Wolt Privacy Statement

På Wolt tar vi dataskydd på allvar. Integritet och informationssäkerhet är kärnan i Wolt. Denna sekretesspolicy beskriver de viktigaste principerna och metoderna vi följer för att säkerställa att din integritet respekteras när du använder våra tjänster.

Wolt Enterprises Oy, Wolt Sverige AB och Doordash Inc, tillhörande samma koncern ("Wolt", "vi"), behandlar personuppgifter om användare av Wolts beställningstjänster för livsmedel och detaljhandel som beställs via Wolt-applikationen ("Wolt-appen") och användare av andra produkter och tjänster för Wolt-leverans samt besökare på webbplatsen wolt.com ("Webbplatsen").

I denna Integritetspolicy hänvisar ordet "Wolts tjänster" gemensamt till Webbplatsen och Wolt-appen och andra tjänster som Wolt tillhandahåller användare. I denna Integritetspolicy avser ordet "Användare" eller "du" gemensamt våra och våra koncernbolags kunder, användare av Wolts leveranstjänster, representanter och andra auktoriserade användare av våra kundorganisationer, potentiella kunder och användare av Wolts tjänster. Vår integritetspolicy förklarar till exempel vilka typer av personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar personuppgifterna och hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad (till exempel rätt att göra invändningar, rätt till tillgång).

Vissa av våra tjänster kan vara föremål för en separat sekretesspolicy. Om en separat integritetspolicy gäller för en viss tjänst kommer vi att publicera den i samband med tjänsten i fråga.

Denna sekretesspolicy kan uppdateras då och då för att återspegla förändringar i databehandlingspraxis eller på annat sätt. Du hittar den aktuella versionen på webbplatsen. Vi kommer inte att göra väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy eller minska användarnas rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan att meddela detta.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Denna Integritetspolicy gäller för behandling av personuppgifter som utförs av Wolt. Wolt är en del av DoorDash, Inc., ett teknikföretag med en officiell adress på 303 2nd St, Suite 800, San Francisco, CA 94107, USA. Vi bildar ett team och ibland kan vi tillsammans besluta om behandling av personuppgifter.

I samband med behandlingen av personuppgifter om Användare i nedanstående länder agerar Wolt Enterprises Oy och wolts lokala koncernbolag som gemensamt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att Wolt Enterprises Oy och det lokala wolt-koncernbolaget tillsammans bestämmer ändamålen för och sättet på vilka personuppgifter behandlas. De landsspecifika gemensamma personuppgiftsansvariga listas nedan:

Wolt Sverige AB, Hälsingegatan 47, 11331, Stockholm, Sverige, om användaren befinner sig i Sverige,

Wolt Enterprises Oy har utsetts till ansvarig för att hantera alla registrerades förfrågningar och frågor som rör Wolt-koncernens personuppgiftsbehandling på uppdrag av de lokala gemensamt personuppgiftsansvariga.

Wolt tillhandahåller även leverans som en tjänst till andra företag (till exempel Wolt Drive API och e-handelsintegrationer). I ett sådant fall är Wolt personuppgiftsbiträde för de delar av behandlingsaktiviteterna som rör mottagande, hantering och slutförande av leveransen samt kommunikation och bekräftelse av leveransen till företaget i fråga.

2. WOLTS KONTAKTUPPGIFTER

Wolt Enterprises Ltd

FO-nummer: 2646674-9

Korrespondensadress: Norra Järnvägsgatan 21, 00100 Helsingfors, Finland

E-postadress: support@wolt.com

Dataskyddsombud: Wolt har utsett ett dataskyddsombud som du kan nå via ovanstående kontaktuppgifter eller genom att skicka e-post till privacy@wolt.com.

3. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH UPPGIFTSKÄLLOR

Vi behandlar personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig och lämplig för det specifika behandlingsändamålet. De personuppgifter som samlas in och behandlas av oss kan delas in i två allmänna datakategorier: Användardata och Användningsdata.

