Wolt Rewards Program

Felhasználási Feltételek

A Wolt Rewards Programot (a „Program”) a Wolt működteti és üzemelteti („Wolt”, illetve „mi”). Jelen Wolt Rewards Program Felhasználási Feltételek („Rewards Program Feltételek”) az Ön („Felhasználó”, „Felhasználók” vagy „Ön”) és a Wolt és/vagy kapcsolt vállalkozásai közötti jogviszonyt rendezik. Ezen felül a Programra a Szolgáltatási Feltételek és a Wolt Adatvédelmi Nyilatkozatával is alkalmazandók, továbbá Wolt Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi egyéb feltétel, korlátozás és követelmény, amely jelen hivatkozással a Rewards Program Feltételek részét képezik. A jelen Felhasználási Feltételekben nagybetűs fogalmak a Szolgáltatási Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak. A Rewards Program, valamint a Program részeként nyújtott egyes promóciós ajánlatok együttesen képezik az Ön és a Wolt közötti teljes szerződést a Program tekintetében. A Wolt jogosult a Rewards Program Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani, illetve megszüntetni. Ha módosítjuk a Rewards Program Feltételeket, vagy megszüntetjük a Programot, erről e-mailben értesíthetjük Önt, és/vagy a Wolt weboldalon közzétesszük a frissített Rewards Program Feltételeket. A Programban való további részvétellel Ön elfogadja a módosított Rewards Program Feltételeket.

Jogosultság és részvétel

A Wolt Szolgáltatásban Felhasználóként regisztrált magánszemélyek automatikusan részt vesznek a Programban. A Programban való további részvétel feltétele, hogy a Felhasználó aktív Wolt felhasználói fiókkal („Felhasználói Fiók”) rendelkezzen.

Kedvezmények

(1) Wolt Pontok

A Felhasználó a megrendelésben szereplő termékek – a Wolt Szolgáltatásban részletesen meghatározott kedvezményekkel és promóciókkal csökkentett – összesített értéke alapján jogosult Wolt Pontokra („Pontok”). A Megrendeléssel összefüggésben kifizetett egyéb díjak, mint például a borravaló, kiszállítási díj, szolgáltatási dij vagy egyéb díjak nem képezik a termékek összesített árának részét, ebből eredően nem gyűjthetőek velük Wolt Pontok. Bármilyen megrendeléssel lehet Pontokat szerezni, kivéve, ha a Wolt Szolgáltatásban ettől eltérő tájékoztatást teszünk közzé. Egyes termékek tekintetében korlátozások érvényesülhetnek. Csoportos megrendelés esetén a vendég felhasználók nem szerezhetnek Pontot, ha nem ők fizetik ki a megrendelést a Wolt Szolgáltatásban. A Felhasználók kizárólag abban az országban gyűjthetnek Wolt Pontokat a pontokra jogosító megrendelések után, ahol a Felhasználó Felhasználói Fiókkal rendelkezik. Bizonyos megrendelésekkel – így különösen, de nem kizárólag ajándékutalványok vagy adományok esetén – nem gyűjthetőek Wolt Pontok.

(2) Kihívások

Bizonyos korlátozott ideig elérhető ajánlatok (mint például meghatározott partnerek részére leadott megrendelés, bizonyos termékek hozzáadása a megrendeléshez, vagy bizonyos számú megrendelés leadása) további Wolt Pontokra jogosíthatnak („Kihívások”). A Kihívások teljesítésével összegyűjtött Pontokat a Wolt Szolgáltatásban meghatározott módon kell beváltani a megszerzéshez.

