adja, hogy bármikor megváltoztathassuk az Ajánlási Program feltételeit (elérhetők itt), vagy azt megszüntethessük.

6.2. A Wolt Szolgáltatás Felhasználói a Wolt által időnként felkínált promóciós kampányok keretében is részesülhetnek Wolt kreditekben vagy tokenekben. Ön ezúton hozzájárul és elfogadja, hogy a promóciós ajánlat (i) csak a meghatározott közönségnek szól, a meghatározott célra és jogszerű módon; (ii) nem duplikálható, adható el vagy ruházható át más módon, vagy tehető elérhetővé a széles nyilvánosság számára – a Wolt ezirányú kifejezett engedélye hiányában; (iii) a Wolt által kialakított feltételrendszer szerint működik, illetve az vonatkozik rá. Például a promóciós ajánlatok csak bizonyos Felhasználókra vonatkozhatnak, avagy csak bizonyos Partneren keresztül érvényesíthetők, vagy a nap egy bizonyos szakában alkalmazhatók.

6.3. A Wolt egyoldalúan határozhatja meg a kiosztás, felhasználás és érvényesség feltételeit a Wolt kreditek és tokenek vonatkozásában.

6.4. Minden feliratkozási bónuszkredit és token csak egyszer használható.

6.5. A Felhasználók a Wolt krediteket és tokeneket a Wolt Szolgáltatás keretében történő vásárlásaik tekintetében érvényesített kedvezményként használhatják, az adott kampány vagy promóció feltételeinek megfelelően. A Wolt kreditek és tokenek semmilyen esetben sem válthatók át készpénzre, ideértve azt az esetet is, ha a Felhasználó végleg felhagy a Wolt Szolgáltatás használatával (pl. törli a Wolt profilját), azonban felhasználatlan kreditjei és/vagy tokenjei maradnak. A Wolt kreditek és tokenek nem ruházhatók át harmadik személyre. A Felhasználó által kapott Wolt kreditek vagy tokenek érvényessége a Wolt Szolgáltatásban kerül feltüntetésre. Lejárat esetén a kreditek és tokenek eltávolításra kerülnek a fiókból. A Lejárt kreditek és tokenek nem visszaválthatók és nem használhatók fel egyetlen rendelés tekintetében sem.

6.6. A Wolt kreditek és tokenek megsemmisítésre kerülnek, ha a Wolt a kreditekkel vagy tokenekkel kapcsolatos visszaélést észlel, vagy felmerül a gyanúja vagy lepleződik, hogy a Wolt krediteket vagy tokeneket hamis indokok alapján adták meg. Ilyen esetekben a Wolt kiszámlázhatja az ilyen Wolt kreditekkel vagy tokenekkel megfizetett összegeket.

7. Rendelések kiszállítása

7.1. Amennyiben a Felhasználó vagy a Vásárló Szervezet a Rendelés kiszállítását a Wolt Szolgáltatáson megrendeli, a Rendelés arra a címre kerül kiszállításra, amelyet a Felhasználó a Wolt Szolgáltatáson megadott. A cím pontos megjelöléséért a Felhasználó felel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adott megrendelés kezelésére és esetleges megerősítésére mindig a Felhasználó által a megrendelés leadásáig megjelölt kiszállítási cím és az adott Partner Felhasználó által kiválasztott értékesítési helye tekintetében kerül sor. A megrendelés Felhasználó általi véglegesítése és leadását követően az adott megrendelés tekintetében a kiszállítási cím módosítására nincs lehetőség. A kiszállítási szolgáltatást a Felhasználó vagy Vásárló Szervezet részére a Wolt nyújtja.

7.2. A Wolt Rendszer használata során előfordulhat, hogy a Rendelés leadása minimális rendelési értékhez kötött. Erről a Rendelés befogadása előtt a Wolt Rendszer Önt értesíti. Amennyiben az Ön Rendelésének értéke nem éri el a meghatározott minimális rendelési értéket, Önnek lehetősége van a különbözet megfizetésére vagy további termékek megrendelésére.

7.3. A Felhasználónak tudnia kell fogadni a hívásokat azon a telefonszámon, amelyet a Felhasználó a Wolt Szolgáltatáson megadott. Amennyiben a megadott telefonszámon a Felhasználó nem érhető el, a Rendelést a Wolt törölheti és a Felhasználónak vagy az Vásárló Szervezetnek a Rendelés ára (beleértve a szolgáltatási díjat és egyéb díjakat, amennyiben alkalmazandó), valamint a kiszállítás díja (amennyiben kiszállítási szolgáltatással érintett a Rendelés) nem kerül visszatérítésre.

7.4. A Felhasználó a Rendelést a lehető legkorábbi kiszállítással rendelheti (általános kiszállítási mód), vagy előrendelheti meghatározott kiszállítási időre.

7.5. Általános kiszállítási mód választása: A Felhasználónak jelen kell lennie a Rendelésben megadott kiszállítási címen a Rendelés leadása és a Rendelésben szereplő termékek átvétele közötti időben. Amennyiben a Felhasználó nem található az általa megadott címen és nem válaszol a kiszállítást végző Futár Partner két kapcsolatfelvételi kísérletére, a Wolt ügyfélszolgálata telefonon vagy elektronikus úton megkísérli a kapcsolatfelvételt a Felhasználóval. Ha a kapcsolatfelvétel 10 (tíz) percen belül sikertelen, a Rendelés törlésre kerülhet, és a Felhasználónak vagy az Vásárló Szervezetnek a Rendelés ára (beleértve a szolgáltatási díjat és egyéb díjakat, amennyiben alkalmazandó), valamint a kiszállítás díja (amennyiben kiszállítási szolgáltatással érintett a Rendelés) nem kerül visszatérítésre.

7.6. Előrendelési lehetőség: a Felhasználónak a Rendelés átvétele érdekében jelen kell lennie a megadott címen az előrendelt kiszállítást tíz perccel megelőzően a Rendelés kiszállításáig.

8. A Rendelésnek a Partner értékesítési helyén történő átvétele

8.1. Amennyiben a Felhasználó nem rendelte meg a Partner Rendelésben szereplő termékeinek kiszállítását a Wolt Szolgáltatásban, hanem azokat a Partner értékesítési helyén kívánja átvenni, a termékeket a Partnernek azon értékesítési helyén lehet átvenni, amelyet a Felhasználó a Rendelés leadásakor választott. A Felhasználó külön elektronikus megerősítést kap, amikor a termékek átvehetők. A Partner vagy a Wolt feltételeket írhat elő a Felhasználó azonosítására a Rendelésben szereplő termékek átvételekor.

