Användarvillkor - Finland

Genom att använda Wolt-tjänsten accepterar du dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dessa (”Användarvillkor”).

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan du använder Wolt-tjänsten. Vänligen avstå från att använda Wolt-tjänsten ifall du inte accepterar dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor är tillämpliga på all användning av Wolt-tjänsten och även på Köpeavtalen som ingås mellan dig och en Samarbetspartner. En mer detaljerad beskrivning av Wolt-tjänsten och information om systemkrav finns tillgänglig på wolt.com.

Om du har ett Wolt for Work-konto gäller även dessa Användarvillkor för den organisationskund som har gett dig tillgång till Wolt for Work-funktionen (”Organisationskund”) med hänsyn till Beställningar lagda av dig genom Wolt for Work-funktionen. Om dessa Användarvillkor avviker från Wolts villkor för verksamheter som gäller för Organisationskunden, ska dock Wolts villkor för verksamheter äga företräde.

Dessa Användarvillkor ingås enbart mellan oss och Användaren, och inte med Apple Inc., och Apple Inc. ansvarar inte för Wolt-appen och dess innehåll. Du accepterar att Apple Inc., och dotterbolag till Apple Inc. (”Apple”), är berättigade tredje parter under Användarvillkoren, och efter ditt godkännande av Användarvillkoren kommer Apple att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att tillämpa Användarvillkoren mot dig i egenskap av en berättigad tredje part under Användarvillkoren.

1. Definitioner

"Kurir partner" betyder en enskild näringsverksamhet/företagare, som har undertecknat ett partneravtal med Wolt och som erbjuder sina leveransjänster, i tillämplig utsträckning, genom Wolt-tjänsten.

Samarbetspartner”betyder en restaurang eller någon annan typ av samarbetspartner eller deras ersättare som har undertecknat ett partneravtal med Wolt och som erbjuder sina produkter och leveranstjänster, i tillämplig utsträckning, genom Wolt-tjänsten. Om inte annat specifict anges i Wolt-tjänsten, är alla Samarbetspartners företagare i enlighet med konsumentskyddslagstiftningen.

Köpeavtalet”betyder ett avtal för köpet av Samarbetspartnerns produkter och eventuella leveranstjänster som beställs genom en Beställning. Med hänsyn till Beställningar som läggs genom Wolt for Work-funktionen, utgör Köpeavtalet ett bindande avtal mellan Samarbetspartnern och Organisationskunden. Med hänsyn till Beställningar som läggs genom att Användaren använder någon annan betalningsmetod, utgör Köpeavtalet ett bindande avtal mellan Samarbetspartnern och Användaren.

Wolt” betyder:

Wolt Enterprises Oy, Norra Järnvägsgatan 21, 00100 Helsingfors, Finland, ifall Användaren befinner sig i Finland.

Wolt-appen” betyder en digital applikation vid namn “Wolt” som tillhandahålls av Wolt till fysiska och juridiska personer för beställning av produkter från Wolts Samarbetspartners.

Wolt for Work-konto” betyder ett användarkonto i Wolt-appen varpå Wolt for Work-funktionen har tillagts.

Wolt for Work-funktion” betyder den betalningsmetod och den funktion i Wolt-appen, varigenom Organisationskundens auktoriserade Användare kan lägga Beställningar på Organisationskundens bekostnad.

Wolt-tjänsten” betyder både Wolt-appen och Wolts hemsida wolt.com och andra ytterligare webbplatser som anges på wolt.com.

Användare”, ”du” eller ”dig” betyder en fysisk person som använder Wolt-tjänsten.

"Detaljhandelsprodukter" betyder matvaror, förbrukningsvaror, bruksvaror och andra konsumentvaror som Samarbetspartner tillgängliggör på Wolt-tjänsten.

2. Wolts identitet

Wolt Enterprises Oy, Norra Järnvägsgatan 21, 00100 Helsingfors, Finland, FO-nummer 2646674-9, mervärdesskattenummer FI26466749, ifall Användaren befinner sig i Finland

Använt namn: ”Wolt”,

E-postadress: support@wolt.com.

Information om Wolts Partners och deras produkter och tjänster kommer att tillhandahållas genom Wolt-appen och på Wolts webbplats.

3. Beskrivning av Wolt-tjänsten

3.1. Wolt tillhandahåller en plattform som förenar Användarna, Samarbetspartnern och Kurir Partnern. Med hjälp av plattformen kan Användaren beställa matprodukter, detaljhandelsprodukter och leveranstjänster från den Samarbetspartner Användaren väljer. Wolt är inte en restaurang och deltar inte i tillredningen av maten.

