Wolti Privaatsuspõhimõtted

Wolt võtab andmekaitset tõsiselt. Privaatsus ja infoturve on Wolt'i tegevuses kesksed põhimõtted. Käesolevates privaatsuspõhimõtetes kirjeldatakse peamisi põhimõtteid ja tavasid, mida me järgime, et tagada Teie privaatsuse austamine meie teenuste kasutamisel.

Wolt Enterprises Oy, kohalikud erinevates riikides asuvad Wolt ettevõtted ja DoorDash Inc., mis kuuluvad samasse kontserni („Wolt”, „meie”), töötlevad Wolti rakenduse (“Wolti Äpp”) kaudu Wolti toidu- ja jaetellimisteenuste kasutajate ning teiste Wolti tarneteenuste ja toodete kasutajate ja veebilehe wolt.com („Veebileht”) külastajate isikuandmeid.

Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes viitab sõna „Wolti Teenused” nii Veebilehele kui ka Wolti Äpp’ile ja teistele Wolti poolt kasutajatele osutatavatele teenustele. Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes viitab sõna „Kasutaja” või „teie” nii meie kui ka meie kontserni ettevõtete klientidele, Wolti tarneteenuse kasutajatele, meie kliendi organisatsiooni esindajatele ja teistele kliendi organisatsiooni volitatud kasutajatele, potentsiaalsetele klientidele ja Wolti Teenuste Kasutajatele.

Meie Privaatsuspõhimõtetes selgitatakse näiteks seda, milliseid isikuandmeid me töötleme, kuidas isikuandmeid töödeldakse ja kuidas saate andmesubjektina oma õigusi kasutada (nt. õigus esitada vastuväiteid, õigus tutvuda andmetega).

Mõnede meie teenuste suhtes võidakse kohaldada eraldi privaatsuspõhimõtteid. Kui konkreetse teenuse suhtes kohaldatakse eraldi privaatsuspõhimõtteid, teavitame sellest kõnealuse teenuse juures.

Käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid võib aeg-ajalt värskendada, et kajastada meie andmete töötlemise tavasid või muud muudatusi. Kehtiva versiooni leiate Veebilehelt. Me ei tee käesolevates Privaatsuspõhimõtetes olulisi muudatusi ega vähenda nende Kasutajate õigusi, ilma et teid sellest teavitaksime.

1. VASTUTAV(AD) TÖÖTLEJA(D)

Käesolev privaatsusavaldus kehtib Wolti poolt isikuandmete töötlemise kohta. Wolt on osa tehnoloogiaettevõttest DoorDash, Inc., mille ametlik aadress on 303 2nd St, Suite 800, San Francisco, CA 94107, USA. Me moodustame ühe meeskonna ja mõnikord võime koos otsustada isikuandmete töötlemise üle.

Seoses kasutajate isikuandmete töötlemisega allpool nimetatud riikides tegutsevad Wolt Enterprises Oy ja Wolti kohalik kontserni äriühing ühise töötlejana. See tähendab, et Wolt Enterprises Oy ja Wolti kohalik kontserni äriühing määravad koos eesmärkide ja viisi, kuidas isikuandmeid töödeldakse. Allpool on loetletud riigipõhised ühised vastutavad töötlejad:

Wolt Eesti OÜ, Aia 10 a, 10111, Tallinn, Eesti, kui kasutaja asub Eestis,

Wolt Enterprises Oy on määratud vastutama kõigi Wolt Grupi isikuandmetega seotud registreeritud taotluste ja küsimuste eest kohalike ühiste töötlejate nimel.

Wolt pakub ka tarneteenust ka teistele ettevõtetele (näiteks Wolt Drive API ja e-kaubanduse integratsioonid). Sellisel juhul on Wolt andmetöötleja nende töötlemistoimingute osade puhul, mis on seotud tarne vastuvõtmise, haldamise ja lõpetamisega ning tarne edastamise ja kinnitamisega asjaomasele ettevõttele.

2. WOLTI KONTAKTANDMED

Wolt Enterprises Oy

Registrikood: 2646674-9

Postiaadress: Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Soome

Meiliaadress: support@wolt.com

Andmekaitseametnik: Wolt on määranud andmekaitseametniku, kellega saate ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu või saates e-maili aadressile: privacy@wolt.com.

3. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA ANDMEALLIKAD

Me töötleme isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik ja asjakohane konkreetse töötlemise eesmärgi jaoks. Meie kogutud ja töödeldavad isikuandmed jagatakse üldiselt kahte liiki andmeteks: Kasutajaandmed ja Kasutusandmed.

