Wolti Privaatsuspõhimõtted

Wolt Enterprises Oy ja teatud Wolti kontserni ettevõtted („Wolt”, „meie”) töötlevad Wolti toidutellimisteenuste („Wolti Äpp”) Kasutajate ja veebilehe wolt.com („Veebileht”) külastajate isikuandmeid.

 

Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes viitab sõna „Wolti Teenused” nii Veebilehele kui ka Wolti Äpp’ile. Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes viitab sõna „Kasutaja” või „teie” nii meie kui ka meie kontserni ettevõtete klientidele, esindajatele ja teistele meie Kliendi Organisatsiooni volitatud Kasutajatele, potentsiaalsetele klientidele ja Wolti Teenuste Kasutajatele. Teist saab Wolt'i klient, kui registreerute Wolti Teenuseid kasutama ja loote kasutajakonto.

 

 

Meie Privaatsuspõhimõtetes selgitatakse näiteks seda, milliseid isikuandmeid me töötleme, kuidas isikuandmeid töödeldakse ja kuidas saate andmesubjektina oma õigusi kasutada (nt. õigus esitada vastuväiteid, õigus tutvuda andmetega).

 

Mõnede meie teenuste suhtes võidakse kohaldada eraldi privaatsuspõhimõtteid. Kui konkreetse teenuse suhtes kohaldatakse eraldi privaatsuspõhimõtteid, teavitame sellest kõnealuse teenuse juures.

 

Käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid võib aeg-ajalt värskendada, et kajastada meie andmete töötlemise tavasid või muud muudatusi. Kehtiva versiooni leiate Veebilehelt. Me ei tee käesolevates Privaatsuspõhimõtetes olulisi muudatusi ega vähenda nende Kasutajate õigusi, ilma et teid sellest teavitaksime.

 

1. VASTUTAV(AD) TÖÖTLEJA(D)

 

Käesolev privaatsusavaldus kehtib Wolti isikuandmete töötlemise kohta. Seoses kasutajate isikuandmete töötlemisega allpool nimetatud riikides tegutsevad Wolt Enterprises Oy ja Wolt Eesti Oü ühise töötlejana. See tähendab, et Wolt Enterprises Oy ja Wolt Eesti Oü määravad koos eesmärkide ja viisi, kuidas isikuandmeid töödeldakse. Wolt Enterprises Oy on määratud vastutama kõigi Wolt Grupi isikuandmetega seotud registreeritud taotluste ja küsimuste eest kohalike ühiste töötlejate nimel.

 

 

2. WOLTI KONTAKTANDMED

 

Nimi: Wolt Enterprises Oy Registrikood: 2646674-9
 Postiaadress: Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki, Soome
 Meiliaadress: support@wolt.comwolt.com/et Wolt on määranud andmekaitseametniku, kellega saate ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu.

 

3. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA ANDMEALLIKAD

 

Meie kogutud ja töödeldavad isikuandmed jagatakse üldiselt kahte liiki andmeteks: Kasutajaandmed ja Analüütikaandmed.

 

Kasutajaandmed

 

Kasutajaandmed on isikuandmed, mis kogutakse vahetult teie või meie Kliendi Organisatsiooni käest, kelle nimel te Wolti Teenuseid kasutate („Kliendi Organisatsioon”). Me võime koguda Kasutajatelt ja Kliendi Organisatsioonidelt Kasutajaandmeid erineval viisil, sealhulgas siis, kui sõlmitakse ärikliendiga teenusleping või kui Kasutajad registreerivad end Wolti Teenuste Kasutajaks, tellivad uudiskirja või täidavad vormi. Lisaks võtke palun arvesse, et me kogume mh andmeid mistahes tehingu ja makse kohta, mida te Wolti Teenuste kaudu sooritate.

