Wolt Privatumo Taisyklės

Wolt Enterprises Oy ir tam tikros Wolt grupės bendrovės („Wolt“, „mes“) tvarko savo Wolt maisto užsakymo paslaugų („Wolt App“) naudotojų ir interneto svetainės wolt.com („Interneto svetainė“) lankytojų asmens duomenis.

 

Šiose Privatumo taisyklėse žodis „Wolt Service“ reiškia kartu ir Interneto svetainę, ir Wolt App. Šiose Privatumo taisyklėse žodis „Naudotojas“ arba „Jūs“ reiškia kartu ir mūsų, ir mūsų bendrovių grupės klientus, atstovus ir kitus mūsų klientų-organizacijų įgaliotus naudotojus, potencialius klientus ir Wolt Service naudotojus. Jūs tampate Wolt klientu, kai registruojatės Wolt Service ir susikuriate naudotojo paskyrą.

 

Mūsų Privatumo taisyklės paaiškina, pavyzdžiui, mūsų tvarkomų asmens duomenų rūšis, kaip mes tvarkome asmens duomenis ir kaip Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kaip duomenų subjektas (pvz., teise nesutikti, teise susipažinti su duomenimis).

 

Kai kurioms mūsų paslaugoms gali būti taikoma atskira privatumo politika. Jei konkrečiai paslaugai taikoma atskira privatumo politika, mes ją paskelbsime ryšium su atitinkama paslauga.

 

Tam, kad atitiktų duomenų tvarkymo praktikų ar kitus pakeitimus, šios Privatumo taisyklės laikas nuo laiko gali būti atnaujinamos. Galiojančią redakciją galite rasti Interneto svetainėje. Nepateikdami išankstinio pranešimo esminių, šių Privatumo taisyklių pakeitimų nedarysime ar Naudotojų teisių pagal šias Privatumo taisykles nemažinsime.

 

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS(-AI)

 

Šios Privatumo taisyklės taikomos Wolt atliekamam asmens duomenų tvarkymui.

 

Kalbant apie Vartotojų asmens duomenų tvarkymą Lietuvoje, „Wolt Enterprises Oy“ ir vietinė „Wolt“ grupės, UAB Wolt LT, įmonė veikia kaip bendri duomenų valdytojai. Tai reiškia, kad „Wolt Enterprises Oy“ ir vietinė „Wolt“ grupės įmonė kartu nustato tikslus ir priemones, kuriomis tvarkomi asmens duomenys.

 

Wolt Enterprises Oy yra atsakinga už nagrinėjimą visų duomenų subjektų prašymų ir klausimų, susijusių su Wolt grupės atliekamu asmens duomenų tvarkymu.

 

2. WOLT KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

Pavadinimas: Wolt Enterprises Oy Verslo identifikacinis numeris: 2646674-9 Adresas korespondencijai: Arkadiankatu 6, 00100, Helsinki, Finland El. pašto adresas: support@wolt.com wolt.com/lt

Wolt paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galite susisiekti naudodamiesi aukščiau nurodytais kontaktais.

 

3. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys gali būti suskirstyti į dvi bendras duomenų kategorijas: Naudotojų duomenys ir Analitiniai duomenys.

 

Naudotojų duomenys

 

Naudotojų duomenys yra asmens duomenys, renkami tiesiogiai iš Jūsų ar iš mūsų kliento-organizacijos, kurios vardu Jūs naudojatės Wolt Service („Klientas-Organizacija“), priklausomai nuo atvejo. Naudotojų duomenis iš savo Naudotojų ir Kliento-Organizacijos mes galime rinkti įvairiais būdais, įskaitant, po paslaugų sutarties su Klientu-Organizacija sudarymo ar kai Naudotojai registruojasi Wolt Service, užsisako naujienlaiškį ar užpildo formą. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad mes taip pat renkame duomenis apie bet kokias operacijas ir mokėjimus, kuriuos Jūs atliekate naudodamiesi Wolt Service.

 

Naudotojų duomenys, kurie būtini tam, kad būtų galima naudotis Wolt Service

 

Žemiau nurodyti mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys yra būtini tinkamam tarp Jūsų ir mūsų sudarytos sutarties vykdymui, taip pat mūsų teisėtam interesui vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus mūsų Klientams-Organizacijoms ir mūsų teisinių pareigų laikymuisi.

