Hur vår sökfunktion och rekommendationssystem fungerar

Wolt Search hjälper dig att snabbt och enkelt hitta produkter och tjänster som är relevanta för dig. Här kan du hitta information om varför vissa sökresultat visas för dig.

Observera att Wolt har två sökfunktioner som fungerar olika: Standardsökningen i Wolt-appen och på Wolt.com:s webbplats, och den partnerspecifika sökningen efter en specifik restaurang eller ett visst företag.

Standardsökning

Standardsökningen är tillgänglig från navigeringsfältet i Wolt-appen eller från sökfältet på Wolt.coms webbplats. Standardsök låter dig söka igenom hela Wolt-plattformen efter produkter, tjänster och partners.

När du anger ett sökord matchar vi din sökning med vårt partnerindex (t.ex. restaurangnamn) och produktdata (t.ex. produktbeskrivning). För att ge dig de mest relevanta sökresultaten använder vi också synonymer och rättar stavfel. Som standard inkluderar våra sökresultat ställen och produkter.

Resultat över ställen sorteras efter ”Rekommenderas”, som enbart baseras på försäljarens öppettider, textbaserad relevans för sökresultaten (matchning av sökordet med partner- och produktdata), partnerns popularitet (partnerförsäljningssiffror på Wolt-plattformen) och partnerns avstånd till leveransadressen. Dessa huvudparametrar tillämpas med hjälp av vissa algoritmer, viktningar och affärsinterna regler. Därför påverkar den textbaserade relevansen partnerns position mest i sökresultaten, efter att alla sökresultat tidigare har grupperats enligt öppettiderna. Partnerns popularitet påverkar resultaten med den andra betydelsen i viktning och partnerns avstånd påverkar resultaten som den minst viktiga faktorn i viktning. Om en användare besöker Wolt-appen eller Wolt.com-webbplatsen visas partner som matchar sökfrågan men inte är öppna och partner som är längre bort från användaren och inte levererar till användaren i slutet av sökresultaten. Du kan också sortera och filtrera sökresultaten med olika alternativ, till exempel leveranspriset och partnerns kundbetyg.

Produktresultaten sorteras på ett liknande sätt men använder ytterligare parametrar och andra viktningar. Följaktligen sorteras försändelsens resultat igen baserat på ställets öppettider, textbaserade relevans, partnerpopularitet för partnern och försäljarens avstånd till leveransadressen. Dessutom beaktas försäljarens betyg och artikelns popularitet (artikelförsäljningssiffror på Wolt-plattformen).

Med användarens samtycke sparar Wolt också sökhistoriken och föreslår sökningar som användaren har använt tidigare. Om en användare vill radera sin sökhistorik kan användaren ta tillbaka samtycket, logga ut ur appen eller rensa tidigare sökningar manuellt.

Partnerspecifik sökning

Genom en partnerspecifik sökning kan du söka efter varor som finns tillgängliga hos en specifik partner. Vi matchar din valda sökterm med partnerns produkttitlar och -beskrivningar. Resultaten från din sökning sorteras främst baserat på textens relevans (söktermens matchning med produktuppgifterna). Produkternas popularitet påverkar också rankningen, men har inte lika stor betydelse. Dessutom grupperas alltid produkter ur samma kategori tillsammans, och de bästa matchningarna visas högst upp.

Fältet Restauranger/butiker

Utöver Wolt-sökningen, kan du i fältet "Restauranger" eller "Butiker" hitta restauranger och butiker i ditt område. Du hittar båda dessa fält i navigeringmenyn i Wolt-appen och på webbsidan Wolt.com. Här finns även information om hur de båda listorna sammanställs.

Efter att du antingen klickat på fältet "Restauranger" eller "Butiker”', visas alla de partners som finns i det leveransområde som är relevant för din leveransadress. Prioritetsordningen för dessa avgörs av de olika algoritmer och affärsinterna regler som beskrivs nedan. Ställen som är offline eller för tillfället inte går att nå, hamnar i slutet på listan.

Restauranger: vi använder olika algoritmer för att rangordna resultaten beroende på om du redan varit kund hos oss eller inte.