(3) Véglegesítés, Kiigazítás, Jogi záradék

A Pontok a Megrendelés teljesítését követően kerülnek véglegesítésre és érhetők el a Felhasználói Fiókban, Kihívások esetén pedig akkor, amikor Pontokat a Felhasználó a Wolt Szolgáltatásban beváltja). Az átváltásról és a Pontokra vonatkozó esetleges további szabályokról – amelyeket a Wolt egyoldalúan időről időre módosíthat – a Wolt Szolgáltatásban értesítjük a Felhasználót. A Programon belül elért Pontok készpénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatók, továbbá más termékre vagy szolgáltatásra nem válthatók át, készpénz visszatérítésre nem jogosítanak, továbbá a Pontok tekintetében (a jelen Rewards Felhasználási Feltételekben foglaltakon túl) semmilyen jogosultságot nem keletkeztetnek. A Felhasználói Fiókban elérhetővé tett Pontok elvonhatók, csökkenthetők, illetve visszafordíthatók, ha a megrendelés egésze vagy része visszaküldésre, lemondásra, visszatérítésre, vagy helyettesítésre kerül, illetve eltűnt, vagy ha a Pontok megszerzésére visszaéléssel, csalással vagy bármely olyan magatartással került sor, amely a Wolt megítélése szerint jelen Rewards Program Feltételek vagy a Szolgáltatási Feltételek rendelkezéseibe ütközik. A Wolt nem vállal felelősséget azért, ha a Pontok az Ön vagy harmadik személy visszaélésszerű tevékenysége következtében elvesznek vagy beváltásra kerülnek. A Wolt továbbá nem felelős az esetlegesen elvesztett, ellopott vagy megsemmisült Pontokért t. A Programon keresztül nyújtott bármely Pont értékesítése, cseréje, átruházása, megosztása, egyesítése vagy engedményezése kifejezetten tilos, ezekre kizárólag a Wolt jogosult. A Program keretein belül megszerzett Pontok tekintetében felmerülő bármely esetleges adókötelezettség a Felhasználót terheli.

(4) Beváltás

A Felhasználók az érvényes Pontjaikat az egyes megrendelésekhez használhatják fel abban az országban, ahol az adott Felhasználó Felhasználói Fiókkal rendelkezik. A Pontok az alkalmazandó fizetőeszköz mellett használhatók fel a Wolt által mindenkor közzétett rendelkezésekkel összhangban, akkor, amikor a Felhasználó véglegesíti a megrendelését és fizetést teljesít a Wolt részére („Fizetés”). A Fizetéskor a Pontok alkalmazandó fizetőeszközre történő átváltási értékét a Wolt bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.

(5) A Pontok Lejárata

A Pontok lejárata a Felhasználó aktivitásától - így például a Pontok felhasználása, Pontok szerzése vagy Kihívások teljesítése – függ („Jogosító Tevékenység”). A Pontok lejárati ideje dinamikusan változik és minden egyes Jogosító Tevékenységet követően újra kiszámítása kerül. Ha három egymást követő hónapban nem hajtott végre Jogosító Tevékenységet, a következő hónap első napján valamennyi Pont automatikusan lejár. A lejáratot követően valamennyi Pont eltávolításra kerül a Felhasználói Fiókról és ezt követően nem igényelhetők vissza, illetve nem használhatók fel. A Pontok lejárati dátumát bármikor ellenőrizheti a Wolt Szolgáltatásban.

(6) Megszüntetés és módosítás

(1) A Programot és az abban nyújtott kedvezmények körét a Wolt saját belátása szerint jogosult nyújtani. Bármikor dönthetünk úgy, hogy a jelen Rewards Felhasználási Feltételeket, a Programot, illetve a Program bármely jellemzőjét vagy funkcióját akár előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatjuk, módosíthatjuk, korlátozhatjuk, illetve megszüntethetjük, tekintet nélkül arra, hogy e változások érinthetik a már megszerzett Pontok értékét és/vagy a megszerzett Pontok beválthatóságát.

(2) A Felhasználói Fiók megszüntetésekor a megszerzett Wolt Pontok eltávolításra kerülnek a Felhasználói Fiókról. Az eltávolított Wolt Pontok többé nem válthatók be és nem használhatók fel megrendelésekhez.