 

Po paslaugų sutarties tarp mūsų ir Kliento-Organizacijos sudarymo Klientas-Organizacija pateikia mums Jūsų pilną vardą ir pavardę bei el. pašto adresą.

 

Jums registruojantis prie Wolt Service ir kuriant naudotojo paskyrą, reikia, kad Jūs pateiktumėte mums žemiau nurodytą informaciją:

 

  • pilną vardą ir pavardę

  • telefono numerį

  • el. pašto adresą

  • informaciją, susijusią su Jūsų mokėjimo priemone(-ėmis), tokią kaip Jūsų mokėjimo priemonės(-ių) numeris ir Jūsų mokėjimo priemonės(-ių) galiojimo data (reikalinga maisto produktų užsakymo per Wolt Service tikslais, tačiau Wolt nesaugoma, kadangi mokėjimų apdorojimui Wolt pasitelkia trečiąją šalį-mokėjimo paslaugos teikėją)

 

Naudotojų duomenys, kuriuos Jūs mums suteikiate savanoriškai

 

Jūsų, kaip naudotojo ar kliento, patirtis gali būti pagerinta suteikus mums žemiau nurodytą informaciją:

 

  • Papildoma paskyros informacija:

- nuotrauka pristatymo adresas - buvimo vietos duomenys (jei Jūs sutinkate su Jūsų buvimo vietos duomenų tvarkymu) - kita informacija, kurią Jūs suteikiate arba kuriant naudotojo paskyrą, arba vėliau, kai keičiate savo paskyros detales

  • Kita informacija.Mes taip pat galime tvarkyti kitą Jūsų savanoriškai suteiktą informaciją, tokią kaip:

- informacija, kurią Jūs suteikiate vertindami mūsų paslaugas - sutikimai su rinkodara ir jos atsisakymai - informacija, kurią Jūs suteikiate telefonu ar el. paštu, ar pokalbių su mumis korespondencijoje, įskaitant Jūsų skambučių mūsų klientų aptarnavimui įrašus

Be Naudotojo duomenų, surinktų iš Jūsų ir Kliento-Organizacijos, mes tvarkome tam tikrus asmens duomenis, kuriuos apie Jus suteikia trečiosios šalys – paslaugų teikėjai.

Jeigu prie savo paskyros prijungiate ar prisijungiate naudojantis Facebook, Facebook dalinasi su mumis asmenine informacija apie Jus, tokia kaip Jūsų profilio nuotrauka, Jūsų Facebook draugų imties grupė ir Jūsų Facebook vartotojo vardas.

 

Analitiniai duomenys

 

Nors paprastai mes nenaudojame Analitinių duomenų Jūsų, kaip asmens, tapatybei nustatyti, kartais iš jų Jūs galite būti atpažintas, arba vien tik iš jų, arba kai jie sujungiami ar susiejami su Naudotojo duomenimis. Tokiose situacijose Analitiniai duomenys taip pat gali būti laikomi asmens duomenimis pagal taikytinus įstatymus ir mes su šiais duomenimis elgsimės kaip su asmens duomenimis.

 

Jums lankantis ar sąveikaujant su Wolt Service, mes galime automatiškai rinkti žemiau nurodytus Analitinius duomenis:

 

  • Įrenginio informacija.Mes renkame žemiau nurodytą informaciją, susijusią su techniniu įrenginiu, kurį Jūs naudojate, naudodamiesi Wolt Service:

- įrenginys ir įrenginio identifikacinis numeris, įrenginio IMEI - valstybė - IP adresas - naršyklės tipas ir versija - operacinė sistema - interneto paslaugų tiekėjai - Jūsų įrenginio reklamos identifikatorius - lankytojo identifikatorius

 

  • Naudojimo informacija.Mes renkame informaciją apie Jūsų naudojimąsi Wolt Service, tokią kaip:

- laikas, praleistas Wolt Service - Sąveika su Wolt Service - informacija apie Jūsų užsakymus, pateiktus per Wolt Service - interneto svetainės, kurioje Jūs lankėtės prieš ir po apsilankymo Wolt Service, adresas - Jūsų apsilankymų Wolt Service laikas ir data - Wolt Service polapiai, kuriuose Jūs apsilankėte - produktai, kurių Jūs ieškojote, naudojantis Wolt Service  

Slapukai

Mes naudojame įvairias technologijas, skirtas rinkti ir saugoti Analitinius duomenis ir kitą informaciją, kai Naudotojai apsilanko Wolt Service, įskaitant slapukus (angl. cookies) ir tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons).

