Regulamin Wolt+

Niniejsze warunki regulują zakup członkostwa w Wolt+, które automatycznie się odnawia i obejmuje określone korzyści i zniżki określone w usłudze Wolt (zwanej dalej "Subskrypcją" lub "Wolt+"). Subskrypcja jest objęta niniejszymi Warunkami subskrypcji Wolt oraz naszymi Warunkami użytkowania, które są tutaj włączone przez odwołanie.

Partner, Zamówienie, Użytkownik, Wolt i usługa Wolt są zdefiniowane w Warunkach użytkowania i mają takie samo znaczenie, jak zdefiniowane w Warunkach użytkowania.

1. CZYM JEST WOLT+?

Wolt+ w skrócie:

 • Subskrypcja dotyczy Partnerów oznaczonych logo W+ w usłudze Wolt. 

 • Jeśli Twoje zamówienie nie spełnia minimalnej wartości zamówienia lub jesteś poza maksymalnym zasięgiem dostawy wyliczonym między miejscem a Twoim adresem dostawy ("Zasięg dostawy"), nie będziesz uprawniony do otrzymania korzyści związanych z zerowym opłatami za dostawę w ramach subskrypcji. 

 • Subskrypcja będzie automatycznie odnawiana po okresie miesięcznym lub rocznym, chyba że anulujesz subskrypcję. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie w swoim profilu użytkownika w usłudze Wolt. 

 • Subskrypcja jest oferowana za miesięczną lub roczną opłatą, płatną na początku odpowiedniego okresu subskrypcji.

 • Subskrypcja jest stosowana tylko w kraju, w którym ją zakupiłeś. 

Wolt+ jest automatycznie odnawiającym się programem członkowskim wymagającym cyklicznych płatności opłaty abonamentowej. Dzięki Subskrypcji, Użytkownik może otrzymać określone korzyści i rabaty zdefiniowane w Serwisie Wolt lub innych miejscach jako odpowiednie od czasu do czasu i mogą być wykorzystane na Zamówienia złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Wolt. 

Wykupując Subskrypcję Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki Wolt+ oraz na szczegółowe warunki wyszczególnione w Serwisie Wolt dotyczące Subskrypcji. Użytkownik wyraża również zgodę na obciążanie jego metody płatności miesięcznie lub rocznie, w zależności od okresu obowiązywania Subskrypcji, w każdym cyklu rozliczeniowym w sposób powtarzalny w okresie obowiązywania Subskrypcji. Subskrypcja może ulec zmianie, dlatego upewnij się, że sprawdzasz aktualne szczegóły dotyczące Subskrypcji w Serwisie Wolt.

Korzyści przyznawane wraz z Subskrypcją dotyczą Zamówień składanych w uprawnionych restauracjach i sklepach z minimalną kwotą cząstkową zdefiniowaną w Serwisie Wolt. 

Korzyści z Subskrypcji mogą być realizowane wyłącznie w uprawnionych restauracjach i sklepach, wskazanych w Serwisie Wolt. Wolt zastrzega sobie prawo do zmiany Partnerów, którzy kwalifikują się do korzyści wynikających z Subskrypcji w dowolnym czasie z lub bez powiadomienia. Korzyści wynikające z Subskrypcji zależą od dostępności geograficznej, a opłaty takie jak opłata za usługę, podatki lub inne opłaty mogą mieć zastosowanie do Zamówienia.

Z Subskrypcją, Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania dostaw bez opłaty za dostawę w wybranych restauracjach i sklepach oraz innych korzyści określonych przez Wolt od czasu do czasu w Usłudze Wolt. Partnerzy, którzy są objęci programem Subskrypcji są oznaczeni logo W+ w Serwisie Wolt. Szukaj znaku W+ obok nazwy Partnera, aby sprawdzić, z którymi Partnerami możesz korzystać z korzyści Wolt+.

