Paslaugų teikimo naudotojui sąlygos

Naudodamiesi „Wolt Service“, Jūs sutinkate būti saistomas šių Paslaugų teikimo naudotojui sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“).

 

Prieš naudojantis „Wolt Service“, prašome atidžiai perskaityti toliau išdėstytas Paslaugų teikimo sąlygas. Jei Jūs nesutinkate su Paslaugų teikimo sąlygomis, prašome nesinaudoti „Wolt Service“. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos bet kokiam naudojimuisi „Wolt Service“ ir pagal šias sąlygas sudarytoms Pirkimo sutartims. „Wolt Service“ išsamesnį aprašymą ir daugiau informacijos apie sistemos reikalavimus galite rasti interneto svetainėje wolt.com.

 

Jeigu turite „Wolt for Work“ paskyrą, šios Paslaugų teikimo sąlygos taip pat taikomos mūsų klientui-organizacijai, kuri Jums suteikė „Wolt for Work“ funkciją („Klientas-Organizacija“), Užsakymų, kuriuos Jūs pateikėte naudodamiesi „Wolt for Work“ funkcija, atžvilgiu. Tačiau jeigu tarp šių Paslaugų teikimo sąlygų ir Wolt Bendrųjų sąlygų, taikomų Klientui-Organizacijai, esama bet kokio neatitikimo, prioritetas teikiamas Wolt Bendrosioms sąlygoms.

 

Paslaugų teikimo sąlygos yra sudarytos tik tarp mūsų ir Naudotojo, o ne su Apple Inc., ir Apple Inc. nėra atsakingas už Wolt App ar jos turinį. Jūs sutinkate, kad Apple Inc. ir Apple Inc. dukterinės bendrovės („Apple“) yra Paslaugų teikimo sąlygų tretieji asmenys-naudos gavėjai, ir kad Jums sutikus su Paslaugų teikimo sąlygomis, Apple turės teisę (ir bus laikomas priėmusiu teisę) reikalauti Jūsų vykdyti Paslaugų teikimo sąlygas kaip jų trečiasis asmuo-naudos gavėjas.

 

1. Apibrėžimai

„Kurjeris-partneris” reiškia nepriklausomą rangovą , kuris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Wolt, ir kuris yra juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, arba jo įgaliotinis, atliekantis pristatymo paslaugas per „Wolt Service”. 

Partneris“ reiškia restoraną, parduotuvę ar kitą paslaugų partnerį, kuris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Wolt, ir kuris parduoda savo produktus ir pristatymo ar kitas paslaugas, per „Wolt Service“.

Naudotojas“ arba „Jūs“ reiškia fizinį asmenį, kuris naudojasi „Wolt Service“. Naudotojas privalo būti 18 metų amžiaus ar vyresnis.

Pirkimo sutartis“ reiškia sutartį dėl Partnerio produktų ir galimų pristatymo paslaugų pirkimo pagal Užsakymą. Užsakymų, pateiktų naudojantis „Wolt for Work“ funkcija, atžvilgiu, Pirkimo sutartis tampa įpareigojančia sutartimi tarp Partnerio ir Kliento-Organizacijos. Užsakymų, pateiktų bet kokiu kitu Naudotojo mokėjimo būdu, atžvilgiu, Pirkimo sutartis tampa įpareigojančia sutartimi tarp Partnerio ir Naudotojo.

 

„Wolt“ reiškia UAB Wolt LT, A. Goštauto g. 12A, LT-01108 Vilnius, Lietuva, jei Naudotojas randasi Lietuvoje.

 

Wolt App“ reiškia skaitmeninę taikomąją programėlę, pavadintą Wolt, kurią Wolt teikia fiziniams ir juridiniams asmenims, kad jie galėtų užsisakyti produktus iš Wolt Partnerių.

 

Wolt for Work“ paskyra“ reiškia naudotojo paskyrą Wolt App, kurioje pridėta „Wolt for Work“ funkcija.

 

Wolt for Work“ funkcija“ reiškia mokėjimo būdą ir Wolt App funkciją, per kurią Kliento-Organizacijos įgalioti Naudotojai gali pateikti Užsakymus Kliento-Organizacijos sąskaita.

 

Wolt Service“ reiškia tiek Wolt App, tiek Wolt interneto svetainę wolt.com ir kitas papildomas vietas, kaip nurodyta wolt.com.

 

“Mažmeninės prekybos produktai“ reiškia maisto produktus, buities reikmenis, komunalines prekes ir kitas vartojimo prekes, kurias Partneris suteikia galimybę įsigyti per „Wolt Service“.

 

2. Wolt rekvizitai

 

·      UAB Wolt LT, A. Goštauto g. 12A, LT-01108 Vilnius, Lietuva, verslo identifikacinis numeris 304573947, PVM identifikacinis numeris LT100011227411

 

·      Komercinis pavadinimas: „Wolt“,

 

·      El. pašto adresas: support@wolt.com.

 

Informacija apie Partnerių rekvizitus ir produktus bei paslaugas bus pateikta per Wolt App ir Wolt interneto svetainę.

 Atkreipkite dėmesį, kad nors „Wolt Service“ paslaugą Jums teisėtai teikia Jūsų vietinė „Wolt“ organizacija, mokėjimo paslaugą vykdo „Wolt Enterprises Oy“ per trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėją. Tai taip pat reiškia, kad „Wolt Enterprises Oy“ suteiks pagalbą esant galimiems grąžinimams, skundams ir kitoms pretenzijoms, susijusiomis su Jūsų mokėjimo operacijomis „Wolt Service“. Dėl bet kokių klausimų ar pretenzijų, susijusių su „Wolt Service“ Wolt ir Partnerio atžvilgiu, galite tiesiogiai susisiekti su „Wolt Enterprises Oy“ aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Informacija apie Partnerių rekvizitus ir produktus bei paslaugas yra pateikta „Wolt Service“.

3. „Wolt Service“ aprašymas

 

3.1. Wolt yra išmaniųjų technologijų platforma, jungianti Naudotojus, Partnerius ir Kurjerius-partnerius. Wolt platforma leidžia Naudotojams pateikti maisto ir/ar kitų prekių užsakymus iš įvairių Partnerių restoranų/parduotuvių su pristatymo paslauga arba išsinešti. Wolt nėra restoranas/parduotuvė, siuntų pristatymo ar maisto gaminimo įmonė.