3.2. Wolts Samarbetsartners tillhandahåller information om sina produkter och tjänster genom Wolt-tjänsten, inklusive information om menyer och priser. Priset på leveranstjänsten och serviceavgiften som gäller vid varje enskilda beställning ges i Wolt-tjänsten. Ytterligare villkor uppställda av Samarbetspartnern kan komma att tillämpas vid köp av Samarbetspartnerns produkter och tjänster. För det fall sådana ytterligare villkor uppställs framgår detta av Wolt-tjänsten.

Ifall du har allergier eller andra särskilda kostbehov, var god och kontakta ifrågavarande Samarbetspartner. Samarbetspartnern ger Användaren mat-specifik information vid begäran. Samarbetspartnern kan tillämpa även ytterligare villkor för försäljningen och köpen mellan Samarbetspartnern och Användaren.

På Detaljhandelsprodukter tillämpas gällande pris vid tidpunkten då Användaren lägger beställningen. Vänligen observera att små prisskillnader kan framkomma mellan priset som uppges på Wolt-tjänsten och slutliga priset på beställningen för färdigpackade produkter p.g.a. små skillnader i förpackningens tyngd. Partnern anger information om allergener och annan nödvändig produktspecifik information gällande Detaljhandelsprodukter i Wolt-tjänsten. Partnern ansvarar för att ange all nödvändig information om sina Detaljhandelsprodukter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Partner bestämmer utbudet och prissättningen av dess Detaljhandelsprodukter i Wolt-tjänsten. Partnern kan förelägga vissa begränsningar på Användarens beställning, t.ex. gällande produktmängd eller storlek. Samarbetspartnern ansvarar även för att anmäla om möjliga begränsningar i tillgänglighet.

Ibland kan det vara möjligt att några produkter som du vill köpa via Wolt-tjänsten från en Samarbetspartner är tillfälligt slut i lager. I sådana fall, och i den mån Samarbetspartnern har aktiverat ersättningar, kan du innan du bekräftar din beställning välja om du vill tillåta Samarbetspartnern att ersätta en saknad vara med en liknande vara. Om du har tillåtit ersättningar för en viss eller alla artiklar i din beställning, kommer Samarbetspartnern att ersätta sådana saknade artiklar i enlighet med följande principer: (i) ersättningsvaror kommer att väljas baserat på vad partnern anser vara det lämpligaste substitutet. Den ska, så långt som möjligt överensstämma med kvantitet, kvalitet och pris på originalvaran i Beställningen; (ii) ämnen som vanligtvis kan orsaka allergi ska noggrant beaktas så att till exempel en laktosfri vara endast ersätts med ett annat laktosfritt alternativ och en glutenfri vara endast ersätts med ett glutenfritt alternativ; (iii) light eller lättdryck ersätts med en light eller lättdryck; (iv) ekologiskt ersätts med ekologiskt; och (v) finskt producerat ersätts med finskt producerat.

Observera dock att en ersatt vara kan ha en annan smak än den ursprungligen beställda varan. Du kommer inte att debiteras för några ytterligare avgifter eller kostnader för en ersatt vara jämfört med priset på originalvaran i din beställning. Skulle priset på ersättningsvaran vara lägre än den ursprungligen beställda varans pris, debiteras du enligt priset på ersättande produkten.

3.3. När Användaren har valt vilka av Samarbetspartners produkter och tjänster som önskas, lägger Användaren en bindande beställning (“Beställningen”) att köpa produkterna och tjänsterna från Samarbetspartern mot de villkor som presenterats för Användaren i Wolt-tjänsten före beställningen lades. Efter att ha mottagit Beställningen kommer Wolt att förmedla informationen rörande Beställningen till Samarbetspartnern. När Beställningen är accepterad av Samarbetspartnern och Wolt har tillhandahållit Användaren en beställningsbekräftelse för Samarbetspartnern räkning, ingår Användaren eller Organisationskunden och Samarbetsartnern i Köpeavtalet. Wolt tillhandahåller ett kvitto till Användaren för Samarbetspartnerns räkning (om inte lagstiftning i landet som Användaren befinner sig i kräver att Partnern tillhandahåller kvittot direkt till Användaren). För Användare i Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Grekland, Kroatien och Israel: ansvarar dock Wolt för att utförandet av de leveranstjänster, samt för matupköpp från vissa Samarbetspartners: Efter att Samarbetspartnern bekräftat Beställningen och beställningsbekräftelsen är levererad till Användaren, ingår Användaren eller Organisationskunden ett bindande Köpeavtal med Wolt för de leveranstjänster som Användaren beställt via Wolt-tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor. Uppfyllandet av Beställningen är beroende av tillgänglighet. Wolt och Samarbetspartnern förbehåller sig rätten att annullera eller inte acceptera Beställningen.

