Wolt+ paslaugų teikimo naudotojui sąlygos

Šios sąlygos taikomos įsigyjant Wolt+ narystę, kuri bus automatiškai atnaujinama ir apima tam tikrus privalumus bei nuolaidas apibrėžtas „Wolt Service“ (toliau – „Narystė“ ar „Wolt+“). Narystei taikomos šios Wolt Narystės sąlygos ir Paslaugų teikimo naudotojui sąlygos, kuriomis remiamasi šiame dokumente.

Partneris, Užsakymas, Naudotojas, Wolt ir Wolt Service yra apibrėžti ir turi tą pačią reikšmę kaip ir  Paslaugų teikimo naudotojui sąlygose. 

1. KAS YRA WOLT+?

Apie Wolt+ trumpai:

 • Narystė galioja partneriams, kurie yra pažymėti W+ logotipu Wolt mobiliojoje programėlėje arba wolt.com.

 • Jei jūsų Užsakymas neatitinka nustatytos minimalios užsakymo sumos arba esate už maksimalaus pristatymo atstumo ribos, apskaičiuotos tarp restorano ar parduotuvės ir jūsų pristatymo adreso („Pristatymo Diapazonas“) – jūs negausite pristatymo už 0 € naudos su Naryste.

 • Narystė bus automatiškai atnaujinama pasibaigus mėnesiniam ar metiniam mokėjimo laikotarpiui, nebent atšauksite Narystę. Narystę galite atšaukti bet kada savo vartotojo paskyroje „Wolt Service“.

 • Narystė siūloma už mėnesinį ar metinį mokestį, kuris mokamas atitinkamo narystės laikotarpio pradžioje.

 • Narystė galioja tik toje šalyje, kurioje ją įsigijote.

Wolt+ yra automatiškai atnaujinama narystės programa, kuriai reikalingi periodiniai abonentinio mokesčio mokėjimai. Naudotojas, turėdamas Wolt+ narystę, gali gauti tam tikrus privalumus ir nuolaidas, apibrėžtas „Wolt Service“ arba kitose atitinkamose vietose ir gali būti naudojamos Užsakymams, kuriuos Naudotojas pateikia per „Wolt Service“.

Įsigydami Narystę jūs sutinkate su šiomis Wolt+ paslaugų teikimo naudotojui sąlygomis ir  „Wolt Service“ narystės sąlygomis. Taip pat sutinkate, jog jūsų mokėjimo būdas būtų apmokestintas kas mėnesį ar kas metus, atsižvelgiant į jūsų Narystės terminą, per kiekvieną atsiskaitymo ciklą, kuris pasikartoja priklausomai nuo jūsų narystės galiojimo laiko. Narystės sąlygos gali keistis, tad būtinai patikrinkite esamą narystės informaciją  „Wolt Service“.

Privalumai, suteikiami su Naryste, taikomi Užsakymams, kurie yra pateikiami akcijos sąlygas atitinkančiuose restoranuose ir parduotuvėse, kurių minimali užsakymo suma yra nurodyta „Wolt Service“.

Narystės privalumai galioja tik nurodytuose restoranuose ir parduotuvėse, kaip nurodyta  „Wolt Service“. Wolt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti Partnerius, kurie gauna narystės teises ir privalumus, su įspėjimu ar be jo. Narystės privalumai priklauso nuo vietovės prieinamumo, o papildomi mokesčiai, kaip paslaugos mokestis, mokesčiai ar kiti gali būti taikomi jūsų Užsakymui.

Naudotojas turėdamas Narystę turi teisę gauti pristatymus be pristatymo mokesčio iš atrinktų restoranų ir parduotuvių. Taip pat Naudotojas gali gauti kitus privalumus, kurie kartas nuo karto bus nurodyti Wolt „Wolt Service“. Partneriai, įtraukti į narystės programą yra pažymėti W+ logotipu „Wolt Service“. Ieškokite W+ ženklo prie Partnerio pavadinimo, jog sužinotumėte, kurių Partnerių restoranuose ir parduotuvėse galite mėgautis Wolt+ privalumais.

