Zásady ochrany osobních údajů společnosti Wolt

Společnost Wolt Enterprises Oy a jisté dceřiné společnosti Wolt (dále jen „Wolt“ nebo „my“) zpracovávají osobní údaje uživatelů služeb Wolt zahrnujících objednávání potravin (dále jen „Aplikace Wolt“) a návštěvníků internetových stránek wolt.com (dále jen „Internetové stránky“).

Termín „Služby Wolt“ uváděný v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazuje jak na Internetové stránky, tak na Aplikaci Wolt. Termín „Uživatel“ a „vy“ uváděný v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazuje na zákazníky a potenciální zákazníky naší společnosti, zákazníky a potenciální zákazníky našich dceřiných společností, zástupce a jiné oprávněné uživatele našich zákazníků-organizací a potenciální zákazníky a uživatele Služeb Wolt. Zákazníkem společnosti Wolt se stáváte, jakmile se zaregistrujete k Službě Wolt a zřídíte si uživatelský účet.

V našich zásadách ochrany osobních údajů popisujeme mj. typy osobních údajů, které zpracováváme, způsob, jakým je zpracováváme, a jak vy, subjekt údajů, můžete uplatnit svá práva (např. právo vznést námitku, právo na přístup). 

Některé z našich služeb mohou podléhat samostatným zásadám ochrany osobních údajů. Budeme vás informovat v případě, že pro příslušnou službu platí samostatné zásady ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů lze podle potřeby měnit z důvodu změn v postupech zpracování údajů či z jiného důvodu. Aktuální znění těchto zásad najdete na Internetových stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů podstatným způsobem nezměníme, ani neomezíme vaše práva, aniž bychom vás o dané skutečnosti předem informovali.

1. SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů ze strany společnosti Wolt.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Uživatelů v níže uvedených zemích vystupují společnost Wolt Enterprises Oy a Wolt Česko s.r.o. jako společný správce údajů. To znamená, že společnost Wolt Enterprises Oy a Wolt Česko s.r.o. určují účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Společnost Wolt Enterprises Oy byla určena jako osoba odpovědná za zpracování veškerých žádostí a dotazů subjektů údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů ze strany skupiny Wolt jménem místních společných správců.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI WOLT

Jméno: Wolt Enterprises Oy IČ: 2646674-9 Korespondenční adresa: Arkadiankatu 6, 00100 Helsinky, Finsko E-mailová adresa: support@wolt.com wolt.com

Jméno: Wolt Česko s.r.o.

IČ: 07030550

Korespondeční adresa: Bubenská 1477/1, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7, Česká republika

E-mail: support@wolt.com

Wolt.com/cs/cze Společnost Wolt jmenovala inspektora ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

3. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, A JEJICH ZDROJE

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: uživatelská data a analytická data.

Uživatelská data

Uživatelská data jsou vaše osobní údaje nebo případně údaje Zákazníka-Organizace, jejímž jménem využíváte Služby Wolt (dále jen „Zákazník-Organizace“), které jsou nám přímo poskytnuty. My jsme oprávněni shromažďovat uživatelská data Uživatele a Zákazníka-Organizace různými způsoby, včetně na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb se Zákazníkem-Organizací či registrace Uživatele ke Službám Wolt, objednání informačního zpravodaje nebo vyplnění formuláře. Prosím, vezměte na vědomí, že shromažďujeme i údaje o veškerých transakcích a platbách, které provádíte v rámci Služeb Wolt.

Uživatelská data nezbytná k využívání Služeb Wolt

Následující osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, pro účely našich oprávněných zájmů při plnění smluvních závazků vůči Zákazníkovi-Organizace a za účelem splnění našich zákonných povinností.

Po uzavření smlouvy o poskytování služeb se Zákazníkem-Organizací nám Zákazník-Organizace poskytne vaše celé jméno a e-mailovou adresu.