 

Kasutajaandmed, mis on vajalikud Wolti Teenuste kasutamiseks

 

Järgnevad isikuandmed, mis on meie poolt kogutud ja mida me töötleme, on vajalikud selleks, et nõuetekohaselt täita lepingut, mis on sõlmitud teie ja ka meie vahel ja meie õigustatud huvi jaoks kui me täidame oma lepingulisi kohustusi äriklientide ees ning meie seaduslike kohustuste täitmiseks.

 

Pärast meie ja Kliendi Organisatsiooni vahelise teenuslepingu sõlmimist esitab Kliendi Organisatsioon meile teie ees- ja perekonnanime ja meiliaadressi.  

 

Kui registreerite Wolti Teenuste Kasutajaks ja loote Kasutajakonto, peate andma meile järgmise teabe:

 

●      ees- ja perekonnanimi

●      telefoninumber 

●      meiliaadress 

●      teie maksevahendi(te)ga seotud teave, näiteks teie maksevahendi(te) number ja maksevahendi(te) aegumiskuupäev (nõutav Wolti Teenuste kaudu toidu tellimiseks, kuid Wolt seda ei säilita, kuna Wolt kasutab maksete töötlemiseks kolmandast isikust teenusepakkujat)

 

Kasutajaandmed, mida annate meile vabatahtlikult

 

Teie kasutaja- või kliendikogemuse parandamiseks võite meile anda järgmise teabe: 

 

●      Täiendav kontoteave:

o   foto

o   kohaletoimetamise aadress

o   asukohaandmed (kui nõustute oma asukohaandmete töötlemisega)

o   muu teave, mille esitate kas kasutajakonto loomisel või hiljem oma kontoprofiili muutmisel 

 

●      Muu teave. Me võime samuti töödelda muud teie poolt vabatahtlikult esitatud teavet, näiteks:

o   teave, mida annate meie teenuste hindamisel

o   turunduseesmärkidel nõustumised ja keeldumised

o   teave, mida annate suheldes meiega telefoni teel või meilisõnumiga või vestlussõnumiga, sealhulgas teie poolt meie klienditeenindusse tehtud kõnede salvestused

 

Lisaks teilt ja Kliendi Organisatsioonilt kogutud Kasutajaandmetele, töötleme ka teatud isikuandmeid, mida kolmandast isikust teenusepakkujad teie kohta annavad. 

 

Kui logite sisse oma Facebooki konto kaudu, jagab Facebook meiega teie isikuandmeid, näiteks teie profiilipilti, näidisvalikut teie Facebooki sõpradest ja teie Facebooki IDd. 

 

Analüütikaandmed

 

Kuigi me tavaliselt ei kasuta Analüütikaandmeid teie isiku tuvastamiseks, võib teid nendest mõnikord tuvastada kas üksi või kombinatsioonis või seoses Kasutajaandmetega. Sellistel juhtudel võib Analüütikaandmeid kehtivate seaduste alusel samuti isikuandmeteks pidada ja me käsitleme selliseid andmeid isikuandmetena.

 

Me võime automaatselt koguda järgmisi Analüütikaandmeid, kui külastate või suhtlete Wolt Teenustega:

 

●      Teave seadme kohta. Kui te kasutate Wolt Teenuseid, kogume me järgmist teavet teie kasutatava tehnilise seadme kohta:

o   seade ja seadme tunnusnumber, seadme IMEI

o   riik

o   IP aadress

o   Brauseri tüüp ja versioon

o   operatsioonisüsteem

o   Internetiteenuse osutajad

o   teie seadme reklaami identifikaator

o   külastaja identifikaator

 

●      Teave kasutamise kohta. Me kogume teavet selle kohta, kuidas te Wolti Teenuseid kasutate, näiteks:

o   Wolti Teenuste kasutamisele kulutatud aeg 

o   Wolti Teenustega suhtlemine

o   Teave teie Wolti Teenuste kaudu tehtud tellimuste kohta

o   veebisaidi URL, mida külastasite enne ja pärast Wolti Teenuste külastamist

o   Wolti Teenuste külastamise kellaaeg ja kuupäev

o   külastatud Wolti Teenuste osad

o   tooted, mida Wolti Teenuste kasutamise ajal otsisite

 

Küpsised

 

Kui Kasutajad külastavad Wolti Teenuseid, siis kasutame Analüütikaandmete ja muu teabe kogumiseks ja säilitamiseks mitmesuguseid tehnoloogiaid, sealhulgas küpsised ja veebimajakad.

