Brukervilkår

Ved å bruke Wolt-tjenesten forplikter du deg til disse brukervilkårene («Brukervilkår»).

Vennligst les nøye gjennom følgende Brukervilkår før du benytter deg av Wolt-tjenesten. Hvis du er uenig i Brukervilkårene, vennligst ikke bruk Wolt-tjenesten. Disse vilkårene gjelder for all bruk av Wolt-tjenesten og for herværende Kjøpsavtaler. En mer detaljert beskrivelse av Wolt-tjenesten og informasjon om systemkrav er tilgjengelig på wolt.com.

Hvis du har en Wolt for Work-konto gjelder disse vilkårene også for vår kundeorganisasjon som har gitt deg Wolt for Work-funksjonen («Kundeorganisasjonen») med hensyn til bestillinger foretatt av deg gjennom Wolt for Work-funksjonen. Ved motstrid mellom disse vilkårene og Wolts vilkår for bedrift, som gjelder for Kundeorganisasjonen, skal Wolts vilkår for bedrift gå foran.

Brukervilkårene er kun inngått mellom oss og Brukerne, ikke Apple Inc. Apple Inc. er ikke ansvarlig for Wolt-appen og dennes innhold. Du samtykker til at Apple Inc. og dets datterselskaper («Apple») er en tredjepartsmottaker av disse Brukervilkårene, og at Apple, når du aksepterer Brukervilkårene, har rett (og vil anses å ha akseptert retten) til å håndheve disse Brukervilkårene mot deg som en tredjepartsmottaker.

1. Definisjoner

Med "Budpartner" menes en uavhengig oppdragstaker som har signert en partneravtale med Wolt og som er en fysisk eller juridisk person, eller deres stedfortreder, som utfører leveringstjenester gjennom Wolt-tjenesten.

Med "Partner" menes en restaurant, butikk eller annen tjenestepartner som har signert en partneravtale med Wolt, eller deres stedfortreder, og som en næringsdrivende, tilbyr sine produkter og levering eller andre tjenester for salg gjennom Wolt-tjenesten. Med mindre noe annet er spesifisert i Wolt-tjenesten, er alle partnere næringsdrivende i henhold til forbruker beskyttelseslovene i ditt land.

Med «Kjøpsavtale» menes en avtale om kjøp av Partnerens produkter og eventuelle leveringstjenester gjennom en bestilling. Med hensyn til bestillinger via Wolt for Work-funksjonen utgjør Kjøpsavtalen en bindende avtale mellom Partneren og Kundeorganisasjonen. Med hensyn til Brukerens bestillinger via enhver annen betalingsmetode, utgjør Kjøpsavtalen en bindende avtale mellom Partneren og Brukeren.

Med «Bruker» eller «du/deg» menes en fysisk person som bruker Wolt-tjenesten. Brukeren må være 18 år eller eldre.

Med «Wolt» menes Wolt Norway AS, Kongens gate 4, 0153 Oslo, Norge.

Med «Wolt Appen» menes en digital applikasjon kalt Wolt, levert av Wolt, hvor fysiske og juridiske personer kan bestille produkter fra Wolt sine Partnere.

Med «Wolt for Work-konto» menes en brukerkonto i Wolt-appen hvor Wolt for Work- funksjonen er blitt lagt til.

Med «Wolt for Work-funksjonen» menes betalingsmetoden og funksjonen til Wolt Appen, hvor Kundeorganisasjonens autoriserte Brukere kan legge inn Bestillinger på vegne av Kundeorganisasjonen.

Med «Wolt-tjenesten» menes både Wolt-appen, Wolts nettside wolt.com  og andre, ytterligere steder oppgitt på wolt.com.

2. Selskapsinformasjon

Wolt Enterprises Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Finland, business ID 2646674-9, VAT ID FI26466749

Wolt Norway AS, Kongens gate 4, 0153 Oslo, Norge, org nr. 920464254, MVA ID: 920 464 254 MVA.

Firmanavn: «Wolt»,

E-post: support@wolt.com.

*Vær oppmerksom på at selv om Wolt-tjenesten juridisk leveres til deg av din lokale Wolt i Norge, er betalingstjenesten ordnet av Wolt Enterprises Oy gjennom en tredjeparts betalingstjenesteløsning. Dette innebærer også at Wolt Enterprise Oy vil hjelpe deg med eventuelle refusjoner, klager og andre krav knyttet til dine transaksjoner i Wolt-tjenesten. Du kan derfor kontakte Wolt Enterprises Oy direkte på kontaktopplysningene som er oppgitt ovenfor i tilfelle tvist eller krav relatert til Wolt-tjenesten med Wolt og Partnere.

Informasjon om identiteten og produktene og tjenestene til Partnerne vil bli gitt via Wolt-appen og Wolt sine nettsider.

3. Beskrivelse av Wolt-tjenesten

3.1 Wolt tilbyr en teknologiplattform som kobler sammen brukere, Partnere og Budpartnere. Wolts teknologi gjør det mulig for Brukere å bestille mat og/eller andre varer fra forskjellige Partnere, og brukerne kan også bestille leveringstjenester. Wolt er ikke en restaurant, leveringsselskap eller driver virksomhet som tilbereder mat.

