Polityka Prywatności Wolt

W Wolt poważnie traktujemy ochronę danych. Prywatność i bezpieczeństwo informacji są w centrum zainteresowania Wolt. Niniejsza Polityki Prywatności opisuje kluczowe zasady i praktyki, których przestrzegamy, aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności podczas korzystania z naszych usług.

Wolt Enterprises Oy, lokalne, właściwe dla danego kraju spółki Wolt oraz DoorDash Inc. należące do tej samej grupy spółek ("Wolt", "my") przetwarzają dane osobowe użytkowników usług Wolt w zakresie zamawiania produktów spożywczych i handlu detalicznego, za pośrednictwem aplikacji Wolt ("Aplikacja Wolt") oraz użytkowników innych produktów i usług dostawczych Wolt, a także osób odwiedzających stronę internetową wolt.com ("Strona internetowa").

W niniejszej Polityce Prywatności słowa „Usługi Wolt" odnoszą się łącznie do Strony internetowej i Aplikacji Wolt oraz innych usług świadczonych przez Wolt na rzecz użytkowników. W niniejszej Polityce Prywatności słowo „Użytkownik" lub „Państwo" odnosi się łącznie do klientów naszej spółki i spółek z naszej grupy, przedstawicieli i innych upoważnionych użytkowników ze strony klienta, potencjalnych klientów i użytkowników Usług Wolt. Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia, na przykład, rodzaje przetwarzanych danych osobowych, sposób przetwarzania danych osobowych oraz sposób korzystania z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą (na przykład prawo sprzeciwu, prawo dostępu).

Niektóre z naszych usług mogą podlegać odrębnej polityce prywatności. Jeśli odrębna polityka prywatności dotyczy określonej usługi, opublikujemy ją w połączeniu z daną usługą.

Niniejsza Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w sposobach przetwarzania danych lub tym podobnych. Aktualna wersja znajduje się na Stronie internetowej. Nie wprowadzimy istotnych zmian do niniejszej Polityki Prywatności ani nie ograniczymy praw Użytkowników w niej wskazanych bez powiadomienia o tym.

1. ADMINISTRATORZY DANYCH

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Wolt. Wolt jest częścią DoorDash, Inc. spółki technologicznej z siedzibą pod adresem 303 2nd St., Suite 800, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone. Tworzymy jeden zespół i czasami możemy wspólnie decydować o przetwarzaniu danych osobowych.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Wolt Enterprises Oy i Wolt Polska sp. z o.o. są współadministratorami danych. Oznacza to, że Wolt Enterprises Oy i Wolt Polska sp. z o.o. wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Wolt Enterprises Oy jest odpowiedzialny za obsługę wszystkich wniosków osób, których dane dotyczą oraz pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych grupy Wolt w imieniu lokalnych współadministratorów.

Wolt zapewnia również usługę DaaS (Delivery as a Service) dla innych spółek (na przykład integracje Wolt Drive API i eCommerce). W takim przypadku Wolt jest podmiotem przetwarzającym dane w zakresie części czynności przetwarzania związanych z odbiorem, zarządzaniem i zakończeniem dostawy, a także komunikacją i potwierdzeniem dostawy dla danej spółki.

2. DANE KONTAKTOWE WOLT

Wolt Enterprises Oy

Numer identyfikacji gospodarczej: 2646674-9

Adres korespondencyjny: Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Finlandia

Adres mailowy: support@wolt.com

Wolt Polska sp. z o.o.

Numer KRS: 0000745637

Adres korespondencyjny: ul. Złota 59 ; 00-120 Warszawa, Polska

Adres mailowy: support@wolt.com

Inspektor Ochrony Danych: Wolt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować powyższe dane kontaktowe lub wysyłając e-mail na adres privacy@wolt.com.

3. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE I ŹRÓDŁA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym i odpowiednim do określonego celu przetwarzania. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez nas można podzielić na dwie ogólne kategorie danych: Dane Użytkownika i Dane o Użytkowaniu.