8.2. A Partner a megrendelt termékeket 60 percig őrzi attól az időponttól számítva, amikortól a Partner értesítette a Felhasználót arról, hogy Rendelése átvehető. Mindazonáltal ez a kötelezettség nem terjed ki az adott Partner értékesítési helyének nyitvatartási idején túlra, a Rendelést a Partner zárási ideje előtt át kell venni.

9. Helyben elfogyasztott Rendelések

9.1. Amennyiben a Felhasználó azt a lehetőséget választotta, hogy a Rendelésben választott terméket a Partner értékesítési helyén fogyasztja el, a Felhasználó külön elektronikus megerősítést kap arról, hogy a termékek várhatóan mely időpontban állnak készen a fogyasztásra a Partner értékesítési helyén.

10. Becsült határidők

10.1. A Partner vagy a Wolt által a Wolt Szolgáltatásban a Felhasználó számára megadott minden kiszállítási, átvételi vagy egyéb várható időpont csak becsült idő. Nincs garancia arra, hogy a Rendelés a becsült kiszállítási időben kiszállításra kerül illetve átvehető vagy elfogyasztó lesz a megadott időpontban. A termékek kiszállítási idejére olyan szempontok is hatással lehetnek, mint a forgalmi akadályok, a csúcsforgalom vagy az időjárási körülmények.

11. Szellemi tulajdonjogok

11.1 Minden Szellemi Tulajdonjog, amelyet a Wolt Szolgáltatás tartalmaz, vagy ami ahhoz kapcsolódik, továbbá valamennyi kapcsolódó dokumentáció és annak minden része vagy másolata a Woltnak és/vagy kapcsolt vállalkozásainak/alvállalkozóinak/licencadóinak egyedüli és kizárólagos tulajdonát képezik. A „Szellemi tulajdonjogok”-ba beletartozik minden szerzői jog és szomszédos jog (beleértve az adatbázisokkal és katalógusokkal, illetve a fényképekkel kapcsolatos jogokat), szabadalmak, formatervezési minták, használati minták, védjegyek, kereskedelmi elnevezések, üzleti titkok, know-how, és bármely más lajstromozott vagy nem lajstromozott szellemi tulajdon.

11.2 A jelen Szolgáltatási Feltételek nem biztosítanak semmiféle Szellemi Tulajdonjogot a Felhasználónak a Wolt Szolgáltatásban és minden jog, ami itt nem kerül kifejezetten átadásra, Wolt és alvállalkozói/licencadói részére van fenntartva.

11.3. Apple nem felelős semmilyen vizsgálatért, védelemért, elszámolásért vagy követelés kifizetéséért, ha az IOS Wolt App vagy annak használata sérti bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogát.

12. További rendelkezések a Wolt Szolgáltatás használatával kapcsolatban

12.1. A Wolt Szolgáltatás csak a 18. életévüket betöltött személyek számára érhetők el.

12.2. A Felhasználó köteles a Wolt Szolgáltatás használata során betartani minden vonatkozó szabályt és előírást, beleértve az alkohol- és dohánytermékek, gyógyszerek és egyéb korhatárhoz kötött termékek vásárlására vonatkozó szabályokat és előírásokat is. Amennyiben a Felhasználó tartózkodási helye szerinti országban korhatárhoz kötött termékek, például alkoholos italok vagy dohánytermékek kiszállítása elérhető, a Felhasználótól megtagadható a korhatárhoz kötött termékek kiszállítása, amennyiben a Felhasználó nem tud érvényes, állam által kiállított, fényképes személyazonosító okmányt bemutatni a Wolt Rendelést kézbesítő Futár Partnerének, amely igazolja, hogy a Felhasználó a termék(ek) megvásárlásához szükséges, törvényben előírt életkort betöltötte. A Felhasználótól megtagadható a korhatárhoz kötött termékek kiszállítása (kézbesítése) a Felhasználó tartózkodási helye szerinti ország vonatkozó jogszabályai és rendelkezései által előírt egyéb esetekben is, például alkoholtartalmú italok esetében, ha a Felhasználó az ittasság jeleit mutatja. Amennyiben a korhatárhoz kötött termék(ek) kiszállítása (kézbesítése) a fent leírt okok miatt megtagadásra kerül, a Wolt jogosult a Felhasználótól a kiszállítási díj (és a szolgáltatási díj és egyéb díjak, ha alkalmazandó a Rendelésre) kétszeresének értékét felszámítani, amelyet a Felhasználó a szóban forgó Rendelésért fizetett, kötbérként azért, hogy a korhatárhoz kötött termék(ek)et vissza kell küldenie a Partnerhez.

12.3. A Wolt folyamatosan fejleszti a Wolt Szolgáltatást és a Wolt jogosult részben vagy teljesen megváltoztatni vagy eltávolítani a Wolt Szolgáltatás bizonyos részeit, ideértve a Wolt Szolgáltatásban elérhető funkciókat, termékeket és Partnereket.

12.4. A Wolt saját diszkrecionális döntése alapján lehetővé teheti az Ön számára, hogy a Wolt Szolgáltatáson a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban véleményt írjon, kérést, fejlesztési javaslatot fogalmazzon meg („Felhasználói Tartalom”). Az így közölt Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, ugyanakkor annak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználói Tartalmat a Wolt az egész világra kiterjedően, időbeli korlát nélkül, visszavonhatatlanul, az átruházás jogát fenntartva, használati díj fizetési kötelezettség nélkül, a további használatba adásra is kiterjedő módon felhasználja, másolja, továbbfejlessze, terjessze, nyilvánosságra hozza, vagy egyéb módon abból gazdasági hasznot realizáljon, akár jelenleg rendelkezésre álló, akár a jövőben megjelenő felületein, az Ön további értesítése vagy hozzájárulása hiányában is, anélkül, hogy Ön vagy bármely személy, szervezet felé bárminemű díj megfizetésével tartozna. Ön szavatol azért, hogy a fenti jogok átruházására jogosult, továbbá hogy a Felhasználói Tartalom nem sértő, rágalmazó vagy obszcén jellegű, továbbá harmadik személyek szellemi alkotásokhoz, tulajdonhoz, magánszférához fűződő jogát nem sérti vagy veszélyezteti, és nem eredményezi hatályos jogszabályok megsértését.

12.5. A Wolt Szolgáltatás használata során a Felhasználó olyan tartalommal vagy információkkal találkozhat, amelyek esetleg pontatlanok, hiányosak, elkésettek, félrevezetőek, illegálisak, sértőek vagy egyéb módon károsak. A Wolt alapvetően nem vizsgálja felül a Partnerei által biztosított tartalmat. A Wolt nem felelős harmadik felek (így Partnerei) tartalmáért vagy tájékoztatásáért, vagy az olyan károkért, amelyek az azokra történő hagyatkozás eredményeként merültek fel. A Wolt különösen nem szavatolja a Kiskereskedelmi termékek elérhetőségét, minőségét vagy megfelelőségét.