3.2  Partneren gir informasjon om sine produkter og mulige tjenester i Wolt-tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om produkter, allergener og bruksanvisning. Hvis du har allergier eller andre diettrestriksjoner, eller av andre grunner ønsker å motta mer detaljert informasjon om produktene, vennligst kontakt den aktuelle Partneren. Du kan også kontakte Wolts kundesupport, som kan kontakte Partneren på dine vegne for slike henvendelser. Partneren er imidlertid ansvarlig for å gi nøyaktig, oppdatert og juridisk påkrevd informasjon om produktene, inkludert informasjon om gjeldende priser og pris per enhet der det kreves i henhold til gjeldende lover. Vær oppmerksom på at salg og kjøp av Partnerens produkter og mulige tjenester kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser for Partneren eller Wolt i enkeltsaker, som vil følge av Wolt-tjenesten.

3.3  Når Brukeren velger Partnerens produkter og tjenester som Brukeren ønsker å kjøpe fra Partneren, legger Brukeren inn en bindende bestilling for å kjøpe produktene og tjenestene fra Partneren på vilkårene som blir presentert for Brukeren her og i Wolt-tjenesten før bestilling ("Bestilling"). Etter at Wolt har mottatt Bestillingen, vil Wolt overføre detaljene om Bestillingen til Partneren. Når Bestillingen er akseptert av Partneren og Wolt har gitt brukeren en ordrebekreftelse på vegne av Partneren, inngår Brukeren eller Kundeorganisasjonen og Partneren Kjøpsavtalen for kjøp av Partnerens produkter og, hvis aktuelt, levering eller andre tjenester. I noen tilfeller inngås Kjøpsavtalen for kjøp av leveringstjenesten med Wolt i stedet for Partneren, som det fremgår av kvitteringen. Wolt vil gi brukeren en kvittering på vegne av Partneren, med mindre lovgivningen i landet der Brukeren befinner seg krever at Partneren gir kvitteringen direkte til Brukeren, for produktene og, i den grad det gjelder, for leveringstjenestene. Gjennomføringen av ordren er underlagt tilgjengelighet, og Wolt forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å avbryte eller ikke godta en bestilling.

3.4 Hvis leveringstjenester bestilles, varsler plattformen en Budpartner om at en leveringsmulighet er tilgjengelig, og teknologien fasiliteter fullføring av leveransen til Brukeren. Partnerne eller Wolt belaster brukerne et leveringsgebyr, servicegebyr og andre tilleggskostnader (når det er aktuelt) for leveringstjenestene som definert mer detaljert i Wolt-tjenesten der det er relevant.

3.5 Partneren som er valgt av Brukeren, vil forberede og/eller samle inn og pakke produktene som er angitt i bestillingen. Wolt er ikke ansvarlig overfor Brukeren for korrekt gjennomføring av Kjøpsavtalen av Partneren. Selv om Wolt ikke er ansvarlig for leveringstjenestene som leveres av Budpartner, kan Wolt tilrettelegge for eventuell kompensasjon til Brukerne for mangelfulle leveringstjenester.

3.6 Når du bruker Wolt-tjenesten, kan det være et minimumskrav for kjøp, i så fall vil du bli informert om dette før du legger inn bestillingen i Wolt-tjenesten. Hvis en Bestilling ikke oppfyller minimumsverdien som kreves, vil du ha muligheten til å betale differansen for å nå minimumsverdien eller legge til flere produkter i bestillingen din. Partneren bestemmer etter eget skjønn utvalget og prisen på produktene som er tilgjengelige i Wolt-tjenesten. Partneren kan også pålegge visse begrensninger på bestillingen din, som kvantitetsgrenser og størrelsesbegrensninger på bestillingen. Partneren er ansvarlig for å informere deg om eventuelle begrensninger som gjelder tilgjengeligheten for noen produkter. Brukeren aksepterer at hvis et bestemt produkt er midlertidig utilgjengelig, vil Partneren oppfylle den gjenværende delen av bestillingen din uten å inkludere det utilgjengelige produktet i bestillingen. Du vil ikke bli belastet for produkter som er utilgjengelige på tidspunktet for bestillingen.

4. Angrerett

4.1 Du kan ikke trekke deg fra eller avbestille en Bestilling for produkter eller tjenester når du har lagt inn Bestillingen, med mindre det uttrykkelig angis noe annet i disse brukervilkårene. Før du legger inn en Bestilling for et produkt eller en tjeneste, bør du nøye gjennomgå ditt valg.

4.2  Hvis du er en forbruker, har du angrerett i samsvar med de lovbestemte bestemmelsene i landet der du befinner deg i. Forbruker i betydning til disse brukervilkårene betyr enhver fysisk person som bruker Wolt-tjenesten og legger inn bestillinger for et formål som hovedsakelig ikke kan tilskrives deres kommersielle eller deres selvstendige yrkesaktivitet.

4.3 Wolt følger begrensningene for forbrukernes lovfestede angrerettigheter som angitt i relevante lover, i henhold til hvilke angreretten ikke skal eksistere for Kjøpsavtaler som gjelder visse varer, inkludert, men ikke begrenset til, følgende:

  • produkter som matvarer som er lett bedervelige eller som kan passere utløpsdatoen raskt,

  • produkter som er laget etter dine spesifikasjoner eller tydelig personlig tilpasset,

  • forseglede produkter som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller hygiene, hvis slike produkter ble åpnet etter levering,

  • produkter som, i henhold til deres natur, er uadskillelig blandet med andre varer etter levering,

  • forseglede spill, filmer eller dataprogramvare som ble åpnet etter levering.