3.4. Vid beställning av leveranstjänster, informerar plattformen Kurir Partnern om leveransmöjligheten och teknologin möjliggör leveransen av leveranstjänsten till Användaren. Samarbetspartnern eller Wolt debiterar Användare leveransavgiften och serviceavgiften för de leveranstjänster som definieras mer detaljerat i Wolt-tjänsten där så är relevant. Efter att Beställningen har lagts av Användaren kan Beställningen inte annulleras. När du har lagt en Beställning på produkter eller leveranstjänster, kan du inte dra tillbaka eller annullera den. Innan du lägger en Beställning på en produkt eller en tjänst, bör du noggrant granska ditt val.

3.5. Samarbetspartnern som Användaren valt tillreder (och levererar, ifall leveranstjänsten är beställd) de produkter som Användaren beställt. Wolt ansvarar inte till Användaren ifall Samarbetspartnern uppfyller Köpeavtalets villkor på överenskommet sätt. Även om Wolt inte i sista hand ansvarar för Kurir Partnerns leveransservice, kan Wolt underlätta i ersättandet av möjliga misstag åt Användaren.

3.6. Beställningen som gjorts av Användaren är bindande, och Användaren kan inte annullera den efter att Beställningen är gjort. Du kan inte annullera eller upphäva produkter eller leveransservice från beställningen efter att ha lagt beställningen. Vänligen kontrollera Beställningen noggrant i Wolt-servicen innan du lägger den.

3.7. Oberoende av stycke 3.4. har du rätt som konsument att annullera din beställning av Detaljhandelsprodukter inom 14 dagar beräknat från dagen du mottagit ifrågavarande produkt (ångerrätt vid distansförsäljning). Du kan annullera din beställning genom att kontakta Wolt eller Samarbetspartnern inom ovan nämnda tidsfrist och genom att returnera produkten till det försäljningsställe du köpte Detaljhandelsprodukten från. Vänligen presentera kvittot som Wolt eller Partnern försett dig med då du återlämnar produkten.

Vi ber dig att kontrollera kvalitén på Detaljhandelsprodukterna du beställt omedelbart efter att ha mottagit Beställningen. Ifall du kontaktar Wolt i samband med annullering, kan Wolt begära dej att skicka bild på produkten för att dokumentera och verifiera felet eller bristen på varan. Vänligen notera att Samarbetspartnern kan tillämpa övriga villkor gällande garantier och åtaganden som tillämpas utöver dessa villkor. Samarbetspartnern informerar om eventuella övriga villkor skilt på Wolt-tjänsten.

Wolt följer lagstadgade begränsningar i konsumentens ångerrätt vid distansförsäljning i enlighet med tillämplig lagstiftning. Lagstadgade ångerrätten gäller nödvändigtvis inte för alla produkter på Wolt-tjänsten.

Ångerrätten gäller inte bland annat:

  • varor som förfars eller föråldras snabbt eller som på grund av sin natur har blandats oåterkalleligt med andra varor direkt efter leveransen, till exempel livsmedel som förfars snabbt

  • Spel, film, programvaror och andra förseglade produkter kan inte returneras efter att paketet/sigillen öppnats

  • förseglade och öppnade varor som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras när paketet har öppnats

  • Genom att ha inställt en programvara upphör returrätten

  • Hygien- och intimprodukter har inte returrätt efter att paketet har öppnats. Till hygien- och intimprodukter ingår till exempel epilatorer, rakapparat, maskiner för hårborttagning, maskiner för att ta hand om håret, elektroniska tandborstar, munhygien apparater, feber- blodtryck- och blodsockermätare samt alkometer, öronsnäckor och hands-free maskiner.

  • förseglade och öppnade ljud- och bildupptagningar eller datorprogram

  • Retur- och annuleringsrätten för produkten upphör, ifall den tillagats eller modifierats enligt konsumentens krav eller för att tydligt uppfylla personliga behov.

Detta betyder att ångerrätten inte gäller t.ex. livsmedelsprodukter som med kort hållbarhet. Du kan inte dra tillbaka eller annullera beställningen för ifrågavarande Detaljhandelsprodukter.

Användaren ska returnera produkten inom 14 dagar efter att ångeranmälan gjorts. Detaljhandelsprodukter bör återlämnas till det försäljningsställe produkterna beställs från i Wolt-tjänsten. Användaren kan verifiera Samarbetspartnerns försäljningsställe i kvittot Wolt eller Partnern tillgängliggör Användaren i samband med köpet. Konsumenten ska stå för kostnaderna för att returnera varan om företaget inte har åtagit sig att stå för denna kostnad. Vänligen notera att ifall varan har förändrats avsevärt eller inte är intakt med varans ursprungliga skick, har Användaren inte rätten att få tillbaka hela köpbeloppet för produkten.

Vänligen kontakta Wolt kundservice eller Samarbetspartnern för att returnera produkten.

