Wolts Personvernerklæring

Hos Wolt tar vi databeskyttelse på alvor. Personvern og informasjonssikkerhet er i kjernen til Wolt. Denne personvernerklæringen beskriver de viktigste prinsippene og praksisene vi følger for å sikre at personvernet ditt blir respektert mens du bruker våre tjenester.

Wolt Enterprises Oy, lokale landspesifikke Woltselskaper og DoorDash Inc. tilhører samme selskapsgruppe («Wolt», «vi», «oss») som behandler personopplysninger til brukerne av Wolts matbestillingstjenester som bestilles gjennom Wolt-appen («Wolt App») og brukere av andre Wolt leveringsprodukter og tjenester og besøkende av nettsiden wolt.com («Nettsiden»).

I denne personvernerklæringen vil begrepet «Wolt-tjenester» referere både til Nettsiden, Wolt-appen og andre tjenester ytt av Wolt til brukere. I denne personvernerklæringen vil begrepene «Bruker», «du» eller «deg» referer til våre og våre konsernselskapers kunder, representanter og andre autoriserte brukere av våre kundeorganisasjoner, potensielle kunder og brukere av Wolt-tjenesten. Du blir en kunde av Wolt når du registrerer deg i Wolt-tjenesten og oppretter en brukerkonto.

Vår personvernerklæring forklarer eksempelvis hvilke typer personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler personopplysningene og hvordan du kan utøve dine rettigheter som registrert (for eksempel. rett til å protestere, rett til innsyn).

Enkelte av våre tjenester kan være underlagt en egen personvernerklæring. Dersom en egen personvernerklæring gjelder for en bestemt tjeneste, vil vi publisere den i forbindelse med den aktuelle tjenesten.

Denne personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen for å gjenspeile endringer i praksisen av databehandlingen, eller annet. Du finner den gjeldende versjonen på Nettsiden. Vi vil ikke foreta vesentlige endringer i denne personvernerklæringen eller redusere Brukernes rettigheter etter denne personvernerklæringen uten å gi beskjed om dette.

1. DATABEHANDLER(E)

Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger utført av Wolt. Wolt er en del av DoorDash, Inc., et teknologiselskap med offisiell adresse på 303 2nd St, Suite 800, San Francisco, CA 94107, USA. Vi utgjør sammen ett lag og noen ganger kan vi sammen treffe beslutninger knyttet til behandling av personopplysninger.

I forhold til behandlingen av personopplysninger om brukere i landene nedenfor, Wolt Enterprises Oy og Wolt Norway AS fungerer som felles kontrollører. Dette betyr at Wolt Enterprises Oy og Wolt Norway AS sammen bestemme formålene for og hvordan personlige data er Bearbeidet.

Wolt Enterprises Oy er utnevnt til å være ansvarlig for håndtering av alle registrerte forespørsler og spørsmål knyttet til personopplysningene til Wolt-gruppen på vegne av det lokale fellessamarbeidet kontrollere.

Wolt tilbyr også levering som en tjeneste til andre selskaper (for eksempel Wolt Drive API og eCommerce-integrasjoner). I et slikt tilfelle er Wolt databehandler for delene av behandlingsaktivitetene knyttet til mottak, administrasjon og gjennomføring av leveransen, samt kommunikasjon og bekreftelse av leveransen til det aktuelle selskapet.

2. KONTAKTINFORMASJONEN TIL WOLT

Wolt Enterprises Oy

Forretnings-ID: 2646674-9

Postadresse: Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsingfors, Finland

E-postadresse: support@wolt.com

Nettside: wolt.com/nb/nor Databeskyttelsesansvarlig: Wolt har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig som du kan nå gjennom kontaktinformasjonen ovenfor eller ved å sende en epost til to privacy@wolt.com.

3. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES OG DATAKILDER

Vi behandler personopplysninger kun i den grad det er nødvendig og hensiktsmessig for det spesifikke behandlingsformålet. Personopplysningene som samles inn og behandles av oss kan deles inn i to generelle datakategorier: Brukerdata og bruksdata.