4.4 Du har rett til å trekke tilbake Kjøpsavtalen for produkter, for hvilke angreretten eksisterer, innen 14 dager fra leveringsdagen for produktene i bestillingen uten å oppgi en grunn for kanselleringen. For å utøve din angrerett må du informere Wolt om din beslutning om å kansellere ved hjelp av en klar uttalelse (f.eks. en e-post eller en melding sendt via Wolts innebygde kundeservice-chat) innen de nevnte 14 dagene. Partneren som handelsmann for produktene på din Bestilling har autorisert Wolt til å motta angringsmeldingen på Partnerens vegne. Dersom Partneren har valgt å tilby en lengre angringsperiode enn 14 dager, vil en slik periode gjelde for bestillinger gjort gjennom Wolt-tjenesten hvis det er uttrykkelig nevnt i de beskrivende detaljene for Partneren på Wolt-tjenesten. Hvis du ønsker det, kan du bruke følgende modell for angrerettskjema for å sende inn melding om angring ved å fylle inn informasjonen i skjemaet og sende informasjonen til Wolt, som også skal formidles av Wolt til den respektive Partneren:

Angrerettsskjema

- Til: [Sett inn navn på Partneren, Partnerens adresse og Partnerens e-postadresse]

- Herved trekker jeg/vi (*) tilbake avtalen inngått med meg/oss (*) om kjøp av følgende varer (*)/leveringen av følgende tjenester (*)

- Bestilt den (*)/mottatt den (*)

- Navn på forbrukeren(e)

- Adressen til forbrukeren(e)

- Underskrift(er) fra forbrukeren(e) (kun i tilfelle av varsling per papir)

- Dato

(*) Stryk det som ikke passer.

4.5 Hvis du trekker tilbake Kjøpsavtalen, vil Wolt refundere deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringsgebyret, servicegebyret og eventuelle tilleggskostnader (hvis aktuelt) senest 14 dager fra datoen da vi mottok melding om din tilbaketrekking av Kjøpsavtalen eller en del av den. Merk at leveringsgebyret, servicegebyr og eventuelle tilleggskostnader (hvis aktuelt) ikke vil bli returnert i tilfelle av kun en delvis tilbaketrekking av bestillingen din.

4.6 For å utføre refusjonen vil vi bruke samme betalingsmåte som du brukte for det opprinnelige kjøpet av bestillingen din, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg. Merk at hvis du betalte for bestillingen med Wolt-kreditter, skal vi refundere deg i Wolt-kreditter. Wolt kan nekte en refusjon før Partneren har mottatt produktene tilbake, eller til du har gitt bevis for at du har returnert produktene, avhengig av hva som er tidligst.

4.7 Du må returnere eller sende produktene til samme Partner på samme sted der du la inn bestillingen. Kontaktinformasjonen til Partnerens utsalgssted er tilgjengelig i Wolt-tjenesten. Du må returnere produktene til Partneren så snart som mulig og under enhver omstendighet senest 14 dager etter den dagen du informerte oss om tilbaketrekkingen av Kjøpsavtalen. Denne perioden anses å være overholdt hvis du sender produktene før utløpet av 14-dagersperioden.

4.8 Du bærer de direkte kostnadene for å returnere produktene. De returnerte produktene må være i ubrukt tilstand og kunne videreselges. Du er ansvarlig for eventuell verdireduksjon på produktene hvis slik verdireduksjon skyldes håndtering av produktene som ikke er nødvendig for å teste deres tilstand, egenskaper og funksjonalitet.

4.9 Noen ganger kan det hende at noen av Partnerens produkter du ønsker å kjøpe gjennom Wolt-tjenesten er midlertidig utsolgt. I slike tilfeller og i den grad Partneren har aktivert erstatningsprodukter, kan du velge, før du bekrefter bestillingen, om du ønsker å tillate Partneren å erstatte et manglende produkt med et lignende produkt. Hvis du har tillatt erstatninger for et bestemt eller alle produkter i bestillingen din, vil Partneren erstatte slike manglende produkter i samsvar med følgende prinsipper: (i) erstatningen vil bli valgt basert på hva partneren anser som den mest passende erstatningen, slik at den tilsvarer mengden, kvaliteten og prisen på det opprinnelige produktet i bestillingen så mye som mulig; (ii) stoffer som typisk forårsaker allergi skal tas nøye i betraktning, slik at for eksempel et laktosefritt produkt kun erstattes med et laktosefritt produkt og et glutenfritt produkt kun erstattes med et glutenfritt produkt; (iii) diett- eller lett-drikke erstattes med diett- eller lett-drikke; (iv) økologisk erstattes med økologisk; og (v) innenlandsprodusert erstattes med innenlandsprodusert. Vær imidlertid oppmerksom på at et erstatningsprodukt kan ha en annen smak enn det opprinnelig bestilte produktet. Du vil ikke bli belastet for eventuelle ekstra gebyrer eller kostnader for et erstatningsprodukt sammenlignet med prisen på det opprinnelige produktet i bestillingen din. Skulle prisen på erstatningsproduktet være lavere enn prisen på det opprinnelige produktet i bestillingen din, vil du bli belastet prisen på erstatningsproduktet.