Dane Użytkownika

Dane Użytkownika to dane osobowe zebrane bezpośrednio od Państwa lub od organizacji klienta, w imieniu której korzystają Państwo z Usługi Wolt („Organizacja Klienta”), w zależności od przypadku. Możemy zbierać Dane Użytkownika od naszych Użytkowników i Organizacji Klienta na różne sposoby, w tym po zawarciu umowy świadczenia usług z Organizacją Klienta, lub gdy Użytkownicy rejestrują się w Usłudze Wolt, zapisują się do newslettera lub wypełniają formularz. Ponadto prosimy pamiętać, że zbieramy również szczegóły wszelkich transakcji i płatności przeprowadzanych za pośrednictwem Usług Wolt.

Dane użytkownika, które są niezbędne do korzystania z Usług Wolt

Następujące dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez nas są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy między Państwem a nami, a także dla naszego uzasadnionego interesu podczas wypełniania naszych zobowiązań umownych wobec naszych Organizacji Klientów i wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

Po zawarciu umowy usługi pomiędzy nami a Organizacją Klienta, Organizacja Klienta podaje nam Państwa imię i nazwisko oraz adres email.

Kiedy rejestrują się Państwo w Usłudze Wolt i tworzą konto użytkownika, podają nam Państwo następujące informacje:

 • imię i nazwisko

 • numer telefonu

 • adres e-mail

 • informacje dotyczące Państwa instrumentu płatniczego / instrumentów płatniczych, takie jak numer i data wygaśnięcia Państwa instrumentu płatniczego / instrumentów płatniczych (wymagane do zamawiania produktów spożywczych i innych produktów za pośrednictwem Usług Wolt, jednakże nie przechowywanych przez Wolt, w związku z tym, że Wolt korzysta z usług płatniczych dostawców zewnętrznych do przetwarzania płatności)

Dane użytkownika, które przekazują nam Państwo dobrowolnie

Korzystanie z usług przez użytkownika lub klienta może zostać ulepszone poprzez przekazanie nam następujących informacji:

Dodatkowe informacje o koncie:

 • zdjęcie

 • adres dostawy

 • dane lokalizacji (jeśli zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych odnośnie Państwa lokalizacji)

 • karta bonusowa lub udział w innym programie lojalnościowym, jeśli obowiązuje w danym kraju,

 • przy zamawianiu towarów z ograniczeniami wiekowymi: wiek, oraz

 • inne informacje podawane przez użytkownika podczas tworzenia konta użytkownika lub później podczas modyfikowania profilu konta

Inne informacje. Możemy również przetwarzać inne informacje dostarczone przez Państwa dobrowolnie, takie jak:

 • informacje związane z Twoimi zamówieniami z Wolt lub za pośrednictwem Usług Wolt (na przykład zakupione przedmioty, specjalne instrukcje, data i godzina złożenia zamówienia, całkowita kwota zamówienia i pozostała historia zamówień),

 • informacje podawane podczas przesyłania ocen, komentarzy lub odpowiadanie na ankiety,

 • ulubione restauracje lub sprzedawcy i inne preferencje,

 • zgoda marketingowa (opt-in) lub jej odmowa (opt-out), oraz

 • informacje, które podają Państwo przez telefon lub korespondencję e-mail lub czat z nami, w tym nagrania rozmów telefonicznych z naszą obsługą klienta

Oprócz Danych Użytkownika zbieranych od Państwa przetwarzamy określone dane osobowe, które dostawcy usług przekazują na Państwa temat.

Na przykład w odniesieniu do klientów korporacyjnych możemy przetwarzać informacje o osobie kontaktowej ze strony spółki, aby umożliwić komunikację i marketing ze spółką, a także zarządzanie relacjami z klientem. Takie dane są przede wszystkim pozyskiwane ze źródeł publicznych, takich jak lokalne rejestry handlowe, od podmiotów świadczących tego typu usługi informacyjne lub bezpośrednio od spółek.