Brukerdata

Brukerdata er personopplysninger samlet inn direkte fra deg eller fra kundeorganisasjonen som du bruker Wolt-tjenesten på vegne av («Kundeorganisasjonen»), alt etter omstendighetene. Vi kan samle inn personopplysninger på en rekke måter, blant annet etter at du har inngått tjenesteavtale med Kundeorganisasjonen, når Brukere registrerer seg i Wolt-tjenesten, abonnerer på nyhetsbrev eller fyller ut et skjema. Vær oppmerksom på at vi også samler inn opplysninger om eventuelle transaksjoner og betalinger du utfører gjennom Wolt-tjenesten.

Brukerdata som er nødvendig for å kunne bruke Wolt-tjenesten

Følgende personopplysninger som samles inn og behandles av oss er nødvendig for å oppfylle avtalen mellom deg og oss, for vår berettigede interesse i å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor våre Kundeorganisasjoner, og for vår overholdelse av rettslige forpliktelser. 

Etter at tjenesteavtale er inngått mellom oss og Kundeorganisasjonen, gir Kundeorganisasjonen oss ditt fulle navn og e-postadresse.

Når du registrerer deg i Wolt-tjenesten og oppretter en brukerkonto må du oppgi følgende informasjon til oss:

 • Fullt navn

 • Telefonnummer

 • E-postadresse

 • Informasjon relatert til dine betalingsdetaljer, som ditt betalingskort og utløpsdatoen på betalingskortet (dette kreves for å bestille matvarer gjennom Wolt-tjenesten. Informasjonen lagres imidlertid ikke av Wolt, da Wolt benytter en tredjeparts leverandør av betalingstjenester for å utføre betalinger)

Brukerdata du gir oss frivillig og ved å bruke Wolt-tjenester

Din bruker- eller kundeopplevelse kan bli forbedret ved å gi oss følgende informasjon:

Ytterligere kontoinformasjon:

 • Bilde

 • Leveringsadresse

 • Lokasjonsdata (hvis du samtykker til behandlingen av dine lokasjonsdata)

 • Partnerspesifikt bonuskort eller deltakelse i andre lojalitetsprogram hvis aktuelt i ditt land,

 • Ved bestilling av aldersbegrensede varer: alder, og

 • Annen informasjon du oppgir, enten når du oppretter en brukerkonto eller senere når du redigerer din brukerprofil

Annen informasjon. Vi kan også behandle annen informasjon som du frivillig gir oss, som:

 • Informasjon relatert til dine bestillinger fra Wolt eller gjennom Wolt Services (for eksempel kjøpte varer, spesielle instruksjoner, dato og klokkeslett for bestilling, total ordrebeløp og annen ordrehistorikk),

 • Informasjon du oppgir når du sende inn vurderinger, kommentarer eller svarer på våre undersøkelser,

 • Favorittrestauranter eller selgere og andre preferanser,

 • Påmeldinger og avmeldinger knyttet til markedsføring, og

 • Informasjon du oppgir i telefon-, e-post- eller chat-korrespondanse med oss, inkludert lydopptak av telefonsamtalene dine med kundeservice

I tillegg til brukerdata samlet inn fra deg og Kundeorganisasjonen, behandler vi også enkelte personopplysninger som tredjeparts tjenesteleverandører oppgir om deg. For bedriftskunder kan vi for eksempel behandle informasjonen til bedriftens kontaktperson for å muliggjøre kommunikasjon og markedsføring med bedriften, samt administrere kundeforholdet. Slik data hentes først og fremst fra offentlige kilder som lokale handelsregistre, selskaper som leverer denne type informasjonstjenester eller selskapene selv.

Hvis bestillingen din inneholder produkter eller tjenester som kan innebære en helsetilstand eller andre sensitive (spesiell kategori) personopplysninger, må Wolt behandle disse dataene for å kunne tilby Wolt-tjenestene til deg. I tillegg til innholdet i bestillingen kan dette for eksempel også omfatte reseptdata i tilknytning til reseptbelagte medisiner. Wolt overholder eventuelle ytterligere sikkerhetstiltak som kan gjelde for behandling av slike personopplysninger i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Hvis det kreves i henhold til gjeldende lov, vil Wolt be om et separat samtykke for behandling av disse personopplysningene, og du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst gjennom profilinnstillingene dine eller ved å kontakte Wolts support på support@wolt.com.

