Brukervilkår

Ved å bruke Wolt-tjenesten forplikter du deg til disse brukervilkårene («Brukervilkår»).

Vennligst les nøye gjennom følgende Brukervilkår før du benytter deg av Wolt-tjenesten. Hvis du er uenig i Brukervilkårene, vennligst ikke bruk Wolt-tjenesten. Disse vilkårene gjelder for all bruk av Wolt-tjenesten og for herværende Kjøpsavtaler. En mer detaljert beskrivelse av Wolt-tjenesten og informasjon om systemkrav er tilgjengelig på wolt.com.

Hvis du har en Wolt for Work-konto gjelder disse vilkårene også for vår kundeorganisasjon som har gitt deg Wolt for Work-funksjonen («Kundeorganisasjonen») med hensyn til bestillinger foretatt av deg gjennom Wolt for Work-funksjonen. Ved motstrid mellom disse vilkårene og Wolts vilkår for bedrift, som gjelder for Kundeorganisasjonen, skal Wolts vilkår for bedrift gå foran.

Brukervilkårene er kun inngått mellom oss og Brukerne, ikke Apple Inc. Apple Inc. er ikke ansvarlig for Wolt-appen og dennes innhold. Du samtykker til at Apple Inc. og dets datterselskaper («Apple») er en tredjepartsmottaker av disse Brukervilkårene, og at Apple, når du aksepterer Brukervilkårene, har rett (og vil anses å ha akseptert retten) til å håndheve disse Brukervilkårene mot deg som en tredjepartsmottaker.

1.                 Definisjoner

Med «Restaurantpartner»menesen restaurant eller annen servicepartner som har inngått en partneravtale med Wolt og som tilbyr sine produkter og leveringstjenester, dersom det er relevant, gjennom Wolt-tjenesten.

Med «Kjøpsavtale» menes en avtale om kjøp av Restaurantpartneres produkter og eventuelt leveringstjenester gjennom en bestilling. Med hensyn til bestillinger via Wolt for Work-funksjonen utgjør Kjøpsavtalen en bindende avtale mellom Restaurantpartneren og Kundeorganisasjonen. Med hensyn til Brukerens bestillinger via enhver annen betalingsmetode, utgjør Kjøpsavtalen en bindende avtale mellom Restaurantpartneren og Brukeren.

Med «Wolt» menes Wolt Norway AS, Øvre Slottsgate 4, 0157 Oslo, Norge.

Med «Wolt-appen» menes en digital applikasjon kalt Wolt, levert av Wolt, hvor fysiske og juridiske personer kan bestille produkter fra Wolt sine Restaurantpartnere.

Med «Wolt for Work-konto» menes en brukerkonto i Wolt-appen hvor Wolt for Work- funksjonen er blitt lagt til.

Med «Wolt for Work-funksjonen» menes betalingsmetoden og funksjonen til Wolt Appen, hvor Kundeorganisasjonens autoriserte Brukere kan legge inn Bestillinger på vegne av Kundeorganisasjonen.

Med «Wolt-tjenesten» menes både Wolt-appen, Wolts nettside wolt.com  og andre, ytterligere steder oppgitt på wolt.com.

Med «Bruker» eller «du/deg» menes en fysisk person som bruker Wolt-tjenesten.

Med "Salgsvarer" menes dagligvarer, forbruksvarer, bruksgjenstander og andre forbruksvarer som gjøres tilgjengelig av Restaurantpartneren via Wolt-tjenesten. 

2.                  Selskapsinformasjon

·       Wolt Norway AS, menes Wolt Norway AS, Øvre Slottsgate 4, 0157 Oslo, Norge, org nr. 920464254, MVA ID: 920 464 254 MVA.

·       Firmanavn: «Wolt»,

·       E-post: support@wolt.com.

Informasjon om identiteten og produktene og tjenestene til Restaurantpartnerne vil bli gitt via Wolt-appen og Wolt sine nettsider.

3.                 Beskrivelse av Wolt-tjenesten

3.1               Wolt tilgjengeliggjør en plattform hvor Brukeren kan kjøpe matprodukter, Salgsvarer og leveringstjenester fra en valgfri Restaurantpartner. Når du kjøper matprodukter fra en Restaurantpartner, sørger Wolt for gjennomføringen av kjøpet gjennom Wolt-tjenesten. Wolt tilbyr også leveringstjenester knyttet til matprodukter kjøpt hos bestemte Restaurantpartnere.

