Wolt Üzletvezetői Oldal Általános Szerződési Feltételek Self-Serve (Önkiszolgáló) Kampányokhoz

Ön, mint a Wolt Partnere, azzal, hogy a Partner az Üzletvezetői Oldalon rendelkezésre álló önkiszolgáló felületen kampány készítésére kattint, elfogadja a jelen Wolt Üzletvezetői Oldal Általános Szerződési Feltételeket Self-Seve (Önkiszolgáló) Kampányokhoz („Kampány Feltételek”). Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Partner nevében jogosult kötelezettséget vállalni a Kampány Feltételek betartására.

Jelen Kampány Feltételek az Ön Wolttal kötött, a Wolt platformon Partnerként történő jelenlétére vonatkozó Partnerségi Szolgáltatási Szerződése („Fő Szerződés”) részét képezi, amely a Wolt által az Ön részére az Üzletvezetői Oldalon keresztül rendelkezésére bocsátott, online reklámozásra szolgáló önkiszolgáló felület használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza. 

1. Self-serve (önkiszolgáló) kampányok

a. A Wolt különböző opciókat nyújthat promóciós kampányok szervezésére az Üzletvezetői Oldalon keresztül, amelyek közül a Partner maga választhat, így például 0 Ft-os Szállítás, Rendelési Értékhez Kötött Kedvezmény, Vegyen X-et és Kapjon Mellé Y-t, valamint Ads (kiemelt reklámkampány) kampányok. A kampányokat a Partner a Wolttól a Partner rendelkezésére bocsátott, a Partner ajánlatainak a Wolt platformon történő népszerűsítésére szolgáló önkiszolgáló felület használatával vásárolhatja meg.

b. Az Ön rendelkezésére álló különböző kampány opciók bemutatását és leírását az Üzletvezetői Oldalon, valamint jelen Kampány Feltételekben ismerheti meg. Wolt bármikor jogosult az Üzletvezetői Oldal és a kampány opciók módosítására vagy megszüntetésére.

c. Kampány megrendeléséhez („Megrendelés”) az Üzletvezetői Oldalon válassza ki a megvásárolni kívánt kampányt és töltse ki a szükséges mezőket, így a kampány büdzsét, valamint a kezdő és befejező időpontokat (együttesen „Input”). Az Input helyességének ellenőrzése az Ön felelőssége. Kizárólag a Partner erre feljogosított képviselői jogosultak az Üzletvezetői Oldalon keresztül Megrendelést leadni.

d. A Megrendelés leadása előtt a Wolt előnézetben megmutatja, hogyan fog kinézni a kampány a Wolt platformon. Az Ön kizárólagos felelőssége, hogy ellenőrizze az előnézetet, valamint, hogy meggyőzödjön arról, hogy a kampány megfelel az országában hatályos jogszabályoknak.

e. A Wolt nem garantálja, továbbá nem szavatolja a kampányok sikerességét vagy minőségét, sem a kampányok eredményét. Az Üzletvezetői Oldalon belüli javaslatok nem garantálják az eredményeket. Az Üzletvezetői Oldalon a Wolt bármely becslése kizárólag becslésnek minősül. Az Üzletvezetői Oldalon megjelenített átlagos számok kizárólag átlagnak minősülnek és nem a ténylegesen elérhető eredményeket jelentik.

f. Az Üzletvezetői Oldalon keresztüli kampány indítás és a jelen Kampány Feltételek elfogadása Ön és a Wolt között érvényes szerződéskötésnek minősül.

2. Az egyes kampányokra irányadó feltételek

a. 0 Ft-os szállítás

  • Ha 0 Ft-os kiszállítási kampányra ad le Megrendelést, a Felhasználó szállítási költségeit Ön fizeti meg a Megrendelésnek és a Megrendeléssel összefüggő Inputnak megfelelően.

  • A 0 Ft-os szállítás kampányokra leadott Megrendelésektől függetlenül a Wolt jogosult a szállítással összhangban a Felhasználók részére szolgáltatási díjak, többlet költségek, valamint egyéb díjak felszámítására.

b. Rendelési Értékhez Kötött és Termék (Vegyen X-et és kapjon mellé Y-t) Kedvezmények

  • Ha Rendelési Értékhez Kötött vagy Termék (vegyen X-et és kapjon mellé Y-t) Kedvezmény kampányra ad le megrendelést, Ön köteles megfizetni a Felhasználónak az Ön termékeire vonatkozó megrendelésére alkalmazott kedvezményt, összhangban a Megrendeléssel, valamint a Megrendelésre vonatkozó Inputtal.

