Wolt Paziņojums par personas datu aizsardzību

Wolt nopietni uztver datu aizsardzību. Privātums un informācijas drošība ir Wolt pamatā. Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību ir aprakstīti galvenie principi un prakse, ko mēs ievērojam, lai nodrošinātu jūsu privātuma ievērošanu, izmantojot mūsu pakalpojumus.

Wolt Enterprises Oy un atsevišķi vietējie Wolt grupas uzņēmumi, kā arī DoorDash Inc. Wolt grupas uzņēmums („Wolt”, „mēs”) apstrādā personas datus, kas attiecas uz lietotājiem, kas pasūta pārtikas un citu produktu piegādi Wolt lietotnē (Wolt Lietotne), citas Wolt pārtikas piegādes un pakalpojumu lietotājiem un tīmekļa vietnes wolt.com (Vietne) apmeklētājiem.

Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību vārdu savienojums Wolt Pakalpojumi attiecas gan uz Vietni, gan Wolt Lietotni, gan uz citiem Wolt pakalpojumiem, kurus tas sniedz to lietotājiem. Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību vārdi Lietotājs un Jūs kopā attiecas uz mūsu un mūsu grupas uzņēmumu klientiem, pārstāvjiem un citiem mūsu klientu organizāciju pilnvarotiem lietotājiem, potenciāliem klientiem un Wolt Pakalpojumu lietotājiem. Jūs kļūstat par Wolt klientu, reģistrējoties Wolt Pakalpojumā un izveidojot lietotāja kontu.

Mūsu Paziņojums par personas datu aizsardzību skaidro, piemēram, personas datu veidus, ko mēs apstrādājam, kā mēs apstrādājam personas datus un kā Jūs varat izmantot savas tiesības kā datu subjekts (piemēram, tiesības iebilst, piekļuves tiesības).

Uz dažiem mūsu pakalpojumiem var attiekties atsevišķa privātuma politika. Ja konkrētam pakalpojumam tiek piemērota atsevišķa privātuma politika, mēs to publicēsim saistībā ar attiecīgo pakalpojumu.

Šis Paziņojums par personas datu aizsardzību var laiku pa laikam tikt atjaunināts, lai atspoguļotu izmaiņas datu apstrādes praksē vai citādi. Jaunāko versiju varat atrast Vietnē. Mēs neveiksim būtiskas izmaiņas šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību un nesamazināsim šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību Lietotāju tiesības bez tā iepriekšējas paziņošanas.

1.DATU PĀRZINIS(-ŅI)

Šis Paziņojums par personas datu aizsardzību attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic Wolt. Wolt ir pieder tehnoloģijas uzņēmumam DoorDash, Inc. ar šādu adresi: 303 2nd St, Suite 800, San Francisko, CA 94107, ASV. Wolt un DoorDash, Inc ir daļa no vienas komandas, un dažos gadījumos mē svaram pieņemt kopīgus lēmumus par personas datu apstrādi.  

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic Wolt. Attiecībā uz Lietotāju personas datu apstrādi zemāk minētajās valstīs Wolt Enterprises Oy un Wolt Latvija SIA darbojas kā kopīgi pārziņi.

Tas nozīmē, ka Wolt Enterprises Oy un Wolt Latvija SIA kopā nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus apstrādāti. Wolt Latvija SIA adrese: Elizabetes iela 45/47, Rīga, Latvija.

Wolt Enterprises Oy tika iecelts kā atbildīgs uzņēmums datu subjektu pieprasījumu izskatīšanai un jautājumiem par personas datu apstrādi Wolt grupā lokālo pārziņu vārdā.

Wolt nodrošina arī piegādi kā pakalpojumu citiem uzņēmumiem (piemēram, Wolt Drive API un e-komercijas integrācijas). Šādā gadījumā Wolt ir datu apstrādātājs apstrādes darbību daļām, kas saistītas ar piegādes saņemšanu, pārvaldību un pabeigšanu, kā arī paziņošanu un piegādes apstiprināšanu attiecīgajam uzņēmumam.

2. WOLTKONTAKTINFORMĀCIJA

Nosaukums: Wolt Enterprises Oy

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 2646674-9

Pasta adrese: Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Somija

E-pasts: support@wolt.com

Wolt ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, ar kuru var sazināties, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju vai, nosūtot e-pastu uz privacy@wolt.com.

3. APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN DATU AVOTI

Mēs apstrādājam personas datus tikai nepieciešamajā apjomā saistībā ar attiecīgu konkrētu apstrādes mērķi. Mūsu apkopotos un apstrādātos personas datus var iedalīt divās vispārīgās datu kategorijās: Lietotāju dati un Izmantošanas dati.