3.2               Restaurantpartnerne oppgir informasjon om sine produkter og tjenester i Wolt-tjenesten, herunder informasjon om menyer og produktpriser. Informasjon om leveringsgebyr som påløper ved hver bestilling er tilgjengelig i Wolt-tjenesten. Hvis du har allergier eller andre kostholdsrestriksjoner, vennligst kontakt den aktuelle Restaurantpartneren. Restaurantpartneren vil på forespørsel oppgi spesifikk informasjon om matproduktet. Salg og kjøp av Restaurantpartnerens produkter og tjenester kan være underlagt Restaurantpartnerens tilleggsvilkår og -betingelser, som angitt i Wolt-tjenesten.  Prisen på Salgsvarene er basert på prisen som gjelder ved dato for Bestillingen. Vær oppmerksom på at det kan forekomme mindre prisendringer mellom angitt pris og sluttpris for Bestillingen for ferdigpakkede varer, da det kan være variasjoner i pakkevekten.

Restaurantpartneren oppgir informasjon om allergener og annen nødvendig produktspesifikk informasjon om Salgsvarene i Wolt-tjenesten. Restaurantpartneren er ansvarlig for å oppgi all informasjon om Salgsvarene som er påkrevd i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder EUs forskrift nr. 1169/2011 om næringsmiddelsopplysninger til forbrukerne. Der det er aktuelt, er Restaurantpartneren også ansvarlig for å sikre at salgsprisen og enhetsprisen er angitt i samsvar med EU-direktiv 98/6/EU om forbrukerbeskyttelse ved opplysning om priser på forbruksvarer.

Både utvalg av og priser for de Salgsvarene som er tilgjengelige på Wolt-tjenesten bestemmes skjønnsmessig av Restaurantpartneren. Restaurantpartneren kan også sette visse begrensninger på din Bestilling, for eksempel mengdebegrensning og begrensning av Bestillingens størrelse.  Restaurantpartneren er ansvarlig for å informere deg om enhver begrensning av Salgsproduktets tilgjengelighet. Bruker aksepterer at i tilfelle et produkt er midlertidig utilgjengelig, vil Restaurantpartneren ferdigstille Bestillingen uten å inkludere dette produktet i Bestillingen.  Du vil ikke bli belastet for produkter som ikke er tilgjengelige når du gjør din Bestilling.

3.3               Når Brukeren velger de produkter og tjenester som ønskes kjøpt av Restaurantpartneren, gjennomfører Brukeren en bindende kjøpsordre av produktene og tjenestene fra Restaurantpartneren på de vilkår og betingelser som Brukeren har fått presentert i Wolt-tjenesten forut for bestillingen («Bestillingen»). Etter at Bestillingen er mottatt, vil Wolt overføre ordredetaljene til Restaurantpartneren. Når Bestillingen er akseptert av Restaurantpartneren, og Wolt har gitt Brukeren en ordrebekreftelse på vegne av Restaurantpartneren, inngår Brukeren eller Kundeorganisasjonen og Restaurantpartneren Brukeravtalen. Wolt vil gi Brukeren en ordrebekreftelse og kvittering på vegne av Restaurantpartneren. Hva gjelder matvarer kjøpt fra bestemte Restaurantpartnere: Når Bestillingen er akseptert av Restaurantpartneren og ordrebekreftelsen er gitt til Brukeren, inngår Brukeren eller Kundeorganisasjonen og Wolt, i tillegg til å inngå Kjøpsavtalen med Restaurantpartneren for kjøpet av Restaurantpartnerens produkter, en rettslig bindende avtale for kjøpet av enhver leveringstjeneste bestilt av Brukeren gjennom Wolt-tjenesten.

3.4               Restaurantpartneren som Brukeren har valgt, vil forberede (og levere dersom leveringstjenester er bestilt) de produktene som fremkommer av Bestillingen, til Brukeren. Wolt er ikke overfor Brukeren ansvarlig for at Restaurantpartneren utfører Kjøpsavtalen på tilfredsstillende vis. Hva gjelder matvarer kjøpt fra bestemte Restaurantpartnere: Wolt er ansvarlig for oppfyllelsen av leveringstjenestene bestilt av Brukeren fra Wolt for Bestillingen, slik angitt i disse Brukervilkårene, bortsett fra hvis leveringstjenesten utføres av Restaurantpartneren, i hvilket tilfelle Restauratpartneren er ansvarlig for utførelsen av leveringstjenestene.

3.5               Etter at Brukeren har lagt inn en bestilling, kan bestillingen ikke avbestilles av Brukeren. Du kan ikke trekke tilbake eller avbestille en Bestilling av produkt- eller leveringstjenester når bestillingen er lagt inn. Før du legger inn en Bestilling for et produkt eller en tjeneste, bør du nøye vurdere ditt valg.