Dodatkowe szczegóły dotyczące Subskrypcji są dostępne w kasie przed zakupem Subskrypcji w Serwisie Wolt i zawierają ważne warunki, takie jak miejsce i czas, w którym można korzystać z Subskrypcji Wolt, dostępne korzyści, koszt i okres rozliczeniowy Subskrypcji Wolt. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi Subskrypcji Wolt w Usłudze Wolt przed jej zakupem. 

Możesz przeglądać i zarządzać swoją Subskrypcją poprzez kliknięcie zakładki Wolt+ w swoim profilu użytkownika w Serwisie Wolt. Możesz zobaczyć i zarządzać ustawieniami, w tym metodą płatności, datą zakończenia członkostwa, datą następnej płatności i krajem, w którym obowiązuje Twoja Subskrypcja poprzez swój profil użytkownika.

2. ZAKUP WOLT+

Możesz zakupić Wolt+ bezpośrednio w Serwisie Wolt, dotykając zakładki Korzystaj z Wolt+ lub rozpocząć bezpłatną wersję próbną, zgodnie z wymaganiami Serwisu Wolt. Możesz zobaczyć szczegóły swojego Abonamentu i wybrać metodę płatności przed potwierdzeniem zakupu Wolt+. 

Możesz kupić Subskrypcję na miesiąc lub rok i będziesz rozliczany z góry na podstawie okresu subskrypcji. Po zakupie Abonamentu, w dniu zakupu zostaniesz obciążony opłatą abonamentową za pierwszy cykl rozliczeniowy, który aktywuje Wolt+ na okres wyszczególniony w Twoim profilu użytkownika. 

Cykl rozliczeniowy jest oparty na początkowej dacie zakupu, a metoda płatności wybrana przez Ciebie przy zakupie Subskrypcji będzie obciążana zgodnie z cyklem rozliczeniowym. Możesz zmienić metodę płatności w zakładce Wolt+ w swoim profilu użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby Subskrypcja Wolt była automatycznie odnawiana, możesz anulować subskrypcję zgodnie z punktem 4 poniżej.

Jeśli nie będziemy w stanie przetworzyć Twojej płatności, Wolt poprosi Cię o wybranie innej metody płatności. Jeśli płatność nie powiedzie się podczas cyklicznego cyklu płatności, zastrzegamy sobie prawo do automatycznego zakończenia Subskrypcji lub do naliczenia opłaty za subskrypcję po wcześniej zdefiniowanym okresie wstecznie liczonym od daty rozpoczęcia oryginalnego cyklu płatności.

Możemy zaoferować niektórym Użytkownikom bezpłatną wersję próbną lub inne promocyjne subskrypcje do Subskrypcji Wolt. Bezpłatne próby mogą być ograniczone według uznania Wolt, w tym na podstawie kwalifikowalności lub czasu trwania bezpłatnej próby. W przypadku zaoferowania bezpłatnego okresu próbnego, użytkownik jest zobowiązany do dodania metody płatności za Subskrypcję przed rozpoczęciem bezpłatnego okresu próbnego.

Będziemy automatycznie odnawiać Subskrypcję po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego i obciążać metodę płatności wybraną przez użytkownika przy rozpoczęciu bezpłatnego okresu próbnego. Możesz anulować Subskrypcję w dowolnym momencie poprzez swoje ustawienia użytkownika w Usłudze Wolt. Jeśli Subskrypcja zostanie kiedykolwiek przerwana z jakiegokolwiek powodu, użytkownik nie będzie uprawniony do bezpłatnego okresu próbnego w ramach kolejnej Subskrypcji.

3. OGRANICZENIA SUBSKRYPCJI 

Subskrypcja jest przeznaczona do użytku osobistego i tylko konsumenci są uprawnieni do zakupu Wolt+. Korzyści z Subskrypcji są dostępne tylko w kraju, w którym Użytkownik zakupił członkostwo.

