הצהרת הפרטיות של וולט

אנו ב-Wolt מתייחסים ברצינות להגנה על מידע. פרטיות ואבטחת מידע הם לב ליבה של וולט. הצהרת מדיניות פרטיות זו מתארת את עקרונות היסוד והנהלים העיקריים לפיהם אנו פועלים על מנת להבטיח שהפרטיות שלך תכובד בעת השימוש בשירותים שלנו.

Wolt Enterprises Oy וחברות מקומיות בקבוצת וולט ו- DoorDash Inc. השייכת לאותה קבוצת חברות (להלן: "וולט", "אנחנו") מעבדות מידע אישי של המשתמשים בשירותי וולט להזמנת מוצרי קמעונאות ומזון באמצעות האפליקציה של וולט (״האפליקציה של וולט״), ושל המשתמשים ביתר המוצרים והשירותים של וולט ושל המבקרים באתר wolt.com (ה"אתר").

בהצהרת פרטיות זו, המילים "השירותים של וולט" מתייחסות ביחד לאתר ולאפליקציה של וולט, וליתר השירותים הניתנים על ידי וולט למשתמשים.  בהצהרת פרטיות זו, המילים "משתמש" או "אתה" מתייחסות ביחד ללקוחות שלנו וללקוחות של קבוצת החברות שלנו, משתמשים בשירותי המשלוחים של וולט, לנציגים ולמשתמשים מורשים אחרים של ארגוני הלקוחות שלנו, וללקוחות ומשתמשים פוטנציאליים בשירותים של וולט.  הצהרת הפרטיות שלנו מסבירה, לדוגמה, מהם סוגי המידע האישי שאנו מעבדים, כיצד אנו מעבדים מידע אישי וכיצד אתה יכול לממש את זכויותיך כנושא המידע  (לדוגמה, זכות להתנגד, זכות גישה).

אחדים מהשירותים שלנו עשויים להיות כפופים למדיניות פרטיות נפרדת. אם מדיניות פרטיות נפרדת חלה על שירות מסוים, אנו נפרסמה בקשר לשירות הנדון.

הצהרת פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת על מנת לשקף את השינויים בשיטות עיבוד מידע או בכל מקרה אחר. אתה יכול למצוא את הגרסה העדכנית באתר. לא נבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו ולא נצמצם את זכויות המשתמשים במסגרת מדיניות פרטיות זו מבלי לתת הודעה על כך.

למען הסר ספק, ככל שישנה סתירה בין הגרסה בעברית של הצהרת פרטיות זו לבין הגרסה באנגלית של הצהרת הפרטיות, אזי תנאי הצהרת הפרטיות בעברית יגברו ביחס לשירותים המסופקים בישראל.

1. בעל/י שליטה במידע

הצהרת פרטיות זו חלה על עיבוד מידע אישי שוולט מבצעת. וולט היא חלק מחברת DoorDash, Inc., חברת טכנולוגיה שמענה הרשמי מצוי בכתובת 2nd St, Suite 800, San Francisco, CA 94107, 303 ארה"ב. אנו מהווים צוות אחד ולפעמים אנו יכולים להחליט יחד על אודות עיבוד מידע אישי.

בכל הנוגע לעיבוד מידע אישי של משתמשים, -  Wolt Enterprises Oyו- וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ, פועלות כבעלות שליטה משותפת במידע. פירוש הדבר ש-- Wolt Enterprises Oy ו- וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ  קובעות ביחד את המטרות והאמצעים לעיבוד המידע האישי.  

 Wolt Enterprises Oy  מונתה להיות אחראית לטיפול בכל הבקשות של נושאי המידע ובשאלות שעניינן עיבוד מידע אישי של קבוצת וולט מטעם בעלות השליטה המשותפת המקומיות.

כמו כן, וולט מספקת שירות לחברות אחרות (למשל, Wolt Drive API  וכן eCommerce integrations). במקרה זה, וולט היא מעבדת המידע לגבי חלק משירותי העיבוד הנוגעים לקבלה, ניהול והשלמה של האספקה כמו גם להעברת מסרים ואישור האספקה לחברה הנוגעת בדבר.

2. פרטי קשר של וולט 

 Wolt Enterprises Oy 

מספר חברה: 2646674-9 כתובת לפניות בכתב:  Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Finland כתובת דוא"ל: support@wolt.com 

קצין אבטחת מידע: וולט מינתה קצין אבטחת מידע איתו תוכלו ליצור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות הנ"ל או באמצעות משלוח דוא"ל אל: privacy@wolt.com.

שם: וואלט אנטרפרייזס ישראל בע"מ

מספר חברה: 51-588715-6

כתובת לפניות בכתב: רח' המלאכה 8, תל אביב-יפו 6721508, ישראל

כתובת דוא"ל support@wolt.co.il

3. המידע האישי המעובד ומקורות המידע

אנו מעבדים את המידע האישי רק במידה הנדרשת והנאותה למטרת העיבוד המסוימת. המידע האישי הנאסף ומעובד על ידינו נחלק לשתי קטגוריות כלליות של נתונים: נתוני משתמש ונתוני שימוש.