5. Brukerkontoer

5.1 Du har en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-viderelisensierbar rett til å bruke Wolt-tjenesten i den formen som tilbys av oss fra tid til annen, kun for formålene som er angitt her. Lisensen som gis til brukeren for iOS Wolt-appen som er lastet ned fra Apples App Store, er ytterligere begrenset til en lisens for å bruke Wolt-appen på alle Apple-merkede produkter som brukeren eier eller kontrollerer, og som tillatt av bruksreglene som fastsatt i App Store brukervilkår og disse brukervilkårene.

5.2 For å bruke Wolt-tjenesten må brukeren opprette en brukerkonto ved å følge registreringsinstruksjonene i Wolt-tjenesten. Wolt Service-legitimasjonen er personlig (med mindre annet er avtalt mellom Wolt og Kundeorganisasjonen). Brukeren skal sørge for at all brukerkontolegitimasjon og tilsvarende informasjon som kreves for å få tilgang til brukerkontoen til brukeren eller Kundeorganisasjonen holdes konfidensielt og brukes på en sikker måte som ikke er tilgjengelig for tredjeparter. En Bruker kan bare ha én personlig brukerkonto.

5.3 Dersom det er mistanke om at en uautorisert person har blitt oppmerksom på en brukers brukerkontolegitimasjon eller har tilgang til brukerkontoen til brukeren, skal brukeren umiddelbart informere Wolt om dette. Brukeren skal være ansvarlig for all bruk av Wolt-tjenesten og enhver aktivitet under brukerkontoen til brukeren.

5.4 For å bruke Wolt-tjenesten må du legge inn gyldig kredittkort- eller annen betalingsmåteinformasjon til Wolt. Wolt lagrer ikke informasjon om betalingsmåten din, da dette gjøres av en tredjeparts betalingstjenesteleverandør brukt av Wolt. Du godtar å betale for alle kjøp som oppstår fra din bruk av Wolt-tjenesten bortsett fra kjøp gjort gjennom Wolt for Work-funksjonen på Kundeorganisasjonens kostnad. Du må holde kredittkortet og annen betalingsinformasjon som du har sendt til brukerkontoen oppdatert.

6. Betalinger

6.1 Brukeren, eller Kundeorganisasjonen i tilfelle av Wolt for Work-konto, vil betale kjøpsprisen som er angitt i bestillingen ved å bruke den relevante betalingsfunksjonaliteten i Wolt-tjenesten. Wolt, eller Wolt-gruppeselskapet som er autorisert av Wolt, samler inn alle betalinger fra brukerne eller Kundeorganisasjonene på vegne av Partneren. Hvis bestillingen gjøres ved bruk av Wolt for Work-funksjonen, bekrefter brukeren betalingen på vegne av Kundeorganisasjonen gjennom Wolt for Work-funksjonen. Betalingsforpliktelsen for brukeren eller Kundeorganisasjonen oppstår ved Bestilling gjennom Wolt-tjenesten.

6.2 Brukeren kan oppfylle denne betalingsforpliktelsen kun ved å bruke den relevante online betalingsmetoden som tilbys i Wolt-tjenesten. Når brukeren, eller Kundeorganisasjonen i tilfelle av Wolt for Work-konto, har betalt kjøpsprisen til Wolt, har brukeren eller Kundeorganisasjonen oppfylt sin betalingsforpliktelse overfor Partneren.

6.3 Betalingen vil automatisk bli belastet brukerens kredittkort eller belastet gjennom Kundeorganisasjonens Wolt for Work-funksjon ved levering av bestillingen. Wolt har rett til å foreta en autorisasjonsreservasjon på vegne av Partneren på brukerens kredittkort eller Kundeorganisasjonens Wolt for Work-funksjon når bestillingen er lagt inn gjennom Wolt-tjenesten. Wolt bruker en tredjepart betalingstjenesteleverandør for behandling av betalinger.

6.4 I visse situasjoner og betalingsmetoder kan kjøpsprisen variere noe på grunn av tekniske valutakursendringer mellom valutaer som en del av betalingsprosessen. Wolt påtar seg intet ansvar for disse valutaomregningsforskjellene og kan ikke forutsi det nøyaktige beløpet som skal belastes ved bruk av betalingsinstrumenter som er underlagt valutaomregning.

6.5  Når du legger til produkter som selges etter vekt i bestillingen din, vil Wolt ikke kjenne den eksakte vekten før produktene er veid av Partneren. For slike vektbaserte produkter er enhver pris per produkt som vises på Wolt-tjenesten, kun et estimat gitt av Partneren. Den endelige prisen på det vektbaserte produktet i bestillingen din vil bli bestemt og belastet basert på den faktiske vekten av produktet du mottar. For å dekke mulige prisjusteringer forårsaket av vektvariasjon, vil Wolt gjøre en midlertidig autorisasjonsreservasjon på kortet ditt. Beløpet for den midlertidige autorisasjonsreservasjonen vil være maksimalt 20% av verdien av vektbaserte produkter inkludert i bestillingen din. Hvis produktet i bestillingen din veier mindre enn som angitt i bestillingsbekreftelsen din, vil Wolt refundere deg prisforskjellen. Hvis produktet i bestillingen din veier mer enn som angitt i bestillingsbekreftelsen din, vil Wolt belaste deg prisforskjellen fra den midlertidige autorisasjonsreservasjonen som er gjort for vektbaserte produkter. Eventuelle deler av den midlertidige autorisasjonsreservasjonen som ikke er nødvendig for å dekke en prisjustering, vil bli returnert eller refundert til kortet ditt.

