Kasutaja teenusetingimused - Eesti

Wolti Teenuse kasutamisel nõustute kõnealuste Kasutaja teenusetingimustega („Kasutustingimused”).

Palun lugege alljärgnevad Kasutustingimused enne Wolti Teenuse kasutamist hoolikalt läbi. Kui Te Kasutustingimustega ei nõustu, siis palun ärge kasutage Wolti Teenust. Need Kasutustingimused kohalduvad mistahes Wolti Teenuse kasutamise korral ning Ostulepingute sõlmimisel. Wolti Teenuse täpsem kirjeldus ja teave süsteeminõuete kohta on saadaval veebilehel wolt.com.

Kui teil on Wolt for Work Konto, siis kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi ka meie kliendi organisatsioonile, kes on andnud teile kasutamiseks Wolt for Work Funktsiooni („Kliendi Organisatsioon”) seoses Tellimustega, mis Te olete teinud läbi Wolt for Work Funktsiooni. Käesolevate Kasutustingimuste ja Wolti Ärikliendi Kasutustingimuste vaheliste erinevuste korral lähtutakse Wolti Ärikliendi Kasutustingimustest.

Kasutustingimused sõlmitakse ainult meie ja Kasutaja vahel ning need ei hõlma Apple Inc-i., ning Apple Inc. ei vastuta Wolti Äpp-i ega selle sisu eest. Teie nõustute, et Apple Inc. ja Apple Inc. tütarettevõtted („Apple”) on Kasutustingimustega soodustatud kolmandad isikud ning et pärast seda, kui olete Kasutustingimused aktsepteerinud, on Apple’il õigus (ja Apple loetakse vastava õiguse vastu võtnuks) rakendada soodustatud kolmanda isikuna Kasutustingimusi Teie suhtes.

1. Mõisted

“Kullerpartner” tähendab iseseisvat füüsilisest või juriidilisest isikust teenuseosutajat, kes on sõlminud Woltiga partnerlepingu ja kes toimetab Wolti Teenuse kaudu kaupa kohale, või sellise isiku asendajat.

Partner” tähendab restorani, jaekauplust või muud teenusepartnerit, kes on sõlminud Woltiga partnerlepingu, ja kes pakub kauplejana oma tooteid ja kullerteenuseid või teisi teenuseid müügiks Wolti Teenuse kaudu, või sellise isiku asendajat. Kui käesolevates Kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti, on kõik Partnerid Teie riigi tarbijakaitset reguleerivate õigusaktide mõistes kauplejad.

Ostuleping” on leping Tellimuse põhjal Partneri toodete ja võimaliku kohaletoimetamisteenuse või muude teenuste ostmiseks. Wolt for Work Funktsiooni keskkonnas esitatud Tellimuste puhul on Ostuleping siduv kokkulepe Partneri ja Kliendi Organisatsiooni vahel. Seoses Tellimustega, mis on tehtud Kasutaja valitud mistahes muu maksemeetodi kasutamisel, on Ostuleping siduv kokkulepe Partneri ja Kasutaja vahel.

“Kasutaja” ja “Teie” tähendab Wolti Teenust kasutavat füüsilist isikut. Kasutaja peab olema 18-aastane või vanem.

Wolt” on Wolt Eesti Oü, Aia 10 a, 10111,

Wolti Äpp” tähendab digitaalrakendust nimega Wolt, mida Wolt pakub füüsilistele ja juriidilistele isikutele, et tellida tooteid Wolti Partneritelt.

Wolt for Work Konto” on kasutajakonto Wolti Äpp’is, millele on lisatud Wolt for Work Funktsioon.

Wolt for Work Funktsioon” on Wolti Äpp’i maksemeetod ja funktsioon, mille kaudu Kliendi Organisatsiooni volitatud Kasutajad saavad esitada Tellimusi Kliendi Organisatsiooni kulul.

Wolti Teenus” on nii Wolt Äpp kui ka Wolt veebileht wolt.com ning muud veebilehel wolt.com nimetatud kohad.

2. Wolti andmed

Wolt Enterprises Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsingi, Soome, registrikood 2646674-9, käibemaksukohustuslase number FI26466749

Eesti asuva Kasutaja puhul: Wolt Eesti Oü, Aia 10 a, Tallinn 10111, registrikood: 14044231, käibemaksukohustuslase number: EE101891244

Ärinimi: „Wolt“,

Meiliaadress: support@wolt.com.

*Juhime tähelepanu, et kuigi WoltiTeenust pakub Teile Teie kohalik Wolti üksus, korraldab makseteenust Wolt Enterprises Oy kolmandast osapoolest makseteenuse pakkuja kaudu. See tähendab ka seda, et Wolt Enterprises Oy abistab Teid võimalike tagasimaksete, kaebuste ja muude Wolti Teenusega seotud nõuete puhul. Seega võite võtta ühendust Wolt Enterprises Oy-ga otse eespool toodud kontaktandmetel, kui Teil tekib Wolti Teenusega seotud vaidlusi või nõudeid Wolt'ile ja Partneritele.

Teave Partnerite identiteedi ning toodete ja teenuste kohta on esitatud Wolt Teenuses.

Teave Partnerite identiteedi, toodete ja teenuste kohta on esitatudWolti Teenuses.

3. Wolti Teenuse kirjeldus

3.1. Wolt pakub tehnilist platvormi, mis ühendab Kasutajad, Partnerid ja Kullerpartnerid. Wolti tehnoloogia võimaldab Kasutajal esitada toidu ja teiste kaupade tellimusi erinevatele Partneritele ja Kasutajad saavad tellida ka kohaletoimetamisteenust. Wolt ei ole restoran, kohaletoimetamisteenuse pakkuja ega toidu valmistaja.