Při registraci ke Službám Wolt a založení uživatelského účtu nám musíte sdělit následující informace:

 • jméno a příjmení

 • telefonní číslo

 • e-mailová adresa

 • informace týkající se vaší platební karty jako její číslo a datum platnosti (údaje nezbytné za účelem objednání potravin prostřednictvím Služeb Wolt, které ovšem společnost Wolt neukládá, neboť pro účely zpracování plateb využívá služby třetí strany)

Uživatelská data, která poskytujete dobrovolně

O své zkušenosti Uživatele a zákazníka se můžete podělit tak, že nám sdělíte následující informace:

Doplňující informace k účtu:

 • fotografie

 • dodací adresa

 • údaje o místě (pokud souhlasíte se zpracováním údajů o vašem místě)

 • další informace, které poskytnete buď při založení uživatelského účtu, nebo později při úpravě svého profilu

Další informace. Jsme oprávněni zpracovávat i další informace, které nám dobrovolně poskytnete, jako:

 • informace, které sdělíte v rámci hodnocení našich služeb

 • marketingový souhlas či nesouhlas

 • informace, které nám poskytnete telefonicky nebo e-mailem nebo v rámci chatu, včetně nahrávek hovorů s naším oddělením služeb zákazníkům

Vedle uživatelských dat, které nám poskytnete, zpracováváme i některé vaše osobní údaje, které nám poskytne třetí strana. 

Pokud se připojíte nebo přihlásíte na svůj účet na Facebooku, Facebook s námi sdílí informace o vás, jako je profilová fotografie, vzorek vašich přátel nebo vaše identifikační číslo.

Analytická data

Ačkoli běžně analytická data k vaší identifikace jako fyzické osoby nepoužíváme, někdy vás z nich rozpoznáme, a to buď samostatně nebo v kombinaci či ve spojení s uživatelskými daty. V takových situacích lze, dle platných právních předpisů, analytická data považovat rovněž za osobní údaje, a my s nimi tak nakládáme.

Jsme oprávněni automaticky shromažďovat následující Analytická data, když navštívíte Služby Wolt nebo komunikujete v jejich rámci:

Informace o zařízení. Shromažďujeme následující informace o technickém zařízení, které používáte, když využíváte Služby Wolt:

 • zařízení, jeho identifikační číslo a IMEI

 • země

 • IP adresa

 • typ a verze vyhledavače

 • operační systém

 • poskytovatel internetových služeb

 • identifikátor reklamy vašeho zařízení

 • identifikátor návštěvníka

Informace o užívání. Shromažďujeme informace o tom, jak využíváte Služby Wolt:

 • čas strávený v rámci Služeb Wolt

 • komunikace v rámci Služeb Wolt

 • informace o objednávkách, které zadáváte prostřednictvím Služeb Wolt

 • URL internetových stránek, které navštívíte před a po návštěvě Služeb Wolt

 • datum a čas vašich návštěv Služeb Wolt

 • oddíly Služeb Wolt, které navštívíte

 • produkty, které v rámci Služeb Wolt vyhledáváte

Cookies

Za účelem shromažďování Analytických dat a dalších informací v rámci toho, když Uživatel navštěvuje Služby Wolt, a jejich ukládání používáme různé technologie, včetně cookies a webových signálů.

Cookies jsou malé textové soubory odesílané a ukládané ve vašem zařízení, díky kterým můžeme identifikovat návštěvníky Služeb Wolt a umožnit jim jejich využívání a vytvářet souhrnné informace o našich návštěvnících. Cookies využíváme k vylepšování Služeb Wolt a služeb pro naše Uživatele. Cookies nepoškodí vaše zařízení ani soubory. Cookies používáme, abychom přizpůsobili Služby Wolt a poskytovali informace v souladu se zájmy jednotlivých našich Uživatelů. Některé cookies jsou nezbytné za účelem používání a plynulého běhu Služby Wolt a používají se např. za účelem zapamatování si volby vašeho jazyka a země. Jiné cookies sbírají informace o tom, jak se Služba Wolt používá, např. často navštěvovaný obsah, za účelem jejího zlepšení. Cookies můžeme používat i za účelem reklamy na platformě Služby Wolt i na vybraných platformách třetí strany.     