7.  Wolt-kreditter og tokens

7.1 Brukerne av Wolt-tjenesten kan skaffe seg Wolt-kreditter eller -tokens, f.eks. ved å invitere nye brukere til å registrere seg på Wolt-tjenesten ("Henvisningsprogrammet"). Under henvisningsprogrammet kan Wolt tilby brukerne muligheten til å få mulighet til å tjene Wolt-kreditter eller tokens som kampanjebelønninger ved å invitere sine kvalifiserte venner til å registrere seg som nye Wolt-brukere og legge inn sin første Bestilling gjennom Wolt-tjenesten. For hver kvalifisert henvisning kan brukeren motta kreditter eller tokens som spesifisert i Wolts henvisningsprogramvilkår. Du godtar at vi kan endre vilkårene for henvisningsprogrammet eller avslutte henvisningsprogrammet når som helst.

7.2 Brukerne av Wolt-tjenesten kan også skaffe seg Wolt-kreditter eller -tokens gjennom kampanjetilbud opprettet av Wolt fra tid til annen. Du godtar at kampanjetilbud: (i) bare kan brukes av det tiltenkte publikum, for det tiltenkte formål og på en lovlig måte; (ii) ikke kan dupliseres, selges eller overføres på noen måte, eller gjøres tilgjengelig for allmennheten, med mindre dette uttrykkelig tillates av Wolt; (iii) er underlagt de spesifikke vilkårene Wolt oppretter for slike kampanjer eller tilbud. For eksempel kan kampanjetilbud være tilgjengelige bare for visse brukere, eller begrenset til å brukes gjennom spesifikke Partnere eller på et bestemt tidspunkt av dagen.

7.3 Wolt kan ensidig bestemme vilkårene som gjelder for tildeling, bruk og gyldighet av Wolt-kreditter og -tokens.

7.4 Eventuelle bonuser ved registrering av kreditter eller tokens kan bare brukes én gang.

7.5 Brukerne kan bruke Wolt-kreditter og -tokens for å få rabatt på kjøpene sine kun i Wolt-tjenesten og underlagt de spesifikke vilkårene for den aktuelle kampanjen eller tilbudet. Wolt-kreditter og -tokens kan ikke veksles inn i kontanter. Gyldighetsperioden for Wolt-kreditter og -tokens du kan ha mottatt, er spesifisert i Wolt-tjenesten. Ved utløp vil kreditter og tokens bli fjernet fra kontoen din. Utløpte kreditter og tokens kan ikke lenger innløses og kan ikke brukes mot noen Bestilling.

7.6 Wolt-kreditter og -tokens vil bli annullert hvis Wolt oppdager misbruk av Wolt-kreditter eller -tokens, eller mistenker eller oppdager at Wolt-kreditter eller -tokens er innvilget på feilaktige grunner. I slike tilfeller skal Wolt fakturere beløpet som ble betalt ved å bruke slike Wolt-kreditter eller -tokens.

8. Levering av en Bestilling

8.1 Hvis brukeren bestiller levering av bestillingen gjennom Wolt-tjenesten, vil bestillingen bli levert til stedet bekreftet av brukeren i Wolt-tjenesten. Brukeren må også oppgi en gateadresse for det bekreftede stedet i Wolt-tjenesten. Hvis levering uten kontakt gjelder for bestillingen din, vær oppmerksom på at varene anses som levert når de er plassert ved døren og Budpartneren markerer bestillingsstatusen som "levert" på Wolt-tjenesten, hvorpå du bærer risikoen for gjenstandene i bestillingen.

8.2 Brukeren må være tilgjengelig for å motta samtaler på telefonnummeret brukeren har oppgitt i Wolt-tjenesten. Hvis telefonnummeret som er oppgitt av brukeren ikke kan nås, kan leveringen bli kansellert av Wolt eller Partneren, og brukeren eller Kundeorganisasjonen kan bli belastet for full pris av bestillingen.

8.3 Brukeren kan legge inn en Bestilling som skal leveres så snart som mulig (standard leveringsmetode) eller ved å forhåndsbestille et bestemt leveringstidspunkt, i den grad disse alternativene er tilgjengelige på Wolt-tjenesten på tidspunktet for innlegging av bestillingen.

8.4 Standard leveringsalternativ: Brukeren må være til stede på det bekreftede stedet angitt i bestillingen fra det tidspunktet bestillingen er lagt inn til produktene som er angitt i bestillingen, er mottatt. Hvis brukeren ikke er tilgjengelig på stedet de har bekreftet innen fem minutter etter ankomst av levering av de bestilte produktene, og brukeren ikke svarer etter to kontaktforsøk fra Budpartneren som utfører leveringen, kan leveringen bli kansellert av Wolt eller Partneren, og brukeren eller Kundeorganisasjonen kan bli belastet for full pris av bestillingen.