12.6. Az Ön vagy a Vásárló Szervezet felelőssége a Wolt Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez és azok használatához szükséges mindennemű készülék, berendezés (pl. telefon), valamint kapcsolat beszerzése, fenntartása és az azokhoz kapcsolódó díjak megfizetése.

12.7. A Felhasználó (i) nem használja vagy próbálja meg használni más személy Wolt felhasználói fiókját és/vagy más személy fizetési adatait a Wolt Szolgáltatásban vagy más személy fizetési kártyáját a Wolt Szolgáltatás használata során az érintett személy hozzájárulása nélkül; (ii) nem másolhatja le és nem módosíthatja a Wolt Szolgáltatást vagy más kapcsolódó technológiát és nem készíthet belőle származékos művet; (iii) nem fejtheti vissza, nem dekódolhatja és semmilyen más módon sem kísérelheti megszerezni a Wolt Szolgáltatás vagy a kapcsolódó technológiák forráskódját; (iv) nem távolíthat el semmilyen olyan szerzői jogi hivatkozást, védjegyet vagy más tulajdonjogra utaló jelzést, amelyet a Wolt Szolgáltatás tartalmaz vagy azon szerepel; (v) nem távolíthat el vagy rejthet el semmilyen reklámot, amelyet a Wolt Szolgáltatás magában foglal; (vi) a Wolt hozzájárulása nélkül nem gyűjthet, használhat, másolhat, adhat át semmilyen információt, amely a Wolt Szolgáltatáson keresztül megismer; (vii) nem használhat botokat és egyéb automatizált módszereket a Wolt Szolgáltatás igénybevételére; (viii) nem hozhat létre Wolt felhasználói fiókot hamis személyazonossággal vagy más személy személyazonosságát felhasználva; valamint (ix) nem férhet hozzá a Wolt Szolgáltatáshoz, leszámítva az azokon az interfészeken való hozzáférést, amelyeket a Wolt kifejezetten biztosít, mint amilyen pl. a Wolt App és a Wolt weboldal.

12.8. Ön nem jogosult a Wolt Szolgáltatás (ide értve annak tartalmát is) kereskedelmi célú felhasználására. A Wolt Szolgáltatás vagy bármely része rendszerszintű feltérképezése, másolása, ellenőrzése webrobot, extraháló szoftver, automatizált folyamat és/vagy eszköz alkalmazása, stb. útján kifejezetten tilos.

12.9. A Wolt egyoldalú döntése alapján jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a Felhasználót a Wolt Szolgáltatásból vagy felfüggeszteni a Felhasználót a Wolt Szolgáltatásban, illetve elutasítani vagy törölni a Felhasználó bármely Rendelését, amennyiben (i) a Felhasználó visszaél a Wolt Szolgáltatással vagy bárminemű kárt vagy hátrányt okoz a Wolt Szolgáltatásnak vagy a Partnereknek és/vagy a Woltnak vagy a Wolt munkavállalóinak; (ii) a Wolt-nak ésszerű meggyőződése, hogy a Felhasználó a Wolt Szolgáltatás használata során csalárd cselekményeket végez; (iii) a Felhasználó hamis Rendelést ad le (pl. nem fizet vagy nincs jelen a kiszállításkor vagy az átvételi helyen a Rendelés fogadásához) vagy más módon elmulasztja a jelen Szolgáltatási Feltételek szerinti kötelezettségei teljesítését; (iv) ésszerű kétség merül fel a Rendelés helyességével vagy hitelességével kapcsolatban; vagy (v) a Felhasználó fenyegető, zaklató, rasszista, szexista vagy bármilyen más olyan magatartást tanúsít, amelyet a Wolt nem tart megfelelőnek a Partnerekkel vagy a Wolt alkalmazottaival vagy a Futár Partnereivel szemben. Amennyiben a jelen pont szerint a Wolt töröl egy olyan Rendelést, amelyért már fizettek, a Wolt visszautalja az összeget a Felhasználó Fiókjára vagy Wolt for Work Fiókra, amelyről korábban a fizetés teljesítése a Felhasználó által megtörtént.

12.10. A Felhasználókról gyűjtött személyes adatok kezelője eltérő rendelkezés hiányában a Wolt Enterprises Oy. A Wolt Enterprises Oy a Felhasználóktól gyűjtött minden személyes adatot az Adatvédelmi Nyilatkozatával összhangban kezel.

12.11. A Wolt App vagy a Wolt Szolgáltatás használatakor a Felhasználónak meg kell felelnie harmadik fél alkalmazandó szerződési feltételeinek.

12.12.  A Felhasználó elismeri és szavatolja, hogy (i) nem tartózkodik olyan országban, amelyre az Egyesült Államok kormányzati embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorista támogató” országként megjelölt; és (ii) nem szerepel a tiltott vagy korlátozott felek listáján.

13. Időtartam és megszüntetés

13.1 A jelen Szolgáltatási Feltételek eltérő rendelkezésig, mint kötelező megállapodás hatályban maradnak, amíg a Felhasználó igénybe veszi a Wolt Szolgáltatást.

13.2 A Felhasználó bármikor felhagyhat a Wolt Szolgáltatás igénybevételével. A Wolt bármikor véglegesen vagy ideiglenesen felhagyhat a Wolt Szolgáltatás nyújtásával.

14. Panaszok

14.1. A Wolt Szolgáltatás bármikor megszakítható vagy végérvényesen megszüntethető. A Wolt Szolgáltatás ideiglenesen felfüggesztésre is kerülhet. Ne használja a Wolt Szolgáltatást adatok biztonsági tárolására! Noha a Wolt minden erőfeszítést megtesz a Wolt Szolgáltatás zavartalan és hibamentes működése érdekében, a jelen feltételekben meghatározottakon túl a Wolt nem vállal szavatosságot a hibás teljesítésért, így különösen a Wolt Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáson keresztül szolgáltatott termékek és szolgáltatások megbízhatóságáért, pontosságáért, minőségéért, megfeleléséért, folyamatosságáért, avagy hibamentes működéséért.

14.2. A Partner köteles a Felhasználó által megrendelt módokon elkészíteni a Rendelést a Wolt Szolgáltatásban feltüntetett időn belül. Amennyiben bárminemű hiba felmerül a Rendeléssel vagy annak kiszállításával kapcsolatban, a Felhasználó az alkalmazásbeli ügyfélszolgálati csevegőn keresztül vagy a support@wolt.com címre írva kapcsolatba léphet a Wolt ügyfélszolgálatával - amely a Rendelés tekintetében a Partner nevében jár el - vagy a support@wolt.com címre írva, illetve közvetlenül magával a Partnerrel is (a Rendelés hibáival kapcsolatban).

