Wolt Privatumo Taisyklės

Wolt atsakingai žiūri į duomenų apsaugą. Privatumas ir informacijos apsauga yra Wolt dėmesio centre. Šios Privatumo taisyklės nustato esminius principus ir praktikas, kurių mes laikomės, kad užtikrintumėm Jūsų privatumą naudojantis mūsų paslaugomis.

Wolt Enterprises Oy, vietinės Wolt įmonės ir DoorDash Inc., priklauso tai pačiai įmonių grupei („Wolt“, „mes“), tvarko Wolt maisto užsakymo paslaugų, užsakytų naudojantis Wolt programėle („Wolt App“) naudotojų, kitų Wolt produktų pristatymo paslaugų naudotojų bei interneto svetainės wolt.com („Interneto svetainė“) lankytojų asmens duomenis.

Šiose Privatumo taisyklėse žodis „Wolt Service“ reiškia kartu ir Interneto svetainę, ir Wolt App ir kitas Wolt teikiamas paslaugas naudotojams. Šiose Privatumo taisyklėse žodis „Naudotojas“ arba „Jūs“ reiškia kartu ir mūsų, ir mūsų įmonių grupės klientus, Wolt pristatymo paslaugų naudotojus, atstovus ir kitus mūsų klientų-organizacijų įgaliotus naudotojus, potencialius klientus ir Wolt Service naudotojus. Mūsų Privatumo taisyklės paaiškina, pavyzdžiui, mūsų tvarkomų asmens duomenų rūšis, kaip mes tvarkome asmens duomenis ir kaip Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kaip duomenų subjektas (pavyzdžiui, teise nesutikti, teise susipažinti su duomenimis).

Kai kurioms mūsų paslaugoms gali būti taikoma atskira privatumo politika. Jei konkrečiai paslaugai taikoma atskira privatumo politika, mes ją paskelbsime ryšium su atitinkama paslauga.

Tam, kad atitiktų duomenų tvarkymo praktikų ar kitus pakeitimus, šios Privatumo taisyklės laikas nuo laiko gali būti atnaujinamos. Galiojančią redakciją galite rasti Interneto svetainėje. Nepateikdami išankstinio pranešimo esminių, šių Privatumo taisyklių pakeitimų nedarysime ar Naudotojų teisių pagal šias Privatumo taisykles nemažinsime.

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS(-AI)

Šios Privatumo taisyklės taikomos Wolt atliekamam asmens duomenų tvarkymui. Wolt yra dalis DoorDash Inc., technologijų kompanijos, kurios oficialus adresas yra 303 2nd St, Suite 800, San Franciskas, CA 94107, JAV. Mes esame viena komanda ir kartais galime kartu priimti sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kalbant apie Vartotojų asmens duomenų tvarkymą Lietuvoje, „Wolt Enterprises Oy“ ir vietinė „Wolt“ grupės įmonė, UAB Wolt LT, veikia kaip jungtiniai duomenų valdytojai. Tai reiškia, kad „Wolt Enterprises Oy“ ir vietinė „Wolt“ grupės įmonė kartu nustato tikslus ir priemones, kuriomis tvarkomi asmens duomenys. Vietinis jungtinis duomenų valdytojas yra:

UAB Wolt LT, A. Goštauto g. 12A, LT-01108 Vilnius, Lietuva, kai Naudotojas yra Lietuvoje.

Wolt Enterprises Oy yra atsakinga už nagrinėjimą visų duomenų subjektų prašymų ir klausimų, susijusių su Wolt grupės ir vietos jungtinio duomenų valdytojo atliekamu asmens duomenų tvarkymu.

 Wolt taip pat teikia pristatymo paslaugos techninius sprendimus kitoms įmonėms (pavyzdžiui, Wolt Drive API ir ePrekybos sujungimus). Tokiu atveju, Wolt veikia kaip duomenų tvarkytojas tose dalyse, kai duomenų tvarkymo veiksmai yra susiję su pristatymo gavimu, apdorojimu ir atlikimu bei su komunikacija ir pristatymo patvirtinimu atitinkamai įmonei.

2. WOLT KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Wolt Enterprises Oy

Verslo identifikacinis numeris: 2646674-9

Adresas korespondencijai: Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100, Helsinki, Finland

El. pašto adresas: support@wolt.com

Duomenų apsaugos pareigūnas: Wolt paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galite susisiekti naudodamiesi aukščiau nurodytais kontaktais arba siųsdami el. laišką adresu privacy@wolt.com.

3. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI

Mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie būtini konkrečiam tikslui. Mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys gali būti suskirstyti į dvi bendras duomenų kategorijas: Naudotojo duomenys ir Naudojimo duomenys.