Lietotāju dati

Lietotāju dati ir personas dati, kas savākti tieši no Jums vai no mūsu klientu organizācijas, kuras vārdā Jūs izmantojat Wolt Pakalpojumus („Klientu organizācija”). Mēs varam ievākt Lietotāju datus no mūsu lietotājiem un Klientu organizācijām dažādos veidos, tostarp pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas ar Klientu organizāciju, vai kad Lietotājs reģistrējas Wolt Pakalpojumos, abonē biļetenu vai aizpilda veidlapu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs ievācam informāciju arī par jebkuriem darījumiem un maksājumiem, ko veicat ar Wolt Pakalpojumu starpniecību.

Lietotāja dati, kas nepieciešami Wolt Pakalpojumu izmantošanai

Turpmāk minētie mūsu apkopotie un apstrādātie personas dati ir nepieciešami, lai pienācīgi izpildītu mūsu līgumu, kā arī īstenotu mūsu leģitīmās intereses, vienlaikus pildot līgumsaistības ar mūsu Klientu organizācijām un savus juridiskus pienākumus.

Pēc pakalpojumu līguma noslēgšanas starp mums un Klientu organizāciju Klientu organizācija sniedz mums Jūsu pilnu vārdu un e-pasta adresi. 

Reģistrējoties Wolt Pakalpojumos un izveidojot lietotāja kontu, Jūs sniedzat mums šādu informāciju:

 • pilns vārds

 • tālruņa numurs 

 • e-pasta adrese 

 • informācija par Jūsu maksājumu līdzekli (-ļiem), piemēram, Jūsu maksāšanas līdzekļa (-u) numurs un derīguma termiņš (nepieciešams, lai pasūtītu pārtikas un citus produktus, izmantojot Wolt Pakalpojumus, taču ko neglabā Wolt, jo Wolt maksājumu apstrādei izmanto trešās personas maksājumu pakalpojumu sniedzēju).

Lietotāju dati, ko Jūs sniedzat brīvprātīgi

Jūsu lietotāja vai klientu pieredzi var uzlabot, sniedzot mums šādu informāciju 

Papildinformācija par kontu:

 • attēls

 • piegādes adrese

 • atrašanās vietas dati (ja piekrītat atrašanās vietas datu apstrādei)

 • partnera bonusa karte vai dalība citā lojalitātes programmā, ja tāda ir pieejama jūsu valstī,

 • pasūtot preces ar vecuma ierobežojumu: vecums, un

 • cita informācija, ko sniedzat, izveidojot lietotāja kontu vai vēlāk mainot konta profilu.

Cita informācija. Mēs varam apstrādāt arī citu Jūsu brīvprātīgi sniegto informāciju, piemēram:

 • informāciju, kas saistīta ar jūsu pasūtījumiem no Wolt vai izmantojot Wolt pakalpojumus (piemēram, iegādātās preces, īpaši norādījumi, pasūtījuma datums un laiks, kopējā pasūtījuma summa un cita pasūtījumu vēsture),

 • informāciju, ko sniedzat, sniedzot vērtējumu, komentārus vai, atbildot uz aptaujām

 • iecienītākie restorāni vai tirgotāji un citas preferences

 • piekrišana (opt-in) un iebildumu sniegšana (opt-out) informācijas izmantošanai tirgvedības vajadzībām

 • informāciju, ko sniedzat pa tālruni vai e-pastu, vai sarunā ar mums, ieskaitot zvanu ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu ierakstus 

Papildus Lietotāju datiem, kas ievākti no jums un Klientu organizācijas, mēs apstrādājam atsevišķus personas datus, ko par Jums sniedz trešo personu pakalpojumu sniedzēji. Piemēram, attiecībā uz korporatīvajiem klientiem mēs varam apstrādāt uzņēmuma kontaktpersonas informāciju, lai nodrošinātu saziņu un mārketinga komunikāciju ar uzņēmumu, kā arī pārvaldītu klientu attiecības. Šādi dati galvenokārt tiek iegūti no publiskiem avotiem, piemēram, vietējiem tirdzniecības reģistriem, uzņēmumiem, kas sniedz šāda veida informācijas pakalpojumus, vai pašiem uzņēmumiem.

Ja jūsu pasūtījumā ir produkti vai pakalpojumi, kas var norādīt uz veselības stāvokli vai citiem sensitīviem (īpašas kategorijas) personas datiem, Wolt ir jāapstrādā šie dati, lai sniegtu jums Wolt pakalpojumus. Papildus pasūtījuma saturam tas var ietvert arī, piemēram, medicīnisko recepšu datus recepšu zāļu gadījumā. Wolt ievēro visus papildu aizsardzības pasākumus, kas var attiekties uz šādu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem. Ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti, Wolt lūgs atsevišķu piekrišanu šādu personas datu apstrādei, un jūs jebkurā laikā varat atsaukt šādu piekrišanu, izmantojot sava profila iestatījumus vai sazinoties ar Wolt atbalsta dienestu (support@wolt.com).