Kasutajaandmed

Kasutajaandmed on isikuandmed, mis kogutakse vahetult teie või meie Kliendi Organisatsiooni käest, kelle nimel te Wolti Teenuseid kasutate („Kliendi Organisatsioon”). Me võime koguda Kasutajatelt ja Kliendi Organisatsioonidelt Kasutajaandmeid erineval viisil, sealhulgas siis, kui sõlmitakse ärikliendiga teenusleping või kui Kasutajad registreerivad end Wolti Teenuste Kasutajaks, tellivad uudiskirja või täidavad vormi. Lisaks võtke palun arvesse, et me kogume mh andmeid mistahes tehingu ja makse kohta, mida te Wolti Teenuste kaudu sooritate.

Kasutajaandmed, mis on vajalikud Wolti Teenuste kasutamiseks

Järgnevad isikuandmed, mis on meie poolt kogutud ja mida me töötleme, on vajalikud selleks, et nõuetekohaselt täita lepingut, mis on sõlmitud teie ja ka meie vahel ja meie õigustatud huvi jaoks kui me täidame oma lepingulisi kohustusi äriklientide ees ning meie seaduslike kohustuste täitmiseks.

Pärast meie ja Kliendi Organisatsiooni vahelise teenuslepingu sõlmimist esitab Kliendi Organisatsioon meile teie ees- ja perekonnanime ja meiliaadressi.  

Kui registreerite Wolti Teenuste Kasutajaks ja loote Kasutajakonto, peate andma meile järgmise teabe:

 • ees- ja perekonnanimi

 • telefoninumber 

 • meiliaadress 

 • teie maksevahendi(te)ga seotud teave, näiteks teie maksevahendi(te) number ja maksevahendi(te) aegumiskuupäev (nõutav Wolti Teenuste kaudu toidu ja teiste toodete tellimiseks, kuid Wolt seda ei säilita, kuna Wolt kasutab maksete töötlemiseks kolmandast isikust teenusepakkujat)

Kasutajaandmed, mida annate meile vabatahtlikult ja Wolti teenuseid kasutades

Teie kasutaja- või kliendikogemuse parandamiseks võite meile anda järgmise teabe: 

Täiendav kontoteave:

 • foto

 • kohaletoimetamise aadress

 • asukohaandmed (kui nõustute oma asukohaandmete töötlemisega)

 • partneripõhine boonuskaart või osalemine muus püsikliendiprogrammis, kui see on Teie riigis kohaldatav

 • vanusepiiranguga kaupade tellimisel vanus ja

 • muu teave, mille esitate kas kasutajakonto loomisel või hiljem oma kontoprofiili muutmisel 

Muu teave. Me võime samuti töödelda muud teie poolt vabatahtlikult esitatud teavet, näiteks:

 • teave, mis on seotud Teie Woltilt või Wolt teenuste kaudu tehtud tellimustega (näiteks ostetud tooted, erijuhised, tellimuse kuupäev ja kellaaeg, tellimuse kogusumma ja muu tellimuse ajalugu)

 • teave, mida annate hinnangute ja kommentaaride andmisel või küsitlustele vastamisel

 • lemmikrestoranid või -kaupmehed ja muud eelistused

 • turunduseesmärkidel nõustumised ja keeldumised ning

 • teave, mida annate suheldes meiega telefoni teel või meilisõnumiga või vestlussõnumiga, sealhulgas teie poolt meie klienditeenindusse tehtud kõnede salvestused

Lisaks teilt ja Kliendi Organisatsioonilt kogutud Kasutajaandmetele, töötleme ka teatud isikuandmeid, mida kolmandast isikust teenusepakkujad teie kohta annavad. Näiteks äriklientide puhul võime töödelda ettevõtte kontaktisiku andmeid, et võimaldada ettevõttega suhtlemist ja turundust ning kliendisuhte haldamist. Sellised andmed saadakse peamiselt avalikest allikatest, näiteks kohalikest äriregistritest, seda tüüpi teabeteenuseid pakkuvatest ettevõtetest või ettevõtetest endist.

Kui Teie tellimus sisaldab tooteid või teenuseid, mis võivad viidata teatud terviseseisundile või muudele tundlikele (erikategooria) isikuandmetele, peab Wolt töötlema neid andmeid, et pakkuda teile Wolt teenuseid. Lisaks tellimuse sisule võib see hõlmata näiteks retseptiravimite puhul ka meditsiinilisi retseptiandmeid. Wolt järgib kõiki täiendavaid kaitsemeetmeid, mis võivad selliste isikuandmete töötlemisel kehtivate seaduste ja määruste kohaselt kehtida. Kui kohaldatavad seadused seda nõuavad, küsib Wolt selliste isikuandmete töötlemiseks eraldi nõusolekut ja Te võite sellise nõusoleku igal ajal oma profiili seadete kaudu tagasi võtta või võtta ühendust Wolt'i klienditoega aadressil support@wolt.com.

