Wolt tirgotāju pārvaldes portāla noteikumi pašapkalpošanās kampaņām

Jūs kā Wolt tirgotāja partneris piekrītat šiem Wolt tirgotāju pārvaldes portāla noteikumiem pašapkalpošanās kampaņām (“Kampaņas noteikumi”), uzklikšķinot, lai izveidotu kampaņu tirgotāju pārvaldes portālā ar pieejamajiem pašapkalpošanās rīkiem (“Portāls”). Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir tiesības saistīt Tirgotāju ar šiem Kampaņas noteikumiem.

Šie Kampaņas noteikumi ir daļa no jūsu Pakalpojumu līguma ar Wolt par jūsu klātbūtni Wolt tirgus platformā kā tirgotājam (“Pamatlīgums”) un regulē to tiešsaistes reklamēšanas pašapkalpošanās rīku izmantošanu, kurus Wolt jums nodrošina Portālā.

1. Pašapkalpošanās kampaņas

a. Wolt var piedāvāt dažādas reklāmas kampaņu iespējas Portālā, no kurām Partneris var izvēlēties, piemēram, bezmaksas piegādi, pasūtījuma vērtības atlaidi, pērc X un saņem Y, kā arī reklāmas kampaņas. Kampaņas ir paredzētas, lai Partneris iegādātos no Wolt, izmantojot Partnerim pieejamos pašapkalpošanās rīkus, lai reklamētu Partnera piedāvājumu Wolt platformā.

b. Portālā un šajos Vispārējos noteikumos ir parādītas un aprakstītas dažādas jums pieejamo kampaņu iespējas. Wolt jebkurā laikā var mainīt vai pārtraukt Portāla un kampaņas variantu darbību.

c. Lai veiktu kampaņas pasūtījumu (“Pasūtījums”), jūs atlasīsiet kampaņas veidu, kuru vēlaties iegādāties, un aizpildīsiet nepieciešamos Portālā norādītos datu laukus, piemēram, kampaņas budžetu un sākuma un beigu datumus (kopā saukti - “ Ievadītie dati”). Jūs esat atbildīgs par Ievadīto datu pareizības pārbaudi. Kampaņu pasūtījumus Portālā drīkst veikt tikai katra Tirgotāja pilnvarotie pārstāvji.

d. Pirms Pasūtījuma veikšanas Wolt parādīs priekšskatījumu par to, kā kampaņa izskatīsies Wolt platformā. Jūs esat pilnībā atbildīgs par priekšskatījuma pārbaudi un par kampaņas atbilstību jūsu valstī piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem.

e. Wolt negarantē un nesniedz nekādus apgalvojumus par kampaņu veiktspēju, kvalitāti vai rezultātiem, kas var tikt iegūti no kampaņām. Jebkādi Portālā sniegtie ieteikumi negarantē rezultātus. Jebkādas Wolt Portālā sniegtās aplēses ir tikai aplēses. Visi Portālā parādītie vidējie skaitļi ir tikai vidējie rādītāji un neatspoguļo reālos sasniedzamos rezultātus.

f. Kampaņas iesniegšana Portālā un šo Kampaņas noteikumu apstiprināšana veido saistošu vienošanos starp jums un Wolt.

2. Konkrētām kampaņām piemērojamie noteikumi

a. Bezmaksas piegāde.

  • Veicot Pasūtījumu bezmaksas piegādes kampaņai, jums būs jāapmaksā Lietotāju piegādes maksas saskaņā ar Pasūtījumu un Pasūtījuma ievades datiem.

  • Wolt ir tiesības iekasēt no Lietotāja pakalpojumu maksas, piemaksas un citas maksas saistībā ar piegādes pasūtījumu neatkarīgi no Pasūtījumiem bezmaksas piegādes kampaņām.

b. Pasūtījuma vērtība un preču atlaides (Pērc X un saņem Y)

  • Veicot Pasūtījumu par kādu pasūtījuma vērtību vai preču (pērc X un saņem Y) atlaižu kampaņa, jums būs jāmaksā par Lietotāja jūsu produktu pasūtījumiem piemērotajām atlaidēm saskaņā ar jūsu Pasūtījumu un Pasūtījuma ievades datiem.

  • Atlaides netiks piemērotas nekāda veida maksām, piemēram, pakalpojumiem vai papildmaksām.