3.2 Partnerid pakuvad teavet oma toodete ja võimalike teenuste kohta Wolti Teenuses, sealhulgas teavet toodete omaduste, allergeenide ja kasutusjuhiste kohta. Kui Teil on allergiaid või muid toitumispiiranguidvõi soovite muul põhjusel saada üksikasjalikumat teavet toodete kohta, võtke palun ühendust vastava Partneriga. Võite võtta ühendust ka Wolt'i klienditoega, kes võib selliste päringute puhul Teie nimel Partneriga ühendust võtta. Täpse, ajakohase ja õiguslikult nõutava teabe esitamise eest toodete kohta vastutab siiski Partner, sealhulgas teabe esitamise eest kohaldatavate hindade kohta ja ühikuhinna märkimise eest, kui see on kohaldatavate seaduste kohaselt nõutav. Pange tähele, et Partneri toodete ja võimalike teenuste müügile ja ostule võidakse kohaldada Partneri või Wolti lisatingimusi, mis on sätestatud Wolti Teenuses.  

3.3. Kui Kasutaja valib välja Partneri toote või teenuse, mida ta soovib Partnerilt osta, siis teeb ta Partnerilt toote või teenuse ostmiseks siduva tellimuse käesolevas dokumendis ja Wolti Teenuses kehtestatud tingimustel enne tellimuse esitamist („Tellimus”). Kui Wolt on Tellimuse kätte saanud, edastab Wolt Tellimuse andmed Partnerile. Kui Partner kinnitab Tellimuse ja Wolt edastab Kasutajale Partneri nimel Tellimuse kinnituse, jõustub Kasutaja või Kliendi Organisatsiooni ja Partner vahel Ostuleping Partneri toodete ostmiseks ja vajaduse korral kohaletoimetamisteenuse või muu teenuse osutamiseks. Mõningatel juhtudel sõlmitakse Ostuleping kohaletoimetamisteenuse ostmiseks Partneri asemel Woltiga, mis kajastub kviitungil. Wolt annab Kasutajale kviitungi Partneri nimel, välja arvatud juhul, kui Kasutaja viibimiskohariigi õigusnormid nõuavad, et Partner annab kviitungi toodete ja vajaduse korral kohaletoimetamisteenuse kohta Kasutajale otse. Tellimuse täitmine sõltub saadavusest ja Wolt jätab endale õiguse oma äranägemisel Tellimus tühistada või seda mitte vastu võtta.

3.4. Kui tellitakse kohaletoimetamisteenus, teavitab platvorm Kullerpartnerit, et kohaletoimetamise võimalus on olemas, ja tehnoloogia hõlbustab Kasutajale kohaletoimetamise lõpuleviimist. Partnerid või Wolt võtavad Kasutajatelt tarnetasu ja teenustasu kohaletoimetamisteenuste eest, mis on vajaduse korral täpsemalt määratletud WoltiTeenuses.

3.5. Kasutaja valitud Partner valmistab ja/või kogub ja pakendab Tellimuses esitatud tooted. Wolt ei vastuta Kasutaja ees selle eest, kasPartner täidab Ostulepingu nõuetekohaselt. Kuigi Wolt ei vastuta lõppkokkuvõttes Kullerpartnerite pakutavate teenuste eest, võib Wolt hõlbustada Kasutajatele puudustega tarne eest hüvitise maksmist.

3.6. Wolt Teenuse kasutamisel võib kohalduda minimaalse ostusumma nõue, millisel juhul teavitatakse Teid sellest enne Wolt Teenuse kaudu Tellimuse tegemist. Kui Tellimus ei vasta nõutavale miinimumsummale, on Teil võimalus tasuda vahevõi lisada oma Tellimusele rohkem tooteid. Partner määrab oma äranägemise järgi kindlaks oma Wolt Teenuses kättesaadavate toodete valiku ja hinnakujunduse. Partner võib kehtestada teie Tellimusele ka teatud piiranguid, näiteks koguse ja Tellimuse suuruse piirangud. Partner vastutab Teie teavitamise eest mis tahes piirangutest, mis on seotud toodete saadavusega. Kasutaja nõustub, et kui teatud toode ei ole ajutiselt saadaval, täidab Partner Teie Tellimuse ülejäänud osas, jättes välja puuduva toote. Tellimuse esitamise ajal mittesaadavaks osutunud toodete eest ei võeta tasu.

4. Tühistamisõigus

4.1. Te ei saa pärast toodete või teenuste tellimist Tellimust tühistada või sellest taganeda, välja arvatud juhul, kui käesolevates Kasutustingimustes on sõnaselgelt sätestatud teisiti. Enne toote või teenuse Tellimuse esitamist peaksite oma valiku hoolikalt läbi vaatama.

4.2. Kui Te olete tarbija, on Teil õigus tühistada Tellimus vastavalt teie asukohariigi õigusaktidele. Tarbija käesolevate Kasutustingimuste tähenduses on iga füüsiline isik, kes kasutab Wolt teenust ja esitab Tellimusi eesmärgil, mida ei saa valdavalt seostada tema äritegevuse või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisega.