Kui logite sisse oma Facebooki konto kaudu, jagab Facebook meiega teie isikuandmeid, näiteks Teie profiilipilti, näidisvalikut Teie Facebooki sõpradest ja Teie Facebooki IDd. Kuigi Wolt haldab oma lehekülge Facebookis, on nii Wolt kui ka Facebook teie isikuandmete ühised vastutavad töötlejad. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta Facebookis leiate Meta privaatsuspoliitikast.

Kasutusandmed

Kasutusandmed tekivad kasutaja poolt Wolt teenuste kasutamisel. Kuigi me tavaliselt ei kasuta Kasutusandmeid Teie isiku tuvastamiseks, võib Teid nendest mõnikord tuvastada kas üksi või kombinatsioonis või seoses Kasutajaandmetega. Sellistel juhtudel võib Kasutusandmeid kehtivate seaduste alusel samuti isikuandmeteks pidada ja me käsitleme selliseid andmeid isikuandmetena.

Me võime automaatselt koguda järgmisi Kasutusandmeid, kui külastate või suhtlete Wolt Teenustega:

 • teave, mis kirjeldab Teie seadet

 • või brauserit ja Wolt'i rakendust, nende versioone, funktsioone, võimalusi ja seadeid

 • teave Teie operaatori, internetiteenuse pakkuja ja võrguühenduse tüübi kohta, sealhulgas Teie IP-aadressi kohta

 • Teie seadme või kolmandate isikute poolt rakenduse müüjatele või reklaamijatele antud tunnused või meie endi poolt loodud tunnused

 • riigi, asukoha, ajavööndi ja geo-IP-tasandi asukohateave

Kui Te kasutasite Wolt Teenusele viitavat linki või Wolt Teenuses sisalduvaid linke:

 • üksikasjad Teie suhtluse ja Wolt Teenuste kasutamise kohta. See hõlmab näiteks kasutusmustreid, milliseid funktsioone Te kasutate, reklaami, osalemist konkreetses kampaanias ja pakkumiste muljeid ja interaktsioone ning teavet tellimuste kohta.

 • andmed meie reklaamipartnerite algatatud tehingute jälgimiseks ja aruandluseks, sealhulgas ajatemplid ja eespool nimetatud tunnused.

Üksikasjad selle kohta, kuidas kontrollida reklaami ja analüütilisi identifikaatoreid Teie seadmes, leiate allpool jaotisest "Küpsised ja muud tehnoloogiad".Küpsised ja muud tehnoloogiad

Kui Kasutajad külastavad Wolti Teenuseid, siis kasutame Kasutusandmete ja muu teabe kogumiseks ja säilitamiseks mitmesuguseid tehnoloogiaid, sealhulgas küpsiseid, veebilehe andmete salvestamist ning veebi- ja rakenduste telemeetriat.

Küpsised ja teised veebilehe andmed, mis võimaldavad meil tuvastada Wolti Teenuste Kasutajaid ning hõlbustada Wolti Teenuste kasutamist ja saada koondteavet meie külastajate kohta. See aitab meil tõhustada Wolti Teenuseid ja pakkuda meie Kasutajatele paremat klienditeenindust. Küpsised ja muud veebilehe andmed ei kahjusta Teie seadet ega faile. Me kasutame küpsiseid ja muid veebilehe andmeid, et kohandada Wolti Teenuseid ja meie poolt pakutavat teavet vastavalt meie Kasutajate konkreetsetele huvidele. Pane tähele, et erinevate küpsiste säilitusaeg on piiratud ja varieerub vähem kui minutist kuni lõpmatuseni või kuniks see spetsiifiline küpsis kustutatakse.

Saate hallata küpsiste eelistusi, mille olete varem esitanud, klõpsates siin.

Kasutajad võivad oma veebibrauseris küpsised keelata. Alltoodud lingid annavad näiteks teavet selle kohta, kuidas kohandada küpsiste ja teiste veebiandmete seadeid mõnedes enimkasutatavates brauserites: 

Pange tähele, et mõned Wolti Teenuste osad ei pruugi korralikult töötada, kui küpsiste kasutamine on keelatud.

Wolti Teenused kasutavad pseudonüümseid identifikaatoreid teie Äpp’i ja teenuse kasutamise ja eelistuste jälgimiseks ja ennustamiseks.

Wolt kasutab muuhulgas oma reklaamipartnerite algatatud tehingute kontrollimiseks ja aruandluseks ainult seansipõhiseid kolmanda osapoole jälgimistehnoloogiaid.

Küpsiste eelistusi saate hallata meie veebisaitide küpsiste bänneri kaudu.

Wolt Appi kaudu saate hallata ka oma suhtlus- ja muid privaatsusseadeid.