Ja pievienojat Facebook vai pierakstāties savā kontā, izmantojot Facebook, Facebook dalās ar mums ar Jūsu personas datiem, piemēram, Jūsu profila attēlu, Facebook draugu izlasi un Facebook ID. Kamēr Wolt uztur savu lapu Facebook, gan Wolt, gan Facebook ir jūsu personas datu kopīgi pārziņi. Plašāka informācija par personas datu apstrādi Facebook ir pieejama Meta Privātuma politikā.

 Izmantošanasdati

Lietošanas dati rodas no Lietotāja mijiedarbības ar Wolt Pakalpojumiem. Lai gan mēs parasti nepastrādājam Izmantošanas datus, lai identificētu Jūs kā indivīdu, dažreiz noteiktos apstākļos Jūs var atpazīt, izmantojot šos datus vai nu atsevišķi, vai kombinējot vai savienojot ar Lietotāja datiem. Šādās situācijās Izmantošanas datus arī var uzskatīt par personas datiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un mēs uzskatīsim šādus datus par personas datiem.

Kad Jūs apmeklējat vai mijiedarbojaties ar Wolt Pakalpojumiem, mēs varam automātiski ievākt šādus Izmantošanas datus:

Ierīces informācija. Par tehnisko ierīci, ko izmantojat, lietojot Wolt pakalpojumus, mēs ievācam šādu informāciju:

 • Informācija, kas apraksta jūsu ierīci vai pārlūkprogrammu un Wolt lietojumprogrammu, to versijas, funkcijas, iespējas un iestatījumus.

 • Informācija par jūsu operatoru, interneta pakalpojumu sniedzēju un tīkla savienojuma veidu, tostarp jūsu IP adrese.

 • Identifikatori, ko jūsu ierīce vai trešās puses nodrošina lietojumprogrammu piegādātājiem vai reklāmdevējiem, vai identifikatori, kurus mēs paši izveidojam.

 • Valsts, lokalizācijas dati, laika joslas un ģeogrāfiskās IP līmeņa atrašanās vietas informācija.

 • No kura avota jūs sekojāt saitei uz Wolt Pakalpojumiem, un informāciju par izmantotajām saitēm no Wolt Pakalpojumiem.

 • Sīkāka informācija par jūsu mijiedarbību ar Wolt Pakalpojumiem un to izmantošanu. Tas ietver, piemēram, lietošanas modeļus, izmantotas funkcijas, reklāmu, dalību konkrētā kampaņā un piedāvājumu seansus un mijiedarbības, kā arī informāciju par pasūtījumiem.

 • Dati, lai izsekotu un ziņotu par darījumiem, ko uzsākuši mūsu reklamēšanas partneri, tostarp laika zīmogi un iepriekš minētie identifikatori.

Detalizētu informāciju par to, kā kontrolēt reklāmas un analītiskos identifikatorus savā ierīcē, skatiet tālāk sadaļā “Sīkfaili un citas tehnoloģijas”.

Sīkfaili un citas tehnoloģijas 

Mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas, lai ievāktu un glabātu Izmantošanas datus un citu informāciju, kad lietotāji apmeklē Wolt Pakalpojumus, tostarp sīkfailus, un uzglabājot tīmekļa informāciju un aplikāciju telemetriju.

Sīkfaili un citi tīmekļa vietnes dati tiek saglabāti Jūsu ierīcē, ļaujot identificēt Wolt Pakalpojumu apmeklētājus, atvieglojot Wolt Pakalpojumu izmantošanu un izveidojot informācijas kopsavilkumu par mūsu apmeklētājiem. Tas ļauj mums uzlabot Wolt Pakalpojumus un labāk apkalpot mūsu Lietotājus. Sīkdatnes un citi tīmekļa vietnes dati nekaitēs Jūsu ierīcei vai datnēm. Mēs izmantojam sīkdatnes un citus tīmekļa vietnes datus, lai pielāgotu Wolt pakalpojumus un mūsu sniegto informāciju saskaņā ar mūsu Lietotāju individuālajām interesēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažādu sīkfailu saglabāšanas laiks ir ierobežots un svārstās no mazāk nekā minūtes līdz nenoteiktam laikam, kad konkrētais sīkfails tiek dzēsts.

Jūs varat pārvaldīt jūsu sīkfailu izvēles šeit

Lietotāji var izvēlēties uzstādīt savā pārlūkprogrammā atteikšanos no sīkdatnēm. Piemēram, turpmāk minētās saites sniedz informāciju par to, kā dažos populāros pārlūkos pielāgot sīkfailu un citu tīmekļa datu iestatījumus: 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas Wolt Pakalpojumu daļas var nedarboties pienācīgi, ja tiek atteikta sīkdatņu izmantošana.