Naudotojo duomenys

Naudotojo duomenys yra asmens duomenys, renkami tiesiogiai iš Jūsų ar iš mūsų kliento-organizacijos, kurios vardu Jūs naudojatės Wolt Service („Klientas-Organizacija“), priklausomai nuo atvejo. Naudotojo duomenis iš savo Naudotojų ir Kliento-Organizacijos mes galime rinkti įvairiais būdais, įskaitant, po paslaugų sutarties su Klientu-Organizacija sudarymo ar kai Naudotojai registruojasi Wolt Service, užsisako naujienlaiškį ar užpildo formą. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad mes taip pat renkame duomenis apie bet kokias operacijas ir mokėjimus, kuriuos Jūs atliekate naudodamiesi Wolt Service.

Naudotojo duomenys, kurie būtini tam, kad būtų galima naudotis Wolt Service

Žemiau nurodyti mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys yra būtini tinkamam tarp Jūsų ir mūsų sudarytos sutarties vykdymui, taip pat mūsų teisėtam interesui vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus mūsų Klientams-Organizacijoms ir mūsų teisinių pareigų laikymuisi.

Po paslaugų sutarties tarp mūsų ir Kliento-Organizacijos sudarymo Klientas-Organizacija pateikia mums Jūsų pilną vardą ir pavardę bei el. pašto adresą.

Jums registruojantis prie Wolt Service ir kuriant naudotojo paskyrą, reikia, kad Jūs pateiktumėte mums žemiau nurodytą informaciją:

 • pilną vardą ir pavardę

 • telefono numerį

 • el. pašto adresą

 • informaciją, susijusią su Jūsų mokėjimo priemone(-ėmis), tokią kaip Jūsų mokėjimo priemonės(-ių) numeris ir Jūsų mokėjimo priemonės(-ių) galiojimo data (reikalinga maisto ir kitų produktų užsakymo per Wolt Service tikslais, tačiau Wolt nesaugoma, kadangi mokėjimų apdorojimui Wolt pasitelkia trečiąją šalį-mokėjimo paslaugos teikėją)

Naudotojo duomenys, kuriuos Jūs mums suteikiate savanoriškai Wolt Service naudojimo metu

Jūsų, kaip naudotojo ar kliento, patirtis gali būti pagerinta suteikus mums žemiau nurodytą informaciją:

Papildoma paskyros informacija:

 • nuotrauka –

 • pristatymo adresas

 • buvimo vietos duomenys (jei Jūs sutinkate su Jūsų buvimo vietos duomenų tvarkymu)

 • partnerio bonusų kortelės ar dalyvavimo kitoje lojalumo programoje, jei taikoma jūsų šalyje, informacija

 • kai užsakomos tam tikros prekės, kurioms taikomas amžiaus ribojimas, amžius

 • kita informacija, kurią Jūs suteikiate arba kuriant naudotojo paskyrą, arba vėliau, kai keičiate savo paskyros detales.

Kita informacija. Mes taip pat galime tvarkyti kitą Jūsų savanoriškai suteiktą informaciją, tokią kaip:

 • informacija, susijusi su jūsų Wolt užsakymais ar per Wolt Service vykdytais užsakymais (pavyzdžiui, pirkti produktai, specialios instrukcijos, užsakymo data ir laikas, bendra suma ir kita užsakymo istorijos informacija),

 • informacija, kurią Jūs suteikiate teikdami mūsų paslaugų vertinimus, komentarus ar atsakydami į mūsų apklausas,

 • mėgstami restoranai, prekybininkai ir kiti pasirinkimai,

 • sutikimai su rinkodara ir jos atsisakymai, ir

 • informacija, kurią Jūs suteikiate telefonu ar el. paštu, ar pokalbių su mumis korespondencijoje, įskaitant Jūsų skambučių mūsų klientų aptarnavimui įrašus.

Be Naudotojo duomenų, surinktų iš Jūsų ir Kliento-Organizacijos, mes tvarkome tam tikrus asmens duomenis, kuriuos apie Jus suteikia trečiosios šalys – paslaugų teikėjai. Pavyzdžiui, juridinių asmenų atveju, mes galime tvarkyti įmonės kontaktinio asmens informaciją, kad galėtumėm tinkamai komunikuoti ir siųsti savo rinkodarą bei vykdyti kliento aptarnavimo paslaugas. Tokia informacija pirmiausia yra gaunama iš viešų šaltinių: vietos registrų, įmonių, teikiančių informavimo paslaugas, ar pačių įmonių.

