PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY WOLT+

Tyto podmínky upravují váš nákup členství Wolt+, které se automaticky obnovuje a zahrnuje specifické benefity a slevy definované ve Službě Wolt (dále jen ,,Předplatné” nebo ,,Wolt+”). Na Předplatné se vztahují tyto Podmínky Předplatného Wolt a naše Podmínky Poskytování Služeb, které jsou zahrnuty formou odkazu.

Partner, Objednávka, Uživatel, Wolt a Wolt Služba jsou definované v Podmínkách Poskytování Služeb a mají stejný význam jako je definovaný v Podmínkách Poskytování Služeb.

1. CO JE WOLT+?

Wolt+ ve zkratce:

 • Předplatné se vztahuje na Partnery označené W+ logem ve Službě Wolt.

 • Pokud vaše Objednávka nesplní minimální hodnotu objednávky, nebo jste mimo maximální doručovací vzdálenost vypočtenou mezi místem provozovatele a vaší doručovací adresou (,,Vzdálenost Doručení”), nevzniká vám nárok na výhodu nulového poplatku za doručení v rámci vašeho Předplatného. 

 • Předplatné se automaticky obnoví po měsíčním nebo ročním období, když své Předplatné nezrušíte. Zrušit ho můžete kdykoliv ve vašem profilu ve Službě Wolt.

 • Předplatné je nabízeno na bázi měsíčního nebo ročního poplatku, vždy na začátku příslušného období.

 • Předplatné je možné využívat jen v zemi, ve které jste si ho zakoupili.

Wolt+ je program automaticky obnovujícího se členství, které vyžaduje poplatek za tuto službu. S tímto Předplatným Uživatel může dostávat specifické výhody a slevy, které jsou definovány ve Službě Wolt, nebo na dalších místech, které jsou relevantní a mohou být použity na Objednávky vytvořené Uživatelem skrze Službu Wolt. 

Zakoupením Předplatného souhlasíte s těmito Podmínkami Předplatného Wolt+ a se specifickými podmínkami o Předplatném, podrobně popsaných ve Službě Wolt.  Také souhlasíte, že vámi zvolená platební metoda vám bude účtována měsíčně nebo ročně, v závislosti na vašem platebním období Předplatného, v každém účtovacím cyklu na opakující se bázi po dobu vašeho Předplatného. Předplatné se může průběžně měnit, prosím ujistěte se, že jste si zkontrolovali aktuální podrobnosti o Předplatném ve Službě Wolt.

Výhody poskytované Předplatným jsou určeny na Objednávky vytvořené u určitých restaurací a obchodů s minimálním sumou mezisoučtu definovaným ve Službě Wolt.

Výhody předplatného mohou být uplatněny pouze v určitých restauracích a obchodech ve Službě Wolt. Wolt si vyhrazuje práva na změnu Partnerů, kteří mají nárok na výhody Předplatného, a to kdykoliv, a nebo bez jakéhokoliv upozornění. Výhody Předplatného závisí na geografické dostupnosti a poplatků jako jsou poplatky za službu, daně a další jiné poplatky spojené s vaší Objednávkou. 

S Předplatným má Uživatel nárok na doručení bez poplatku za doručení u vybraných restaurací a obchodů a dalších benefitů, určených v průběhu času společností Wolt ve Službě Wolt. Partneři, kteří jsou zahrnuti v programu Předplatné, jsou označeni W+ logem ve Službě Wolt. Hledejte znak W+ vedle jména Partnera, abyste viděli Partnery, u kterých můžete využít benefitů Wolt+.

Další podrobnosti o Předplatném jsou dostupné v nákupním košíku před zaplacením Předplatného ve Službě Wolt a zahrnují důležité podmínky, jako například kde a kdy může být Předplatné Wolt použito, jaké jsou dostupné výhody, náklady a interval účtování Předplatného Wolt. Před zakoupením si prosím přečtěte podrobnosti o Předplatném Wolt ve Službě Wolt.

Své Předplatné si můžete zobrazit a spravovat kliknutím na tlačítko Wolt+ ve svém uživatelském profilu ve Službě Wolt. Prostřednictvím svého účtu můžete zobrazit a spravovat nastavení, vrácení způsobu platby, datum skončení členství, datum další platby a zemi, ve které vaše Předplatné platí. 

2. ZAKOUPENÍ WOLT+

Wolt+ můžete zakoupit přímo ve Službě Wolt kliknutím na tlačítko Získat Wolt+, nebo zahájením bezplatným zkušebním obdobím také ve Službě Wolt. Před potvrzením zakoupení Wolt+ se vám zobrazí detaily vašeho Předplatného a výběr platebního způsobu.

Předplatné si můžete zakoupit na měsíc nebo jeden rok, a to vám bude účtováno předem na základě vašeho období předplatného. Při zakoupení Předplatného vám bude účtována první částka za předplatné v den nákupu předplatného, tím se zároveň aktivuje Wolt+ pro váš uživatelský účet. 

