הצהרת פרטיות של וולט

Wolt Enterprises Oy ואחדות מהחברות בקבוצת וולט (להלן: "וולט", "אנחנו") מעבדת נתונים אישיים של המשתמשים בשירות הזמנת המזון של וולט (״האפליקציה של וולט״) ושל המבקרים באתר wolt.com (ה"אתר").

בהצהרת פרטיות זו, המילים "השירותים של וולט" מתייחסות לאתר ולאפליקציה של וולט, כאחת.  בהצהרת פרטיות זו, המילים "משתמש" או "אתה" מתייחסות ללקוחות שלנו ושל קבוצת החברות שלנו, לנציגים ולמשתמשים מורשים אחרים בארגוני הלקוחות שלנו, וללקוחות ומשתמשים אפשריים בשירות של וולט, כאחת. 

הצהרת הפרטיות שלנו מסבירה, לדוגמה, מהם סוגי הנתונים האישיים שאנו מעבדים, כיצד אנו מעבדים נתונים אישיים וכיצד אתה יכול לממש את זכויותיך כמי שהמידע אודותיו (לדוגמה, זכות להתנגד, זכות גישה).

אחדים מהשירותים שלנו עשויים להיות כפופים למדיניות פרטיות נפרדת. אם מדיניות פרטיות נפרדת חלה על שירות מסוים, אנו נפרסמה בקשר לשירות הנדון.

הצהרת פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת על מנת לשקף את השינויים בשיטות עיבוד הנתונים או בכל מקרה אחר. אתה יכול למצוא את הגרסה העדכנית באתר. לא נבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו או נפחית את זכויות המשתמשים במסגרת מדיניות פרטיות זו מבלי לספק הודעה על כך בשירות של וולט או בדוא"ל לכתובת הדוא"ל שנמסרה לשירות של וולט על ידי המשתמש. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי הצהרת הפרטיות המתוקנים של וולט, עליו לחדול להשתמש בשירות של וולט.

1. בעל/י שליטה בנתונים

הצהרת פרטיות זו חלה על עיבוד נתונים אישיים שוולט מבצעת.

וולט אנטרפרייזס ישראל בע"מ ו- Wolt Enterprises Oy פועלות כבעלות שליטה משותפת בנתונים ביחס לעיבוד נתונים אישיים של משתמשים שמקום מושבם בישראל. פירוש הדבר שוולט אנטרפרייזס ישראל בע"מ  ו- Wolt Enterprises Oy קובעות ביחד את המטרות והאמצעים לעיבוד הנתונים האישיים.

Wolt Enterprises Oy מונתה להיות אחראית לטיפול בכל הבקשות של מי שהנתונים אודותיהם ובשאלות שעניינן עיבוד מידע אישי של קבוצת וולט מטעם בעלות השליטה המשותפת המקומיות.

חלק מהשירותים שלנו עשויים להיות כפופים למדיניות פרטיות נפרדת. אם חלה על שירות מסוים מדיניות פרטיות נפרדת, אנו נפרסם אותה בקשר לשירות הנדון.

2. פרטי קשר של וולט 

שם: Wolt Enterprises Oy מספר: חברה2646674-9 כתובת לפניות בכתב: Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki, Finland כתובת דוא"ל: support@wolt.com wolt.com

וולט מינה קצין הגנת נתונים אליו תוכלו ליצור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות הנ"ל.

שם: וואלט אנטרפרייזס ישראל בע"מ

מספר חברה: 51-588715-6

כתובת לפניות בכתב: רח' המלאכה 8, תל אביב-יפו 6721508, ישראל

כתובת דוא"ל support@wolt.co.il

Wolt.com/he

שימו נא לב ש"בעל שליטה" כאמור במדיניות פרטיות זו, פירושו "בעל מאגר מידע" (כהגדרתו בחלק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981).

3. הנתונים האישיים המעובדים ומקורות הנתונים

הנתונים האישיים הנאספים ומעובדים על ידינו נחלקים לשתי קטגוריות כלליות של נתונים: נתוני משתמש ונתונים אנליטיים.