4.3. Wolt rakendab kehtivates seadustes sätestatud tarbijate seadusjärgse tühistamisõiguse piiranguid, mille kohaselt ei ole tühistamisõigust teatud esemeid puudutavate Ostulepingute puhul, sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmistel juhtudel:

  • tooted, nagu näiteks toiduained, mis on kergesti riknevad või mille kõlblikkusaeg võib kiiresti mööduda,

  • Teie spetsifikatsioonide järgi valmistatud või selgelt isikupärastatud tooted,

  • Pitseeritud tooted, mis ei ole tervisekaitse või hügieeni tõttu tagastamiseks sobivad, kui need tooted on pärast tarnimist lahti pitseeritud,

  • tooted, mis oma olemuselt on pärast tarnimist lahutamatult segunenud teiste toodetega,

  • pitseeritud mängud, filmid või arvutitarkvara, mis on pärast tarnet lahti pitseeritud.

4.4. Teil on õigus põhjust esitamata tühistada Ostuleping toodete osas, mille puhul tühistamisõigus on olemas, 14 päeva jooksul alates Tellimuses sisaldunud toodete kohaletoimetamise päevast. Taganemisõiguse kasutamiseks peate Wolt'ile teatama oma tühistamisotsusest selge avaldusega (nt e-posti või Wolt'i rakendusesisese klienditeeninduse chat'i kaudu saadetud sõnumiga) nimetatud 14-päevase ajavahemiku jooksul. Partner kui teie Tellimuses olevate toodete kaupleja on volitanud Wolt'i vastu võtma tühistamisteateid Partneri nimel. Juhul kui Partner on otsustanud pakkuda pikemat tühistamisperioodi kui 14 päeva, kehtib selline periood Wolt Teenuse kaudu tehtud Tellimustele, kui see on sõnaselgelt märgitud Partneri kirjelduses Wolt Teenuses. Soovi korral võite kasutada tühistamisteate esitamiseks allpool esitatud näidisvormi, täites vormil andmed ja saates need Wolt'ile, mille Wolt edastab ka asjaomasele Partnerile:

Tühistamise näidisvorm

- Adressaat: [sisestage Partneri nimi, Partneri aadress ja Partneri e-posti aadress]:

- Käesolevaga tühistan/ tühistame (*) minuga/meiega (*) sõlmitud lepingu, mis käsitleb järgmiste kaupade ostmist (*)/ järgmiste teenuste osutamist (*).

- Tellitud (*)/saadud (*)

- Tarbija(te) nimi (nimed)

- Tarbija(te) aadress(id)

- Tarbija(te) allkiri(jad) (ainult paberkandjal teatise puhul)

- Kuupäev

(*) Vajaduse korral välja jätta.

4.5. Kui Te tühistate Ostulepingu, tagastab Wolt Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas tarnetasu (ja teenustasu, kui see kohaldus) hiljemalt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil me saime teate Ostulepingu või selle osa tühistamisest. Pange tähele, et tarnetasu (ja vajaduse korral teenustasu) ei tagastata, kui Teie Tellimus tühistatakse ainult osaliselt.

4.6. Tagasimakse tegemiseks kasutame sama maksevahendit, mida kasutasite oma Tellimuse eest tasumisel, kui Teiega ei ole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud. Juhime tähelepanu, et kui Te tasusite Tellimuse eest Wolt-krediidiga, teeme Teile tagasimakse samuti Wolt-krediidiga. Wolt võib keelduda tagasimaksest, kuni Partner on tooted tagasi saanud või kuni Te olete esitanud tõendi, et olete tooted tagastanud, olenevalt sellest, kumb on varasem.

4.7. Te peate tagastama või saatma tooted samale Partnerile samas kohas, kust Te Tellimuse tegite. Partneri müügipunkti kontaktandmed on saadaval Wolt Teenuses. Te peate tooted Partnerile tagastama niipea kui võimalik ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil Te teatasite meile ostulepingu tühistamisest. Tagastus loetakse tähtaegseks, kui Te saadate tooted enne 14-päevase tähtaja möödumist.

4.8. Te kannate toodete tagastamisega seotud otsesed kulud. Tagastatud tooted peavad olema kasutamata ja edasimüügiks sobivas seisukorras. Te vastutate toodete väärtuse vähenemise eest, kui selline väärtuse vähenemine on tingitud toodete käitlemisest, mis ei ole vajalik nende seisundi, omaduste ja funktsionaalsuse kontrollimiseks.

4.9. Mõnikord võib juhtuda, et mõned Partneri tooted, mida soovite Wolt Teenuse kaudu osta, on ajutiselt otsas. Sellistel juhtudel ja niivõrd, kuivõrd Partner on võimaldanud asendamist, võite enne tellimuse kinnitamist valida, kas soovite lubada Partneril asendada puuduv toode sarnase tootega. Kui Te olete lubanud teatud või kõigi Teie Tellimuse toodete asendamist, asendab Partner puuduolevad tooted vastavalt järgmistele põhimõtetele: (i) asendustoode valitakse selle alusel, mida Partner peab kõige sobivamaks asenduseks, nii et see vastaks võimalikult palju Tellimuse algse artikli kogusele, kvaliteedile ja hinnale; (ii) hoolikalt võetakse arvesse koostisosi, mis tavaliselt põhjustavad allergiat, nii et näiteks laktoosivaba toode asendatakse ainult laktoosivaba tootega ja gluteenivaba toode ainult gluteenivaba tootega; iii) dieet- või light-jook asendatakse dieet- või light-joogiga; iv) mahetoode asendatakse mahetootega; ja v) kodumaine toode asendatakse kodumaise tootega. Teilt ei võeta lisatasu asendustoote eest, mis on võrreldes algses Tellimuses sisalduva tootega kallim. Kui asendustoote hind on madalam kui Teie Tellimuse algse toote hind, arveldatakse asendustoote hind.