8.5 "Forhåndsbestilling" leveringsalternativ: Brukeren må være til stede på det bekreftede stedet mellom ti minutter før den forhåndsbestilte leveringstiden og frem til leveringsøyeblikket i bestillingen for å motta bestillingen.

9. Plukke opp og hente en Bestilling hos Partnerens salgssted

9.1Hvis brukeren ikke har bestilt levering av Partnerens produkter angitt i bestillingen, men henting ved Partnerens salgssted, kan produktene hentes på salgsstedet til Partneren som brukeren har valgt i forbindelse med bestillingen. Brukeren vil motta en separat elektronisk bekreftelse når produktene er klare for henting. Partneren eller Wolt kan sette betingelser for identifikasjon av brukeren ved henting av produktene angitt i bestillingen.

9.2 Partneren skal beholde de bestilte produktene i 60 minutter etter at Partneren har varslet brukeren om at bestillingen er klar for henting. Denne forpliktelsen er imidlertid begrenset til åpningstidene for det aktuelle Partnerens salgssted, og bestillingen må hentes før stengetid for nevnte salgssted for Partneren.

10. Spis på stedet

10.1 Hvis brukeren har valgt alternativet for å konsumere produktene som er angitt i bestillingen på Partnerens salgssted, vil brukeren motta en egen elektronisk bekreftelse om forventet tidspunkt for når produktene vil være klare til å konsumeres på Partnerens salgssted.

11. Tidsestimater

11.1 Eventuelle leveringstider, hentingstider eller andre tidsanslag som kommuniseres til brukeren av Partneren eller Wolt i Wolt-tjenesten, er kun estimerte tider. Det er ingen garanti for at bestillingen vil bli levert eller være tilgjengelig for henting eller konsumering på det estimerte tidspunktet. Leveringstider for produktene kan også bli påvirket av faktorer som trafikkork, rushtider og værforhold.

12. Immaterielle rettigheter

12.1 Alle immaterielle rettigheter i eller relatert til Wolt-tjenesten og tilhørende dokumentasjon og alle deler og kopier hertil, skal forbli eksklusivt tilknyttet til og være den eksklusive eiendommen til Wolt og/eller dennes assosierte/underleverandører/lisensgivere. Med «immaterielle rettigheter» menes opphavsrett og tilhørende rettigheter (inkludert database- og katalogrettigheter og bilderettigheter), patenter, bruksmodeller, designrettigheter, varemerker, firmanavn, forretningshemmeligheter, «know how» og andre former for registrert eller uregistrerte immaterielle rettigheter.

12.2 Disse Brukervilkårene gir Brukerne ingen immaterielle rettigheter i Wolt-tjenesten, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt nedenfor, er forbeholdt Wolt og dets underleverandører/lisensgivere.

12.3 Apple er ikke ansvarlig for noen former for etterforskning, forsvar, forlik eller søksmål med krav om at iOS Wolt-appen eller din bruk av den, krenker de immaterielle rettighetene til en tredjepart.

12.4 Brukeren gir Wolt en verdensomspennende, royalty-fri, viderelisensierbar og overførbar rett til å bruke, endre, reprodusere, distribuere, vise og publisere ethvert innhold som er gitt av brukeren i forbindelse med Wolt-tjenesten. Slikt innhold kan inkludere fotografier, data, informasjon, tilbakemeldinger, forslag, tekst og annet materiale som lastes opp, legges ut eller på annen måte overføres i forbindelse med Wolt-tjenesten.

13. Tilleggsvilkår for bruk av Wolt-tjenesten

13.1 Wolt-tjenesten er bare tilgjengelig for personer som er 18 år eller eldre. Du kan ikke registrere deg som Bruker hvis du ikke oppfyller dette kravet.

13.2 Brukeren skal følge all gjeldende lovgivning ved bruk av Wolt-tjenesten, inkludert med hensyn til ved kjøp av alkohol og tobakk, medisin og andre aldersbegrensede produkter. I den utstrekning levering av aldersbegrensede produkter, som alkohol og tobakk er tilgjengelig i det landet Brukeren oppholder seg, kan Brukeren nektes levering av aldersbegrensede produkter dersom Brukeren ikke kan fremvise gyldig legitimasjon med bilde til Wolts Budpartner som leverer Bestillingen, som beviser at Brukeren oppfyller lovpålagt alder for å kjøpe produktet/produktene. Brukeren kan bli nektet levering av aldersbegrensede produkter også av andre grunner fastsatt i lov i landet Brukeren befinner seg, som for alkohol dersom brukeren viser tegn på beruselse. I tilfelle levering av aldersbegrensede produkt(er) nektes på grunn av årsaker beskrevet her, har Wolt rett til å belaste brukeren to ganger verdien av leveringsgebyret, servicegebyr og mulige tilleggskostnader for leveringstjenester hvis aktuelt som brukeren betalte for den aktuelle bestillingen, som kompensasjon for å måtte returnere de(t) aldersbegrensede produktet/-ene til Partneren.