Jeżeli zamówienie zawiera produkty lub usługi, które mogą sugerować stan zdrowia lub inne wrażliwe (specjalnej kategorii) dane osobowe, Wolt przetwarza te dane w celu świadczenia Usług Wolt na rzecz klienta. Oprócz treści zamówienia może to również obejmować np. dane z recepty lekarskiej w przypadku leków na receptę. Wolt przestrzega wszelkich dodatkowych zabezpieczeń, które mogą mieć zastosowanie do przetwarzania takich danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa, Wolt poprosi o odrębną zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych, a Państwo mogą wycofać taką zgodę w dowolnym momencie poprzez ustawienia swojego profilu lub kontaktując się z pomocą techniczną Wolt pod adresem support@wolt.com.

Jeśli połączą lub zalogują się Państwo na swoje konto za pomocą Facebooka, Facebook udostępni nam Państwa dane osobowe, takie jak zdjęcie profilowe, przykładowych Państwa znajomych z Facebooka i Państwa identyfikator na Facebooku. W odniesieniu do prowadzenia przez Wolt strony na Facebooku, zarówno Wolt jak i Facebook są współadministratorami Twoich danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych na Facebooku można znaleźć na stronie Meta Privacy Policy.

Dane o Użytkowaniu

Dane o Użytkowaniu powstają w wyniku interakcji Użytkownika z Usługami Wolt. Chociaż zwykle nie używamy Danych o Użytkowaniu do identyfikacji Państwa jako osoby prywatnej, mogą być Państwo w pewnych okolicznościach identyfikowani na ich podstawie, samodzielnie lub w połączeniu z Danymi Użytkownika. W takich sytuacjach Dane o Użytkowaniu można również uznać za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a my takie dane potraktujemy jako dane osobowe.

Możemy automatycznie gromadzić następujące Dane o Użytkowaniu podczas odwiedzania lub interakcji z Usługami Wolt:

 • informacje opisujące Państwa urządzenie lub przeglądarkę i aplikację Wolt, ich wersje, funkcje, możliwości i ustawienia

 • Informacje o Państwa operatorze, dostawcy usług internetowych i rodzaju połączenia sieciowego, w tym adres IP

 • Identyfikatory dostarczone przez urządzenie Użytkownika lub osoby trzecie dla sprzedawców aplikacji lub reklamodawców, lub identyfikatory tworzone przez nas samych

W przypadku podążania za linkami do Usług Wolt i linków, za którymi podążali Państwo za pośrednictwem Usług Wolt

 • Szczegóły dotyczące Państwa interakcji z Usługami Wolt oraz ich użytkowania. Obejmuje to, na przykład, wzorce użytkowania, z których funkcji Państwo korzystają, reklamy, udział w określonej kampanii i ofercie, wrażenia i interakcje oraz informacje o zamówieniach

 • Dane do śledzenia i raportowania transakcji inicjowanych przez naszych partnerów reklamowych, w tym znaczniki czasu i identyfikatory wymienione powyżej.

Szczegółowe informacje na temat kontroli identyfikatorów reklamowych i analitycznych na Państwa urządzeniu znajdują się poniżej w sekcji "Pliki cookie i inne technologie".

Pliki cookie i inne technologie

Korzystamy z różnych technologii w celu gromadzenia i przechowywania Danych o Użytkowaniu oraz innych informacji, gdy Użytkownicy odwiedzają Usługi Wolt, w tym pliki cookie, przechowywanie danych o stronie internetowej oraz korzystanie z telemetrii stron internetowych i aplikacji.

Pliki cookie i inne dane o stronie internetowej zapisywane na Państwa urządzeniu, pozwalają nam identyfikować użytkowników Usług Wolt i ułatwiać korzystanie z Usług Wolt oraz tworzyć zbiorcze informacje o naszych odwiedzających. Pomaga nam to ulepszyć Usługi Wolt i zapewniać lepszą obsługę naszych Użytkowników. Pliki cookie i inne dane o stronie internetowej nie będą szkodzić Państwa urządzeniu ani plikom. Używamy plików cookie i innych danych o stronie internetowej, aby dostosować Usługi Wolt i informacje, które dostarczamy, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami naszych Użytkowników.

Mogą Państwo zarządzać przekazanymi wcześniej preferencjami dotyczącymi plików cookie, klikając tutaj.