3.6               Uavhengig av punkt 3.4 har du som forbruker en lovfestet rett til å avbestille en Bestilling av Salgsvarer innen 14 dager regnet fra datoen for mottak av slike produkter. Du kan avbestille en slik Bestilling ved å kontakte Wolt eller Restaurantpartneren innen utgangen av ovennevnte avbestillingsperiode og ved å returnere produktet til Restaurantpartnerens salgssted der du foretok Bestillingen. Vennligst fremvis kvitteringen du mottok fra Wolt eller Restaurantpartneren når du returnerer produktet. Hvis du kontakter Wolt i forbindelse med retur av produktet eller ber om tilbakebetaling på grunn av mangel, skade eller annen feil ved produktet, kan Wolt be deg om å sende et fotografi av det aktuelle produktet for å dokumentere og verifisere manglene. Vær oppmerksom på at Restaurantpartneren kan ha egne betingelser eller garantier som gjelder i tillegg til disse vilkårene. Restaurantpartneren gir separat informasjon til Brukeren om slike betingelser i Wolt-tjenesten.

Wolt følger begrensningene i forbrukernes lovbestemte avbestillingsrett i samsvar med gjeldende lover. Forbrukernes rett til å avbestille eller returnere visse varer kan være begrenset ved lov, og gjelder blant annet følgende varer:

·       Matvarer og produkter som på grunn av sin art ikke kan selges på nytt eller som raskt ødelegges eller går ut på dato

·       Produkter som på grunn av sin art ikke kan skilles fra andre produkter etter mottak

·       Spill, filmer, programvare eller andre forseglede produkter kan ikke avbestilles når forseglingen er brutt eller annen produktforpakning har blitt åpnet

·       Hygiene- og intimhygieneprodukter etter at forpakningen er åpnet

·       Varer som er produsert eller skreddersydd i samsvar med Brukerens spesifikasjoner og instrukser.

Dette betyr at du ikke kan returnere for eksempel matprodukter ved å henvise til dine lovbestemte avbestillingsrettigheter etter kjøpet. Du kan ikke trekke tilbake, avbryte eller endre en Bestilling av slike Salgsvarer etter at Bestillingen er gjennomført. Vennligst se nøye igjennom utvalget ditt før du legger inn Bestillingen.

3.7               Salgsvarer må returneres så snart som mulig etter at Bestillingen har blitt avbestilt, og senest 14 dager etter avbestillingsdatoen. Det returnerte produktet må være i ubrukt stand og må kunne selges på nytt. Produktet må være tilstrekkelig beskyttet og pakket enten i originalemballasjen eller på lignende måte. Du har ikke rett til full tilbakebetaling hvis de returnerte produktene er i redusert stand eller er endret på noen måte.

3.8               Retur av Salgsvarer som kan avbestilles skal gjøres til Restaurantpartnerens salgssted der du la inn Bestillingen via Wolt. Vennligst kontakt kundeservice ved salgsstedet for å returnere produktene. Du kan se salgsstedet på kvitteringen du fikk av Wolt eller Restaurantpartneren. Du er selv ansvarlig for å betale de kostnader som påløper ved retur av Salgsvarene. Betaling som er gjennomført av Bruker vil bli tilbakebetalt av Wolt innen 14 dager etter mottak av varsel om avbestilling, forutsatt at det returnerte produktet eller returbevis er mottatt av Restaurantpartneren. Wolt vil tilbakebetale den innbetalte summen for produktene via samme betalingsmetode som du benyttet deg av, og til det samme bankkontonummer som du brukte ved Bestillingen. Ved leveringsbestillinger refunderes ikke leveringsgebyret. 

 

4.                 Brukerkontoer

4.1               Du har en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, ikke-overførbar, og ikke-viderelisensierbar rett til tilgang til og bruk av Wolt-tjenesten og innholdet gjort tilgjengelig gjennom Wolt-tjenesten, slik den til enhver tid er tilbudt til deg av oss, utelukkende til de formål som er angitt her. Lisensen som er gitt til brukeren for iOS Wolt-appen, som er lastet ned fra Apples App Store, er videre begrenset til en lisens til å bruke Wolt-appen på alle Apple-merkede produkter som Brukeren eier eller råder over, og som tillates av brukerreglene i «App Store Vilkår og Betingelser» og disse brukervilkårene. Rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene, er forbeholdt Wolt og Wolts lisensgiver.

4.2               For å kunne bruke Wolt-tjenesten må Brukeren opprette en brukerkonto ved å følge registreringsprosessen i Wolt-tjenesten. For å registrere en konto, må du opprette et brukernavn og passord, samt oppgi bestemte personopplysninger til Wolt, som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og minst én gyldig betalingsmetode. Du plikter å sørge for at kontoinformasjonen er nøyaktig, komplett og oppdatert. For mer informasjon om hvordan Wolt behandler dine personopplysninger, se Wolts personvernerklæring. Informasjonen i Wolt-tjenesten er personlig, med mindre annet er avtalt mellom Wolt og Kundeorganisasjonen. Brukeren skal sørge for at ingen brukerinformasjon, og tilsvarende informasjon som kreves for å få tilgang til brukerkontoen til Brukeren eller Kundeorganisasjonen, holdes konfidensielt og brukes på en sikker måte, utilgjengelig for tredjeparter. En Bruker kan bare ha én personlig brukerkonto. Dersom du ønsker å slette din brukerkonto, vennligst kontakt oss gjennom kontaktinformasjonen angitt ovenfor.