Hvis du kobler til eller logger inn på kontoen din via Facebook, vil Facebook dele personopplysninger om deg med oss, som for eksempel profilbilde, et utvalg Facebook-venner og din Facebook-ID. Mens Wolt opprettholder sin egen Facebookside, er både Wolt og Facebook felleskontrollører for din personlige data. Mer informasjon om behandling av personopplysninger på Facebook er tilgjengelig på Meta Privacy Policy.

Bruksdata

Bruksdata oppstår fra brukerinteraksjoner med Wolt-tjenestene Selv om vi vanligvis ikke bruker bruksdata til å identifisere deg som et individ, kan du under visse omstendigheter bli identifisert fra slik data, enten alene eller når det blir kombinert eller koblet med brukerdata. I slike situasjoner kan bruksdata bli betraktet som personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk. Vi behandler således denne type data som personopplysninger.

Vi kan automatisk samle inn følgende bruksdata når du besøker eller samhandler med Wolt-tjenesten:

 • Informasjon som beskriber din enheteller nettleser og Wolts applikasjon, deres versjoner, funksjoner, egenskaper og innstillinger

 • Informasjon om din operatør, Internett-leverandør og nettverkstilkoblingstype, inkludert din IP-adresse

 • Identifikatorer levert av din enheten eller tredjeparter for applikasjonsleverandører eller annonsører, eller identifikatorer vi lager selv

 • Informasjon om land, lokalitet, tidssone og geo-IP-nivå

 • Hvor du fulgte en lenke til Wolt Services, og lenker du fulgte fra Wolt Services

 • Detaljer om din interaksjon med og bruk av Wolt Services. Dette inkluderer for eksempel bruksmønstre, hvilke funksjoner du bruker, reklame, deltakelse i en spesifikk kampanje og tilbyr inntrykk og interaksjoner, og informasjon om bestillinger

 • Data for sporing og rapportering av transaksjoner initiert av våre annonseringspartnere, inkludert tidsstempler og identifikatorer nevnt ovenfor

For detaljer om hvordan du kontrollerer annonserings- og analyseidentifikatorer på enheten din, se nedenfor under avsnittet "Informasjonskapsler og andre teknologier". 

Informasjonskapsler og andre teknologier (cookies)

Vi bruker ulike teknologier for å samle inn og lagre bruksdata og annen informasjon når brukerne besøker Wolt-tjenesten. Slike teknologier inkluderer informasjonskapsler, lagring av nettsidedata og bruk av nett- og applikasjonstelemetri.

Informasjonskapsler og annet nettsidedata lagret på din enhet tillater oss å identifisere besøkende av Wolt-tjenestene, fasilitere bruken av Wolt-tjenestene og skape aggregert informasjon om våre besøkende. Dette hjelper oss til å forbedre Wolt-tjenesten og yte bedre service for Brukerne. Informasjonskapsleneog annet nettsidedata vil ikke skade enheten eller filene dine. Vi bruker informasjonskapslerog annet nettsidedata til å skreddersy både Wolt-tjenesten og informasjonen vi gir ut i samsvar med Brukernes individuelle interesser. Vær oppmerksom på at oppbevaringstiden for forskjellige informasjonskapsler er begrenset og varierer fra mindre enn ett minutt til ubestemt tid, og når en bestemt informasjonskapsel slettes.

Du kan administrere informasjonskapselpreferansene du har sendt inn tidligere ved å klikke her.

Brukerne kan velge å angi at den nettleseren de bruker skal nekte informasjonskapsler. Som eksempel inneholder lenkene under informasjon om hvordan du kan endre informasjonskapsel- og andre nettsidedatainnstillinger i noen populære nettlesere:

Vær oppmerksom på at enkelte deler av Wolt-tjenesten muligens ikke fungerer optimalt dersom informasjonskapsler nektes.

Wolt-tjenesten bruker pseudonymiserte identifikatorer til å spore og forutsi din bruk av appen og tjenesten, samt dine preferanser.

Wolt bruker også kun tredjeparts sporingsteknologi for å verifisere og rapportere transaksjoner initiert av våre annonseringspartnere.