Uživatelé jsou oprávněni nastavit svůj internetový vyhledavač, a odmítnout tak cookies, nebo být na každé nové cookies upozorněni. Informace, jak nastavit cookies na některých frekventovaných vyhledavačích najdete např. prostřednictvím následujících odkazů:

Safari Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox

Prosím, vezměte na vědomí, že některé části Služeb Wolt zřejmě nebudou řádně fungovat, pokud cookies odmítnete.

Webový signál je technologie, která umožňuje identifikovat navštěvníky internetových stránek a čtenáře e-mailů a např. zjistit, že byl e-email přečten. 

Služby webové analytiky

Služby Wolt využívají analytiku Google a jiné služby webové analytiky za účelem vytváření analytických dat a zpráv o tom, jak návštěvníci využívají internetové stránky a jak zlepšit Služby Wolt. Přehled o analytice Google najdete na Google Analytics. Analytiku Google můžete odmítnout prostřednictvím následujícího nástroje vyhledavače: Google Analytics opt-out add-on.

Reklama a identifikátory návštěvníka

Služby Wolt využívají pseudonymizované identifikátory za účelem sledování a předvídání využívání aplikace a služeb z vaší strany a vašich preferencí.

Společnost Wolt používá pouze sledovací technologie třetí strany k ověření a vykazování transakcí iniciovaných našimi partnery v oblasti reklamy. Za účelem tohoto sledování a sběru následujících informací z našich internetových stránek využíváme třetí strany, např. TradeDoubler a Interspace:

·       čas vstupu na internetové stránky Wolt

·       IP adresu Uživatele, který navštívil internetové stránky

·       jedinečný identifikátor Uživatele internetových stránek Wolt

·       informace o zařízení Uživatele, který navštívil internetové stránky Wolt

·       identifikační číslo akce, tj. identifikační číslo akce potenciálního zákazníka / prodeje

·       jedinečné identifikační číslo sledování nastavené v rámci cookie a session měnící se podle internetových stránek, ze kterých došlo k přesměrování

·       anonymní řetězec vytvořený z emailové adresy Uživatele (hash)

Volbu cookies provádíte na příslušném banneru na našich internetových stránkách; můžete odmítnout sběr cookies a zadat vlastní volbu např. na následujících internetových stránkách: http://www.aboutads.info/choices nebo http://www.youronlinechoices.eu/.

Využívání těchto identifikátorů můžete dle vlastní volby zamezit prostřednictvím následujícího nastavení operačního systému:

V mobilní aplikaci iOS lze využívání reklamních identifikátorů zamezit tak, že zapnete Limit Ad Tracking (Settings à Privacy à Advertising à Limit Ad Tracking). Přehled a více informací o reklamních identifikátorech najdete na internetových stránkách společnosti Apple, které se týkají reklamy a ochrany soukromí (Apple Advertising and Privacy).

V iOS a mobilní aplikaci Android lze využívání reklamních identifikátorů zamezit změnou nastavení (pro iOS: Settings à Wolt à Wolt settings à Limit Tracking a pro Andoid: Aplikace Wolt à Profilà ikona nastavení v pravém horním rohu).

4. ÚČELY A OPRÁVNĚNÉ DŮVODY KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účely

Existuje několik účelů, pro které společnost Wolt zpracovává vaše osobní údaje. Některé z níže uvedených se mohou uplatnit současně:

za účelem poskytování Služeb Wolt a plnění našich smluvních závazků (právní důvod: plnění smlouvy a oprávněný zájem)

Společnost Wolt zpracovává vaše osobní údaje, aby vám mohla nabízet Služby Wolt na základě smlouvy, kterou s ní uzavřete, nebo na základě smlouvy se Zákazníkem-Organizací, nebo z jiných důvodů nezbytných za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a společností Wolt. Společnost Wolt je též oprávněna zpracovávat osobní údaje, je-li to nezbytné za účelem zájmu, který je zákonný a pro společnost Wolt důležitý.