 

Slapukai yra maži tekstiniai failai, išsiunčiami ir išsaugomi Jūsų įrenginyje, kurie leidžia mums identifikuoti Wolt Service lankytojus ir palengvinti naudojimąsi Wolt Service bei sukurti suvestinę informaciją apie mūsų lankytojus. Tai padeda mums pagerinti Wolt Service ir geriau aptarnauti savo Naudotojus. Slapukai nepakenks Jūsų prietaisui ar failams. Mes naudojame slapukus siekdami pritaikyti Wolt Service ir mūsų teikiamą informaciją atsižvelgiant į individualius mūsų Naudotojų interesus. Kai kurie slapukai yra būtini norint nenutrūkstamai naudotis Wolt Service ir jie naudojami, pvz., tam, kad „prisimintume“ Jūsų pasirinktą kalbą ir šalį. Kiti slapukai renka informaciją apie tai, kaip naudojamasi Wolt Service, pvz., kuris turinys yra dažnai lankomas, siekiant patobulinti Wolt Service. Mes taip pat galime naudoti slapukus, kad pateiktume savo reklamas per Wolt Service arba pasirinktose trečiųjų šalių platformose.

 

Naudotojai gali pasirinkti savo interneto naršyklę nustatyti taip, kad slapukų būtų atsisakyta ar kad būtų pranešama, kai slapukai siunčiami. Pavyzdžiui, žemiau pateiktos nuorodos suteikia informacijos, kaip pritaikyti slapukų nustatymus kai kuriose populiariose naršyklėse:

 

Safari Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox

 

Prašome atkreipti dėmesį, kad atsisakius slapukų naudojimo, kai kurios Wolt Service dalys gali tinkamai neveikti.

 

Tinklo duomenų rinkėjai yra technologija, leidžianti identifikuoti interneto svetainių ir el. pašto skaitytojus, pvz., nustatant, ar el. laiškas buvo perskaitytas.

 

Žiniatinklio analizės paslaugos

 

Wolt Service naudoja Google Analytics ir kitas žiniatinklio analizės paslaugas, kad sudarytų Analitinius duomenis ir lankytojų naudojimosi ataskaitas bei padėtų mums tobulinti Wolt Service. Norint gauti Google Analytics apžvalgą, prašome apsilankyti Google Analytics. Google Analytics galima atsisakyti su šiuo naršyklės papildomu įrankiu: Google Analytics opt-out add-on.

 

Reklamos ir lankytojo identifikatoriai

 

Wolt Service naudoja pseudonimizuotus identifikatorius, kad sektų ir prognozuotų Jūsų taikomosios programos bei paslaugų naudojimą ir preferencijas.

Wolt naudoja trečiųjų asmenų seanso-stebėjimo technologijas, kad patikrintų ir praneštų apie mūsų reklamos partnerių inicijuotas operacijas. Tokiam stebėjimui pasitelkiame trečiąsias šalis, tokias kaip "TradeDoubler" ir "Interspace", ir renkame informaciją iš savo svetainės, įskaitant šią:

·       Prisijungimo į Wolt puslapį laikas

·       Puslapį pasiekusio naudotojo IP adresas

·       Į "Wolt" puslapį patekusio naudotojo unikalus identifikatorius

·       Į "Wolt" puslapį patekusio naudotojo įrenginio informacija

·       Įvykio ID, reiškiantis prisijungimo ID, susijęs su potencialiu pirkėju / pardavėju

·       Unikalus sekimo ID, nustatytas slapuke ir sesijos kintamajame, kurį nustato nukreipimo puslapis

·       Vartotojo užšifruotas el. pašto adresas

Savo slapukų nuostatas galite tvarkyti mūsų svetainėse esančioje slapukų skiltyje ir atsisakyti rinkti bei tvarkyti savo nuostatas, pvz., šiose svetainėse: http://www.aboutads.info/choices ir http://www.youronlinechoices.eu/.