 

Küpsised on teie seadmesse saadetud ja salvestatud väikesemahulised tekstifailid, mis võimaldavad meil tuvastada Wolti Teenuste Kasutajaid ning hõlbustada Wolti Teenuste kasutamist ja saada koondteavet meie külastajate kohta. See aitab meil tõhustada Wolti Teenuseid ja pakkuda meie Kasutajatele paremat klienditeenindust. Küpsised ei kahjusta teie seadet ega faile. Me kasutame küpsiseid, et kohandada Wolti Teenuseid ja meie poolt pakutavat teavet vastavalt meie Kasutajate konkreetsetele huvidele. Mõned küpsised on vajalikud Wolti Teenuste sujuvaks kasutamise kogemuseks näiteks kasutatakse neid küpsiseid keele ja riigi valiku meeldejätmiseks. Muud küpsised koguvad teavet Wolti Teenuste kasutamise kohta, näiteks millist sisu sageli külastatakse, et parandada Wolti Teenuseid. Samuti võime küpsiseid kasutada oma reklaamide esitamiseks Wolti Teenustes või valitud muudel kolmandate isikute platvormidel.

 

 

Kasutajad võivad oma veebibrauseris küpsised keelata või seadistada see nii, et Kasutajat küpsiste saatmise ajal hoiatatakse. Alltoodud lingid annavad näiteks teavet selle kohta, kuidas kohandada küpsiste seadeid mõnedes enimkasutatavates brauserites: 

 

Safari Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox

 

Pange tähele, et mõned Wolti Teenuste osad ei pruugi korralikult töötada, kui küpsiste kasutamine on keelatud.

 

Veebimajakas (ingl web beacon) on tehnoloogia, mis võimaldab tuvastada veebisaitide ja meilide lugejaid, näiteks selleks, et tuvastada, kas meili on vaadatud. 

 

Veebianalüütika teenused

 

Wolti Teenused kasutavad Google Analyticsit ja teisi veebianalüüsi teenuseid, et koguda analüüsiandmeid ja muid aruandeid külastajate arvu kohta ning aitavad meil muuta Wolti Teenuseid veelgi paremaks. Ülevaate saamiseks Google Analyticsi kohta külastage palun Google Analytics veebilehte. Google Analyticsi kasutamise saab keelata järgmise brauseri lisandmooduli abil: Google Analytics opt-out add-on.

 

Reklaami ja külastaja identifikaatorid

 

Wolti Teenused kasutavad pseudonüümseid identifikaatoreid teie Äpp’i ja teenuse kasutamise ja eelistuste jälgimiseks ja ennustamiseks.

Wolt kasutab oma reklaamipartnerite algatatud tehingute kontrollimiseks ja aruandluseks ainult seansipõhiseid kolmanda osapoole jälgimistehnoloogiaid. Jälgimiseks kasutame kolmanda osapoolena teenusepakkujaid nagu TradeDoubler ja Interspace ning kogume oma veebisaidilt muu hulgas järgmist teavet:

●       Wolti lehele saabumise aeg

●       Wolt lehele saabunud Kasutaja IP-aadress

●       Wolt lehele saabunud Kasutaja kordumatu tunnus

●       Wolt lehele saabunud Kasutaja seadme teave

●       sündmuse ID, st müügivihje- või müügisündmuse ID

●       ümbersuunamislehe kaudu küpsise- ja seansimuutujasse kirjutatud kordumatu jälgimistunnus

●       Kasutaja e-posti aadressist loodud räsi

Küpsiste eelistusi saate hallata meie veebisaitide küpsiste bänneri kaudu. Küpsiste kogumisest saate loobuda ja oma eelistusi hallata näiteks järgmiste veebisaitide kaudu: http://www.aboutads.info/choices ja http://www.youronlinechoices.eu /.