נתוני משתמש

נתוני משתמש נאספים ישירות ממך או מארגון הלקוח שלנו שמטעמו אתה משתמש בשירות של וולט ("ארגון הלקוח"), לפי העניין. אנו אוספים נתוני משתמש מהמשתמשים שלנו ומארגון הלקוח במגוון דרכים, לרבות, לאחר כריתת הסכם שירות עם ארגון הלקוח או כשמשתמשים נרשמים לשירותים של וולט, נרשמים לעלון החדשות שלנו או ממלאים טופס. זאת ועוד, נא רשום לפניך שאנו אוספים את פרטי כל העסקאות והתשלומים שאתה מבצע בשירות של וולט.

נתוני המשתמש נחוצים על מנת להשתמש בשירותים של וולט

הנתונים האישיים הבאים אשר נאספים ומעובדים על ידינו חיוניים לביצוע ההולם של החוזה ביננו לבינך וכן למען האינטרס הלגיטימי שלנו בעודנו ממלאים את ההתחייבויות החוזיות שלנו כלפי ארגוני הלקוחות שלנו ועל מנת שנמלא את חובותינו החוקיות.

לאחר כריתת הסכם השירות ביננו לארגון הלקוח, ארגון הלקוח ימסור לנו את השם וכתובת הדוא"ל המלאים שלך.

כאשר אתה נרשם לשירותים של וולט ויוצר חשבון משתמש, עליך למסור לנו את המידע הבא: 

 • שם מלא 

 • מספר טלפון 

 • כתובת דוא"ל 

 • מידע אודות אמצעי התשלום שלך, כגון מספר אמצעי התשלום שלך ותאריך התפוגה של אמצעי התשלום שלך (נדרש על מנת להזמין מוצרי מזון באמצעות השירותים של וולט, אולם המספר אינו מאוחסן על ידי וולט, מכיוון שוולט משתמשת בספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי לצורך עיבוד התשלומים).

נתוני משתמש שאתה מוסר לנו מרצון

חווית המשתמש או הצרכן שלך תוכל להשתפר אם תמסור לנו את המידע הבא:  

 • מידע נוסף בנוגע לחשבון

 • תמונה

 • כתובת למסירה

 • נתונים על מיקום (אם אתה מסכים לעיבוד נתוני המיקום שלך) 

 • מידע אחר שאתה מספק בעת יצירת חשבון משתמש או מאוחר יותר בעת שינוי פרופיל החשבון שלך 

 • מידע אחר

 • אנו עשויים לעבד גם מידע אחר שתמסור לנו מרצונך, כגון:

 • מידע שתספק כשאתה מדרג את השירותים שלנו

 • בחירה להצטרף או לא להצטרף בעניינים שיווקיים

 • מידע שתספק בטלפון או בדואר אלקטרוני או בצ'אט שתנהל אתנו לרבות הקלטת שיחות שאתה מנהל עם שירות הלקוחות שלנו.

בנוסף לנתוני משתמש שנאספים ממך ומארגון הלקוח, אנו מעבדים נתונים אישיים מסוימים של צדדים שלישיים שהם ספקי שירותים, אודותיך.  

אם אתה מתחבר לחשבון שלך באמצעות פייסבוק, פייסבוק משתפת אותנו מידע אישי אודותיך, כגון תמונת הפרופיל שלך, מדגם של החברים שלך בפייסבוק ושל הזהות שלך בפייסבוק.  

נתונים אנליטיים

הגם שאיננו משתמשים בדרך כלל בנתונים אנליטיים על מנת לזהות אותך כיחיד, לפעמים אתה עשוי להיות מוכר מתוך המידע, לבדו או כשהוא משולב או מקושר לנתוני משתמש. במצבים אלה, אפשר לראות בנתונים האנליטיים נתונים אישיים לפי הדינים החלים ואנו ננהג בנתונים אלה כבנתונים אישיים.

אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי את הנתונים האנליטיים הבאים כשאתה מבקר או מצוי בקשר עם השירותים של וולט:

 • מידע על מכשיר. אנו אוספים את המידע הבא אודות ההתקן הטכני שאתה משתמש בו כשאתה משתמש בשירותים של ווֿלט:

 • מכשיר ומספר זיהוי של המכשיר, IMEI של התקן.

 • מדינה

 • כתובת IP

 • סוג דפדפן וגרסה

 • מערכת הפעלה

 • ספק שירותי אינטרנט 

 • מזהה פרסום של ההתקן שלך

 • מזהה מבקר

 • מידע על שימוש.  אנו אוספים מידע על השימוש שלך בשירותים של וולט, כגון:

 • משך הזמן שבילית בשירותים של ווֿלט 

 • האינטראקציה עם השירותים של ווֿלט

 • מידע על ההזמנות שביצעת באמצעות השירותים של וולט

 • כתובת ה-URL של אתר האינטרנט שביקרת בו לפני או אחרי שביקרת בשירותים של ווֿלט

 • תאריך וזמן של הביקורים שלך בשירותים של ווֿלט

 • המדור של השירותים של וולט בו ביקרת

 • המוצרים שחיפשת כשהשתמשת בשירותים של וולטֿ

אנחנו משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון מידע אנליטי ואחר כאשר המשתמשים מבקרים בשירותיה של Wolt כולל Cookies  ו-Web Beacons

Cookies  הן קבצי טקסט קטנים הנשלחים למכשיר שלך, מאוחסנים בו ומאפשרים לנו לזהות מבקרים בשירותים של וולט ובכך מקלים על השימוש בשירותים של וולט ויוצרים מידע מקובץ על המבקרים שלנו. מידע זה מסייע לנו לשפר את השירותים של וולט ולתת שירות טוב יותר למשתמשים שלנו. cookies אינן פוגעות במכשיר או בקבצים שלך. אנו משתמשים ב- cookies על מנת להתאים את השירותים של וולט ואת המידע שאנו מספקים לתחומי העניין של כל אחד מהמשתמשים שלנו. חלק מה- cookies נחוצים על מנת לאפשר חווית משתמש והרצה חלקה בשירותים של וולט והשימוש ב- cookies נעשה, לדוגמה, על מנת לזכור את בחירת השפה והמדינה שלך. Cookies אחרים משמשים לאיסוף מידע על אופן השימוש בשירותים של וולט, לדוגמה, על התכנים שזוכים לביקורים תדירים, על מנת לשפר את השירותים של וולט. אפשר גם שנשתמש ב- cookies בכדי לשרת את הפרסומות שלנו בשירותים של וולט או בפלטפורמות נבחרות של צדדים שלישיים.

המשתמשים יכולים להגדיר את הדפדפן שלהם כך שיסרב ל- cookies, או יתריע כאשר יש שימוש ב על משלוח cookies. לדוגמה, הקישורים הבאים מספקים מידע כיצד להתאים את הגדרות ה-cookies באחדים מהדפדפנים הנפוצים:

Safari Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox

נא רשמו לפניכם שחלקים מהשירותים עשויים לא לתפקד כראוי אם אתם מסרבים לשימוש ב cookies. 

web beacons- היא טכנולוגיה המאפשרת לזהות קוראי אתרים ודוא"ל על מנת לזהות, לדוגמה, האם הודעת דוא"ל נקראה. 

 שירותי אנליטיקה של רשת

השירותים של וולט משתמשים בכלים אנליטיים של גוגל ובשירותים אנליטיים אחרים של רשתות על מנת לייצר נתונים ודוחות אנליטיים על שימוש של מבקרים ועל מנת לסייע לשפר את השירותים של וולט. לסקירה כללית של Google Analytics, נא בקרו ב- Google Analytics. אפשר לבחור אי שימוש ב-Google Analytics על ידי הוספת תוסף הדפדפן הבא:  Google Analytics opt-out add-on.