 

Jūs galite atsisakyti šių identifikatorių naudojimo pakeisdami savo operacinės sistemos nustatymus, kaip nurodyta žemiau:

 

Reklamos identifikatoriai gali būti išjungti iOS mobiliuosiuose įrenginiuose įjungiant „Riboti reklaminį sekimą“ kortelę (Nustatymai Privatumas Reklama Riboti reklaminį sekimą). Norint gauti apžvalgą ir daugiau informacijos apie reklamos identifikatorių, prašome žiūrėti Apple reklamos ir privatumo svetainę.

 

Wolt lankytojo identifikatoriai gali būti išjungti iOS ir Android mobiliuosiuose įrenginiuose pakeičiant Jūsų nustatymus (iOS: Nustatymai Wolt Wolt nustatymai Riboti sekimą, o Android: Wolt taikomoji programa Profilio kortelė Nustatymų piktograma viršutiniame dešiniajame kampe).

 

4. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISĖTOS PRIEŽASTYS

 

Tikslai

 

Wolt atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas turi keletą tikslų. Vienas ar keli žemiau nurodyti tikslai gali būti taikomi vienu metu:

 

Suteikti Wolt Service ir įvykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus (teisinis pagrindas: sutarties vykdymas ir teisėtas interesas)

 

Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų Jums teikti Wolt Service pagal tarp Jūsų ir Wolt arba tarp Kliento-Organizacijos ir Wolt sudarytą sutartį, ar kitais atvejais, kai tai yra reikalinga tam, kad įvykdyti tarp Jūsų bei Wolt sudarytą sutartį. Wolt taip pat gali tvarkyti asmens duomenis kai tai būtina Wolt svarbiam bei teisėtam interesui.

 

Mes naudojame duomenis, pavyzdžiui, vykdant Jūsų užsakymus, komunikuojant su Jumis, Jūsų mokėjimams ar bet kokiems grąžinimams (kai taikytina) tvarkyti ir suteikti mūsų partneriams (restoranams ir mūsų kurjeriams-partneriams) informaciją, kuri būtina Jūsų užsakymui paruošti ar pristatyti. Jei susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimu, Jūsų suteiktą informaciją mes naudosime į Jūsų klausimus atsakyti ar Jūsų skundui išspręsti.

 

Mes galime rinkti, naudoti ir dalytis duomenimis apie Jūsų tikslią ar apytikslę buvimo vietą, įskaitant Jūsų kompiuterio ar mobiliojo telefono realiojo laiko geografinę vietą, kad galėtume parodyti Jums užsakymo paskirties vietą ir tikslią informaciją apie Jūsų užsakymo būseną, taip pat norėdami parodyti arti Jūsų esančius restoranus. Informacija apie Jūsų buvimo vietą, leidžianti asmeniškai Jus identifikuoti, be Jūsų sutikimo nėra renkama ir naudojama. Leidimo naudoti Jūsų buvimo vietą prašoma Wolt Paslaugose. Stebėjimo funkciją galima išjungti naudojant „Wolt App“ (profilis à Nustatymai Papildomi nustatymai Vietovės ir tiesioginiai nustatymai Vieta) ir kompiuteryje per privatumo ir saugos nustatymus naršyklėje.

 

Mūsų teisinėms prievolėms (teisinis pagrindas: teisinės prievolės įvykdymas)

 

Wolt tvarko duomenis, kad galėtume administruoti ir įvykdyti savo prievoles pagal įstatymą. Tai apima duomenis, tvarkomus vykdant mūsų buhalterinės apskaitos prievoles ir teikiant informaciją atitinkamoms institucijoms, tokioms kaip mokesčių institucijos.

 

Pretenzijoms nagrinėti ir teisiniams procesams (teisinis pagrindas: teisėtas interesas)

 

Wolt gali tvarkyti asmens duomenis ryšium su pretenzijų nagrinėjimu, skolų išieškojimu ir teisiniais procesais. Mes taip pat galime tvarkyti duomenis sukčiavimo, piktnaudžiavimo mūsų paslaugomis prevencijai ir duomenų, sistemos bei tinklo saugumui.

