Wolt+ kasutajatingimused

Need kasutajatingimused reguleerivad Teie Wolt+ liikmelisuse ostmist, see uueneb automaatselt ja sisaldab Wolti Teenuses määratletud konkreetseid hüvesid ja allahindlusi (edaspidi „Liikmelisus“ või „Wolt+“). Liikmelisusele kehtivad need Wolt+ liitumistingimused ja meie kasutaja kasutajatingimused, mis on siia lisatud viitena.

Partner, Tellimus, Kasutaja, Wolt ja Wolti Teenus on määratletud kasutaja kasutajatingimustes ja neil on sama tähendus, mis on määratletud kasutaja kasutajatingimustes.

1. MIS ON WOLT+?

Wolt+ lühidalt: 

 • Wolt+ liikmelisus kehtib Wolti Teenuses W+ märgiga tähistatud partneritele.

 • Kui teie tellimus on väiksem kui tellimuse minimaalne väärtus või olete väljaspool maksimaalsest kojuveo raadiusest, mille vahemaa mõõdetakse tarneaadressi ja tellitava Partneri aadressi vahel („Kojuveo raadius“), ei ole teil õigust oma liikmelisusega saada tasuta kojuvedu. 

 • Liikmelisus uueneb automaatselt pärast igakuist või iga-aastast makseperioodi, juhul, kui te liikmelisust ei tühista. Saate seda tühistada igal ajal oma kasutajaprofiilis Wolti Teenuse platvormil.

 • Liikmelisust pakutakse kuu- või aastatasu eest, mis tuleb tasuda vastava liitumisperioodi alguses.

 • Liikmelisus kehtib ainult riigis, kust olete selle ostnud.

Wolt+ on automaatselt uuenev liikmelisusprogramm, mis nõuab korduvaid liikmetasu makseid. Liikmelisusega on kasutajal võimalik saada konkreetseid soodustusi ja allahindlusi, mis on määratletud Wolti Teenuses või muudes vastaval hetkel asjakohastes kohtades ning neid saab kasutada Wolti Teenuse kaudu tehtud tellimuste jaoks. 

Liikmelisust ostes nõustute käesolevate Wolt+ kasutajatingmustega ja eritingimustega, mis kaasnevad Wolt+ liikmelisusega. Nõustute ka sellega, et teie makseviisilt võetakse tasu teie liikmelisuse kehtivusaja jooksul korduvalt igas arveldustsüklis, olenevalt teie liikmelisuse tähtajast, kas iga kuu või aasta. Liikmetasu võib muutuda, seega kontrollige kindlasti Wolti Teenuse platvormil täpsemaid detaile liikmelisuse kohta.

Liikmelisusega kaasnevad hüved kehtivad teatud restoranidest ja kauplustest tehtud tellimuste puhul, mille minimaalne tellimuse summa suurus on määratletud Wolti Teenuses.

Liikmelisuse eeliseid saab lunastada ainult teatud restoranides ja kauplustes, mis on toodud välja Wolti Teenuses. Wolt jätab endale õiguse teha ette teatamata muudatusi nende Partnerite osas, kellel on Wolt+ hüved. Liikmelisuse eelised sõltuvad geograafilisest saadavusest ja teie tellimusele võivad rakenduda sellised tasud nagu teenustasud, maksud või muud tasud.

Liikmelisusega on kasutajal õigus saada tarneid kohaleveotasuta valitud Partneritelt, ning muid hüvesid, mille Wolti Teenus aeg-ajalt määrab. Wolt+ kaasatud partnerid on Wolti Teenuses tähistatud W+ märgiga. Otsige partneri nime kõrvalt W+-märk, et näha, milliste partneritega saate Wolt+ hüvesid nautida.

Täiendavad üksikasjad liikmelisuse kohta on saadaval enne Wolti Teenuses tellimuse ostmist ja need sisaldavad olulisi tingimusi, nagu Wolt+ liikmelisuse kasutamise koht ja aeg, saadaolevad hüved, maksumus ja arveldusintervall. Enne ostmist tutvuge liikmelisuse üksikasjadega Wolti Teenuses.

Saate oma liikmelisust vaadata ja hallata, minnes Wolti Teenuse kasutajaprofiili Wolt+ lahtrisse. Saate oma kasutajaprofiili kaudu vaadata ja hallata seadeid, sealhulgas makseviisi, liikmelisuse lõppkuupäeva, järgmist maksekuupäeva ning riiki, kus teie liikmelisus kehtib.

2. WOLT+ SOETAMINE

Saate osta Wolt+ otse Wolti Teenusest, minnes oma kasutajaprofiilil “Hangi Wolt+” nupule või alustades tasuta prooviperioodi vastavalt Wolti Teenusele. Enne Wolt+ ostu kinnitamist näete oma liikmelisuse üksikasju ja saate valida makseviisi.

Liikmelisuse saate osta kuuks või aastaks ja teile esitatakse arve ettemaksuna teie liitumisperioodi alusel. Liikmelisuse ostmisel võetakse teilt esimese arveldustsükli eest ostukuupäeval liitumistasu, mis aktiveerib Wolt+ teie kasutajaprofiilis täpsustatud tähtajaks.