Wolt Pakalpojumi izmanto pseidonimizētus identifikatorus, lai izsekotu un prognozētu Jūsu lietotnes un pakalpojumu lietojumu un priekšrocības.Wolt izmanto arī tikai sesijas trešo pušu izsekošanas tehnoloģijas, lai pārbaudītu un ziņotu par mūsu reklāmas partneru iniciētajiem darījumiem.

Jūs varat pārvaldīt savus sīkdatņu iestatījumus sīkdatņu banerī mūsu mājaslapās.

Jūs varat arī pārvaldīt savus saziņas un citus privātuma iestatījumus, izmantojot Wolt Lietotni.

Wolt apmeklētāju identifikatorus var atspējot iOS un Android mobilajās ierīcēs, mainot iestatījumus (iOS: Iestatījumi → Wolt → Wolt iestatījumi → Ierobežot izsekošanu; Android ierīcēm: Wolt lietotne → cilne Profils → Iestatījumu ikona augšējā labajā stūrī).

iOS mobilajās ierīcēs no reklāmas identifikatoriem var atteikties ieslēdzot cilni Ierobežot reklāmu izsekošanu (Iestatījumi → Privātums → Reklāma → Ierobežot reklāmu izsekošanu). Lai iegūtu pārskatu un plašāku informāciju par reklāmas identifikatoru, lūdzam skatīt Apple reklāmas un privātuma vietni.

Wolt izmanto tālāk norādītos dažādus trešo pušu analītikas un telemetrijas pakalpojumu sniedzējus, mārketinga vai saistītos partnerus un citus pakalpojumus, kas ir integrēti mūsu klientu programmatūrā:

Nosaukums

Pakalpojuma sniedzējs

Mērķis

Pakalpojuma sniedzēja privātuma paziņojums

Google Analytics

Google

Apmeklētāju un lietojuma analītika

Link

Google AdSense

Google 

Reklāmu targetēšana

Link

Google Tag Manager

Google

Analītika un pārskati

Link

Upwave

Upwave

Analītika, mārketings un pārskati Wolt lietotnē.

Link

AppsFlyer

AppsFlyer

Analītika, mārketings un pārskati Wolt lietotnē.

Link

hCaptcha

Intuition Machines, Inc.

Botu atklāšana, novēršana un ziņošana

Link

Bugsnag

SmartBear Software Inc.

Kļūdu notikumu un veiktspējas izsekošana vietnēs un lietotnēs

Link

Facebook Graph API

Meta

Reklāmu pārvaldība

Link

Facebook Pixel

Meta

Reklāma/konversiju izsekošana

Link

Firebase

Firebase

Mobilo un tīmekļa lietojumprogrammu izstrādes platforma

Link

Intercom

Intercom

Čats ar klientu atbalstu

Link

Ravelin

Ravelin

Krāpšanas novēršana

Link

Riskified

Riskified

Maksājumu krāpšanas novēršana

Link

Adform

Adform

Tiešsaistes reklāmu pārvaldība un sniegšana

Link

Floodlight 

Floodlight

Reklāmas/konversiju izsekošana

Link

Microsoft Clarity

Microsoft

Lietotāju siltuma karšu analīze

Link

Interspace

Interspace (Accesstrade)

Partneru mārketinga platforma

Link

Microsoft Bing

Microsoft

Meklētājprogramma

Link

Iterable

Iterable

Mārketinga automatizācija

Link

LinkedIn InsightTag

LinkedIn Marketing Solutions

Reklāmas/konversiju izsekošana

Link

Taboola Pixel

Taboola

Reklāmas/konversiju izsekošana

Link

TradeDoubler

TradeDoubler

Reklāmas/konversiju izsekošana

Link

Twitter Universal Website Tag

Twitter Ads

Reklāmas/konversiju izsekošana

Link

Yahoo

Yahoo

Reklāmas/konversiju izsekošana

Link

Reddit Pixel

Reddit Ads

Reklāmas/konversiju izsekošana

Link

Sentry

Sentry.io

Funkcionālā programmatūra

Link

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visi iepriekš minētie pārdevēji obligāti tiek izmantoti jebkurā laikā vai visos tirgus reģionos.

4.JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN LIKUMISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam personas datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams un atbilst konkrētajiem apstrādes nolūkiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vienlaikus var piemērot vienu vai vairākus no tālāk norādītajiem mērķiem un juridiskajiem pamatiem.