 

3.2. Partneriai informaciją apie savo produktus ir paslaugas pateikia „Wolt Service“, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie produkto savybes, alergenus, naudojimosi instrukcijas, meniu ir produktų kainas. Informaciją apie konkrečiu atveju taikomą pristatymo ir paslaugos mokesčio kainas pateikiama „Wolt Service“. Jei Jūs turite alergijų ar kitų mitybos ribojimų, ar dėl bet kokios kitos priežasties norite detalesnės informacijos apie produktus, prašome susisiekti su konkrečiu Partneriu. Jums paprašius, Partneris pateiks visą su maistu susijusią informaciją. Partnerio produktų ir paslaugų pirkimui ir pardavimui gali būti taikomos papildomos Partnerių sąlygos, kaip išdėstyta „Wolt Service“. Mažmeninės prekybos produktų kaina yra nustatoma pagal kainą, galiojančią Užsakymo pateikimo metu. Atkreipiame dėmesį, kad gali atsirasti nežymių kainos pokyčių tarp nurodytos kainos ir galutinės kainos Užsakyme dėl pakuotės svorio, jei produktai buvo iš anksto supakuoti.

 

Partneris suteikia informaciją apie alergenus ir kitą būtiną informaciją apie „Wolt Service“ siūlomus Mažmeninės prekybos produktus. Partneris yra atsakingas už visos informacijos apie Mažmeninės prekybos produktus teikimą, kaip reikalaujama galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, įskaitant ES reglamentą Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Kai taikoma, Partneris taip pat privalo užtikrinti, kad pardavimo kaina ir vieneto kaina būtų nurodomi pagal ES direktyvą 98/6/ES dėl vartotojų apsaugos, žymint vartotojams siūlomų prekių kainas.

 

3.3. Pasirinkdamas Partnerio produktus ir paslaugas, kuriuos Naudotojas pageidauja pirkti iš Partnerio, Naudotojas pateikia įpareigojantį užsakymą pirkti produktus ir paslaugas iš Partnerio sąlygomis, kurios Naudotojui nurodomos „Wolt Service“ prieš pateikiant užsakymą („Užsakymas“). Gavusi Užsakymą, Wolt perduos Užsakymo informaciją Partneriui. Kai Partneris priima Užsakymą ir Wolt Partnerio vardu pateikia Naudotojui užsakymo patvirtinimą, Naudotojas ar Klientas-Organizacija ir Partneris sudaro Partnerio prekių ir, jei taikoma, pristatymo ar kitų paslaugų Pirkimo sutartį. Kai kuriais atvejais, pristatymo paslaugos Pirkimo sutartis sudaroma ne su Partneriu, o su Wolt, kaip nurodyta kvite. Wolt Partnerio vardu pateiks Naudotojui kvitą (nebent reglamentavimas Naudotojo buvimo valstybėje reikalauja, kad Partneris kvitą Naudotojui pateiktų tiesiogiai) už įsigytas prekes ir, jei taikoma, pristatymo paslaugą. Kai Partneris priima Užsakymą ir Naudotojui yra pateiktas užsakymo patvirtinimas, šalia Pirkimo sutarties dėl Partnerio produktų pirkimo sudarymo su Partneriu, Naudotojas ar Klientas-Organizacija ir Wolt sudaro teisiškai įpareigojantį susitarimą dėl bet kokių pristatymo paslaugų, kurias Naudotojas užsakė per „Wolt Service“, pirkimo. Užsakymo įvykdymas priklauso nuo galimybių, todėl Wolt pasilieka teisę savo nuožiūra atšaukti arba nepriimti Užsakymo apdorojimui per „Wolt Service“.

3.4. Jei užsakomos pristatymo paslaugos, platforma praneša Kurjeriui-partneriui, kad yra pristatymo galimybė ir technologija palengvina pristatymo Naudotojui užbaigimą. Partneriai arba Wolt taiko Naudotojams pristatymo mokestį ir paslaugų mokestį už pristatymo paslaugas, kaip išsamiau apibrėžta „Wolt Service“.

3.5. Naudotojo pasirinktas Partneris paruoš Užsakyme nurodytus produktus Naudotojui. Wolt Naudotojui nėra atsakingas ar įpareigotas dėl Partnerio tinkamo Pirkimo sutarties vykdymo. Nors Wolt nėra atsakingi už Kurjerio-partnerio suteiktas paslaugas, Wolt savo nuožiūra gali Naudotojui suteikti kompensaciją už netinkamai įvykdytą pristatymo paslaugą.

3.6. Kai naudojatės „Wolt Service“, gali būti nustatyta minimali reikalaujama Užsakymo vertė; tokiu atveju Jūs būsite iš anksto informuoti apie tai „Wolt Service“. Jei Jūsų Užsakymas neatitinka minimalios vertės reikalavimo, Jums bus suteikta galimybė sumokėti skirtumą arba pridėti prie Užsakymo daugiau produktų, kad Užsakymas šį reikalavimą atitiktų. Partneris savo nuožiūra nustato Mažmeninės prekybos produktų, kuriuos galima įsigyti per „Wolt Service“, asortimentą ir kainą. Partneris taip pat gali nustatyti tam tikrų Jūsų Užsakymo apribojimų, pavyzdžiui, užsakymo kiekio ir dydžio apribojimų. Partneris privalo Jus informuoti apie bet kuriuos Mažmeninės prekybos produktų prieinamumo apribojimus. Naudotojas sutinka, kad tuo atveju, jei prekės laikinai nėra, vykdydamas Jūsų Užsakymą, Partneris tokio produkto neįtrauks į Užsakymą. Iš Jūsų nebus imamas mokestis už produktus, kurių Užsakymo pateikimo metu nėra. 

 4. Pateikto užsakymo atšaukimas

4.1. Jūs negalite atsiimti ar atšaukti produktų ar pristatymo paslaugų Užsakymo, kai jau jį pateikėte, nebent šiose Paslaugų teikimo sąlygose aiškiai nurodyta kitaip. Prieš pateikdami produkto ar paslaugos Užsakymą, Jūs turėtumėte atidžiai peržiūrėti savo pasirinkimą.

4.2. Jei esate Naudotojas, turite teisę užsakymą atšaukimą atšaukti tik pagal šalies, kurioje pateikėte užsakymą, įstatymus. Naudotojas pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas reiškia bet kurį fizinį asmenį, kuris naudojasi „Wolt Service“ ir pateikia Užsakymus tikslu, kuris iš esmės negali būti priskirtas jo komercinei arba savarankiškai profesinei veiklai.