Wolt külastajate tuvastamise saab iOS ja Android mobiilseadmetes keelata, muutes oma seadeid (iOS-i puhul: Seaded → Wolt → Wolt seaded → Jälgimise piiramine ja Androidi puhul: Wolt-rakendus → profiilileht → seadete ikoon paremas ülemises nurgas).

Reklaami identifikaatorid saab  tavaliselt iOS mobiilseadmes blokeerida, lülitades sisse Limit Ad Tracking saki (Settings -> Privacy -> Advertising -> Limit Ad Tracking). Reklaami identifikaatori kohta ülevaate ja rohkema teabe saamiseks vt Apple Advertising and Privacy site.

Wolt kasutab erinevaid allpool loetletud kolmanda osapoole analüütika- ja telemeetriapakkujaid, turundus- või partnerturundusteenuse pakkujaid ja muid meie klienditarkvarasse integreeritud teenuseid:

Nimi

Ettevõte

Eesmärk

Ettevõtte teenusetingimused

Google Analytics

Google

Külastus- ja kasutusanalüüs

Link

Google AdSense

Google

Reklaamide sihtgrupile suunamine

Link

Google Tag Manager

Google

Analüütika ja aruandlus

Link

Upwave

Upwave

Analüütika, turundus ja aruandlus Wolti äpis

Link

AppsFlyer

AppsFlyer

Analüütika, turundus ja aruandlus Wolti äpis

Link

hCaptcha

Intuition Machines, Inc.

Botide tuvastamine ja vältimine ning aruandlus

Link

Bugsnag

SmartBear Software Inc.

Veasündmuste ja toimivuse jälgimine veebisaitidel ja äppides

Link

Facebook Graph API

Meta

Reklaamide haldamine

Link

Facebook Pixel

Meta

Reklaam/tulemuslikkuse jälgimine

Link

Firebase

Firebase

Mobiili- ja veebirakenduste arendusplatvorm

Link

Intercom

Intercom

Vestlus klienditoega

Link

Ravelin

Ravelin

Pettuse tuvastamine ja ennetus

Link

Riskified

Riskified

Maksepettuste vältimine

Link

Adform

Adform

Veebireklaamide haldamine ja edastamine

Link

Floodlight

Floodlight

Reklaam/tulemuslikkuse jälgimine

Link

Microsoft Clarity

Microsoft

Kasutaja kuumakaartide analüüs

Link

Interspace

Interspace (Accesstrade)

Sidusettevõtte turundusplatvorm

Link

Microsoft Bing

Microsoft

Otsingumootor

Link

Iterable

Iterable

Turunduse automatiseerimine

Link

LinkedIn InsightTag

LinkedIn Marketing Solutions

Reklaam/tulemuslikkuse jälgimine

Link

Taboola Pixel

Taboola

Reklaam/tulemuslikkuse jälgimine

Link

TradeDoubler

TradeDoubler

Reklaam/tulemuslikkuse jälgimine

Link

Twitter Universal Website Tag

Twitter Ads

Reklaam/tulemuslikkuse jälgimine

Link

Yahoo

Yahoo

Reklaam/tulemuslikkuse jälgimine

Link

Reddit Pixel

Reddit Ads

Reklaam/tulemuslikkuse jälgimine

Link

Sentry

Sentry.io

Funktsionaalne tarkvara

Link

Pange tähele, et kõiki ülaltoodud teenusepakkujaid ei kasutata tingimata igal ajal või kõigis piirkondades.

4. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

Me töötleme isikuandmeid ainult sel määral, mis on vajalik ja asjakohane konkreetsetel töötlemise eesmärkidel. Pange tähele, et samaaegselt võib kehtida üks või mitu järgmistest eesmärkidest ja õiguslikest alustest.

Esiteks, Wolt töötleb teie isikuandmeid, et täita oma lepingulisi kohustusi Teie või kliendiorganisatsiooni ees, näiteks ulatuses, mis on vajalik selleks, et:

 • pakkuda teile Wolt'i teenuseid teie ja Wolt'i või kliendiorganisatsiooni ja Wolt'i või Wolt Drive'i kliendi ja Wolt'i vahelise lepingu alusel;

 • täita Teie ja Wolt'i vahelist lepingut ning Teie tellimuse haldamiseks ja kättetoimetamiseks, samuti Teiega suhtlemiseks tingimuste, privaatsuspoliitikate või muude lepinguga seotud oluliste muudatuste kohta;

 • Teie maksete haldamiseks või tagasimaksete tegemiseks (kui see on asjakohane) ja meie partneritele (restoranid, jaemüüjad ja meie kulleripartnerid, edaspidi koos ka "Partner") Teie tellimuse ettevalmistamiseks või kohaletoimetamiseks vajaliku teabe edastamiseks; ja

 • Teie küsimustele vastamiseks või Teile tugiteenuse osutamiseks, kui võtate meiega ühendust.