Användardata

Användaruppgifter är personuppgifter som samlas in direkt från dig eller från vår kundorganisation för vilken du använder Wolts tjänster ("Kundorganisation"), allt efter omständigheterna. Vi kan samla in Användardata från våra Användare och Kundorganisationer på en mängd olika sätt, inklusive, efter ingående av ett serviceavtal med Kundorganisationen eller när Användare registrerar sig för Wolts tjänster, prenumererar på ett nyhetsbrev eller fyller i ett formulär. Observera vidare att vi även samlar in uppgifter om alla transaktioner och betalningar som du genomför via Wolts tjänster.

Användaruppgifter som är nödvändiga för att kunna använda Wolts tjänster

Följande personuppgifter som samlas in och behandlas av oss är nödvändiga för att avtalet mellan dig och oss ska kunna fullgöras korrekt samt för vårt legitima intresse samtidigt som vi uppfyller våra avtalsförpliktelser gentemot våra kundorganisationer och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Efter ingåendet av serviceavtalet mellan oss och kundorganisationen ger kundorganisationen oss ditt fullständiga namn och din e-postadress.

När du registrerar dig på Wolts tjänster och skapar ett användarkonto behöver du ge oss följande information:

 • fullständigt namn

 • telefonnummer

 • e-postadress

 • information om ditt/dina betalningsinstrument, såsom antalet betalningsinstrument och utgångsdatumet för ditt/dina betalningsinstrument (krävs för att beställa mat och andra produkter via Wolts tjänster, dock inte lagrade av Wolt, eftersom Wolt använder en tredjepartsleverantör av betalningstjänster för att behandla betalningar)

Användaruppgifter som du ger oss frivilligt och när du använder Wolts tjänster

Din användar- eller kundupplevelse kan förbättras genom att ge oss följande information:

Ytterligare kontoinformation:

 • en bild,

 • leveransadress,

 • platsdata (om du samtycker till behandlingen av dina platsdata),

 • partnerspecifikt bonuskort eller deltagande i annat lojalitetsprogram om tillämpligt i ditt land,

 • vid beställning av åldersbegränsade varor: ålder, och

 • annan information som du anger antingen när du skapar ett användarkonto eller senare när du ändrar din kontoprofil.

Övrig information. Vi kan också behandla annan information som du frivilligt tillhandahåller, till exempel:

 • information relaterad till dina beställningar från Wolt eller via Wolts tjänster (till exempel köpta artiklar, särskilda instruktioner, datum och tid för beställning, totalt orderbelopp och annan orderhistorik),

 • information som du tillhandahåller när du skickar betyg, kommentarer eller svarar på undersökningar,

 • favoritrestauranger eller köpmän och andra preferenser,

 • opt-ins och opt-outs för marknadsföring, och

 • Information som du tillhandahåller via telefon eller i e-post- eller chattkorrespondens med oss, inklusive samtalsinspelningar av dina samtal med vår kundtjänst.

Förutom användardata som samlas in från dig och kundorganisationen behandlar vi vissa personuppgifter som tredje parts tjänsteleverantörer tillhandahåller om dig. För företagskunder kan vi till exempel behandla uppgifter om företagets kontaktperson för att möjliggöra kommunikation och marknadsföring med företaget samt hantera kundrelationen. Sådana uppgifter erhålls främst från offentliga källor som lokala handelsregister, företag som tillhandahåller denna typ av informationstjänster eller företagen själva.

Om din beställning innehåller produkter eller tjänster som kan innebära ett hälsotillstånd eller andra känsliga (särskilda kategorier) personuppgifter, behöver Wolt behandla dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla Wolts tjänster till dig. Utöver innehållet i beställningen kan detta också omfatta till exempel receptuppgifter om receptbelagda läkemedel. Wolt följer alla ytterligare skyddsåtgärder som kan gälla för behandling av sådana personuppgifter enligt tillämpliga lagar och förordningar. Om det krävs enligt gällande lagar kommer Wolt att be om separat samtycke för behandling av sådana personuppgifter och du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke genom dina profilinställningar eller genom att kontakta Wolts support på support@wolt.com.

Om du ansluter eller loggar in på ditt konto med Facebook delar Facebook personlig information om dig med oss, till exempel din profilbild, ett urval av dina Facebook-vänner och ditt Facebook-ID. Medan Wolt upprätthåller sin sida på Facebook är både Wolt och Facebook gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Mer information om behandling av personuppgifter på Facebook finns på Metas integritetspolicy.

