Zásady ochrany osobních údajů společnosti Wolt

Ve společnosti Wolt bereme ochranu osobních údajů vážně. Ochrana soukromí a bezpečnost informací jsou pro společnost Wolt základem. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje klíčové zásady a postupy, které dodržujeme, abychom zajistili respektování vašeho soukromí při používání našich služeb.

Společnost Wolt Enterprises Oy, lokální dceřiné společnosti Wolt v jednotlivých zemích a společnost DoorDash Inc. patřící do stejné skupiny společností (dále jen „Wolt“ nebo „my“) zpracovávají osobní údaje uživatelů potravinových a maloobchodních objednávkových služeb Wolt objednávaných prostřednictvím aplikace Wolt (dále jen „Aplikace Wolt“) a uživatelů dalších doručovacích produktů a služeb a návštěvníků internetových stránek wolt.com (dále jen „Internetové stránky“).

Termín „Služby Wolt“ uváděný v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazuje jak na Internetové stránky, tak na Aplikaci Wolt a další služby poskytované společností Wolt uživatelům. Termín „Uživatel“ a „vy“ uváděný v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazuje na naše zákazníky a zákazníky společností z naší skupiny, uživatele služeb doručovacích služeb Wolt, zástupce a jiné oprávněné uživatele našich zákazníků-organizací, potenciální zákazníky a uživatele Služeb Wolt. Naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlují například typy osobních údajů, které zpracováváme, způsob zpracování osobních údajů a způsob, jakým můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů (například právo vznést námitku, právo na přístup).

Některé naše služby se mohou vztahovat samostatné zásady ochrany osobních údajů. Pokud se na určitou službu vztahují samostatné zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme je v souvislosti s danou službou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být podle potřeby aktualizovány z důvodu změn v postupech zpracování údajů či z jiného důvodu. Aktuální znění těchto zásad najdete na Internetových stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů podstatným způsobem nezměníme, ani neomezíme vaše práva, aniž bychom vás o dané skutečnosti předem informovali.

1. SPRÁVCE (CI) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů ze strany společnosti Wolt. Společnost Wolt je součástí technologické společnosti DoorDash, Inc., jejíž oficiální adresa je 303 2nd St, Suite 800, San Francisco, CA 94107, USA. Tvoříme jeden tým a někdy můžeme o zpracování osobních údajů rozhodovat společně.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Uživatelů v níže uvedených zemích vystupují společnost Wolt Enterprises Oy a Wolt Česko s.r.o. jako společný správce údajů. To znamená, že společnost Wolt Enterprises Oy a Wolt Česko s.r.o. určují účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Společnost Wolt Enterprises Oy byla určena jako osoba odpovědná za zpracování veškerých žádostí a dotazů subjektů údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů ze strany skupiny Wolt jménem místních společných správců.

Společnost Wolt také poskytuje doručování jako službu jiným společnostem (například integrace rozhraní API Wolt Drive a eCommerce). V takovém případě je společnost Wolt zpracovatelem údajů v částech činností zpracování souvisejících s přijetím, správou a dokončením doručení, jakož i s komunikací a potvrzením doručení dané společnosti.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI WOLT

Wolt Enterprises Oy

IČ: 2646674-9

Korespondenční adresa: Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Finsko

Wolt Česko s.r.o.

IČ: 07030550

Korespondeční adresa: Bubenská 1477/1, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7, Česká republika

E-mail: support@wolt.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Wolt jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@wolt.com.

3. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, A JEJICH ZDROJE

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném a vhodném pro konkrétní účel zpracování. Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: Uživatelská data a Data o používání.

Uživatelská data

Uživatelská data jsou osobní údaje získané přímo od vás nebo od Zákazníka-Organizace, jejímž jménem využíváte Služby Wolt (dále jen „Zákazník-Organizace“), podle toho o jaký případ se jedná. My jsme oprávněni shromažďovat uživatelská data od našich Uživatelů a Zákazníků-Organizací různými způsoby, včetně na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb se Zákazníkem-Organizací či registrace Uživatele ke Službám Wolt, přihlášením se k odběru newsletteru nebo vyplněním formuláře. Prosím, vezměte na vědomí, že shromažďujeme i údaje o veškerých transakcích a platbách, které provádíte v rámci Služeb Wolt.