 • Pirmkārt, Wolt apstrādā jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret jums vai Klientu organizāciju, piemēram, tādā apjomā, kas nepieciešams, lai: 

 • varētu jums piedāvāt Wolt Pakalpojumus saskaņā ar līgumu starp Jums un Wolt, vai starp Klientu organizāciju un Wolt, vai starp Wolt Drive klientu un Wolt;

 • izpildītu līgumu starp jums un Wolt, kā arī lai pārvaldītu un piegādātu jūsu Pasūtījumu, kā arī sazinātos ar jums par noteikumu un nosacījumu izmaiņām, privātuma politikām vai citām svarīgām izmaiņām saistībā ar līgumu;

 • apstrādātu Jūsu maksājumus vai jebkuru atmaksu (attiecīgos gadījumos) un lai nodrošinātu mūsu partneriem (restorāniem, preču tirgotājiem un mūsu kurjeru partneriem – kopā “Partneri”) nepieciešamo informāciju Jūsu pasūtījuma sagatavošanai vai piegādei;

 • atbildētu uz jūsu jautājumiem vai atrisinātu jūsu pieprasījumus, ja jūs sazināties ar mums vai mūsu klientu servisu.

 Otrkārt, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, ja ir atbilstošas un pamatotas intereses (tas ir, leģitīmas intereses) vadīt, uzturēt un attīstīt mūsu uzņēmējdarbību vai veidot un uzturēt attiecības ar klientiem. Izvēloties izmantot jūsu datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, mēs izvērtējam savas intereses pret jūsu tiesībām uz privātumu un, piemēram, sniedzam jums viegli lietojamu iespēju atteikties no mūsu mārketinga saziņas un izmantot pseidonimizētus vai neidentificējamus datus, ja iespējams. Jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm. Tomēr Wolt var atteikt šādu iebildumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, piemēram, ja apstrāde ir nepieciešama juridisku prasību sagatavošanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tiktāl, cik tas ir nepieciešams un, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm, piemēram:

 • saistībā ar prasību izskatīšanu, parādu piedziņu un tiesvedību. Mēs varam arī apstrādāt datus krāpšanas, mūsu pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas un datu, informācijas sistēmas un tīkla drošības novēršanai;

 • lai sazinātos ar jums par Wolt Pakalpojumiem un informētu par izmaiņām tajos, kā arī, lai lūgtu jūsu vērtējumu vai komentāru par mūsu pakalpojumiem;

 • lai reklamētu jums Wolt pakalpojumus vai rādītu jums mērķtiecīgas vai personalizētas reklāmas, izmantojot Wolt pakalpojumus, vai nosūtītu jums citādi mērķtiecīgu pakalpojumu vai produktu mārketingu, kas varētu jūs interesēt. Lai izveidotu šādu mērķa grupu, mēs varam apstrādāt informāciju, kas norādīta iepriekš sadaļā Izmantošanas dati. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti, personas datu apstrāde mārketinga nolūkos tiks veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (skatīt arī zemāk sadaļu “Tiešais mārketings”);

 • lai uzlabotu Wolt Pakalpojumu kvalitāti un attīstītu mūsu saimniecisko darbību, piemēram, analizējot Wolt pakalpojumu izmantošanas tendences, apstrādājot datus, kas ir saistīti ar to, kā jūs izmantojiet Wolt Pakalpojumus;

 • lai nodrošinātu, ka mūsu pakalpojumi atbilst jūsu vajadzībām, personas datus var izmantot, piemēram, klientu apmierinātības aptaujām. Ja iespējams, mēs to darīsim, izmantojot tikai apkopotus, personu neidentificējošus datus;

 • lai apstrādātu jūsu datus Wolt uzņēmumu grupā saskaņā ar šo paziņojumu.

Apstrādājot jūsu personas datus, lai sniegtu jums Wolt Pakalpojumus, kā arī citos iepriekšminētajos nolūkos, mēs apstrādē varam izmantot automatizētus līdzekļus, kas var ietvert arī automatizētu lēmumu pieņemšanu.

Turklāt mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai pārvaldītu un izpildītu mūsu juridiskās saistības. Tas ietver datus, kas apstrādāti, lai izpildītu mūsu grāmatvedības pienākumus un sniegtu informāciju attiecīgajām iestādēm, piemēram, nodokļu iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar obligātajiem tiesību aktiem.  

Dažās Wolt Pakalpojumu daļās Jums var lūgt sniegt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piemēram, Wolt Lietotnē jūs varat pārvaldīt savas mārketinga un citas atļaujas. Ja jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jūs varat to atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar mums vai mainot attiecīgo piekrišanas iestatījumu, piemēram, Wolt Lietotnē.

5. NOSŪTĪŠANA VALSTĪM ĀRPUS EIROPAS

Wolt Jūsu personas datus glabā galvenokārt Eiropas Ekonomikas zonā. Tomēr mums ir pakalpojumu sniedzēji, kā arī mēs un mūsu grupas uzņēmumi darbojamies dažādās vietās. Tādējādi mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji var nosūtīt un apstrādāt Jūsu personas datus vai piekļūt tiem jurisdikcijās ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai Lietotāja pastāvīgās dzīves vietas. 