14.3. A Wolt-hoz panaszt az alkalmazáson belüli chat keretében, a support@wolt.com címen, továbbá a Wolt a 2. pontban megjelölt székhelyére postai úton lehet benyújtani.

14.4. A Partner kizárólagosan felel a Rendelés tartalmi hibáiért és elkészítéséért, illetve az Adásvételi Megállapodás egyéb hiányosságaiért.

14.5. Ha a Felhasználó az Adásvételi Megállapodás hiányosságát állapítja meg, köteles panaszait haladéktalanul megküldeni a Woltnak vagy a Partnernek, az említett hibák egyértelmű leírásával. A Kiskereskedelmi Termékek vonatkozásában a hibákról történő értesítésnek a hiba felfedezésétől számított ésszerű időn belül kell megtörténnie, ami nem lehet később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónap. Felhívjuk a figyelmét, hogy élelmiszertermékek, valamint olyan termékek vonatkozásában, amelyek gyorsan romlanak, kimondottan fontos, hogy Ön a lehető leghamarabb értesítsen minket a felfedezett hibákról, annak érdekében, hogy a hiba teljeskörű kivizsgálása és megerősítése megtörténhessen. Kiskereskedelmi Termékeket érintő hibák vonatkozásában az irányadó jogszabályoknak megfelelően teljesítjük visszatérítését.

14.6. A Wolt kizárja felelősségét minden Önnek vagy harmadik személynek okozott kárért, kivéve a szándékosan okozott károkat, valamint az olyan károkat, amelynek kizárását vagy korlátozását a törvény nem engedi.

14.7. Az Apple nem köteles semmilyen karbantartási és támogatási szolgáltatást nyújtani a Wolt Apphez. Amennyiben az alkalmazandó törvény bármilyen karbantartást vagy támogatást ír elő, akkor nem az Apple, hanem a Wolt köteles ilyen karbantartást vagy támogatást nyújtani. Amennyiben a törvény bármilyen garanciát ír elő, a melyet nem lehet kizárni, úgy nem az Apple, hanem a Wolt köteles biztosítani a garanciát. Nem az Apple, hanem a Wolt felelős a felhasználó vagy bármely harmadik fél iOS Wolt alkalmazással kapcsolatos vagy a felhasználó iOS Wolt Appv birtoklásával és/vagy az alkalmazásával kapcsolatos igényeinek kezeléséért, ideértve, de nem kizárólagosan: (i) termékszavatossági igények; (ii) minden olyan követelés, amely szerint az iOS Wolt App nem felel meg az alkalmazandó jogi vagy szabályozási követelményeknek, (iii) a fogyasztóvédelem, a magánélet védelme vagy hasonló jogszabályok alapján felmerülő követelések, beleértve az iOS Wolt App által az HealthKit és a HomeKit keretrendszerek használatát is.

15. Alkalmazandó jog és vitarendezés

15.1. A jelen Szolgáltatási Feltételekre és azok értelmezésére a magyar jog irányadó.

15.2. Ha Ön fogyasztó, kérjük, vegye figyelembe, hogy Ön nem fosztható meg a lakóhelye szerinti állam kötelező fogyasztóvédelmi törvényei által biztosított jogoktól.

15.3. Arra az esetre, ha az általános illetékességi szabályok alapján nem valamely Budapest vagy Pest megye területén működő bíróság lenne illetékes, úgy a Felek, hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék hatáskörét kötik ki. Az egyértelműség kedvéért, amennyiben a jogvitával érintett fél fogyasztó, ez nem érinti a fogyasztókra jogszabályok által megállapított kedvezményes illetékességi szabályokat.

Amennyiben Ön az EU-ban lakóhellyel rendelkező fogyasztói Felhasználó, akkor Ön és Wolt használhatják az Európai Bizottság által üzemeltetett ODR platformot a viták rendezésére. Ez a felület a ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.

Ön fogyasztóvédelmi vitarendező testülethez vagy más bíróságon kívüli intézményhez is fordulhat jogvitájával (így Magyarországon az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalhoz).

A Wolt székhelye szerinti békéltető testület neve és elérhetősége a következő: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., postacíme: 1253 Budapest, Pf.: 10.). 

16. Módosítások

16.1 A jelen Wolt Szolgáltatási Feltételek módosíthatók.

16.2 A mindenkor hatályos Wolt Szolgáltatási Feltételeket a Wolt a weboldalán teszi közzé. A Szolgáltatási Feltételek, illetve Felhasználók jogait érintő jelentős módosításokról a Wolt előzetesen értesítést küld a Felhasználók részére a Wolt Szolgáltatáson belül vagy a Felhasználó által a Wolt Szolgáltatásban regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosított Wolt Szolgáltatási feltételekkel, dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem használja a Wolt Szolgáltatást. A Wolt Szolgáltatás fenti, a Wolt Szolgáltatási Feltételek módosításáról szóló értesítést követő használata azok Felhasználó általi kifejezett elfogadásának minősül.

17. Engedményezés

17.1 A Wolt jogosult a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül az itt meghatározott összes vagy bármely jogát vagy kötelezettségét részben vagy egészben engedményezni, átengedni vagy átruházni leányvállalatának vagy jogutódjának vagy a Wolt Szolgáltatással kapcsolatos vállalkozási vagyona megvásárlójának vagy megszerzőjének.

17.2 A Felhasználó nem jogosult az itt meghatározott jogait vagy kötelezettségeit egészben vagy részben engedményezni, átengedni vagy átruházni.

*****

*****

A McDonald’s Rendelésekre vonatkozó különös szabályok:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - McDONALD’s ÉTTERMEK

A McDonald’s éttermek üzemeltetését a Progress Étteremhálózat Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.), a McDonald’s Developmental Licensee Partnere vagy a Progress Étteremhálózat Kft.-vel szerződésben álló Franchise partner végzi.

A házhozszállításban résztvevő McDonald’s éttermek üzemeltetői és adatkezelői a jelen ÁSZF 5.2 pontjában meghatározott esetekben a következők:

A Progress Étteremhálózat Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) üzemeltetésében álló éttermek:

ÉTTEREM NEVE ÉTTEREM CÍME

McDonald's® | Nyugati tér         1062, Budapest, Teréz krt 55

McDonald's® | Budafoki út                         1117, Budapest, Budafoki út 113.

McDonald's® | Budaörs 2040, Budapest, Garibaldi út 2.

McDonald's® | Budaörs II                           2040, Budapest, Kinizsi út 1-3.

McDonald's® | Budaörsi út                         1112, Budapest, Budaörsi út 112.