Teiseks võime töödelda Teie isikuandmeid, kui on olemas asjakohane ja põhjendatud huvi (st õigustatud huvi), et juhtida, hoida ja arendada meie äritegevust või luua ja säilitada kliendisuhteid. Kui me otsustame kasutada Teie andmeid õigustatud huvi alusel, kaalume oma huve Teie õiguse vastu eraelu puutumatusele ja näiteks pakume Teile lihtsasti kasutatavat loobumisvõimalust meie turundussõnumitest ja kasutame võimaluse korral pseudonüümseid või mitte-isikuandmeid. Teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele õigustatud huvi alusel. Wolt võib siiski keelduda sellise vastuväite arvestamisest vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele, näiteks kui töötlemine on vajalik õigusnõuete ettevalmistamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Me töötleme Teie isikuandmeid vajalikul määral ja õigustatud huvi alusel, näiteks:

 • nõuete käsitlemiseks, võlgade sissenõudmiseks ja õiguslike menetluste läbiviimiseks. Samuti võime töödelda andmeid pettuse ja meie teenuste väärkasutuse ennetamiseks ning teabe, süsteemi ja võrgu turvalisuse ja ohutuse tagamiseks.

 • Teiega ühendust võtmiseks seoses Wolt teenustega ja teavitamaks Teid nendega seotud muudatustest või teie hinnangut või tagasiside küsimiseks Wolt teenuste kohta.

 • Wolt Teenuste pakkumiseks Teile või näitamaks Teeile Wolt Teenuste kaudu suunatud või isikustatud reklaami või et saata Teile muul viisil suunatud turundust teenuste või toodete kohta, mis võivad Teid huvitada. Sellise sihtrühma moodustamiseks võime töödelda eespool Kasutusandmeid käsitlevas osas loetletud teavet. Pange tähele, et kui kohaldatavad seadused seda nõuavad, põhineb isikuandmete töötlemine turunduslikel eesmärkidel Teie nõusolekul (vt ka jaotist "Otseturundus" allpool).

 • selleks, et parandada Wolt Teenuste kvaliteeti ja arendada meie äritegevust, näiteks analüüsides Wolt Teenuste kasutamise suundumusi, töödeldes andmeid, mis on seotud Teie Wolt Teenuste kasutamisega.

 • selleks, et tagada, et meie teenused vastaksid Teie vajadustele, isikuandmeid võib kasutada näiteks kliendirahulolu-uuringute tegemiseks. Kui võimalik, teeme seda ainult koondatud, mitte-isiksustatud andmeid kasutades.

 • selleks, et töödelda Teie andmeid Wolt kontserni siseselt vastavalt käesolevatele privaatsuspõhimõtetele.

Teie isikuandmete töötlemisel Teile Wolti teenuste osutamise eesmärgil, samuti muudel eespool nimetatud eesmärkidel võime kasutada töötlemisel automatiseeritud vahendeid, mis võivad hõlmata ka automatiseeritud otsuste tegemist.

Lisaks võime töödelda Teie isikuandmeid oma juriidiliste kohustuste haldamiseks ja täitmiseks. See hõlmab andmeid, mida töödeldakse meie raamatupidamiskohustuste täitmiseks ja teabe esitamiseks asjaomastele asutustele, näiteks maksuametile või õiguskaitseasutustele vastavalt kohustuslikele õigusnormidele.

Mõnes Wolt teenuste osas võidakse Teilt nõuda nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. Näiteks Wolt Appi raames võite hallata oma turundus- ja muid lubasid. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võite selle igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust või muutes vastavat nõusoleku seadistust näiteks Wolt Appis.

Iisraelis asuvatele kasutajatele: Wolt teenustele sisenedes, nendega ühendust võttes, neile juurdepääsu võimaldades või neid kasutades nõustute ja nõustute käesolevas privaatsusavalduses sätestatud tingimustega, sealhulgas teie isikuandmete kogumise, töötlemise, edastamise ja kasutamisega, mida kogutakse Wolt teenuste raames, ning sellist nõusolekut käsitletakse teie isikuandmete töötlemise õigusliku alusena vastavalt privaatsusavaldusele. Kui te ei nõustu ühegi siin sätestatud tingimusega, ei tohi te Wolt Teenustele juurde pääseda ega neid kasutada. Samuti tunnistate ja kinnitate, et te ei ole kohustatud meile oma isikuandmeid edastama ja et need andmed on meile vabatahtlikult esitatud.