Du kan administrere dine cookie-preferanser gjennom cookie-banneret på våre nettsider.

Du kan også administrere dine kommunikasjon og andre personversninnstillinger via Wolt App.

Wolt besøkende identifikatorer kan deaktiveres på iOS- og Android-mobilenheter ved å endre innstillingene dine (for iOS: Innstillinger → Wolt → Wolt-innstillinger → Stop Sporing, og for Android: Wolt-applikasjon → Profil-fanen → Innstillinger-ikonet øverst til høyre).

Generelt kan reklameidentifikatorer deaktiveres på iOS-mobilenheter ved å slå på kategorien «Begrens annonsesporing» (Innstillinger → Personvern → Annonser → Begrens annonsesporing). Få en oversikt over og mer informasjon om annonseringsidentifikatoren. Vennligst se Apples nettsted for annonsering og personvern.

Wolt bruker forskjellige tredjeparts analyse- og telemetrileverandører, markedsførings- eller tilknyttede partnere og andre tjenester integrert i vår klientprogramvare som er oppført nedenfor:

Navn

Leverandør

Hensikt

Leverand ørens person verner klæring

Google Analytics

Google

Besøk- og bruksanalyse

Link

Google AdSense

Google 

Målrettet annonse

Link

Google Tag Manager

Google

Analyse og rapportering

Link

Upwave

Upwave

Analyse, markedsføring og rapportering i Wolt-app

Link

AppsFlyer

AppsFlyer

Analyse, markedsføring og rapportering i Wolt-app

Link

hCaptcha

Intuition Machines, Inc.

Gjenkjenning og unngåelse av bots, og rapportering

Link

Bugsnag

SmartBear Software Inc.

Feilmeldinger og resultatsporing på nettsteder og apper

Link

Facebook Graph API

Meta

Annonseadministrasjon

Link

Facebook Pixel

Meta

Annonsering/konverteringssporing

Link

Firebase

Firebase

Utviklingsplattform for mobil- og webapplikasjon 

Link

Intercom

Intercom

Chat med kundesupport

Link

Ravelin

Ravelin

Forebygging av svindel

Link

Riskified

Riskified

Forebygging av betalingssvindel

Link

Adform

Adform

Administrere og levere onlineannonser

Link

Floodlight 

Floodlight

Annonsering/konverteringssporing

Link

Microsoft Clarity

Microsoft

Analyse av varmekart av brukere

Link

Interspace

Interspace (Accesstrade)

Affiliasjonsmarkedføringsplattform

Link

Microsoft Bing

Microsoft

Søkemotor

Link

Iterable

Iterable

Markedsføringsautomatisering

Link

LinkedIn InsightTag

LinkedIn Marketing Solutions

Annonsering/konverteringssporing

Link

Taboola Pixel

Taboola

Annonsering/konverteringssporing

Link

TradeDoubler

TradeDoubler

Annonsering/konverteringssporing

Link

Twitter Universal Website Tag

Twitter Ads

Annonsering/konverteringssporing

Link

Yahoo

Yahoo

Annonsering/konverteringssporing

Link

Reddit Pixel

Reddit Ads

Annonsering/konverteringssporing

Link

Sentry

Sentry.io

Funksjonell programvare

Link

Vær oppmerksom på at ikke alle de ovennevnte leverandørene nødvendigvis blir brukt til enhver tid eller i alle markedsområder.

4. FORMÅL OG GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Vi behandler personopplysninger kun i den grad det er nødvendig og hensiktsmessig for de spesifikke behandlingsformålene. Vær oppmerksom på at ett eller flere av følgende formål og juridiske grunner kan gjelde samtidig.

For det første, Wolt behandler dine personopplysninger for å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg eller kundeorganisasjonen, for eksempel, i den grad det er nødvendig for å:

 • tilby deg Wolt-tjenesten i henhold til avtalen mellom deg og Wolt eller mellom Kundeorganisasjonen og Wolt, eller slik som ellers er nødvendig for å oppfylle avtalen mellom deg og Wolt;

 • utføre kontrakten mellom deg og Wolt og med det formål å administrere og levere bestillingen din, samt kommunisere med deg om endringer i vilkår og betingelser, retningslinjer for personvern eller andre viktige endringer relatert til kontrakten;

 • håndtere betalingene dine eller eventuelle refusjoner (der det er aktuelt) og å gi våre partnere (restaurantene, forhandlerne og våre kurerpartnere heretter samlet også som "Restaurantpartner")) informasjonen som er nødvendig for å forberede eller levere bestillingen din; og

 • for å svare på spørsmålene dine eller løse supportsakene dine hvis du kontakter oss.