Förutsatt att produkten har återlämnats till Samarbetspartnern eller Användaren uppvisar bevis på att produkten har återlämnats, återbetalar Wolt priset av produkten inom 14 dagar beräknad från Användarens ångeranmälan. Wolt återbetalar priset på produkten samt leveransavgiften och serviceavgiften med samma betalmetod som Användaren gjorde betalningen på.

4. Användarkonton

4.1. Du har en begränsad, icke-exklusiv, icke-överföringsbar och icke-underlicensierbar rätt att använda Wolt-tjänsten i den form som Wolt tillerkänner dig och för de ändamål som anges i Användarvillkoren. Wolt tillerkänner dig rätten närhelst Wolt så önskar. Rätten att använda iOS-versionen av Wolt-appen, hämtad från Apples App Store, är ytterligare begränsad till en rätt att använda Wolt-appen på produkter, som är försedda med Apples varumärke, och som Användaren äger eller har kontroll över i enlighet med användarreglerna i App Stores användarvillkor och dessa Användarvillkor (Usage Rules).

4.2. För att kunna använda Wolt-tjänsten måste Användaren upprätta ett användarkonto genom att följa instruktionerna för registrering i Wolt-tjänsten. Användaruppgifterna till Wolt-tjänsten är personliga (såvida inte Wolt och Organisationskunden har kommit överens om annat). Användaren ska försäkra sig om att användaruppgifterna och andra liknande uppgifter som är nödvändiga för åtkomst till Användarens eller Organisationskundens användarkonto hålls hemliga och används på ett säkert sätt utan att vara åtkomliga för tredje part. Endast ett användarkonto är tillåtet per Användare.

4.3. Om Användaren misstänker att någon obehörig person känner till Användarens användaruppgifter eller har tillgång till Användarens användarkonto ska Användaren omedelbart informera Wolt därom. Användaren ansvarar för all användning av Wolt-tjänsten och all aktivitet som sker på Användarens användarkonto.

4.4. För att kunna använda Wolt-tjänsten måste du ange ett giltigt kreditkort eller annan metod för erläggande av betalning till Wolt. Wolt lagrar inte information om ditt betalningsinstrument eftersom detta görs av en utomstående betaltjänstleverantör som används av Wolt. Du åtar dig att betala för alla köp som uppkommer i samband med din användning av Wolt-tjänsten, med undantag för köp genomförda genom Wolt for Work-funktionen på Organisationskundens bekostnad. Du måste hålla information rörande kreditkort eller annan angiven metod för erläggande av betalning som du har angivit på ditt användarkonto uppdaterad.

5. Betalningar

5.1. Användaren, eller Organisationskunden om det är ett Wolt for Work-konto, ska betala den köpesumma som framgår av Beställningen genom att använda betalfunktionen i Wolt-tjänsten. Wolt mottar alla betalningar från Användarna eller Organisationskunderna för Partnerns räkning. Om Beställningen läggs genom Wolt for Work-funktionen, bekräftar Användaren betalningen för Organisationskundens räkning genom Wolt for Work-funktionen. Användarens eller Organisationskundens betalningsåtagande uppkommer i samband med att Beställningen läggs genom Wolt-tjänsten.

5.2. Användaren får endast fullgöra sitt betalningsåtagande genom att använda den online-betalningsmetod som angivits i Wolt-tjänsten. Användaren, eller Organisationskunden om det är ett Wolt for Work-konto, har fullgjort sitt betalningsåtagande när Användaren eller Organisationskunden har betalat köpesumman till Wolt.

5.3. Du kan uppfylla kravet på att betala genom att använda lunchförmån som din arbetsgivare erbjudit dig, ifall Wolts service stöder betalningskortet för den lunchförmån som du använder. Du ansvarar för att de matprodukter och leveransjänster som du använder dig av i Beställningar som betalas med lunchförmån kostar högst det maximala priser på lunchförmån, som för tillfället är 12,70 €.

5.4. Det betalade beloppet kommer automatiskt att debiteras från Användarens kreditkort, eller debiteras genom Organisationskundens Wolt for Work-funktion, när Beställningen levereras. Wolt har, då Beställningen har lagts, rätt att reservera beloppet på Användarens kreditkort eller Organisationskundens Wolt for Work-funktion för Partnerns räkning. Wolt använder en utomstående betaltjänstleverantör för hanteringen av betalningar.

5.5 Då din Beställning innehåller produkter vars pris definieras på basen av produktens vikt, är Wolt omedveten av produkternas exakta vikt före Samarbetspartnern har vägt produkten. För dessa slags produkter är priset, som presenteras i Wolt-tjänsten, endast en uppskattning som getts av Samarbetspartnern. Produktens slutliga pris definieras och debiteras enligt vikten av den produkt som du tar emot. Wolt gör en kortreservation på betalningsmedlet på grund av möjliga ändringar i proset. Kortreservationen är högst 20 % av de produkter som ingår i Beställningen. Ifall produkten som du beställt väger mindre än det informerats vid beställningsbekräftelsen, kompenserar Wolt prisskilnaden åt dig. Ifall den produkt som är i Beställningen väger mär en det informerats vid beställningsbekräftelsen, debiterar Wolt prisskillnaden av dig från kortreservationen. Delar av kortreservationen eller debiteringen, som int ebehövs för att täcka prisförändringen, reuturneras eller kompenseras tillbaka till ditt kort.