W ramach Subskrypcji, Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania dostaw bez opłaty za dostawę na kwalifikujące się Zamówienia. W Serwisie Wolt zobaczysz tylko Partnerów kwalifikujących się do Wolt+, którzy mieszczą się w obowiązującym Zakresie Dostawy. Należy pamiętać, że opłata za usługę i inne opłaty, mogą nadal mieć zastosowanie do Twojego zamówienia.

Kwalifikujące się zamówienia to zamówienia, które są złożone u kwalifikującego się Partnera i spełniają minimalną wartość zamówienia tego Partnera. Minimalna wartość zamówienia jest podawana w czasie subskrypcji i podczas składania zamówień za pośrednictwem Serwisu Wolt. Minimalne wartości zamówienia mogą się zmieniać i mogą się różnić między uprawnionymi Partnerami. Wolt zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej wartości zamówienia dla każdego Partnera w dowolnym momencie. Aktualna minimalna wartość zamówienia dla każdego Partnera jest zawsze widoczna w Serwisie Wolt, a ogólna minimalna wartość zamówienia jest komunikowana w sekcji Wolt+ w Serwisie Wolt.

Szukaj znaku W+, aby zobaczyć, którzy Partnerzy zapewniają dostawę bez opłaty za dostawę w pobliżu Ciebie. Wybór takich Partnerów różni się w zależności od Twojego adresu dostawy. Oznacza to, że opłata za dostawę obowiązuje, gdy zamawiasz u Partnerów, którzy znajdują się poza Zasięgiem dostawy.

Jeśli zezwoliłeś na śledzenie lokalizacji, zobaczysz Partnerów Wolt+ w zasięgu dostawy od Twojej aktualnej lokalizacji. Jeśli nie zezwoliłeś na śledzenie lokalizacji lub wskazałeś adres dostawy w Serwisie Wolt, zobaczysz miejsca w zasięgu dostawy w centrum Twojego aktualnego miasta.

4. REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI WOLT+ 

Możesz anulować swoją Subskrypcję w trakcie dnia poprzedzającego datę odnowienia Subskrypcji. Możesz anulować Subskrypcję w zakładce zarządzaj członkostwem w swoim profilu użytkownika w Serwisie Wolt.

Jeśli anulujesz swoją Subskrypcję, nadal będziesz miał dostęp do korzyści w ramach Wolt+ do końca trwającego cyklu płatności, za który zapłaciłeś. Wszystkie miesięczne płatności są bezzwrotne i nie podlegają przeniesieniu i nie będą zwracane za anulowanie rozpoczęte w trakcie cyklu rozliczeniowego. W przypadku rezygnacji w trakcie bezpłatnego okresu próbnego, Subskrypcja zostanie natychmiast przerwana.

Jeśli uczestniczyłeś w bezpłatnym okresie próbnym lub innym promocyjnym okresie subskrypcji Wolt+, możesz zrezygnować w ciągu pierwszych 48 godzin od rozpoczęcia płatnej subskrypcji Wolt+ i otrzymać pełny zwrot opłaty za Wolt+.

Dla miesięcznych i rocznych abonamentów, jeśli anulujesz subskrypcję Wolt+ w ciągu pierwszych 48 godzin i nie złożysz zamówienia kwalifikującego się do Wolt+ w tym okresie, Wolt może, według własnego uznania, zwrócić opłatę Wolt+.

5. ZMIANY W SUBSKRYPCJI 

Wolt może zmodyfikować warunki i zawartość Subskrypcji lub zaprzestać oferowania Subskrypcji Wolt w jednym lub kilku krajach i zastrzega sobie do tego prawo. Jednakże, nie będziemy wprowadzać zmian w Subskrypcji, które mają zauważalnie niekorzystny wpływ na użytkownika bez uprzedniego pisemnego powiadomienia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany zwiększające opłatę abonamentową otrzymują pisemne powiadomienie z 45-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wejdą w życie automatycznie po upływie okresu wypowiedzenia, ale mogą Państwo anulować subskrypcję zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie 4 powyżej. 