Användningsdata

Användningsdata uppstår genom användarinteraktioner med Wolts tjänster. Även om vi normalt inte använder användningsdata för att identifiera dig som individ, kan du under vissa omständigheter identifieras från den, antingen ensam eller när den kombineras eller länkas till användardata. I sådana situationer kan användningsdata också betraktas som personuppgifter enligt gällande lagar och vi kommer att behandla sådana uppgifter som personuppgifter.

Vi kan automatiskt samla in följande Användningsdata när du besöker eller interagerar med Wolts tjänster:

 • Information som beskriver din enhet eller webbläsare och Wolts applikation, deras versioner, funktioner, funktioner och inställningar

 • Information om din operatör, internetleverantör och typ av nätverksanslutning, inklusive din IP-adress

 • Identifierare som tillhandahålls av din enhet eller tredje part för applikationsleverantörer eller annonsörer, eller identifierare som vi skapar själva

 • Platsinformation på land, språk, tidszon och geo-IP-nivå

 • Där du följde en länk till Wolts tjänster och länkar du följde från Wolt Services

 • Information om dina interaktioner med och användning av Wolts tjänster. Detta inkluderar till exempel användningsmönster, vilka funktioner du använder, annonsering, deltagande i en specifik kampanj och erbjudande visningar och interaktioner samt information om beställningar

 • Data för spårning och rapportering av transaktioner som initierats av våra annonseringspartners, inklusive tidsstämplar och identifierare som nämns ovan

Mer information om hur du kontrollerar annonserings- och analysidentifierare på din enhet finns i nedan under avsnittet "Cookies och annan teknik".

Cookies och annan teknik

Vi använder olika tekniker för att samla in och lagra Användningsdata och annan information när Användarna besöker Wolts tjänster, inklusive cookies, lagring av webbplatsdata och användning av webb- och applikationstelemetri.

Cookies och andra webbplatsdata som sparas på din enhet gör det möjligt för oss att identifiera besökare av Wolts tjänster och underlätta användningen av Wolts tjänster samt att skapa aggregerad information om våra besökare. Detta hjälper oss att förbättra Wolts tjänster och bättre betjäna våra Användare. Cookies och annan webbplatsdata kommer inte att skada din enhet eller dina filer. Vi använder cookies och andra webbplatsdata för att skräddarsy Wolts tjänster och den information vi tillhandahåller i enlighet med våra Användares individuella intressen. Observera att lagringstiden för olika cookies är begränsad och varierar från mindre än en minut till på obestämd tid och när en specifik cookie raderas.

Du kan hantera de cookiepreferenser du har skickat in tidigare genom att klicka här.

Användarna kan välja att ställa in sin webbläsare så att den vägrar cookies. Följande länkar ger till exempel information om hur du justerar cookien och andra webbdatainställningar i vissa populära webbläsare:

Observera att vissa delar av Wolts tjänster kanske inte fungerar korrekt om användning av cookies nekas.

Wolts tjänster använder pseudonymiserade identifierare för att spåra och förutsäga din app- och tjänstanvändning och dina preferenser. Wolt använder också 3:e parts spårningsteknik endast för session för att verifiera och rapportera transaktioner som initierats av våra annonseringspartners.

Du kan hantera dina cookiepreferenser via cookiebannern på våra webbplatser.

Du kan också hantera din kommunikation och andra sekretessinställningar via Wolt-appen.

Wolts besökaridentifierare kan inaktiveras på mobila enheter med iOS och Android genom att ändra dina inställningar (för iOS: Inställningar → Wolt → Wolt-inställningar → Begränsa spårning och för Android: Wolt-applikationen → fliken Profil → ikonen Inställningar i det övre högra hörnet).

I allmänhet kan annonsidentifierare inaktiveras på mobila iOS-enheter genom att aktivera fliken Begränsa annonsspårning (Inställningar → Sekretess → Annonsering → Begränsa annonsspårning). En översikt och mer information om annonsidentifieraren finns på Apples webbplats för annonsering och integritet.