5. Kasutajakontod

5.1. Teil on piiratud, mitteeksklusiivne, tagasivõetav, mittevõõrandatav ja mitte edasilitsentseeritav õigus saada ligipääs ja kasutada Wolti Teenust ja sisu, mis on saadaval Wolti Teenuse kaudu teile pakutavas vormis  aeg-ajalt ja ainult käesolevates tingimustes toodud eesmärgil. Kasutajale Apple’i App Store vahendusel alla laaditava iOS Wolti Äpp’i litsents piirdub õigusega kasutada Wolti Äpp’i Kasutaja omandis või kasutusel olevas mistahes Apple tootes ja vastavalt App Store Kasutuseeskirjadele ning käesolevatele Kastutustingimustele.

5.2. Wolti Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja looma Kasutajakonto, järgides Wolti Teenuses toodud registreerimisjuhiseid. Wolti Teenuse kasutajaandmed on isiklikud (kui Wolt ja Kliendi Organisatsioon ei ole kokku leppinud teisiti). Kasutaja tagab, et Kasutaja kontoandmeid ja muud samaväärset teavet, mis on vajalik Kasutaja või Kliendi Organisatsiooni Kasutajakontole juurdepääsu saamiseks, hoitakse konfidentsiaalsena ja kasutatakse turvaliselt nii, et nendele ei pääseks ligi kolmandad isikud. Kasutajal võib olla ainult üks Kasutajakonto.

5.3. Kui on põhjusta arvata, et Kasutaja kontoandmed on sattunud kõrvaliste isikute kätte või neil on Kasutajakontole juurdepääs, siis on Kasutaja kohustatud Wolti sellest koheselt teavitama. Kasutaja vastutab Wolti Teenuse kasutamise ja oma kliendikontol toimuva eest.

5.4. Wolti Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja esitama Woltile kehtiva krediitkaardi või muu maksevahendi andmed. Wolt ei säilita teie maksevahendi teavet, kuna seda teeb Wolti poolt kasutatav kolmandast isikust teenusepakkuja. Te nõustute tasuma kõigi Wolti Teenuse kaudu tehtud Tellimuste eest, v.a. Wolt for Work Funktsiooni kaudu Kliendi Organisatsiooni kulul tehtud Tellimused. Te peate Kasutajakontol esitatud krediitkaardi või muu maksevahendi andmeid hoidma ajakohastena.

6. Maksed

6.1. Kasutaja või Wolt for Work Kontot kasutav Kliendi Organisatsioon tasub Tellimusel märgitud ostuhinna, kasutades Wolti Teenuse vastavat maksefunktsiooni. Wolt või Wolti poolt volitatud Wolti gruppi kuuluv äriühing võtab Partneri nimel vastu Kasutaja või Kliendi Organisatsiooni kõik maksed. Kui Tellimus esitatakse Wolt for Work Konto kaudu, siis esitab Kasutaja Kliendi Organisatsiooni nimel maksekinnituse Wolt for Work Funktsiooni kaudu. Kasutajal või Kliendi Organisatsioonil tekib maksekohustus Tellimuse esitamisega Wolti Teenuse kaudu.

6.2. Kasutaja peab maksekohustuse täitmisel kasutama ainult Wolti Teenuse pakutavat online maksemeetodit. Kui Kasutaja või Wolt for Work Kontot kasutav Kliendi Organisatsioon on Woltile ostuhinna tasunud, siis on Kasutaja või Kliendi Organisatsioon oma maksekohustuse Partneri ees täitnud.

6.3. Kui Tellimus on kohale toimetatud, võetakse makse summa automaatselt Kasutaja krediitkaardilt või Wolt for Work Funktsiooni kasutava Kliendi Organisatsiooni arvelt maha. Kui Tellimus on Wolti Teenuse kaudu esitatud, siis on Woltil õigus Partneri nimel Kasutaja krediitkaardilt või Wolt for Work Funktsiooni kasutava Kliendi Organisatsiooni arvelt Tellimuse summa broneerida. Wolt kasutab maksete töötlemiseks kolmandast isikust teenusepakkujat.

6.4. Teatud olukordades ja makseviiside puhul võib ostuhind pisut erineda, kuna makseprotsessi käigus toimub tehniline valuutavahetus valuutade vahel. Wolt ei vastuta nende valuutavahetuse erinevuste eest ja ei saa prognoosida täpset summat, mis tuleb tasuda, kui kasutatakse maksevahendeid, mille suhtes kohaldatakse valuutakursside ümberarvestust.

6.5. Kui lisate oma tellimusele kaalu järgi müüdavaid tooteid, ei tea Wolt nende täpset kaalu enne, kui Partner on tooted kaalunud. Kaalutoodete puhul põhineb Wolti Teenuste lehel esitatud toote hind Partneri hinnangul. Teie Tellimuses sisalduvate kaalutoodete lõplik hind arvutatakse Teile saadetavate toodete tegeliku kaalu alusel. Võimalike kaaluerinevuste korral hinna korrigeerimiseks broneerib Wolt Teie pangaarvel ajutiselt teatud summa, Cibuse kasutamisel maksevahendina ajutise tasu. Broneeritud summa või ajutine tasu võib moodustada kuni 20% Teie tellitud kaalutoodete väärtusest. Kui Teie tellitud toode kaalub Tellimuse kinnituses märgitust vähem, tagastab Wolt teile hinnavahe. Kui Teie tellitud toode kaalub Tellimuse kinnituses märgitust rohkem, arvestab Wolt hinnavahe maha broneeritud summast või ajutisest tasust. Ülejäänud broneeritud summa või ajutine tasu tagastatakse teile.Mis tahes osa ajutise broneeringu või ajutise tasu summast, mis ei ole vajalik hinna korrigeerimise katmiseks, tagastatakse või kantakse Teie kaardile tagasi. Juhime tähelepany, et Cibus'iga tehtud maksete puhul tehakse tagasimakseid Wolt'i krediidina.