Arveldustsükkel põhineb esialgsel ostukuupäeval ja liikmelisuse ostmisel valitud makseviisilt võetakse tasu vastavalt maksetsüklile. Makseviisi saad muuta oma kasutajaprofiili Wolt+ lahtris. Kui te ei soovi, et Wolti liikmelisus automaatselt uueneks, saate oma liikmelisust tühistada vastavalt allolevale peatükile 4.

Kui me ei saa teie makset töödelda, palub Wolt teil valida muu makseviis. Kui teie makse korduva maksetsükli jooksul ebaõnnestub, jätame endale õiguse teie liikmelisus automaatselt lõpetada või nõuda liitumistasu pärast ettemääratud perioodi, mis arvutatakse tagasiulatuvalt algsest maksetsükli alguskuupäevast.

Võime mõnele kasutajale pakkuda Wolt+ tasuta prooviversiooni või muid liikmelisusega kaasnevaid hüvesid. Tasuta prooviversioonid võivad olla piiratud Wolti Teenuse äranägemisel, sealhulgas tasuta prooviperioodi sobivuse või kestuse alusel. Kui teile pakutakse tasuta prooviperioodi, peate enne tasuta prooviperioodi alustamist lisama liikmelisuse tellimiseks makseviisi.

Uuendame teie liikmelisust automaatselt pärast tasuta prooviperioodi ja võtame tasu selle makseviisi alusel, mille valisite tasuta prooviperioodi alustades. Saate liikmelisuse igal ajal tühistada Wolti Teenuse kasutajaseadete kaudu. Kui liikmelisus mingil põhjusel lõpetatakse, ei ole teil õigust ühelegi järgnevale liikmelisuse tasuta prooviversioonile.

3. LIIKMELISUSE PIIRANGUD

Teie liikmelisus on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ja vaid kasutajaprofiili haldajal on õigus osta Wolt+ liikmelisus. Liikmelisuse hüved kehtivad ainult selles riigis, kus kasutaja liikmelisuse ostis.

Liikmelisuse alusel on teil õigus saada tarneid tasuta kojuveoga nende tellimuste puhul, mis vastavad Wolt+ piirangutele. Näete ainult Wolt+ jaoks sobilikke Partnereid, kes jäävad Wolti Teenuses kohaleveo tarnealasse. Pidage meeles, et teie tellimusele võivad siiski lisanduda teenustasud ja muud tasud.

Wolt+ piirangutele vastavad tellimused on tellimused, mis tehakse Wolt+ Partneri restoranist või kauplusest ning mis vastavad selle Partneri minimaalsele tellimuse summale. Informatsiooni minimaalse tellimuse summa kohta jagatakse teiega liikmelisuse tellimisel ning siis, kui teete tellimusi Wolti Teenuse kaudu. Minimaalse tellimuse summa suurus võib aeg-ajalt varieeruda ning erinevate Wolt+ Partnerite puhul erineda. Woltil on õigus minimaalse tellimuse summa suurust igal ajal mistahes Partneri puhul muuta. Hetkel kehtiv minimaalse tellimuse summa suurus iga Partneri jaoks on alati nähtav Wolt Teenuses ning üleüldine minimaalse tellimuse summa suurus on kommunikeeritud Wolti Teenuse Wolt+ sektsioonis.  

Otsige W+-märki, et näha, millised partnerid tarnivad kohaleveotasuta teie lähedal. Selliste partnerite valik sõltub teie tarneaadressist. See tähendab, et kohaleveotasu kehtib, kui tellite partneritelt, kes on väljaspool määratud tarnevahemaad.

Kui olete asukoha jälgimise lubanud, näete oma praegusest asukohast tarne vahemaa sisse kuuluvaid Wolt+ Partnereid. Kui te pole asukoha jälgimist lubanud või Wolti teenuses tarneaadressi märkinud, näete oma praeguse linna keskel tarnealas olevaid partnereid.

4. WOLT+ LIIKMELISUSE TÜHISTAMINE

Liikmelisuse saate tühistada liikmelisuse uuendamise kuupäevale eelneva päeva jooksul. Saate oma liikmelisuse tühistada Wolti Teenuse kasutajaprofiilil lahtris “Liikmelisuse haldamine”.

Kui tühistate oma liikmelisuse, on teil endiselt juurdepääs Wolt+ eelistele kuni jooksva maksetsükli lõpuni, mille eest olete tasunud. Kõik igakuised maksed ei ole tagastatavad ega ülekantavad ning arveldustsükli jooksul algatatud tühistamiste korral neid ei tagastata. Kui tühistate liikmelisuse tasuta prooviperioodi ajal, lõpetatakse liikmelisus kohe.

Kui osalesite Wolt+ tasuta prooviversioonis või muus liikmelisuse kampaania perioodis, võite esimese 48 tunni jooksul pärast tasumist Wolt+ liikmelisuse tühistada ja saada Wolt+ tasu täieliku tagasimakse (vastavalt vajadusele).