נתוני משתמש

נתוני משתמש הינם מידע אישי הנאסף ישירות ממך או מארגון הלקוח שלנו שמטעמו אתה משתמש בשירותים של וולט ("ארגון הלקוח"), לפי העניין. אנו רשאים לאסוף נתוני משתמש מהמשתמשים שלנו ומארגון הלקוח במגוון דרכים, לרבות, לאחר כריתת הסכם שירות עם ארגון הלקוח או כשמשתמשים נרשמים לשירותים של וולט, נרשמים לניוזלטר שלנו או ממלאים טופס. זאת ועוד, נא רשום לפניך שאנו אוספים את פרטי כל העסקאות והתשלומים שאתה מבצע באמצעות השירותים של וולט.

נתוני המשתמש נחוצים על מנת להשתמש בשירותים של וולט

המידע האישי הבא אשר נאסף ומעובד על ידינו חיוני לביצוע ההולם של ההסכם ביננו לבינך וכן למען האינטרס הלגיטימי שלנו בעודנו ממלאים את ההתחייבויות החוזיות שלנו כלפי ארגוני הלקוחות שלנו ועל מנת שנמלא את חובותינו החוקיות.

לאחר כריתת הסכם השירות ביננו לארגון הלקוח, ארגון הלקוח ימסור לנו את השם וכתובת הדוא"ל המלאים שלך.

כאשר אתה נרשם לשירותים של וולט ויוצר חשבון משתמש, עליך למסור לנו את המידע הבא: 

 • שם מלא 

 • מספר טלפון 

 • כתובת דוא"ל 

 • מידע אודות אמצעי התשלום שלך, כגון מספר אמצעי התשלום שלך ותאריך התפוגה של אמצעי התשלום שלך (נדרש על מנת להזמין מוצרי מזון ומוצרים אחרים באמצעות השירותים של וולט, אולם המספר אינו מאוחסן על ידי וולט, מכיוון שוולט משתמשת בספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי לצורך עיבוד התשלומים).

נתוני משתמש שאתה מוסר לנו מרצון- ובזמן השימוש בשירותים של וולט

חווית המשתמש או הצרכן שלך תוכל להשתפר אם תמסור לנו את המידע הבא:  

מידע נוסף בנוגע לחשבון:

 • תמונה

 • כתובת למסירה

 • נתונים על מיקום (אם אתה מסכים לעיבוד נתוני המיקום שלך) 

 • כרטיס בונוס שהנו ספציפי לשותף או להשתתפות בתוכנית נאמנות אחרת, ככל שחלים במדינתך,

 • בהזמנת מוצרים עם הגבלת גיל: יש לציין גיל, וכן

 • מידע אחר שאתה מספק בעת יצירת חשבון משתמש או מאוחר יותר בעת שינוי פרופיל החשבון שלך.

 

מידע אחר. אנו עשויים לעבד גם מידע אחר שתמסור לנו מרצונך, כגון:

 • מידע הקשור להזמנות שלך מוולט או באמצעות השירותים של וולט (לדוגמה, פריטים שנרכשו, הוראות מיוחדות, תאריך ושעת ההזמנה, כמות ההזמנות הכוללת והיסטוריית הזמנות אחרת),

 • מידע שתספק כשאתה מגיש דירוגים, הערות או מגיב לסקרים,

 • מסעדות מועדפות או חנויות מועדפות וכן העדפות נוספות,

 • בחירה להצטרף או לא להצטרף בעניינים שיווקיים, וכן

 • מידע שתספק בטלפון או בדואר אלקטרוני או בצ'אט שתנהל אתנו לרבות הקלטת שיחות שאתה מנהל עם שירות הלקוחות שלנו.

בנוסף לנתוני משתמש שנאספים ממך ומארגון הלקוח, אנו מעבדים מידע אישי מסוים אותו מעבירים לנו אודותיך צדדים שלישיים שהם ספקי שירותים. לדוגמה, עבור לקוחות עסקיים, אנו עשויים לעבד את פרטי איש הקשר של החברה כדי לאפשר תקשורת ושיווק עם החברה וכן לנהל את קשרי הלקוחות. נתונים אלה מתקבלים בעיקר ממקורות ציבוריים כגון מרשמי מסחר מקומיים, חברות המספקות שירותי מידע מסוג זה או החברות עצמן.