פרסום ומזהי מבקרים

השירותים של וולט עושים שימוש במזהים שעברו עילום שם על מנת לחזות את השימוש שלך באפליקציה ואת ההעדפות שלך.

אתה יכול לבחור שלא ייעשה שימוש ביחס אליך במזהים אלה על ידי שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה שלך, כך:

אפשר להגביל מעקב על ידי מפרסמים במכשירים ניידים שפועלים במערכת הפעלה iOS על ידי הדלקת לשונית של הגבלת מעקב פרסום (הגדרות ← פרטיות ← פרסום ← הגבלת מעקב פרסום). לסקירה כללית ומידע נוסף על מזהה פרסום, נא עיין באתר פרסום ופרטיות של אפל.

אפשר לנטרל מזהה מבקר של וולט במכשירים ניידים שפועלים במערכות הפעלה iOS ואנדרואיד על ידי שינוי ההגדרות (ל-iOS: הגדרות ← וולט ← הגדרות של וולט ← הגבלת מעקב, ולאנדרואיד: אפליקציית וולט ← לשונית פרופיל ← אייקון הגדרות בפינה הימנית העליונה).

4. מטרות ובסיסים לגיטימיים לעיבוד הנתונים האישיים שלך

מטרות

ישנן מספר מטרות לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי וולט:

לספק את השירותים של וולט ולבצע את ההתחייבויות הסכמיות שלנו (בסיס חוקי: ביצוע הסכם ואינטרס לגיטימי)

וולט מעבדת את הנתונים האישיים שלך על מנת שתוכל להציע לך את השירותים של וולט לפי ההסכם בינך לבין וולט או בין ארגון הלקוח לוולט. 

אנו משתמשים בנתונים על מנת, לדוגמה, לטפל בתשלומים שלך או בכל החזרים (לפי העניין) ולספק לשותפים שלנו (המסעדות והחנויות) ולשותפי שירותי המשלוחים שלנו את המידע הנחוץ על מנת להכין ו/או לספק את ההזמנה שלך. אם אתה יוצר קשר עם שירות הלקוחות שלנו, אנו נשתמש במידע שתספק לנו על מנת להשיב על שאלותיך או לפתור את התלונה שלך.  

לצורך החובות החוקיות שלנו (בסיס חוקי: ציות לחובות חוקיות)

וולט מעבדת נתונים על מנת לאפשר ניהול ומילוי החובות החוקיות שלנו. זאת, לרבות עיבוד נתונים לצורך קיום חובותינו לנהל ספרי חשבונות ולמסור מידע לרשויות הרלוונטיות, כגון רשויות המס.

לצורך טיפול בתביעות והליכים משפטיים  (בסיס חוקי: אינטרס לגיטימי)

וולט רשאית לעבד נתונים אישיים בקשר לטיפול בתביעות, גביית חובות והליכים משפטיים. אנו עשויים לעבד נתונים גם על מנת למנוע תרמית, שימוש לרעה בשירותים ובנתונים שלנו ולצורך אבטחת הרשת. 

לצורך תקשורת עם לקוחות ושיווק (בסיס משפטי: אינטרס לגיטימי)

וולט תעבד את הנתונים האישיים שלך על מנת ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים של וולט ולהודיע לך על שינויים בקשר אליהם. הנתונים האישיים שלך ישמשו גם לצורך שיווק השירותים של וולט אליך. 

לשיפור האיכות וניתוח מגמות (בסיס משפטי: אינטרס לגיטימי)

אנו עשויים גם לעבד מידע אודות השימוש שלך בשירותים של וולט על מנת לשפר את האיכות של השירותים של וולט, לדוגמה, על ידי ניתוח מגמות שונות בשימוש בשירותים של וולט. על מנת להבטיח שהשירותים שלנו עולים בקנה אחד עם הצרכים שלך, אפשר שנשתמש בנתונים שלך לעניינים כגון סקרי שביעות רצון של לקוחות. כשאפשרי, נשתמש לצורך כך רק בנתונים מקובצים, שאינם מאפשרים זיהוי אישי.