Uživatelská data nezbytná k využívání Služeb Wolt

Následující osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, pro účely našich oprávněných zájmů při plnění smluvních závazků vůči Zákazníkovi-Organizaci a za účelem splnění našich zákonných povinností.

Po uzavření smlouvy o poskytování služeb se Zákazníkem-Organizací nám Zákazník-Organizace poskytne vaše celé jméno a e-mailovou adresu.

Při registraci ke Službám Wolt a založení uživatelského účtu nám musíte sdělit následující informace:

 • jméno a příjmení

 • telefonní číslo

 • e-mailovou adresu

 • informace týkající se vašeho platebního prostředku(ů),jako číslo a datum platnosti vašeho platebního prostředku(ů) (údaje nezbytné za účelem objednání potravin a dalších produktů prostřednictvím Služeb Wolt, které ovšem společnost Wolt neukládá, neboť pro účely zpracování plateb využívá služby třetí strany)

Uživatelská data, která poskytujete dobrovolně a při využívání Služeb Wolt

Váš uživatelský nebo zákaznický zážitek může být vylepšen tím, že nám poskytnete následující informace: Doplňující informace k účtu:

 • fotografie

 • doručovací adresa

 • údaje o poloze (pokud souhlasíte se zpracováním údajů o vaší poloze)

 • bonusová karta konkrétního partnera nebo účast v jiném věrnostním programu, pokud je ve vaší zemi platný,bonusová

 • při objednávání zboží s věkovým omezením: věk a

 • další informace, které poskytnete buď při založení uživatelského účtu, nebo později při úpravě svého profilu

Další informace. Jsme oprávněni zpracovávat i další informace, které nám dobrovolně poskytnete, jako:

 • informace týkající se vašich objednávek od společnosti Wolt nebo prostřednictvím Služeb Wolt (například zakoupené položky, zvláštní pokyny, datum a čas objednávky, celková částka objednávky a další historie objednávek),

 • informace, které sdělíte v rámci odesílání hodnocení, komentářů nebo odpovídání na průzkumy

 • oblíbené restaurace nebo obchodníky a další preference,

 • marketingový souhlas či nesouhlas; a

 • informace, které nám poskytnete telefonicky nebo e-mailem nebo v rámci chatu, včetně nahrávek hovorů s naším oddělením služeb zákazníkům.

Vedle uživatelských dat, které nám poskytnete vy nebo Zákazník-Organizace, zpracováváme i některé vaše osobní údaje, které nám poskytne třetí strana. Například u firemních zákazníků můžeme zpracovávat údaje o kontaktních osobách společnosti, abychom mohli komunikovat a marketingově spolupracovat se společností a spravovat vztahy se zákazníky. Tyto údaje získáváme především z veřejných zdrojů, jako jsou místní obchodní rejstříky, společnosti poskytující tento typ informačních služeb nebo od samotné společnosti.

Pokud vaše objednávka obsahuje produkty nebo služby, které mohou implikovat váš zdravotní stav nebo jiné citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie), musí společnost Wolt tyto údaje zpracovávat, aby vám mohla poskytovat Služby Wolt. Kromě obsahu objednávky se může jednat například o údaje o lékařském předpisu v případě léků na předpis. Společnost Wolt dodržuje veškerá další ochranná opatření, která se na zpracování takových osobních údajů mohou vztahovat podle platných zákonů a předpisů. Pokud to platné předpisy vyžadují, společnost Wolt vás požádá o samostatný souhlas se zpracováním takových osobních údajů a vy můžete takový souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím nastavení svého profilu nebo kontaktováním podpory společnosti Wolt na adrese support@wolt.com.

Pokud se připojíte nebo přihlásíte na svůj účet na Facebooku, Facebook s námi sdílí informace o vás, jako je profilová fotografie, vzorek vašich přátel nebo vaše Facebook identifikační číslo. Společnost Wolt spravuje svou stránku na Facebooku a Wolt i Facebook jsou společnými správci vašich osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů na Facebooku jsou k dispozici na stránce Meta Privacy Policy.

Data o používání

Data o používání pocházejí z interakcí uživatele se Službami Wolt. Ačkoli běžně Data o používání k vaší identifikaci jako fyzické osoby nepoužíváme, za určitých okolností vás z nich můžeme rozpoznat, a to buď samostatně nebo v kombinaci či ve spojení s Uživatelskými daty. V takových situacích lze, dle platných právních předpisů, Data o používání považovat rovněž za osobní údaje, a my s nimi tak nakládáme.