Wolt använder olika analys- och telemetrileverantörer från tredje part, marknadsförings- eller affiliatepartners och andra tjänster som är integrerade i vår klientprogramvara som listas nedan:

Namn

Leverantör

Syfte

Leveran törens sekre tess policy 

Google Analytics

Google

Besöks- och användaranalys

Länk

Google AdSense

Google 

Annonsinriktning 

Länk

Google Tag Manager

Google

Analys och rapport

Länk

Upwave

Upwave

Analys, marknadsföring och rapportering för Wolt app

Länk

AppsFlyer

AppsFlyer

Analys, marknadsföring och rapportering för Wolt app

Länk

hCaptcha

Intuition Machines, Inc.

Identifiering och motverkande av bottar samt rapportering

Länk

Bugsnag

SmartBear Software Inc.

Felhändelse och resultatspårning på webbplatser och appar

Länk

Facebook Graph API

Meta

Annonshantering

Länk

Facebook Pixel

Meta

Reklam/konverteringsspårning

Länk

Firebase

Firebase

Utvecklingsplattform för mobil och webbapplikation

Länk

Intercom

Intercom

Chatt med CS

Länk

Ravelin

Ravelin

Antibedrägeri

Länk

Riskified

Riskified

Förebyggande av betalningsbedrägerier

Länk

Adform

Adform

Hantering och leverans onlineannonser

Länk

Floodlight 

Floodlight

Reklam/konverteringsspårning

Länk

Microsoft Clarity

Microsoft

Analys av värmekartor för användare

Länk

Interspace

Interspace (Accesstrade)

Affiliatemarknadsföringsplattform

Länk

Microsoft Bing

Microsoft

Sökmotor

Länk

Iterable

Iterable

Marknadsautomatisering

Länk

LinkedIn InsightTag

LinkedIn Marketing Solutions

Reklam/konverteringsspårning

Länk

Taboola Pixel

Taboola

Reklam/konverteringsspårning

Länk

TradeDoubler

TradeDoubler

Reklam/konverteringsspårning

Länk

Twitter Universal Website Tag

Twitter Ads

Reklam/konverteringsspårning

Länk

Yahoo

Yahoo

Reklam/konverteringsspårning

Länk

Reddit Pixel

Reddit Ads

Reklam/konverteringsspårning

Länk

Sentry

Sentry.io

Funktionell programvara

Länk

Observera att inte alla ovanstående leverantörer nödvändigtvis används vid en viss tidpunkt eller på alla marknadsområden.

4. ÄNDAMÅLEN MED OCH GRUNDERNA FÖR BEHANDLINGEN

Vi behandlar personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt och lämpligt för de specifika behandlingsändamålen. Observera att ett eller flera av följande syften och rättsliga grunder kan gälla samtidigt.

För det första behandlar Wolt dina personuppgifter för att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller Kundorganisationen, till exempel i den utsträckning det är nödvändigt för att:

 • erbjuda Wolts tjänster till dig enligt avtalet mellan dig och Wolt eller mellan Kundorganisationen och Wolt eller mellan Wolt Drive-kunden och Wolt;

 • fullgöra avtalet mellan dig och Wolt och i syfte att hantera och leverera din Beställning samt kommunicera med dig om ändringar av villkor, integritetspolicyer eller andra viktiga ändringar relaterade till avtalet;

 • hantera dina betalningar eller eventuella återbetalningar (i förekommande fall) och att förse våra partners (restaurangerna, återförsäljarna och våra kurirpartners nedan gemensamt även som "Partner")) med den information som är nödvändig för att förbereda eller leverera din beställning; och

 • för att svara på dina frågor eller lösa dina supportärenden om du kontaktar oss.

För det andra kan vi behandla dina personuppgifter om det finns ett lämpligt och berättigat intresse (det vill säga ett legitimt intresse) att driva, underhålla och utveckla vår verksamhet eller att skapa och upprätthålla kundrelationer. När vi väljer att använda dina uppgifter på grundval av våra legitima intressen väger vi våra egna intressen mot din rätt till integritet och ger dig till exempel lättanvänd opt-out från vår marknadsföringskommunikation och använder pseudonymiserade eller icke-personligt identifierbara uppgifter när det är möjligt. Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter på grundval av legitimt intresse. Wolt kan dock vägra en sådan invändning i enlighet med tillämplig lagstiftning, till exempel om behandlingen är nödvändig för att förbereda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt och baserat på berättigat intresse, till exempel för att:

 • skadereglering, inkasso och juridiska processer. Vi kan också behandla data för att förhindra bedrägeri, missbruk av våra tjänster och för information, system- och nätverkssäkerhet och säkerhet.