אם ההזמנה שלך כוללת מוצרים או שירותים שעשויים לרמוז על מצב בריאותי או מידע אישי רגיש אחר (קטגוריה מיוחדת), וולט צריכה לעבד מידע זה על מנת לספק לך את השירותים של וולט. בנוסף לתוכן ההזמנה, דבר זה עשוי לכלול, למשל, גם נתוני מרשם רפואי במקרה של תרופות מרשם. וולט מקפידה על אמצעי הגנה נוספים כלשהם העשויים לחול על עיבוד מידע אישי כאמור במסגרת החוקים והתקנות החלים. אם הדבר נדרש על פי החוקים החלים, וולט תבקש הסכמה נפרדת לעיבוד מידע אישי כאמור, והנך רשאי לחזור בך מהסכמה זו בכל עת, דרך הגדרות הפרופיל שלך או על ידי פנייה לתמיכה של וולט בכתובת support@wolt.com.

אם אתה מתחבר לחשבון שלך באמצעות פייסבוק, פייסבוק משתפת איתנו מידע אישי אודותיך, כגון תמונת הפרופיל שלך, מדגם מהחברים שלך והזהות שלך בפייסבוק.   כל עוד וולט מחזיקה את הדף שלה בפייסבוק, הן וולט והן פייסבוק בעלות שליטה משותפות של המידע האישי שלך. מידע נוסף על עיבוד מידע אישי בפייסבוק זמין ב-Meta Privacy Policy.

נתוני שימוש

נתוני שימוש נובעים מהאינטראקציה שלך עם השירותים של וולט. למרות שאיננו משתמשים בדרך כלל בנתוני שימוש על מנת לזהות אותך כיחיד, לפעמים אתה עשוי להיות מזוהה בנסיבות מסוימות מתוך המידע, לבדו או כשהוא משולב או מקושר לנתוני משתמש. במצבים אלה, אפשר לראות בנתוני השימוש מידע אישי לפי הדינים החלים ואנו ננהג בנתונים אלה כבמידע אישי.

אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי את נתוני השימוש הבאים כשאתה מבקר או יוצר קשר עם השירותים של וולט:

 • מידע המתאר את המכשיר או הדפדפן שלך והאפליקציה של וולט, הגרסאות שלהם, מאפיינים, יכולות והגדרות.

 • מידע על המפעיל שלך, ספק שירותי האינטרנט וסוג החיבור לרשת, לרבות כתובת ה-IP שלך

 • מזהים שסופקו על ידי המכשיר שלך או על ידי צדדים שלישיים עבור ספקי יישומים או מפרסמים, או מזהים שאנו יוצרים בעצמנו

 • מידע לגבי מדינה, אזור, אזור זמן ומיקום ברמת ה-Geo-IP

 • היכן לחצת על קישור לשירותים של וולט וקישורים עליהם לחצתם מהשירותים של וולט

 • פרטים אודות אינטראקציות שלך עם השירותים של וולט ושימוש בהם:

זה כולל, למשל, דפוסי שימוש, באילו יישומים אתה משתמש, פרסום, השתתפות במסע פרסום ספציפי והצעות ואינטראקציות וכן

 • מידע על הזמנות

 • נתונים למעקב ודיווח על עסקאות שיזמו שותפי הפרסום שלנו, ובכלל זה חותמות זמן ומזהים הנזכרים לעיל

לפרטים על אופן השליטה במזהי פרסום ומזהים אנליטיים במכשיר שלך, ראה להלן בסעיף "קובצי Cookie וטכנולוגיות אחרות".

קובצי Cookie וטכנולוגיות אחרות

אנחנו משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון נתוני שימוש ומידע אחר כאשר המשתמשים מבקרים בשירותים  של וולט ,כולל קובצי Cookie, אחסון נתוני אתר אינטרנט ושימוש בטלמטריה של רשת האינטרנט והאפליקציה. 

קובצי Cookie ונתונים אחרים של אתר אינטרנט  מאוחסנים במכשיר שלך ומאפשרים לנו לזהות מבקרים בשירותים של וולט ובכך מקלים על השימוש בשירותים של וולט ויוצרים מידע מצטבר על המבקרים שלנו. מידע זה מסייע לנו לשפר את השירותים של וולט ולתת שירות טוב יותר למשתמשים שלנו. קובצי. Cookie ונתוני אתר אינטרנט אחרים, אינם פוגעים במכשיר או בקבצים שלך. אנו משתמשים בקובצי- Cookie ובנתונים אחרים של אתר אינטרנט על מנת להתאים את השירותים של וולט ואת המידע שאנו מספקים לתחומי העניין של כל אחד מהמשתמשים שלנו. שים לב שזמן השמירה של קובצי Cookie השונים מוגבל ומשתנה בין פחות מדקה עד ללא הגבלת זמן וכאשר קובץ Cookie ספציפי נמחק.