  • Pasūtījuma vērtības atlaižu kampaņās Jūsu Pasūtījumā noteiktā atlaide var tikt piemērota visai kampaņā ietvertajai norises vietas produktu izvēlei atkarībā no tā, kādus produktus Lietotājs iegādājas. Jūs esat pilnībā atbildīgs par to, lai jūsu produkti, uz kuriem attiecas Pasūtījuma vērtības vai Preču atlaižu kampaņa, tiktu pārdoti ar atlaidi.

c. Reklāmas.

  • Veicot Pasūtījumu reklāmas kampaņai, jūsu kampaņā ietvertā(-ās) vieta(-as), visticamāk, iegūs labāku redzamību dažādos Wolt ierakstos. Jūsu Reklāmas izvietojums un redzamība vietnē Wolt būs atkarīga gan no jūsu solītās Reklāmas pasūtījuma summas, gan no jūsu atbilstības Lietotājam, kas sastāv no, piemēram, jūsu atrašanās vietas salīdzinājumā ar Lietotāja atrašanās vietu un Lietotāja pirkumu vēsturi. Wolt negarantē nekādu konkrētu redzamību.

  • Pasūtījumā atlasītā cena būs maksimālā summa, ko maksāsiet par pasūtījumu, kas izveidots, izmantojot jūsu Reklāmas kampaņu. Wolt nepaziņos jums par jūsu piesolītās cenas rezultātu kampaņas izsolē.

  • Wolt piemēro minimālo cenu katrai Reklāmas kampaņai, ko dēvē par zemāko cenu, kas ir minimālā summa, ko maksāsiet par pasūtījumu, kas izveidots, izmantojot savu Reklāmas kampaņu. Wolt patur tiesības vienpusēji noteikt un mainīt zemāko cenu. Piemērojamās zemākās cenas summa ir redzama Portālā.

  • Wolt no jums iekasēs maksu tikai par Reklāmām, kuru rezultātā tiek veikti Lietotāju pasūtījumi. Tomēr ņemiet vērā, ka Wolt piemēros Reklāmām septiņu dienu pēcklikšķa attiecinājumu, kas nozīmē, ka, ja lietotājs ir noklikšķinājis uz Reklāmas un veicis pirkumu septiņu dienu laikā pēc šī noklikšķināšanas, tad Wolt iekasēs maksu par Reklāmām par šo pasūtījumu.

  • Wolt reklāmās iekļaus patērētājiem paredzētu informāciju, norādot, ka reklāma ir apmaksāta vai sponsorēta. Šādas informācijas izpaušanas formu un tekstu nosaka Wolt, tomēr jūs esat atbildīgs par to, lai ziņotu Wolt, ja uzskatāt, ka jūsu reklāmā ir jāiekļauj cita vai papildu informācija.

3. Maksājumi un nodokļi

a. Tirgotājs maksās piemērojamajā Pasūtījumā noteiktās maksas (“Maksas”). Maksas tiks aprēķinātas, pamatojoties uz Wolt aizmugursistēmas izsekošanas mehānismiem un pasūtījumam piemērojamiem norēķinu kritērijiem, kā norādīts Portālā. Jebkāda atsauce uz “bezriska” Portālā nozīmē, ka par kampaņu būs jāmaksā tikai tad, ja tās rezultātā Lietotājs veic pasūtījumu vietnē Wolt, uz kuru attiecas kampaņa. 

b. Ja esat iestatījis maksimālo budžetu kā daļu no saviem Ievades datiem Bezmaksas piegādes, Pērc X un saņem Y vai Pasūtījuma vērtības atlaižu kampaņām, Wolt var pārsniegt budžetu uz jūsu rēķina, lai izpildītu kādu individuālu lietotāja pasūtījumu, uz kuru attiecas kampaņa, kas tiek veikts brīdī, kad budžets tuvojas beigām.

c. Veidojot Reklāmas kampaņu, jums tiks lūgts izvēlēties nedēļas budžetu. Šis nedēļas budžets ir sadalīts septiņos dienas budžetos nedēļas laikā. Tā kā jūsu reklāmu kampaņa var nesasniegt jūsu budžetu katru dienu vai nedēļu, Wolt var īslaicīgi pārsniegt dienas budžetu, jūsu dienas budžets netiek pārsniegts vairāk kā divas reizes no jūsu dienas budžeta un jūsu kopējais budžets vienam kalendārajam mēnesim (vai visā kampaņa, atkarībā no tā, kas beidzās ātrāk) netiek pārsniegts.