6. Wolt-krediter och tokens

6.1. Användarna av Wolt-tjänsten kan erhålla så kallade Wolt-krediter och/eller tokens genom att exempelvis bjuda in andra att använda Wolt-tjänsten (“Rekommendationsprogrammet”). Genom Rekommendationsprogrammet kan Wolt erbjuda sina Användare möjligheten att förtjäna Wolt-krediter eller tokens, genom att Användaren bjuder in sina vänner, som uppfyller lämplighetskraven för att använda Wolt-tjänsen, för att registrera sig och göra sin första beställning genom Wolt-tjänsten. Av varje giltig rekommendation kan användaren få krediter eller tokens enligt de villkor som gäller för Rekommendationsprogrammet vid tidpunkten för rekommendationen. Användaren godkänner, att Wolt kan ändra på de villkor som gäller för Rekommendationsprogrammet, eller ställa in Rekommendationsprogrammet när som helst.

6.2. Användaren kan också få Wolt-krediter eller -tokens genom kampanjer som Wolt tidvis anordnar. Användaren godkänner, att: i) kampanjerbjudanden kan vara tillämpliga bara till en del av allmänheten, (ii) kampanjerbjudanden inte får kopieras, säljas eller förflyttas på något sätt och inte sättas ut för allmänheten att nå, om inte Wolt har nämligen tillåtit det här; och (iii) till kampanjerbjudanden tillämpas de specialvillkor, som Wolt har angivit för kampanjen ifråga. Kampanjerbjudanden kan till exempel vara tillgängliga bara till en del Användare, och de kan begränsas så att de kan användas endast för beställningar från vissa Samarbetspartners eller vid ett visst klockslag.

6.3. Wolt har rätt att ensidigt avgöra de villkor som ska gälla för erhållande och användning av Wolt-krediter och tokens samt deras giltighet.

6.4. Eventuella Wolt-krediter eller tokens som har erhållits som registreringsbonus kan endast användas en (1) gång.

6.5. Användaren kan använda sig av Wolt-krediter och tokens för att få rabatt på sina uppköp i Wolt-tjänsten och enligt de villkor som vid kampanjer gäller för kampanjen i fråga. Wolt-krediter och/eller tokens kan inte bytas mot kontanter. Giltighetstiden för de krediter och tokens som du fått har definierats på förhand, och den här tiden är synlig i Wolt-tjänsten. Då krediter och tokens föråldras tas de bort från ditt användarkonto. Föråldrade krediter och tokens kan inte förnyas, och de kan inte användas för Beställningar.

6.6. En Användares Wolt-krediter och/eller tokens kommer att ogiltigförklaras om Wolt upptäcker något otillåtet användande av Wolt-krediter och/eller tokens eller misstänker eller upptäcker att Wolt-krediter och/eller tokens har givits till en Användare på felaktiga grunder. I sådana situationer har Wolt rätt att fakturera Användaren det belopp Användaren ersatt med Wolt-krediter och/eller tokens i samband med betalningen av en eller flera Beställningar.

7. Leverans av en Beställning

7.1. Om leverans ingår i en Beställning ska Beställningen levereras till den gatuadress som Användaren har angivit och bekräftat i Wolt-tjänsten. Leveranstjänster tillhandahålls av Partnern till Användaren eller Organisationskunden.

7.2. Användaren åtar sig att efter lagd Beställning vara tillgänglig för att ta emot telefonsamtal på det nummer Användaren har angivit i Wolt-tjänsten. Om det angivna telefonnumret inte kan nås får Wolt eller Partnern annullera den lagda Beställningen och Användaren eller Organisationskunden kan krävas på full betalning för Beställningen.

7.3. Användaren kan välja att en Beställning ska levereras så snart som möjligt (konventionell leverans) eller vid en vald framtida tidpunkt. I fall av Beställning till en framtida tidpunkt levereras Beställningen till Användaren vid en på förhand definierad tidpunkt.

7.4. Konventionell leverans: Om Användaren väljer att en Beställning ska levereras så snart som möjligt ska Användaren vara tillgänglig på den adress som angivits och bekräftats i Beställningen från det att Beställningen lagts till dess att Beställningen har mottagits av Användaren. Om Användaren inte är tillgänglig på den angivna adressen inom fem (5) minuter från leveransens ankomst och Användaren inte svarar efter två (2) försök att kontakta Användaren via det angivna telefonnumret får Wolt eller Partnern annullera Beställningen och kräva Användaren eller Organisationskunden på full betalning för Beställningen.