4.3.Wolt laikosi įstatymu numatytų vartotojų atšaukimo teisių apribojimų, kaip nurodyta atitinkamuose įstatymuose. Tam tikroms prekėms gali būti netaikomos įstatymo nuostatos atšaukti Užsakymą ir grąžinti prekes, įskaitant šias: 

·      Maisto produktai ir prekės, kurių dėl jų pobūdžio (paskirties) negalima perparduoti arba kurios greitai genda ar pasensta;

·      Produktai, kurie pagal jų pobūdį (paskirtį) juos gavus yra neatskiriama kitų produktų dalis;

·      Žaidimai, filmai, programinė įranga ar kitos prekės uždarose pakuotėse negali būti grąžinamos, jeigu jų uždara pakuotė buvo pažeista;

·      Higienos ir intymios prekės atidarius jų pakuotę;

·      Prekės, kurios yra pagamintos pagal užsakymą pagal Naudotojo specifikacijas ir instrukcijas.

Tai reiškia, kad Jūs negalite grąžinti, pavyzdžiui, maisto produktų pagal įstatymu numatytas atšaukimo teises po pirkimo. Jūs negalite atšaukti, panaikinti ar keisti jau pateikto tokių Mažmeninės prekybos produktų Užsakymo. Prašome atidžiai peržiūrėti savo pasirinkimus prieš pateikiant Užsakymą.

Wolt laikosi įstatymu numatytų vartotojų atšaukimo teisių apribojimų, kaip nurodyta atitinkamuose įstatymuose. Tam tikroms prekėms gali būti netaikomos įstatymo nuostatos atšaukti užsakymą ir grąžinti prekes, įskaitant šias: 

·      Maisto produktai ir prekės, kurių dėl jų pobūdžio (paskirties) negalima perparduoti arba kurios greitai genda ar pasensta

·      Produktai, kurie pagal jų pobūdį (paskirtį) juos gavus yra neatskiriama kitų produktų dalis

·      Žaidimai, filmai, programinė įranga ar kitos prekės uždarose pakuotėse negali būti grąžinamos, jeigu jų uždara pakuotė buvo pažeista

·      Higienos ir intymios prekės atidarius jų pakuotę

·      Prekės, kurios yra pagamintos pagal užsakymą pagal Naudotojo specifikacijas ir instrukcijas

Tai reiškia, kad Jūs negalite grąžinti, pavyzdžiui, maisto produktų pagal įstatymu numatytas atšaukimo teises po pirkimo. Jūs negalite atšaukti, panaikinti ar keisti jau pateikto tokių Mažmeninės prekybos produktų Užsakymo. Prašome atidžiai peržiūrėti savo pasirinkimus prieš pateikiant Užsakymą.

 4.4. Nepaisant 4.1 dalies, Jūs, kaip vartotojas, turite įstatymu numatytą teisę atšaukti Mažmeninės prekybos produktų Užsakymą per 14 dienų po šių produktų gavimo. Užsakymą galite atšaukti susisiekę su Wolt arba Partneriu per aukščiau nurodytą atšaukimo laikotarpį ir grąžindami produktus į Partnerio pardavimo vietą, iš kurios atlikote Užsakymą. Grąžindami produktą pateikite iš Wolt ar Partnerio gautą kvitą. Jeigu susiekiate su Wolt dėl produkto grąžinimo arba prašote grąžinti apmokėjimą dėl produkto defekto, pažeidimo ar kito trūkumo, Wolt gali paprašyti atsiųsti produkto nuotrauką, kad galėtų dokumentuoti ir patikrinti defektus. Atkreipkite dėmesį, kad Partneris gali taikyti skirtingas sąlygas ir garantijas, kurios yra taikomos papildomai prie šių sąlygų. Apie tokias sąlygas Partneris suteikia informaciją Naudotojui atskirai per „Wolt Service“. Jei pageidaujate, pranešimą apie užsakymo atšaukimą galite pateikti pagal žemiau pateiktą formos pavyzdį, užpildydami joje esančią informaciją ir išsiųsdami informaciją Wolt, kurią Wolt taip pat perduos atitinkamam Partneriui:

Atšaukimo formos pavyzdys:

- Kam: [įrašykite Partnerio pavadinimą, Partnerio adresą ir Partnerio el. pašto adresą]:

- Aš / mes (*) atšaukiu su manimi / mumis sudarytą sutartį (*) dėl šių prekių pirkimo (*) / šių paslaugų teikimo (*)

- Užsakyta (*) / gauta (*)

- Naudotojo (-ų) vardas

- Naudotojo (-ų) adresas

- Naudotojo (-ų) parašas (-ai) (jei tai popierinis variantas)

- Data

(*) Jei taikoma.

4.5. Naudotojo sumokėtą sumą Wolt grąžins per 14 dienų gavęs pranešimą apie atšaukimą, jei Partneris gaus grąžinamas prekes arba grąžinimo patvirtinimą. Prekių pristatymo mokestis ir paslaugos mokestis, jei jis buvo taikytas, taip pat bus grąžinamas. Grąžinta prekė turi būti nenaudota ir tinkama perparduoti. Prekė turi būti atitinkamai apsaugota ir supakuota į originalią arba į panašią pakuotę. Jeigu grąžinamų prekių yra mažiau arba jos pakito, Jums nebus grąžinta visa apmokėta suma. Pristatymo mokestis (ir, jei taikoma, paslaugos mokestis) negrąžinamas, jei Užsakymas atšaukiamas tik iš dalies. Wolt gali atsisakyti grąžinti pinigus, kol Partneris negaus produktų atgal arba kol nepateiksite įrodymų, kad grąžinote produktus, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

4.6. Wolt grąžins už grąžinamą prekę sumokėtą sumą tokiu pat būdu, kaip buvo už prekę sumokėta, ir į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už Užsakymą. Užsakymą apmokėjus Wolt kreditais, lėšos taip pat bus grąžinamos Wolt kreditais.

4.7. Atšaukus užsakymą Mažmeninės prekybos produktai, kuriuos galima grąžinti, turi būti pristatyti į Partnerio pardavimo vietą, iš kurios Jūs juos užsakėte per „Wolt Service“. Norėdami grąžinti prekę, susisiekite su tos pardavimo vietos klientų aptarnavimo atstovais. Pardavimo vietą galima pasitikslinti kvite, kurį gavote iš Wolt ar iš Partnerio. Mažmeninės prekybos produktai turi būti grąžinami kaip galima greičiau po Užsakymo atšaukimo ir ne vėliau kaip per 14 dienų po Užsakymo atšaukimo. Išsiuntus grąžinamus Mažmeninės prekybos produktus nepasibaigus 14 dienų grąžinimo laikotarpiui, bus laikoma, kad šio laikotarpio buvo laikomasi.