4.3               Ved mistanke om at en uautorisert person har fått kjennskap til Brukerens innloggingsinformasjon eller tilgang til Brukeren brukerkonto, skal Brukeren umiddelbart underrette Wolt om forholdet. Brukeren skal være ansvarlig for enhver bruk av Wolt-tjenesten og aktiviteter til Brukerens brukerkonto.

4.4               For å kunne bruke Wolt-tjenesten må du oppgi et gyldig kredittkort eller annen betalingsmetodeinformasjon til Wolt. Wolt lagrer ikke informasjon om betalingsinstrumentet ditt, da dette gjøres av en tredjeparts betalingsleverandør som brukes av Wolt. Du samtykker til å betale for alle kjøp i forbindelse med din bruk av Wolt-tjenesten, med unntak av kjøp på vegne av Kundeorganisasjonen gjennom Wolt for Work-funksjonen. Kredittkortet og annen betalingsinformasjon som du oppgitt på brukerkontoen din, skal du holde oppdatert.

5.                 Betalinger

5.1               Brukeren, eller Kundeorganisasjonen med Wolt for Work-konto, betaler kjøpesummen som er angitt i Bestillingen ved hjelp av den relevante betalingsfunksjonaliteten i Wolt-tjenesten. Wolt mottar alle betalinger fra Brukerne eller Kundeorganisasjonene på vegne av Restaurantpartneren. Er Bestillingen gjort med Wolt for Work-funksjonen, bekrefter Brukeren betalingen på vegne av Kundeorganisasjonen gjennom Wolt for Work-funksjonen. Brukeren eller Kundeorganisasjonens betalingsforpliktelse oppstår idet det legges inn en bestilling via Wolt-tjenesten.

5.2               Brukeren kan bare innfri denne betalingsforpliktelsen ved å bruke den relevante, nettbaserte betalingsmetoden som tilbys i Wolt-tjenesten. Når Brukeren, eller Kundeorganisasjonen med en Wolt for Work-bruker, har betalt kjøpesummen til Wolt, har Brukeren eller Kundeorganisasjonen innfridd sin betalingsforpliktelse overfor Restaurantpartneren.

5.3               Betalingen blir automatisk trukket fra Brukerens kredittkort, eller belastet gjennom Kundeorganisasjonens Wolt for Work-funksjon, ved levering av bestillingen. Wolt har rett til å utføre en såkalt authorisation hold på vegne av Partneren på Brukerens kredittkort eller Kundeorganisasjonens Wolt for Work-funksjon når det er lagt inn en bestilling via Wolt-tjenesten. Wolt bruker en tredjeparts betalingstjenesteleverandører for behandling av betalinger.

5.4               Når du legger til produkter solgt etter vekt i Bestillingen din, vil ikke Wolt vite den nøyaktige vekten før produktene er veid av Restaurantpartneren. For slike vektbaserte produkter er enhver pris per produkt angitt hos Wolt-tjenesten kun et estimat gitt av Restaurantpartneren. Den endelige prisen på det vektbaserte produktet i din Bestilling vil bli bestemt og belastet basert på den faktiske vekten til produktet du mottar. For å dekke mulige prisjusteringer forårsaket av vektvariasjoner, vil Wolt foreta en midlertidig reservasjon på kortet ditt. Dersom produktet i Bestillingen veier mindre enn angitt i bestillingsbekreftelsen, vil Wolt refundere prisforskjellen. Dersom produktet i Bestillingen veier mer enn angitt i bestillingsbekreftelsen, vil Wolt belaste deg med prisforskjellen fra den midlertidige reservasjonen eller belastningen gjort for vektbaserte produkter. Enhver del av den midlertidige reservasjonen eller belastningen som ikke er nødvendig for å dekke en prisjustering vil bli returnert eller refundert til kortet ditt.

6.                 Wolt-kreditt og Tokens

6.1               Brukerne av Wolt-tjenesten kan opptjene Wolt-kreditter eller tokens ved å f.eks. invitere nye brukere til å registrere seg til Wolt-tjenesten. Brukeren kan bruke Wolt-kreditter og tokens til å få rabatt på sine kjøp i Wolt-tjenesten.

6.2               Wolt kan ensidig bestemme vilkårene som skal gjelde for tildeling, bruk og gyldigheten av Wolt-kreditt og tokens.

6.3               Eventuelle bonuskreditter eller tokens ved innmelding, kan bare brukes én gang.

6.4               Wolt-kreditter og tokens kan ikke veksles eller konverteres til kontanter.

6.5               Wolt-kreditter og tokens vil kjennes ugyldig dersom Wolt oppdrager misbruk av Wolt-kreditter eller tokens, eventuelt mistenker eller oppdager at Wolt-kreditter eller tokens har blitt tildelt på feil grunnlag. I slike tilfeller skal Wolt fakturere det beløpet som ble betalt ved å bruke slike Wolt-kreditter eller tokens.