7.5. Om Användaren valt att Beställningen ska levereras vid en framtida tidpunkt ska Användaren vara tillgänglig på den adress som angivits och bekräftats i Beställningen senast tio (10) minuter före den valda tiden fram och till dess att Användaren mottagit Beställningen.

8. Upphämtning av en Beställning på Partnerns försäljningsställe

8.1. Om Användaren inte har beställt leverans utan valt att produkterna som anges i Beställningen ska hämtas på Partnerns försäljningsställe, ska produkterna hämtas på det försäljningsställe Användaren valt i samband med Beställningen. Användaren kommer att erhålla en separat elektronisk bekräftelse när produkterna är klara för upphämtning. Partnern eller Wolt får ställa upp särskilda villkor för Användarens identifiering i samband med upphämtning av de beställda produkterna.

8.2. Efter att Partnern har underrättat Användaren om att Beställningen är klar för upphämtning ska Partnern hålla de beställda produkterna tillgängliga i minst sextio (60) minuter. Detta åtagande begränsas dock för det fall de öppettider som gäller för Partnerns försäljningsställe inte tillåter att Partnern håller de beställda produkterna tillgängliga i sextio (60) minuter. Användaren ska under alla omständigheter hämta upp Beställningen under de öppettider som gäller för Partnerns försäljningsställe.

9. ”Äta här”-Beställning

9.1. Om Användaren har valt att konsumera produkterna som anges i Beställningen på Partnerns försäljningsställe, kommer Användaren att erhålla en separat elektronisk bekräftelse rörande när produkterna förväntas vara redo på Partnerns försäljningsställe.

10. Tidsuppskattningar

10.1. Alla leverans- och upphämtningstider och/eller andra uppskattade tider kommunicerade till Användaren av Partnern eller Wolt genom Wolt-tjänsten utgör endast uppskattade tider. Varken Partnern eller Wolt garanterar att Beställningen kommer att levereras eller vara tillgänglig för upphämtning eller förtäring vid den angivna tiden. Produkternas leveranstid kan även påverkas av trafikstockningar, rusningstrafik och väderförhållanden.

11. Immateriella Rättigheter

11.1. Samtliga Immateriella Rättigheter till Wolt-tjänsten och till Wolt-tjänsten relaterad dokumentation samt alla delar och kopior av Wolt-tjänsten och sådan dokumentation tillhör och ska förbli Wolts och/eller Wolts underleverantörer/licensgivare. “Immateriella Rättigheter” betyder upphovsrätt och närstående rättigheter (inklusive databas- och katalogrättigheter samt fotograferingsrättigheter), patent, bruksmodeller, designrättigheter, varumärken, företagshemligheter, know-how och alla andra möjliga typer av immateriella rättigheter, oavsett om de förutsätter registrering eller inte.

11.2. Dessa Användarvillkor upplåter inte några Immateriella Rättigheter till Wolt-tjänsten till Användaren och samtliga rättigheter som inte uttryckligen upplåtits i dessa Användarvillkor tillhör Wolt och Wolts underleverantörer/licensgivare.

11.3. Apple tar inget ansvar för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts yrkande att iOS-versionen av Wolt-appen och/eller ditt användande av den gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter.

12. Ytterligare bestämmelser rörande användningen av Wolt-tjänsten

12.1. Wolt-tjänsten är endast tillgänglig för personer över arton (18) år.

12.2. Användaren ska följa samtliga tillämpliga lagar och regler vid användningen av Wolt-tjänsten, inklusive sådana rörande köp av alkohol och tobak, medicin och andra åldersbegränsade produkter. I den utsträckning leverans av alkohol är tillgängligt i det land Användaren befinner sig i, kan Användaren nekas leverans av alkoholhaltiga drycker om han/hon inte kan uppvisa giltig legitimation med bild som bevisar att Användaren är minst arton (18) år gammal. Legitimationen ska uppvisas för Wolts Kurir Partner som levererar Beställningen. Leverans av åldersbegränsade produkter kan avvisas även vid andra tillfällen, som regleras med lagar och andra regler i det land Användaren befinner sig i, till exempel ifall Användaren visar tecken på berusning. Ifall köpet av åldersbegränsade produkter avvisas på grund av dessa skäl, har Wolt rätten att debitera den pris, som Användaren betalat för leveransen, dubbelt (och i fall där serviceavgiften tillämpas, även serviceavgiften), som ersättning för att åldersbegränsade produkten ska returneras till Samarbetspartnern.

12.3. Wolt utvecklar ständigt Wolt-tjänsten och kan komma att helt eller delvis förändra eller radera olika delar av Wolt-tjänsten såsom, men inte begränsat till, funktioner, tillgängliga produkter och Samarbetspartners.