Nende identifikaatorite kasutamist saate keelata, muutes oma operatsioonisüsteemi seadeid alljärgnevalt:

 

Reklaami identifikaatorid saab  iOS mobiilseadmes blokeerida, lülitades sisse Limit Ad Tracking saki (Settings -> Privacy -> Advertising -> Limit Ad Tracking). Reklaami identifikaatori kohta ülevaate ja rohkema teabe saamiseks vt Apple Advertising and Privacy site.

 

Wolti külastaja identifikaatorid võib iOS ja Androidi mobiilseadmetes vastava seade valimisega blokeerida (iOS: Settings -> Wolt -> Wolt settings -> Limit Tracking, ja Android: Wolt application -> Profile tab -> Settings ikoon ülal parempoolses nurgas).

 

4. TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

 

Eesmärgid

 

Wolt töötleb teie isikuandmeid mitmel eesmärgil.  Samaaegselt võib kohalduda üks või mitut järgmistest eesmärkidest:

 

Wolti Teenuste pakkumiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks (õiguslik alus: lepingu täitmine ja õigustatud huvi)

 

Wolt töötleb teie isikuandmeid, et pakkuda teile Wolti Teenuseid teie ja Wolti vahel või Kliendi Organisatsiooni ja Wolti vahel sõlmitud lepingu alusel või  muul viisil, mis  võib olla vajalik teie ja Wolti vahelise lepingu täitmiseks. Wolt võib isikuandmeid töödelda ka siis, kui see on vajalik Wolti seaduslikuks ja oluliseks huviks.

 

Kasutame andmeid näiteks teie taotlustega tegelemiseks, teiega suhtlemiseks, teie maksete või tagasimaksete (vajadusel) käsitlemiseks ning pakume oma Partneritele (restoranidele ja kullerpartneritele) teie tellimuse valmistamiseks või kohaletoimetamiseks vajalikke andmeid. Kui võtate ühendust meie klienditeenindusega, siis kasutame teie poolt antud teavet teie küsimustele vastamiseks või teie kaebuse lahendamiseks. 

 

Võime koguda, kasutada ja jagada andmeid teie täpse või ligikaudse asukoha kohta, sealhulgas teie arvuti või mobiiltelefoni geograafilise asukoha kohta reaalajas, et saaksime teile näidata tellimuse sihtpunkti ja täpset teavet teie tellimuse oleku kohta, aga ka teie lähedal asuvate restoranide kuvamiseks. Teie asukohateavet, mis võimaldab teid isiklikult tuvastada, ei koguta ega kasutata teie nõusolekuta. Teie asukoha kasutamiseks küsitakse Wolti Teenustes luba. Jälgimisfunktsiooni saab keelata Wolt Äpp kaudu (Profile -> Settings -> Additional Settings -> Location and push-settings -> Location )  ja teie arvutis brauseri privaatsus- ja turbesätete kaudu.

 

 

Juriidiliste kohustuste täitmiseks (õiguslik alus: vastavuse tagamine juriidilise kohustusega)

 

Wolt töötleb andmeid, mis võimaldavad meil hallata ja täita seaduses sätestatud kohustusi. See hõlmab meie raamatupidamiskohustuste täitmiseks töödeldavaid andmeid ja teabe edastamist asjakohastele asutustele, nt maksuametile.

 

Nõuete käsitlemiseks ja õigusmenetlusteks (õiguslik alus: õigustatud huvi)

 

Wolt võib töödelda isikuandmeid seoses nõuete käsitlemise, võlgade sissenõudmise ja kohtumenetlustega. Samuti võime töödelda andmeid pettuste vältimiseks, meie teenuste ja andmete kuritarvitamise vältimiseks, süsteemi ja võrgu turvalisuse säilitamiseks.