Kui tühistate oma Wolt+ liikmelisuse esimese 48 tunni jooksul, ega ole selle perioodi jooksul Wolt+ Partnerilt sobilikku tellimust esitanud, võib Wolt oma äranägemise järgi teie Wolt+ tasu tagastada.

5. LIIKMELISUSE MUUDATUSED

Wolt võib muuta liikmelisuse tingimusi ja sisu või lõpetada Wolti liikmelisuse pakkumise ühes või mitmes riigis ning jätta endale õiguse seda teha. Siiski ei tee me liikmelisuses muudatusi, mis avaldavad teile märkimisväärset negatiivset mõju, ilma vähemalt 14 päeva ette teatamata. Teie liikmelisustasu suurendavatest muudatustest teatatakse ette kirjalikult 45 päeva. Muudatused jõustuvad automaatselt pärast etteteatamistähtaega, kuid saate oma liikmelisust tühistada vastavalt ülaltoodud punktis 4 toodud juhistele.

Woltil on õigus kasutaja liikmelisus koheselt lõpetada, kui: (i) Kasutaja kuritarvitab Wolti teenust või tekitab kahju Wolti Teenuse või liikmelisuse kasutamisele, Partneritele, Woltile või Wolti töötajatele, (ii) Woltil on alust kahtlustada Kasutaja poolset pettust Wolti Teenuse kasutamise ajal (iii) kasutaja ei täida muul viisil käesolevatest Wolti liikmelisustingimustest või kohaldatavatest seadustest tulenevaid kohustusi. Wolt jätab endale õiguse hoida endale juba makstud liikmelisustasu, kui liikmelisus lõpetatakse selles lõigus määratletud asjaolude tõttu.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Käesolevas Wolti privaatsusavalduses kirjeldatakse meie poolt liikmelisusega seotud isikuandmete töötlemist.

Me ei kasuta ega kogu teilt seoses liikmelisusega mingeid täiendavaid isikuandmeid, välja arvatud teie liikmelisusplaani üksikasjad, sealhulgas hind, makseviis, kehtivusaeg, kaasatud soodustused, ning see, kas teile kehtib minimaalne tellimuse väärtus ja tarnevahemaa.

Wolt töötleb ülaltoodud isikuandmeid, et pakkuda teile liikmelisust teie ja Wolti vahelise lepingu alusel. Kasutame andmeid selleks, et saaksite kasutada oma liikmelisuse eeliseid ning näidata liikmeluse olekut ja hallata oma makseid. Kui võtate ühendust meie klienditoega, kasutame teie esitatud teavet teie küsimustele vastamiseks või kaebuse lahendamiseks.

Wolt töötleb isikuandmeid, et täita oma lepingulisi kohustusi teie ees ning täita juriidilisi kohustusi.

7. CASHBACK’I ANDMISE KORD 

Kasutajatele, kellel on aktiivne Wolt+ liikmelisus, võib Wolt otsustada anda soodustust cashback’i näol, kui Partneri müügikohas kaasa ostetud (takeaway) tellimused vastavad teatud nõuetele, mis on loetletud allpool:

 • Kasutaja saab 5% Wolt krediiti Partneri müügikohast kaasa ostetud tellimuse väärtusest.

 • Cashback soodustuse kaudu ühe ostu eest antava krediidi maksimaalne koguväärtus on 5 Eur.

 • Cashback soodustust saab kasutada kõigi Wolt+ Partnerite müügikohtades, mis võimaldavad kaasa ostmist müügikohas.

 • Cashback’i kaudu saadud Wolt krediidi kehtivusaeg on täpsustatud Wolt Teenuses.

 • Krediiti ei saa välja lunastada rahas ja seda saab kasutada ainult Wolt Teenuse raames.

 • Cashback’i ei anta alkoholiostude, heategevuslike annetuste, kinkekaartide ostude või tellimuste uuendamise/ostude eest.

 • Wolt jätab endale õiguse blokeerida cashback’i andmine kasutajale, kelle Wolt+ liikmelisuse tellimuse eest tehtud makse on jooksval perioodil hilinenud/tasumata.

8. VEAD JA KAEBUSED

Kui märkate oma tellimuse makseviisil volitamata tasusid või kui teil on tellimuse kohta kaebus, võtke viivitamatult ühendust klienditoega aadressil support@wolt.com. Tellimus ja/või selle funktsioonid võivad erinevatel põhjustel olla kättesaamatud, ebatäpsed või aeg-ajalt katkenud ning Wolt ei vastuta sellise kättesaamatuse eest.

Wolt+ ja kogu selle kaudu juurdepääsetav teave on esitatud kättesaadavuse alusel vaid teavitamise eesmärgil. Me ei anna mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas, kuid mitte ainult, tellimuse täpsuse või täielikkuse või selle kättesaadavuse kohta.

Kohaldatavate seadustega lubatud täies ulatuses loobume kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest või kaubeldavusest ja tellimuse konkreetseks otstarbeks sobivusest.