 

Bendravimui su klientais ir rinkodarai (teisinis pagrindas: teisėtas interesas)

 

Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis, kad susisiektų su Jumis dėl Wolt Service ir informuotų Jus apie su jomis susijusius pakeitimus. Jūsų asmens duomenys taip pat naudojami Wolt Service pardavimo Jums tikslais. Teisėtas interesas yra tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas, pvz., kai personalizuojame mūsų pasiūlymus ir teikiame Jums paslaugas, kurios Jums yra labiau aktualios, taip pat kai mes analizuojame informaciją apie Jūsų domėjimosi sritis ir tai atliepiame vystydami savo paslaugas.

 

Kokybės gerinimui ir tendencijų analizei (teisinis pagrindas: teisėtas interesas)

 

Mes taip pat galime tvarkyti informaciją apie Jūsų naudojimąsi Wolt Service, kad pagerintume Wolt Service kokybę, pvz., analizuodami bet kokias naudojimosi Wolt Service tendencijas. Tam, kad užtikrintume, jog mūsų paslaugos atitinka Jūsų poreikius, asmens duomenys gali būti naudojami tokiems tikslams, kaip klientų pasitenkinimo apklausos. Kai įmanoma, tai atliksime naudodami tik subendrintus duomenis, iš kurių asmens tapatybė negali būti nustatyta.

 

Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai

 

Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis, kad įvykdytų mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums ar Klientui-organizacijai ir laikytųsi teisinių prievolių. Be to, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami savo teisėto intereso vykdyti, išlaikyti ir vystyti mūsų verslą ir sukurti bei palaikyti santykius su klientais. Pasirinkdami naudoti Jūsų duomenis mūsų teisėtų interesų pagrindu, mes įvertiname savo pačių interesus palygindami su Jūsų teise į privatumą ir, pvz., suteikiame Jums lengvai pasinaudojamą galimybę atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų ir, kai įmanoma, naudojame duomenis, kuriems suteikti pseudonimai, ar duomenis, iš kurių asmens tapatybė negali būti nustatyta.

 

Kai kuriose Wolt Service dalyse Jūsų gali būti prašoma duoti Jūsų sutikimą asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys nėra tvarkomi kol neduodate savo sutikimo ir savo sutikimą galite bet kada atšaukti.

 

5. PERDAVIMAS VASTYBĖMS UŽ EUROPOS RIBŲ

 

Wolt Jūsų asmens duomenis saugo pirmiausiai Europos Ekonominės Erdvės ribose. Tačiau mes turime paslaugų teikėjų ir veiklų keliose geografinėse vietovėse. Dėl to mes ir mūsų paslaugų teikėjai gali perduoti Jūsų asmens duomenis į ar suteikti prieigą prie jų jurisdikcijose už Europos Ekonominės Erdvės ar Naudotojo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų.

 

Mes imsimės priemonių, kad užtikrintume, jog jurisdikcijose, kuriose jie tvarkomi, Naudotojų asmens duomenims būtų užtikrinta tinkamo lygio apsauga. Tinkamą apsaugą asmens duomenų perdavimams į valstybes už Europos Ekonominės Erdvės ribų mes suteikiame daugeliu sutarčių su savo paslaugų teikėjais, sudarytų pagal Standartines sutarčių sąlygas ar kitomis tinkamomis apsaugos priemonėmis.

 

Daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimus galima gauti susisiekus su mumis bet kuriuo iš aukščiau nurodytų adresų.

 

6. GAVĖJAI

 

Jūsų asmens duomenimis mes dalijamės tik Wolt organizacijos viduje, jei ir kiek tai protingai būtina šių Privatumo taisyklių tikslais.