תוכל לנהל את העדפות קובצי ה- Cookie שהגשת קודם לכן, באמצעות הקלקה  כאן

המשתמשים יכולים להגדיר את הדפדפן שלהם כך שיסרב לקבל קובצי  .Cookieלדוגמה, הקישורים הבאים מספקים מידע כיצד להתאים את הגדרות קובצי ה-Cookie ונתונים אחרים מאתר האינטרנט באחדים מהדפדפנים הנפוצים:

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

 Mozilla Firefox

יש לציין כי חלקים מהשירותים של וולט עשויים לא לתפקד כראוי אם אתם מסרבים לשימוש ב Cookies.

השירותים של וולט עושים שימוש במזהים שעברו עילום שם על מנת לחזות את השימוש שלך באפליקציה ואת ההעדפות שלך. וולט משתמשת גם בטכנולוגיות מעקב של צד שלישי בלבד כדי לאמת ולדווח על עסקאות שיזמו שותפי הפרסום שלנו.

כמו כן, תוכל לנהל את העדפות קובצי ה- Cookie שלך באמצעות באנר קובצי Cookie באתרים שלנו.

כמו כן, תוכל לנהל את התקשורת שלך ואת יתר הגדרות הפרטיות באמצעות האפליקציה של וולט.

אפשר לבטל מזהי מבקרים במכשירים ניידים שפועלים במערכת הפעלה iOS  על ידי שינוי ההגדרות שלך (עבור iOS: הגדרות ← וולט ← הגדרות וולט ← הגבלת מעקב פרסום ועבור אנדרואיד: אפליקציית וולט ← לשונית פרופיל ← אייקון הגדרות בפינה הימנית העליונה).

באופן כללי, ניתן להשבית מזהי פרסום במכשירי iOS ניידים על ידי הפעלת הלשונית הגבלת פרסום מודעות (הגדרות ← פרטיות ← פרסום ← הגבלת מעקב אחר מודעות). לסקירה כללית ומידע נוסף על מזהה הפרסום, ראה אתר Apple Advertising and Privacy.

וולט משתמשת בספקי אנליטיקה וטלמטריה שונים של צד שלישי, שותפי שיווק או שותפים, ושירותים אחרים המשולבים בתוכנת הלקוח שלנו המפורטות להלן:

מדיניות פרטיות של הספק

מטרה

ספק

שם

לינק

ניתוח מבקרים ושימוש

Google

Google Analytics

לינק

טרגוט מודעות

Google

Google AdSense

לינק

ניתוח ודיווח

Google

Google Tag Manager

לינק

ניתוח, שיווק ודיווח באפליקציית Wolt

Upwave

Upwave

לינק

ניתוח, שיווק ודיווח באפליקציית Wolt

AppsFlyer

AppsFlyer

לינק

זיהוי והימנעות של בוטים ודיווח

Intuition Machines, Inc.

hCaptcha

לינק

מעקב אחר שגיאות וביצועים באתרים ובאפליקציות

SmartBear Software Inc.

Bugsnag

לינק

ניהול מודעות

Meta

Facebook Graph API

לינק

מעקב אחר פרסומים/המרות

Meta

Facebook Pixel

לינק

פלטפורמת פיתוח אפליקציות מובייל ואינטרנט

Firebase

Firebase

לינק

צ'אט עם שירות לקוחות

Intercom

Intercom

לינק

מניעת הונאות

Ravelin

Ravelin

לינק

מניעת הונאות בתשלומים

Riskified

Riskified

לינק

ניהול והצגה של מודעות מקוונות

Adform

Adform

לינק

שימוש בקמפיין

Appsflyer

Appsflyer

לינק

מעקב אחר פרסומים/המרות

Floodlight

Floodlight

לינק

ניתוח מפות חום של משתמשים

Microsoft

Microsoft Clarity

לינק

פלטפורמת שיווק שותפים

Interspace (Accesstrade)

Interspace

לינק

מנוע חיפוש

Microsoft

Microsoft Bing

לינק

אוטומציה שיווקית

Iterable

Iterable

לינק

מעקב אחר פרסומים/המרות

LinkedIn Marketing Solutions

LinkedIn InsightTag

לינק

מעקב אחר פרסומים/המרות

Taboola

Taboola Pixel

לינק

מעקב אחר פרסומים/המרות

TradeDoubler

TradeDoubler

לינק

מעקב אחר פרסומים/המרות

Twitter Ads

Twitter Universal Website Tag

לינק

מעקב אחר פרסומים/המרות

Yahoo

Yahoo

לינק

מעקב אחר פרסומים/המרות

Reddit Ads

Reddit Pixel

לינק

תוכנה פונקציונלית

Sentry.io

Sentry

שימו לב שלא כל הספקים דלעיל נמצאים בהכרח בשימוש בכל זמן נתון, או בכל אזורי השוק.

4. המטרות, העילות והבסיס לעיבוד

אנו מעבדים מידע אישי רק במידה הדרושה והנאותה למטרות העיבוד הספציפיות. שים לב שאחת או יותר מהמטרות והעילות המשפטיות הבאות עשויות לחול בו זמנית.

קודם כל, וולט מעבדת את המידע האישי שלך על מנת לבצע את ההתחייבויות החוזיות שלנו כלפיך או כלפי ארגון הלקוח, למשל במידה הדרושה על מנת:

 • שתוכל להציע לך את השירותים של וולט לפי ההסכם בינך לבין וולט או בין ארגון הלקוח לבין וולט

 • לבצע את ההסכם בינך לבין וולט ולצורך ניהול וביצוע ההזמנה שלך כמו גם תקשורת מולך לגבי השינויים בתנאי השימוש, במדיניות הפרטיות או בשינויים חשובים אחרים הקשורים להסכם;

 • לטפל  בתשלומים שלך או בהחזרים כלשהם (לפי העניין) ולספק לשותפים שלנו (המסעדות, החנויות ושותפי שירות המשלוחים שלנו, שיכונו ביחד "השותף") את המידע הנחוץ על מנת להכין ו/או לספק את ההזמנה שלך. וכן

 • להשיב על שאלותיך או לפתור את פניותיך אם תיצור עמנו קשר.  

שנית, אנו עשויים לעבד את המידע האישי שלך אם יש אינטרס הולם ומוצדק לכך (כלומר, אינטרס לגיטימי) לנהל, לתחזק ולפתח את העסק שלנו או ליצור ולתחזק קשרי לקוחות. כאשר אנו בוחרים להשתמש בנתונים שלך על בסיס האינטרסים הלגיטימיים שלנו, אנו שוקלים את האינטרסים שלנו אל מול זכותך לפרטיות, ולמשל, דואגים שיהיה לך קל לבטל את הסכמתך לקבלת התקשורת השיווקית שלנו ולהשתמש בשם בדוי או בלתי ניתן לזיהוי אישי כאשר זה מתאפשר. הנך רשאי להתנגד לעיבוד הנתונים שלך על בסיס האינטרס הלגיטימי. עם זאת, וולט יכולה לסרב להתנגדות כאמור על פי החקיקה החלה, למשל, אם העיבוד יהיה הכרחי לצורך הכנה, מימוש או התגוננות מפני תביעות משפטיות.

אנו מעבדים את המידע האישי שלך במידת הצורך ובהתבסס על אינטרס לגיטימי, למשל, כדי:

לטפל בתביעות, גביית חובות ותהליכים משפטיים. כמו כן, אנו עשויים לעבד נתונים למניעת הונאה, שימוש לרעה בשירותים שלנו ולשם אבטחה ובטיחות מידע, מערכת ורשת.

● ליצור איתך קשר בנוגע לשירותים של וולט ולהודיע לך על שינויים הקשורים אליהם או לבקש סקירה או משוב ממך על שירותים של וולט.

● לשווק לך את שירותים של וולט או להציג לך פרסומות ממוקדות או מותאמות אישית באמצעות השירותים של וולט או לשלוח לך שיווק ממוקד אחר של שירותים או מוצרים שעשויים לעניין אותך. על מנת ליצור קבוצת יעד כזו אנו רשאים לעבד מידע המפורט לעיל בסעיף המתייחס לנתוני שימוש. שים לב שאם יהיה צורך בכך על פי החוק החל, עיבוד מידע אישי למטרות שיווק יתבסס על הסכמתך (ראה גם סעיף "שיווק ישיר" להלן).

לשפר את איכות השירותים של וולט ולפתח את העסק שלנו, למשל, על ידי ניתוח מגמות כלשהן בשימוש בשירותים של וולט על ידי עיבוד נתונים הקשורים לשימוש שלך בשירותים של וולט.

להבטיח שהשירותים שלנו מתאימים לצרכים שלך, ולשם כך ניתן להשתמש במידע אישי עבור דברים כגון סקרי שביעות רצון לקוחות. במידת האפשר, אנו נעשה זאת רק באמצעות נתונים מצטברים, שאינם ניתנים לזיהוי אישי.

● לעבד את הנתונים שלך במסגרת קבוצת החברות של וולט בהתאם להצהרת פרטיות זו.

בעת עיבוד המידע האישי שלך למטרות קבלת השירותים של וולט על ידך, כמו גם למטרות אחרות המצוינות לעיל, אנו עשויים להשתמש באמצעים אוטומטיים שעשויים לכלול גם קבלת החלטות אוטומטיות.

בנוסף, אנו עשויים לעבד את המידע האישי שלך

על מנת לנהל ולמלא את ההתחייבויות החוקיות שלנו. זאת, לרבות עיבוד נתונים לצורך קיום חובותינו לנהל ספרי חשבונות ולמסור מידע לרשויות הרלוונטיות, כגון רשויות המס או רשויות אכיפת החוק בהתאם להוראות החוק המחייבות.

בחלקים מסוימים של השירותים של וולט, אתה עשוי להתבקש לתת הסכמתך לעיבוד מידע אישי. לדוגמה, בתוך האפליקציה של וולט, אתה יכול לנהל את הרשאות השיווק וההרשאות האחרות שלך. אם העיבוד של המידע האישי שלך מבוסס על הסכמתך, אתה יכול לבטל אותה בכל עת על ידי יצירת קשר איתנו או תיקון הגדרת ההסכמה המתאימה, למשל בתוך אפליקציית וולט.

עבור משתמשים שנמצאים בישראל: בכניסה, התחברות, גישה או שימוש בשירותים של וולט, אתה נותן את הסכמתך לתנאים המפורטים בהצהרת פרטיות זו, לרבות לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש במידע האישי שלך אשר נאסף כחלק מהשירותים של וולט והסכמה כאמור תיחשב כבסיס חוקי לעיבוד המידע האישי שלך בהתאם להצהרת הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי לגשת לשירותים של וולט ו/או להשתמש בהם. בנוסף, הנך מאשר ומסכים שאינך נדרש לספק לנו את המידע האישי שלך אלא עושה כן מרצונך.

5. העברה למדינות מחוץ לאירופה

וולט מאחסנת את המידע האישי שלך בעיקר במרחב הכלכלי האירופי. עם זאת, יש לנו ספקי שירותים, פעילות וחברות קבוצה במספר מקומות אחרים. לכן, אנו וספקי השירותים שלנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך, או לעבד אותו, במספר מדינות מחוץ למרחב הכלכלי של אירופה או למקום מושבו של המשתמש. 

אנו ננקוט צעדים להבטיח שהמידע האישי של המשתמשים יזכה לרמה נאותה של הגנה במדינות שבהם יעובד. אנו נספק הגנה נאותה ומספקת על העברות של מידע אישי למדינות מחוץ למרחב הכלכלי האירופי, באמצעות סדרה של הסכמים עם ספקי השירותים שלנו על בסיס הוראות חוזיות תקניות או באמצעי הגנה נאותים .

מידע נוסף אודות העברות של מידע אישי אפשר למצוא על ידי פניה אלינו לכתובות שצוינו לעיל. 

6. נמענים של הנתונים

אנו נשתף במידע האישי שלך רק בתוך הארגון של וולט, אם וככל שנחוץ באופן סביר לצורך הצהרת פרטיות זו.

אנו לא נשתף צדדים שלישיים שמחוץ לארגון של וולט במידע האישי שלך אלא אם מתקיימות איזו מהנסיבות הבאות: 

למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו ולספקי שירותים מורשים

במידה שצדדים שלישיים (כגון מסעדות או חנויות או כל בית עסק אחר  אשר מספקים את הזמנתך, שותפי שירותי המשלוחים שלנו וארגון הלקוח אשר עשוי לשלם עבור ההזמנה שלך) זקוקים לגישה למידע אישי על מנת שנוכל לבצע את השירותים של וולט, או מסיבות לגיטימיות אחרות, אנו נספק לצדדים שלישיים אלה את המידע שלך. כדוגמא, אנו רשאים לשתף את מספר הטלפון שלך עם השותף שהזמנת ממנו, אם הדבר נחוץ, למשל, כדי לשאול אותך אם תסכים לקבל מוצר חלופי בהזמנה או כדי ליידע אותך שפריט חסר בהזמנתך או אם יש צורך בהבהרות מיוחדות כלשהן.

זאת ועוד, אנו עשויים לספק את המידע האישי שלך לחברות הקבוצה שלנו או לספקי שירותים מורשים המבצעים עבורנו שירותים (לרבות אחסון נתונים, ניהול חשבונות, אנליטיקה, מכירות ושיווק ותשלום למניעת מרמה) על מנת לעבד אותם עבורנו ולספקי שירותי תשלום על מנת לעבד את התשלומים שלך אלינו.

כאשר נתונים מעובדים על ידי צדדים שלישיים עבור וולט, וולט תנקוט באמצעים ארגוניים וחוזיים מתאימים על מנת להבטיח שהנתונים שלך יעובדו רק למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו ובהתאם לכל החוקים והתקנות החלים ובכפוף להנחיות ולחובות המתאימות שלנו לשמור על סודיות ולנקוט אמצעי אבטחה.

עליך לזכור שאם אתה מספק מידע אישי ישירות לצד שלישי, לדוגמה באמצעות קישור בשירותים של וולט, העיבוד מבוסס בדרך כלל על המדיניות והסטנדרטים של הצד השלישי.

עם שותפים לביצוע השירותים של וולט

במידה שצדדים שלישיים, כגון השותפים המכינים, מוכרים ו/או המספקים את הזמנתך, שותפי שירותי המשלוחים שלנו המספקים את הזמנתך וארגון הלקוח אשר עשוי לשלם על הזמנתך, זקוקים לגישה למידע אישי על מנת שנוכל לבצע את השירותים של וולט, אנו מספקים לצדדים שלישיים כאלה את המידע שלך.

אנו מספקים לשותף, ובמקרה הרלוונטי, לחברת האם או לזכיין שלו, מידע אישי הנחוץ למילוי הזמנתך. תלוי בתפקיד השותף, דבר זה עשוי לכלול את שמך, את כתובת האספקה  ואת הנתונים הקשורים להזמנתך, לרבות, פרטי בית העסק, מספר הזמנה, זמן הזמנה ומשלוח, שיטת משלוח, מוצרים שהוזמנו, ביקורת ומשוב שנתת לגבי ההזמנה. אנו משתפים נתונים אלה עם השותף על מנת לאפשר לו לספק את ההזמנה לרבות, במידת הצורך, איסוף המוצרים מבית העסק, הבטחת איכות השירות ומבחר המוצרים של השותף הזמינים בשירותים של וולט וכן עמידה בהתחייבויות החוקיות של השותף. כאשר השותף מעבד פרטים כאלה למטרות מילוי זכויותיו וחובותיו, כגון חובותיו המשפטיות כלפיך, השותף הוא בעל השליטה במידע האישי ואחראי לחוקיות פעולות העיבוד שלו.

ייתכן שתוכל להוסיף את הפרטים של תכנית ההטבות או מועדון הלקוחות של השותף בשירותים של וולט כדי לקשר את ההזמנה שבוצעה אצל השותף לתכנית ההטבות או מועדון הלקוחות הרלוונטי, וזאת בהתאם לתנאים שהוגדרו על ידי השותף. וולט תשתף פרטים כאלה עם השותף והשותף הוא בעל השליטה בפרטים אלה ובכך אחראי להבטיח את חוקיות פעולות העיבוד של מידע זה. 

כמו כן, אנו עשויים גם לשתף את מספר הטלפון והשם שלך עם השותף שהזמנת ממנו אם יש בכך צורך, למשל כדי לשאול אם אתה מוכן לקבל מוצר חלופי בהזמנה או להודיע לך שחסר פריט בהזמנה שלך או להבהרות בקשה מיוחדת או למטרות נחוצות אחרות הקשורות להשלמת ההזמנה. עבור משלוחים המבוצעים על ידי בתי העסק עצמם, אנו עשויים גם לשתף את כתובת המשלוח ואת מספר הטלפון שלך עם אותם שותפים.

מסיבות משפטיות ולצורך הליך משפטי

אנו עשויים לשתף במידע האישי שלך צדדים שלישיים מחוץ לוולט, אם אנו מאמינים בתום לב שהגישה למידע האישי והשימוש בו נחוצים באופן סביר על מנת: (i) לעמוד בדרישות כל דין חל, תקנות ו/או צו של בית משפט; (ii) לגלות, למנוע, או לטפל בדרך אחרת בתרמית, פשע, או בעיות אבטחה או בעיות טכניות; ו/או (iii) להגן על אינטרסים, נכסים או על הביטחון של וולט, המשתמשים או הציבור ככל שהדבר הוא בהתאם לחוק. כשהדבר אפשרי, נודיע לך על עיבוד כזה.

מסיבות לגיטימיות אחרות

אם וולט תהיה מעורבת במיזוג, רכישה או מכירה של נכסים, ייתכן שנעביר את המידע האישי שלך לצד השלישי המעורב. עם זאת, נמשיך להבטיח את הסודיות של כל המידע האישי. נודיע לכל המשתמשים הנוגעים בדבר כאשר המידע האישי הועבר או הוכפף להצהרת פרטיות שונה. 

בהסכמה מפורשת שלך

נשתף במידע האישי שלך עם צדדים שלישיים מחוץ לוולט כשנקבל את הסכמתך המפורשת לכך. יש לך זכות לבטל הסכמה כזו בכל עת ללא תשלום, למשל, על ידי יצירת קשר עמנו. 

7. תקופת האחסון

וולט אינה מאחסנת מידע אישי שלך לתקופה ארוכה מהמותר והנחוץ באופן חוקי על מנת לספק את השירותים של וולט או חלקים רלוונטיים מהם. תקופת האחסון תלויה באופי המידע ובמטרות העיבוד. התקופה המרבית עשויה אפוא להשתנות בהתאם לשימוש.

לאחר שמשתמש מחק את חשבון המשתמש שלו, המידע האישי יאוחסן רק כל עוד שעיבוד כזה נדרש לפי דין או נחוץ בסבירות על מנת לקיים את החובות החוקיות שלנו או בשל אינטרסים לגיטימיים כגון טיפול בתביעות, ניהול ספרי חשבונות, דיווח פנימי והתאמות. 

אנו מעריכים באופן קבוע את תקופת האחסון של מידע אישי כדי להבטיח שהמידע מאוחסן רק לפרק הזמן הדרוש.

8. הזכויות שלך

זכות גישה

יש לך זכות גישה למידע האישי שלך המעובדים על ידינו ולקבל מידע לגביו. אנו נאפשר לך לעיין בנתונים מסוימים באמצעות חשבון המשתמש שלך בשירותים של וולט או לפי בקשה לקבל עותק של המידע האישי שלך, באמצעות פניה אלינו.

זכות לבטל הסכמה

במקרה שהעיבוד יהיה מבוסס על הסכמה שניתנה על ידי המשתמש, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת ללא תשלום. ביטול הסכמה עשוי להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של וולט. ביטול ההסכמה לא ישפיע על חוקיות העיבוד אשר נעשה על יסוד הסכמתך, לפני ביטולה.

זכות לתקן

יש לך זכות שמידע אישי לא נכון או לא מלא שאנו אחסנו אודותיך יתוקן או יושלם, ותוכל ליצור איתנו קשר לשם כך. תוכל לתקן או לעדכן חלק מהמידע האישי שלך באמצעות חשבון המשתמש שלך בשירותים של וולט. 

זכות למחוק

כמו כן, באפשרותך לבקש מאיתנו למחוק את המידע האישי שלך מהמערכות שלנו. אנו נמלא אחר בקשה כזו אלא אם יש לנו טעם לגיטימי לא למחוק את המידע.  

זכות להתנגד

יש לך זכות להתנגד לשימוש מסוים במידע האישי שלך אם מידע זה יעובד למטרות אחרות מלבד הנחוץ לביצוע השירותים של וולט או למילוי חובה חוקית. אם תתנגד לעיבוד נוסף של המידע האישי שלך, הדבר עשוי להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של וולט.

זכות להגביל את העיבוד

אתה רשאי לבקש מאתנו להגביל את עיבוד המידע האישי למשל כאשר בקשה למחיקת נתונים, תיקון או התנגדות תלויות ועומדות ו/או כשאין לנו בסיס לגיטימי לעבד את הנתונים שלך. אולם בקשה כזו עלולה להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של וולט.

זכות להעביר נתונים

יש לך זכות לקבל את המידע האישי שסיפקת לנו בעצמך במבנה ובמתכונת מקובלת ולהעבירם באופן עצמאי לצד שלישי.

כיצד להשתמש בזכויות שלך

תוכל להשתמש בזכויות שלעיל על ידי יצירת קשר עם התמיכה של וולט או משלוח מכתב או הודעת דוא"ל אלינו, לכתובות שלעיל, ובהם המידע הבא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל ומספר טלפון. אם יש לך חשבון וולט, אנו ממליצים שתיצור עמנו קשר באמצעות התמיכה של וולט, מאחר שהדבר מאפשר לנו לזהות אותך ביתר קלות. אנו עשויים לבקש מסירה של מידע נוסף שהכרחי לזהות את המשתמש. אנו עשויים לדחות, או לחייב בתשלום, עבור בקשות שחוזרות על עצמן באופן לא סביר, חריגות או לא מבוססות על פניהן. 

9. שיווק ישיר

למשתמש שמורה הזכות לאסור עלינו להשתמש במידע האישי של המשתמש לצורך שיווק ישיר, מחקרי שוק ואפיונים לפי חתכים לצורך שיווק ישיר על ידי פניה אלינו לכתובות שצוינו לעיל או על ידי שימוש בתכונות שבשירותים של וולט או על ידי בחירה באפשרות לא להיכלל ברשימת תפוצה המוצעת בקשר לכל מסר של שיווק ישיר. 

10. הגשת תלונה

במקרה שהמשתמש סבור שעיבוד המידע האישי על ידינו אינו עולה בקנה אחד עם חוקי ההגנה על נתונים החלים, המשתמש רשאי להגיש תלונה לרשות המפקחת על אבטחת מידע המקומית בפינלנד, נציב תלונות הציבור בנושאי הגנה על נתונים (tietosuoja.fi). לחלופין, המשתמש רשאי להגיש תלונה לרשות מקומית וכשירה אחרת המפקחת על אבטחת מידע.

11. אבטחת מידע

אנו משתמשים באמצעי הגנה מנהליים, ארגוניים, טכניים ופיזיים להגנה על המידע האישי שאנו אוספים ומעבדים. האמצעים כוללים, לדוגמה, במקרים המתאימים, הצפנה, עילום שם, חומות אש, מתקנים מאובטחים ומערכות אפשור גישה. אמצעי בקרת האבטחה שלנו נועדו לשמור על רמה נאותה של סודיות נתונים, שלמות הנתונים, זמינותם, עמידות ויכולת אחסונם. אנו בודקים באופן סדיר את השירותים של וולט, המערכות והנכסים האחרים על מנת לאתר נקודות תורפה באבטחה עליהם. יתרה מכך, גישה למידע האישי על ידי עובדי וולט, הנה מוגבלת והגישה כפופה למה שנדרש לצורך משימות העבודה של העובד.

עדכון אחרון: 25.5.2023