For det andre kan vi behandle dine personopplysninger dersom det er en hensiktsmessig og forsvarlig interesse (det vil si en legitim interesse) for å drive, vedlikeholde og utvikle virksomheten vår eller å skape og vedlikeholde kundeforhold. Når vi velger å bruke dataene dine på grunnlag av våre legitime interesser, veier vi våre egne interesser opp mot din rett til personvern og gir deg for eksempel et enkelt å bruke bortvelgingsalternativ via vår markedsføringskommunikasjon og bruk pseudonymisert eller ikke-personlig identifiserbar data når det er mulig. Du har rett til å motsette deg behandling av dine data på grunnlag av legitim interesse. Wolt kan imidlertid avslå en slik innsigelse i henhold til gjeldende lovgivning, for eksempel dersom behandlingen er nødvendig for å utarbeide, utøve eller forsvare rettskrav.

Vi behandler dine personopplysninger i den grad det er nødvendig og basert på legitime interesser, for eksempel for:

 • skadebehandling, inkasso og juridiske prosesser. Vi kan også behandle data for å forhindre svindel, misbruk av tjenestene våre og for informasjons-, system- og nettverkssikkerhet og sikkerhet.

 • kontakte deg angående Wolt-tjenestene og for å informere deg om endringer knyttet til dem eller be om din vurdering eller tilbakemelding på Wolt-tjenester.

 • markedsføre Wolt-tjenestene til deg eller vise deg målrettede eller personlig tilpassede annonser gjennom Wolt-tjenester eller sende deg på annen måte målrettet markedsføring av tjenester eller produkter som kan være av interesse for deg. For å danne en slik målgruppe kan vi behandle informasjon som er oppført ovenfor i avsnittet om bruksdata. Vær oppmerksom på at hvis det kreves av gjeldende lov, vil behandling av personopplysninger for markedsføringsformål være basert på ditt samtykke (se også avsnittet "Direkte Markedsføring" nedenfor).

 • forbedre kvaliteten på Wolt-tjenestene og utvikle virksomheten vår, for eksempel ved å analysere eventuelle trender i bruken av Wolt-tjenestene ved å behandle data relatert til din bruk av Wolt-tjenestene.

 • sikre at våre tjenester er i tråd med dine behov, personopplysninger kan brukes til ting som kundetilfredshetsundersøkelser. Når det er mulig, vil vi gjøre dette med kun aggregerte, ikke-personlig identifiserbare data.

 • behandle dataene dine innenfor Wolt-gruppen av selskaper i samsvar med denne personvernerklæringen.

Mens vi behandler dine personopplysninger med det formål å tilby Wolt-tjenester til deg, så vel som andre formål som er nevnt ovenfor, kan vi bruke automatiserte midler i behandlingen som også kan inkludere automatiserte beslutninger.

Videre kan vi behandle dine personopplysninger for å administrere og oppfylle våre juridiske forpliktelser. Dette inkluderer data som behandles for å overholde våre bokføringsforpliktelser og gi informasjon til relevante myndigheter som skattemyndigheter eller rettshåndhevende myndigheter i samsvar med obligatoriske lovbestemmelser.

I enkelte deler av Wolt-tjenestene kan du bli bedt om å gi ditt samtykke til behandling av personopplysninger. For eksempel, i Wolt App kan du administrere markedsføringen din og andre tillatelser. Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake ved å kontakte oss eller endre de respektive samtykkeinnstillingene, for eksempel i Wolt-appen.

5. OVERFØRING TIL LAND UTENFOR EU/EØS

Wolt lagrer dine personopplysninger primært innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi har imidlertid tjenesteleverandører, virksomheter og selskaper i gruppen på flere geografiske steder. Som følge av dette kan vi og våre tjenesteleverandører overføre dine personopplysninger til, eller prosessere de i jurisdiksjoner utenfor EØS eller der Brukeren har bopel.