 

Kliendi teavitamiseks ja turunduseks (õiguslik alus: õigustatud huvi)

 

Wolt töötleb teie isikuandmeid, et võtta teiega ühendust Wolti Teenustega seoses ja teavitada teid nendega seotud muudatustest. Teie isikuandmeid kasutatakse ka Wolti Teenuste turustamise eesmärgil. Õigustatud huvi on töötlemise aluseks näiteks kui me isikupärastame oma pakkumisi ja pakume teile relevantsemaid teenuseid ning kui analüüsime teavet teie huvide ja tagasiside kohta, et meie teenuseid arendada.

 

Kvaliteedi parandamiseks ja trendide analüüsiks (õiguslik alus: õigustatud huvi)

 

Samuti võime töödelda andmeid selle kohta, kuidas te kasutate Wolti Teenuseid, et tõhustada Wolti Teenuste kvaliteeti, näiteks analüüsides Wolti Teenuste kasutamise trende. Selleks, et tagada meie teenuste vastavus teie vajadustele, saab isikuandmeid kasutada näiteks klientide rahulolu-uuringute jaoks. Kui võimalik, siis teeme seda ainult koondandmete, mitte isikustatud andmetega.

 

Töötlemise õiguslikud alused

 

Wolt töötleb teie isikuandmeid, et täita oma lepingulisi kohustusi teie või Kliendi Organisatsiooni ees ja täita oma seadusest tulenevaid kohustusi. Lisaks töötleme teie isikuandmeid, et järgida meie õigustatud huvi selleks, et juhtida, säilitada ja arendada oma äri ning luua ja säilitada kliendisuhteid. Lähtudes andmete töötlemisel oma õigustatud huvidest, kaalume me teie huvisid privaatsuse tagamisel, näiteks anname teile lihtsalt kasutatava võimaluse meid teavitada sellest, kui soovite meie turundusteated keelata ja võimaluse korral kasutada pseudonüümset või mittetuvastatavat teavet.

 

Wolti Teenuste mõnes osas võidakse teil paluda anda oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Sellisel juhul ei töödelda teie isikuandmeid enne nõusoleku andmist ja te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

 

5. ANDMETE EDASTAMINE VÄLJASPOOL EUROOPAT ASUVATESSE RIIKIDESSE

 

Wolt hoiab teie isikuandmeid peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas. Samas on meil teenusepakkujaid ja tegevusi mitmes geograafilises asukohas. Sellisel viisil võime meie ja meie teenusepakkujad edastada teie isikuandmeid või saada neile juurdepääsu väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Kasutaja asukohariiki. 

 

Me võtame meetmeid, et tagada Kasutajate isikuandmete piisav kaitse nendes piirkondades, kus neid töödeldakse.  Me pakume piisavat kaitset isikuandmete edastamisel väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse mitmete meie teenuseosutajatega sõlmitud lepingute alusel, mis põhinevad tüüplepingutingimustel või kasutades muid asjakohaseid kaitsemeetmeid. 

 

Lisateavet isikuandmete edastamise kohta saate, kui võtate meiega ühendust ülalnimetatud aadressidel. 

 

6. VASTUVÕTJAD

 

Me jagame teie isikuandmeid ainult Wolti organisatsiooni kaudu, juhul kui ja ulatuses, mis on vajalik käesolevate Privaatsuspõhimõtete eesmärkide täitmiseks.

 

Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate isikutega väljaspool Wolti organisatsiooni, välja arvatud juhul, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:

 

Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes sätestatud eesmärkidel ja volitatud teenusepakkujatele

 

Kui kolmandad isikud (näiteks teie tellimusi valmistavad restoranid ja tellimust kohale toimetavad kullerpartnerid ja Kliendi Organisatsioonilt, kes teie tellimuse eest tasub või muud kolmandad isikud) vajavad juurdepääsu teie isikuandmetele, et me ja vastavad kolmandad isikud saaks Wolti Teenuseid osutada, siis anname me neile kolmandatele isikutele teie andmed töötlemiseks. Peale selle võime edastada teie isikuandmeid töötluseks meie tütarettevõtetele või volitatud teenusepakkujatele ja partneritele, kes ostuavad teenuseid meile või meiega koostöös (sealhulgas andmete salvestamine, arvestus, müük ja turundus) ja makseteenuse osutajatele, et töödelda teie poolt meile tehtud makseid.