Należy pamiętać, że czas przechowywania różnych plików cookie jest ograniczony i waha się od mniej niż minuty do nieskończoności i momentu usunięcia określonego pliku cookie.

Użytkownicy mogą ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie. Na przykład poniższe linki zawierają informacje o tym, jak dostosować ustawienia plików cookie i inne ustawienia danych internetowych w niektórych popularnych przeglądarkach:

Należy pamiętać, że niektóre części Usług Wolt mogą nie działać poprawnie, jeśli odmówią Państwo korzystania z plików cookie.

Usługa Wolt używa pseudonimizowanych identyfikatorów do śledzenia i przewidywania korzystania z aplikacji i usług oraz Państwa preferencji. Wolt używa również technologii śledzenia tylko dla sesji, należących do osób trzecich, w celu weryfikacji i raportowania transakcji inicjowanych przez naszych partnerów reklamowych.

Mogą Państwo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie poprzez baner plików cookie na naszych stronach internetowych.

Mogą Państwo również zarządzać swoją komunikacją i innymi ustawieniami prywatności poprzez Aplikację Wolt.

Identyfikatory gości Wolt mogą zostać wyłączone na urządzeniach mobilnych iOS poprzez zmianę Państwa ustawień (dla iOS: Ustawienia -> Wolt -> Ustawienia Wolt -> Ograniczaj śledzenie oraz dla Android: Aplikacja Wolt -> Profil -> ikona Ustawienia w prawym górnym rogu).

Generalnie, Identyfikatory reklamowe mogą zostać wyłączone na urządzeniach mobilnych iOS poprzez włączenie funkcji Ograniczania śledzenia reklam (Ustawienia -> Prywatność -> Reklamy -> Ograniczaj śledzenie reklam). Ogólny opis i szczegółowe informacje na temat identyfikatora reklamy można znaleźć na stronie Reklamy i Prywatność Apple.

Wolt korzysta z różnych zewnętrznych dostawców usług analitycznych i telemetrycznych, partnerów marketingowych lub powiązanych oraz innych usług zintegrowanych z naszym oprogramowaniem klienckim wymienionych poniżej:

Nazwa

Dostawca

Przeznaczenie

Polityka prywatności dostawcy

Google Analytics

Google

Analityka odwiedzających i użytkowania

Link

Google AdSense

Google 

Targetowanie reklam

Link

Google Tag Manager

Google

Analityka i raportowanie

Link

Upwave

Upwave

Analityka, marketing i raportowanie w aplikacji Wolt 

Link

AppsFlyer

AppsFlyer

Analityka, marketing i raportowanie w aplikacji Wolt 

Link

hCaptcha

Intuition Machines, Inc.

Wykrywanie i unikanie botów oraz raportowanie

Link

Bugsnag

SmartBear Software Inc.

Śledzenie błędów i wydajności w witrynach internetowych i aplikacjach

Link

Facebook Graph API

Meta

Zarządzanie reklamami

Link

Facebook Pixel

Meta

Śledzenie reklam/konwersji

Link

Firebase

Firebase

Platforma do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych

Link

Intercom

Intercom

Live Chat

Link

Ravelin

Ravelin

Zwalczanie nadużyć

Link

Riskified

Riskified

Zapobieganie oszustwom płatniczym

Link

Adform

Adform

Zarządzanie i dostarczanie reklam internetowych

Link

Floodlight 

Floodlight

Śledzenie reklam/konwersji

Link

Microsoft Clarity

Microsoft

Analiza heatmap użytkowników

Link

Interspace

Interspace (Accesstrade)

Platforma do marketingu afiliacyjnego

Link

Microsoft Bing

Microsoft

Wyszukiwarka

Link

Iterable

Iterable

Automatyzacja marketingu

Link

LinkedIn InsightTag

LinkedIn Marketing Solutions

Śledzenie reklam/konwersji

Link

Taboola Pixel

Taboola

Śledzenie reklam/konwersji

Link

TradeDoubler

TradeDoubler

Śledzenie reklam/konwersji

Link

Twitter Universal Website Tag

Twitter Ads

Śledzenie reklam/konwersji

Link

Yahoo

Yahoo

Śledzenie reklam/konwersji

Link

Reddit Pixel

Reddit Ads

Śledzenie reklam/konwersji

Link

Sentry

Sentry.io

Funkcjonalne oprogramowanie

Link

Należy pamiętać, że nie ze wszystkich powyższych dostawców korzysta się w danym czasie lub na wszystkich obszarach rynku.

4. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym i odpowiednim dla określonych celów przetwarzania. Należy pamiętać, że jeden lub więcej z poniższych celów i podstaw prawnych może mieć jednoczesne zastosowanie.

Po pierwsze, Wolt przetwarza Państwa dane osobowe, aby wykonywać zobowiązania umowne wobec Państwa lub Organizacji Klienta, na przykład w zakresie niezbędnym do:

 • oferowania Państwu Usługi Wolt na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwem a Wolt lub pomiędzy Organizacją Klienta a Wolt lub pomiędzy klientem Wolt Drive a Wolt;

 • wykonania umowy pomiędzy Państwem a Wolt oraz w celu zarządzania i dostarczenia Państwa Zamówienia, jak również komunikowania się z Państwem o zmianach warunków, polityki prywatności lub innych ważnych zmianach związanych z umową;

 • obsługiwania Państwa płatności lub wszelkich zwrotów (w stosownych przypadkach) oraz dostarczania naszym partnerom (restauracjom, sprzedawcom detalicznym i naszym kurierom zwanym dalej łącznie "Partnerem") informacji niezbędnych do przygotowania lub dostarczenia Państwa zamówienia; oraz

 • odpowiadania na Państwa pytania lub rozwiązywania Państwa spraw z zakresu wsparcia, w odniesieniu do których skontaktują się Państwo z nami.

Po drugie, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli istnieje odpowiedni i zasadny interes (czyli uzasadniony interes), aby prowadzić, utrzymywać i rozwijać naszą działalność lub tworzyć i utrzymywać relacje z klientami. Decydując się na wykorzystanie Państwa danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, ważymy nasze własne interesy z Państwa prawem do prywatności i na przykład zapewniamy łatwą w użyciu możliwość rezygnacji z naszej komunikacji marketingowej oraz wykorzystujemy dane pseudonimizowane lub dane identyfikacyjne inne niż osobowe, gdy jest to możliwe. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie uzasadnionego interesu. Wolt może jednak odmówić przyjęcia takiego sprzeciwu zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przykład jeśli przetwarzanie jest niezbędne do przygotowania, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie i na podstawie uzasadnionego interesu, na przykład w celu:

 • obsługi roszczeń, windykacji należności i procesów prawnych. Możemy również przetwarzać dane w celu zapobiegania oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, systemu i sieci;

 • kontaktowania się z Państwem w sprawie Usług Wolt oraz informowania o zmianach z nimi związanych lub prośby o ocenę lub opinię na temat Usług Wolt;

 • marketingu Usług Wolt skierowanego do Państwa lub pokazania targetowanych lub spersonalizowanych reklam za pośrednictwem Usług Wolt lub wysyłania Państwu targetowanego marketingu usług lub produktów, które mogą być przedmiotem Państwa zainteresowania. W celu utworzenia takiej grupy docelowej możemy przetwarzać informacje wymienione powyżej w sekcji Dane o Użytkowaniu. Należy pamiętać, że jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych będzie oparte na Państwa zgodzie (patrz również sekcja "Marketing bezpośredni" poniżej);

 • poprawienia jakości Usług Wolt i rozwijania naszej działalności, na przykład analizując wszelkie trendy w korzystaniu z Usług Wolt poprzez przetwarzanie danych związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług Wolt;

 • zapewnienia, że nasze usługi są zgodne z Państwa potrzebami, dane osobowe mogą być wykorzystywane do takich kwestii jak badania satysfakcji klienta. Gdy będzie to możliwe, będziemy to robić przy użyciu wyłącznie zagregowanych danych, innych niż dane osobowe;