Jsme oprávněni automaticky shromažďovat následující Data o používání, když navštívíte Služby Wolt nebo komunikujete v jejich rámci:

 • informace popisující vaše zařízení nebo prohlížeč a Aplikaci Wolt, jejich verze, funkce, možnosti a nastavení

 • informace o vašem operátorovi, poskytovateli internetových služeb a typu síťového připojení, včetně vaší IP adresy

 • identifikátory poskytnuté vaším zařízením nebo třetími stranami pro prodejce aplikací nebo inzerenty nebo identifikátory, které sami vytvoříme

 • informace o zemi, lokalitě, časovém pásmu a poloze na úrovni geoIP

 • kde jste následovali odkaz na služby Wolt a odkazy, které jste následovali ze Služeb Wolt

 • podrobnosti o vaší interakci se Službami Wolt a jejich používání. Patří sem například vzorce používání, které funkce používáte, reklama, účast v konkrétní kampani a zobrazení a interakce s nabídkou a informace o objednávkách.

 • údaje pro sledování a vykazování transakcí iniciovaných našimi reklamními partnery, včetně časových značek a výše uvedených identifikátorů

 • Podrobnosti o kontrole reklamních a analytických identifikátorů ve vašem zařízení naleznete níže v části "Soubory cookies a další technologie".

Soubory cookies a další technologie

Za účelem shromažďování Dat o používání a dalších informací v rámci toho, když Uživatel navštěvuje Služby Wolt, a jejich ukládání používáme různé technologie, včetně souborů cookies, ukládání dat internetových stránek, používání internetových stránek a aplikační telemetrie.

Soubory cookies a další údaje internetových stránek ukládané ve vašem zařízení nám umožňují identifikovat návštěvníky Služeb Wolt, usnadnit používání služeb Wolt a vytvářet souhrnné informace o našich návštěvnících. To nám pomáhá zlepšovat Služby Wolt a lépe sloužit našim Uživatelům. Soubory cookies a ostatní webová data nepoškodí vaše zařízení ani soubory. Soubory cookies a další webová data používáme k přizpůsobení Služeb Wolt a poskytování informací v souladu s individuálními zájmy našich Uživatelů. Prosím berte na vědomí, že doba uchování různých souborů cookies může trvat od několika sekund až po neomezenou dobu nebo do smazání konkrétního souboru cookies.

Předvolby souborů cookies, které jste dříve zadali, můžete spravovat kliknutím sem.

Uživatelé mohou nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby soubory cookies odmítal. Například následující odkazy poskytují informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies a dalších webových dat v některých oblíbených prohlížečích:

Prosím, vezměte na vědomí, že některé části Služeb Wolt zřejmě nebudou řádně fungovat, pokud soubory cookies odmítnete.

Služby Wolt využívají pseudonymizované identifikátory za účelem sledování a předvídání využívání aplikace a služeb z vaší strany a vašich preferencí.

Společnost Wolt také používá technologie sledování třetích stran, které jsou určeny pouze pro relace, k ověřování a vykazování transakcí iniciovaných našimi reklamními partnery.

Volbu souboru cookies provádíte na příslušném banneru na našich internetových stránkách.

Prostřednictvím Aplikace Wolt můžete také spravovat svou komunikaci a další nastavení soukromí.

Identifikátory návštěvníků Wolt lze v mobilních zařízeních se systémy iOS a Android vypnout změnou nastavení (pro iOS: Nastavení→ Wolt → Nastavení Wolt → Omezit sledování: Pro Android: aplikace Wolt → karta Profil → ikona Nastavení v pravém horním rohu).

Obecně lze reklamní identifikátory v mobilních zařízeních se systémem iOS zakázat zapnutím karty Omezit sledování reklam (Nastavení → Soukromí→ Reklama → Omezit sledování reklam). Přehled a další informace o reklamním identifikátoru naleznete na stránkách Apple Advertising and Privacy.

Společnost Wolt využívá různé poskytovatele analytických a telemetrických služeb třetích stran, marketingové nebo partnerské partnery a další služby integrované do našeho klientského softwaru, které jsou uvedeny níže:

Název

Poskytovatel

Účel

Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele

Google Analytics

Google

Analýza návštěvnosti a používání

Link

Google AdSense

Google

Cílení reklamy

Link

Google Tag Manager

Google

Analýza a reporting

Link

Upwave

Upwave

Analýza, marketing a reporting v aplikaci Wolt

Link

AppsFlyer

AppsFlyer

Analýza, marketing a reporting v aplikaci Wolt

Link

hCaptcha

Intuition Machines, Inc.