 • kontakta dig angående Wolts tjänster och för att informera dig om ändringar relaterade till dem eller be om din recension eller feedback på Wolts tjänster.

 • marknadsföra Wolts tjänster till dig eller visa dig riktade eller personliga annonser via Wolts tjänster eller skicka dig på annat sätt riktad marknadsföring av tjänster eller produkter som kan vara av intresse för dig. För att bilda en sådan målgrupp kan vi behandla information som anges ovan i avsnittet om användningsdata. Observera att om det krävs enligt tillämplig lag kommer behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål att baseras på ditt samtycke (se även avsnittet "Direktmarknadsföring" nedan).

 • förbättra kvaliteten på Wolts tjänster och utveckla vår verksamhet, till exempel genom att analysera eventuella trender i användningen av Wolts tjänster genom att behandla data relaterade till din användning av Wolts tjänster.

 • Se till att våra tjänster är i linje med dina behov, personuppgifter kan användas för saker som kundnöjdhetsundersökningar. När det är möjligt kommer vi att göra detta med hjälp av endast aggregerade, icke-personligt identifierbara data.

 • behandla dina uppgifter inom Wolt-koncernen i enlighet med denna Integritetspolicy.

När vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla Wolts tjänster till dig samt andra ändamål som anges ovan kan vi använda automatiserade medel vid behandling som även kan inkludera automatiserat beslutsfattande.

Vidare kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att administrera och fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Detta inkluderar data som behandlas för att uppfylla våra bokföringsskyldigheter och tillhandahålla information till relevanta myndigheter som skattemyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter i enlighet med obligatoriska lagbestämmelser.

I vissa delar av Wolts tjänster kan du bli ombedd att ge ditt samtycke till behandling av personuppgifter. I Wolts App kan du till exempel hantera din marknadsföring och andra behörigheter. Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla det genom att kontakta oss eller ändra respektive samtyckesinställning, till exempel i Wolt-appen.

5. ÖVERFÖRING TILL LÄNDER UTANFÖR EUROPA

Wolt lagrar dina personuppgifter främst inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi har dock tjänsteleverantörer, verksamheter och koncernbolag på flera geografiska platser. Som sådan kan vi och våra tjänsteleverantörer överföra dina personuppgifter till eller behandla dem i jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller användarens hemvist.

Vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att användarnas personuppgifter får en adekvat skyddsnivå i de jurisdiktioner där de behandlas. Vi tillhandahåller lämpligt och adekvat skydd för överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom en serie avtal med våra tjänsteleverantörer baserat på standardavtalsklausulerna eller genom andra lämpliga skyddsåtgärder.

Mer information om överföring av personuppgifter kan erhållas genom att kontakta oss på någon av de adresser som anges ovan.

6. MOTTAGARE AV UPPGIFTER

Vi delar endast dina personuppgifter inom Wolts organisation om och i den mån det är rimligt nödvändigt för ändamålen med denna Integritetspolicy.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utanför Wolts organisation om inte någon av följande omständigheter föreligger:

För de ändamål som anges i denna sekretesspolicy och för auktoriserade tjänsteleverantörer

I den utsträckning som tredje part (t.ex. restauranger, handlare eller återförsäljare som tillhandahåller din beställning, våra kurirpartners som levererar din beställning och kundorganisation som kan betala din beställning) behöver tillgång till personuppgifter för att vi ska kunna utföra Wolts tjänster eller av andra legitima skäl, förser vi sådana tredje parter med dina uppgifter. Som ett exempel kan vi dela ditt telefonnummer med partnern du beställde från om det är nödvändigt, till exempel för att fråga dig om du accepterar en ersättningsprodukt i beställningen eller för att informera dig om att en artikel saknas i din beställning eller för eventuella förtydliganden av särskilda önskemål.

