Polityka Prywatności Wolt

Wolt Enterprises Oy oraz niektóre spółki grupy Wolt („Wolt”, „my”) przetwarzają dane osobowe swoich użytkowników usług zamawiania żywności („Aplikacja Wolt”) oraz odwiedzających stronę wolt.com („Strona internetowa”).

W niniejszej Polityce Prywatności słowa „Usługi Wolt" odnoszą się łącznie do Strony internetowej i Aplikacji Wolt. W niniejszej Polityce Prywatności słowo „Użytkownik" lub „Państwo" odnosi się łącznie do klientów naszej firmy i spółek z naszej grupy, przedstawicieli i innych upoważnionych użytkowników organizacji klienta, potencjalnych klientów i użytkowników Usług Wolt. Stajesz się klientem Wolt, gdy zarejestrujesz się w Usłudze Wolt i utworzysz konto użytkownika.

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia, na przykład, rodzaje przetwarzanych danych osobowych, sposób przetwarzania danych osobowych oraz sposób korzystania z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą (np. prawo sprzeciwu, prawo dostępu).

Niektóre z naszych usług mogą podlegać odrębnej polityce prywatności. Jeśli odrębna polityka prywatności dotyczy określonej usługi, opublikujemy ją w połączeniu z daną usługą.

Niniejsza Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w sposobach przetwarzania danych lub tym podobnych. Aktualna wersja znajduje się na Stronie internetowej. Nie wprowadzimy istotnych zmian do niniejszej Polityki Prywatności ani nie ograniczymy praw Użytkowników w niej wskazanych bez powiadomienia o tym.

1. ADMINISTRATORZY DANYCH

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Wolt.

 

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w krajach wymienionych poniżej, Wolt Enterprises Oy i Wolt Polska sp. z o.o. są współadministratorami danych. Oznacza to, że Wolt Enterprises Oy i Wolt Polska sp. z o.o. wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

Wolt Enterprises Oy jest odpowiedzialny za obsługę wszystkich wniosków osób, których dane dotyczą oraz pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych grupy Wolt w imieniu lokalnych współadministratorów.

 

2. DANE KONTAKTOWE WOLT

 

Nazwa: Wolt Enterprises Oy

Numer identyfikacji gospodarczej: 2646674-9

Adres korespondencyjny: Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki, Finlandia

Adres mailowy: support@wolt.com

wolt.com

Numer KRS: 0000745637

Adres korespondencyjny: ul. Koszykowa 54, 7 piętro; 00-675 Warszawa, Polska

Adres mailowy: support@wolt.com

wolt.com/pl

Wolt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez powyższe dane kontaktowe.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ŹRÓDŁA DANYCH

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez nas można podzielić na dwie ogólne kategorie danych: Dane Użytkownika i Dane Analityczne.

Dane Użytkownika

Dane Użytkownika to dane osobowe zebrane bezpośrednio od Państwa lub od organizacji klienta, w imieniu której korzystają Państwo z Usługi Wolt („Organizacja Klienta”), w zależności od przypadku. Możemy zbierać Dane Użytkownika od naszych Użytkowników i Organizacji Klienta na różne sposoby, w tym po zawarciu umowy usługi z Organizacją Klienta, lub gdy Użytkownicy rejestrują się w Usłudze Wolt, zapisują się do newslettera lub wypełniają formularz. Ponadto prosimy pamiętać, że zbieramy również szczegóły wszelkich transakcji i płatności przeprowadzanych za pośrednictwem Usług Wolt.

Dane użytkownika, które są niezbędne do korzystania z Usług Wolt

Następujące dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez nas są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy między Państwem a nami, a także dla naszego uzasadnionego interesu podczas wypełniania naszych zobowiązań umownych wobec naszych Organizacji Klientów i wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Po zawarciu umowy usługi pomiędzy nami a Organizacją Klienta, Organizacja Klienta podaje nam Państwa imię i nazwisko oraz adres email.