12.4. Genom att använda Wolt-tjänsten kan Användaren komma att få information eller ta del av annat innehåll som är inkorrekt, ofullständigt, missledande, förbjudet, stötande, försenat eller i övrigt skadligt. Wolt kontrollerar i allmänhet inte den information eller det innehåll som tillhandahålls av Samarbetspartners. Wolt är inte ansvarigt för tredje parts (inklusive Samarbetspartners) information eller innehåll eller för några skador som uppstår som ett resultat av användningen av eller förlitandet på informationen och/eller innehållet.

12.5. Du eller Organisationskunden ansvarar för att anskaffa och erlägga betalning för all nödvändig utrustning (såsom exempelvis telefoner) och uppkoppling som är nödvändig för tillgång till och användning av Wolt-tjänsten, och alla kostnader kopplade till detta.

12.6. Användaren åtar sig att inte (i) använda eller försöka att använda någon annans Wolt-konto och/eller bereda sig tillgång till en annan persons betalningsuppgifter i Wolt-tjänsten eller använda en annan persons betalkort vid användningen av Wolt-tjänsten utan att på förhand ha erhållit den personens medgivande, (ii) kopiera, modifiera eller skapa derivativa verk av Wolt-tjänsten eller någon till Wolt-tjänsten relaterad teknologi, (iii) utöva reverse engineering, dekompliera, demontera, dechiffrera eller på annat sätt helt eller delvis försöka ta reda på källkoden till Wolt-tjänsten eller någon annan till Wolt-tjänsten relaterad teknologi, (iv) ta bort några upphovsrätts- eller varumärkesmärkningar eller dylika rättighetsmärkningar som återfinns i Wolt-tjänsten, (v) ta bort, täcka eller skymma någon reklam i Wolt-tjänsten, (vi) samla in, använda, kopiera eller överföra någon information som erhållits genom Wolt-tjänsten utan tillstånd från Wolt, (vii) använda botar eller andra automatiserade metoder för att använda Wolt-tjänsten, (viii) upprätta ett användarkonto under falsk identitet eller någon annans identitet och (ix) bereda sig åtkomst till Wolt-tjänsten på annat sätt än de som Wolt anvisat, såsom Wolt-appen eller Wolts webbplats.

12.7. Wolt har rätt att avregistrera en Användare från Wolt-tjänsten med omedelbar verkan och/eller vägra att utföra eller annullera eventuella Beställningar från Användaren om (i) Användaren missbrukar Wolt-tjänsten eller orsakar skada eller olägenhet för användningen av Wolt-tjänsten eller någon Partner eller Wolt och/eller Wolts anställda, (ii) Wolt har rimliga skäl att tro att Användaren använder Wolt-tjänsten på ett otillbörligt sätt, (iii) Användaren placerar en falsk Beställning (till exempel genom att inte betala eller inte vara tillgänglig för mottagande eller upphämtning av Beställningen) eller i övrigt inte agerar i enlighet med sina åtaganden under dessa Användarvillkor eller (iv) det finns skälig grund att anta att Beställningen inte är korrekt eller autentisk. Om Wolt annullerar en Beställning för vilken Användaren redan erlagt betalning ska Wolt återbetala motsvarande belopp till det konto från vilket betalningen erlades av Användaren.

12.8. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter insamlade om Användare är Wolt Enterprises Oy, såvida inte annat anges. Wolt Enterprises Oy kommer att behandla alla personuppgifter som insamlats från Användaren i enlighet med Wolt Privacy Statement.

12.9. Användaren åtar sig att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när han/hon använder Wolt-appen eller Wolt-tjänsten.

12.10. Användaren garanterar och försäkrar härmed att (i) han/hon inte befinner sig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som av USA:s regering anses vara ett ”terroriststödjande” land, och (ii) att han/hon inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter.

13. Avtalstid och uppsägning

13.1. Dessa Användarvillkor utgör ett bindande avtal mellan Wolt och Användaren så länge Användaren använder Wolt-tjänsten eller till dess att Wolt meddelar annat.

13.2. Användaren kan avsluta användningen av Wolt-tjänsten när som helst. Wolt kan upphöra att tillhandahålla Wolt-tjänsterna tillfälligt eller permanent när som helst.

14. Klagomål

14.1. Observera att Wolt-tjänsten kan upphöra när som helst, tillfälligt eller permanent. Använd inte Wolt-tjänsten för backup av data. Wolt gör rimliga insatser för att erbjuda vår plattform och våra tjänster (inklusive nya och/eller temporära tjänster såsom ”lämna vid dörren” -funktionen, leveranser med nya teknologier och leveranser av nya produktkategorier) felfria, men kan inte lova eller garanterna någonting beträffande pålitligheten, funktionaliteten, kvalitén och hållbarheten av Wolt-tjänsten, dess funktioner eller andra tjänster erbjudna av Wolt. Wolt förnekar allt ansvar som det inte uttryckligen åtagit sig i dessa Användarvillkor.