הבסיס המשפטי לעיבוד

וולט תעבד את הנתונים האישיים שלך על מנת לבצע את ההתחייבויות החוזיות שלנו כלפיך או כלפי ארגון הלקוח ועל מנת למלא את החובות החוקיות שלנו. זאת ועוד, אנו נעבד את הנתונים האישיים שלך כמתחייב מהאינטרס הלגיטימי שלנו לנהל, לתחזק ולפתח את העסק שלנו וליצור ולשמר קשרי לקוחות. כשנבחר להשתמש בנתונים שלך על בסיס האינטרסים הלגיטימיים שלנו, אנו נשקול את האינטרסים שלנו מול זכותך לפרטיות, ולדוגמה, נאפשר לך דרך קלה לבחור לא לקבל את חומרי השיווק שלנו ונשתמש בנתונים שעברו בעילום שם ואינם מאפשרים זיהוי אישי כל אימת שאפשר.

בחלקים מסוימים של השירותים של וולט, אתה עשוי להתבקש לתת הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים. במקרה כזה, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת.

אם תבצע הזמנה אצל שותף שכוללת תרופות או מוצרים ושירותים אחרים הקשורים לבריאותך, וולט עשויה לעבד כמות מוגבלת של נתונים אישיים הנוגעים לבריאותך בקשר להזמנה כזו. וולט מעבדת את הנתונים האישיים במידה הדרושה לביצוע הסכם הרכישה למטרות ניהול ואספקת ההזמנה. וולט מקפידה על כל אמצעי הגנה נוספים החלים על עיבוד נתונים אישיים כאלה במסגרת החוקים והתקנות החלים.

עבור משתמשים שנמצאים בישראל: בכניסה, התחברות, גישה או שימוש בשירות של וולט, אתה נותן את הסכמתך לתנאים המפורטים בהצהרת פרטיות זו, לרבות לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש בנתונים האישיים שלך אשר נאספים כחלק מהשירות של וולט. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי לגשת לשירותים של וולט ו/או להשתמש בהם. בנוסף, הנך מאשר ומסכים שאינך נדרש לספק לנו את הנתונים האישיים שלך אלא עושה כן מרצונך.

5. העברה למדינות מחוץ לאירופה

וולט מאחסנת את הנתונים האישיים שלך בעיקר במרחב הכלכלי האירופי. עם זאת, יש לנו ספקי שירותים ופעילות במספר מקומות אחרים. לכן, אנו וספקי השירותים שלנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך, או לגשת אליהם, ממספר מדינות מחוץ למרחב הכלכלי של אירופה או למקום מושבו של המשתמש. 

אנו ננקוט צעדים להבטיח שהנתונים האישיים של המשתמשים יזכו לרמה נאותה של הגנה במדינות שבהם יעובדו. אנו נספק הגנה מספקת על העברות של נתונים אישיים למדינות מחוץ למרחב הכלכלי האירופי, באמצעות סדרה של הסכמים עם ספקי השירותים שלנו על בסיס הוראות חוזיות תקניות או באמצעי הגנה נאותים . 

מידע נוסף אודות העברות של נתונים אישיים אפשר למצוא על ידי פניה אלינו לכתובות שצוינו לעיל. 

6. נמענים

אנו נשתף בנתונים האישיים שלך רק בתוך הארגון של וולט, אם וככל שנחוץ באופן סביר לצורך הצהרת פרטיות זו.