Zúčtovací období je založeno na základě data zakoupení a platební metody, kterou si zvolíte při koupi Předplatného a bude účtováno v souladu s platebním cyklem. Platební metodu můžete zvolit kliknutím na tlačítko Wolt+ ve svém uživatelském profilu. Pokud nechcete, aby se Předplatné Wolt automaticky obnovilo, můžete ho zrušit viz Kapitola 4 níže. 

Nepodaří-li se nám zpracovat vaší platbu, Wolt vás požádá o výběr jiného způsobu platby. Pokud vaše platba nebude úspěšná během opakujícího platebního cyklu, vyhrazujeme si právo automaticky ukončit vaše Předplatné, nebo vám účtovat poplatek předplatného za předem stanovené období zpětně. Vypočítané od původního datumu začátku platebního cyklu.

Některým Uživatelům můžeme nabídnout bezplatné zkušební období předplatného nebo jiné propagační předplatné Wolt Předplatného. Bezplatné zkušební období může být limitováno podle vlastního uvážení společnosti Wolt, včetně rozsahu oprávněných subjektů a délky zkušebního období. V případě, že vám bude nabídnuto bezplatné zkušební období,  je nutné, abyste před jeho započetím zadali platební metodu.

Po uplynutí doby bezplatného zkušebního období je Předplatné automaticky obnoveno a vám je účtována částka za předplatné platebním způsobem, který jste si zvolili na začátku bezplatného zkušebního období. Předplatné můžete kdykoli zrušit v nastavení vašeho uživatelského účtu ve Wolt Službě. Pokud bude Předplatné z jakéhokoli důvodu ukončeno, nevzniká vám nárok na bezplatné zkušební období při jakémkoli dalším Předplatném.

3. OMEZENÍ VAŠEHO PŘEDPLATNÉHO

Vaše předplatné je jen pro osobní použití a spotřebitelé si mohou zakoupit Wolt+. Předplatné platí jen v zemi, ve které si Uživatel zakoupil členství. 

V rámci Předplatného máte nárok na doručení bez poplatků za doručení Objednávek v rámci níže uvedené Vzdálenosti Doručení. Uvidíte pouze ty Partnery, kteří mají nárok na Wolt+ a kteří jsou v příslušné Vzdálenosti Doručení ve Wolt Službě. Prosím berte na vědomí, že poplatek za službu a další poplatky se mohou stále na vaši objednávku vztahovat. 

Způsobilé objednávky jsou objednávky, které jsou zadány u způsobilého Partnera a splňují minimální hodnotu objednávky tohoto Partnera. Minimální hodnota objednávky je vám sdělena v okamžiku přihlášení k Předplatnému a při zadávání Objednávek prostřednictvím Služby Wolt. Minimální hodnoty objednávek se mohou čas od času měnit a mohou se u jednotlivých způsobilých Partnerů lišit. Společnost Wolt si vyhrazuje právo kdykoliv změnit minimální hodnotu objednávky pro kteréhokoli Partnera. Aktuální minimální hodnota objednávky pro každého Partnera je vždy viditelná ve Službě Wolt a obecná minimální hodnota objednávky je sdělena v sekci Wolt+ Služby Wolt.

Vyhledejte znak W+ u Partnerů ve vašem okolí, kteří umožňují doručení bez poplatků. Výběr těchto Partnerů se liší v závislosti na vaší doručovací adrese. To znamená, že poplatek za doručení se vztahuje na objednávky od Partnerů, kteří se nacházejí mimo vaši Vzdálenost Doručení.

Pokud jste povolili sledování polohy, uvidíte Wolt+ Partnery v rámci vaší Vzdálenosti Doručení z vaší aktuální polohy. Pokud jste sledování polohy nepovolili, nebo jste neuvedli doručovací adresu ve Wolt Službě, uvidíte místa, která jsou ve Vzdálenosti Doručení v centru města, ve kterém se momentálně nacházíte.

4.ZRUŠENÍ VAŠEHO WOLT+ PŘEDPLATNÉHO

Vaše Předplatné můžete zrušit nejpozději v den, který předchází dni, ve kterém se obnovuje vaše Předplatné. Své předplatné můžete zrušit v záložce správa členství ve své uživatelském profilu ve Službě Wolt. 

Pokud zrušíte své Předplatné, budete mít stále výhody Wolt+ až do konce probíhajícího cyklu, za který jste zaplatili. Všechny měsíční platby jsou nevratné, nepřevoditelné a nebudou vráceny za žádné zrušení uskutečněné po dobu fakturačního období. Pokud zrušíte členství v bezplatném zkušebním období, Předplatné bude zrušeno okamžitě. 

Pokud jste využili bezplatné zkušební období nebo jiné propagační předplatné období pro Wolt+, můžete ho zrušit během prvních 48 hodin poté, co jste zaplatili za Wolt+ předplatné a získat zpět celou náhradu svého poplatku za Wolt+ (pokud je to aplikovatelné).