7.                 Levering av en bestilling

7.1               Dersom Brukeren har bestilt levering av Bestillingen gjennom Wolt-tjenesten, vil Bestillingen bli levert til det stedet/lokasjonen som Brukeren har bekreftet i Wolt-tjenesten. Brukeren må også oppgi vegadressen for det bekreftede stedet/lokasjonen i Wolt-tjenesten. Brukeren er alene ansvarlig for å oppgi korrekt adresse og instruksjoner for levering av Bestillingen i Wolt-tjenesten. Leveringstjenester leveres av Restaurantpartneren til Brukeren eller Kundeorganisasjonen. Hva gjelder matvarer kjøpt fra bestemte Restaurantpartnere: Wolt yter leveringstjenestene til Brukeren eller Kundeorganisasjonen.

7.2               Når du bruker Wolt-tjenesten, kan det kreves en minimumsverdi for kjøpet. Du vil i så fall bli varslet om dette før du legger inn Bestillingen i Wolt-tjenesten. Dersom en Bestilling ikke oppfyller kravet til minimumsverdi, vil du få muligheten til å betale mellomlegget for å oppfylle minimumsverdien, eller til å legge til flere produkter i Bestillingen.

7.3               Brukeren må være tilgjengelig for å motta anrop på det telefonnummeret Brukeren har oppgitt i Wolt-tjenesten. Dersom Brukeren ikke kan nås på det oppgitte telefonnummeret, vil leveringen kunne kanselleres av Wolt eller Restaurantpartneren, hvorpå Brukeren eller Kundeorganisasjonen kan bli belastet full pris for Bestillingen.

7.4               Brukeren kan legge inn en bestilling som skal leveres så snart som mulig (standard leveringsmetode) eller ved å forhåndsbestille et bestemt leveringstidspunkt.

7.5               Standard-leveringsmetode: Brukeren må være tilstede på den bekreftede lokasjonen, som er angitt i Bestillingen, f.o.m. bestillingstidspunktet og frem til produktene i Bestillingen er mottatt. Dersom Brukeren ikke er tilgjengelig på det bekreftede stedet innen 5 minutter etter at Bestillingen er ankommet, og Brukeren ikke svarer etter at kureren har forsøkt å oppnå kontakt to ganger, kan Wolt eller Restaurantpartneren kansellere leveringen, hvorpå Brukeren eller Kundeorganisasjonen kan bli belastet full pris for Bestillingen.

7.6               Forhåndsbestilt-leveringsmetode: For å kunne motta bestillingen må Brukeren være tilstede på den bekreftede lokasjonen f.o.m. 10 minutter før det forhåndsbestilte leveringstidspunktet og frem til det faktiske leveringstidspunktet.

8.                 Henting av bestillinger på Restaurantpartnerens utsalgssted

8.1               Dersom Brukeren ikke har bestilt levering av Restaurantpartnerens produkter, men henting på Restaurantpartnerens utsalgssted, kan produktene hentes på det utsalgsstedet Brukeren har valgt i forbindelse med Bestillingen. Brukeren vil motta en separat, elektronisk bekreftelse når produktene er klare for henting. Restaurantpartneren eller Wolt kan bestemme vilkårene for legitimering/identifikasjon av Brukeren når produktene som angitt i Bestillingen, hentes.

8.2               Restaurantpartneren skal oppbevare de bestilte produktene i 60 minutter etter at Restaurantpartneren har underrettet Brukeren om at bestillingen er klar for henting. Denne forpliktelsen er imidlertid begrenset til åpningstidene for den aktuelle Restaurantpartnerens utsalgssted, og bestillingen må hentes før stengetiden til Restaurantpartnerens utsalgssted.

9.                 «Spise her»-bestilling

9.1               Dersom Brukeren har valgt alternativet om å konsumere produktene i Bestillingen på Restaurantpartnerens utsalgssted, vil Brukeren motta en separat, elektronisk bekreftelse med informasjon om når produktene er forventet å være klar for konsumpsjon hos Restaurantpartnerens utsalgssted.

10.               Tidsestimater

10.1            Enhver levering- eller hentetid, eller andre tidsestimater kommunisert til Brukeren av Restaurantpartneren eller Wolt i Wolt-tjenesten, er kun estimater. Det er ingen garanti for at Bestillingen vil bli levert eller gjort tilgjengelig for henting eller konsumpsjon på det estimerte tidspunktet. Leveringstidspunktet for produktene kan også påvirkes av faktorer som trafikkork, rushtid og værforhold.