Töötlemise õiguslikud alused

Wolt töötleb teie isikuandmeid, et täita oma lepingulisi kohustusi teie või Kliendi Organisatsiooni ees ja täita oma seadusest tulenevaid kohustusi. Lisaks töötleme teie isikuandmeid, et järgida meie õigustatud huvi selleks, et juhtida, säilitada ja arendada oma äri ning luua ja säilitada kliendisuhteid. Lähtudes andmete töötlemisel oma õigustatud huvidest, kaalume me teie huvisid privaatsuse tagamisel, näiteks anname teile lihtsalt kasutatava võimaluse meid teavitada sellest, kui soovite meie turundusteated keelata ja võimaluse korral kasutada pseudonüümset või mittetuvastatavat teavet.

Wolti Teenuste mõnes osas võidakse teil paluda anda oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Sellisel juhul ei töödelda teie isikuandmeid enne nõusoleku andmist ja te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

5. ANDMETE EDASTAMINE VÄLJASPOOL EUROOPAT ASUVATESSE RIIKIDESSE

Wolt hoiab teie isikuandmeid peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas. Samas on meil teenusepakkujaid ja tegevusi mitmes geograafilises asukohas. Sellisel viisil võime meie ja meie teenusepakkujad edastada teie isikuandmeid või saada neile juurdepääsu väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Kasutaja asukohariiki. 

Me võtame meetmeid, et tagada Kasutajate isikuandmete piisav kaitse nendes piirkondades, kus neid töödeldakse.  Me pakume piisavat kaitset isikuandmete edastamisel väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse mitmete meie teenuseosutajatega sõlmitud lepingute alusel, mis põhinevad tüüplepingutingimustel või kasutades muid asjakohaseid kaitsemeetmeid. 

Lisateavet isikuandmete edastamise kohta saate, kui võtate meiega ühendust ülalnimetatud aadressidel. 

6. VASTUVÕTJAD

Me jagame teie isikuandmeid ainult Wolti organisatsiooni kaudu, juhul kui ja ulatuses, mis on vajalik käesolevate Privaatsuspõhimõtete eesmärkide täitmiseks.

Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate isikutega väljaspool Wolti organisatsiooni, välja arvatud juhul, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:

Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes sätestatud eesmärkidel ja volitatud teenusepakkujatele

Kui kolmandad isikud (näiteks teie tellimusi valmistavad restoranid ja tellimust kohale toimetavad kullerpartnerid ja Kliendi Organisatsioonilt, kes teie tellimuse eest tasub või muud kolmandad isikud) vajavad juurdepääsu teie isikuandmetele, et me ja vastavad kolmandad isikud saaks Wolti Teenuseid osutada, siis anname me neile kolmandatele isikutele teie andmed töötlemiseks. Peale selle võime edastada teie isikuandmeid töötluseks meie tütarettevõtetele või volitatud teenusepakkujatele ja partneritele, kes ostuavad teenuseid meile või meiega koostöös (sealhulgas andmete salvestamine, arvestus, müük ja turundus) ja makseteenuse osutajatele, et töödelda teie poolt meile tehtud makseid.

Kui kolmandad isikud Wolti nimel andmeid töötlevad, rakendab Wolt asjakohaseid lepingulisi ja organisatsioonilisi meetmeid tagamaks, et teie andmeid töödeldakse eranditult käesolevates Privaatsuspõhimõtetes määratletud eesmärkidel ja kooskõlas kõigi kohaldatavate seaduste ja määrustega ning vastavalt meie juhistele ja asjakohasele konfidentsiaalsuskohustusele ja turvameetmetele.

Palun pidage meeles, et kui te esitate isikuandmeid otse kolmandale isikule, näiteks Wolti Teenustes oleva lingi kaudu, siis lähtutakse andmete töötlemisel tavaliselt kolmandate isikute põhimõtetest ja standarditest.

Koostöös Partneritega Wolti Teenuste osutamisel

Kui kolmandad osapooled (nt Partnerid, kes teie tellitud tooted kokku panevad ja/või kohale toimetavad, meie kullerpartnerid, kes teie tellimuse kohale toimetavad, ja Klientorganisatsioonid, kes võivad teie tellimuse eest tasuda) vajavad Wolti Teenuste osutamiseks juurdepääsu teie isikuandmetele, edastame neile vajalikud isikuandmed.

Isikuandmed, mille edastame Partnerile ja vajaduse korral tema emaettevõttele või frantsiisiandjale, hõlmavad muu hulgas teie nime ja teie ostuga seotud andmeid, sealhulgas ostukoha andmeid, tellimuse numbrit, tellimuse esitamise ja kohaletoimetamise aega, kohaletoimetamise viisi, tellitud tooteid ning kommentaare ja tagasisidet, mille olete tellimuse kohta jätnud. Jagame neid andmeid selleks, et Partner saaks tellimuse ette valmistada, sealhulgas tooted poest ära tuua ning tagada Partneri pakutava teenuse ja Wolti pakutava tootevaliku kvaliteet ning Partneri juriidiliste kohustuste täitmine. Kui Partner töötleb neid andmeid oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, näiteks teie suhtes oma juriidiliste kohustuste täitmiseks, on Partner nende isikuandmete sõltumatu vastutav töötleja ning vastutab oma töötlemistoimingute seaduslikkuse eest.