Pro oba měsíční i roční předplatitele, pokud zrušíte své Wolt+ předplatné během prvních 48 hodin a neudělali jste žádnou objednávku Wolt+ během tohoto období, Wolt vám může, podle vlastního uvážení, vrátit Wol+ poplatek.

5. ZMĚNY PŘEDPLATNÉHO

Společnost Wolt může upravit podmínky a obsah Předplatného nebo přestat nabízet Wolt Předplatné v jedné nebo více zemích a vyhrazuje si právo tak konat. Nebudeme avšak vykonávat takové změny Předplatného, které by měly na vás výrazně negativní dopad bez toho, abychom vás minimálně 14 dní dopředu písemně informovali. Změny, které zvyšují poplatky za předplatné oznámíme 45 dopředu v písemné formě. Změny vstoupí v platnost automaticky, vy ale můžete své předplatné zrušit podle instrukcí v Kapitole 4 výše.

Společnost Wolt je oprávněna vyloučit Uživatele z využívání Služby Wolt s okamžitou platností, a nebo odmítnout nebo zrušit jeho Objednávky pokud (i) Uživatel Služby Wolt zneužije, nebo způsobí škodu, nebo jedná v neprospěch Služby Wolt, anebo Partnerů, nebo společnosti Wolt ,nebo jejich zaměstnanců, (ii) se společnost Wolt důvodně domnívá, že při využívání Služeb Wolt jedná Uživatel podvodně, (iii) nebo Uživatel jiným způsobem nedodrží své závazky plynoucí z těchto Podmínek Poskytování Služeb, nebo z jiných příslušných právních předpisů. Wolt si vyhrazuje právo zadržet už zaplacené poplatky za Předplatné, pokud je Předplatné ukončené v důsledku okolností uvedených v této kapitole.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů společností Wolt, které se nachází v tomto dokumentě, specifikuje zpracování osobních údajů v souvislosti s Předplatným. 

Společnost Wolt nebude používat a shromažďovat žádné osobní údaje od Uživatelů v souvislosti s Předplatným, vyjma podrobností spojených s plánem Předplatného, ceny, platební metody, doby platnosti, zahrnutých výhod, a pokud se na uživatele vztahuje minimální hodnota objednávky a Vzdálenost Doručení. 

Společnost Wolt zpracovává výše uvedená osobní data, aby vám mohla poskytnout Předplatné na základně smluvního vztahu mezi vámi a společností Wolt. Data zpracováváme tak, abychom vám umožnili využívat výhod vašeho Předplatného, zobrazit stav a zpracovávat vaše platby Předplatného. Pokud kontaktujete náš zákaznický servis, vámi poskytnuté údaje nám pomohou při odpovídání na vaše otázky nebo vyřízení problému.

Společnost Wolt zpracovává osobní data za účelem plnění našich povinností k vám, vyplývajících ze zákonných povinností.

7. FUNGOVÁNÍ CASHBACKU

Pro uživatele s aktivním Wolt+ předplatným si Wolt vyhrazuje právo udělit výhody ve formě kreditů za osobní převzetí objednávek, které splňují podmínky vypsané níže:

 • Uživatel získá 10 % kreditů z celkové hodnoty osobně převzaté objednávky (takeaway).

 • Výhoda získání kreditů je dostupná na všechny Wolt+ místa, které umožňují osobní vyzvednutí objednávky.

 • Tyto kredity mají platnost 14 dnů, poté vyprší.

 • Kredity není možné zpeněžit a mohou být využity pouze ve Službě Wolt. 

 • Maximální hodnota kreditů, které mohou být získány cashbackem za jednu objednávku. je 100 Kč.

 • Cashback se nevydává za nákupy alkoholu, charitativních darů, dárkových karet nebo obnovu/nákup předplatného.

 • Společnost Wolt si vyhrazuje práva zablokovat cashback uživateli, jehož platba se za probíhající období  zpozdí/neuhradí.

8. VADY A STÍŽNOSTI

Bez zbytečného odkladu, prosím kontaktujte support@wolt.com v případě, že si všimnete jakéhokoli neoprávněného poplatku na vaší platební metodě za Předplatné, nebo v případě stížnosti týkající se Předplatného.

Předplatné a/nebo jakákoli z jeho funkcí může být čas od času z mnoha důvodů nedostupná, nepřesná nebo přerušená a Wolt za takovou nedostupnost nenese zodpovědnost. 

Wolt+ a všechny informace, které jsou prostřednictvím něho dostupné, se poskytují jen pro informační účely na základě zásad “jako je uvedeno” a “jako jsou dostupné”. Neposkytujeme žádné záruky, vyhlášení nebo ručení jakéhokoli druhu, výslovné nebo implicitní, včetně, ale ne však výlučně, za přesnost nebo úplnost Předplatného a nebo jeho dostupnosti.  

V největším rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy se zříkáme jakýchkoliv záruk, výslovních nebo implicitních, včetně, ale ne však výlučně, implicitních záruk nebo prodejnosti a vhodnosti na konkrétní účel Předplatného.