7. Wolti krediit ja tokenid

7.1. Wolti Teenuse Kasutajad võivad omandada Wolti krediiti ja tokeneid näiteks siis, kui nad kutsuvad Wolti Teenusega liituma uusi kasutajaid („Soovitusprogramm“).Soovitusprogrammi raames võib Wolt pakkuda oma Kasutajatele võimalust teenida Wolt'i krediiti või tokenid reklaampreemiatena, kui nad kutsuvad oma teatud tingimustele vastavaid sõpru registreeruma uuteks Wolt'i kasutajateks ja tegema oma esimese tellimuse Wolt'i Teenuse kaudu. Iga nõuetele vastava soovituse eest võib Kasutaja saada krediiti või tokeni vastavalt Wolt'i Soovitusprogrammi tingimusteleWolt'i Soovitusprogrammi tingimustele. Te nõustute, et me võime Soovitusprogrammi tingimusi muuta või Soovitusprogrammi igal ajal lõpetada.

 7.2. Wolt Teenuse Kasutajad võivad saada Wolt krediiti või tokeni ka Wolt'i poolt aeg-ajalt korraldatavate kampaaniate kaudu. Te nõustute, et kampaaniapakkumisi: (i) võivad kasutada ainult sihtrühmad, ettenähtud eesmärgil ja seaduslikul viisil; (ii) neid ei tohi kopeerida, müüa või üle anda mingil viisil või teha üldsusele kättesaadavaks, välja arvatud juhul, kui Wolt on seda sõnaselgelt lubanud; (iii) nende suhtes kohaldatakse eritingimusi, mille Wolt kehtestab sellise kampaania jaoks. Näiteks võivad kampaaniapakkumised olla kättesaadavad ainult teatud Kasutajatele või olla piiratud kasutamiseks konkreetsete Partnerite kaudu või konkreetsel kellaajal.

7.3. Woltil on õigus ühepoolselt otsustada Wolti krediidi ja tokenite saamise, kasutamise ja kehtivuse tingimuste üle.

7.4. Liitumisel saadud krediiti ja tokeneid saab kasutada ainult üks kord.

7.5. Kasutajad saavad kasutada Wolt'i krediiti ja tokeneid, et saada allahindlust oma ostudelt ainult Wolt'i Teenuses ja vastavalt konkreetse kampaania eritingimustele. Wolt krediiti ja tokenit ei saa vahetada sularahaks. Wolt-krediitide ja tokenite võimalik kehtivusaeg on määratud Wolti Teenuses. Pärast kehtivusaja lõppemist eemaldatakse krediidid ja tokenid Teie kontolt. Aegunud krediiti ja tokenit ei saa enam lunastada ja neid ei saa kasutada ühegi Tellimuse puhul.

7.6. Wolti krediit ja tokenid tühistatakse, kui Wolt avastab, et krediiti või tokeneid kuritarvitatakse või kui Wolt kahtlustab või avastab, krediit või tokenid on saadud vääratel alustel. Sellisel juhul esitab Wolt Kasutajale arve, mis vastab krediidi või tokenitega tasutud summale.

8. Tellimuse kohaletoimetamine

8.1. Kui Kasutaja tellib Tellimuse kohaletoimetamise Wolti Teenuse kaudu, siis toimetatakse Tellimus kohale aadressile, mille Kasutaja on Wolti Teenuse kaudu andnud. Kasutaja peab märkima Wolti Teenuse kaudu kinnitatud asukoha täpse aadressi.Kui Teie Tellimuse suhtes kohaldatakse kontaktivaba kättetoimetamist, arvestage palun, et kaup loetakse kättetoimetatuks, kui see on jäetud ukse taha ja Kullerpartner märgib Wolt Teenuses Tellimuse staatuseks "kättetoimetatud", mille järel läheb Tellimuses sisalduvate kaupade säilimisrisk Teile üle.

8.2. Kasutaja peab olema kättesaadav vastamaks telefonikõnedele numbril, mille ta on Wolti Teenuse kaudu andnud. Kui Kasutajat ei saa tema antud numbril kätte, siis on Woltil ja Partneril õigus Tellimus tühistada ja nõuda Tellimuse eest Kasutajalt või Kliendi Organisatsioonilt täishinda.

8.3. Kasutaja võib tellimuse esitada kohaletoimetamiseks „nii kiiresti kui võimalik“ (standardne kullerteenus) või eeltellida kindla kohaletoimetamise aja, kui selline võimalus on Wolt Teenuses Tellimuse esitamise ajal olemas.

8.4. Standardne kullerteenus: Kasutaja peab viibima Tellimuses märgitud aadressil alates Tellimuse esitamisest kuni Tellimuses märgitud toidu kohaletoimetamiseni. Kui Kasutaja ei viibi märgitud aadressil viie minuti jooksul alates tellitud toodete kohaletoimetamisest ega vasta kulleri kahele katsele temaga kontakti saada kahel korral, siis on Woltil ja Partneril õigus Tellimus tühistada ja nõuda Kasutajalt või Kliendi Organisatsioonilt Tellimuse eest täishinda.