Dessutom kan vi tillhandahålla dina personuppgifter till våra koncernföretag eller till auktoriserade tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss (inklusive datalagring, redovisning, analys, försäljning och marknadsföring och förebyggande av betalningsbedrägerier) för att behandla dem åt oss och till betaltjänstleverantörer för att behandla dina betalningar till oss.

När uppgifter behandlas av tredje part för Wolts räkning har Wolt vidtagit lämpliga avtalsmässiga och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas uteslutande för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy och i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar och med förbehåll för våra instruktioner och lämpliga skyldigheter avseende sekretess och säkerhetsåtgärder.

Tänk på att om du lämnar personuppgifter direkt till en tredje part, till exempel via en länk i Wolts tjänster, baseras behandlingen vanligtvis på deras policyer och standarder.

Med Partners för utförandet av Wolts tjänster

I den utsträckning som tredje part, såsom de Partners som förbereder, säljer och/eller levererar din beställning, våra budpartners som levererar din beställning och Kundorganisation som kan betala din beställning, behöver tillgång till personuppgifter för att vi ska kunna utföra Wolts tjänster, förser vi sådana tredje parter med dina uppgifter.

Vi förser partnern och i förekommande fall dess moderbolag eller franchisegivare med personuppgifter som är nödvändiga för att fullfölja din beställning. Beroende på partnerns roll kan detta inkludera ditt namn, leveransadress och data som rör ditt köp, inklusive platsinformation, ordernummer, beställnings- och leveranstid, leveransmetod, beställda produkter, kommentarer och feedback som du har gett om beställningen. Sådana uppgifter delas för att göra det möjligt för Partnern att tillhandahålla beställningen, inklusive, i förekommande fall, hämtning av produkterna i butiken, säkerställande av kvaliteten på Partnerns tjänst och produktutbud som finns tillgängligt hos Wolt samt efterlevnad av Partnerns juridiska skyldigheter. Om partnern behandlar sådana uppgifter i syfte att uppfylla sina egna rättigheter och skyldigheter, såsom sina juridiska skyldigheter gentemot dig, är partnern oberoende personuppgiftsansvarig för personuppgifterna och ansvarig för att dess behandling är laglig.

Du kan eventuellt lägga till uppgifterna om ditt Partnerspecifika bonuskort eller lojalitetsprogram på Wolts Tjänst i syfte att koppla alla beställningar som görs hos Partnern till det relevanta lojalitetsprogrammet, i enlighet med de villkor som definierats av Partnern. Wolt kommer att dela sådana uppgifter med Partnern och Partnern är oberoende personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter och därmed ansvarig för att säkerställa att behandlingen är laglig.

Vi kan också dela ditt telefonnummer och namn med partnern du beställde från om det är nödvändigt, till exempel för att fråga dig om du accepterar en ersättningsprodukt i beställningen eller för att informera dig om att en artikel saknas i din beställning eller för eventuella förtydliganden av särskilda förfrågningar eller andra nödvändiga syften relaterade till att slutföra beställningen. För leveranser som utförs av våra handelspartners själva kan vi också dela din leveransadress och telefonnummer med dessa partner.

Av juridiska skäl och juridiska processer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part utanför Wolt om vi i god tro anser att tillgång till och användning av personuppgifterna är rimligt nödvändig för att: (i) uppfylla tillämplig lag, förordning och/eller domstolsbeslut; (ii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, brott, säkerhet eller tekniska problem; och/eller (iii) skydda Wolts, Användarnas eller allmänhetens intressen, egendomar eller säkerhet så långt det är i enlighet med lagen. I mpn om möjlighet kommer vi att informera dig om sådan behandling.

Av andra legitima skäl

Om Wolt är del av en fusion, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kan vi komma att överföra dina personuppgifter till den tredje part som är inblandad. Vi kommer dock att fortsätta att säkerställa sekretessen för alla personuppgifter. Vi kommer att meddela alla berörda användare när personuppgifterna överförs eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Med ditt uttryckliga samtycke

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part utanför Wolt när vi har ditt uttryckliga samtycke till detta. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke utan kostnad, till exempel genom att kontakta oss.