Papildoma informacija ir detalės apie Narystę bus matomos apmokėjimo lange prieš įsigyjant Narystę „Wolt Service“, įskaitant svarbias sąlygas, tokias kaip patikslinimai, kada ir kur galima naudotis Wolt Naryste, teikiami privalumai, kaina ir Wolt Narystės atsiskaitymo ciklai. Prašome atidžiai peržiūrėti Narystės sąlygas „Wolt Service“ prieš ją įsigyjant.

Savo Narystę peržiūrėti ir valdyti galite paspaudę Wolt+ skirtuką savo „Wolt Service“ paskyroje. Savo paskyroje galite matyti ir valdyti nustatymus, įskaitant mokėjimo būdą, Narystės pabaigos datą, sekančio apmokėjimo datą ir šalį, kurioje galioja Narystė.

2. WOLT+ ĮSIGIJIMAS

Wolt+ galite įsigyti „Wolt Service“ paspausdami „Gauti Wolt+“ skirtuką arba pradėdami nemokamą bandomąjį laikotarpį, jei toks taikomas „Wolt Service“. Prieš patvirtindami Wolt+ įsigijimą – galite peržiūrėti išsamią informaciją apie Narystę ir pasirinkti mokėjimo būdą.

Narystę galite įsigyti mėnesio ar metų laikotarpiui, o už ją būsite apmokestinti pasirinkto laikotarpio pradžioje. Įsigijus Narystę, narystės mokestis už pirmąjį atsiskaitymo laikotarpį bus nuskaitomas įsigijimo dieną, o Wolt+ Narystė bus aktyvuota laikotarpiui, nurodytam jūsų vartotojo paskyroje.

Atsiskaitymo laikotarpis yra pagrįstas pradine pirkimo data, o mokėjimo būdas, kurį pasirinkote užsisakydami Narystę, bus apmokestintas pagal mokėjimo ciklą. Mokėjimo būdą galite pakeisti savo paskyros skirtuke Wolt+. Jei nenorite, kad Wolt Narystė būtų automatiškai atnaujinta – galite ją atšaukti kaip nurodyta 4-tame skyriuje.

Negalint apdoroti mokėjimo, Wolt paprašys jūsų pasirinkti kitą mokėjimo būdą. Jeigu nepavyksta pasikartojantis mokėjimas, mes pasiliekame teisę automatiškai nutraukti jūsų Narystę arba nuskaičiuoti narystės mokestį po iš anksto nustatyto laikotarpio, skaičiuojamo atgaline data nuo pradinės mokėjimo laikotarpio pradžios datos.

Kai kuriems Naudotojams galime pasiūlyti nemokamą bandomąjį laikotarpį ar kitas akcijas ir nuolaidas Wolt narystei. Nemokamas bandomasis laikotarpis gali būti apribotas Wolt nuožiūra, įskaitant tinkamumą ir bandomojo laikotarpio trukmę. Jei jums siūlomas nemokamas bandomasis laikotarpis – prieš pradedant nemokamą Narystės bandomąjį laikotarpį, privalote pridėti Narystės apmokėjimo būdą.

Mes automatiškai atnaujinsime jūsų Narystę pasibaigus nemokamam bandomajam laikotarpiui ir užmokestis už Narystę bus nuskaičiuotas nuo jūsų mokėjimo būdo, kurį pasirinkote pradėdami nemokamą bandomąjį Narystės laikotarpį. Narystę galite bet kada atšaukti savo Naudotojo nustatymuose „Wolt Service“. Jei Narystė yra nutraukiama – jūs nebeturėsite teisės į nemokamą, bet kurios vėlesnės versijos, Narystės bandomąjį laikotarpį.

3. NARYSTĖS APRIBOJIMAI

Jūsų Narystė skirta tik jūsų asmeniniam naudojimui ir tik vartotojai gali įsigyti Wolt+. Narystės privalumai galioja tik toje šalyje, kurioje Naudotojas ją įsigijo.

Turint Narystę, jūs turite teisę gauti pristatymus be pristatymo mokesčio reikalavimus atitinkantiems Užsakymams. „Wolt Service“ matysite tik tuos Wolt+ reikalavimus atitinkančius partnerius, kurie patenka į taikomą Pristatymo Diapazoną . Turėkite omenyje, jog jūsų užsakymui vis tiek gali būti taikomi paslaugos ir kiti mokesčiai.