4.8. Jūs apmokate tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos ir jų būklė turi būti tinkama perpardavimui. Jūs atsakote už bet kokį gaminių vertės sumažėjimą, jei toks vertės praradimas atsirado dėl gaminių naudojimo, kuris nėra būtinas jų būklei, savybėms ir funkcionalumui patikrinti.

4.9. Kartais gali būti, kad kai kurių Partnerio prekių, kurias norite įsigyti naudodamiesi „Wolt Service“, laikinai nėra sandėlyje. Tokiais atvejais ir tiek, kiek Partneris įgalino keitimus, prieš patvirtindami užsakymą galite pasirinkti, ar norite leisti Partneriui pakeisti trūkstamą prekę panašia preke. Jei leidote pakeisti tam tikras ar visas savo Užsakymo prekes, Partneris pakeis tokias trūkstamas prekes vadovaudamasis šiais principais: (i) pakaitalas bus pasirinktas pagal tai, ką Partneris laiko tinkamiausiu pakaitalu, kad jis kuo labiau atitiktų Užsakyme nurodytos originalios prekės kiekį, kokybę ir kainą; ii) atidžiai atsižvelgiama į medžiagas, kurios paprastai sukelia alergiją, kad, pavyzdžiui, gaminys be laktozės būtų pakeistas tik gaminiu be laktozės, o gaminys be glitimo būtų pakeistas tik gaminiu be glitimo; iii) dietinis arba mažai kalorijų turintis gėrimas pakeičiamas dietiniu arba kitu mažai kalorijų turinčiu gėrimu; (iv) organiškas produktas pakeičiamas organišku; ir v) vietinė produkcija pakeičiama vietine produkcija. Jums nebus taikomi jokie papildomi mokesčiai ar išlaidos už pakaitinę prekę, palyginti su originalios prekės kaina jūsų Užsakyme. Jei pakaitinės prekės kaina bus mažesnė už originalios prekės kainą Jūsų Užsakyme, sumokėsite pakaitinės prekės kainą. 

5. Naudotojo paskyros

 

5.1. Jūs turite ribotą, neišimtinę, atšaukiamą, neperduodamą ir negalimą sublicencijuoti teisę gauti prieigą ir naudotis „Wolt Service“ ir per „Wolt Service“ pateikiamu turiniu laikas nuo laiko mūsų Jums siūloma forma tik šiose sąlygose išdėstytais tikslais. Licencija, suteikta iOS WoltProgramėlės, atsisiųstos iš „Apple’s App Store“, Naudotojui, yra toliau apribota licencija naudoti Wolt App bet kokiuose Apple firminiuose produktuose, kurie priklauso ar yra valdomi Naudotojo, ir kaip leidžiama Naudojimo taisyklėse, išdėstytose „App Store“ paslaugų teikimo sąlygose ir šiose Paslaugų teikimo sąlygose. Bet kokios teisės, kurios nėra čia aiškiai suteiktos, lieka Wolt ir Wolt licencijos turėtojams.

 

5.2. Kad galėtų naudotis „Wolt Service“, Naudotojas turi susikurti naudotojo paskyrą, sekdamas „Wolt Service“ registravimosi instrukcijomis. Paskyros registracijai Jums bus būtina susikurti vartotojo vardą ir slaptažodį bei pateikti Wolt tam tikrus asmens duomenis, tokius kaip vardas, adresas, el. pašto adresas ir bent vienas galiojantis mokėjimo būdas. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad paskyroje saugoma informacija būtų tiksli, išsami ir aktuali. Daugiau informacijos apie tai, kaip Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis pateikiama Wolt Privatumo Taisyklėse. „Wolt Service“ registracijos duomenys yra asmeniniai (nebent tarp Wolt ir Kliento-Organizacijos susitarta kitaip). Naudotojas turi užtikrinti, kad bet kokie naudotojo paskyros registracijos duomenys ir lygiavertė informacija, reikalinga prieigai prie Naudotojo ar Kliento-Organizacijos naudotojo paskyros, būtų laikomi konfidencialiai ir naudojami saugiu būdu, neprieinamu trečiosioms šalims. Naudotojas gali turėti tik vieną asmeninę naudotojo paskyrą. Jei pageidaujate savo paskyrą ištrinti, prašome susisiekti su mumis aukščiau nurodytais kontaktais.

 

5.3. Kilus įtarimams, kad bet kokiam pašaliniam asmeniui tapo žinomi Naudotojo naudotojo paskyros registracijos duomenys ar jis turi prieigą prie Naudotojui priklausančios naudotojo paskyros, Naudotojas turi nedelsdamas apie tai informuoti Wolt. Naudotojas yra atsakingas už bet kokį naudojimąsi „Wolt Service“ ir bet kokią veiklą iš Naudotojui priklausančios naudotojo paskyros.

 

5.4. Tam, kad galėtumėte naudotis „Wolt Service“, Jūs turite pateikti Wolt galiojančios kredito kortelės ar kito mokėjimo būdo informaciją. Wolt nesaugo Jūsų mokėjimo priemonės informacijos, kadangi tai daro trečiasis asmuo-mokėjimo paslaugos teikėjas, kurį pasitelkia Wolt. Jūs sutinkate apmokėti visus pirkimus, kylančius iš Jūsų naudojimosi „Wolt Service“, išskyrus pirkimus, atliktus naudojantis „Wolt for Work“ funkcija Kliento-Organizacijos sąskaita. Jūs privalote užtikrinti, kad kredito kortelės ir kita mokėjimo informacija, kurią Jūs pateikėte savo naudotojo paskyroje, būtų atnaujinama.

 

6. Mokėjimai

 

6.1. Naudotojas ar, „Wolt for Work“ paskyros atveju, Klientas-Organizacija Užsakyme nurodytą pirkimo kainą sumoka naudodamasis atitinkamu „Wolt Service“ mokėjimo funkcionalumu. Wolt visus mokėjimus iš Naudotojų ar Klientų-Organizacijų renka Partnerio vardu. Jeigu Užsakymas pateiktas naudojantis „Wolt for Work“ funkcija, Naudotojas patvirtina mokėjimą Kliento-Organizacijos vardu per „Wolt for Work“ funkciją. Naudotojo ar Kliento-Organizacijos mokėjimo prievolė atsiranda pateikus Užsakymą per „Wolt Service“.