7. LAGRINGSTID

Wolt lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet och nödvändigt för att tillhandahålla Wolts tjänster eller relevanta delar därav. Lagringstiden beror på informationens art och på syftet med behandlingen. Den maximala perioden kan därför variera per användning.

Efter att en användare har raderat sitt användarkonto får personuppgifter endast lagras så länge som sådan behandling krävs enligt lag eller är rimligt nödvändig för våra juridiska skyldigheter eller legitima intressen såsom skadehantering, bokföring, intern rapportering och avstämningsändamål.

Vi utvärderar regelbundet lagringsperioden för personuppgifter för att säkerställa att uppgifterna endast lagras under den nödvändiga tidsperioden.

8. DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till och bli informerad om dina personuppgifter som behandlas av oss. Vi ger dig möjlighet att se vissa uppgifter via ditt användarkonto hos Wolts tjänster eller begära en kopia av dina personuppgifter genom att kontakta oss.

Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen baseras på ett samtycke från användaren kan användaren när som helst utan kostnad återkalla samtycket. Återkallande av samtycke kan leda till färre möjligheter att använda Wolts tjänster. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan det återkallades.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har lagrat om dig rättade eller kompletterade genom att kontakta oss. Du kan korrigera eller uppdatera vissa av dina personuppgifter via ditt användarkonto i Wolts tjänster.

Rätt till radering

Du kan också be oss att radera dina personuppgifter från våra system. Vi kommer att följa en sådan begäran om vi inte har en legitim grund att inte radera uppgifterna.

Rätt att göra invändningar

Du kan ha rätt att invända mot viss användning av dina personuppgifter om sådana uppgifter behandlas för andra ändamål än vad som är nödvändigt för utförandet av Wolts tjänster eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Om du invänder mot vidare behandling av dina personuppgifter kan detta leda till färre möjligheter att använda Wolts tjänster.

Rätt till begränsning av behandling

Du kan begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifter till exempel när dina begäranden om radering, rättelse eller invändning pågår och/eller när vi inte har legitima skäl att behandla dina uppgifter. Detta kan dock leda till färre möjligheter att använda Wolts tjänster.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att själv få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat och allmänt använt format och att självständigt överföra dessa uppgifter till en tredje part.

Så här använder du dina rättigheter

Ovanstående rättigheter kan användas genom att kontakta Wolts support eller skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till oss på de adresser som anges ovan, inklusive följande information: fullständigt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du har ett Wolt-konto rekommenderar vi att du kontaktar oss via Wolts support eftersom det gör att vi lättare kan identifiera dig. Vi kan begära tillhandahållande av ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta användarens identitet. Vi kan avvisa eller debitera förfrågningar som är orimligt repetitiva, överdrivna eller uppenbart ogrundade.

9. DIREKTMARKNADSFÖRING

Användaren har rätt att förbjuda oss att använda Användarens personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, marknadsundersökningar och profilering för direktmarknadsföringsändamål genom att kontakta oss på de adresser som anges ovan eller genom att använda funktionerna i Wolts tjänster eller den möjlighet att avsluta prenumerationen som erbjuds i samband med direktmarknadsföringsmeddelanden.

10. INGIVANDE AV KLAGOMÅL

Om användaren anser att vår behandling av personuppgifter är oförenlig med gällande dataskyddslagar kan användaren lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd i Finland, dataombudsmannen (tietosuoja.fi). Alternativt kan användaren lämna in ett klagomål till den andra lokala och behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd. 

11. INFORMATIONSSÄKERHET

Vi använder administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi samlar in och behandlar. Åtgärderna omfattar till exempel, där så är lämpligt, kryptering, pseudonymisering, brandväggar, säkra anläggningar och system för åtkomsträttigheter. Våra säkerhetskontroller är utformade för att upprätthålla en lämplig nivå av datasekretess, integritet, tillgänglighet, motståndskraft och förmåga att återställa data. Vi testar regelbundet Wolts tjänster, system och andra tillgångar för säkerhetsproblem. Vidare är tillgången till personuppgifter för anställda hos Wolt begränsad och tillgången är underkastad vad som är nödvändigt för den anställdes arbetsuppgifter.