13.3 Wolt jobber kontinuerlig med å utvikle Wolt-tjenesten, og Wolt kan endre eller fjerne ulike deler av Wolt-tjenesten, inkludert funksjoner, produkter og Parterne som er tilgjengelige i Wolt-tjenesten, delvis eller i sin helhet.

13.4 Ved å bruke Wolt-tjenesten kan brukeren støte på innhold eller informasjon som kan være unøyaktig, ufullstendig, forsinket, villedende, ulovlig, støtende eller på annen måte skadelig. Wolt gjennomgår generelt ikke innhold levert av Partnerne. Wolt er ikke ansvarlig for innhold eller informasjon fra tredjeparter (inkludert Partnerne) eller for eventuelle skader som oppstår som et resultat av bruk av eller avhengighet av dette.

13.5 Du eller Kundeorganisasjonen er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde enheter eller utstyr (f.eks. telefoner) og tilkoblinger som er nødvendig for tilgang til og bruk av Wolt-tjenesten, og alle kostnader knyttet til dette.

13.6 Brukeren skal ikke: (i) bruke eller forsøke å bruke en annens personlige Wolt-konto og/eller skaffe seg tilgang til en annens personlige betalingsinformasjon i Wolt-tjenesten, eller bruke en annens betalingskort ved bruk av Wolt-tjenesten, uten samtykke fra den andre personen; (ii) kopiere, modifisere eller opprette avledede verk av Wolt-tjenesten eller annen relatert teknologi; (iii) omvendt utvikle («reverse engineer»), dekompilere, demontere, dechiffrere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden fra Wolt-tjenesten eller en annen relatert teknologi eller del hertil; (iv) fjerne opphavsrett, varemerker eller andre rettighetserklæringer som finnes i eller på Wolt-tjenesten; (v) fjerne, dekke eller skjule noen annonser som er inkludert i Wolt-tjenesten; (vi) samle inn, bruke, kopiere eller overføre opplysninger hentet fra Wolt-tjenesten uten Wolts samtykke; (vii) bruke bots eller andre automatiserte metoder for å bruke Wolt-tjenesten; (viii) opprette en Wolt-konto med falsk identitet eller en annen persons identitet; og (ix) bruke Wolt-tjenesten utenom de grensesnittene som uttrykkelig er gitt av Wolt, slik som Wolt App og Wolt Website.

13.7 Wolt har, etter eget skjønn, rett til å fjerne eller suspendere en Bruker fra Wolt-tjenesten med umiddelbar virkning og/eller nekte eller kansellere enhver Bestilling fra en Bruker dersom: (i) Brukeren misbruker Wolt-tjenesten eller forårsaker noen form for skade på Wolt-tjenesten eller Partnerene og/eller Wolts ansatte, (ii) det er skjellig grunn til å mistenke bedragersk atferd fra Brukerens side ved bruken av Wolt-tjenesten, (iii) Brukeren legger inn en falsk Bestilling (for eksempel ved å ikke betale eller være tilstede på leverings- eller hentestedet for å motta Bestillingen) eller på annen måte ikke overholder sine forpliktelser etter disse Brukervilkårene; (iv) det er rimelig tvil om riktigheten eller autentisiteten av Bestillingen; eller (v) Brukerenutviser truende, trakasserende, rasistisk, sexistisk eller annen oppførsel som Wolt anser upassende overfor Partnere eller Wolts ansatte eller Budpartnere. Dersom Wolt kansellerer en Bestilling som allerede er betalt, skal Wolt overføre dette beløpet til den samme brukerkontoen eller Wolt for Work-kontoen som ble brukt ved Brukerens betaling.

13.8 Behandlingsansvarlige for innhentede personopplysninger om Brukerne, er Wolt og Wolt Enterprises Oy som behandler felles, med mindre annet er angitt. Wolt og Wolt Enterprises Oy skal behandle enhver personopplysning innhentet om Brukeren i samsvar med Wolts Personvernerklæring.

13.9 Brukeren må overholde gjeldende brukervilkår fra andre tredjeparter ved bruk av Wolt Appen eller Wolt-tjenesten.

13.10 Brukeren bekrefter og garanterer at (i) hen ikke befinner seg i en jurisdiksjon som er underlagt embargo fra amerikanske myndigheter, eller som har blitt angitt av amerikanske myndigheter som et «terrorist-støttende» land; og (ii) han/hun ikke er oppført på amerikanske myndigheter sin liste over forbudte eller begrensede parter.

14. Avtalens Varighet og oppsigelse

14.1 Disse Brukervilkårene utgjør en bindende avtale mellom Wolt og Brukeren inntil videre og så lenge Brukeren bruker Wolt-tjenesten.

14.2 Brukeren kan når som helst slutte å bruke Wolt-tjenesten. Wolt kan når som helst slutte å tilby Wolt-tjenesten, enten på midlertidig eller permanent basis.

15. Mangler og klager

15.1 Vær oppmerksom på at Wolt-tjenesten kan bli avbrutt eller permanent avsluttet til enhver tid. Wolt-tjenesten kan også bli midlertidig stanset. Ikke bruk Wolt-tjenesten til å sikkerhetskopiere data. Selv om Wolt gjør en rimelig innsats for å tilby deg vår plattform og tjenester (inkludert nye og/eller midlertidige tjenester som for eksempel kontaktløse leveranser, leveranser med ny teknologi eller leveranser av nye produktkategorier), kan ikke Wolt love eller garantere noe angående påliteligheten, funkasjonaliteten, aktualiteten, kvaliteten eller egnetheten til Wolt-tjenesten, dens funksjoner eller noen tjeneste som tilbys av Wolt. Wolt gir ingen løfter eller garantier som ikke uttrykkelig er nevnt i disse brukervilkårene.