McDonald's® | Campona Drive                   1223, Budapest, Nagytétényi út 37-45.

McDonald's® | Duna Pláza                    1138, Budapest, Váci út 178-192.

McDonald's® | Egressy tér                        1149, Budapest, Egressy tér

McDonald's® | Gyáli út  1097, Budapest, Gyáli út 46-48.

McDonald's® | Gyömrői út                         1103, Budapest, Gyömrői út 99.

McDonald's® | Győr Baross utca        9023, Győr, Baross u. 23.

McDonald's® | Győr Pápai út                             9024, Győr, Pápai út 2856/3. Hrsz.

McDonald's® | Győr Vasvári Pál                        9023, Győr, Vasvári Pál u. 1.

McDonald's® | Hungária Krt.                      1146, Budapest, Hungária krt. 175.

McDonald's® | József körút                   1088, Budapest, József krt. 52-56.

McDonald's® | Kerepesi út                         1106, Budapest, Kerepesi út 73.

McDonald's® | Lurdy ház                             1097, Budapest, Könyves K. krt 12-14.

McDonald's® | Miskolc Búza tér              3526, Miskolc, Búza tér 1.

McDonald's® | Miskolc II.                          3529, Miskolc, Soltész N. Kálmán u. 152.

McDonald's® | MOM Park                     1123, Budapest, Alkotás utca 53.

McDonald's® | Margit Híd                       1137, Budapest, Szent István krt 2.

McDonald's® | Méta      1239, Budapest, Nagykőrösi út 347.

McDonald's® | Móricz Zsigmond            1114, Budapest, Móricz Zsigmond kt. 3.

McDonald's® | Oktogon 1067, Budapest, Teréz körút 19.

McDonald's® | Pécs        7632, Pécs, Zsolnay V. u. 4-6.

McDonald’s® | Pécs Pláza                    7632, Pécs, Megyeri út 76.

McDonald's® | Pécs Árkád                  7622, Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 11.

McDonald's® | Régiposta utca                 1052, Budapest, Régiposta utca 10.

McDonald's® | Szeged Kárász utca         6720, Szeged, Kárász utca 11.

McDonald's® | Szeged Rókusi Krt.          6724, Szeged, Rókusi krt. 27.

McDonald's® | Széll Kálmán                              1024, Budapest, Margit körút 103.

McDonald's® | Szentmihályi út                1153, Budapest, Szentmihályi út 131.

McDonald's® | Tatabánya Vértes Center              2800, Tatabánya, Győri út 7-9.

McDonald's® | Vecsés    2220, Vecsés, Fő út 250.

McDonald's® | Vértesszőlős                     2837, Tatabánya, Határ út 1-3.

McDonald's® | Vörösvári út                         1035, Budapest, Vörösvári út 52-54.

McDonald's® | Árkád     1148, Budapest, Örs vezér tere 25.

McDonald's® | Üllői út   1098, Budapest, Üllői út 133-137.

További McDonald's® éttermek és azok üzemeltetői:

ÉTTEREM NEVE ÉTTEREM CÍME ÜZEMELTETŐ CÉG NEVE ÜZEMELTETŐ CÉG CÍME

McDonald's® I Érd 2030, Érd, Budai út 13. BA-LI Gyorsétterem Kft. 1153, Budapest, Szentmihályi út 131.

McDonald's® | Astoria 1053, Budapest, Múzeum körút 1/B. Shark 95 Kft. 1053, Budapest, Múzeum körút 1/B.

McDonald's® | Bethlen G. utca 1077, Budapest, Baross tér 13. Tarján Food Kft. 1132, Budapest, Nyugati tér 4. 2. em. 23.

McDonald's® | Blaha Lujza tér 1085, Budapest, József krt 8. Tresser Restaurants Kft. 1095, Budapest, Boráros tér 7. fsz. 9.

McDonald's® | Boráros tér 1095, Budapest, Boráros tér 7. földszint ü/9. Tresser Restaurants Kft. 1095, Budapest, Boráros tér 7. fsz. 9.

McDonald's® | Békéscsaba 5600, Békéscsaba, Jókai u. 22 Peki Restaurant Kft. 6000, Kecskemét, Izsáki út 3.

McDonald's® | Csepel 1211, Budapest, Kossuth L. U. 99/A. Mersits és Társa Bt. 1211, Budapest, Kossuth L. U. 99/A.

McDonald's® | Debrecen Füredi út 4027, Debrecen, Füredi út 59. Cserháti Family Kft. 4025, Debrecen, Piac u. 53.

McDonald's® | Debrecen Kishegyesi út 4031, Debrecen, Kishegyesi út 2. Cserháti Family Kft. 4025, Debrecen, Piac u. 53.

McDonald's® | Debrecen Piac utca 4025, Debrecen, Piac u. 53. Cserháti Family Kft. 4025, Debrecen, Piac u. 53.

McDonald's® | Debrecen Pláza 4026, Debrecen, Péterfia u. 18. Cserháti Family Kft. 4025, Debrecen, Piac u. 53.

McDonald's® | Dunakeszi 2120, Dunakeszi, Nádas utca 6. Tarján Food Kft. 1132, Budapest, Nyugati tér 4., 2. em. 23

McDonald's® | Dunaújváros 2400, Dunaújváros, Baracs út 2-4. LIC - 2000 Kft. 2484, Agárd, Kinizsi út 1/a.

McDonald's® | Eger 3300, Eger, Széchenyi u. 8. Götz-G KFT 3300, Eger, Széchenyi u. 8.

McDonald's® | Kaposvár 7400, Kaposvár, Berzsenyi D. u. 11. Színarany Kft. 7400, Kaposvár, Berzsenyi D. u. 11.

McDonald's® | Kaposvár Árpád 7400, Kaposvár, Árpád út 20. Színarany Kft. 7400, Kaposvár, Berzsenyi D. u. 11.

McDonald's® | Kecskemét 6000, Kecskemét, Izsáki út 3. PEKI Restaurant KFT. 6000, Kecskemét, Izsáki út 3.

McDonald's® | Kőbánya 1101, Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. Full-Pack Kft. 1213, Budapest, Szentmiklósi út 73.

McDonald's® | Malom 6000, Kecskemét, Korona u. 2. (331. üzleth.) PEKI Restaurant KFT. 6000, Kecskemét, Izsáki út 3.

McDonald's® | Nyíregyháza 4400, Nyíregyháza, Zrínyi u. 4-6. KisSzabó Kft 4400, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 4-6.

McDonald's® | Nyíregyháza II. 4400, Nyíregyháza, László u. 59. KisSzabó Kft. 4400, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 4-6.