11.               Immatrielle rettigheter

11.1            Alle immaterielle rettigheter i eller relatert til Wolt-tjenesten og tilhørende dokumentasjon og alle deler og kopier hertil, skal forbli eksklusivt tilknyttet til og være den eksklusive eiendommen til Wolt og/eller dennes underleverandører/lisensgivere. Med «immaterielle rettigheter» menes opphavsrett og tilhørende rettigheter (inkludert database- og katalogrettigheter og bilderettigheter), patenter, bruksmodeller, designrettigheter, varemerker, firmanavn, forretningshemmeligheter, «know how» og andre former for registrert eller uregistrerte immaterielle rettigheter.

11.2            Disse Brukervilkårene gir Brukerne ingen immaterielle rettigheter i Wolt-tjenesten, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt nedenfor, er forbeholdt Wolt og dets underleverandører/lisensgivere.

11.3            Apple er ikke ansvarlig for noen former for etterforskning, forsvar, forlik eller søksmål med krav om at iOS Wolt-appen eller din bruk av den, krenker de immaterielle rettighetene til en tredjepart.

12.               Tilleggsvilkår for bruk av Wolt-tjenesten

12.1            Wolt-tjenesten er bare tilgjengelig for personer over 18 år.

12.2            Brukeren skal følge all gjeldende lovgivning ved bruk av Wolt-tjenesten, inkludert med hensyn til ved kjøp av alkohol og tobakk, medisin og andre aldersbegrensede produkter. I den utstrekning levering av aldersbegrensede produkter, som alkohol og tobakk er tilgjengelig i det landet Brukeren oppholder seg, kan Brukeren nektes levering av aldersbegrensede produkter dersom Brukeren ikke kan fremvise gyldig legitimasjon med bilde til Wolts Kurerpartner som leverer Bestillingen, som beviser at Brukeren oppfyller lovpålagt alder for å kjøpe produktet/produktene. Brukeren kan bli nektet levering av aldersbegrensede produkter også av andre grunner fastsatt i lov i landet Brukeren befinner seg, som for alkohol dersom brukeren viser tegn på beruselse. I tilfelle levering av aldersbegrensede produkt(er) nektes på grunn av årsaker beskrevet her, har Wolt rett til å belaste brukeren to ganger verdien av leveringsgebyret (og servicegebyr hvis aktuelt) som brukeren betalte for den aktuelle ordren, som kompensasjon for å måtte returnere de(t) aldersbegrensede produktet/produktene til Restaurantpartneren.

12.3            Wolt jobber kontinuerlig med å utvikle Wolt-tjenesten, og Wolt kan endre eller fjerne ulike deler av Wolt-tjenesten, inkludert funksjoner, produkter og Restaurantpartnerne som helt eller delvis er tilgjengelig i Wolt-tjenesten.

12.4            Wolt kan, etter eget skjønn, fra tid til annen tillate deg å sende inn, publisere eller på annen måte tilgjengeliggjøre for Wolt, innhold og informasjon som eksempelvis tilbakemeldinger eller serviceforespørsler knyttet til Wolt-tjenesten, forespørsler knyttet til konkurranser og promoteringer («Brukerinnhold»), gjennom Wolt-tjenesten. Du beholder rettighetene til alt Brukerinnhold du produserer. Gjennom å gi Brukerinnhold til Wolt, gir du likevel Wolt en global, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar, royaltyfri lisens, med rett til å viderelisensiere, bruke, kopiere, modifisere, skape avledede verk eller arbeider av, distribuere, tilgjengeliggjøre for allmennheten, og ellers bruke på hvilken som helst måte, slikt Brukerinnhold i alle formater og i alle nåværende eller fremtidige kanaler, uten forutgående varsel eller samtykke fra deg, og uten krav om betaling til deg eller noen annen person eller enhet. Du garanterer at du er autorisert til å gi Wolt rettighetene omtalt ovenfor, og at slikt Brukerinnhold og anvendelsen av det, ikke er krenkende, nedsettende, uanstendig, eller skadelig på noen måte, og at det ikke vil krenke, misbruke eller bryte tredjeparts immaterielle rettigheter, publiseringsrett eller personvern, eller at det vil resultere i brudd på gjeldende rett for øvrig.

12.5            Ved bruk av Wolt-tjenesten kan Brukeren komme over innhold eller informasjon som kan være unøyaktig, ufullstendig, forsinket, villedende, ulovlig, støtende eller på annen måte skadelig. Wolt gjennomgår vanligvis ikke innhold levert av Restaurantpartnerne. Wolt er ikke ansvarlig for tredjeparters (inkludert Restaurantpartnerens) innhold eller informasjon eller for noen tap/skader som måtte oppstå som følge av bruken av eller tiltroen til det.

12.6            Du eller Kundeorganisasjonen er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde enheter eller utstyr (f.eks. telefoner) og tilkoblinger som er nødvendig for tilgang til og bruk av Wolt-tjenesten, og alle kostnader knyttet til dette.