Detekce botů, vyhýbání se jim a nahlášení

Link

Bugsnag

SmartBear Software Inc.

Sledování chyb a výkonů na webech a v aplikacích

Link

Facebook Graph API

Meta

Správa reklam

Link

Facebook Pixel

Meta

Reklamy/ sledování konverzí

Link

Firebase

Firebase

Platforma pro vývoj mobilních a webových aplikací

Link

Intercom

Intercom

Komunikace se zákaznickou podporou

Link

Ravelin

Ravelin

Boj proti podvodům

Link

Riskified

Riskified

Prevence platebních podvodů

Link

Adform

Adform

Správa a zobrazování online reklam

Link

Floodlight

Floodlight

Reklamy/ sledování konverzí

Link

Microsoft Clarity

Microsoft

Analýza uživatelských teplotních map

Link

Interspace

Interspace (Accesstrade)

Platforma affiliate marketingu

Link

Microsoft Bing

Microsoft

Search engine

Link

Iterable

Iterable

Marketingová automatizace

Link

LinkedIn InsightTag

LinkedIn Marketing Solutions

Reklamy/ sledování konverzí

Link

Taboola Pixel

Taboola

Reklamy/ sledování konverzí

Link

TradeDoubler

TradeDoubler

Reklamy/ sledování konverzí

Link

Twitter Universal Website Tag

Twitter Ads

Reklamy/ sledování konverzí

Link

Yahoo

Yahoo

Reklamy/ sledování konverzí

Link

Reddit Pixel

Reddit Ads

Reklamy/ sledování konverzí

Link

Sentry

Sentry.io

Funkční software

Link

Vezměte prosím na vědomí, že ne všichni z výše uvedených poskytovatelů  jsou  využíváni nepřetržitě, a zároveň nemusejí být používání ve všech zemích nebo regionech.

4. ÚČELY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném a vhodném pro konkrétní účely zpracování. Upozorňujeme, že se může současně uplatnit jeden nebo více z následujících účelů a právních důvodů. Některé z níže uvedených se mohou uplatnit současně:Za prvé, společnost Wolt zpracovává vaše osobní údaje k plnění našich smluvních závazků vůči vám nebo Zákazníkovi-Organizaci, například v rozsahu nezbytném k tomu, aby společnost Wolt:

 • vám mohla nabízet Služby Wolt na základě smlouvy mezi vámi a společností Wolt nebo mezi Zákazníkem-Organizací a společností Wolt nebo mezi zákazníkem Wolt Drive a společností Wolt;

 • mohla plnit smlouvu mezi vámi a společností Wolt a pro účely správy a doručení vaší objednávky, jakož i pro komunikaci s vámi o změnách smluvních podmínek, zásad ochrany osobních údajů nebo jiných důležitých změnách souvisejících se smlouvou;

 • mohla zpracovávat vaše platby nebo případné náhrady (v příslušných případech) a poskytovat svým partnerům (restauracím, prodejcům a svým kurýrním partnerům (dále společně také jako "Partner")) informace nezbytné pro přípravu nebo doručení vaší objednávky; a

 • mohla zodpovědět vaše dotazy nebo řešit případy podpory, pokud se na nás obrátíte.Za druhé, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud existuje přiměřený a oprávněný zájem (tj. oprávněný zájem) na provozování, udržování a rozvíjení našeho podnikání nebo na vytváření a udržování vztahů se zákazníky. Když se rozhodneme použít vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu, vyvažujeme naše vlastní zájmy vaším právem na soukromí a například vám poskytujeme snadno použitelné odhlášení z našich marketingových sdělení a používáme pseudonymizované nebo neosobní údaje, pokud je to možné. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu. Společnost Wolt však může takovou námitku odmítnout v souladu s platnými právními předpisy, například pokud je zpracování nezbytné pro přípravu, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu a na základě oprávněného zájmu, např. za účelem:

 • vyřizování pohledávek, vymáhání pohledávek a právních procesů. Údaje můžeme zpracovávat také za účelem prevence podvodů, zneužití našich služeb a za účelem bezpečnosti a zabezpečení informací, systémů a sítí.