Jeigu iš jūsų produktų ar paslaugų užsakymo galima gauti žinių apie jūsų sveikatos būklę ar kitų jautrių (specialių kategorijų) asmens duomenų, Wolt privalo tvarkyti tokius duomenis, kad galėtų teikti savo Wolt Service. Papildomai prie užsakymo informacijos, gali būti nurodoma medicininio recepto informacija, kai pristatomi receptiniai vaistai. Wolt laikosi visų papildomų saugumo priemonių, kurios taikytinos tokių jautrių duomenų tvarkymui pagal galiojančius teisės aktus. Jei to reikalaujama pagal teisės aktus, Wolt prašys suteikti atskirą sutikimą tokių duomenų tvarkymui, o jūs turėsite teisę atšaukti duotą sutikimą bet kuriuo metu per savo paskyros nustatymus arba susisiekę su Wolt pagalba support@wolt.com.

Jeigu prie savo paskyros prijungiate ar prisijungiate naudojantis Facebook, Facebook dalinasi su mumis asmenine informacija apie Jus, tokia kaip Jūsų profilio nuotrauka, Jūsų Facebook draugų imties grupė ir Jūsų Facebook vartotojo vardas. Kol Wolt turi savo paskyrą Facebook platformoje, abu: Wolt ir Facebook, yra laikomi jungtiniais jūsų duomenų valdytojais. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą Facebook platformoje rasite Meta Privatumo politikoje.

Naudojimo duomenys

Naudojimo duomenys gaunami Naudotojui naudojantis Wolt Service. Nors paprastai mes nenaudojame Naudojimo duomenų Jūsų, kaip asmens, tapatybei nustatyti, tam tikrais atvejais iš jų Jūs galite būti identifikuotas, arba vien tik iš jų, arba kai jie sujungiami ar susiejami su Naudotojo duomenimis. Tokiose situacijose Naudojimo duomenys taip pat gali būti laikomi asmens duomenimis pagal taikytinus įstatymus ir mes su šiais duomenimis elgsimės kaip su asmens duomenimis.

Jums lankantis ar sąveikaujant su Wolt Service, mes galime automatiškai rinkti žemiau nurodytus Naudojimo duomenis:

 • Įrenginio, naršyklės ir Wolt programėlės informacija, jų versijos, funkcijos ir nustatymai

 • Informacija apie jūsų paslaugų operatorių, interneto paslaugų tiekėją ir tinklo jungties tipą, įskaitant Jūsų IP adresą

 • Jūsų įrenginio ar trečiosios šalies identifikatorių teikiama informacija programėlės gamintojams ar reklamos teikėjams, bei identifikatoriai, kuriuos mes sukuriame patys

 • Šalis, vietovė, laiko zona ir geo-IP lokacijos informacija

 • Ar naudojatės nuoroda į ir iš Wolt Service

 • Jūsų sąveikos su Wolt Service detalės, tokios kaip, pavyzdžiui, naudojimo būdas (paternas), reakcija į reklamines kampanijas ir kitus pasiūlymus, informacija apie užsakymus

 • Mūsų reklamos partnerių inicijuota sekimo ir ataskaitų generavimo informacija, įskaitant laiko žymas ir identifikatorius paminėtus aukščiau

Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti reklaminius ir analitinius identifikatorius savo prietaise, rasite skyriuje „Slapukai ir kitos technologijos“.

Slapukai ir kitos technologijos

Mes naudojame įvairias technologijas, skirtas rinkti ir saugoti Naudojimo duomenis ir kitą informaciją, kai Naudotojas apsilanko Wolt Service, įskaitant slapukus (angl. cookies), saugančius svetainės informaciją, ir naudojančius svetainės bei programėlės telemetrijos technologijas.

Slapukai ir kiti svetainės duomenys yra išsaugomi Jūsų įrenginyje ir leidžia mums identifikuoti Wolt Service lankytojus ir palengvinti naudojimąsi Wolt Service bei sukurti suvestinę informaciją apie mūsų lankytojus. Tai padeda mums pagerinti Wolt Service ir geriau aptarnauti savo Naudotojus. Slapukai ir kiti svetainės duomenys nepakenks Jūsų prietaisui ar failams. Mes naudojame slapukus ir kitus svetainės duomenis siekdami pritaikyti Wolt Service ir mūsų teikiamą informaciją atsižvelgiant į individualius mūsų Naudotojų interesus. Atkreipkite dėmesį, kad skirtingų slapukų saugojimo laikas yra ribotas ir svyruoja nuo mažiau nei minutės iki neriboto laiko bei tuomet, kai konkretus slapukas yra ištrinamas.

Norėdami pakeisti ankstesnius slapukų nustatymus, spustelėkite čia.