 

Kui kolmandad isikud Wolti nimel andmeid töötlevad, rakendab Wolt asjakohaseid lepingulisi ja organisatsioonilisi meetmeid tagamaks, et teie andmeid töödeldakse eranditult käesolevates Privaatsuspõhimõtetes määratletud eesmärkidel ja kooskõlas kõigi kohaldatavate seaduste ja määrustega ning vastavalt meie juhistele ja asjakohasele konfidentsiaalsuskohustusele ja turvameetmetele.

 

Palun pidage meeles, et kui te esitate isikuandmeid otse kolmandale isikule, näiteks Wolti Teenustes oleva lingi kaudu, siis lähtutakse andmete töötlemisel tavaliselt kolmandate isikute põhimõtetest ja standarditest.

Koostöös Partneritega Wolti Teenuste osutamisel

Kui kolmandad osapooled (nt Partnerid, kes teie tellitud tooted kokku panevad ja/või kohale toimetavad, meie kullerpartnerid, kes teie tellimuse kohale toimetavad, ja Klientorganisatsioonid, kes võivad teie tellimuse eest tasuda) vajavad Wolti Teenuste osutamiseks juurdepääsu teie isikuandmetele, edastame neile vajalikud isikuandmed.

Isikuandmed, mille edastame Partnerile ja vajaduse korral tema emaettevõttele või frantsiisiandjale, hõlmavad muu hulgas teie nime ja teie ostuga seotud andmeid, sealhulgas ostukoha andmeid, tellimuse numbrit, tellimuse esitamise ja kohaletoimetamise aega, kohaletoimetamise viisi, tellitud tooteid ning kommentaare ja tagasisidet, mille olete tellimuse kohta jätnud. Jagame neid andmeid selleks, et Partner saaks tellimuse ette valmistada, sealhulgas tooted poest ära tuua ning tagada Partneri pakutava teenuse ja Wolti pakutava tootevaliku kvaliteet ning Partneri juriidiliste kohustuste täitmine. Kui Partner töötleb neid andmeid oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, näiteks teie suhtes oma juriidiliste kohustuste täitmiseks, on Partner nende isikuandmete sõltumatu vastutav töötleja ning vastutab oma töötlemistoimingute seaduslikkuse eest.

Kui teil on Partneri sooduskaart või kliendikaart ja saate Wolti Teenuste lehel Partnerile tellimust esitades oma kaardi andmed sisestada, et tellimused vastavalt Partneri kehtestatud tingimustele oma Partneri kliendikontoga siduda, siis edastab Wolt need andmed Partnerile, misjärel on Partner nende isikuandmete sõltumatu vastutav töötleja ja vastutab oma töötlemistoimingute seaduslikkuse eest.

Samuti võime tellimust ette valmistavale partnerile edastada teie telefoninumbri, kui see on vajalik näiteks selleks, et küsida, kas aktsepteerite tellimuses asendustooteid, teavitada teid, et tellimusest on mõni toode puudu, või küsida selgitusi erisoovide kohta.

 

Õiguslikel põhjustel ja seoses kohtumenetlusega

 

Võime teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega väljaspool Wolti, kui usume, et isikuandmetele ligipääs ja kasutamine on põhjendatud ja vajalik, et: (i) täita kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi ja/või kohtumäärusi; (ii) pettuse, kuritegevuse, turva- või tehniliste probleemide avastamiseks, ennetamiseks või muul viisil haldamiseks; ja/või (iii) Wolti, Kasutajate või üldsuse huvide, omandi või ohutuse kaitsmiseks seadusega ettenähtud ulatuses. Võimaluse korral teavitame teid sellisest töötlemisest.