 • kontaktování vás ohledně Služeb Wolt a informovat vás o změnách, které se jich týkají, nebo vás požádat o recenzi či zpětnou vazbu na Služby Wolt.

 • nabídky Služeb Wolt nebo vám prostřednictvím Služeb Wolt zobrazovat cílené či personalizované reklamy nebo vám zasílat jinak cílený marketing služeb či produktů, které by vás mohly zajímat. Za účelem vytvoření takové cílové skupiny můžeme zpracovávat informace uvedené výše v části Údaje o používání. Upozorňujeme, že pokud to vyžadují platné právní předpisy, bude zpracování osobních údajů pro marketingové účely založeno na vašem souhlasu (viz také oddíl "Přímý marketing" níže).

 • zlepšování kvality Služeb Wolt a rozvíjení naše podnikání, například analýzou jakýchkoli trendů v používání Služeb Wolt prostřednictvím zpracování údajů souvisejících s vaším používáním Služeb Wolt.

 • zajištění toho, aby naše služby odpovídaly vašim potřebám, osobníúdaje mohou být použity například pro průzkumy spokojenosti zákazníků. Pokud to bude možné, budeme k tomu používat pouze souhrnné údaje, které neumožňují identifikaci osoby.

 • zpracování vašich údajů v rámci skupiny společností Wolt v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů pro účely poskytování Služeb Wolt a pro další výše uvedené účely můžeme při zpracování používat automatizované prostředky, které mohou zahrnovat i automatizované rozhodování.

Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem správy a plnění našich zákonných povinností. To zahrnuje údaje zpracovávané za účelem plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a poskytování informací příslušným orgánům, jako jsou daňové úřady nebo orgány činné v trestním řízení, v souladu se závaznými právními předpisy.

V některých částech Služeb Wolt můžete být požádáni o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Například v rámci Aplikace Wolt můžete spravovat své marketingové a jiné souhlasy. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete nebo změníte příslušné nastavení souhlasu, například v rámci Aplikace Wolt.

5. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EVROPU

Společnost Wolt ukládá vaše osobní údaje zejména v rámci Evropského hospodářského prostoru. Nicméně subjekty, které nám poskytují služby, naše provozy a společnosti ze skupiny se nacházejí na několika geografických místech. Z tohoto důvodu jsme my a subjekty, které nám poskytují služby, oprávněni předávat nebo zpracovávat vaše osobní údaje a mít k nim přístup i v jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor a trvalé bydliště Uživatele.

Činíme kroky k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů Uživatele v jurisdikcích, kde se zpracovávají. Odpovídající a adekvátní ochranu při předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor zajišťujeme na základě sérií dohod se subjekty, které nám poskytují služby, zejména standardních smluvních doložek, nebo jinou vhodnou formou.

Podrobné informace o předávání osobních údajů vám poskytneme, když se s námi spojíte na jakékoli z výše uvedených adres.

6. PŘÍJEMCI DAT

Vaše osobní údaje sdílíme pouze v rámci organizace Wolt a jen v případě, kdy je to důvodně nezbytné za účelem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami mimo organizaci Wolt, pokud nenastane jedna z následujících okolností:Za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů sdílíme údaje s oprávněnými subjekty, které poskytují služby

Vaše osobní údaje sdělujeme třetí straně (např. restauraci, prodejcům či maloobchodníkůmkteří připravují vaši objednávku, kurýrovi, který ji doručuje a Zákazníkovi-Organizaci, která případně platí vaši objednávku, nebo jiným třetím stranám), v rozsahu, ve kterém je potřebuje za účelem poskytnutí Služeb Wolt nebo z jiných oprávněných důvodů. Například můžeme sdílet vaše telefonní číslo s Partnerem, který připravuje vaši objednávku, pokud je to nezbytné, a to například pro dotaz, zda souhlasíte s náhradním produktem v objednávce, nebo pro informaci, že ve vaší objednávce chybí nějaká položka, nebo pro vysvětlení zvláštních požadavků.

Dále můžeme vaše osobní údaje poskytnout společnostem z naší skupiny nebo autorizovaným poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby (včetně ukládání dat, účetnictví, analytiky, prodeje a marketingu a prevence platebních podvodů), aby je pro nás zpracovávali, a poskytovatelům platebních služeb, aby pro nás zpracovávali vaše platby.