Kiedy rejestrują się Państwo w Usłudze Wolt i tworzą konto użytkownika, podają nam Państwo następujące informacje:

·      imię i nazwisko

·      numer telefonu

·      adres e-mail

·      informacje dotyczące Państwa instrumentu płatniczego / instrumentów płatniczych, takie jak numer i data wygaśnięcia Państwa instrumentu płatniczego / instrumentów płatniczych (wymagane do zamawiania produktów spożywczych za pośrednictwem Usług Wolt, jednakże nie przechowywanych przez Wolt, w związku z tym, że Wolt korzysta z usług płatniczych dostawców zewnętrznych do przetwarzania płatności)

Dane użytkownika, które przekazują nam Państwo dobrowolnie

Doświadczenie użytkownika lub klienta może zostać ulepszone poprzez przekazanie nam następujących informacji:

●      Dodatkowe informacje o koncie:

○      zdjęcie

○      adres dostawy

○      dane lokalizacji (jeśli zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych odnośnie do Państwa lokalizacji)

○      inne informacje podawane przez użytkownika podczas tworzenia konta użytkownika lub później podczas modyfikowania profilu konta

 

●      Inne informacje. Możemy również przetwarzać inne informacje dostarczone przez Państwa dobrowolnie, takie jak:

○      informacje podawane podczas oceniania naszych usług

○      zgoda marketingowa (opt-in) lub jej odmowa (opt-out)

○      informacje, które podają Państwo przez telefon lub korespondencję e-mail lub czat z nami, w tym nagrania rozmów telefonicznych z naszą obsługą klienta

 

Oprócz Danych Użytkownika zbieranych od Państwa przetwarzamy określone dane osobowe, które dostawcy usług przekazują na Państwa temat.

Jeśli połączą lub zalogują się Państwo na swoje konto za pomocą Facebooka, Facebook udostępni nam Państwa dane osobowe, takie jak zdjęcie profilowe, przykładowych Państwa znajomych z Facebooka i Państwa identyfikator na Facebooku.

Dane Analityczne

Chociaż zwykle nie używamy Danych Analitycznych do identyfikacji Państwa jako osoby prywatnej, mogą być Państwo czasami rozpoznawani na ich podstawie, samodzielnie lub w połączeniu z Danymi Użytkownika. W takich sytuacjach Dane Analityczne można również uznać za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a my takie dane potraktujemy jako dane osobowe.

Możemy automatycznie gromadzić następujące Dane Analityczne podczas odwiedzania lub interakcji z Usługami Wolt:

●      Informacje o urządzeniu. Zbieramy następujące informacje dotyczące urządzenia, z którego korzystają Państwo podczas korzystania z Usług Wolt:

○      urządzenie i numer identyfikacyjny urządzenia, numer IMEI

○      kraj

○      adres IP

○      typ i wersja przeglądarki

○      system operacyjny

○      dostawcy usług internetowych

○      identyfikator reklamowy Państwa urządzenia

○      identyfikator gościa

 

●      Informacje o użytkowaniu. Gromadzimy informacje na temat korzystania z usług Wolt, takie jak:

○      czas spędzony na korzystaniu z Usług Wolt

○      interakcja z Usługami Wolt

○      informacje o zamówieniach dokonanych za pośrednictwem Usług Wolt

○      adres URL witryny odwiedzonej przed i po wizycie w Usłudze Wolt

○      czas i datę Państwa wizyt w Usługach Wolt

○      sekcje Usług Wolt, które Państwo odwiedzili

○      produkty, których szukali Państwo podczas korzystania z Usług Wolt

 

Pliki Cookie

Korzystamy z różnych technologii w celu gromadzenia i przechowywania Danych Analitycznych oraz innych informacji, gdy Użytkownicy odwiedzają Usługi Wolt, w tym pliki cookie i znaczniki nawigacyjne (web beacons).

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane i zapisywane na Państwa urządzeniu, które pozwalają nam identyfikować użytkowników Usług Wolt i ułatwiać korzystanie z Usług Wolt oraz tworzyć zbiorcze informacje o naszych odwiedzających. Pomaga nam to ulepszyć Usługi Wolt i zapewniać lepszą obsługę naszych Użytkowników. Pliki cookie nie będą szkodzić Państwa urządzeniu ani plikom. Używamy cookies, aby dostosować Usługi Wolt i informacje, które dostarczamy, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami naszych Użytkowników. Niektóre pliki cookie są niezbędne do korzystania i zapewniania bezproblemowego korzystania z Usługi Wolt oraz są używane np. do zapamiętania Twojego wyboru języka i kraju. Inne pliki cookie zbierają informacje o sposobie korzystania z Usługi Wolt, np. które treści są często odwiedzane, w celu poprawy Usługi Wolta. Możemy również wykorzystywać pliki cookie do wyświetlania naszych reklam w Usłudze Wolt lub na wybranych platformach stron trzecich.