8.5. „Eeltellimuse” kohaletoimetamise teenus: Kasutaja peab Tellimuse kättesaamiseks viibima märgitud aadressil vähemalt kümme minutit enne Tellimuses märgitud kohaletoimetamise aega kuni Tellimuse kättesaamiseni.

9. Tellimuse kättesaamine Partneri müügikohas

9.1. Kui Kasutaja ei ole Tellimuses märgitud Partneri toodete kättesaamiseks tellinud kullerteenust, vaid soovib neile ise Partneri müügikohta järele tulla, siis saab tellitud tooted kätte Partneri müügikohast, kust Kasutaja tooted Tellis. Kasutajale saadetakse elektrooniline kinnitus, kui tooted on valmis ja neile võib järele minna. Partneril või Woltil on õigus kehtestada tingimused Kasutaja isikusamasuse tuvastamiseks, kui Kasutaja Tellimuses kirjeldatud toodetele ise järele tuleb.

9.2. Partner kohustub hoidma Tellitud tooteid 60 minutit alates hetkest, mil ta on Kasutajat teavitanud, et Tellimus on valmis ja Kasutaja võib toodetele järele minna. Vastav kohustus on piiratud Partneri müügikoha lahtiolekuaegadega ning Kasutaja peab Tellimusele järele minema enne Partneri müügikoha sulgemist.

10. Söömine kohapeal

10.1. Kui Kasutaja soovib Tellitud tooteid tarbida Partneri müügikohas kohapeal, siis saab ta eraldi elektroonilise kinnituse, milles on märgitud eeldatav aeg, millal tooted on Partneri müügikohas tarbimiseks valmis.

11. Hinnangulised ajad

11.1. Kõik kohaletoimetamise, järele tulemise või muud ajad, mille Partner või Wolt on Wolti Teenuse kaudu Kasutajale teatavaks teinud, on üksnes hinnangulised. Wolt ega Partner ei garanteeri, et Tellimus toimetatakse kohale, sellele saab järgi tulla või seda kohapeal tarbida hinnangulisel ajal. Toodete kohaletoimetamise aegu võivad mõjutada näiteks liiklusummikud, tipptund ja ilmastikutingimused.

12. Intellektuaalomandi õigused

12.1. Kõik Wolti Teenuse või sellega seotud Intellektuaalomandi õigused, asjakohased dokumendid ning kõik selle osad ja eksemplarid kuuluvad Wolti ja/või selle sidusettevõtjate/alltöövõtjate/litsentsiandjate ainuomandisse. „Intellektuaalomandi õigused” tähendavad autoriõigust ja sellega seonduvaid õigusi (sealhulgas andmebaasi, kataloogi ja pildimaterjali kasutamise õigusi), patente, kasulikke mudeleid, disainiõigusi, kaubamärke, ärinimesid, ärisaladusi, oskusteavet ja mis tahes muus vormis registreeritud või registreerimata intellektuaalomandi õigusi.

12.2. Käesolevad Kasutustingimused ei anna Kasutajale Wolti Teenuse kasutamisel mingeid Intellektuaalomandi õigusi ning kõik õigused, mida ei ole siinsetes tingimustes selgesõnaliselt antud, kuuluvad Woltile ja tema alltöövõtjatele/litsentsiandjatele.

12.3. Apple ei vastuta mistahes nõudega seotud uurimise, kaitse, kokkuleppe või loobumise eest, mille aluseks on iOS Wolti Äpp’i või selle Teiepoolsest kasutamisest tulenev kolmanda isiku Intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

12.4. Kasutaja annab Wolt'ile ülemaailmse, tasuta, all-litsentseeritava ja üleantava õiguse kasutada, muuta, paljundada, levitada, näidata ja avaldada mis tahes sisu, mille Kasutaja on esitanud seoses Wolt'i Teenusega. Selline sisu võib hõlmata fotosid, andmeid, teavet, tagasisidet, ettepanekuid, teksti ja muid materjale, mis on üles laaditud, postitatud või muul viisil edastatud seoses Wolt teenusega.

13. Lisatingimused Wolti Teenuse kasutamisel

13.1. Wolti Teenus on kasutamiseks ainult 18-aastastele või vanematele isikutele. Teil ei ole õigust registreeruda Kasutajaks, kui Te nimetatud nõudele ei vasta.

13.2. Kasutaja järgib Wolti Teenuse kasutamisel kõiki kehtivaid eeskirju ja õigusakte, sealhulgas alkoholi- ja tubakatoodete, ravimite ja muude vanusepiiranguga toodete ostmisel. Kui Kasutaja asukohariigis pakutakse vanusepiiranguga toodete (nt alkohoolsed joogid ja tubakatooted) kojuvedu, võidakse neid tooteid Kasutajale mitte üle anda, kui Kasutaja ei esita Tellimust kohale toimetavale Wolti Kullerpartnerile kehtivat riiklikku fotoga isikut tõendavat dokumenti, mis tõendab, et Kasutaja on too(de)te ostmiseks seadusega nõutud vanuses. Kasutajale võidakse vanusepiiranguga tooteid mitte üle anda ka muudel Kasutaja asukohariigis kehtivate eeskirjade ja õigusaktidega ettenähtud juhtudel, näiteks võidakse mitte üle anda alkohoolseid jooke, kui Kasutajal on joobetunnused. Kui vanusepiiranguga too(de)te üleandmisest keeldutakse nimetatud põhjustel, on Woltil õigus kahekordistada Kasutaja kõnealuse Tellimuse eest tasutud kojuveotasu (ja teenustasu, kui see on asjakohane), et hüvitada vanusepiiranguga too(de)te Partnerile tagastamine.