 

Teistel õigustatud põhjustel

 

Kui Wolt on üheks osapooleks äriühingute ühinemises, omandamises või vara müümises, võime teie isikuandmeid edastada asjaomasele kolmandale isikule. Kuid ka sellisel juhul tagame jätkuvalt kõikide isikuandmete konfidentsiaalsuse. Teavitame kõiki asjaomaseid Kasutajaid, kui isikuandmeid edastatakse või neile kohaldatakse erinevaid privaatsuspõhimõtteid. 

 

Teie selgesõnalise nõusoleku korral

 

Võime teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega väljaspool Wolti, kui selleks on teie selgesõnaline nõusolek. Teil on õigus selline nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 

7. SÄILITAMISPERIOOD

 

Wolt ei säilita teie isikuandmeid kauem kui seaduslikult lubatud ja vajalik Wolti Teenuste või nende asjaomaste osade osutamiseks. Säilitamisperiood sõltub teabe olemusest ja töötlemise eesmärgist. Seetõttu võib maksimaalne säilitamisperiood sõltuvalt kasutusotstarbest olla erinev. Wolt teeb  mõistlikke pingutusi, et hoida isikuandmed korrektsed ja kustutada ebaõiged või mittevajalikud isikuandmed.

 

Enamik isikuandmeid, mida säilitatakse Wolti Teenustega seotud Kasutajakontol, kustutatakse 90. päeva möödumisel pärast seda, kui Kasutaja kustutab oma Wolti Teenustega seotud Kasutajakonto. Seejärel võib osa Wolti Teenustega ja Kasutajakontoga seotud isikuandmetest säilitada ainult niikaua, kui selline töötlemine on seadusega ette nähtud või kui see on mõistlikult vajalik meie juriidiliste kohustuste või õigustatud huvide teostamise eesmärgil, näiteks nõuete lahendamise, raamatupidamise, ettevõttesisese aruandluse ja vaidluste lahendamise eesmärgil. Kõik Wolti Teenustega seotud Kasutajakontol olevad isikuandmed kustutatakse 10. aasta jooksul pärast seda, kui Kasutaja on Wolti Teenustega seotud Kasutajakonto kustutanud, välja arvatud isikuandmed, mida vajatakse teatud harvadel juhtudel, nt. kohtumenetluses.

 

Nende Kasutajate Analüütikaandmed, kellel ei ole Wolti Teenustega seotud Kasutajakontot, säilitame 90 päeva.

 

8. TEIE ÕIGUSED

 

Juurdepääsuõigus

 

Teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele, mida me töötleme ja saada nende kohta teavet. Võimaldame teil vaadata teatud andmeid teie Wolti Teenuste Kasutajakonto kaudu või taotleda meilt koopiat teie isikuandmetest, kasutades selleks meie  ülaltoodud aadressi.

 

Nõusoleku tagasivõtmise õigus

 

Kui andmeid töödeldakse Kasutaja antud nõusoleku alusel, võib Kasutaja oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine võib tähendada teie jaoks Wolti Teenuste piiratud funktsionaalsust. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Õigus andmeid parandada

 

Teil on õigus nõuda meie poolt teie kohta säilitatud ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist, võttes selles osas meiega ühendust. Te saate oma teatud isikuandmeid Wolti Teenustes oma Kasutajakonto kaudu parandada või värskendada. 

 

Õigus andmeid kustutada

 

Samuti võite taotleda, et me kustutaksime teie isikuandmed oma süsteemidest, näiteks kui andmed pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid esmaselt koguti. Täidame sellise taotluse, välja arvatud juhul, kui meil on õiguslik alus andmeid mitte kustutada. Palun, pange tähele, et kui soovite andmeid kustutada, ei pruugi meil olla võimalik teile osutada Wolti Teenuseid või nende teatud funktsioone.

