תהליך "הכר את הלקוח״ (KYC - Know Your Customer) לשותפי וולט

אימות העסק וזהות הבעלים

כחלק מתהליך ההרשמה אנו מבקשים מבתי העסק השותפים להשלים תהליך אימות זהות והבעלים ואימות מידע הנוגע לעסק. בנוסף, יהיה צורך לעדכן את פרטי בדיקת הנאותות של השותפים מעת לעת וייתכן שנצטרך ליצור אתך קשר על מנת לעדכן את המידע, כשנידרש לכך.

אנא מצא את נספח שירות התשלומים כאן.