Wolt jest uprawniony do wypowiedzenia Subskrypcji Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeśli: (i) Użytkownik nadużywa Usługi Wolt lub Subskrypcji lub powoduje jakiekolwiek szkody lub krzywdy w korzystaniu z Usługi Wolt lub Partnerów, lub Wolt lub pracowników Wolt; (ii) Wolt ma uzasadnione przekonanie o oszustwach dokonywanych przez Użytkownika podczas korzystania z Subskrypcji, lub (iii) Użytkownik w inny sposób nie wypełnia obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Subskrypcji Wolt lub obowiązujących przepisów prawa. Wolt zastrzega sobie prawo do wstrzymania już uiszczonych opłat za Subskrypcję w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności określonej w niniejszym punkcie.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie o ochronie prywatności Wolt dostępne tutaj opisuje nasze przetwarzanie danych osobowych w związku z Subskrypcją. 

Nie będziemy wykorzystywać ani zbierać od Państwa żadnych dodatkowych danych osobowych w związku z Subskrypcją, z wyjątkiem szczegółów dotyczących Państwa planu Subskrypcji, w tym ceny, sposobu płatności, czasu ważności, korzyści zawartych w planie oraz tego, czy obowiązuje minimalna wartość zamówienia i Zakres dostawy. 

Wolt przetwarza powyższe dane osobowe, aby móc zaoferować Państwu Subskrypcję w ramach umowy pomiędzy Państwem a Wolt. Używamy danych, aby umożliwić Ci korzystanie z korzyści płynących z Subskrypcji oraz pokazać status i obsłużyć Twoje płatności za Subskrypcję. Jeśli skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy podane przez Ciebie dane, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub rozwiązać Twoją reklamację. 

Wolt przetwarza dane osobowe w celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych.

7. PROCES CASHBACKU

Dla Użytkowników posiadających aktywny abonament Wolt+, Wolt może zdecydować o przyznaniu korzyści w postaci cashbacków z zamówień z odbiorem osobistym, zgodnie z poniższym opisem.

 • Użytkownik otrzyma 5% kredytów Wolt od wartości zamówienia pick-up.

 • Maksymalna łączna wartość kredytów, które mogą być wydane w ramach procesu cashback dla jednego zakupu wynosi 5 EUR. 

 • Korzyść cashback jest dostępna we wszystkich lokalach Wolt+, które umożliwiają odbiór osobisty.

 • Okres ważności kredytów Wolt, które mogłeś otrzymać w ramach procesu cashback, jest określony w Serwisie Wolt.

 • Kredyty nie podlegają wymianie i mogą być wykorzystane wyłącznie w Serwisie Wolt.

 • Cashback nie jest wydawany za zakupy alkoholu, darowizny charytatywne, zakupy kart podarunkowych lub odnowienia/zakupy subskrypcji.

 • Wolt zastrzega sobie prawo do wyłączenia procesu cashback dla użytkownika, którego płatność za abonament Wolt jest opóźniona/nieopłacona za trwający okres.

8. WADY I REKLAMACJE

Prosimy o kontakt z support@wolt.com bez zwłoki w przypadku zauważenia jakichkolwiek nieautoryzowanych obciążeń z tytułu płatności za Subskrypcję lub w przypadku reklamacji dotyczących Subskrypcji.

Subskrypcja i/lub wszelkie jej funkcje mogą być niedostępne, niedokładne lub przerwane od czasu do czasu z różnych powodów, a Wolt nie ponosi odpowiedzialności za taką niedostępność. 

Wolt+ i wszystkie informacje dostępne za jego pośrednictwem są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych na zasadzie "jak jest" i "jak dostępne". Nie udzielamy żadnych gwarancji, oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi, dokładności lub kompletności Subskrypcji lub jej dostępności. 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie gwarancje, wyraźne lub domniemane, w tym między innymi domniemane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu Subskrypcji.