Naudotojai gali pasirinkti savo interneto naršyklę nustatyti taip, kad slapukų būtų atsisakyta. Pavyzdžiui, žemiau pateiktos nuorodos suteikia informacijos, kaip pritaikyti slapukų ir kitos svetainės informacijos nustatymus kai kuriose populiariose naršyklėse:

Prašome atkreipti dėmesį, kad atsisakius slapukų naudojimo, kai kurios Wolt Service dalys gali tinkamai neveikti.

Wolt Service naudoja pseudonimizuotus identifikatorius, kad sektų ir prognozuotų Jūsų programėlės bei paslaugų naudojimą ir preferencijas. Wolt taip pat naudoja trečiųjų šalių seanso-stebėjimo technologijas, kad patikrintų ir praneštų apie mūsų reklamos partnerių inicijuotas operacijas.

Savo slapukų nustatymus galite tvarkyti mūsų svetainėse esančiose slapukų juostose.

Jūs taip pat galite valdyti savo bendravimo ir kitus privatumo nustatymus per Wolt programėlę.

Wolt lankytojų identifikatoriai gali būti išjungti iOS ir Android mobiliuosiuose įrenginiuose pakeičiant nustatymus (iOS: Nustatymai → Wolt → Wolt nustatymai → „Riboti reklaminį sekimą“, o Android įrenginiuose: Wolt programėlė → Profilis → Nustatymų ikonėlė viršutiniame dešiniajame kampe).

Dažniausiai reklamos identifikatoriai gali būti išjungti iOS mobiliuosiuose įrenginiuose įjungiant „Riboti reklaminį sekimą“ kortelę (Nustatymai → Privatumas → Reklama → Riboti reklaminį sekimą). Norint gauti apžvalgą ir daugiau informacijos apie reklamos identifikatorių, prašome žiūrėti Apple reklamos ir privatumo svetainę.

Wolt naudoja įvairias, žemiau išvardintų trečiųjų šalių analitikos ir telemetrijos paslaugų teikėjų, reklamos ir susijusių įmonių paslaugas, integruotas į mūsų klientų naudojamą programinę įrangą.

Pavadinimas

Sistemos teikėjas

Tikslas

Sistemos teikėjo privatumo pareiškimas

Google Analytics

Google

Lankytojų ir naudojimosi analitika

Nuoroda

Google AdSense

Google 

Tikslinė reklama

Nuoroda

Google Tag Manager

Google

Analizė ir ataskaitos

Nuoroda

Upwave

Upwave

„Wolt“ mobiliosios programėlės analizė, rinkodara ir ataskaitos

Nuoroda

AppsFlyer

AppsFlyer

„Wolt“ mobiliosios programėlės analizė, rinkodara ir ataskaitos

Nuoroda

hCaptcha

Intuition Machines, Inc.

Įrankis aptikti ir išvengti botų

Nuoroda

Bugsnag

SmartBear Software Inc.

Internetinių svetainių ir programėlių našumo stebėjimas bei klaidų aptikimas

Nuoroda

Facebook Graph API

Meta

Reklamų valdymas

Nuoroda

Facebook Pixel

Meta

Reklama / konversijų stebėjimas

Nuoroda

Firebase

Firebase

Mobiliųjų ir interneto aplikacijų kūrimo platforma

Nuoroda

Intercom

Intercom

Pokalbiai su klientų aptarnavimu

Nuoroda

Ravelin

Ravelin

Kovai su sukčiavimu

Nuoroda

Riskified

Riskified

Prevencija mokėjimų sukčiavimui

Nuoroda

Adform

Adform

Internetinių reklamų tvarkymas ir pateikimas

Nuoroda

Floodlight 

Floodlight

Reklama / konversijų stebėjimas

Nuoroda

Microsoft Clarity

Microsoft

User heatmaps analysis

Nuoroda

Interspace

Interspace (Accesstrade)

Partnerių rinkodaros platforma

Nuoroda

Microsoft Bing

Microsoft

Paieškos sistema

Nuoroda

Iterable

Iterable

Rinkodaros automatizavimas

Nuoroda

LinkedIn InsightTag

LinkedIn Marketing Solutions

Reklama / konversijų stebėjimas

Nuoroda

Taboola Pixel

Taboola

Reklama / konversijų stebėjimas

Nuoroda

TradeDoubler

TradeDoubler

Reklama / konversijų stebėjimas

Nuoroda

Twitter Universal Website Tag

Twitter Ads

Reklama / konversijų stebėjimas

Nuoroda

Yahoo

Yahoo

Reklama / konversijų stebėjimas

Nuoroda

Reddit Pixel

Reddit Ads

Reklama / konversijų stebėjimas

Nuoroda

Sentry

Sentry.io

Funkcinė programinė įranga

Nuoroda

Atkreipiame dėmesį, kad ne visų aukščiau išvardintų paslaugų teikėjų paslaugos yra naudojamos pastoviai ir visose jurisdikcijose.

4. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

Mes tvarkome asmens duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina siekiant konkrečių tikslų. Atkreipiame dėmesį, kad vienas ar keli iš žemiau išvardintų tikslų ir tvarkymo pagrindų gali būti taikomi vienu metu.

Pirma, Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums ar Klientui-Organizacijai, pavyzdžiui, tiek kiek tai būna:

 • siūlyti Wolt Service jums, pagal sutartį tarp jūsų ir Wolt arba Kliento-Organizacijos ir Wolt arba tarp Wolt Drive kliento ir Wolt;

 • vykdyti sutartį tarp jūsų ir Wolt tam, kad būtų apdorojamas ir įvykdomas jūsų Užsakymas, bei tam, kad galima būtų su jumis susisiekti, kai tai būtina dėl naudojimo sąlygų, privatumo politikų ar kitų svarbių sutartinių sąlygų pasikeitimo;

 • apdoroti Jūsų mokėjimams ar bet kokiems grąžinimams (kai taikytina) tvarkyti ir suteikti mūsų partneriams (restoranams, prekybininkams ir mūsų kurjeriams-partneriams (kartu toliau vadinamiems „Partneriu“) informaciją, kuri būtina Jūsų užsakymui paruošti ar pristatyti; ir

 • atsakyti į Jūsų klausimus ar spręsti skundus, kai kreipiatės į mus.

Antra, mes galime tvarkyti Jūsų duomenis, kai tam yra tinkamas ir pateisinamas interesas (t.y., teisėtas interesas) vykdyti, išlaikyti ir vystyti mūsų verslą ar kurti bei išlaikyti dalykinius santykius. Kai tvarkome duomenis remdamiesi savo teisėtu interesu, mes palyginame savo konkretų interesą su Jūsų teise į privatumą ir, pavyzdžiui, suteikiame Jums lengvą naudoti prieštaravimo rinkodarai formą ir naudojame pseudomizuotus ar neidentifikuojančius duomenis, kiek tai yra įmanoma. Jūs turite teisę prieštarauti Jūsų duomenų, kurie tvarkomi remiantis teisėto intereso pagrindu, tvarkymui. Tačiau Wolt gali atmesti tokį prieštaravimą, kiek tai yra suderinama su galiojančiais teisės aktais, pavyzdžiui, kai duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant pasirengti, pateikti ar ginti teisinius ieškinius.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina, ir remiantis teisėtu interesu, pavyzdžiui:

 • pretenzijų nagrinėjimui, skolų išieškojimui ir kitiems teisiniams procesams. Mes taip pat galime tvarkyti duomenis sukčiavimo, piktnaudžiavimo mūsų paslaugomis prevencijai ir duomenų, sistemos bei tinklo saugumui.

 • susisiekti su Jumis dėl Wolt Service ir informuoti Jus apie su paslaugomis susijusius pakeitimus ar teirautis Jūsų nuomonės dėl Wolt Service

 • teikti Wolt Service reklamą ar rodyti personalizuotus skelbimus per Wolt Service, ar siųsti jums kitaip pritaikytą reklamą tų produktų ar paslaugų, kurios gali Jus sudominti. Tam, kad suformuotumėm tokią tikslinę grupę mes galime tvarkyti aukščiau nurodytus Naudojimo duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad, jeigu tai reikalaujama pagal teisės aktus, duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais bus paremtas Jūsų sutikimu (žr. skyrių „Tiesioginė rinkodara“ žemiau).

 • gerinti Wolt Service kokybę ir vystyti mūsų verslą, pavyzdžiui, analizuoti Jūsų Wolt Service naudojimo įpročius.

 • užtikrinti, kad mūsų paslaugos atitinka Jūsų poreikius, tam panaudojant asmens duomenis ir vykdyti klientų pasitenkinimo tyrimus. Kai įmanoma, mes naudosime tik apibendrintus, neidentifikuojančius duomenis.

 • perduoti tvarkyti Jūsų duomenis, kiek tai būtina pagal šias Privatumo taisykles Wolt grupės įmonėms.

Tvarkydami Jūsų duomenis Wolt Service teikimo bei kitais, aukščiau nurodytais tikslais, mes galime panaudoti automatizuotas priemones, tarp kurių gali būti ir tokių, kurios leidžia priimti sprendimus automatizuotu būdu.