McDonald's® | Pesti út 1173, Budapest, Pesti út 15-18. Bordás Restaurants Kft. 1162, Budapest, Ránki utca 10/B.

McDonald's® | Pólus Center 1153, Budapest, Szentmihályi út 131. BA-LI Gyorsétterem Kft. 1153, Budapest, Szentmihályi út 131.

McDonald's® | Pünkösdfürdő 1039, Buadpest, Ipartelep u. 1/a. Tarján Food Kft. 1132, Budapest, Nyugati tér 4., 2. em. 23

McDonald's® | Sopron 9400, Sopron, Lackner K. u. 60. CLEAR '97 Gyorsétterem Kft 9700, Szombathely, Semmelweis I. u. 2. 1/12.

McDonald's® | Szolnok 5000, Szolnok, Thököly út 51. PEKI Restaurant KFT. 6000, Kecskemét, Izsáki út 3.

McDonald's® | Szombathely 9700, Szombathely, Fő tér 29. CLEAR '97 Gyorsétterem Kft 9700, Szombathely, Semmelweis I. u. 2. I/12.

McDonald's® | Széchenyi utca 1203, Budapest, Széchenyi u. 4. Shark 95 Kft. 1053, Budapest, Múzeum körút 1/B.

McDonald's® | Székesfehérvár 8000, Székesfehérvár, Piac tér 1. Simon Kft. 1121, Budapest, Hangya u 21. I/2.

McDonald's® | Székesfehérvár II 8000, Székesfehérvár, Lövölde u 1/a. Simon Kft. 1121, Budapest, Hangya u 21. I/2.

McDonald's® | Székesfehérvár III 8000, Székesfehérvár, Szent Flórián krt 3. Simon Kft. 1121, Budapest, Hangya u 21. I/2.

McDonald's® | Veszprém 8200, Veszprém, Brusznyai Árpád u. 15. LIC - 2000 Kft. 2484, Agárd, Kinizsi út 1/a.

McDonald's® | Váci út IV. kerület 1044, Budapest, Váci út 94-96. Euro-Drive Kft. 1044, Budapest, Váci út 94-96.

McDonald's® | Váci út XIII. kerület 1139, Budapest, Váci út 95. Euro-Drive Kft. 1044, Budapest, Váci út 94-96.

1. A McDonald’s ÁSZF jogi természete

1.1 A jelen fejezetben foglalt, a McDonald’s éttermekre alkalmazandó általános szerződési feltételek (a továbbiakban „McDonald’s ÁSZF”) alkalmazandó minden olyan, a Wolt Magyarország Kft. (székhelye: 1085 Budapest, Salétrom utca 4. földszint; cégjegyzékszáma: 01-09-322693) Szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a wolt.com weboldalon (Weboldal) vagy a Szolgáltató Applikáción (a továbbiakban a Weboldal és a Szolgáltató Applikáció együttesen: Szolgáltató Felületek) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, amelyeknek keretében McDonald’s termékek kerülnek megrendelésre természetes vagy jogi személy felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) által, továbbá a Szolgáltató által a McDonald’s termékek tekintetében végzett házhozszállítási tevékenységre; függetlenül attól, hogy az adott McDonald’s étteremet a Progress Étteremhálózat Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34., cégjegyzékszám: 01-09-078924, a továbbiakban: Progress) vagy valamely franchise partnere üzemelteti.

1.2. Amennyiben a jelen McDonald’s ÁSZF és a Szolgáltató általános szerződési feltételei között bármilyen ellentét állna fenn, úgy a McDonald’s éttermekből történő ételek, italok rendelésére és a házhozszállítására a jelen McDonald’s ÁSZF rendelkezései irányadóak és alkalmazandóak. A jelen McDonald’s ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató általános szerződési feltételei alkalmazandóak.

2. Megrendelés, házhozszállítás

2.1 A Felhasználók a McDonald’s termékeknek a Szolgáltató házhozszállítással történő megrendeléseiket a Szolgáltató Felületeken adhatják le. A Felhasználó által a Szolgáltató Felületeken leadott rendelés tekintetében az étel, ital adásvételére vonatkozó szerződés a Felhasználó és a Progress, illetve az éttermet működtető franchise partner között jön létre; továbbá az étel, ital házhozszállításával kapcsolatos szolgáltatási szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató az adott rendelést kiszállító futár partnere között jön létre.

2.2 A Felhasználók által a McDonald’s termékek megrendelésével összefüggésben teljesített valamennyi kifizetéseit a Szolgáltató a Progress vagy a franchise partnerek nevében és javára szedi be. Az egyértelműség kedvéért rögzítésre kerül, hogy a jelen pont nem vonatkozik a megrendelés kiszállításáért fizetendő díjra, amelyre a 2.3 pont irányadó.

2.3 A Szolgáltató jogosult a Felhasználók felé a házhozszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatban díjat meghatározni, amelyet a Felhasználók Szolgáltatón keresztül a Szolgáltató futár partnere javára kötelesek megfizetni.

2.4 A Felhasználók elfogadják, hogy a Szolgáltató a McDonald’s éttermek tekintetében nem jogosult elvitelre történő rendelések felvételére, tehát nem jogosult arra, hogy olyan módon tegye lehetővé McDonald’s éttermekből történő vásárlást, hogy a Felhasználó a terméket a Szolgáltató Felületeken megrendelje, majd azt személyesen saját maga vagy más személy útján a McDonald’s étteremben átvegye.

2.5. A Felhasználók elfogadják, hogy a Progress jogosult minimális rendelési mennyiséget meghatározni, amely jelenleg bruttó 2000 Ft/rendelés. A Felhasználók elfogadják, hogy a Progress jogosult maximális rendelési mennyiséget (darabszám, bruttó összeg) is meghatározni, különösen a Szolgáltató szállítóeszközeinek kapacitására és az egy rendelés kiszállítására igénybe vehető futárok számára tekintettel. A maximális rendelési mennyiségről a Felhasználó a rendelés feladása során, annak véglegesítése előtt kap tájékoztatást.

2.6 A házhozszállítással érintett rendelési időtartam a McDonald’s éttermek tekintetében H-V-ig, minden nap délelőtt 10.30 órától este 22 óráig tart, amelyet a Progress jogosult bármikor a Szolgáltatóval való megegyezés alapján megváltoztatni.

2.7 A Felhasználók megrendeléseiket kizárólag az alábbi fizetési módon fizethetik ki: bankkártya és SZÉP Kártya. Készpénzes fizetési mód nem elfogadható.

2.8 A Progress, illetve a franchise partnerek jogosultak indokolt esetben, kivételesen a rendelések fogadását felfüggeszteni. A Felhasználók elfogadják továbbá, hogy a Progress, továbbá a franchise partnerei jogosultak egyes termékek tekintetében a rendelések fogadását felfüggeszteni, különösen a rendelhető termék ideiglenes elfogyása miatt.