לא נשתף צדדים שלישיים שמחוץ לארגון של וולט בנתונים האישיים שלך אלא אם מתקיימות איזו מהנסיבות הבאות: 

למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו ולספקי שירותים מורשים

במידה שצדדים שלישיים (כגון השותפים המכינים והמספקים את ההזמנות שלך, שותפי שירותי המשלוחים של וולט וארגון הלקוח שאפשר שישלם עבור ההזמנה שלך) זקוקים לגישה לנתונים אישיים על מנת שנוכל לבצע את השירותים של וולט, אנו נספק לצדדים שלישיים אלה את הנתונים שלך. זאת ועוד, אנו עשויים לספק את הנתונים האישיים שלך לצדדים הקשורים אלינו או לספקי שירותים מורשים המבצעים עבורנו שירותים (לרבות אחסון נתונים, ניהול חשבונות, מכירות ושיווק) על מנת לעבד אותם עבורנו ולספקי שירותי תשלום על מנת לעבד את התשלומים שלך אלינו.

כאשר נתונים מעובדים על ידי צדדים שלישיים עבור וולט, וולט תנקוט באמצעים ארגוניים וחוזיים מתאימים על מנת להבטיח שהנתונים שלך יעובדו רק למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו ובהתאם לכל החוקים והתקנות החלים ובכפוף להנחיות ולחובות המתאימות שלנו לשמור על סודיות ולנקוט אמצעי אבטחה.

עליך לזכור שאם אתה מספק נתונים אישיים ישירות לצד שלישי, לדוגמה באמצעות קישור בשירותים של וולט, העיבוד מבוסס בדרך כלל על המדיניות והסטנדרטים של הצד השלישי.

עם שותפים לביצוע שירותי Wolt

במידה שצדדים שלישיים, כגון השותפים המכינים ו/או המספקים את הזמנתך, שותפי שירותי המשלוחים שלנו המספקים את הזמנתך, שירותי המשלוחים של השותפים המספקים את ההזמנה שלך וארגון הלקוח אשר עשוי לשלם את הזמנתך, זקוקים לגישה לנתונים אישיים על מנת שנוכל לבצע את השירותים של וולט, אנו מספקים לצדדים שלישיים כאלה את הנתונים שלך.

אנו מספקים לשותף, ובמקרה הרלוונטי, לחברת האם או לזכיין שלו, נתונים אישיים לרבות שמך ונתונים הקשורים להזמנתך, לרבות, מספר הזמנה, זמן הזמנה ומשלוח, שיטת משלוח, מוצרים שהוזמנו, ביקורת ומשוב שנתת לגבי ההזמנה. אנו משתפים נתונים אלה עם השותף על מנת לאפשר לו להכין את ההזמנה לרבות, במידת הצורך, איסוף המוצרים מבית העסק, הבטחת איכות השירות ומבחר המוצרים של השותף הזמינים בשירות וולט וכן עמידה בהתחייבויות החוקיות של השותף. כאשר השותף מעבד פרטים כאלה למטרות מילוי זכויותיו וחובותיו, כגון חובותיו המשפטיות כלפיך, השותף הוא בעל השליטה בנתונים האישיים ואחראי לחוקיות פעולות העיבוד שלו.

במקרה שהשותף מספק את שירות המשלוחים להזמנה שביצע בשירות של וולט, אנו נספק לשותף גם את מספר הטלפון והכתובת שלך על מנת שהוא יוכל לספק לך את שירותי המשלוחים בקשר להזמנתך.

ייתכן שתוכל להוסיף את הפרטים של תכנית ההטבות או מועדון הלקוחות של השותף בשירות של וולט כדי לקשר את ההזמנה שבוצעה אצל השותף לתכנית ההטבות או מועדון הלקוחות הרלוונטי, וזאת בהתאם לתנאים שהוגדרו על ידי השותף. וולט תשתף פרטים כאלה עם השותף והשותף הוא בעל השליטה בפרטים אלה ובכך אחראי להבטיח את חוקיות פעולות העיבוד של מידע זה.