Mēs veiksim pasākumus, lai nodrošinātu, ka Lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstīgā līmenī jurisdikcijās, kurās tie tiek apstrādāti. Mēs nodrošinām atbilstošu un adekvātu aizsardzību personas datu pārsūtīšanai uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, izmantojot virkni līgumu ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem, pamatojoties uz Līguma standartklauzulām vai izmantojot citus atbilstīgus aizsardzības pasākumus. 

Plašāku informāciju par personas datu nosūtīšanu var iegūt, sazinoties ar mums jebkurā no iepriekš norādītajām adresēm. 

6. DATU SAŅĒMĒJI

Mēs dalāmies ar Jūsu personas datiem Wolt iekšienē tikai tad, ja tas ir pamatoti nepieciešams šī Paziņojuma par personas datu aizsardzību vajadzībām.

Mēs nedalāmies ar Jūsu informāciju ar trešajām personām ārpus Wolt, ja vien nav piemērojams kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem.

Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību noteiktajiem un pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju mērķiem

Ciktāl trešajām personām (piemēram, restorāniem, tirgotājiem un veikaliem, kas sagatavo Jūsu pasūtījumu, mūsu kurjeru partneriem, kas piegādā Jūsu pasūtījumu, un Klientu organizācijai, kas var maksāt par Jūsu pasūtījumu, vai citām trešajām personām) ir nepieciešama piekļuve personas datiem, lai mēs un šīs trešās personas varētu sniegt Wolt Pakalpojumus vai sakarā ar citiem leģitīmiem iemesliem, mēs šādām trešajām personām sniedzam Jūsu personas datus. Piemēram, mēs varam kopīgot jūsu tālruņa numuru ar Partneri, kas sagatavo jūsu pasūtījumu, ja tas ir nepieciešams, piemēram, lai jautātu, vai pasūtījumā pieņemat aizstājējproduktu, vai lai informētu, ka pasūtījumā trūkst preces vai, ja ir īpaša pieprasījuma precizējumi.

Turklāt mēs varam sniegt jūsu personas datus mūsu grupas uzņēmumiem vai pilnvarotajiem pakalpojumu sniedzējiem un partneriem, kas sniedz mums pakalpojumus vai sadarbojas ar mums (tai skaitā datu glabāšanas, grāmatvedības, analītikas, pārdošanas, tirgzinības un maksājumu krāpšanas novēršanas pakalpojumus), lai apstrādātu datus, un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai apstrādātu Jūsu maksājumus.

Ja personas datus Wolt vārdā apstrādā trešās personas, Wolt veic atbilstīgus līgumiskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti tikai šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību norādītajiem mērķiem un saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem, un ievērojot attiecīgos mūsu instrukcijas un konfidencialitātes un drošības pasākumus.

Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja Jūs sniedzat personas datus tieši trešajai personai, piemēram, izmantojot saiti Wolt Pakalpojumos, datu apstrāde parasti notiek, balstoties uz to politiku un standartiem.

Partneriem Wolt Pakalpojuma sniegšanai

Tiktāl, ciktāl trešajām personām, piemēram, Partneriem, kas sagatavo, pārdod un/vai piegādā jūsu pasūtījumu, mūsu kurjeru partneriem, kas piegādā jūsu pasūtījumu, un klienta organizācija, kas var apmaksāt jūsu pasūtījumu, ir nepieciešama piekļuve personas datiem, lai mēs varētu sniegt Wolt pakalpojumus, mēs šīm trešajām personām sniedzam jūsu datus.

Mēs sniedzam Partnerim un attiecīgā gadījumā tā mātesuzņēmumam vai franšīzes devējam pasūtījuma izpildei nepieciešamos personas datus. Atkarībā no Partnera lomas var tikt apstrādāti tādi dati, kā jūsu vārds, uzvārds un datus, kas saistīti ar pirkumu, tostarp informāciju par vietu, pasūtījuma numuru, pasūtījuma un piegādes laiku, piegādes veidu, pasūtītajiem produktiem, komentāriem un atsauksmēm, ko esat sniedzis par pasūtījumu. Šādi dati tiek kopīgoti, lai Partneris varētu sagatavot pasūtījumu, tostarp attiecīgā gadījumā saņemt produktus veikalā, nodrošināt Partnera pakalpojumu kvalitāti un Wolt pieejamo produktu izvēli, kā arī izpildīt Partnera juridiskās saistības. Ja Partneris apstrādā šādu informāciju, lai izpildītu savas tiesības un pienākumus, piemēram, juridiskās saistības pret jums, Partneris ir neatkarīgs Personas datu pārzinis un ir atbildīgs par savu apstrādes darbību likumību.