2.9. A Szolgáltató a Szolgáltató Felületeken közzéteszi és a rendelés leadása előtt a Felhasználók számára hozzáférhetővé teszi az adott étteremből történő várható szállítási időtartamot. A Felhasználók a házhozszállítás késedelmével kapcsolatban igényt kizárólag a Szolgáltatóval szemben érvényesíthetnek. Felhasználók tudomásul veszik továbbá, hogy a Szolgáltató kizárólag a házhozszállításért felel, a termékekkel, azok összetevőivel, minőségével, mennyiségével kapcsolatban felelőssége nem áll fenn.

2.10. A Felhasználók elfogadják, hogy a Szolgáltató a szolgáltatásait saját maga, mint önálló jogi személy végzi – közreműködők, alvállalkozók igénybe vételével. A Felhasználók elfogadják, hogy a Progresst, valamint franchise partnereit a Szolgáltató szolgáltatásaiért, működéséért - beleértve a házhozszállítást végző futárok tevékenységét is - semmilyen felelősség nem terheli.

2.11 A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Progress, valamint franchise partnereinek a promóciós kuponjai nem használhatók fel a McDonald’s termékek rendeléséhez.

2.12 A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen McDonald’s ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.13 A Felhasználó a rendeléstől nem állhat el a rendelés feldolgozottnak minősülésétől. Feldolgozottnak minősül a rendelés, amennyiben a rendelés az étterembe megérkezik. Amennyiben tehát a Megrendelés a McDonald’s étterembe megérkezik, úgy a Felhasználó nem állhat el a rendeléstől.

2.14 A Felhasználók felé kizárólag a Szolgáltató tartozik felelősséggel minden olyan esetben, amikor a Szolgáltató Felületeken a McDonald’s éttermekkel, termékekkel kapcsolatosan a Progress vagy a franchise partnerek által a Szolgáltató részére szolgáltatott információkkal ellentétes vagy azoktól eltérő információk szerepelnek.  

2.15 A Szolgáltató Felületek hibátlan, biztonságos (különösen: vírusmentes) működéséért kizárólag a Szolgáltató felel a Felhasználók felé, a Felhasználók elfogadják, hogy ezzel kapcsolatban a Progressel, valamint franchise partnereivel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthetnek. 

2.16 A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a McDonald’s étteremhálózat nem teljesen azonos termékeket és adott esetben csökkentett választási lehetőséget kínál a Szolgáltató Felületeken, mint az éttermekben. Ebből eredően a Felhasználók elfogadják, hogy a Szolgáltató Felületen elérhető McDonald’s termékek és ajánlatok köre különbözhet az étteremben elérhető termékek és ajánlatok körétől.

2.17 A Felhasználók elfogadják, hogy a Progress és franchise partnerei megbízták és meghatalmazták a Szolgáltatót az egyébként őket terhelő számlakibocsátási kötelezettség teljesítésére – ideértve az ezen számlákkal kapcsolatos, a számlakibocsátásra kötelezettet terhelő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését is -, így a Felhasználók irányába történő számlakibocsátást a Szolgáltató végzi.

3. McDonald’s termékinformációk

3.1 A Felhasználók elfogadják, hogy a rendelhető McDonald’s termékek köre, az azokkal kapcsolatos összes információ (különösen, de nem kizárólag: a hatályos jogszabályokban előírt kötelező termékinformációk, valamint egyéb termékinformációk, beleértve az összetevőket, allergén információkat, termékképeket és egyéb információkat) megtalálható a www.mcdonalds.hu holnapon, amelyre a Szolgáltató Felületeken is linkek mutatnak. A Szolgáltató ezen információk teljes körűségéért és jogszabályi megfelelőségéért nem felel.

3.2 A Felhasználók elfogadják, hogy a McDonald’s termékeknek a Szolgáltató Felületeken történő megrendelése előtt kötelesek igény szerint tájékozódni a McDonald’s termékkel kapcsolatosan, így különösen kötelesek tájékozódni a megrendelni kívánt McDonald’s termékek összetevőivel, allergénekkel, valamint egyéb termékinformációkkal kapcsolatban. A Progress valamint franchise partnerei kizárólag azért vállalnak felelősséget, hogy a McDonald’s termékek a www.mcdonalds.hu honlapon közzétett termékinformációknak megfelelnek. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató a jelen pontban foglaltakért nem felel. A Felhasználók saját igényeinek megfelelő termék kiválasztásáért – beleértve például olyan termékek kiválasztását, amelyek gluténmentesek - kizárólag a Felhasználók felelősek.

4. Panaszkezelés

4.1 A Felek rögzítik, hogy a jelen 4. pont vonatkozik minden, Felhasználótól vagy potenciális Felhasználótól érkező panaszra, visszajelzésre, kérdésre, amely a McDonald’s termékeket és/vagy a házhozszállítási (kiszállítási) szolgáltatást érinti vagy azokkal kapcsolatos (a továbbiakban: Panasz).

4.2 A Szolgáltató ügyfélszolgálatot működtet, amelynek keretében folyamatosan az alábbi elérhetőségeket biztosítja a Felhasználók felé a panaszkezelés céljára: email, postai út, chat az alábbiak szerint:

Cím: 1086 Budapest, Salétrom utca 4., földszint.

E-Mail: support@wolt.com

Szolgáltató chat-es ügyfélszolgálatot is biztosít Felhasználók felé a Szolgáltató Felületeken.

Mindazonáltal, a Felhasználók ezirányú döntése esetén Panaszaikat a Progress nyilvánosság számára elérhető infóvonalán az info@hu.mcd.com vagy a Progress Étteremhálózat Kft. Budapest 1476, Pf. 53. címen  is bejelenthetik. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az info@hu.mcd.com email címre vagy más Progress felületre, fórumra, email címre érkező, házhozszállítással kapcsolatos Panaszokat a Progress továbbíthatja a Szolgáltató ügyfélszolgálatára.

4.3 A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató minden esetben köteles az info@hu.mcd.com email címre továbbítani a Panaszt illetve bármilyen megkeresést a körülmények által indokolt legkorábbi időpontban, de legkésőbb a Panasz, illetve megkeresés beérkezésétől számított 24 órán belül, amennyiben a Panasz a McDonald’scal és/vagy termékeivel van összefüggésben, illetve amennyiben a Panasz az étterem illetékességét felveti (bizonyítottságtól függetlenül), kivéve a McDonald’s termékek rendelésével és/vagy a házhozszállítási, kiszállítási szolgáltatással összefüggő Panaszokat (ld. 4.4 pont), valamint a nem minőségi hibákkal kapcsolatos Panaszokat (ld. 4.5 pont).