מסיבות משפטיות ולצורך הליך משפטי

אנו עשויים לשתף בנתונים האישיים שלך צדדים שלישיים מחוץ לוולט, אם אנו מאמינים בתום לב שהגישה לנתונים האישיים והשימוש בהם נחוצים באופן סביר על מנת: (i) לעמוד בדרישות כל דין חל, תקנות ו/או צו של בית משפט; (ii) לגלות, למנוע, או לטפל בדרך אחרת בתרמית, פשע, או בעיות אבטחה או בעיות טכניות; ו/או (iii) להגן על אינטרסים, נכסים או על הביטחון של וולט, המשתמשים או הציבור ככל שהדבר הוא בהתאם לחוק. כשהדבר אפשרי, נודיע לך על עיבוד כזה.

מסיבות לגיטימיות אחרות

אם וולט תהיה מעורבת במיזוג, רכישה או מכירה של נכסים, ייתכן שנעביר את הנתונים האישיים שלך לצד השלישי המעורב. עם זאת, נמשיך להבטיח את הסודיות של כל הנתונים האישיים. נודיע לכל המשתמשים הנוגעים בדבר כאשר הנתונים האישיים הועברו או הוכפפו להצהרת פרטיות שונה. 

בהסכמה מפורשת שלך

נשתף בנתונים האישיים שלך צדדים שלישיים מחוץ לוולט כשנקבל את הסכמתך המפורשת לכך. יש לך זכות לבטל הסכמה כזו בכל עת ללא תשלום על ידי יצירת קשר עמנו. 

7. תקופת האחסון

וולט אינה מאחסנת נתונים אישיים שלך לתקופה ארוכה מהמותר והנחוץ באופן חוקי על מנת לספק את השירותים של וולט או חלקים רלוונטיים מהם. תקופת האחסון תלויה באופי המידע ובמטרות העיבוד. התקופה המרבית עשויה אפוא להשתנות בהתאם לשימוש.

מרבית הנתונים האישיים בקשר לחשבון משתמש של משתמש בשירותים של וולט יימחקו לאחר חלוף 90 יום ממחיקת חשבון המשתמש על ידי המשתמש מהשירותים של וולט. לאחר מכן, ייתכן שחלק מהנתונים אישיים המתייחסים לחשבון משתמש של משתמש בשירותים של וולט יאוחסנו רק כל עוד שעיבוד כזה נדרש לפי דין או נחוץ בסבירות על מנת לקיים את החובות החוקיות שלנו או בשל אינטרסים לגיטימיים כגון טיפול בתביעות, ניהול ספרי חשבונות, דיווח פנימי והתאמות. כל הנתונים האישיים בקשר לחשבון משתמש של משתמש בשירותים של וולט יימחקו לאחר חלוף 10 שנים לאחר שהמשתמש ימחק את חשבון המשתמש שלו מהשירותים של וולט, מלבד במקרים נדירים בהם הנתונים האישיים נחוצים, כגון לצורך הליכים משפטיים.

אנו נאחסן נתונים אנליטיים של משתמשים שאין להם חשבון בשירותים של וולט למשך תקופה של 90 יום.

8. הזכויות שלך

זכות גישה

יש לך זכות גישה לנתונים האישיים שלך המעובדים על ידינו ולקבל מידע עליהם. אנו נאפשר לך לעיין בנתונים מסוימים באמצעות חשבון המשתמש שלך בשירותים של וולט או לפי בקשה לקבל עותק של הנתונים האישיים שלך.

זכות לבטל הסכמה

במקרה שהעיבוד יהיה מבוסס על הסכמה שניתנה על ידי המשתמש, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת ללא תשלום. ביטול הסכמה עשוי להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של וולט. ביטול ההסכמה לא ישפיע על חוקיות העיבוד אשר נעשה על יסוד הסכמתך, לפני ביטולה.

זכות לתקן

יש לך זכות שנתונים אישיים לא נכונים או לא מלאים שאנו אחסנו אודותיך יתוקנו או יושלמו, ותוכל ליצור איתנו קשר לשם כך. תוכל לתקן או לעדכן חלק מהנתונים האישיים שלך באמצעות חשבון המשתמש שלך בשירותים של וולט. 