  • A kedvezmények nem vonatkoznak az egyéb díjakra, mint például a szolgáltatási díjakra vagy egyéb többlet költségekre.

  • Rendelési Értékhez Kötött Kedvezmény esetén a Megrendelésben meghatározott kedvezmény az adott üzleti egység teljes, kampány által lefedett termék választékára alkalmazható attól függően, hogy a Felhasználó melyik termékeket vásárolja meg. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy meggyőződjön arról, hogy a Rendelési Értékhez Kötött vagy Termék Kedvezmény kampányban értékesített termékek értékesíthetők-e kedvezménnyel.

c. Ads

  • Ads kampányra leadott megrendelés esetén az Ön kampánnyal érintett üzleti egysége(i) a Wolt különböző rangsorolásaiban nagyobb valószínűséggel kapnak kiemelt láthatóságot. A Wolt platformon az Ön Ad elhelyezése és láthatósága egyaránt függ az Ad Megrendelésre vonatkozó licit mértékétől és a Felhasználó tekintetében fennálló relevanciától, így pl. attól, hogy a Felhasználóhoz képest Ön hol helyezkedik el, valamint a Felhasználó vásárlási előzményeitől. A Wolt semmilyen konkrét láthatóságot nem garantál.

  • Az Ön által megválasztott licit azt a maximum összeget jelenti, amelyet Ön az egyes Ads kampányon belül generált megrendelés tekintetében köteles megfizetni. A Wolt értesíti Önt a licit eredményéről az egyes kampányok aukciója során.

  • A Wolt minden egyes Ads kampány tekintetében minimum licit értéket alkalmaz, ami „alap licit” néven szerepel, amely az a minimum összeg, amelyet Ön az Ön Ads kampányán belül generált egyes megrendelések tekintetében köteles megfizetni. A Wolt fenntartja a jogot az alap licit egyoldalú megállapítására és módostására. Az alkalmazott alap licit mértéke az Üzletvezetői Oldalon látható.

  • A Wolt kizárólag azon Ads-ok tekintetében számít fel díjat, amelyek a Felhasználóktól származó megrendelésekhez vezetnek. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Wolt egy hét napos, kattintás utáni összekötési rendszert alkalmaz, ami azt jelenti, hogy ha egy ügyfél egy Ad-re kattint és az adott kattintást követő hét napon belül be is fejezi a vásárlást, a Wolt az adott Megrendelés tekintetében felszámítja a vonatkozó Ads díját.

  • A Wolt az Ads-ok tekintetében a fogyasztók részére jogi közleményt tesz közzé, amelyben az Ads-ok fizetett, illetve szponzorált jellegéről ad tájékoztatást. A jogi közlemény formáját és tartalmát a Wolt határozza meg, azonban az az Ön felelőssége, hogy tájékoztassa a Woltot, amennyiben úgy véli, hogy az Ön által alkalmazott Ad-hoz eltérő tartalmú vagy további jogi közlemény közzététele szükséges.

3. Fizetés és adók

a. A Partner az adott Megrendelésben meghatározott díjakat köteles megfizetni (a „Díjak”). A Díjak kiszámítása a Wolt backend tracking mechanizmusai és az adott Megrendelés tekintetében irányadó, az Üzletvezetői Oldalon meghatározott számlázási feltételek alapján történik. Ha az Üzletvezetői Oldalon az olvasható, hogy „kockázatmentes”, az azt jelenti, hogy Ön kizárólag akkor fizet az adott kampányért, ha az a Felhasználó tekintetében a Wolton belül megrendeléshez vezet.

b. Amennyiben a 0 Ft-os Kiszállítás, Vegyen X-et és Kapjon Y-t Mellé vagy Rendelési Értékhez Kötött kampányok tekintetében megadott Input részeként Ön maximum büdzsét is beállít, a Wolt az Ön költségére átlépheti az adott büdzsét az egyes Felhasználó megrendelésének teljesítése érdekében azon kampány keretein belül, amely akkor kerül beállításra, amikor a büdzsé a kimerülés közelében van.

c. Ads kampányok készítése esetén Ön köteles heti büdzsét megadni. Ez a heti büdzsé hét napi büdzsére kerül felosztásra a hét folyamán. Amennyiben egyes nap(ok)on az Ön Ads kampánya nem éri el ezt a napi büdzsét, a Wolt jogosult a napi büdzsék átlépésére más nap(ok)on, de legfeljebb kétnapi büdzsé erejéig. Továbbá, Wolt jogosult az Ön heti büdzséjének átlépésére egyes hét/hetek tekintetében amennyiben az Ön Ads kampánya nem érte el a heti büdzsé összegét a megelőző héten/heteken, azonban a Wolt az összeghatár átlépésére legfeljebb egyhavi büdzsé mértékének megfelelő összegig jogosult.