6.2. Naudotojas gali įvykdyti šią mokėjimo prievolę tik naudodamasis atitinkamu internetiniu mokėjimo būdu, numatytu „Wolt Service“. Kai Naudotojas ar, „Wolt for Work“ paskyros atveju, Klientas-Organizacija sumoka pirkimo kainą Wolt, Naudotojas ar Klientas-Organizacija įvykdo savo mokėjimo prievolę Partneriui. 

6.3. Mokėjimas bus automatiškai nuskaitytas nuo Naudotojo kredito kortelės ar nuskaitytas per Kliento-Organizacijos „Wolt for Work“ funkciją pristačius Užsakymą. Kai tik Užsakymas pateikiamas per „Wolt Service“, Wolt turi teisę Partnerio vardu atlikti lėšų rezervavimą Naudotojo kredito kortelėje ar Kliento-Organizacijos „Wolt for Work“ funkcijoje. Wolt mokėjimų apdorojimui pasitelkia trečiąją šalį-mokėjimo paslaugos teikėją.

6.4 Kai Naudotojas į Užsakymą įtraukia sveriamus produktus, parduodamus pagal svorį, laikoma, kad Wolt nežino tikslaus jų svorio, kol Partneris šių produktų nepasveria. Tokiems sveriamiems produktams „Wolt Service“ nurodyta produkto kaina yra tik Partnerio pateikta apytikslė kaina. Galutinė sveriamo produkto kaina Naudotojo Užsakyme bus nustatyta ir apmokestinta pagal faktinį gauto produkto svorį. Siekdamas padengti galimus kainos patikslinimus dėl svorio svyravimų, Wolt laikinai nurašys lėšas nuo Naudotojo mokėjimo kortelės. Laikinojo lėšų nurašymo suma sudarys ne daugiau kaip 20 % į Naudotojo Užsakymą įtrauktų sveriamų produktų vertės. Jei į Naudotojo Užsakymą įtrauktas produktas svers mažiau, nei nurodyta Naudotojo Užsakymo patvirtinime, Wolt grąžins Naudotojui kainos skirtumą. Jei Naudotojo Užsakyme esantis produktas svers daugiau, nei nurodyta Naudotojo Užsakymo patvirtinime, Wolt išskaičiuos iš Naudotojo kainos skirtumą, susidariusį dėl laikino lėšų nuskaitymo sveriamiems produktams. Bet kokia laikino lėšų nuskaitymo dalis, kuri nereikalinga kainos koregavimui padengti, bus grąžinta į Naudotojo sąskaitą.

 

7. Wolt kreditai ir kitos nuolaidos

 

7.1. „Wolt Service“ Naudotojai gali gauti Wolt kreditus ar žetonus, pvz., pakviesdami naujus naudotojus užsiregistruoti „Wolt Service“. Naudotojas gali naudoti Wolt kreditus ir žetonus, kad gautų nuolaidą savo pirkimams „Wolt Service“.

7.2. Wolt gali vienašališkai nustatyti sąlygas, taikytinas Wolt kreditų, žetonų ir nuolaidų suteikimui, naudojimui ir galiojimui.

7.3. Bet kokie registracijos metu gauti premijiniai kreditai ar žetonai gali būti panaudoti tik vieną kartą.

7.4. Wolt kreditai ir žetonai negali būti iškeisti į grynuosius pinigus.

7.5. Wolt kreditai ir žetonai bus panaikinti, jei Wolt nustato bet kokį piktnaudžiavimą Wolt kreditais ar žetonais, arba įtaria ar nustato, kad Wolt kreditai ar žetonai buvo suteikti neteisingais pagrindais. Tokiais atvejais Wolt pateikia sąskaitą sumai, kuri buvo sumokėta panaudojant tokius Wolt kreditus ar žetonus.

7.6 Nuolaidos netaikomos alkoholiniams gėrimams. Taip pat, Wolt kreditai nesuteikiami ir negali būti panaudoti atsiskaitant už alkoholinius gėrimus.

 

8. Užsakymo pristatymas

 

8.1. Jei Naudotojas užsisako Užsakymo pristatymą per „Wolt Service“, Užsakymas bus pristatytas į vietą, kurią Naudotojas patvirtino „Wolt Service“. Naudotojas taip pat turi pateikti „Wolt Service“ patvirtintos vietos gatvės adresą. Naudotojas yra asmeniškai atsakingas už teisingo adreso ir kitų su Užsakymo pristatymu susijusių detalių pateikimą „Wolt Service“. Pristatymo paslaugas Naudotojui ar Klientui-Organizacijai teikia Wolt.

 

8.2. Kai naudojatės „Wolt Service“, gali būti nustatyta minimali reikalaujama Užsakymo vertė; tokiu atveju Jūs būsite iš anksto informuoti apie tai „Wolt Service“. Jei Jūsų Užsakymas neatitinka minimalios vertės reikalavimo, Jums bus suteikta galimybė sumokėti skirtumą arba pridėti prie Užsakymo daugiau produktų, kad Užsakymas šį reikalavimą atitiktų.

 

8.3. Naudotojas turi būti pasiekiamas telefono numeriu, kurį Naudotojas nurodė „Wolt Service“. Jei Naudotojo nurodytu telefono numeriu prisiskambinti galimybės nėra, Wolt gali atšaukti pristatymą ir iš Naudotojo ar Kliento-Organizacijos gali būti pareikalauta sumokėti visą Užsakymo kainą.

 

8.4. Naudotojas gali pateikti užsakymą, kuris bus pristatytas kaip įmanoma greičiau (standartinis pristatymo būdas), arba pateikti išankstinį užsakymą pasirinkęs norimą pristatymo laiką.

 

8.5. Standartinio pristatymo pasirinkimas: Naudotojas privalo būti Užsakymo metu nurodytoje ir patvirtintoje vietoje, nuo Užsakymo pateikimo iki Užsakyme nurodytų produktų gavimo. Jei Naudotojo nėra jo/jos patvirtintoje vietoje per penkias minutes nuo užsakytų produktų pristatymo atvykimo ir Naudotojas neatsako po dviejų pristatymą atliekančio kurjerio partnerio bandymų susisiekti, Wolt arba Partneris gali atšaukti pristatymą ir iš Naudotojo ar Kliento-Organizacijos gali būti pareikalauta sumokėti visą Užsakymo kainą.