 

Su trečiosiomis šalimis už Wolt organizacijos ribų Jūsų asmens duomenimis mes nesidalijame, nebent taikoma viena iš žemiau nurodytų aplinkybių:

 

Šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir įgaliotiems paslaugų teikėjams

 

Tiek, kiek trečiosioms šalims (tokioms kaip restoranai, kurie ruošia Jūsų užsakymą, ir mūsų kurjeriai-partneriai, kurie pristato Jūsų užsakymą, ir Klientas-organizacija, kuri gali apmokėti Jūsų užsakymą, ar kitos trečiosios šalys) reikia prieigos prie asmens duomenų, kad mes ir tokios trečiosios šalys galėtų suteikti Wolt Service, mes suteikiame tokioms trečiosioms šalims Jūsų duomenis. Be to, mes galime suteikti Jūsų asmens duomenis savo filialams ar įgaliotiems paslaugų teikėjams ir partneriams, kurie mums teikia paslaugas ar teikia paslaugas kartu su mumis (įskaitant duomenų saugojimą, apskaitą, pardavimus ir rinkodarą), kad duomenys būtų tvarkomi, ir mokėjimo paslaugos teikėjams, Jūsų mums atliktiems mokėjimams apdoroti.

 

Kai duomenys Wolt vardu yra tvarkomi trečiųjų šalių, Wolt imasi tinkamų sutartinių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi išimtinai šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir pagal visus taikytinus įstatymus bei taisykles, ir laikantis mūsų nurodymų bei tinkamų konfidencialumo įsipareigojimų ir saugumo priemonių.

 

Prašome turėti galvoje, kad jei asmens duomenis Jūs suteikiate tiesiogiai trečiajai šaliai, pavyzdžiui, per Wolt Service esančią nuorodą, tvarkymas paprastai yra paremtas jų politikomis ir standartais.

„Wolt Service“ Partnerių pasitelkimas

 

Jei trečiosioms šalims, pavyzdžiui, jūsų užsakymą rengiantiems ir/ar pristatantiems Partneriams, jūsų užsakymą pristatantiems mūsų kurjeriams-partneriams ir Klientui organizacijai, kuri gali apmokėti Jūsų užsakymą, reikia prieigos prie asmens duomenų, tokioms trečiosioms šalims suteikiame jūsų duomenis, kad galėtume teikti Wolt Service.

 

Partneriui ir, jei taikoma, jo patronuojančiajai įmonei arba franšizės davėjui teikiame asmens duomenis, įskaitant jūsų vardą, pavardę ir duomenis, susijusius su jūsų pirkiniu, įskaitant informaciją apie vietą, užsakymo numerį, užsakymo ir pristatymo laiką, pristatymo būdą, užsakytus produktus, pastabas ir atsiliepimus, kuriuos pateikėte apie užsakymą. Tokiais duomenimis dalijamasi tam, kad Partneris galėtų parengti užsakymą, įskaitant, kai taikoma, produktų atsiėmimą parduotuvėje, užtikrinti Partnerio teikiamų paslaugų kokybę ir Wolt siūlomų produktų pasirinkimą, taip pat laikytis Partnerio teisinių įsipareigojimų. Kai Partneris tvarko tokią informaciją savo teisių ir pareigų, pavyzdžiui, teisinių įsipareigojimų jūsų atžvilgiu, vykdymo tikslais, Partneris yra nepriklausomas Asmens duomenų valdytojas ir atsako už savo duomenų tvarkymo operacijų teisėtumą.

 

Jūs galite turėti galimybę per „Wolt Service“ pridėti savo Partnerio premijų kortelės arba lojalumo programos duomenis, kad galėtumėte susieti bet kokius pas Partnerį pateiktus užsakymus su atitinkama lojalumo programa pagal Partnerio nustatytas sąlygas. Wolt perduos tokius duomenis Partneriui, o Partneris yra nepriklausomas tokių duomenų valdytojas ir todėl atsakingas už duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimą.

 

Jei tai būtina, taip pat galime pasidalyti jūsų telefono numeriu su partneriu, rengiančiu jūsų užsakymą, pavyzdžiui, norėdami paklausti jūsų, ar sutinkate su užsakyme esančiu pakaitiniu produktu, arba informuoti, kad užsakyme trūksta elemento, arba norėdami pasiaiškinti bet kokį specialų prašymą.

 

Teisėtoms priežastims ir teisiniams procesams

 

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis už Wolt ribų, jei esame sąžiningai įsitikinę, kad prieiga prie asmens duomenų ir jų naudojimas pagrįstai būtinas, siekiant: (i) laikytis bet kokio taikytino įstatymo, taisyklių ir/ar teismo nurodymo; (ii) nustatyti, užkirsti kelią ar kitaip reaguoti į sukčiavimą, nusikaltimą, saugumo ar technines problemas; ir/ar (iii) apsaugoti Wolt, Naudotojų ar visuomenės interesus, turtą ar saugumą, kiek tai atitinka įstatymą. Kai įmanoma, apie tokį tvarkymą mes Jus informuosime.