Kui teil on Partneri sooduskaart või kliendikaart ja saate Wolti Teenuste lehel Partnerile tellimust esitades oma kaardi andmed sisestada, et tellimused vastavalt Partneri kehtestatud tingimustele oma Partneri kliendikontoga siduda, siis edastab Wolt need andmed Partnerile, misjärel on Partner nende isikuandmete sõltumatu vastutav töötleja ja vastutab oma töötlemistoimingute seaduslikkuse eest.

Samuti võime tellimust ette valmistavale partnerile edastada teie telefoninumbri, kui see on vajalik näiteks selleks, et küsida, kas aktsepteerite tellimuses asendustooteid, teavitada teid, et tellimusest on mõni toode puudu, või küsida selgitusi erisoovide kohta.

Õiguslikel põhjustel ja seoses kohtumenetlusega

Võime teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega väljaspool Wolti, kui usume, et isikuandmetele ligipääs ja kasutamine on põhjendatud ja vajalik, et: (i) täita kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi ja/või kohtumäärusi; (ii) pettuse, kuritegevuse, turva- või tehniliste probleemide avastamiseks, ennetamiseks või muul viisil haldamiseks; ja/või (iii) Wolti, Kasutajate või üldsuse huvide, omandi või ohutuse kaitsmiseks seadusega ettenähtud ulatuses. Võimaluse korral teavitame teid sellisest töötlemisest.

Teistel õigustatud põhjustel

Kui Wolt on üheks osapooleks äriühingute ühinemises, omandamises või vara müümises, võime teie isikuandmeid edastada asjaomasele kolmandale isikule. Kuid ka sellisel juhul tagame jätkuvalt kõikide isikuandmete konfidentsiaalsuse. Teavitame kõiki asjaomaseid Kasutajaid, kui isikuandmeid edastatakse või neile kohaldatakse erinevaid privaatsuspõhimõtteid. 

Teie selgesõnalise nõusoleku korral

Võime teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega väljaspool Wolti, kui selleks on teie selgesõnaline nõusolek. Teil on õigus selline nõusolek igal ajal tagasi võtta.

7. SÄILITAMISPERIOOD

Wolt ei säilita teie isikuandmeid kauem kui seaduslikult lubatud ja vajalik Wolti Teenuste või nende asjaomaste osade osutamiseks. Säilitamisperiood sõltub teabe olemusest ja töötlemise eesmärgist. Seetõttu võib maksimaalne säilitamisperiood sõltuvalt kasutusotstarbest olla erinev. Wolt teeb  mõistlikke pingutusi, et hoida isikuandmed korrektsed ja kustutada ebaõiged või mittevajalikud isikuandmed.

Enamik isikuandmeid, mida säilitatakse Wolti Teenustega seotud Kasutajakontol, kustutatakse 90. päeva möödumisel pärast seda, kui Kasutaja kustutab oma Wolti Teenustega seotud Kasutajakonto. Seejärel võib osa Wolti Teenustega ja Kasutajakontoga seotud isikuandmetest säilitada ainult niikaua, kui selline töötlemine on seadusega ette nähtud või kui see on mõistlikult vajalik meie juriidiliste kohustuste või õigustatud huvide teostamise eesmärgil, näiteks nõuete lahendamise, raamatupidamise, ettevõttesisese aruandluse ja vaidluste lahendamise eesmärgil. Kõik Wolti Teenustega seotud Kasutajakontol olevad isikuandmed kustutatakse 10. aasta jooksul pärast seda, kui Kasutaja on Wolti Teenustega seotud Kasutajakonto kustutanud, välja arvatud isikuandmed, mida vajatakse teatud harvadel juhtudel, nt. kohtumenetluses.

Nende Kasutajate Analüütikaandmed, kellel ei ole Wolti Teenustega seotud Kasutajakontot, säilitame 90 päeva.

8. TEIE ÕIGUSED

Juurdepääsuõigus

Teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele, mida me töötleme ja saada nende kohta teavet. Võimaldame teil vaadata teatud andmeid teie Wolti Teenuste Kasutajakonto kaudu või taotleda meilt koopiat teie isikuandmetest, kasutades selleks meie  ülaltoodud aadressi.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus

Kui andmeid töödeldakse Kasutaja antud nõusoleku alusel, võib Kasutaja oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine võib tähendada teie jaoks Wolti Teenuste piiratud funktsionaalsust. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Õigus andmeid parandada

Teil on õigus nõuda meie poolt teie kohta säilitatud ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist, võttes selles osas meiega ühendust. Te saate oma teatud isikuandmeid Wolti Teenustes oma Kasutajakonto kaudu parandada või värskendada. 