12.7            Brukeren skal ikke: (i) bruke eller forsøke å bruke en annens personlige Wolt-konto og/eller skaffe seg tilgang til en annens personlige betalingsinformasjon i Wolt-tjenesten, eller bruke en annens betalingskort ved bruk av Wolt-tjenesten, uten samtykke fra den andre personen; (ii) kopiere, modifisere eller opprette avledede verk av Wolt-tjenesten eller annen relatert teknologi; (iii) omvendt utvikle («reverse engineer»), dekompilere, demontere, dechiffrere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden fra Wolt-tjenesten eller en annen relatert teknologi eller del hertil; (iv) fjerne opphavsrett, varemerker eller andre rettighetserklæringer som finnes i eller på Wolt-tjenesten; (v) fjerne, dekke eller skjule noen annonser som er inkludert i Wolt-tjenesten; (vi) samle inn, bruke, kopiere eller overføre opplysninger hentet fra Wolt-tjenesten uten Wolts samtykke; (vii) bruke bots eller andre automatiserte metoder for å bruke Wolt-tjenesten; (viii) opprette en Wolt-konto med falsk identitet eller en annen persons identitet; og (ix) bruke Wolt-tjenesten utenom de grensesnittene som uttrykkelig er gitt av Wolt, slik som Wolt App og Wolt Website.

12.8            Du har ikke rett til å bruke Wolt-tjenesten eller noe innhold fra den til kommersielle formål. All bruk av systematisk gjenfinning, som bruk av hvilken som helst type robot, indekseringsrobot, søkerobot, utvinningsprogramvare, automatiske prosesser og/eller innretning for å foreta webskraping, kopiering og/eller overvåkning av noen deler av Wolt-tjenesten, er strengt forbudt.

12.9            Wolt har, etter eget skjønn, rett til å fjerne eller suspendere en Bruker fra Wolt-tjenesten med umiddelbar virkning og/eller nekte eller kansellere enhver Bestilling fra en Bruker dersom: (i) Brukeren misbruker Wolt-tjenesten eller forårsaker noen form for skade på Wolt-tjenesten eller Restaurantpartneren og/eller Wolts ansatte, (ii) det er skjellig grunn til å mistenke bedragersk atferd fra Brukerens side ved bruken av Wolt-tjenesten, (iii) Brukeren legger inn en falsk Bestilling (for eksempel ved å ikke betale eller være tilstede på leverings- eller hentestedet for å motta Bestillingen) eller på annen måte ikke overholder sine forpliktelser etter disse Brukervilkårene; (iv) det er rimelig tvil om riktigheten eller autentisiteten av Bestillingen; eller (v) Brukerenutviser truende, trakasserende, rasistisk, sexistisk eller annen oppførsel som Wolt anser upassende overfor Restaurantpartnere eller Wolts ansatte eller Kurerpartnere. Dersom Wolt kansellerer en Bestilling som allerede er betalt, skal Wolt overføre dette beløpet til den samme brukerkontoen eller Wolt for Work-kontoen som ble brukt ved Brukerens betaling.

12.10         Behandlingsansvarlig for innhentede personopplysninger om Brukerne, er Wolt Enterprises Oy, med mindre annet er bestemt. Wolt Enterprises Oy skal behandle enhver personopplysning innhentet om Brukeren i samsvar med Wolts Personvernerklæring.

12.11         Brukeren må overholde gjeldende brukervilkår fra andre tredjeparter ved bruk av Wolt Appen eller Wolt-tjenesten.

12.12         Brukeren bekrefter og garanterer at (i) han/hun ikke befinner seg i en jurisdiksjon som er underlagt embargo fra amerikanske myndigheter, eller som har blitt angitt av amerikanske myndigheter som et «terrorist-støttende» land; og (ii) han/hun ikke er oppført på amerikanske myndigheter sin liste over forbudte eller begrensede parter.

13.               Avtalens Varighet og Oppvigelse

13.1            Disse Brukervilkårene utgjør en bindende avtale mellom Wolt og Brukeren inntil videre og så lenge Brukeren bruker Wolt-tjenesten.

13.2            Brukeren kan når som helst slutte å bruke Wolt-tjenesten. Wolt kan når som helst slutte å tilby Wolt-tjenesten, enten på midlertidig eller permanent basis.

14.               Klager

14.1            Vær oppmerksom på at Wolt-tjenesten kan bli avbrutt eller permanent avsluttet til enhver tid. Wolt-tjenesten kan også bli midlertidig stanset. Ikke bruk Wolt-tjenesten til å sikkerhetskopiere data. Wolt gjør en rimelig innsats for å tilby Wolt-tjenesten uten feil og til rett tid, men frasier seg alt ansvar og alle garantier som ikke uttrykkelig følger av disse vilkårene. Wolt gir ingen forsikringer eller garantier for påliteligheten, rettidigheten, kvaliteten eller anvendeligheten av Wolt-tjenesten, eller noen varer eller tjenester ytet gjennom plattformen, eller for at Wolt-tjenesten vil være i kontinuerlig drift eller feilfri.