Pokud jsou údaje zpracovávány třetími stranami jménem společnosti Wolt, společnost Wolt přijala příslušná smluvní a organizační opatření, aby zajistila, že vaše údaje budou zpracovávány výhradně pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a podle našich pokynů a příslušných povinností mlčenlivosti a bezpečnostních opatření.

Mějte prosím na paměti, že pokud poskytnete osobní údaje přímo třetí straně, například prostřednictvím odkazu ve službách Wolt, zpracování se obvykle řídí jejími zásadami a standardy.

S Partnery pro poskytování Služeb Wolt

Pokud třetí strany, jako jsou Partneři, kteří připravují, prodávají a/nebo doručují vaši objednávku, naši kurýrní partneři, kteří doručují vaši objednávku, a Zákazník- Organizace, která může vaši objednávku zaplatit, potřebují přístup k osobním údajům, abychom mohli poskytovat služby Wolt, poskytujeme těmto třetím stranám vaše údaje.

Partnerovi a případně jeho mateřské společnosti nebo poskytovateli franšízy poskytujeme osobní údaje nezbytné pro vyřízení vaší objednávky. V závislosti na roli Partnera to může být vaše jméno, doručovací adresa a údaje týkající se vašeho nákupu, včetně údajů o místě konání, čísla objednávky, času objednávky a doručení, způsobu doručení, objednaných produktů, komentářů a zpětné vazby, které jste k objednávce poskytli. Tyto údaje jsou sdíleny za účelem umožnění Partnerovi připravit objednávku, včetně případného vyzvednutí produktů v prodejně, zajištění kvality služeb Partnera a výběru produktů dostupných ve Službě Wolt, jakož i dodržování zákonných povinností Partnera. Pokud Partner zpracovává tyto údaje pro účely plnění svých vlastních práv a povinností, jako jsou jeho zákonné povinnosti vůči vám, je Partner nezávislým správcem osobních údajů a odpovídá za zákonnost svých operací zpracování.

V souladu s podmínkami definovanými Partnerem můžete ve službě Wolt přidat údaje o své bonusové kartě nebo věrnostním programu Partnera pro účely propojení všech objednávek zadaných u Partnera s příslušným věrnostním programem. Wolt bude tyto údaje sdílet s Partnerem a Partner je nezávislým správcem těchto údajů, a odpovídá za zajištění zákonnosti zpracování.

Vaše telefonní číslo a jméno můžeme také sdílet s Partnerem, který připravuje vaši objednávku, pokud je to nezbytné, například pro dotaz, zda souhlasíte s náhradním produktem v objednávce, nebo pro informaci, že ve vaší objednávce chybí nějaká položka, nebo pro vysvětlení zvláštních požadavků či jiné nezbytné účely související s dokončením objednávky. V případě doručování, které provádějí sami naši obchodní partneři, můžeme těmto Partnerům také sdělit vaši doručovací adresu a telefonní číslo.

 Z ostatních právních důvodů a na základě právních postupů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami mimo společnost Wolt, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k osobním údajům a jejich použití je přiměřeně nezbytné pro: (i) splnění jakéhokoli platného zákona, nařízení a/nebo soudního příkazu; (ii) odhalení, prevenci nebo jinému řešení podvodů, trestné činnosti, bezpečnostních nebo technických problémů; a/nebo (iii) ochraně zájmů, majetku nebo bezpečnosti společnosti Wolt, Uživatelů nebo veřejnosti, pokud je to v souladu se zákonem. Pokud to bude možné, budeme vás o takovém zpracování informovat.

Z dalších oprávněných důvodů

Bude-li společnost Wolt účastníkem fúze, akvizice nebo prodeje majetku, jsme oprávněni předat vaše osobní údaje zainteresované třetí straně. Nadále však zajistíme mlčenlivost o všech vašich osobních údajích. O předání osobních údajů a o tom, že nakládání s nimi se bude řídit jinými zásadami ochrany osobních údajů, budeme všechny naše dotčené Uživatele informovat. 

 S vašim výslovným souhlasem

Sdílení vašich osobních údajů se třetí stranou mimo společnost Wolt je možné jen s vaším výslovným souhlasem. Vy máte právo tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat; například, tak, že nás kontaktujte.