d. Partner elfogadja, hogy az egyes Megrendelésekért fizetendő Díjak megfizetésére levonás formájában kerül sor azon összegekből, amelyek megfizetésére a Wolt a Partner felé a Fő Szerződésben meghatározott Wolt kifizetésekkel összefüggésben egyébként köteles. A levonásokra ugyanazon időpontokban kerül sor, mint a Fő Szerződésben meghatározott kifizetésekre, tehát a levonásokra akár a kampány időtartama alatt is sor kerülhet.

e. A Díjak tekintetében az ÁFA felszámítására a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kerül sor.

4. Lemondás

a. Az Üzletvezetői Oldalon bármikor jogosult az adott kampány lemondására. Azonban, ha a kampány lemondását a kampány indulását követően kezdeményezi, felszámíthatjuk azon Díjakat, amelyek a lemondási kérelmét követően, de még a kampány Wolt platformról történő eltávolítását megelőzően merültek fel.

b. A Wolt bármikor jogosult bármely kampány visszautasítására vagy Wolt platformról történő eltávolítására.

5. Jelentés

a. A Wolt az Üzletvezetői Oldalon keresztül megvalósított kampányokkal összefüggésben vagy azokkal kapcsolatban keletkezett adatokról tájékoztatást adhat Önnek („Kampány Adat”). Ön a Kampány Adatok felhasználására a Fő Szerződés rendelkezéseivel összhangban jogosult, beleértve a titoktartásra vagy adatvédelemre vonatkozó bármely rendelkezést, az alábbi korlátozásokkal: Ön a Kampány Adatokat kizárólag arra használhatja, hogy (a) az Üzletvezetői Oldalon keresztül kampányokat tervezzen és kezeljen, és (b) saját belső céljai érdekében kiértékelje a kampányok teljesítményét. Ön kizárólag a jelen feltételekben kifejezetten meghatározott keretek között használhatja és oszthatja meg a Kampány Adatokat, és Ön nem jogosult (és egyik kapcsolt vállalkozásának, alvállalkozójának vagy megbízottjának sem adhat engedélyt) arra, hogy a Kampány Adatot bármely más módon vagy eltérő célra (beleértve (i) bármely Felhasználó részére történő vagy készüléken való újra megjelenítés, azaz „retargetálás”, (ii) bármely Felhasználó vagy készülék profil készítése, kiegészítése vagy ezekhez kapcsolódás, vagy (iii) bármely Felhasználó vagy készülék azonosítása) használja vagy másokkal megossza. A fenti rendelkezésektől függetlenül, ön jogosult a Kampány Adatok megosztására jogerős bírósági határozat, jogszabály, kormány vagy egyéb szabályozó hatóság intézkedésének való megfelelés céljából, az e kötelezettségekhez szükséges mértékig; azzal, hogy Ön az e célokból történő megosztások előtt köteles írásban értesíteni a Woltot. Minden Kampány Adat a Wolt kizárólagos tulajdonát képezi és a Wolt üzleti titkának minősül.

6. Megtérítési kötelezettség

a. A Fő Szerződésben meghatározott bármely megtérítési kötelezettségen túl a Partner köteles a Wolt helyett helytállni, számára védekezést, kártalanítást és kártérítést biztosít valamennyi olyan, harmadik személyek követelésével kapcsolatos igény felelősség, kár, veszteség, költség, díj (beleértve az észszerűen felmerült jogi képviselői díjakat) és kiadás tekintetében, amelyek az Ön kampányokra vonatkozó Megrendeléseivel, Inputjaival vagy a jelen Kampány Feltételek Partner általi megsértéséből vagy azzal összefüggésben keletkeznek.

7. Egyéb feltételek

a. A jelen Kampány Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Fő Szerződés rendelkezései irányadók.

b. A Kampány Feltételek és a Fő Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén jelen Kampány Feltételek rendelkezései irányadók.

c. A Wolt fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Kampány Feltételek rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. Wolt a Kampány Feltételek jelentős módosítása esetén a hatálybalépést megelőzően legalább 15 nappal értesíti a Partnert az Üzletvezetői Oldalon keresztül vagy e-mailben.

Utolsó frissítés: 2023 10. 02.