Reikalavimus atitinkantys Užsakymai yra Užsakymai iš reikalavimus atitinkančių Partnerių restoranų ar parduotuvių, kurie siekia to Partnerio mažiausia užsakymo vertę. Mažiausia užsakymo vertė jums komunikuojama įsigyjant Narystę bei pateikiant Užsakymus „Wolt Service“. Minimalios užsakymo vertės kartais gali keistis ir gali skirtis tarp reikalavimus atitinkančių Partnerių. Wolt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti mažiausią užsakymo vertę bet kuriam Partneriui. Tam tikru metu Partneriui taikoma mažiausia užsakymo vertė visada matoma „Wolt Service“, o bendrai taikoma mažiausia užsakymo vertė komunikuojama Wolt+ skiltyje „Wolt Service“.

Ieškokite W+ ženklo, jog matytumėte, iš kurių Partnerių užsisakant jums nebus taikomas pristatymo mokestis. Tokių partnerių pasirinkimas skiriasi priklausomai nuo jūsų pasirinktos pristatymo vietos. Taip pat tai reiškia, jog pristatymo mokestis yra taikomas užsisakant iš Partnerių, kurie yra už nustatyto Narystės Pristatymo Diapazono. 

Jei davėte sutikimą stebėti vietą, kurioje esate  – matysite Wolt+ Partnerius, esančius nustatytame Pristatymo Diapazone. Jei nedavėte sutikimo stebėti jūsų vietą ar nenurodėte pristatymo adreso „Wolt Service“ – matysite Patnerius, kurie yra pasirinkto miesto centro Pristatymo Diapazone.

4. WOLT+ NARYSTĖS ATŠAUKIMAS

Narystę galite atšaukti likus dienai iki jūsų Narystės atnaujinimo datos. Narystę galite atšaukti „Valdyti narystę“ skirtuke savo vartotojo paskyroje „Wolt Service“.

Atšaukus Narystę, jūs vis dar galėsite naudotis Wolt+ teikiamais privalumais iki einamojo mokėjimo laikotarpio, už kurį sumokėjote, pabaigos. Visi kasmėnesiniai mokėjimai yra negrąžinami ir neperleidžiami bei nebus grąžinami nutraukus Narystę mokėjimo laikotarpio eigoje. Nutraukus Narystę nemokamo bandomojo laikotarpio eigoje, Narystė bus nutraukiama iškart.

Jei naudojotės Wolt+ nemokamu bandomuoju laikotarpiu ar kitu Narystės akcijos laikotarpiu, galite atšaukti Narystę per pirmąsias 48 mokamos Wolt+ narystės valandas ir gauti pilną Narystės mokesčio kompensaciją (jei taikoma).

Atšaukus mėnesinę ar metinę Wolt+ narystę per pirmąsias 48 valandas – jei tuo laikotarpiu nebuvo pateiktas užsakymas, atitinkantis Wolt+ sąlygas – Wolt savo nuožiūra gali grąžinti Wolt+ narystės mokestį.

5. NARYSTĖS PASIKEITIMAI

Wolt gali koreguoti Narystės sąlygas bei turinį ar nustoti siūlyti Wolt Narystę vienoje ar keliose šalyse bei pasilieka teisę tai daryti. Visgi, pakeitimai, turintys pastebimą neigiamą poveikį Naudotojui, nebus daromi nepateikus įspėjimo raštu bent 14 dienų prieš tokius pakeitimus. Pakeitimams, kuriais didėja jūsų narystės mokestis, taikomas 45 dienų išankstinis raštiškas įspėjimas. Pakeitimai įsigalios automatiškai, praėjus išankstinio įspėjimo laikotarpiui, tačiau Narystę galite nutraukti pagal sąlygas nustatytas 4-ame skyriuje.