Jums var būt iespēja pievienot informāciju par sava Partnera īpašo bonusa karti vai lojalitātes programmu Wolt Pakalpojumā, lai sasaistītu visus pie Partnera veiktos pasūtījumus ar attiecīgo lojalitātes programmu saskaņā ar Partnera noteiktajiem noteikumiem. Wolt nodos šādu informāciju Partnerim, un Partneris ir neatkarīgs šādas informācijas pārzinis un tādējādi ir atbildīgs par apstrādes likumības nodrošināšanu.

Mēs varam arī izpaust jūsu tālruņa numuru un vārdu Partnerim, kas sagatavo jūsu pasūtījumu, ja tas ir nepieciešams, piemēram, lai pajautātu jums, vai piekrītat pasūtījumā iekļautajam rezerves produktam, vai informētu jūs, ka jūsu pasūtījumā trūkst kādas preces, vai lai precizētu kādu īpašu pieprasījumu vai citiem nepieciešamiem mērķiem, kas saistīti ar pasūtījuma aizpildīšanu. Piegādēm, ko veic paši mūsu tirdzniecības partneri, mēs varam arī kopīgot jūsu piegādes adresi un tālruņa numuru ar šiem partneriem.

Juridisku iemeslu un juridisku procesu dēļ

Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus trešajām personām ārpus Wolt, ja mums ir labticīgi uzskati, ka pieeja šai informācijai un tās izmantošana ir pamatoti nepieciešama lai: (i) atbilstu jebkuram piemērojamam likumam, noteikumiem un/vai tiesas nolēmumam; (ii) atklātu, novērstu vai citādi risinātu krāpšanu, kriminālpārkāpumus, drošības vai tehniskas problēmas; un/vai (iii) aizsargātu Wolt, Lietotāju vai sabiedrības intereses, īpašumus vai drošību, ciktāl tas atbilst likumiem. Kad iespējams, mēs informēsim Jūs par šādu apstrādi.

Citiem likumīgiem mērķiem

Ja Wolt ir iesaistīts apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus trešajām iesaistītajām personām. Tomēr mēs turpināsim nodrošināt visu Jūsu personas datu konfidencialitāti. Visi Lietotāji, kurus tas skar, tiks informēti, kad to personas dati tiek nosūtīti vai kļūst par cita privātuma aizsardzības paziņojuma datu subjektu. 

Ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu

 Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar trešajām personām ārpus Wolt, kad mums ir Jūsu nepārprotama piekrišana to darīt. Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atsaukt šo piekrišanu, piemēram, sazinoties ar mums.

7.GLABĀŠANAS PERIODS

Wolt neglabā Jūsu personas datus ilgāk nekā tas ir juridiski atļauts un nepieciešams, lai sniegtu Wolt pakalpojumus vai to attiecīgās daļas. Uzglabāšanas periods ir atkarīgs no informācijas būtības un apstrādes mērķa. Rezultātā maksimālais uzglabāšanas periods var būt atšķirīgs dažādos gadījumos.

 Kad Lietotājs izdzēš personas datus no sava profila, personas datus var glabāt tikai tik ilgi, kamēr šādas apstrādes nepieciešamība ir noteikta tiesību aktos vai ir pamatoti nepieciešama mūsu juridisko pienākumu pildīšanai vai leģitīmajām interesēm, piemēram, prasību izskatīšanai, grāmatvedībai, iekšējās ziņošanas un saskaņošanas nolūkiem.

Mēs regulāri novērtējam personas datu glabāšanas laiku, lai nodrošinātu, ka dati tiek glabāti tikai nepieciešamo laika periodu. 

8.JŪSU TIESĪBAS

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības piekļūt un saņemt informāciju par mūsu apstrādātajiem Jūsu personas datiem. Mēs dodam jums iespēju apskatīt atsevišķus datus Jūsu Wolt Pakalpojumu lietotāja kontā vai pieprasīt savu personas datu kopiju, sazinoties ar mums.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu, Lietotājs jebkurā laikā var bez maksas atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana var mazināt iespēju izmantot Wolt pakalpojumus. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas piekrišanā balstītās apstrādes likumību, kas veikta pirms tās atsaukšanas.

Tiesības labot

 Jums ir tiesības, sazinoties ar mums, labot un papildināt nepareizus vai nepilnīgus savus personas datus, ko mēs glabājam. Jūs varat labot vai atjaunināt dažus personas datus savā Wolt Pakalpojumu lietotāja kontā. 

Tiesības uz dzēšanu

Jūs varat pieprasīt mums arī dzēst Jūsu personas datus no mūsu sistēmām, piemēram, ja dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika savākti. Mēs izpildīsim šādu pieprasījumu, ja vien mums nav tiesiska pamata nedzēst datus. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka gadījumā, ja Jūs vēlēsieties dzēst šādu informāciju, mēs nevarēsim Jums nodrošināt Wolt Pakalpojumus vai noteiktas to funkcijas.