Údaje používáme např. ke zpracování vašich žádostí, komunikaci s vámi, ke zpracování vaší platby a jakékoli (případné) finanční náhrady, a našim partnerům (restauracím a kurýrům) poskytujeme informace, které jsou nezbytné pro přípravu či doručení vaší objednávky. Pokud kontaktujete oddělení služeb zákazníkům, pak informace, které nám poskytnete, použijeme k tomu, abychom zodpověděli vaše dotazy či vyřešili vaši reklamaci.

Jsme oprávněni sbírat, používat a sdílet údaje o přesném nebo přibližném místě, kde se nacházíte, včetně zeměpisného místa vašeho počítače či mobilního telefonu ve skutečném čase, abychom vám mohli poskytnout informace o místě určení objednávky a přesné informace o stavu vaší objednávky a ukázat nejbližší restaurace. Informace o tom, kde se nacházíte, které by umožnili vaši osobní identifikaci, neshromažďujeme a neužíváme bez vašeho souhlasu. V rámci Služby Wolt je vyžádán souhlas s používáním informací o vašem místě. Sledování lze zrušit v Aplikaci Wolt (Profile à Settings àAdditional Settings à Location and push-settings à Location) a na počítači prostřednictvím nastavení vyhledávače týkajících se ochrany osobních údajů a bezpečnosti.

za účelem plnění našich zákonných povinností (právní důvod: splnění zákonných povinností)

Společnost Wolt zpracovává vaše údaje, aby mohla plnit své zákonné povinnosti. Tyto údaje zahrnují údaje nezbytné ke splnění povinnosti vedení účetnictví a poskytování informací příslušným úřadům, např. finanční správě.

za účelem vyřizování reklamací a soudních řízení (právní důvod: oprávněný zájem)

Společnost Wolt je oprávněna zpracovávat osobní údaje související s vyřizováním reklamací, vymáháním pohledávek a soudními řízeními. Jsme rovněž oprávněni zpracovávat údaje za účelem prevence podvodů a zneužívání našich služeb a za účelem zajištění bezpečnosti dat, systémů a sítě.

pro účely komunikace se zákazníky a marketingu (právní důvod: oprávněný zájem)

Společnost Wolt zpracovává vaše osobní údaje, aby vás kontaktovala ve věci Služeb Wolt a informovala vás o souvisejících změnách. Vaše osobní údaje se též využívají za účelem marketingu Služeb Wolt. Zpracování je založeno na zákonném zájmu, tj. kdy personalizujeme naše nabídky, poskytujeme vám relevantnější služby a analyzujeme informace o vašich zájmech a zpětnou vazbu pro účely rozvoje našich služeb.

za účelem zlepšování kvality a analýzy trendů (právní důvod: oprávněný zájem)

Za účelem zlepšování kvality Služeb Wolt je společnost Wolt též oprávněna zpracovávat informace o tom, jak je využíváte, např. formou analýzy trendů využívání Služeb Wolt. Osobní údaje lze využívat i např. pro účely přehledů spokojenosti zákazníků, abychom mohli zajistit, že naše služby odpovídají vašim potřebám. Je-li to možné, využíváme k tomuto účelu pouze souhrnné údaje, které nejsou personalizované.

Právní důvody zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění našich smluvních závazků vůči vám či Zákazníkovi-Organizaci a zákonných povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem našeho oprávněného zájmu, a to vedení našeho podniku, udržení a rozvoje naší obchodní činnosti a vytváření a udržování vztahů se zákazníky. Pokud vaše údaje využíváme pro účely našeho oprávněného zájmu, vždy vyvažujeme jak naše zájmy, tak vaše právo na soukromí, např. nabízíme vám možnost odmítnout jednoduchým způsobem marketingová sdělení a používáme pseudonymizované údaje nebo údaje, které nejsou personalizované, je-li to možné.

V některých sekcích Služeb Wolt můžete být vyzváni k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje bez vašeho souhlasu nezpracováváme. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. 

5. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EVROPU

Společnost Wolt ukládá vaše osobní údaje zejména v rámci Evropského hospodářského prostoru. Nicméně subjekty, které nám poskytují služby, a naše provozy se nacházejí na několika místech. Z tohoto důvodu jsme my a subjekty, které nám poskytují služby, oprávněni předávat vaše osobní údaje a mít k nim přístup i v jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor a trvalé bydliště Uživatele.

Činíme kroky k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů Uživatele v jurisdikcích, kde se zpracovávají. Odpovídající ochranu při předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor zajišťujeme na základě sérií dohod se subjekty, které nám poskytují služby, zejména standardních smluvních doložek, nebo jinou formou.

Podrobné informace o předávání osobních údajů vám poskytneme, když se s námi spojíte na jakékoli z výše uvedených adres.

6. PŘÍJEMCI

Vaše osobní údaje sdílíme pouze v rámci organizace Wolt a jen v případě, kdy je to důvodně nezbytné za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje sdílíme se třetí stranou mimo organizaci Wolt pouze za následujících podmínek: 

za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů sdílíme údaje s oprávněnými subjekty, které poskytují služby

Vaše osobní údaje sdělujeme třetí straně (např. restauraci, která připravuje objednávku, kurýrovi, který ji doručuje a Zákazníkovi-Organizaci, která případně platí vaši objednávku, nebo jiným třetím stranám), v rozsahu, ve kterém je potřebuje za účelem poskytnutí Služeb Wolt. Jsme rovněž oprávněni poskytnout vaše osobní údaje našim přidruženým společnostem nebo oprávněným subjektům a partnerům, které nám poskytují služby nebo s námi spolupracují (včetně ukládání údajů, účetnictví, prodeje a marketingu), aby je pro nás zpracovali, a subjektům, které poskytují platební služby, aby pro nás zpracovaly vaše platby.

Pokud osobní údaje zpracovává třetí strana jménem společnosti Wolt, přijímáme odpovídající smluvní a organizační opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně za účelem vymezeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, v souladu s veškerými platnými právními předpisy, podle našich pokynů a v souladu s příslušnými závazky zachování mlčenlivosti a bezpečnostními opatřeními.

Prosím, mějte na paměti, že poskytujete-li své osobní údaje třetí straně přímo, např. prostřednictvím odkazu ve Službách Wolt, budou tyto údaje zpracovávány v souladu se zásadami a standardy této třetí strany.

Partnerům za účelem poskytnutí Služeb Wolt

Třetí straně, jako je Partner, který připravuje anebo doručuje objednávku, kurýrní služba, která doručuje objednávku, a Zákazníkovi-Organizaci, která objednávku platí, předáváme vaše osobní údaje nezbytné k poskytnutí Služeb Wolt.

Partnerovi, případně jeho mateřské společnosti či poskytovateli franšízy, poskytujeme osobní údaje včetně jména a údaje související s nákupem včetně identifikace místa, čísla objednávky, času objednávky a doručení, způsobu doručení, objednaných produktů, poznámky a vaší zpětné vazbě. Tyto údaje poskytujeme, abychom Partnerovi umožnili připravit objednávku, případně včetně jejího vyzvednutí v obchodě, zajistit kvalitu jeho služeb, vybrat produkty nabízené v rámci Služeb Wolt a dodržet jeho zákonné povinnosti. Pokud Partner zpracovává tyto údaje za účelem uplatnění svých práv a splnění povinností, včetně zákonných povinností vůči vám, stává se nezávislým správcem osobních údajů a je odpovědný za to, že údaje zpracovává v souladu s právními předpisy.

V souladu s podmínkami, které stanoví Partner, můžete v rámci Služeb Wolt zadat údaje týkající se specifické karty výhod Partnera nebo jeho věrnostního programu za účelem spárování objednávek u Partnera s příslušným věrnostním programem. Společnost Wolt poskytuje tyto údaje Partnerovi a Partner se stává nezávislým správcem osobních údajů a je odpovědný za to, že údaje zpracovává v souladu s právními předpisy.