 

Dėl kitų teisėtų priežasčių

 

Jei Wolt dalyvauja susijungime, įsigijime ar turto pardavime, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis dalyvaujančiai trečiajai šaliai. Tačiau mes ir toliau užtikrinsime visų asmens duomenų konfidencialumą. Kai asmens duomenys perduodami ar jiems tampa taikomos kitos privatumo taisyklės, mes apie tai pranešime visiems atitinkamiems Naudotojams.

 

Su Jūsų aiškiu sutikimu

 

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis už Wolt ribų, kai tą daryti turime Jūsų aiškų sutikimą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti šį sutikimą susisiekdami su mumis.

 

7. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 

Wolt nesaugo Jūsų asmens duomenų ilgiau, nei yra teisiškai leidžiama ir reikalinga Wolt Service ar atitinkamų jų dalių teikimo tikslais. Saugojimo laikotarpis priklauso nuo informacijos pobūdžio ir tvarkymo tikslų. Dėl to maksimalus laikotarpis gali skirtis, priklausomai nuo naudojimo. Wolt imasi pagrįstų priemonių, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir kad būtų ištrinti neteisingi ar nereikalingi asmens duomenys.

 

Dauguma asmens duomenų, susijusių su Naudotojo paskyra Wolt Service, bus ištrinti praėjus 90 dienų laikotarpiui po to, kai Naudotojas ištrina savo naudotojo paskyrą Wolt Service. Po to dalis asmens duomenų, susijusių su Naudotojo paskyra Wolt Service, gali būti saugomi tik tiek, kiek toks tvarkymas reikalingas pagal įstatymą ar protingai būtinas mūsų teisinėms prievolėms ar teisėtiems interesams, tokiems kaip pretenzijų nagrinėjimas, buhalterinė apskaita, vidaus atskaitomybė ir suderinimo tikslai. Visi asmens duomenys, susiję su Naudotojo paskyra Wolt Service, bus ištrinti per 10 metų laikotarpį po to, kai Naudotojas ištrina savo naudotojo paskyrą Wolt Service, išskyrus asmens duomenis, reikalingus tam tikrose retose situacijose, tokiose kaip teismo procesai.

 

Naudotojų, kurie neturi paskyros Wolt Service, Analitinius duomenis mes saugosime 90 dienų laikotarpį.

 

8. JŪSŲ TEISĖS

 

Teisė susipažinti su duomenimis

 

Jūs turite teisę susipažinti ir būti informuotas apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Mes suteikiame Jums galimybę tam tikrus duomenis peržiūrėti per Jūsų naudotojo paskyrą Wolt Service ar prašyti Jūsų asmens duomenų kopijos, kreipiantis aukščiau nurodytais kontaktais.

 

Teisė atšaukti sutikimą

 

Jei duomenų tvarkymas yra grindžiamas Naudotojo duotu sutikimu, Naudotojas sutikimą gali bet kuriuo metu nemokamai atšaukti. Sutikimo atšaukimas gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Service. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

Teisė ištaisyti

 

Jūs turite teisę, kad mūsų saugomi neteisingi ar neišsamūs asmens duomenys apie Jus būtų ištaisyti ar papildyti susisiekiant su mumis. Jūs galite ištaisyti ar atnaujinti kai kuriuos savo asmens duomenis per savo naudotojo paskyrą Wolt Service.

 

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

 

Jūs taip pat galite mūsų prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis iš mūsų sistemų, pavyzdžiui, kai duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, pasiekti. Mes įvykdysime tokį prašymą, nebent turime teisėtą pagrindą duomenų neištrinti. Atkreipiame dėmesį, kad jei Jūs norite ištrinti informaciją, mes galime nebeturėti galimybių suteikti Jums galimybę naudotis Wolt Service ar konkrečiomis jos funkcijomis. 