A jelen pontban foglalt esetekben a Szolgáltató küld egy minél előbbi visszajelzést a Panaszra a Felhasználó felé, azonban a Panaszok kivizsgálását és a Felhasználók felé a Panaszok megválaszolását, orvoslását alapvetően a Progress és/vagy franchise partner végzi, amelyről a Szolgáltatót szükség szerint értesíti. Azonban a jelen pontban foglalt esetekben a Panasz megválaszolását és/vagy orvoslását a Szolgáltató is végezheti.

4.4 Amennyiben a Panasz a termékek rendelésével és/vagy a házhozszállítási, kiszállítási szolgáltatással kapcsolatos (ide nem értendőek a fenti 4.3 pontban foglaltak, amikor Progresst vagy franchise partnereit terheli a Panaszok megválaszolásának kötelezettsége) úgy a panasz kezelése kizárólag a Szolgáltatót terheli, a Felhasználók ez esetben panasszal - a 4.2 pont utolsó bekezdésében foglalt lehetőség fenntartása mellett - kizárólag a Szolgáltató felé fordulhatnak, a Panaszt a Szolgáltató orvosolja.

4.5 Amennyiben a termékeknek nem minőségi hibájával kapcsolatos (különösen ideértve a rendelésből kimaradt terméket, a rendelések felcserélését, az egyes termékek hiányos összeállítását) Panasz érkezik a Szolgáltatóhoz, úgy a Progress vagy franchise partnerei jogosultak átvenni a Panasz kezelését, vagy elutasítani a Panaszt, ezek hiányában a Szolgáltató jogosult a Panaszt a Felhasználók felé kezelni.

4.6 A Felhasználók elfogadják, hogy Szolgáltató, Progress és franchise partnerei jogosultak és kötelesek– a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül és a hatályos jogszabályi határidők betartásával - az őket terhelő Panaszokat megválaszolni és orvosolni.

5. Adatvédelem

5.1 A Felhasználók elfogadják, hogy a Szolgáltató, valamint a Progress és franchise partnerei önálló adatkezelőknek minősülnek a saját érdekkörükben végzett adatkezelések tekintetében az alábbiak szerint:

A Szolgáltató Felületek használatával (ideértve pl. a honlap látogatását, a regisztrációt és a megrendelést) együtt járó adatkezelésekről a Szolgáltató a wolt.com címen elérhető tájékoztatójában informálja a Felhasználókat.

A McDonald’s termékek megrendelésével és annak teljesítésével összefüggő adatkezeléseket alapvetően Szolgáltató végzi, a Progress és franchise partnerei kizárólag a jelen ÁSZF 5. Adatvédelem fejezetében foglaltak szerint végeznek személyes adatkezelést. Amennyiben az itt leírtak eltérést mutatnak a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltakhoz képest, úgy a jelen tájékoztatás irányadó.

5.2. A Felhasználóra vonatkozó személyes adat a Szolgáltató, valamint a Progress és franchise partnerei közötti szerződés, valamint a Felhasználók és Szolgáltató, valamint a Felhasználó és a Progress és franchise partnerei közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a következő esetekben kerül kezelésre a Progress vagy a franchise partnerei által:

5.2.1. Megrendelés és kiszállítás

A megrendelés elküldését követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos információk (rendelési szám, dátum, időpont, a megrendelt termékek neve és ára) mellett továbbítja a Felhasználó vezetéknevének kezdőbetűjét és a keresztnevét és telefonszámát is a Progress vagy franchise partnere részére.

Az adattovábbítás szükséges a megrendelés azonosításához, a futárral való egyeztetéshez, a termékek kiszállításához.

A Progress illetve franchise partnere a kapott adatokat a termékek futárnak való átadását követően nem tárolja.

5.2.2 Számviteli kötelezettség teljesítése

A számlázással kapcsolatban, figyelemmel a 2.17 pont rendelkezéseire is, a Progress, valamint a franchise partnereinek a számviteli és az ÁFA törvényben foglalt kötelezettségei ellátásához a Szolgáltató a számlában, ill. számlával egy tekintet alá eső okiratban található adatokat a Progress, illetve a franchise partnere rendelkezésére bocsátja.   

Az adatokat a megkapó fél a vásárlás és fizetés dokumentálása, valamint a számviteli kötelezettség teljesítése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére is tekintettel 8 évig saját kasszarendszerében kezeli.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Pannon Support Rendszerház Kft.

1119 Budapest, Petzvál József u. 50.

Az éttermek rendszergazdai feladatainak ellátása

BBOX Solutions Kft.

2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Az éttermek kasszarendszerének karbantartása

5.2.3. Panaszok kezelése

A Felhasználó személyes adatait (teljes név és e-mail cím, valamint a panasz benyújtásával a Partner tudomására jutott, a panasz kivizsgálásával összefüggő egyéb adatokat) a Szolgáltató a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján továbbítja az esetleges 4.3 pont alá eső Panaszok kezelése céljából a Progress, illetve a franchise partnerek részére. Az adattovábbítás tényéről, azzal egy időben, vagy azt megelőzően a Szolgáltató e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót, az adattovábbítás címzettjének név, székhely, adatkezelési tájékoztató elérhetősége adatokkal történő megjelölésével.

Amennyiben a Szolgáltató érdekkörébe tartozó panasz (4.4 pont) jut a Progress vagy franchise partnere tudomására vagy a Panasz a Progress vagy franchise partnere érdekkörébe (4.3 pont) tartozik, de a Szolgáltatót is érintheti, úgy a Felhasználónak a panasz kivizsgálásával összefüggő személyes adatait a Progress, illetve a franchise partnerek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján továbbítják a Panaszok kezelése céljából és/vagy a Panasz megválaszolása céljából a Szolgáltató részére.

Az adatokat fogadó adatkezelő a panaszok és minőségi kifogások kezelésének céljából a kapott és az ügy elintézése során keletkezett adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján, tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésére is, 5 évig kezeli.

5.2.4 Ellenőrzés

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy ellenőrzési célból történő, a Szolgáltató részéről a Progress részére történő adattovábbítás a felek jogos érdeke alapján történik. Az adatkezelésről a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat az adatkezelési tájékoztatójában.

5.2.5. Jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését.

Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám, levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.)

6. Záró rendelkezések

6.1 A Progress és franchise partnerei nem vetik alá magukat semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

6.2 A Progress illetve franchise partnere bármikor jogosult a Szolgáltatóval való megegyezés alapján a jelen McDonald’s ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Szolgáltató Felületen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

*****

Hatályos 2023. július 4-től.

Guidelines for Wolt Partners