Papildomai, sutinkamai su teisės aktų reikalavimais, mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekiant administruoti ir įgyvendinti mums taikomas teisines pareigas, įskaitant apskaitos tvarkymą ir informacijos teikimą atitinkamoms priežiūros institucijoms, tokioms kaip mokesčių inspekcija ar teisėsaugos institucijos.

Kai kuriose Wolt Service dalyse Jūsų gali būti prašoma duoti sutikimą asmens duomenų tvarkymui. Pavyzdžiui, Wolt programėlėje Jūs galite valdyti savo rinkodaros ir kitus sutikimus. Jeigu duomenų tvarkymas yra paremtas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada jį atšaukti susisiekdami su mumis arba pakeisdami konkretaus sutikimo nustatymus, pavyzdžiui, galite tai padaryti Wolt programėlėje.

5. PERDAVIMAS VASTYBĖMS UŽ EUROPOS RIBŲ

Wolt Jūsų asmens duomenis saugo pirmiausiai Europos Ekonominės Erdvės ribose. Tačiau mes turime paslaugų teikėjų, veiklų ir grupės įmonių keliose geografinėse vietovėse. Dėl to mes ir mūsų paslaugų teikėjai gali perduoti Jūsų asmens duomenis į ar juos tvarkyti jurisdikcijose už Europos Ekonominės Erdvės ar Naudotojo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų.

Mes imsimės priemonių, kad užtikrintume, jog jurisdikcijose, kuriose jie tvarkomi, Naudotojų asmens duomenims būtų užtikrinta tinkamo lygio apsauga. Tinkamą apsaugą asmens duomenų perdavimams į valstybes už Europos Ekonominės Erdvės ribų mes suteikiame pasirašydami sutartis su savo paslaugų teikėjais, kurios yra sudarytos pagal Standartines sutarčių sąlygas, ar panaudodami kitas tinkamas apsaugos priemones.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimus galima gauti susisiekus su mumis bet kuriuo iš aukščiau nurodytų adresų.

6. DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų asmens duomenimis mes dalijamės tik Wolt organizacijos viduje, jei ir kiek tai protingai būtina šių Privatumo taisyklių tikslais.

Su trečiosiomis šalimis už Wolt organizacijos ribų Jūsų asmens duomenimis mes nesidalijame, nebent taikoma viena iš žemiau nurodytų aplinkybių:

Šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir tik įgaliotiems paslaugų teikėjams

Tiek, kiek trečiosioms šalims (tokioms kaip restoranai, prekybininkai ar pardavėjai, kurie ruošia Jūsų užsakymą, ir mūsų kurjeriai-partneriai, kurie pristato Jūsų užsakymą, ir Klientas-Organizacija, kuri gali apmokėti Jūsų užsakymą) reikia prieigos prie asmens duomenų, kad mes galėtume suteikti Wolt Service ar dėl kitų teisėtų priežasčių, mes suteikiame tokioms trečiosioms šalims Jūsų duomenis. Pavyzdžiui, mes galime pasidalinti Jūsų telefono numeriu su Partneriu, kuris rengia Jūsų užsakymą, jeigu tai būtina, tarkime, pasiteirauti, ar Jūs priimtumėte kitą prekę, informuoti apie trūkstamas ar specialių užsakymų prekes.

Be to, mes galime suteikti Jūsų asmens duomenis savo grupės įmonėms ar įgaliotiems paslaugų teikėjams, kurie mums teikia paslaugas (įskaitant duomenų saugojimą, analitiką, apskaitą, pardavimus, rinkodarą ir mokėjimų sukčiavimo prevenciją), ir mokėjimo paslaugos teikėjams, Jūsų mums atliktiems mokėjimams apdoroti.

Kai duomenys Wolt vardu yra tvarkomi trečiųjų šalių, Wolt imasi tinkamų sutartinių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi išimtinai šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir pagal visus taikytinus įstatymus bei taisykles, ir laikantis mūsų nurodymų bei tinkamų konfidencialumo įsipareigojimų ir saugumo priemonių.

Prašome turėti omenyje, kad jei asmens duomenis Jūs suteikiate tiesiogiai trečiajai šaliai, pavyzdžiui, per Wolt Service esančią nuorodą, tvarkymas paprastai yra paremtas tokios trečiosios šalies politikomis ir standartais.

„Wolt Service“ Partnerių pasitelkimas

Jei trečiosioms šalims, pavyzdžiui, jūsų užsakymą rengiantiems, parduodantiems prekes ir/ar pristatantiems Partneriams, jūsų užsakymą pristatantiems mūsų kurjeriams-partneriams ir Klientui-Organizacijai, kuri gali apmokėti Jūsų užsakymą, reikia prieigos prie asmens duomenų, tokioms trečiosioms šalims suteikiame jūsų duomenis, kad galėtume teikti Wolt Service.