 

Teisė nesutikti

 

Jūs galite turėti teisę nesutikti su tam tikru Jūsų asmens duomenų naudojimu, jei tokie duomenys tvarkomi kitais tikslais, nei būtina Wolt Service teikimui ar siekiant laikytis teisinių prievolių. Pavyzdžiui, galite reikalauti stabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros ar profiliavimo tikslais, jei tai grindžiama teisėtu interesu. Jei Jūs nesutinkate su tolimesniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tai gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Service.

 

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

 

Jūs galite reikalauti mūsų apriboti asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, kai nagrinėjami Jūsų prašymai dėl duomenų ištrynimo, ištaisymo ar nesutikimo ir/ar kai mes neturime teisėtų pagrindų tvarkyti Jūsų duomenų. Kai duomenų tvarkymas apribojamas, Jūsų asmens duomenys bus tik saugomi bei toliau netvarkomi. Pavyzdžiui, jei ginčysite savo duomenų tikslumą, tokių duomenų tvarkymas bus ribojamas tol, kol bus užtikrinta, kad duomenys yra tikslūs. Tačiau tai gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Service.

 

Teisė į duomenų perkeliamumą

 

Kai duomenų tvarkymas yra atliekamas automatizuotomis priemonėmis bei grindžiant sutartimi ar sutikimu, Jūs turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos mums patys pateikėte, susistemintu ir įprastai naudojamu formatu ir savarankiškai persiųsti tuos duomenis trečiajai šaliai.

 

Kaip pasinaudoti savo teisėmis

 

Pirmiau nurodytomis teisėmis galima pasinaudoti mums išsiunčiant laišką ar el. laišką pirmiau nurodytais adresais, nurodant šią informaciją: pilną vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Mes galime prašyti pateikti papildomą informaciją, būtina Naudotojo tapatybei patvirtinti. Mes galime atmesti ar pareikalauti sumokėti už prašymus, kurie yra nepagrįstai pasikartojantys, neproporcingi ar akivaizdžiai nepagrįsti.

 

9. TIESIOGINĖ RINKODARA

 

Mes galime Jums siųsti informaciją, naujienas bei pasiūlymus dėl Wolt Service, remdamiesi tarp Jūsų bei mūsų susiklosčiusiais kliento santykiais. Kitais atvejais, tiesioginės rinkodaros pranešimų be aiškaus Jūsų sutikimo Jums nesiunčiame. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu mums drausti naudoti Naudotojo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, rinkos tyrimams ir profiliavimui, atliekamam tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekiant su mumis aukščiau nurodytais adresais ar naudojantis Wolt Service funkcionalumais (Profilis Nustatymai Atsisakykite rinkodaros (opt-out)) ar prenumeratos atsisakymo galimybe, siūloma kartu su bet kuriuo tiesioginės rinkodaros pranešimu.

 

10. SKUNDO PATEIKIMAS

 

Jei Naudotojas mano, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas yra nesuderinamas su taikytinais duomenų apsaugos įstatymais, Naudotojas gali pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai Suomijoje, Duomenų apsaugos ombudsmenui (tietosuoja.fi). Kitu atveju Naudotojas gali pateikti skundą Naudotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės vietinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/lt/).

 

11. INFORMACIJOS SAUGUMAS

 

Mes naudojame administracines, organizacines, technines ir fizines apsaugos priemones mūsų renkamiems ir tvarkomiems asmens duomenims apsaugoti. Priemonės apima, pavyzdžiui, kur tinkama, šifravimą, pseudonimų suteikimą, ugniasienes, saugias patalpas ir prieigos teisių sistemas. Mūsų saugumo kontrolė sukurta, siekiant išlaikyti tinkamą duomenų konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo, atsparumo lygį ir galimybę atkurti duomenis. Mes reguliariai tikriname Wolt Service, sistemas ir kitą turtą dėl saugumo pažeidžiamumo.

 

Jeigu nepaisant saugumo priemonių įvyktų saugumo pažeidimas, kuris tikėtinai neigiamai paveiktų Naudotojų privatumą, apie pažeidimą kiek galima greičiau informuosime atitinkamus Naudotojus ir kitas paveiktas šalis, taip pat atitinkamas institucijas, kaip reikalaujama pagal taikytinus duomenų apsaugos įstatymus.

Guidelines for Wolt Partners