 • przetwarzania Państwa danych w ramach grupy przedsiębiorstw Wolt zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług Wolt na Państwa rzecz, jak również w innych celach określonych powyżej, możemy korzystać ze zautomatyzowanych środków w przetwarzaniu, które mogą również obejmować zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu administrowania i wypełniania naszych obowiązków prawnych. Obejmuje to dane przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków księgowych i przekazywania informacji odpowiednim organom, takim jak organy podatkowe lub organy ścigania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na niektórych etapach korzystania z Usług Wolt mogą Państwo zostać poproszeni o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na przykład w ramach Aplikacji Wolt mogą Państwo zarządzać swoimi uprawnieniami marketingowymi i innymi. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać, kontaktując się z nami lub zmieniając odpowiednie ustawienie zgody, na przykład w ramach Aplikacji Wolt.

5. PRZEKAZYWANIE DO KRAJÓW POZA EUROPĄ

Wolt przechowuje Państwa dane osobowe głównie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak współpracujemy z dostawcami usług oraz prowadzimy działalność i posiadamy struktury organizacyjne w kilku lokalizacjach geograficznych. W związku z tym my i nasi dostawcy usług możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika lub przetwarzać je w jurysdykcjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub miejscem zamieszkania Użytkownika.

Podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkowników otrzymują odpowiedni poziom ochrony w jurysdykcjach, w których są przetwarzane. Zapewniamy odpowiednią i adekwatną ochronę przekazywania danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez szereg umów z naszymi dostawcami usług opartych na Standardowych Klauzulach Umownych lub innych odpowiednich zabezpieczeniach.

Więcej informacji dotyczących przekazywania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z nami pod dowolnym adresem wskazanym powyżej.

6. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe udostępniamy wyłącznie w ramach organizacji Wolt, o ile jest to uzasadnione i niezbędne do celów niniejszej Polityki Prywatności.

Nie udostępniamy danych osobowych Użytkownika osobom trzecim poza organizacją Wolt, chyba że ma zastosowanie jedna z poniższych okoliczności:

Do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i do autoryzowanych dostawców usług

W zakresie, w jakim osoby trzecie (takie jak restauracje, sprzedawcy lub sprzedawcy detaliczni, którzy przygotowują zamówienie i nasi kurierzy, którzy dostarczają zamówienie i Organizacje Klienta, które płacą za zamówienie lub inne osoby trzecie) potrzebują dostępu do danych osobowych, abyśmy my lub osoby trzecie mogli wykonywać Usługi Wolt albo w innym uprawnionym przypadku, zapewniamy takim osobom trzecim Państwa dane do przetworzenia w naszym imieniu. Przykładowo, możemy udostępnić Państwa numer telefonu Partnerowi przygotowującemu Państwa zamówienie, jeśli jest to konieczne np. w celu zapytania, czy akceptują Państwo produkt zamienny w zamówieniu lub poinformowania Państwa o braku jakiegoś produktu, lub w celu wyjaśnienia specjalnych życzeń.

Ponadto możemy przekazać dane osobowe do naszych grup spółek lub do autoryzowanych dostawców usług lub partnerów, którzy świadczą usługi dla nas lub we współpracy z nami (w tym w zakresie przechowywania danych, księgowości, analityki, sprzedaży i marketingu oraz zapobieganiu oszustwom płatniczym), w celu przetwarzania danych i dostawcom usług płatniczych w celu przetwarzania płatności.

Jeśli dane są przetwarzane w imieniu Wolt przez osoby trzecie, Wolt podejmuje odpowiednie środki umowne i organizacyjne aby zapewnić, że Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami prawa i regulacjami oraz zgodnie z instrukcjami oraz odpowiednimi obowiązkami w zakresie poufności oraz środków bezpieczeństwa.

Prosimy mieć na względzie, że jeśli przekażą Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio osobom trzecim, w tym poprzez link podany w Usłudze Wolt, przetwarzanie danych zasadniczo podlega politykom i standardom przyjętym przez takie podmioty.

Z Partnerami w celu realizacji Usług Wolt

W zakresie, w jakim osoby trzecie, takie jak Partnerzy, którzy przygotowują, sprzedają i/lub dostarczają Państwa zamówienie, nasi kurierzy, którzy dostarczają Twoje zamówienie oraz Organizacja Klienta, która może zapłacić za Państwa zamówienie, potrzebują dostępu do danych osobowych w celu wykonania przez nas Usług Wolt, przekazujemy takim osobom trzecim Państwa dane.