Partneriui ir, jei taikoma, jo patronuojančiajai įmonei arba franšizės davėjui teikiame asmens duomenis būtinus įgyvendinti Jūsų užsakymą. Priklausomai nuo Partnerio rolės, tai gali būti Jūsų vardas, pristatymo adresas ir duomenys, susiję su jūsų pirkiniu, įskaitant informaciją apie vietą, užsakymo numerį, užsakymo ir pristatymo laiką, pristatymo būdą, užsakytus produktus, pastabas ir atsiliepimus, kuriuos pateikėte apie užsakymą. Tokiais duomenimis dalijamasi tam, kad Partneris galėtų parengti užsakymą, įskaitant, kai taikoma, produktų atsiėmimą parduotuvėje, užtikrinti Partnerio teikiamų paslaugų kokybę ir Wolt siūlomų produktų pasirinkimą, taip pat laikytis Partnerio teisinių įsipareigojimų. Kai Partneris tvarko tokią informaciją savo teisių ir pareigų, pavyzdžiui, teisinių įsipareigojimų jūsų atžvilgiu, vykdymo tikslais, Partneris yra nepriklausomas Asmens duomenų valdytojas ir atsako už savo duomenų tvarkymo operacijų teisėtumą.

Jūs galite turėti galimybę per Wolt Service pridėti savo Partnerio premijų kortelės arba lojalumo programos duomenis, kad galėtumėte susieti bet kokius pas Partnerį pateiktus užsakymus su atitinkama lojalumo programa pagal Partnerio nustatytas sąlygas. Wolt perduos tokius duomenis Partneriui, o Partneris yra nepriklausomas tokių duomenų valdytojas ir todėl atsakingas už duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimą.

Jei tai būtina, taip pat galime pasidalyti jūsų telefono numeriu ir vardu su Partneriu, rengiančiu jūsų užsakymą, pavyzdžiui, norėdami paklausti jūsų, ar sutinkate su užsakyme esančiu pakaitiniu produktu, arba informuoti, kad užsakyme trūksta elemento, arba norėdami pasiaiškinti bet kokį specialų prašymą- ar pasitikslinti kitas detales reikalingas siekiant įvykdyti užsakymą. Pristatymams, kurie yra vykdomi pačių mūsų prekybos partnerių, mes galime pasidalinti Jūsų pristatymo adresu ir telefono numeriu.

Teisėtoms priežastims ir teisiniams procesams

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis už Wolt ribų, jei esame sąžiningai įsitikinę, kad prieiga prie asmens duomenų ir jų naudojimas pagrįstai būtinas, siekiant: (i) laikytis bet kokio taikytino įstatymo, taisyklių ir/ar teismo nurodymo; (ii) nustatyti, užkirsti kelią ar kitaip reaguoti į sukčiavimą, nusikaltimą, saugumo ar technines problemas; ir/ar (iii) apsaugoti Wolt, Naudotojų ar visuomenės interesus, turtą ar saugumą, kiek tai atitinka įstatymą. Kai įmanoma, apie tokį tvarkymą mes Jus informuosime.

Dėl kitų teisėtų priežasčių

Jei Wolt dalyvauja susijungime, įsigijime ar turto pardavime, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis dalyvaujančiai trečiajai šaliai. Tačiau mes ir toliau užtikrinsime visų asmens duomenų konfidencialumą. Kai asmens duomenys perduodami ar jiems tampa taikomos kitos privatumo taisyklės, mes apie tai pranešime visiems atitinkamiems Naudotojams.

Su Jūsų aiškiu sutikimu

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis už Wolt ribų, kai tą daryti turime Jūsų aiškų sutikimą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti šį sutikimą, pavyzdžiui, susisiekdami su mumis.

7. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Wolt nesaugo Jūsų asmens duomenų ilgiau, nei yra teisiškai leidžiama ir reikalinga Wolt Service ar atitinkamų jų dalių teikimo tikslais. Saugojimo laikotarpis priklauso nuo informacijos pobūdžio ir tvarkymo tikslų. Dėl to maksimalus laikotarpis gali skirtis, priklausomai nuo naudojimo.

Po to, kai Naudotojas ištrina savo paskyrą, asmens duomenys gali būti saugomi tik tiek, kiek toks tvarkymas reikalingas pagal įstatymą ar protingai būtinas mūsų teisinėms prievolėms ar teisėtiems interesams, tokiems kaip pretenzijų nagrinėjimas, buhalterinė apskaita, vidaus atskaitomybė ir suderinimo tikslai.