זכות למחוק

כמו כן, באפשרותך לבקש מאיתנו למחוק את הנתונים האישיים שלך מהמערכות שלנו. אנו נמלא אחר בקשה כזו אלא אם יש לנו טעם לגיטימי לא למחוק את הנתונים.  

זכות להתנגד

יש לך זכות להתנגד לשימוש מסוים בנתונים האישיים שלך אם נתונים אלה יעובדו למטרות אחרות מלבד הנחוץ לביצוע השירותים של וולט או למילוי חובה חוקית. אם תתנגד לעיבוד נוסף של הנתונים האישיים שלך, הדבר עשוי להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של וולט.

זכות להגביל את העיבוד

אתה רשאי לבקש מאתנו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים למשל כאשר בקשה למחיקת נתונים, תיקון או התנגדות תלויות ועומדות ו/או כשאין לנו בסיס לגיטימי לעבד את הנתונים שלך. אולם בקשה כזו עלולה להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של וולט.

זכות להעביר נתונים

יש לך זכות לקבל את הנתונים האישיים שסיפקת לנו בעצמך במבנה ובמתכונת מקובלת ולהעבירם באופן עצמאי לצד שלישי.

כיצד להשתמש בזכויות שלך

תוכל להשתמש בזכויות שלעיל על ידי משלוח מכתב או הודעת דוא"ל אלינו, לכתובות שלעיל, ובהם המידע הבא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל ומספר טלפון. אנו עשויים לבקש מסירה של מידע נוסף שהכרחי לזהות את המשתמש. אנו עשויים לדחות, או לחייב בתשלום, עבור בקשות שחוזרות על עצמן באופן לא סביר, חריגות או לא מבוססות על פניהן. 

9. שיווק ישיר

למשתמש שמורה הזכות לאסור עלינו להשתמש בנתונים האישיים של המשתמש לצורך שיווק ישיר, מחקרי שוק ואפיונים לפי חתכים לצורך שיווק ישיר על ידי פניה אלינו לכתובות שצוינו לעיל או על ידי שימוש בתכונות שבשירותים של וולט או על ידי בחירה באפשרות לא להיכלל ברשימת תפוצה המוצעת בקשר לכל מסר של שיווק ישיר. 

10. הגשת תלונה

במקרה שהמשתמש סבור שעיבוד הנתונים האישיים על ידינו אינו עולה בקנה אחד עם חוקי ההגנה על נתונים החלים, המשתמש רשאי להגיש תלונה לרשות המפקחת על הגנת נתונים המקומית בפינלנד, נציב תלונות הציבור בנושאי הגנה על נתונים (tietosuoja.fi). לחלופין, המשתמש רשאי להגיש תלונה לרשות המפקחת על הגנה על נתונים המקומית במדינת מקום מושבו של המשתמש.

11. אבטחת מידע

אנו משתמשים באמצעי הגנה מנהליים, ארגוניים, טכניים ופיזיים להגנה על הנתונים האישיים שאנו אוספים ומעבדים. האמצעים כוללים, לדוגמה, במקרים המתאימים, הצפנה, עילום שם, חומות אש, מתקנים מאובטחים ומערכות אפשור גישה. אמצעי בקרת האבטחה שלנו נועדו לשמור על רמה נאותה של סודיות נתונים, שלמות הנתונים, זמינותם, עמידות ויכולת אחסונם. אנו בודקים באופן סדיר את השירותים של וולט, המערכות והנכסים האחרים על מנת לאתר נקודות תורפה באבטחה עליהם.

אם למרות אמצעי האבטחה, תתרחש פגיעה באבטחה שסביר שתהיה לה השפעה שלילית על פרטיות המשתמשים, אנו נודיע על הפגיעה באבטחה בהקדם האפשרי למשתמשים הנוגעים בדבר ולצדדים המושפעים האחרים, וכן לרשויות הנוגעות בדבר, כשהדבר נדרש לפי החוקים החלים על הגנה על נתונים.

*****

עודכן ביום 14.8.22. העדכון הינו בתוקף מיום 17.8.22.

Guidelines for Wolt Partners