Partnerovi, který připravuje vaši objednávku, sdělujeme i vaše telefonní číslo, pokud je to nezbytné, např. v případě, kdy se Partner potřebuje dotázat, zda souhlasíte s náhradním produktem, nebo vás chce informovat o tom, že v objednávce něco chybí, nebo potřebuje specifikovat nějakou zvláštní žádost.  

z právních důvodů a na základě právních postupů

Jsme oprávněni sdílet vaše osobní údaje s třetí stranou mimo skupinu Wolt, pokud se v dobré víře domníváme, že přístup a využívání osobních údajů je důvodně nezbytné pro: (i) dodržení veškerých platných zákonů a právních předpisů anebo soudních rozhodnutí; (ii) zjišťování podvodů, trestných činů, bezpečnostních a technických problémů a jejich předcházení a řešení anebo (iii) ochranu zájmů, majetku a bezpečnosti společností Wolt, Uživatelů a veřejnosti, je-li to v souladu s právními předpisy. Je-li to možné, budeme vás o takovémto zpracování osobních údajů informovat.

z jiných oprávněných důvodů

Bude-li společnost Wolt účastníkem fúze, akvizice nebo prodeje podniku, jsme oprávněni předat vaše osobní údaje zainteresované třetí straně. Nadále však zajistíme mlčenlivost o všech vašich osobních údajích. O předání osobních údajů a o tom, že nakládání s nimi se bude řídit jinými zásadami ochrany osobních údajů, budeme všechny naše dotčené Uživatele informovat. 

s výslovným souhlasem

Sdílení vašich osobních údajů se třetí stranou mimo společnost Wolt je možné jen s vaším výslovným souhlasem. Vy máte právo tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat; za tímto účelem nás kontaktujte.

7. DOBA ULOŽENÍ

Společnost Wolt neukládá vaše osobní údaje déle, než nám dovoluje zákon a než je nezbytné za účelem poskytování Služeb Wolt nebo jejich příslušných částí. Doba uložení závisí za povaze informací a účelu jejich zpracování. Maximální doba uložení se tedy může lišit dle účelu. Společnost Wolt činí důvodné kroky k tomu, aby vedla přesné osobní údaje a vymazala osobní údaje, které jsou nesprávné nebo nepotřebné.

Většina osobních údajů Uživatele souvisejících s jeho uživatelským účtem Služeb Wolt bude vymazána 90 dnů poté, kdy Uživatel tento svůj účet zruší. Po uplynutí této lhůty lze ukládat pouze takové osobní údaje Uživatele uvedené v jeho uživatelském účtu, jejichž zpracování se vyžaduje ze zákona nebo které jsou důvodně nezbytné ke splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů, jako je vyřizování reklamací, účetnictví, interní výkaznictví a narovnání. Veškeré osobní údaje Uživatele související s jeho uživatelským účtem budou vymazány 10 let poté, kdy Uživatel zrušil svůj účet Služeb Wolt, vyjma osobních údajů nezbytných v určitých výjimečných situacích, např. soudní řízení.

Analytická data Uživatelů, kteří nemají účet Služeb Wolt, ukládáme po dobu 90 dnů. 

8. VAŠE PRÁVA

Právo na přístup

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Máte možnost nahlížet na určité osobní údaje prostřednictvím uživatelského účtu Služeb Wolt, nebo si vyžádat kopii osobních údajů. K tomu využijte výše uvedené kontaktní údaje. 

 

Právo na odvolání souhlasu

Je-li zpracování založeno na souhlasu Uživatele, je Uživatel oprávněn tento svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu může vést k omezení možností využívat Služby Wolt. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování v době před jeho odvoláním.

Právo na opravu

Máte právo na opravu a doplnění nesprávných a neúplných údajů, které o vás vedeme; za tímto účelem nás kontaktujte. Některé osobní údaje můžete opravit nebo aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu Služeb Wolt.