Użytkownicy mogą ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookie. Na przykład poniższe linki zawierają informacje o tym, jak dostosować ustawienia plików cookie w niektórych popularnych przeglądarkach:

Safari Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox

Należy pamiętać, że niektóre części Usług Wolt mogą nie działać poprawnie, jeśli odmówimy korzystania z plików cookie.

Znacznik nawigacyjny to technologia umożliwiająca identyfikowanie czytelników witryn internetowych i wiadomości e-mail, np. dla określenia czy wiadomość e-mail została odczytana.

Sieciowe usługi analityczne

Usługa Wolt korzysta z Google Analytics i innych sieciowych usług analitycznych do kompilowania danych analitycznych i raportów dotyczących korzystania z odwiedzanych witryn oraz do pomocy w ulepszaniu Usługi Wolt. W celu zapoznania się z Google Analytics, odwiedź Google Analytics. Możliwe jest zrezygnowanie z Google Analytics za pomocą następującego narzędzia do przeglądarki: Google Analytics opt-out add-on.

Identyfikatory reklamowe i identyfikatory gościa

Usługa Wolt używa pseudonimizowanych identyfikatorów do śledzenia i przewidywania korzystania z aplikacji i usług oraz Państwa preferencji.

Mogą Państwo zrezygnować z używania tych identyfikatorów (opt-out) poprzez zmianę ustawień systemu operacyjnego w następujący sposób:

Identyfikatory reklamowe mogą zostać wyłączone na urządzeniach mobilnych iOS poprzez włączenie funkcji Ograniczania śledzenia reklam (Ustawienia à Prywatność à Reklamy à Ograniczaj śledzenie reklam). Ogólny opis i szczegółowe informacje na temat identyfikatora reklamy można znaleźć na stronie Reklamy i Prywatność Apple.

Identyfikatory gości Wolt mogą zostać wyłączone na urządzeniach mobilnych iOS poprzez zmianę Państwa ustawień (dla iOS: Ustawienia à Wolt à Ustawienia Wolt à Ograniczaj śledzenie, oraz dla Android: Aplikacja Wolt à Profil à ikona Ustawienia w prawym górnym rogu).

4. CELE ORAZ UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cele

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Wolt odbywa się w związku z kilkoma celami. Jeden lub kilka poniższych celów może mieć zastosowanie jednocześnie:

Świadczenie Usług Wolt i realizowanie naszych zobowiązań umownych (podstawa prawna: wykonanie umowy i uzasadniony interes)

Wolt przetwarza Państwa dane osobowe, aby móc zaoferować Państwu Usługi Wolt w ramach umowy między Państwem a Wolt, lub między Organizacją Klienta a Wolt, lub w inny sposób który może być konieczne do wykonania umowy między tobą a Wolt. Wolt może również przetwarzać dane osobowe gdy jest to konieczne ze względu na interes, który jest zgodny z prawem i ważny dla Wolta.

Dane te wykorzystujemy na przykład aby przetwarzać zapytania, komunikować się z Państwem, do obsługi płatności lub wszelkich zwrotów (w stosownych przypadkach) oraz do dostarczania naszym partnerom (restauracjom i naszym partnerom-dostawcom) informacji niezbędnych do przygotowania lub realizacji zamówienia. Jeśli skontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy dostarczone przez Państwa informacje, aby odpowiedzieć na Państwa pytania lub ustosunkować się do Państwa skargi.

Możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane dotyczące Twojej dokładnej lub przybliżonej lokalizacji, w tym lokalizacji geograficznej Twojego komputera lub telefonu komórkowego w czasie rzeczywistym, abyśmy mogli pokazać Ci miejsce docelowe Zamówienia oraz dokładne informacje o stanie Twojego Zamówienia , a także wyświetlać restauracje blisko Ciebie. Informacje o Twojej lokalizacji, które umożliwiają osobistą identyfikację, nie są gromadzone ani wykorzystywane do Twojej identyfikacji bez Twojej zgody. Zgoda na korzystanie z Twojej lokalizacji jest żądana przez Usługę Wolt. Funkcja śledzenia może być wyłączona Aplikacji Wolt (Profil à  Ustawienia à Ustawienia dodatkowe à Ogranicz tracking) i na komputerze poprzez ustawienia prywatności i bezpieczeństwa w przeglądarce.