13.3. Wolt tegeleb järjepidevalt Wolti Teenuse arendamisega ning Woltil on õigus muuta või eemaldada osaliselt või täielikult Wolti Teenuse erinevaid osi, sealhulgas selle funktsioone ning Wolti Teenuses saadavalolevaid tooted ja valikus olevaid Partnerid.

13.4. Wolti Teenuse kasutamisel võib Kasutaja kokku puutuda sisu või teabega, mis võib olla ebatäpne, puudulik, hilinenud, eksitav, ebaseaduslik, solvav või muul viisil kahjulik. Üldjuhul ei kontrolli Wolt Partnerite poolt edastatud sisu. Wolt ei vastuta kolmandate isikute (sealhulgas Partnerite) poolt edastatud sisu või teabe eest ega sellest tuleneva või sellega seotud kahju eest.

13.5. Teie või Kliendi Organisatsioon vastutab seadmete või varustuse (näiteks telefoni) soetamise ja säilitamise ning ühenduse eest, mis on vajalikud Wolti Teenusele juurdepääsemiseks ja selle kasutamiseks, samuti kõigi nendega seonduvate kulude eest.

13.6. Kasutaja ei tohi: (i) kasutada või püüda kasutada teise isiku Wolti Kasutajakontot ja/või pääseda ligi tema Wolti Teenuse makseandmetele või kasutada teise isiku maksekaarti Wolti Teenuses ilma tema nõusolekuta; (ii) kopeerida, muuta või paljundada Wolti teenust või sellega seotud tehnoloogiat; (iii) pöördkonstrueerida, dekompileerida, demonteerida, dešifreerida või muul moel tuletada Wolti Teenuse ja sellega seotud tehnoloogia lähtekoodi ega ühtegi selle osa; (iv) eemaldada autoriõiguse, kaubamärgi või teiste omandiõiguste märget Wolti Teenuses; (v) eemaldada, kinni katta või varjata Wolti Teenuses kasutatud reklaame; (vi) koguda, kasutada, kopeerida ega edastada Wolti Teenuses sisalduvat teavet ilma Wolti nõusolekuta; (vii) kasutada Wolti Teenuses tarkvara agente ega muid automaatmeetodeid; (viii) luua Wolti Kasutajakontot valenime või kellegi teise nime all; või (ix) siseneda Wolti Teenusesse muul viisil kui Wolti selgesõnaliselt lubatud liideste abil, nt Wolti Äpp’i ja Wolti Veebilehe kaudu.

13.7. Woltil on õigus oma äranägemisel eemaldada Kasutaja kohe Wolti Teenusest, peatada Teenuse kasutamine Kasutaja poolt ja/või keelduda Kasutaja Tellimuse täitmisest või see tühistada, kui: (i) Kasutaja kuritarvitab Wolti teenust või tekitab kahju Wolti Teenuse kasutamisele, Partneritele, Woltile või Wolti töötajatele, (ii) Woltil on alust kahtlustada Kasutaja poolset pettust Wolti Teenuse kasutamise ajal, (iii) Kasutaja esitab valetellimuse (näiteks ei tasu selle eest või ei asu Tellimuse kättesaamiseks kohaletoimetamise või kättesaamise kohas) või rikub muul moel Kasutustingimustest tulenevaid kohustusi; (iv) kui tekib põhjendatud kahtlus Tellimuse õigsuses või ehtsuses; või (v) Kasutaja käitub Partnerite, Wolti töötajate või Kullerpartnerite suhtes ähvardavalt, ahistavalt, rassistlikult, seksistlikult või muul viisil, mida Wolt peab ebasobivaks. Kui Wolt tühistab Tellimuse, mille eest on juba tasutud, siis kohustub Wolt kandma summa samale Kasutaja või Kliendi Organisatsiooni arvelduskontole, millelt Kasutaja makse sooritas.

13.8. Kasutajate kohta kogutud isikuandmete vastutav töötleja on Wolt Enterprises Oy, kui pole näidatud teisiti. Wolt Enterprises Oy töötleb Kasutajalt kogutud isikuandmeid Wolti Privaatsuspõhimõtete järgi.

13.9. Kasutaja peab Wolti Äpp’i või Wolti Teenuse kasutamisel täitma kohalduvaid kolmanda isiku lepingutingimusi.

13.10. Kasutaja kinnitab, et (i) ta ei asu riigis, millele kohaldub Ameerika Ühendriikide valitsuse embargo või mis on Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt määratletud kui „terrorismi toetav” riik; ja (ii) ta ei ole üheski Ameerika Ühendriikide valitsuse keelatud või piirangutega isikute nimekirjas.

14. Kehtivus ja lõpetamine

14.1. Käesolevad Kasutustingimused kehtivad Wolti ja Kasutaja vahelise siduva lepinguna kuni Kasutaja kasutab Wolti Teenust ja Wolt pole teatanud teisiti.

14.2. Kasutajal on õigus Wolti Teenuse kasutamine igal ajal lõpetada. Woltil on õigus Wolti Teenuse pakkumine ajutiselt või jäädavalt igal ajal peatada.