d. Tirgotājs piekrīt, ka tam piemērojamo Maksu par Pasūtījumu samaksa tiks veikta, atskaitot no tām summas, ko Wolt ir parādā Tirgotājam saistībā ar Wolt izmaksām saskaņā ar Pamatlīgumu. Šo atskaitījumu laiks būs tāds pats kā Pamatlīgumā noteiktajām izmaksām, un tādējādi ieturējumi var notikt jau kampaņas laikā.

e. Maksai tiks pievienots PVN saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

4. Atcelšana

a. Jūs jebkurā laikā varat atcelt kampaņu Portālā. Tomēr, ja pieprasāt kampaņas atcelšanu pēc kampaņas sākšanas, no jums var tikt iekasēta maksa, kas uzkrāta pēc jūsu atcelšanas pieprasījuma, bet pirms kampaņas izņemšanas no Wolt platformas.

b. Wolt ir tiesības jebkurā laikā noraidīt vai izņemt kampaņu no Wolt platformas.

5. Ziņošana

a. Wolt var sniegt jums informāciju, kas ir saistīta ar jūsu kampaņām vai ir ģenerēta saistībā ar tām, izmantojot Portālu (“Kampaņas dati”). Uz jūsu Kampaņas datu izmantošanu attiecas Pamatlīgums, tai skaitā visi noteikumi, kas attiecas uz konfidencialitāti vai privātumu, kā arī šādi ierobežojumi: Kampaņu datus varat izmantot tikai a) lai plānotu un pārvaldītu kampaņas, izmantojot Portālu, un b) lai novērtētu kampaņu veiktspēju saviem iekšējiem mērķiem. Jūs drīkstat izmantot un izpaust Kampaņas datus tikai tā, kā tas ir skaidri šeit atļauts, un jūs neļausiet un neatļausiet nevienam no jūsu saistītajiem uzņēmumiem, līgumslēdzējiem vai aģentiem izmantot vai izpaust Kampaņas datus jebkādā citā veidā vai citiem mērķiem, tai skaitā šādiem mērķiem: (i) lai atkārtoti uzrunātu Lietotāju vai ierīci, ii) lai izveidotu, papildinātu vai pievienotu Lietotāja vai ierīces profilu, vai iii) lai identificētu jebkuru Lietotāju vai ierīci. Neskatoties uz iepriekš minēto, jūs varat izpaust Kampaņas datus tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu spēkā esošu un saistošu tiesas lēmumu, likumu vai kādas valsts vai regulējošās iestādes norādījumu; ar nosacījumu, ka jums par to jāinformē Wolt pirms šādas informācijas izpaušanas. Visi Kampaņu dati ir Wolt ekskluzīvs īpašums un Wolt konfidenciālā informācija.

6. Atlīdzība

a. Papildus jebkādām atlīdzināšanas saistībām, kas noteiktas Pamatlīgumā, Tirgotājs aizstāvēs, atlīdzinās un aizsargās Wolt no un pret visām prasībām, saistībām, zaudējumiem, kaitējumu, izmaksām, honorāriem (tai skaitā saprātīgiem advokātu honorāriem) un izdevumiem, kas saistīti ar jebkuru trešo pušu pretenzijām, kas izriet no vai ir saistītas ar jūsu Pasūtījumiem kampaņām, Ievades datiem vai jebkādiem šo Kampaņas noteikumu pārkāpumiem no Tirgotāja puses.

7. Citi noteikumi

a. Visiem būtiskiem jautājumiem, uz kuriem neattiecas šie Kampaņas noteikumi, tiek piemēroti Pamatlīguma noteikumi.

b. Ja starp šiem Kampaņas noteikumiem un Pamatlīgumu rodas kādas pretrunas, tad šie Kampaņas noteikumi būs noteicošie.

c. Wolt patur tiesības vienpusēji mainīt šos Kampaņas noteikumus. Wolt informēs Tirgotājus par jebkādām būtiskām izmaiņām Kampaņas noteikumos vismaz 15 dienas iepriekš Portālā vai pa e-pastu.

Wolt pēdējos atjauninājumus veica: 2023. gada 1. septembrī