Przekazujemy Partnerowi, a w stosownych przypadkach jego spółce dominującej lub franczyzodawcy, dane osobowe niezbędne do realizacji Państwa zamówienia. W zależności od roli Partnera może to obejmować Państwa imię i nazwisko, adres dostawy oraz dane związane z zakupem, w tym szczegóły dotyczące lokalu, numer zamówienia, czas zamówienia i dostawy, sposób dostawy, zamówione produkty, komentarze i opinie, które przekazali Państwo na temat zamówienia. Takie dane są udostępniane w celu umożliwienia Partnerowi przygotowania zamówienia, w tym, w stosownych przypadkach, odbioru produktów w sklepie, zapewnienia jakości usług Partnera i wyboru produktów dostępnych w Wolt, jak również wypełnienia obowiązków prawnych Partnera. W przypadku, gdy Partner przetwarza takie dane w celu wypełnienia własnych praw i obowiązków, takich jak obowiązki prawne wobec Państwa, Partner jest niezależnym administratorem Danych Osobowych i odpowiada za zgodność z prawem swoich czynności przetwarzania.

Użytkownik może mieć możliwość dodania danych dotyczących karty bonusowej lub programu lojalnościowego Partnera w Serwisie Wolt w celu powiązania wszelkich zamówień złożonych u Partnera z odpowiednim programem lojalnościowym, zgodnie z warunkami określonymi przez Partnera. Wolt udostępni takie dane Partnerowi, a Partner jest niezależnym administratorem takich danych i tym samym odpowiada za zapewnienie zgodności z prawem przetwarzania.

Możemy również udostępnić Państwa numer telefonu i imię Partnerowi przygotowującemu zamówienie, jeśli jest to konieczne, na przykład w celu zapytania, czy akceptują Państwo produkt zamienny w zamówieniu lub poinformowania Państwa, że w zamówieniu brakuje jakiegoś produktu, lub w celu wyjaśnienia specjalnych życzeń lub innych niezbędnych celów związanych z realizacją zamówienia. W przypadku dostaw, które są realizowane przez sprzedawców we własnym zakresie, możemy również udostępnić im Państwa adres dostawy i numer telefonu.

Ze względów prawnych i do celów procesów prawnych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim poza spółką Wolt, jeśli w dobrej wierze uważamy, że dostęp do danych osobowych i korzystanie z nich jest potrzebne z uzasadnionych przyczyn, aby: (i) zapewnić zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i / lub orzeczeniami sądów; (ii) wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób reagować na oszustwa, przestępstwa, kwestie bezpieczeństwa lub problemy techniczne; i/lub (iii) chronić interesy, własność lub bezpieczeństwo Wolt, Użytkowników lub społeczeństwa w zakresie zgodnym z prawem. O ile to możliwe, poinformujemy Państwa o takim przetwarzaniu.

Z innych uzasadnionych powodów

Jeśli Wolt jest zaangażowany w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, możemy przekazać Państwa dane osobowe osobie trzeciej zaangażowanej w taką transakcję. Będziemy jednak nadal zapewniać poufność wszystkich danych osobowych. Powiadomimy wszystkich Użytkowników, których dane dotyczą, gdy dane osobowe zostaną przekazane lub będą podlegać innym politykom prywatności.

Za Państwa wyraźną zgodą

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe osobom trzecim spoza spółki Wolt, gdy otrzymamy Państwa wyraźną zgodę. Mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie i bez opłaty poprzez na przykład kontakt z nami.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA

Wolt nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to prawnie dozwolone i niezbędne do celów świadczenia Usługi Wolt lub jej części. Okres przechowywania zależy od charakteru informacji i celów przetwarzania. Maksymalny okres może zatem różnić się w zależności od zastosowania.