Mes reguliariai tikriname duomenų saugojimo laikotarpius, kad užtikrintume, jog duomenys būtų saugomi tik tiek, kiek tai yra būtina.

8. JŪSŲ TEISĖS

Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę susipažinti ir būti informuotas apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Mes suteikiame Jums galimybę tam tikrus duomenis peržiūrėti per Jūsų naudotojo paskyrą Wolt Service ar prašyti Jūsų asmens duomenų kopijos, kreipiantis aukščiau nurodytais kontaktais.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei duomenų tvarkymas yra grindžiamas Naudotojo duotu sutikimu, Naudotojas sutikimą gali bet kuriuo metu nemokamai atšaukti. Sutikimo atšaukimas gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Service. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Teisė ištaisyti

Jūs turite teisę, kad mūsų saugomi neteisingi ar neišsamūs asmens duomenys apie Jus būtų ištaisyti ar papildyti susisiekiant su mumis. Jūs galite ištaisyti ar atnaujinti kai kuriuos savo asmens duomenis per savo naudotojo paskyrą Wolt Service.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Jūs taip pat galite mūsų prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis iš mūsų sistemų. Mes įvykdysime tokį prašymą, nebent turime teisėtą pagrindą duomenų neištrinti.

Teisė nesutikti

Jūs galite turėti teisę nesutikti su tam tikru Jūsų asmens duomenų naudojimu, jei tokie duomenys tvarkomi kitais tikslais, nei būtina Wolt Service teikimui ar siekiant laikytis teisinių prievolių. Jei Jūs nesutinkate su tolimesniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tai gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Service.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs galite reikalauti mūsų apriboti asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, kai nagrinėjami Jūsų prašymai dėl duomenų ištrynimo, ištaisymo ar nesutikimo ir/ar kai mes neturime teisėtų pagrindų tvarkyti Jūsų duomenų. Tačiau tai gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Service.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Kai duomenų tvarkymas yra atliekamas automatizuotomis priemonėmis bei grindžiant sutartimi ar sutikimu, Jūs turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos mums patys pateikėte, susistemintu ir įprastai naudojamu formatu ir savarankiškai persiųsti tuos duomenis trečiajai šaliai.

Kaip pasinaudoti savo teisėmis

Pirmiau nurodytomis teisėmis galima pasinaudoti susisiekus su Wolt klientų aptarnavimu ar mums išsiunčiant laišką ar el. laišką pirmiau nurodytais adresais, nurodant šią informaciją: pilną vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Jeigu turite Wolt paskyrą, mes rekomenduojame susisiekti su mumis pasinaudojant Wolt klientų aptarnavimo funkcija, kuri leidžia mums Jus identifikuoti paprasčiau. Mes galime prašyti pateikti papildomą informaciją, būtina Naudotojo tapatybei patvirtinti. Mes galime atmesti ar pareikalauti sumokėti už prašymus, kurie yra nepagrįstai pasikartojantys, neproporcingi ar akivaizdžiai nepagrįsti.

9. TIESIOGINĖ RINKODAR

Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu mums drausti naudoti Naudotojo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, rinkos tyrimams ir profiliavimui, atliekamam tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekiant su mumis aukščiau nurodytais adresais ar naudojantis Wolt Service funkcionalumais ar prenumeratos atsisakymo galimybe, siūloma kartu su bet kuriuo tiesioginės rinkodaros pranešimu.

10. SKUNDO PATEIKIMAS

Jei Naudotojas mano, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas yra nesuderinamas su taikytinais duomenų apsaugos įstatymais, Naudotojas gali pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai Suomijoje, Duomenų apsaugos ombudsmenui (tietosuoja.fi). Kitu atveju Naudotojas gali pateikti skundą Naudotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės vietinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/lt/).

11. INFORMACIJOS SAUGUMAS

Mes naudojame administracines, organizacines, technines ir fizines apsaugos priemones mūsų renkamiems ir tvarkomiems asmens duomenims apsaugoti. Priemonės apima, pavyzdžiui, kur tinkama, šifravimą, pseudonimų suteikimą, ugniasienes, saugias patalpas ir prieigos teisių sistemas. Mūsų saugumo kontrolė sukurta, siekiant išlaikyti tinkamą duomenų konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo, atsparumo lygį ir galimybę atkurti duomenis. Mes reguliariai tikriname Wolt Service, sistemas ir kitą turtą dėl saugumo pažeidžiamumo. Pažymėtina, kad Wolt darbuotojų prieiga prie asmens duomenų yra apribota ir ji suteikiama tik tik tada, kai tai yra būtina ir tik tokia apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotojo funkcijoms atlikti.