 

8.6. „Išankstinio užsakymo“ pristatymo pasirinkimas: Naudotojas privalo būti patvirtintoje vietoje prieš dešimt minučių nuo išankstinio užsakymo pristatymo laiko iki pristatymo momento, kad galėtų atsiimti Užsakymą.

 

9. Užsakymo paėmimas ir atsiėmimas Partnerio pardavimo vietoje

 

9.1. Jei Naudotojas neužsakė Užsakyme nurodytų Partnerio produktų pristatymo, bet nurodė atsiėmimą Partnerio pardavimo vietoje, produktus galima atsiimti Partnerio pardavimo vietoje, kurią Naudotojas pasirinko ryšium su Užsakymu. Naudotojas gaus atskirą elektroninį patvirtinimą, kai produktai yra paruošti atsiėmimui. Partneris arba Wolt gali nustatyti Naudotojo tapatybės nustatymo sąlygas atsiimant Užsakyme nurodytus produktus.

 

9.2. Partneris užsakytus produktus laiko 60 minučių po to, kai Partneris pranešė Naudotojui, kad Užsakymas paruoštas atsiėmimui. Tačiau šis įsipareigojimas yra apribotas konkretaus Partnerio pardavimo vietos darbo valandomis ir Užsakymas turi būti atsiimtas iki minėtos Partnerio pardavimo vietos uždarymo laiko.

 

10. Užsakymas valgyti vietoje

 

10.1. Jei Naudotojas pasirinko galimybę Užsakyme nurodytus produktus vartoti Partnerio pardavimo vietoje, Naudotojas gaus atskirą elektroninį patvirtinimą apie numatomą laiką, kada produktai bus paruošti vartojimui Partnerio pardavimo vietoje.

 

11. Laiko skaičiavimai

 

11.1. Bet koks pristatymo laikas ar atsiėmimo laikas ar kitas apskaičiuotas laikas, kurį „Wolt Service“ Naudotojui pranešė Partneris arba Wolt, yra tik apytikslis laikas. Nėra garantijos, kad Užsakymas bus pristatytas ar jį bus galima atsiimti ar vartoti nurodytu laiku. Produktų pristatymo laikui įtakos taip pat gali turėti veiksniai, tokie kaip eismo spūstys, piko valandos ir oro sąlygos.

 

12. Intelektinės nuosavybės teisės

 

12.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į arba susijusios su „Wolt Service“ ir su tuo susijusi dokumentacija bei visos jos dalys ir kopijos išlieka išimtinai suteiktomis Wolt ir/ar jos subrangovams/licenciarams ir yra išimtinė bei išskirtinė jų nuosavybė. „Intelektinėsnuosavybės teisės“ reiškia autorių teises ir gretutines teises (įskaitant teises į duomenų bazę ir katalogą bei teises į fotografijas), patentus, naudinguosius modelius, teises į dizainą, prekės ženklus, firminius pavadinimus, komercines paslaptis, praktinę patirtį (know-how) ir bet kokią kitą registruotų ar neregistruotų intelektinės nuosavybės teisių formą.

 

12.2. Šios Paslaugų teikimo sąlygos nesuteikia Naudotojui jokių Intelektinės nuosavybės teisių į „Wolt Service“ ir visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos šiuo dokumentu, išsaugo Wolt ir jos subrangovai/licenciarai.

 

12.3. Apple nebus atsakingas už jokį tyrimą, gynybą, išsprendimą ar įvykdymą jokios pretenzijos, kad iOS Wolt App ar Jūsų naudojimasis ja pažeidžia kokią nors trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisę.

 

13. Papildomos „Wolt Service“ naudojimosi nuostatos

 

13.1. „Wolt Service“ yra prieinama tik 18 metų amžiaus ar vyresniems asmenims.

 

13.2. Naudotojas, naudodamasis „Wolt Service“, privalo laikytis visų galiojančių taisyklių ir nuostatų, įskaitant taisykles dėl alkoholio ir tabako gaminių, vaistų ir kitų produktų, kurių įsigijimui yra taikomas amžiaus ribojimas, pirkimo. Jei šalyje, kurioje yra Naudotojas, galimas produktų, kurių įsigijimui yra taikomas amžiaus ribojimas, pavyzdžiui, alkoholinių gėrimų ar tabako gaminių, pristatymas, Naudotojui gali būti atsisakyta pristatyti tokius produktus, jei Vartotojas negali pateikti Wolt kurjeriui-partneriui, pristatančiam Užsakymą, galiojančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka, įrodančio, kad Naudotojas yra sulaukęs teisės aktais reikalaujamo amžiaus įsigyti produktą (-us). Naudotojui gali būti atsisakyta pristatyti produktus, kurių įsigijimui yra taikomas amžiaus ribojimas, taip pat kitais atvejais, numatytais šalies, kurioje yra Naudotojas, galiojančiose taisyklėse ir nuostatuose, pavyzdžiui, alkoholinius gėrimus, jei Naudotojas rodo apsvaigimo požymius. Jei dėl čia aprašytų priežasčių atsisakoma pristatyti produktą (-us), kurių įsigijimui yra taikomas amžiaus ribojimas, Wolt turi teisę iš Naudotojo išieškoti dvigubą pristatymo mokesčio (ir, jei taikoma, aptarnavimo mokesčio), kurį Naudotojas sumokėjo už atitinkamą Užsakymą, vertę kaip kompensaciją už tai, kad Naudotojas turėjo grąžinti Partneriui produktą (-us), kurių įsigijimui yra taikomas amžiaus ribojimas.

 

13.3. Wolt nuolat tobulina „Wolt Service“ ir Wolt gali iš dalies ar visiškai pakeisti ar pašalinti įvairias „Wolt Service“ dalis, įskaitant „Wolt Service“ prieinamas funkcijas, produktus ir Partnerius.

 

13.4. Wolt, savo nuožiūra, gali kartas nuo karto leisti Jums pateikti, paskelbti ar kitaip suteikti Wolt prieigą naudotis Jūsų per „Wolt Service“ pateiktu turiniu ir informacija, pavyzdžiui, atsiliepimais ir palaikymo užklausomis, susijusiomis su „Wolt Service“, konkursams ir akcijoms pateikta medžiaga („Vartotojo turinys“). Bet koks Jūsų pateiktas Vartotojo turinys išlieka Jūsų nuosavybė. Tačiau teikdami Wolt Vartotojo turinį, Jūs suteikiate Wolt pasaulinę, neterminuotą, neatšaukiamą, perleidžiamą ir nemokamą licenciją, su teise sublicencijuoti, naudoti, kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, viešai rodyti ir kitu būdu naudoti Vartotojo turinį visais formatais ir esamais ar būsimais kanalais, be išankstinio pranešimo Jums ar nereikalaujant Jūsų sutikimo, taip pat be jokios pareigos ką nors sumokėti Jums ar kitam asmeniui ar subjektui. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad esate įgalioti suteikti Wolt aukščiau nurodytas teises ir kad toks Vartotojo turinys ar jo naudojimas nėra įžeidžiantis, šmeižikiškas, nepadorus ar bet kokiu būdu žalingas ir nepažeis, neteisėtai nepasisavins ir nepažeis trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių, teisės į privatų gyvenimą bei jo slaptumą, nepažeis taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų.