Právo na výmaz

Jste rovněž oprávněni požádat nás o výmaz svých osobních údajů z našeho systému, např.v případě, kdy data již nejsou potřebná pro účel, pro který byly shromážděny . Vaší žádosti vyhovíme, pokud nemáme oprávněný důvod tak neučinit. Prosím, vezměte však na vědomí, že pokud si přejete vymazat své údaje, nebudeme pak schopnit nadále vám poskytovat Službu Wolt nebo určitou její část.  

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti určitému využívání osobních údajů, jsou-li tyto údaje zpracovávány za jiným účelem, než je nezbytné k poskytování Služeb Wolt nebo ke splnění zákonných povinností. Např. můžete požádat o to, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro účely přímého marketingu či profilování na základě zákonného zájmu. Vznesete-li námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, můžete mít omezenou možnost využívat Služby Wolt. 

Právo na omezení zpracování

Jste oprávněni požádat o omezení zpracování osobních údajů, např. když dosud nedošlo k výmazu či opravě údajů nebo vyřízení námitky anebo když nemáme oprávněný důvod vaše údaje zpracovávat. Dojde-li k omezení zpracování, vaše osobní údaje pouze uschováme, ale nebudeme je nadále zpracovávat. Např. budete-li namítat přesnost svých osobních údajů, tyto údaje nebudou zpracovávany, dokud nebude zajištěno, že tato data jsou přesná. Vaše možnost využívat Služby Wolt však může být v takovém případě omezena.  

Právo na přenositelnost údajů

Pokud zpracování údajů probíhá automaticky a na základě smlouvy či souhlasu, máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném a běžně používaném formátu, a předat je třetí osobě. 

Jak tato práva uplatňovat

Výše uvedená práva uplatníte dopisem nebo e-mailem zaslaným na naši adresu, která je uvedena výše, v němž uvedete následující informace: jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. My jsme oprávněni vyžádat si doplňující informace nezbytné k potvrzení totožnosti Uživatele. Jsme oprávněni zamítnout nebo zpoplatnit žádost, která je nedůvodně opakovaná, nepřiměřená nebo evidentně nepodložená.

9. PŘÍMÝ MARKETING

Na základě vztahu mezi vámi jako zákazníkem a společností Wolt jsme oprávněni zasílat vám informace, zprávy a nabídky týkající se Služby Wolt. V ostatních případech využíváme vaše údaje pro přímý marketing jen na základě vašeho výslovného souhlasu. Uživatel má právo zakázat nám používání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a profilování za účelem přímého marketingu. Uživatel toto právo uplatní tak, že nás kontaktuje na výše uvedené adrese nebo využije funkce Služeb Wolt a odmítne zasílání sdělení přímého marketingu (Profile à Settings à Push marketing opt-out) nebo využije odkaz pro zrušení zasílání zpráv přímého marketingu.

10. PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Pokud se Uživatel domnívá, že jeho osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, je oprávněn podat stížnost na příslušný úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů. Ve Finsku je pro tento dohled příslušný ombudsman pro ochranu osobních údajů (tietosuoja.fi). Uživatel je rovněž oprávněn podat svou stížnost na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů v zemi svého trvalého bydliště.

11. BEZPEČNOST INFORMACÍ

Uplatňujeme administrativní, organizační, technická a fyzická opatření za účelem ochrany osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Tato opatření zahrnují mj. kódování, pseudonimizací, firewall, bezpečnostní zařízení a systémy přístupových práv. Účelem našich bezpečnostních kontrol je zachovat odpovídající úroveň důvěrnosti dat, jejich integrity, dostupnosti, odolnosti a schopnosti obnovit je. Pravidelně testujeme bezpečnost Služeb Wolt, systémů a jiných aktiv.

Pokud by navzdory bezpečnostním opatřením došlo k porušení bezpečnosti, které by pravděpodobně mohlo mít negativní dopad na soukromí Uživatelů, co nejdříve příslušné Uživatele a ostatní dotčené strany, včetně příslušných úřadů, je-li to dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů nezbytné, informujeme.

Guidelines for Wolt Partners