Wolti soovitusprogrammi tingimused

Olemasolevad kasutajad ("Soovitaja"), kes soovitavad Wolti Teenust sõpradele või pereliikmetele, kellest saavad uued kliendid ("Klient"), võivad kvalifitseeruda soovituskrediidile ("Krediit"). Klient peab registreeruma, kasutades unikaalset isiklikku koodi ("Kood"), mille on talle andnud Soovitaja. Kood tuleb kliendile edastada e-posti, tekstisõnumi või Wolt Appi koodijagamise võimaluse kaudu. Kui Wolt ja Soovitaja ei ole kokku leppinud teisiti, ei tohi Soovitaja jagada isiklikku koodi, postitades seda üldsusele kättesaadavatel veebisaitidel (sh kupongisaitidel ja sarnastel saitidel), ostes tasulisi reklaame, spämmides võõraid inimesi või esitades muul viisil avalikult pakkumisi oma suhte alusel Wolt’iga. Wolt jätab endale õiguse otsustada, kas soovitus vastab Krediitide saamise tingimustele, ja võib deaktiveerida või tühistada kõik eespool nimetatud või sarnastel viisidel saadud Krediidid.

Krediitide summa, mida Soovitaja võib saada, võib olla piiratud. Sellised piirangud, kui need kohalduvad, on üksikasjalikumalt määratletud Wolt'i Teenuses. Soovitaja võib Krediiti saada ainult Klientide eest, kes asuvad Soovitajaga samas riigis. Wolt jätab endale õiguse deaktiveerida või kehtetuks tunnistada mis tahes Krediidid, mida Klient või Soovitaja on saanud neid summasid ületades. Krediidisummad varieeruvad piirkonniti ning Soovitaja asukoht määrab piirkonna ja Krediidisumma. Krediidisummad on märgitud Soovitaja Wolt'i kontol ja Kliendi poolt saadud pakkumises. Teatud riikides võidakse Kliendi esimesele tellimusele rakendada teatud minimaalse vahesumma nõuet (ilma maksude ja tasudeta), mis peab olema täidetud, et nii Klient kui ka Soovitaja saaksid Krediiti. Kui Wolt tuvastab, et Klient on eelnevalt loonud Wolt'i konto, siis Klient diskvalifitseeritakse ja ta ei saa Krediiti. Wolt jätab endale õiguse pidada kinni või tühistada Wolti soovitusprogrammi kaudu saadud Krediit, kui Wolt tuvastab või usub, et Krediit on saadud ekslikult, pettuse teel, ebaseaduslikult või käesolevate tingimuste või mõne muu teie ja Wolt'i vahelise lepingu rikkumisega.

Käesolevad soovitusprogrammi tingimused kehtivad kõigi Kasutajate suhtes, kui Wolt ja Kasutaja ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti.