תהליך "הכר את הלקוח״ (KYC - Know Your Customer) לשותפי וולט

אימות העסק וזהות הבעלים

כחלק מתהליך ההרשמה Wolt מבקשת מהשותפים להשלים תהליך אימות זהות והבעלים ואימות מידע עיסקי. בנוסף, לעיתים יהיה צורך לעדכן את פרטי בדיקת הנאותות של השותפים וייתכן וניצור קשר על מנת לעדכן את המידע.

אנא מצא את נספח שירות התשלומים כאן.