Tiesības iebilst

Jums var būt tiesības iebilst pret noteiktu Jūsu personas datu izmantošanu, ja šādi dati tiek apstrādāti citam mērķim, nekā nepieciešams Wolt Pakalpojumu sniegšanai vai juridisko saistību pildīšanai. Piemēram, Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu personas datu apstrāde tiktu pārtraukta tiešās tirdzniecības vai profila izveidošanas nolūkos, pamatojoties uz  leģitīmām interesēm. Ja Jūs iebilstat pret tālāku Jūsu personas datu apstrādi, tas var novest pie ierobežotākām iespējām izmantot Wolt Pakalpojumus.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam personas datu apstrādi, piemēram, gadījumā, kad Jūsu pieprasījums dzēst, labot jūsu datus vai vērtēt Jūsu iebildumus pašlaik tiek izskatīts un/vai kad mums nav likumīgu iemeslu apstrādāt Jūsu datus. Gadījumos, kad datu apstrāde ir tikusi ierobežota, Jūsu dati tiks saglabāti un turpmāk vairs netiks apstrādāti. Piemēram, ja Jūs būsiet izteicis iebildumus par savu datu precizitāti, šādu datu apstrāde tiks ierobežota līdz brīdim, kad tiks nodrošināta datu pareizība. Tomēr tas var novest pie mazākām iespējām izmantot Wolt pakalpojumus.

Tiesības uz datu pārnesamību

Ja datu apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, un pamatojoties uz līgumu vai piekrišanu, Jums ir tiesības saņemt Jūsu sniegtos personas datus strukturētā un plaši lietojamā formātā un patstāvīgi nosūtīt šos datus trešajai personai.

Kā izmantot savas tiesības

Minētās tiesības var izmantot, sazinoties ar Wolt atbalstu, vai nosūtot mums vēstuli vai e-pasta vēstuli uz iepriekš norādītajām adresēm, iekļaujot šādu informāciju: pilnu vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Ja jums ir Wolt profils, mēs iesakām iesniegt savu pieprasījumu caur Wolt atbalstu, kas ļaus mums daudz veiklāk jūs identificēt. Mēs varam pieprasīt papildu nepieciešamo informāciju Lietotāja identitātes apstiprināšanai. Mēs varam atteikt pieprasījumus vai pieprasīt samaksu pieprasījumiem, kuri ir ar nepamatoti atkārtojošu raksturu, pārmērīgi vai acīmredzami nepamatoti. 

9.TIEŠĀ TIRGVEDĪBA

Wolt var nosūtīt Jums informāciju, jaunumus un piedāvājumus par Wolt Pakalpojumiem, pamatojoties uz klienta attiecībām, kas pastāv starp Jums un Wolt. Citos gadījumos Jums netiks sūtīti tiešās tirgvedības paziņojumi, ja Jūs tam nebūsiet devis skaidru piekrišanu. Lietotājam ir tiesības aizliegt mums izmantot Lietotāja personas datus tiešās tirgvedības vajadzībām, tirgus izpētei un profilēšanai, kas veikta tiešās tirgvedības vajadzībām, jebkurā laikā sazinoties ar mums iepriekš norādītajās adresēs vai izmantojot Wolt Pakalpojumu funkcijas vai piedāvāto iespēju atteikties no abonēšanas saistībā ar jebkuriem tiešās tirgvedības paziņojumiem.

10. SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

Gadījumā, ja Lietotājs uzskata, ka mūsu personas datu apstrāde nav saderīga ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem, Lietotājs var iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei Somijā, Datu aizsardzības ombudam (tietosuoja.fi). Lietotājs var iesniegt alternatīvu sūdzību citai vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei Lietotāja pastāvīgajā dzīves vietā.

11. INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

Mēs izmantojam administratīvus, organizatoriskus, tehniskus un fiziskus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu savāktos un apstrādātos personas datus. Pasākumi ietver, piemēram, atbilstīgos gadījumos, šifrēšanu, pseidonimizāciju, ugunsmūrus, drošas iekārtas un piekļuves tiesību sistēmas. Mūsu drošības kontroles ir izstrādātas tā, lai saglabātu atbilstīgu datu konfidencialitātes, integritātes, pieejamības, noturību un datu atjaunošanas līmeni. Mēs regulāri pārbaudām Wolt Pakalpojumu, sistēmu un pārējo aktīvu drošību. Turklāt Wolt darbinieku piekļuve personas datiem ir ierobežota, un piekļuve ir atkarīga no tā, kas nepieciešams darbinieka darba uzdevumu veikšanai.