Dla naszych zobowiązań prawnych (podstawa prawna: zgodność z obowiązkiem prawnym)

Wolt przetwarza dane, aby umożliwić nam administrowanie i wypełnianie naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Obejmuje to dane przetwarzane w celu zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami w zakresie księgowości oraz dostarczania informacji odpowiednim organom, takim jak organy podatkowe.

Obsługa roszczeń i procesy prawne (podstawa prawna: uzasadniony interes)

Wolt może przetwarzać dane osobowe w związku z obsługą roszczeń, windykacją należności i procesami sądowymi. Możemy również przetwarzać dane dotyczące zapobiegania oszustwom, niewłaściwemu używaniu naszych usług oraz bezpieczeństwa danych, systemu i sieci.

Do komunikacji z klientem i marketingiem (podstawa prawna: uzasadniony interes)

Wolt przetwarza Państwa dane osobowe w celu skontaktowania się z Państwem w sprawie Usług Wolt i poinformowania Państwa o zmianach związanych z nimi. Państwa dane osobowe są również wykorzystywane do celów prowadzenia marketingu Usług Wolt dla Państwa. Uzasadniony interes stanowi podstawę przetwarzania, np. kiedy personalizujemy nasze oferty i zapewniamy usługi, które są dla Państwa bardziej odpowiednie, i kiedy analizujemy informacje o Państwa zainteresowaniach i opinie na temat rozwoju naszych usług.

Do poprawy jakości i analizy trendów (podstawa prawna: uzasadniony interes)

Możemy również przetwarzać informacje na temat korzystania z Usług Wolt w celu poprawy jakości usług Wolt, np. analizując wszelkie trendy w korzystaniu z usług Wolt. Aby zapewnić, że nasze usługi są zgodne z Państwa potrzebami, dane osobowe mogą być wykorzystywane do badań satysfakcji klienta. Jeśli to możliwe, zrobimy to za pomocą danych zbiorczych, uniemożliwiających ich personalizację.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Wolt przetwarza Państwa dane osobowe w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych wobec Państwa lub Organizacji Klienta i wypełnienia zobowiązań prawnych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie prowadzenia, utrzymywania i rozwijania naszej działalności oraz tworzenia i utrzymywania relacji z klientami. Decydując się na wykorzystanie Państwa danych w oparciu o nasze uzasadnione interesy, ważymy nasze interesy oraz Państwa prawo do prywatności, np. zapewniając łatwą rezygnację z naszej komunikacji marketingowej lub jeśli to możliwe, używając danych pseudonimizowanych lub niespersonalizowanych.

W niektórych częściach Usługi Wolt mogą Państwo zostać poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku, Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przed udzieleniem zgody i mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

5. PRZESYŁANIE DO KRAJÓW POZA EUROPĄ

Wolt przechowuje Państwa dane osobowe głównie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak współpracujemy z dostawcami usług i prowadzimy operacje w kilku lokalizacjach geograficznych. W związku z tym my i nasi dostawcy usług możemy przekazywać dane osobowe użytkownika lub uzyskiwać do niego dostęp w jurysdykcjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub miejscem zamieszkania Użytkownika.

Podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkowników otrzymują odpowiedni poziom ochrony w jurysdykcjach, w których są przetwarzane. Zapewniamy odpowiednią ochronę przekazywania danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez szereg umów z naszymi dostawcami usług opartych na Standardowych Klauzulach Umownych lub innych odpowiednich zabezpieczeniach.

Więcej informacji dotyczących przekazywania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z nami pod dowolnym adresem wskazanym powyżej.

6. ODBIORCY

Dane osobowe udostępniamy wyłącznie w ramach organizacji Wolt, o ile jest to uzasadnione i niezbędne do celów niniejszej Polityki Prywatności.