 

13.5. Naudodamasis „Wolt Service“ Naudotojas gali susidurti su turiniu ar informacija, kuri gali būti netiksli, nepilna, pavėluota, klaidinanti, nelegali, įžeidžianti ar kitaip žalinga. Wolt paprastai neperžiūri Partnerių pateikto turinio. Wolt nėra atsakingas už trečiosios šalies (įskaitant Partnerius) turinį ar informaciją ar bet kokią žalą, kylančią kaip jos naudojimo ar rėmimosi ja rezultatas.

 

13.6. Jūs arba Klientas-Organizacija esate atsakingas už bet kokių įrenginių ar įrangos (tokios kaip telefonai) įsigijimą ir palaikymą bei ryšius, reikalingus prieigai prie „Wolt Service“ ir naudojimuisi ja, ir visus su tuo susijusius mokesčius.

 

13.7. Naudotojas negali: (i) naudotis ar bandyti naudotis kito asmens asmenine Wolt paskyra ir/ar prieiti prie kito asmens asmeninių mokėjimo duomenų per „Wolt Service“ ar naudotis kito asmens asmeninėmis mokėjimo kortelėmis naudojantis „Wolt Service“ be tokio kito asmens sutikimo; (ii) kopijuoti, keisti ar kurti „Wolt Service“ ar bet kokios susijusios technologijos išvestinius kūrinius; (iii) taikyti apgrąžos inžineriją, dekompiliuoti, dekonstruoti, dešifruoti arba kitaip bandyti gauti „Wolt Service“ ar bet kokios susijusios technologijos pirminį programos kodą ar bet kurią jo dalį; (iv) pašalinti bet kokius „Wolt Service“ esančius pranešimus apie autorių teises, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises; (v) pašalinti, uždengti ar padaryti neaiškią bet kokią reklamą, patalpintą „Wolt Service“; (vi) rinkti, naudoti, kopijuoti ar perduoti bet kokią iš „Wolt Service“ gautą informaciją be Wolt sutikimo; (vii) naudoti botus ar kitus automatizuotus metodus naudojimuisi „Wolt Service“; (viii) sukurti Wolt paskyrą naudojantis netikra tapatybe ar kito asmens tapatybe; ar (viii) prieiti prie „Wolt Service“ kitaip nei per Wolt aiškiai suteiktas sąsajas, tokias kaip Wolt App ir Wolt interneto svetainė.

 

13.8. Jums nėra leidžiama naudoti „Wolt Service“ ar bet kokio jų turinio jokiais kitais tikslais, nei nekomercinis tikslas. Griežtai draudžiamas bet kokio pobūdžio sistemingas duomenų gavimas, pavyzdžiui, robotų, vorų, interneto skelbimų skaitytuvų, išgavimo programinės įrangos, automatinio proceso ir (arba) prietaiso scranavimas, kopijavimas ir (arba) stebėjimas bet kurioje „Wolt Service“ dalyje.

 

13.9. Wolt turi teisę savo nuožiūra nedelsiant pašalinti Naudotoją iš „Wolt Service“, sustabdyti Naudotojo paskyros naudojimą ir/ar atsisakyti ar atšaukti bet kokius Užsakymus iš Naudotojo, jei: (i) Naudotojas piktnaudžiauja „Wolt Service“ ar sukelia bet kokios žalos ar nuostolių naudojimuisi „Wolt Service“ ar Partneriams, ar Wolt, ar Wolt darbuotojams, (ii) Wolt turi pagrįstą įsitikinimą esant Naudotojo apgaulingų veiksmų naudojantis „Wolt Service“, (iii) Naudotojas pateikia fiktyvų Užsakymą (pavyzdžiui, neapmokėdamas arba nebūdamas pristatymo ar atsiėmimo vietoje, kad gautų Užsakymą) arba kitaip nevykdo savo įsipareigojimų, kylančių iš šių Paslaugų teikimo sąlygų; (iv) esama pagrįstos abejonės dėl Užsakymo teisingumo ar tikrumo; ar (v) Naudotojas grasina, priekabiauja, elgiasi rasistiškai, seksistiškai ar, Wolt nuomone, kitaip elgiasi netinkamai Partnerių, Wolt darbuotojų ar kurjerių-partnerių atžvilgiu. Jei Wolt atšaukia Užsakymą, kuris jau yra apmokėtas, Wolt turi pervesti tą sumą į tą pačią naudotojo sąskaitą ar „Wolt for Work“ paskyrą, kaip ta, iš kurios Naudotojas atliko mokėjimą.

 

13.10. Apie Naudotojus surinktų asmens duomenų valdytojas yra Wolt Enterprises Oy, nebent nurodyta kitaip. Wolt Enterprises Oy bet kokius iš Naudotojo surinktus asmens duomenis tvarko pagal http://www.vvtat.lt/ Wolt privatumo taisykles.

 

13.11. Naudodamasis Wolt App ar „Wolt Service“ Naudotojas privalo laikytis taikytinų trečiosios šalies sutarties sąlygų.

 

13.12. Naudotojas pareiškia ir garantuoja, kad (i) jis/ji nėra valstybėje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas ar kuri JAV vyriausybės buvo įvardinta kaip „terorizmą palaikanti“ valstybė; ir (ii) jis/ji nėra įtrauktas į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar apribotų šalių sąrašą.

 

14. Terminas ir nutraukimas

 

14.1. Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja kaip įpareigojantis susitarimas tarp Wolt ir Naudotojo iki kito pranešimo tol, kol Naudotojas naudojasi „Wolt Service“.

 

14.2. Naudotojas bet kuriuo metu gali nutraukti naudojimąsi „Wolt Service“. Wolt bet kuriuo metu gali nutraukti „Wolt Service“ teikimą visam laikui ar laikinai.