15.2 Partneren er alene ansvarlig for innholdet, kvaliteten, sikkerheten og emballasjen av sine produkter som selges gjennom Wolt-tjenesten og har en lovbestemt mangelsansvar for sine produkter som fastsatt i gjeldende lover. Du er ansvarlig for å inspisere produktene i bestillingen din uten unødig opphold etter å ha mottatt bestillingen. Hvis det er noen feil eller andre kvalitetsmangler i produktene i bestillingen din, bør du kontakte enten kundeservicen til Wolt, som handler på vegne av Partneren, eller Partneren direkte og inkludere en klar beskrivelse av feilene eller manglene. Når det gjelder forbruksvarer, skal meldinger om feil gjøres innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Vær oppmerksom på at i tilfelle feil i matvarer eller andre produkter som av sin art blir ødelagt eller eldes raskt, er det viktig at du varsler feilen så snart som mulig for å muliggjøre en grundig undersøkelse og verifisering av feilen. Vær oppmerksom på at Wolt eller Partneren kan be deg om å sende et bilde av det aktuelle produktet for å dokumentere og verifisere feilene. I tilfelle en feil eller ikke-samsvar i produktene i bestillingen din, har du rett til refusjon i samsvar med gjeldende lover.

15.3 Partneren er alene ansvarlig for eventuelle mangler i innholdet og tilberedningen eller emballeringen av bestillingen, eller andre mangler i utførelsen av Kjøpsavtalen. Wolt er ikke ansvarlig for informasjonen som Partneren gir på Wolt-tjenesten og gir ingen garanti for tilgjengelighet, kvalitet eller egnethet av produktene.

15.4 Apple har ingen forpliktelser til å levere vedlikeholds- og støttetjenester til Wolt-appen. I den utstrekning vedlikehold eller støtte er et lovfestet krav, skal Wolt, ikke Apple, være forpliktet til å levere slik vedlikehold og støtte. I den utstrekning det gjelder en lovfestet og ufravikelig garanti, skal Wolt, ikke Apple, alene være ansvarlig for slik garanti. Wolt, ikke Apple, er ansvarlig for å adressere ethvert krav fra Brukerne eller en annen tredjepart tilknyttet iOS Wolt-appen eller Brukerens besittelse og/eller bruken av iOS Wolt-appen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) krav om produktansvar; (ii) ethvert krav som knytter seg til at iOS Wolt-appen ikke overholder gjeldende lovs- eller forskriftskrav; og (iii) krav oppstått i forbindelse med forbrukervern, personvern eller lignende lovgivning, inkludert i tilknytning til iOS Wolt-appens bruk av HealthKit og HomeKit rammeverk.

16. Lovvalg og tvisteløsning

16.1 Disse brukervilkårene skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i det landet hvor Brukeren befinner seg.

16.2 Dersom du er en forbruker, vær oppmerksom på at du ikke kan fratas de rettighetene du har etter preseptorisk/ufravikelig forbrukerlovgivning i ditt hjemland.

16.3 Tvister som oppstår fra disse brukervilkårene skal løses av de kompetente domstolene i det landet der brukeren befinner seg. En forbruker kan imidlertid alltid anlegge sak ved den kompetente domstolen i sin bostedsjurisdiksjon. Hvis du er en Bruker bosatt i EU, kan du og Wolt også bruke ODR-plattformen som administreres av Europakommisjonen for å løse tvister. Denne plattformen kan finnes på ec.europa.eu/odr. Du kan også henviste en tvist til forbrukerrådet eller andre tilsvarende utenomrettslige tvisteløsningsordninger i ditt hjemland. Dersom du er en norsk forbruker, kan du alltid henvise saken til Forbrukertilsynet (se www.forbrukertilsynet.no for mer informasjon).

17. Endinger

17.1 Disse brukervilkårene kan endres. Ved motstrid mellom disse brukervilkårene og brukervilkårene på engelsk, skal brukervilkårene på engelsk ha forrang.

17.2 Du vil finne gjeldende versjon av brukervilkårene på Wolt sin nettside. Vi vil ikke foreta vesentlige endringer i brukervilkårene, eller redusere rettighetene til Brukerne slik de fremkommer i brukervilkårene, uten å varsle om det. Dersom Brukeren ikke aksepterer endringer i brukervilkårene, må han eller hun slutte å bruke Wolt-tjenesten.

18. Overdragelser

18.1 Wolt har rett til å overdra alle eller enkelte av sine rettigheter eller forpliktelser, enten i sin helhet eller delvis, til en tilknyttet av selskapet, etterfølger, kjøper, eller overtaker av driftsmidler knyttet til Wolt-tjenesten, uten Brukerens forutgående samtykke.

18.2 Brukeren har ingen rett til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser, hverken helt eller delvis.

*****

Oppdatert 7. september 2023.

Guidelines for Partners