Nie udostępniamy danych osobowych Użytkownika osobom trzecim poza organizacją Wolt, chyba że ma zastosowanie jedna z poniższych okoliczności:

Do celów określonych w niniejszym Polityce Prywatności i do autoryzowanych dostawców usług

W zakresie, w jakim osoby trzecie (takie jak restauracje, które przygotowują zamówienie i nasi partnerzy-dostawcy, którzy dostarczają zamówienie i Organizacje Klienta, które płacą za zamówienie lub inne osoby trzecie) potrzebują dostępu do danych osobowych, abyśmy my lub osoby trzecie mogli wykonywać Usługi Wolt, zapewniamy takim osobom trzecim Państwa dane do przetworzenia w naszym imieniu. Ponadto możemy przekazać dane osobowe do naszych podmiotów powiązanych lub do autoryzowanych dostawców usług lub partnerów, którzy świadczą usługi dla nas lub we współpracy z nami (w tym do przechowywania danych, księgowości, sprzedaży i marketingu), aby przetwarzać dane i dla dostawców usług płatniczych w celu przetwarzania płatności.

Jeśli dane są przetwarzane w imieniu Wolt przez osoby trzecie, Wolt podejmuje odpowiednie środki umowne i organizacyjne aby zapewnić, że Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami prawa i regulacjami oraz zgodnie z instrukcjami oraz odpowiednimi obowiązkami w zakresie poufności oraz środków bezpieczeństwa.

Prosimy mieć na względzie, że jeśli przekażą Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio osobom trzecim, w tym poprzez link podany w Usłudze Wolt, przetwarzanie danych zasadniczo podlega politykom i standardom przyjętym przez takie podmioty.

Ze względów prawnych i procesów prawnych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim poza firmą Wolt, jeśli w dobrej wierze uważamy, że dostęp do danych osobowych i korzystanie z nich jest zasadnie konieczne, aby: (i) zapewnić zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i / lub orzeczeniami sądów; (ii) wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób reagować na oszustwa, przestępstwa, kwestie bezpieczeństwa lub problemy techniczne; i/lub (iii) chronić interesy, własność lub bezpieczeństwo Wolt, Użytkowników lub społeczeństwa w zakresie zgodnym z prawem. O ile to możliwe, poinformujemy Państwa o takim przetwarzaniu.

Z innych uzasadnionych powodów

Jeśli Wolt jest zaangażowany w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, możemy przekazać Państwa dane osobowe osobie trzeciej zaangażowanej w taką transakcję. Będziemy jednak nadal zapewniać poufność wszystkich danych osobowych. Powiadomimy wszystkich Użytkowników, których dane dotyczą, gdy dane osobowe zostaną przekazane lub będą podlegać innym politykom prywatności.

Za Państwa wyraźną zgodą

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe osobom trzecim spoza firmy Wolt, gdy otrzymamy Państwa wyraźną zgodę. Mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie i bez opłaty poprzez kontakt z nami.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA

Wolt nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to prawnie dozwolone i niezbędne do celów świadczenia Usługi Wolt lub jej części. Okres przechowywania zależy od charakteru informacji i celów przetwarzania. Maksymalny okres może zatem różnić się w zależności od zastosowania. Wolt podejmuje w uzasadnionym zakresie kroki, aby zachować aktualność danych osobowych i usunąć nieprawidłowe lub niepotrzebne dane osobowe.

Większość danych osobowych związanych z kontem Użytkownika w ramach Usług Wolt zostanie usuniętych po upływie 90 dni od usunięcia konta użytkownika z Usług Wolt. Następnie część danych osobowych związanych z kontem Użytkownika w Usłudze Wolt może być przechowywana tak długo, jak jest to wymagane przez prawo lub jest niezbędne dla naszych zobowiązań prawnych lub uzasadnionych interesów, takich jak obsługa roszczeń, księgowość, wewnętrzne raportowanie i dla celów uzgodnień. Wszystkie dane osobowe odnoszące się do konta Użytkownika w Usłudze Wolt zostaną usunięte w okresie 10 lat od usunięcia przez Użytkownika jego konta użytkownika z Usługi Wolt, z wyjątkiem danych osobowych wymaganych w niektórych rzadkich sytuacjach, takich jak postępowanie sądowe.

Przechowujemy Dane Analityczne Użytkowników, którzy nie mają konta w Usłudze Wolt przez okres 90 dni.

8. PAŃSTWA PRAWA

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo dostępu oraz do informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. Dajemy Państwu możliwość przeglądania pewnych danych przez Państwa konto użytkownika w Usłudze Wolt lub zażądania kopii Państwa danych osobowych używając danych kontaktowych podanych powyżej.

Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, Użytkownik może w każdej chwili bez opłaty wycofać zgodę. Wycofanie zgody może doprowadzić do zmniejszenia możliwości korzystania z Usług Wolt. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do zażądania sprostowania lub uzupełnienia błędnych lub niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane, poprzez skontaktowanie się z nami. Mogą Państwo sprostować lub zaktualizować niektóre swoje dane osobowe poprzez swoje konto użytkownika w Usłudze Wolt.

Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo również poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych z naszych systemów, na przykład gdy dane nie są już potrzebne dla celów, dla których zostały zebrane. Będziemy przestrzegać tego żądania, chyba że mamy uzasadnioną podstawę do nieusunięcia danych. Zaznaczamy, iż jeśli chcą Państwo usunąć takie dane, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu Usługę Wolt lub jej niektórych funkcji.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik może mieć prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych osobowych użytkownika, jeżeli dane te są przetwarzane do innych celów niż to konieczne do świadczenia Usług Wolt lub do wywiązania się z obowiązku prawnego. Przykładowo, na podstawie uzasadnionego interesu mogą Państwo zażądać zaprzestania przez nas przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego lub dla celów profilowania. Jeśli nie zgadzają się Państwo na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych, może to doprowadzić do zmniejszenia możliwości korzystania z Usługi Wolt.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na przykład gdy rozpatrywane są wnioski o usunięcie lub sprostowanie danych lub sprzeciwy lub gdy nie mamy uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, Państwa dane będą jedynie przechowywane, ale nie przetwarzane dalej. Na przykład, jeśli kwestionują Państwo dokładność swoich danych, przetwarzanie takich danych będzie ograniczone, dopóki nie zostanie zapewnione, że dane są dokładne. Może to jednak doprowadzić do ograniczenia możliwości korzystania z Usługi Wolt.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i na podstawie umowy lub zgody, Użytkownik ma prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazał, w przystępnym i powszechnie używanym formacie oraz do samodzielnego przekazywania tych danych stronom trzecim.

Jak korzystać z Państwa praw

Powyższe prawa mogą zostać wykorzystane poprzez wysłanie do nas listu lub wiadomości e-mail na adres podany powyżej, w tym podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Możemy zażądać dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Użytkownika. Możemy odrzucić lub naliczyć opłatę za wnioski, które są w nieuzasadniony sposób powtarzalne, nadmierne lub oczywiście bezzasadne.

9. MARKETING BEZPOŚREDNI

 Możemy przesyłać Ci informacje, wiadomości i oferty dotyczące Usługi Wolt na podstawie relacji klienckiej pomiędzy tobą a Wolt. W innych przypadkach nie wysyłamy Ci materiałów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Użytkownik ma prawo do zabronienia nam używania jego danych osobowych w celach marketingowych, badaniach rynkowych i dla stosowania profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego poprzez kontakt z nami za pomocą adresów załączonych powyżej lub używając funkcjonalności Usługi Wolt (Profil à Ustawienia à Więcej ustawień à Zrezygnuj z powiadomień marketingowych) lub rezygnacja z subskrypcji oferowana w związku z wszelkimi komunikatami marketingu bezpośredniego.

10. SKŁADANIE REKLAMACJI

Jeśli Użytkownik uzna nasze przetwarzanie danych osobowych za niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do lokalnego organu sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych. W Finlandii lokalnym organem nadzorczym jest rzecznik ds. Ochrony danych (tietosuoja.fi). Alternatywnie, Użytkownik może złożyć skargę do lokalnego organu nadzoru ochrony danych właściwego dla kraju zamieszkania Użytkownika.

11. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Używamy zabezpieczeń administracyjnych, organizacyjnych, technicznych i fizycznych aby chronić dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy. Środki  te obejmują na przykład, według potrzeby, szyfrowanie, pseudonimizację, zapory sieciowe, bezpieczne urządzenia i systemy dostępu. Nasze mechanizmy kontroli bezpieczeństwa mają na celu zachowanie odpowiedniego poziomu poufności danych, integralności, dostępności, odporności i możliwości przywracania danych. Regularnie testujemy Usługę Wolt, systemy i inne zasoby w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach.

 

Jeżeli pomimo środków bezpieczeństwa dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, które może mieć negatywny wpływ na prywatność Użytkowników, poinformujemy odpowiednich Użytkowników i inne zainteresowane strony, a także odpowiednie organy, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie danych, o naruszeniu tak szybko, jak to możliwe. 

Guidelines for Wolt Partners