Om du ännu inte varit kund, eller om du inte har registrerat dig, så sorteras partners baserat på deras leveranstid, popularitet (partnerns försäljningssiffror på Wolts plattform), prisnivå, leveranspris, avstånd, typ av verksamhetsmodell (t.ex. om butiken är fysisk eller virtuell), omdömen, antal omdömen och kundretention.

Den betydelse dessa olika signaler ges, avgörs genom en automatiserad process (maskininlärning). I princip observerar systemet hur varje signal påverkar en kunds val över tid. Om många kunder till exempel föredrar varor med snabbare leverans, så kommer “leveranstid” att öka i betydelse. Den här inlärningsprocessen pågår ständigt och anpassar sig till hur det verkliga beteendet förändras vad gäller trender och preferenser. Den inverkan det får på partnerns placering på resultatsidan, förändras i enlighet med all bakomliggande data.

Om du redan är kund, rangordnar vi partners baserat både på ditt köpbeteende och på andra kunders köpbeteende. Det betyder att vi filtrerar för kunder vars köpbeteende liknar ditt för att föreslå partners som är nya för dig, men som kunder som liknar dig redan har interagerat med. Partnerklick, favoriter och kundomdömen är de viktigaste parametrarna, och som var och en väger lika tungt. Dessutom visar vi endast den franchisepartner som befinner sig närmast din leveransadress, och rangordnar de kategorilistor som visas i enlighet med hur populära de är.

Butiker: Här rangordnar vi partners baserat på hur populära de är (partnerns försäljningssiffror på Wolts plattform), samt på deras kundomdömen och på hur attraktiva de är (förhållandet mellan partnerns synlighet och dennes försäljningssiffror). Dessa huvudparametrar väger lika tungt. Precis som för restaurangerna, visar vi endast den franchisepartner som befinner sig närmast din leveransadress, och rangordnar de visade kategorilistorna efter hur populära de är.

Sidan Upptäck

Sidan Upptäck är Wolts välkomstsida för alla besökande kunder. Här finns flera karuseller som var och en består av ett flertal alternativ. Dessa alternativ kan antingen bestå av ställen, eller av banners med en länk till dessa, eller av länkar till redaktionella artiklar.

Karusellerna på sidan Upptäck fylls i baserat på förutbestämda affärsregler. Det säkerställer att innehållet är relevant och skräddarsytt för varje specifik plats. De ställen som visas i dessa karuseller väljs ut efter deras förmåga att genomföra leveranser till den plats där kunden för närvarande befinner sig.

Den horisontella ordningsföljden i karusellerna med ställen, följer samma algoritmer som används på vår restaurangsida. Vissa karuseller kan däremot följa en annan ordning: t.ex. beror ordningsföljden i “Beställ igen” på hur nyligen köpet gjordes. För banners avgörs den horisontella ordningen manuellt.

Om någon går in på länken “Visa alla” bredvid en karusell, visas en lista med ställen. Om listan över ställen till största delen består av restauranger, rankas dessa på samma sätt som på sidan restauranger. I alla andra fall används algoritmerna från sidan butiker.

Den vertikala ordningsföljden för karusellerna avgörs av hur populär varje karusell är. Populariteten mäts i kundinteraktioner. På så sätt visas du det innehåll som är allra mest engagerande och relevant. Ibland avgörs den vertikala placeringen för karusellerna manuellt.

För att alltid kunna ge mångsidiga och engagerande användarupplevelser, har vi infört ett system för att minska förekomsten av identiskt innehåll. Ställen som visas högt upp i en karusell, trycks ned mot slutet i alla andra karuseller längre ned på sidan. På så sätt förblir sidan Upptäck alltid aktuell och intressant för dig, samtidigt som allt innehåll presenteras på ett rättvist och transparent sätt.

Betald placering

Ordningsföljden för dina sökresultat i standardsökningen och på sidorna Restauranger/Butiker kan även påverkas av betalda placeringar. I sådana fall kan resultaten rankas högre än de skulle gjort enligt de parametrar som beskrevs ovan. Partners vars placering påverkas av betald placering är markerade som “Sponsrade”.

---

Wolt förbehåller sig rätten att ändra denna information eftersom det kan ändra sina algoritmer, metoder och parametrar då och då.

Wolt kan också uppleva tekniska problem eller genomföra vissa begränsade test som påverkar synlighet, ranking och sökresultat som inte kommer att återspeglas i dessa beskrivningar på grund av deras begränsade karaktär.