Õigus andmeid kustutada

Samuti võite taotleda, et me kustutaksime teie isikuandmed oma süsteemidest, näiteks kui andmed pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid esmaselt koguti. Täidame sellise taotluse, välja arvatud juhul, kui meil on õiguslik alus andmeid mitte kustutada. Palun, pange tähele, et kui soovite andmeid kustutada, ei pruugi meil olla võimalik teile osutada Wolti Teenuseid või nende teatud funktsioone.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil võib olla õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete teatud töötlemisele, kui neid  andmeid töödeldakse muudel eesmärkidel, kui Wolti Teenuste osutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks. Näiteks võite taotleda, et me lõpetaksime teie isikuandmete töötlemise otseturunduse või profileerimise eesmärkidel, kui vastav töötlus toimub õigustatud huvi alusel. Kui te ei soovi oma isikuandmete edasist töötlemist, võib see tähendada teie jaoks Wolti Teenuste piiratud funktsionaalsust.

Õigus piirata oma andmete töötlemist

Võite taotleda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist näiteks siis, kui teie andmete kustutamine, parandamine või vastuväidete esitamine on pooleli ja/või kui meil ei ole õiguslikku alust teie andmeid töödelda. Kui töötlemine on piiratud, siis teie andmed ainult salvestatakse ja neid ei töödelda edasi. Näiteks kui vaidlustate oma andmete õigsuse, on selliste andmete töötlemine piiratud, kuni on tagatud andmete korrektsus. See võib aga tähendada teie jaoks Wolti Teenuse piiratud funktsionaalsust.

Õigus andmeid üle kanda

Kui töötlemine toimub automatiseeritud viisil ja lepingu või nõusoleku alusel, on teil õigus saada enda poolt edastatud isikuandmeid struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus ning edastada need andmed iseseisvalt kolmandatele isikutele.

Kuidas oma õigusi kasutada

Ülal nimetatud õiguste kasutamiseks saate meile ülaltoodud aadressidel saata kirja või e-kirja, kus on toodud järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, meiliaadress ja telefoninumber. Võime küsida lisateavet, mis on vajalik Kasutaja isiku tuvastamiseks. Me võime tagasi lükata või küsida tasu taotluste eest, mis on põhjendamatult korduvad, ülemäärased või ilmselgelt alusetud. 

9. OTSETURUNDUS

Võime teile saata teavet, uudiseid ja pakkumisi Wolti teenuste kohta teie ja Wolti vahelise kliendisuhete alusel. Muudel juhtudel ei saada me teile otseturundust ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Kasutajal on õigus seoses turundussõnumitega igal hetkel keelata meil kasutada Kasutaja isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, turu-uuringute ja profileerimise eesmärgil, pöördudes meie poole ülaltoodud aadressil või kasutades Wolti Teenuste funktsioone (Profile -> Settings -> Push marketing opt-out ) või kasutades tellimuse tühistamise võimalust igas otseturundussõnumis.

10. KAEBUSE ESITAMINE

Kui Kasutaja leiab, et meie isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega, võib Kasutaja esitada selle kohta kaebuse kohalikule andmekaitse eest vastutavale järelevalveasutusele. Soomes on selline asutus andmekaitse ombudsman (tietosuoja.fi). Alternatiivselt võib Kasutaja esitada kaebuse Kasutaja asukohariigi kohalikule andmekaitse eest vastutavale järelevalveasutusele.

11. ANDMETE TURVALISUS

Me kasutame meie kogutud ja töödeldavate isikuandmete kaitsmiseks halduslikke, organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid. Meetmed hõlmavad vajadusel näiteks krüptimist, pseudonüümimist, tulemüüre, turvalisi süsteeme ja juurdepääsuõigusega süsteeme. Meie turvakontrolli eesmärk on säilitada asjakohane andmete konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus, vastupidavus ja andmete taastamine. Turvaohtude tuvastamiseks kontrollime regulaarselt Wolti Teenuseid, süsteeme ja muid varasid.

Kui turvameetmetest hoolimata esineb turvarikkumine, millel on tõenäoliselt negatiivne mõju Kasutajate privaatsusele, teavitame rikkumisest võimalikult kiiresti vastavaid Kasutajaid ja teisi asjassepuutuvaid isikuid ning asjakohaseid asutusi, kui see on nõutav kohalduva andmekatiseõiguse järgi.