15. Puudused ja kaebused

15.1. Pidage meeles, et Wolti Teenus võib igal hetkel katkeda või jäädavalt lõppeda. Samuti võib Wolti Teenus ajutiselt seiskuda. Ärge kasutage Wolti Teenust andmete varundamiseks. Kuigi me anname endast parima, et pakkuda Teile meie platvormi ja teenuseid (sealhulgas uusi ja/või ajutisi teenuseid, nagu näiteks kontaktivaba tarne, uudse tehnoloogiaga tarned või uute tootekategooriate tarned) veavabalt, ei luba ega garanteeri Wolt teile midagi seoses Wolti Teenuse, selle funktsioonide või Wolti poolt pakutavate teenuste usaldusväärsuse, funktsionaalsuse, õigeaegsuse, kvaliteedi või sobivusega. Wolt ei luba ega garanteeri midagi, mida ei ole sõnaselgelt nimetatud käesolevates Kasutustingimustes.

15.2.Partner vastutab ainuisikuliselt oma Wolti Teenuse kaudu müüdavate toodete sisu, kvaliteedi, ohutuse ja pakendi eest ning tal on oma toodete puuduste osas seadusest tulenev vastutus. Teie vastutate selle eest, et Te kontrollite oma Tellimuses olevaid tooteid viivitamata pärast Tellimuse kättesaamist. Kui Teie Tellimuse toodetel esineb defekte või muid kvaliteedipuudujääke, siis peate võtma ühendust kas Partneri nimel tegutseva Wolt klienditeenindusega või otse Partneriga ning lisama selge kirjelduse defektide või puuduste kohta. Tarbekaupade puhul tuleb puudustest teatada mõistliku aja jooksul alates puuduse avastamisest, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast puuduse avastamist. Pange tähele, et toiduainete või muude toodete puhul, mis oma olemuselt riknevad või vananevad kiiresti, on väga oluline, et Te teataksite puudusest võimalikult kiiresti, et võimaldada puuduse nõuetekohast uurimist ja kontrollimist. Pange tähele, et Wolt või Partner võib paluda Teil saata pildi kõnealusest tootest, et dokumenteerida ja kontrollida defekte. Kui Teie Tellimuse tootel esineb defekt või mittevastavus, on Teil õigus saada hüvitist vastavalt kehtivatele seadustele.

15.3. Partner vastutab ainuisikuliselt puuduste eest, mis võivad esineda Tellimuse sisus, selle valmistamisel või pakendamisel ning teiste puudjääkide eest Ostulepingu täitmisel. Wolt ei vastuta Partneri poolt Wolti Teenuses esitatud teabe eest ja ei anna mingit garantiid toodete kättesaadavuse, kvaliteedi või sobivuse kohta.

15.4. Apple ei ole kohustatud pakkuma Wolti Äpp’iga seoses hooldust ega tugiteenuseid. Kohaldatava seadusega ettenähtud ulatuses vajaliku hoolduse või toe osas peame sellist hooldust või tuge pakkuma meie, mitte Apple. Seadusest tuleneva garantii korral, millest ei saa loobuda, vastutame sellisest garantiist tulenevate nõuete eest meie, mitte Apple. Meie, mitte Apple, vastutame Kasutaja või kolmanda isiku poolt esitatud nõuete lahendamise eest, mis on seotud iOS Wolti Äpp’i või Kasutajapoolse iOS Wolti Äpp’i valduse ja/või kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult: (i) tootevastutuse nõuded; (ii) nõuded seoses sellega, et iOS Wolti Äpp ei vasta kohaldatavale õiguslikule või regulatiivsele nõudele; ja (iii) nõuded, mis tulenevad tarbijakaitse-, privaatsus- või sarnasest seadusandlusest, sealhulgas seoses iOS Wolti Äpp’i HealthKit kasutamisega ja HomeKit raamistikuga.

16. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine

16.1. Käesolevatele Kasutustingimustele ja nende tõlgendamisele kohaldatakse Kasutaja viibimiskohariigi õigusakte.

16.2. Kui Te olete tarbija, siis pange tähele, et Teilt ei saa ära võtta õigusi, mis tulenevad Teie elukohariigi tarbijakaitseseaduse kohustuslikest sätetest.

16.3. Käesolevastest Kasutustingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse Kasutaja viibimiskohariigi pädevates kohtutes. Tarbijal on aga alati õigus esitada hagi oma elukohariigi pädevale kohtule. Kui Te olete Kasutaja, kelle elukoht asub Euroopa Liidus, siis võite Teie ja Wolti vahel tekkinud vaidluste lahendamiseks kasutada ka veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi (ODR), mida haldab Euroopa Komisjon. See platvorm on saadaval siin: ec.europa.eu/odr. Samuti võite esitada taotluse vaidluse lahendamiseks Teie elukohariigi tarbijavaidluste ametile või muule vaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutavale asutusele  (näiteks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste komisjon https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon). 

17. Muudatused

17.1. Käesolevaid Kasutustingimusi võidakse muuta.

17.2 Wolt avaldab muudetud kasutustingimused Wolt'i veebisaidil. Wolt teavitab kasutajat kõigist muudatustest, mis on oma olemuselt olulised, Wolt'i Teenusel või e‑kirja teel Kasutaja poolt Wolt'i Teenuse kaudu esitatud e-posti aadressile. Kui Kasutaja ei nõustu Wolti muudetud Kasutustingimustega, siis on ta kohustatud lõpetama Wolti Teenuse kasutamise.

18. Õiguste ja kohustuste üleminek

18.1. Woltil on õigus anda üle kõik oma siin nimetatud õigused või kohustused osaliselt või täielikult tütarettevõtjale või õigusjärglasele või Wolti Teenusega seotud ettevõtte vara ostjale või omandajale ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta.

18.2. Kasutajal ei ole õigust anda üle siin nimetatud õigusi või kohustusi ei osaliselt ega täielikult.

Guidelines for Wolt Partners