14.2. Samarbetspartnern åtar sig att förbereda produkterna i enlighet med Beställningen och inom den tid som anges i Wolt-tjänsten. Om det är något fel i (leveransen av) Beställningen, kan Användaren kontakta Wolts kundtjänst, som agerar för Samarbetsartnerns räkning, genom Wolt-appen eller via support@wolt.com. Användaren kan också kontakta Samarbetspartnern direkt.

14.3. Samarbetspartnern är ensamt ansvarig för alla felaktigheter i Beställningen eller andra brott mot Köpeavtalet.

14.4. Den Användare som upplever att ett brott mot Köpeavtalet begåtts ska utan dröjsmål förmedla eventuella klagomål till Wolt eller Partnern och tydligt beskriva det upplevda avtalsbrottet. Klagomål beträffande Detaljhandelsprodukter bör meddelas inom skälig tid efter du upptäckt felet, men senast inom två månader från att felet upptäckts. Vänligen notera att ifall du upptäcker fel i varor som förfars eller föråldras snabbt, är det viktigt att du informerar om felet så snabbt som möjligt.

14.5. Apple har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på Wolt-appen. I den utsträckning tillämplig lagstiftning kräver det är vi, inte Apple, ansvariga för att tillhandahålla sådana underhålls- eller supporttjänster. I den utsträckning en lagstadgad och ofrånkomlig garanti gäller är vi, inte Apple, ensamt ansvariga för sådan garanti. Vi, inte Apple, är ansvariga för att bemöta eventuella anspråk, från Användaren eller någon tredje part, rörande iOS-versionen av Wolt-appen eller Användarens besittning och/eller användning av iOS-versionen av Wolt-appen, inklusive, men inte begränsat till: (i) produktansvarskrav, (ii) anspråk vid påståenden att iOS-versionen av Wolt-appen inte uppfyller tillämpliga lag- eller föreskriftskrav och (iii) anspråk som uppstår i samband med konsumentskydd, integritetsskydd eller liknande lagstiftning, inklusive i samband med IOS-versionen av Wolt-appens användning av HealthKit- och HomeKit-ramverken.

15. Tillämplig lag och tvistelösning

15.1. Dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med finsk rätt, med undantag för om Användaren befinner sig i Tjeckien, Grekland, Israel, Polen eller Serbien. Användarvillkoren ska i så fall tolkas och tillämpas i enlighet med den rätt som gäller i det som Användaren befinner sig i.

15.2. Om du är en konsument, observera att du inte kan fråntas de obligatoriska rättigheter som du tillerkännes i den konsumentlagstiftning som gäller i din hemvist.

15.3. Tvister med anledning av dessa Användarvillkor ska slutligt avgöras i allmän domstol med Helsingfors tingsrätt som första instans, med undantag för om Användaren befinner sig i Tjeckien, Grekland, Israel, Polen eller Serbien. Tvister ska i så fall avgöras av de behöriga domstolarna i det land som Användaren befinner sig i. En konsument kan däremot alltid väcka talan vid den behöriga domstolen i hans/hennes hemvist. Om du är en Användare bosatt inom EU, har du och Wolt även rätt att använda ODR-plattformen som tillhandahålls av EU-kommissionen för att avgöra tvister. Plattformen är tillgänglig på ec.europa.eu/odr. Du kan också hänvisa en tvist till Konsumentverket eller andra motsvarande utomrättsliga institutioner i din hemvist (så som Konsumenttvistenämnden i Finland, kuluttajariita.fi och kuluttajaneuvonta.fi.

16. Ändringar

16.1. Dessa Användarvillkor kan komma att förändras ensidigt av Wolt.

16.2. Vid förändring av dessa Användarvillkor ska Wolt publicera de nya Användarvillkoren på Wolts webbplats och Wolt ska genom Wolt-tjänsten eller via den e-postadress Användaren angivit i Wolt-tjänsten informera Användaren att Användarvillkoren har förändrats. Om Användaren inte accepterar en eller flera förändringar av Användarvillkoren ska Användaren upphöra att använda Wolt-tjänsten.

17. Överlåtelse

17.1. Wolt har rätt att utan Användarens medgivande helt eller delvis överlåta alla eller delar av sina rättigheter och åtaganden under dessa Användarvillkor till ett bolag inom samma koncern, en efterträdare eller till en förvärvare av Wolts inkråm relaterat till Wolt-tjänsterna.

17.2. Användaren har inte rätt att överlåta några av sina rättigheter eller åtaganden, helt eller delvis, under dessa Användarvillkor.

*****

Uppdaterad 05.07.2023

Guidelines for Wolt Partners