7. DOBA ULOŽENÍ

Společnost Wolt neukládá vaše osobní údaje déle, než nám dovoluje zákon a než je nezbytné za účelem poskytování Služeb Wolt nebo jejich příslušných částí. Doba uložení závisí za povaze informací a účelu jejich zpracování. Maximální doba uložení se tedy může lišit dle účelu.

Po smazání uživatelského účtu mohou být osobní údaje uchovávány pouze po dobu, po kterou je takové zpracování vyžadováno zákonem nebo je přiměřeně nezbytné pro plnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů, jako je vyřizování pohledávek, vedení účetnictví, interní výkaznictví a narovnání.

Pravidelně posuzujeme dobu uchovávání osobních údajů, abychom zajistili, že údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu.

8. VAŠE PRÁVA

Právo na přístup

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Máte možnost nahlížet na určité osobní údaje prostřednictvím uživatelského účtu Služeb Wolt, nebo si vyžádat kopii osobních údajů tak, že nás kontaktujete.

Právo na odvolání souhlasu

Je-li zpracování založeno na souhlasu Uživatele, je Uživatel oprávněn tento svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu může vést k omezení možností využívat Služby Wolt. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování v době před jeho odvoláním.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nebo doplnění nesprávných a neúplných údajů, které jsme o vás uložili, a to tak, že nás kontaktujete. Některé osobní údaje můžete opravit nebo aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu Služeb Wolt.

Právo na výmaz

Můžete nás také požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů. Takové žádosti vyhovíme, pokud nebudeme mít oprávněný důvod údaje nevymazat.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti určitému použití vašich osobních údajů, pokud jsou tyto údaje zpracovávány pro jiné účely, než je nezbytné k poskytování Služeb Wolt nebo ke splnění zákonných povinností. Vznesete-li námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, můžete mít omezenou možnost využívat Služby Wolt. 

Právo na omezení zpracování

Jste oprávněni požádat o omezení zpracování osobních údajů, např. pokud dosud nedošlo k výmazu či opravě údajů nebo vyřízení námitky a/nebo pokud nemáme oprávněné důvody vaše údaje zpracovávat. Vaše možnost využívat Služby Wolt však může být v takovém případě omezena.  

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném a běžně používaném formátu, a nezávisle předat tyto údaje třetí osobě. 

Jak tato práva uplatňovat

Výše uvedená práva uplatníte tak, že se obrátíte na podporu Wolt nebo nám zašlete dopis nebo e-mail na výše uvedené adresy, v němž uvedete následující informace: jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Pokud máte účet Wolt, doporučujeme, abyste nás kontaktovali prostřednictvím podpory Wolt, protože nám to umožní snadněji vás identifikovat. My jsme oprávněni vyžádat si doplňující informace nezbytné k potvrzení totožnosti Uživatele. Jsme oprávněni zamítnout nebo zpoplatnit žádost, která je nedůvodně opakovaná, nepřiměřená nebo evidentně nepodložená.

9. PŘÍMÝ MARKETING

Uživatel má právo zakázat nám používání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a profilování za účelem přímého marketingu, a to tak, že nás kontaktuje na výše uvedených adresách nebo využije funkce Služeb Wolt či možnosti odhlášení v souvislosti s jakýmikoliv zprávami přímého marketingu.

10. PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Pokud se Uživatel domnívá, že jeho osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, je oprávněn podat stížnost příslušnému úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů ve Finsku, ombudsmanovi pro ochranu osobních údajů (tietosuoja.fi). Uživatel je rovněž oprávněn podat svou stížnost na jiný místně příslušný a kompetentní úřad pro ochranu osobních údajů.

11. BEZPEČNOST INFORMACÍ

Uplatňujeme administrativní, organizační, technická a fyzická opatření za účelem ochrany osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Tato opatření zahrnují mj. kódování, pseudonimizací, firewally, bezpečnostní zařízení a systémy přístupových práv. Naše bezpečností kontroly jsou navrženy tak, aby udržovaly odpovídající úroveň důvěrnosti dat, jejich integrity, dostupnosti, odolnosti a schopnosti obnovit je. Pravidelně testujeme Služby Wolt, systémy a další prostředky Wolt z hlediska bezpečností zranitelnosti. Kromě toho je přístup zaměstnanců společnosti Wolt k osobním údajům omezen a zaměstnanci mají přístup pouze k těm údajům nezbytným pro plnění pracovních úkolů.