Po usunięciu przez Użytkownika jego danych osobowych z konta Użytkownika mogą one być przechowywane tak długo, jak jest to wymagane przez prawo lub jest niezbędne dla naszych obowiązków prawnych lub uzasadnionych interesów, takich jak obsługa roszczeń, księgowość, wewnętrzne raportowanie i dla celów uzgodnień.

Regularnie oceniamy okres przechowywania danych osobowych, aby zapewnić, że dane są przechowywane tylko przez czas niezbędny.

8. PAŃSTWA PRAWA

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo dostępu oraz do informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. Dajemy Państwu możliwość przeglądania pewnych danych przez Państwa konto użytkownika w Usłudze Wolt lub zażądania kopii Państwa danych osobowych kontaktując się z nami.

Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, Użytkownik może w każdej chwili bez opłaty wycofać zgodę. Wycofanie zgody może doprowadzić do zmniejszenia możliwości korzystania z Usług Wolt. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do zażądania sprostowania lub uzupełnienia błędnych lub niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane, poprzez skontaktowanie się z nami. Mogą Państwo sprostować lub zaktualizować niektóre swoje dane osobowe poprzez swoje konto użytkownika w Usłudze Wolt.

Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo również poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych z naszych systemów. Zastosujemy się do takiego żądania, chyba że będziemy mieli uzasadnione powody, aby nie usunąć danych.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik może mieć prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych osobowych Użytkownika, jeżeli dane te są przetwarzane do innych celów niż to konieczne do świadczenia Usług Wolt lub do wywiązania się z obowiązku prawnego. Jeśli nie zgadzają się Państwo na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych, może to doprowadzić do zmniejszenia możliwości korzystania z Usługi Wolt.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na przykład gdy rozpatrywane są wnioski o usunięcie lub sprostowanie danych lub sprzeciwy lub gdy nie mamy uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych. Może to jednak doprowadzić do ograniczenia możliwości korzystania z Usługi Wolt.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazał, w przystępnym i powszechnie używanym formacie oraz do samodzielnego przekazywania tych danych osobom trzecim.

Jak korzystać z Państwa praw

Powyższe prawa mogą zostać wykorzystane poprzez kontakt ze wsparciem Wolt lub wysłanie do nas listu lub wiadomości e-mail na adres podany powyżej, w tym podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Jeśli posiadają Państwo konto Wolt, zalecamy skontaktowanie się z nami poprzez wsparcie Wolt, ponieważ pozwala nam to na łatwiejszą identyfikację. Możemy zażądać dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Użytkownika. Możemy odrzucić lub naliczyć opłatę za wnioski, które są w nieuzasadniony sposób powtarzalne, nadmierne lub oczywiście bezzasadne.

9. MARKETING BEZPOŚREDNI

Użytkownik ma prawo zabronić nam wykorzystywania danych osobowych Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, badania rynku oraz profilowania dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami na adresy wskazane powyżej lub korzystając z funkcjonalności Usług Wolt lub możliwości rezygnacji z subskrypcji oferowanej w związku z jakimikolwiek komunikatami marketingu bezpośredniego.

10. SKŁADANIE REKLAMACJI

Jeśli Użytkownik uzna nasze przetwarzanie danych osobowych za niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do organu sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych w Finlandii, Rzecznika ds. Ochrony danych (tietosuoja.fi). Alternatywnie, Użytkownik może złożyć skargę do innego, lokalnego organu nadzoru ochrony danych właściwego dla kraju zamieszkania Użytkownika.

11. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Używamy zabezpieczeń administracyjnych, organizacyjnych, technicznych i fizycznych aby chronić dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy. Środki te obejmują na przykład, według potrzeby, szyfrowanie, pseudonimizację, zapory sieciowe, bezpieczne urządzenia i systemy dostępu. Nasze mechanizmy kontroli bezpieczeństwa mają na celu zachowanie odpowiedniego poziomu poufności danych, integralności, dostępności, odporności i możliwości przywracania danych. Regularnie testujemy Usługę Wolt, systemy i inne zasoby w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach.Ponadto, dostęp do danych osobowych przez pracowników Wolt jest ograniczony, a dostęp jest uzależniony od tego, co jest niezbędne do celów związanych z zadaniami służbowymi pracownika.