 

Õigus esitada vastuväiteid

 

Teil võib olla õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete teatud töötlemisele, kui neid  andmeid töödeldakse muudel eesmärkidel, kui Wolti Teenuste osutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks. Näiteks võite taotleda, et me lõpetaksime teie isikuandmete töötlemise otseturunduse või profileerimise eesmärkidel, kui vastav töötlus toimub õigustatud huvi alusel. Kui te ei soovi oma isikuandmete edasist töötlemist, võib see tähendada teie jaoks Wolti Teenuste piiratud funktsionaalsust.

 

Õigus piirata oma andmete töötlemist

 

Võite taotleda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist näiteks siis, kui teie andmete kustutamine, parandamine või vastuväidete esitamine on pooleli ja/või kui meil ei ole õiguslikku alust teie andmeid töödelda. Kui töötlemine on piiratud, siis teie andmed ainult salvestatakse ja neid ei töödelda edasi. Näiteks kui vaidlustate oma andmete õigsuse, on selliste andmete töötlemine piiratud, kuni on tagatud andmete korrektsus. See võib aga tähendada teie jaoks Wolti Teenuse piiratud funktsionaalsust.

 

Õigus andmeid üle kanda

 

Kui töötlemine toimub automatiseeritud viisil ja lepingu või nõusoleku alusel, on teil õigus saada enda poolt edastatud isikuandmeid struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus ning edastada need andmed iseseisvalt kolmandatele isikutele.

 

Kuidas oma õigusi kasutada

 

Ülal nimetatud õiguste kasutamiseks saate meile ülaltoodud aadressidel saata kirja või e-kirja, kus on toodud järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, meiliaadress ja telefoninumber. Võime küsida lisateavet, mis on vajalik Kasutaja isiku tuvastamiseks. Me võime tagasi lükata või küsida tasu taotluste eest, mis on põhjendamatult korduvad, ülemäärased või ilmselgelt alusetud. 

 

9. OTSETURUNDUS

 

Võime teile saata teavet, uudiseid ja pakkumisi Wolti teenuste kohta teie ja Wolti vahelise kliendisuhete alusel. Muudel juhtudel ei saada me teile otseturundust ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Kasutajal on õigus seoses turundussõnumitega igal hetkel keelata meil kasutada Kasutaja isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, turu-uuringute ja profileerimise eesmärgil, pöördudes meie poole ülaltoodud aadressil või kasutades Wolti Teenuste funktsioone (Profile -> Settings -> Push marketing opt-out ) või kasutades tellimuse tühistamise võimalust igas otseturundussõnumis.

 

10. KAEBUSE ESITAMINE

 

Kui Kasutaja leiab, et meie isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega, võib Kasutaja esitada selle kohta kaebuse kohalikule andmekaitse eest vastutavale järelevalveasutusele. Soomes on selline asutus andmekaitse ombudsman (tietosuoja.fi). Alternatiivselt võib Kasutaja esitada kaebuse Kasutaja asukohariigi kohalikule andmekaitse eest vastutavale järelevalveasutusele.

 

11. ANDMETE TURVALISUS

 

Me kasutame meie kogutud ja töödeldavate isikuandmete kaitsmiseks halduslikke, organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid. Meetmed hõlmavad vajadusel näiteks krüptimist, pseudonüümimist, tulemüüre, turvalisi süsteeme ja juurdepääsuõigusega süsteeme. Meie turvakontrolli eesmärk on säilitada asjakohane andmete konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus, vastupidavus ja andmete taastamine. Turvaohtude tuvastamiseks kontrollime regulaarselt Wolti Teenuseid, süsteeme ja muid varasid.

 

Kui turvameetmetest hoolimata esineb turvarikkumine, millel on tõenäoliselt negatiivne mõju Kasutajate privaatsusele, teavitame rikkumisest võimalikult kiiresti vastavaid Kasutajaid ja teisi asjassepuutuvaid isikuid ning asjakohaseid asutusi, kui see on nõutav kohalduva andmekatiseõiguse järgi.