Wolt turi teisę nedelsiant nutraukti Naudotojo Narystę, jeigu: (i) Naudotojas piktnaudžiauja „Wolt Service“ ar Naryste arba sukelia bet kokios žalos ar nuostolių naudojimuisi „Wolt Service“ ar Partneriams, ar Wolt, ar Wolt darbuotojams; (ii) Wolt turi pagrįstą įsitikinimą esant Naudotojo apgaulingų veiksmų naudojantis Naryste; ar (iii) Naudotojas kitaip nesilaiko įsipareigojimų, numatytų Wolt Narystės Sąlygose ar atitinkamuose teisės aktuose. Wolt pasilieka teisę negrąžinti jau sumokėto Narystės mokesčio, jei Narystė nutraukiama dėl šioje skiltyje aprašytų aplinkybių.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Šios Privatumo taisyklės apibrėžia tai, kaip Wolt atlieka asmens duomenų tvarkymą, susijusį su Naryste.

Mes nenaudosime ir nerinksime papildomų jūsų asmens duomenų Narystei, išskyrus pasirinkto Narystės plano informaciją, įskaitant jo kainą, mokėjimo būdą, galiojimo laiką, taikomus privalumus, bei tai, kokia yra taikoma minimali užsakymo suma ir Pristatymo Diapazonas.

Wolt tvarko nurodytus asmens duomenis, kad galėtų jums teikti Narystę pagal tarp Jūsų ir Wolt sudarytą sutartį. Šiuos duomenis naudojame, kad suteiktume jums galimybę naudotis Narystės privalumais, rodyti būseną ir tvarkyti jūsų Narystės mokėjimus. Susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo komanda, naudosime jūsų pateiktą informaciją, kad atsakytume į jūsų klausimus ar išspręstume skundą.

Wolt tvarko asmens duomenis, būtinus tinkamam tarp Jūsų ir mūsų sudarytos sutarties vykdymui bei teisinių pareigų laikymuisi.

7. DALIES UŽSAKYMO SUMOS GRĄŽINIMO PROCESAS

Aktyvią Wolt+ narystę turintys Naudotojai gali iš Wolt atgauti dalį lėšų, sumokėtų už užsakymus, kuriuos atsiima pats Naudotojas (angl. Cashback), žemiau nurodytomis sąlygomis:

 • Naudotojas gaus 5% Wolt kreditų nuo užsakymo, kurį atsiima pats Naudotojas, vertės.

 • Atgauti dalį Užsakymo sumos galima visose Wolt+ Partnerių lokacijose, kuriose leidžiama atsiimti užsakymus.

 • Kreditai galioja 14 dienų, po to jų galiojimas baigiasi.

 • Kreditai neišperkami ir gali būti naudojami tik „Wolt Service“.

 • Didžiausia bendra kreditų vertė, išduodama grąžinant dalį Užsakymo sumos, vienam Užsakymui, yra 5 Eur.

 • Dalies Užsakymo sumos grąžinimas neatliekamas alkoholio, labdaros, dovanų kuponų Užsakymams ar Narystės pirkimui / atnaujinimui.

 • Wolt pasilieka teisę nesuteikti Naudotojui galimybės atgauti dalį Užsakymo sumos, jei jo mokėjimas už Wolt Narystę vėluoja ir (arba) yra neapmokėtas už einamąjį laikotarpį.

8. NEATITIKIMAI IR SKUNDAI

Nedelsdami susisiekite su support@wolt.com, jei pastebite, jog neteisėtai pasinaudota mokėjimo būdų, susietu su jūsų Naryste ar turite nusiskundimų, susijusių su Naryste.

Narystė ir/ar bet kurios jos funkcijos kartais gali būti nepasiekiamos, netikslios ar pertraukiamos dėl daugelio priežasčių. Wolt už tokį nepasiekiamumą neatsako.

Wolt+ ir visa Narystės pagalba pasiekiama informacija teikiama tik informaciniais tikslais „tokia, kokia yra“ ir „kokia yra prieinama“. Neteikiamos jokios garantijos, pareiškimai ar įsipareigojimai, tiesioginiai ar numanomi, įskaitant, bet neapsiribojant Narystės tikslumu, pilnumu ar jos prieinamumu.

Taikytinų įstatymų leistina apimtimi, mes atsisakome visų garantijų, aiškiai išreikštų ar numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant numanomomis garantijomis arba tinkamumu parduoti ir tinkamumu tam tikram Narystės tikslui.