14.2            Restaurantpartneren er forpliktet til å forberede Bestillingen i samsvar med det Brukeren har bestilt og innen den tiden som vises i Wolt-tjenesten. Dersom det er noen feil i (leveringen av) Bestillingen, kan Brukeren enten kontakte Wolts kundeservice, som handler på vegne av Restaurantpartneren, via den chat-baserte kundestøtten i Wolt-appen eller support@wolt.com, eventuelt Restaurantpartneren direkte.

14.3            Restaurantpartneren er alene ansvarlig for eventuelle feil i innholdet i og forberedelsen av Bestillingen eller andre mangler knyttet til utførelsen av Kjøpsavtalen.

14.4            Brukeren som oppdaget mangler knyttet til utførelsen av Kjøpsavtalen, skal sende en klage til Wolt eller Restaurantpartneren uten opphold, med klare beskrivelser av nevnte mangler. Når det gjelder Salgsvarer, må varsel om mangler gjøres innen rimelig tid etter at mangelen blir oppdaget, dog senest innen to måneder etter at denne oppdages. Vær oppmerksom på at ved feil med matvarer eller andre produkter som på grunn av sin art raskt ødelegges eller går ut på dato er det viktig at du gir beskjed om feilen så snart som mulig for å muliggjøre en korrekt undersøkelse og verifisering av feilen. Hvis du har mottatt mangelfulle Salgsvarer vil du motta tilbakebetaling i samsvar med gjeldende lover.

14.5            Wolt er unntatt alt ansvar for tap eller skade som du eller tredjepart måtte pådras i relasjon til Wolt-tjenesten, unntatt dersom tapet eller skaden skyldes Wolts forsett eller grove uaktsomhet, eller et annet ansvar som etter gjeldende rett ikke kan unntas eller begrenses.

14.6            Apple har ingen forpliktelser til å levere vedlikeholds- og støttetjenester til Wolt-appen. I den utstrekning vedlikehold eller støtte er et lovfestet krav, skal Wolt, ikke Apple, være forpliktet til å levere slik vedlikehold og støtte. I den utstrekning det gjelder en lovfestet og ufravikelig garanti, skal Wolt, ikke Apple, alene være ansvarlig for slik garanti. Wolt, ikke Apple, er ansvarlig for å adressere ethvert krav fra Brukerne eller en annen tredjepart tilknyttet iOS Wolt-appen eller Brukerens besittelse og/eller bruken av iOS Wolt-appen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) krav om produktansvar; (ii) ethvert krav som knytter seg til at iOS Wolt-appen ikke overholder gjeldende lovs- eller forskriftskrav; og (iii) krav oppstått i forbindelse med forbrukervern, personvern eller lignende lovgivning, inkludert i tilknytning til iOS Wolt-appens bruk av HealthKit og HomeKit rammeverk.

15.               Lovvalg og tvisteløsning

15.1            Disse brukervilkårene er underlagt finsk rett.  

15.2            Dersom du er en forbruker, vær oppmerksom på at du ikke kan fratas de rettighetene du har etter preseptorisk/ufravikelig forbrukerlovgivning i ditt hjemland.

15.3            Tvister som oppstår som følge av disse brukervilkårene, skal avgjøres av tingretten i Helsingfors. En forbruker kan imidlertid alltid reise søksmål for en domstol der han/hun har bopel. Dersom du er en Bruker med bopel i EU, kan du og Wolt også anvende ODR-plattformen, som forvaltes av EU-kommisjonen, for å avgjøre tvister. Denne plattformen er tilgjengelig på ec.europa.eu/odr. Du kan også henviste en tvist til forbrukerrådet eller andre tilsvarende utenomrettslige tvisteløsningsordninger i ditt hjemland. Dersom du er en norsk forbruker, kan du alltid henvise saken til Forbrukertilsynet (se www.forbrukertilsynet.no for mer informasjon).

16.               Endinger

16.1            Disse brukervilkårene kan endres.

16.2            Du vil finne gjeldende versjon av brukervilkårene på Wolt sin nettside. Vi vil ikke foreta vesentlige endringer i brukervilkårene, eller redusere rettighetene til Brukerne slik de fremkommer i brukervilkårene, uten å varsle om det. Dersom Brukeren ikke aksepterer endringer i brukervilkårene, må han eller hun slutte å bruke Wolt-tjenesten.

17.               Overdragelser

17.1            Wolt har rett til å overdra alle eller enkelte av sine rettigheter eller forpliktelser, enten i sin helhet eller delvis, til en tilknyttet av selskapet, etterfølger, kjøper, eller overtaker av driftsmidler knyttet til Wolt-tjenesten, uten Brukerens forutgående samtykke.

17.2            Brukeren har ingen rett til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser, hverken helt eller delvis.

*****

Oppdatert 20. april 2022.

Guidelines for Partners