 

15. Skundai

 

15.1. Prašome atkreipti dėmesį, kad „Wolt Service“ bet kuriuo metu gali būti pertraukta ar nutraukta visam laikui. „Wolt Service“ taip pat gali būti laikinai sustabdyta. Nesinaudokite „Wolt Service“ jokių duomenų atsarginėms kopijoms. Nors Wolt deda visas pastangas, kad „Wolt Service“ paslauga būtų teikiama be klaidų ir laiku, Wolt neteikia jokių pareiškimų ir garantijų, kurios nėra aiškiai išdėstytos šiose sąlygose. Wolt nesuteikia jokios garantijos dėl „Wolt Service“ paslaugos ar bet kokių prekių ar paslaugų, teikiamų per platformą, patikimumo, savalaikiškumo, kokybės ar tinkamumo, ar kad „Wolt Service“ paslauga bus nepertraukiama ar be klaidų.

 

15.2. Partneris yra įsipareigojęs paruošti Užsakymą pagal Naudotojo užsakytas savybes ir per „Wolt Service“ nurodytą laiką. Jei yra kokių nors Užsakymo (pristatymo) trūkumų, Naudotojas gali susisiekti arba su Partnerio vardu veikiančiu Wolt klientų aptarnavimu per taikomojoje programoje įdiegtą klientų palaikymo pokalbių funkciją ar adresu support@wolt.com, arba tiesiogiai su Partneriu.

 

15.3. Tik Partneris yra atsakingas už bet kokius Užsakymo turinio ir paruošimo defektus ar kitus Pirkimo sutarties vykdymo trūkumus.

 

15.4. Naudotojas, nustatęs Pirkimo sutarties vykdymo trūkumus, turi nedelsdamas pateikti bet kokius skundus Wolt arba Partneriui, aiškiai aprašydamas minėtus trūkumus. Pranešimai apie Mažmeninės prekybos produktų defektus turi būti pateikti per pagrįstą laikotarpį pastebėjus defektą, tačiau ne vėliau nei per du mėnesius. Atkreipiame dėmesį, kad apie maisto produktų ir kitų produktų, kurie pagal savo pobūdį (paskirtį) greitai genda ir pasensta, defektus svarbu informuoti kuo anksčiau, kad būtų galima atlikti tinkamą defekto tyrimą ir patikrinimą. Patvirtinus Mažmeninės prekybos produkto defektą Jums bus grąžintos Jūsų sumokėtos sumos, kaip tai numato taikytini įstatymai.

 

15.5. Wolt negali būti taikoma jokia atsakomybė už nuostolius ar žalą, kuriuos Jūs ar bet kuri trečioji šalis gali patirti naudodamiesi „Wolt Service“, išskyrus atvejus, kai Wolt juos sukėlė sąmoningai ar dėl didelio neatsargumo, arba jei atsakomybės ribojimas nėra galimas vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

 

15.6. Apple neturi jokios prievolės Wolt App atžvilgiu teikti kokių nors priežiūros ir palaikymo paslaugų. Tiek, kiek kokia nors priežiūra ar palaikymas reikalingi pagal taikytiną teisę, mes, ne Apple, turime prievolę teikti bet kokią tokią priežiūrą ar palaikymą. Tiek, kiek pagal įstatymą esama kokios nors garantijos, kurios negalima atsisakyti, tik mes, ne Apple, esame atsakingi už tokią garantiją. Mes, ne Apple, esame atsakingi už bet kokių Naudotojo ar bet kokios trečiosios šalies pretenzijų, susijusių su iOS Wolt App ar Naudotojo valdymu ir/ar naudojimusi iOS Wolt App, sprendimą, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) pretenzijas dėl atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų; (ii) bet kokią pretenziją, kad iOS Wolt App neatitinka kokio nors taikytino teisinio ar reguliacinio reikalavimo; ir (iii) pretenzijas, kylančias iš vartotojų apsaugos, privatumo ar panašių teisės aktų, įskaitant ryšium su iOS Wolt App naudojimusi „HealthKit“ ir „HomeKit“ sistemomis.

 

16. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

 

16.1. Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms taikoma ir jos turi būti aiškinamos pagal Suomijos įstatymus.

 

16.2. Jeigu Jūs esate vartotojas, prašome atkreipti dėmesį, kad iš Jūsų negali būti atimtos teisės, kurias Jums suteikia Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės privalomi vartotojų apsaugos įstatymai.

 

16.3. Ginčai, kylantys iš šių Paslaugų teikimo sąlygų, sprendžiami Helsinkio apygardos teisme. Tačiau vartotojas visuomet gali pradėti teisminį procesą savo nuolatinės gyvenamosios vietos kompetentingame teisme. Jeigu Jūs esate Naudotojas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ES, ginčams išspręsti Jūs ir Wolt taip pat gali pasinaudoti EGS platforma, kurią valdo Europos Komisija. Šią platformą galima rasti adresu ec.europa.eu/odr. Ginčą taip pat galite perduoti vartotojų ginčų tarybai ar kitai atitinkamai neteisminei institucijai savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje (tokiai kaip Suomijos vartotojų ginčų taryba, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, Suomijoje). Jei Jūs esate Naudotojas Lietuvoje, ginčą visuomet taip pat galite perduoti spręsti Valstybinei Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybai (detalesnių instrukcijų ieškokite http://www.vvtat.lt/).

 

17. Pakeitimai

 

17.1. Šios Paslaugų teikimo naudotojui sąlygos gali būti keičiamos.

 

17.2. Šiuo metu galiojančias Paslaugų teikimo sąlygas galite rasti Wolt interneto svetainėje. Nepateikdami išankstinio pranešimo esminių šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų nedarysime ar Naudotojų teisių pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas nemažinsime. Jei Naudotojas nesutinka su bet kokiomis pakeistomis Wolt Paslaugų teikimo sąlygomis, jis/ji turi nutraukti naudojimąsi „Wolt Service“.

 

18. Perleidimas

 

18.1. Wolt turi teisę perleisti visas ar bet kurias savo teises ar pareigas pagal šį dokumentą, visiškai ar iš dalies, filialui ar teisių perėmėjui ar jo verslo turto, susijusio su „Wolt Service“, pirkėjui ar įgijėjui be išankstinio Naudotojo sutikimo.

 

18.2. Naudotojas neturi teisės visiškai ar iš dalies perleisti jokių savo teisių ar pareigų pagal šį dokumentą.

 

*****

 

Atnaujinta 2022 m. rugsėjo 20 d.

Guidelines for Partners