Vi vil sørge for å sikre at Brukerens personopplysninger mottar et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i de jurisdiksjonene de behandles i. Vi sørger for passende og tilstrekkelig beskyttelse ved overføring av personopplysninger til land utenfor EØS gjennom en rekke avtaler med våre tjenesteleverandører basert på Standard Kontraktsklausuler, eller gjennom andre hensiktsmessige sikkerhetsgarantier.

Du kan få mer informasjon om overføring av personopplysninger ved å kontakte oss på en av adressene angitt over.

6. DATAMOTTAKERE

Vi deler bare dine opplysninger innad i Wolt-organisasjonen hvis og så langt det er nødvendig for å oppnå formålene i denne personvernerklæringen.

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter utenfor Wolts organisasjon, med mindre en av følgende unntak gjelder:

For de formål som er angitt i denne personvernerklæringen og til autoriserte tjenesteleverandører.

I den grad tredjeparter (f.eks. restauranter, kjøpmenn eller forhandlere som klargjør din bestilling, kurépartnere som leverer din bestilling og Kundeorganisasjonen som kan betale din bestilling, eller andre tredjeparter) må ha tilgang til personopplysninger for at vi eller slike tredjeparter skal kunne gjennomføre Wolt-tjenesten eller for andre legitime årsaker, vil vi gi ut dine personopplysninger til slike tredjeparter. Som et eksempel kan vi dele telefonnummeret ditt med Restaurantpartneren som forbereder bestillingen din hvis det er nødvendig for eksempel for å spørre deg om du godtar et erstatningsprodukt i bestillingen eller for å informere deg om at en vare mangler i bestillingen din eller for avklaringer knyttet til spesielle forespørsler.

Videre kan vi gi dine personopplysninger til våre konsernselskaper eller til autoriserte tjenesteleverandører som utfører tjenester for oss (inkludert datalagring, regnskap, analyser, salg og markedsføring og forebygging av betalingssvindel) for å behandle dem for oss og til betalingstjenesteleverandører for å behandle betalingene dine til oss.

Når data behandles av en tredjepart på vegne av Wolt, har Wolt tatt de nødvendige kontrakts- og organisatoriske tiltak for å sikre at dine data behandles utelukkende for de formål som er spesifisert i denne personvernerklæringen, i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, og underlagt våre instruksjoner og hensiktsmessige forpliktelser om sikkerhet og konfidensialitet.

Vær oppmerksom på at dersom du gir ut personopplysninger direkte til en tredjepart, f.eks. via en link i Wolt-tjenesten, er behandlingen vanligvis basert på tredjepartens retningslinjer og standarder.

Med Restaurantpartnere for utførelse av Wolts Tjenester

I den utstrekning tredjeparter, slik som Restaurantpartnere som forbereder og/eller leverer din Bestilling, våre Kurerpartnere som leverer din Bestilling og Kundeorganisasjonen som kan betale din Bestilling, trenger tilgang til personopplysninger for at vi skal kunne utføre Wolt-tjenestene, gir vi slike tredjeparter din data.

Vi gir Restaurantpartneren, og der det er aktuelt dets morselskap eller franchisegiver, personopplysninger som er nødvendige for å fullføre din bestilling. Avhengig av Restaurantpartnerens rolle vil dette kunne inludere ditt navn, leveringsadresse og data knyttet til ditt kjøp, inkludert stedsdetaljer, ordrenummer, tidspunkt for bestilling og levering, leveringsmetode, bestilte produkter, kommentarer og tilbakemeldinger som du har gitt om Bestillingen. Slike data blir delt for å gjøre Restaurantpartneren i stand til å forberede Bestillingen, inkludert, der det er aktuelt, hente produktene i butikken, sikre kvaliteten på Restaurantpartnerens tjeneste og produktutvalg tilgjengelig hos Wolt, samt overholde Restaurantpartnerens juridiske forpliktelser. Der Restaurantpartner behandler slike opplysninger for å oppfylle sine egne rettigheter og forpliktelser, for eksempel sine juidiske forpliktelser overfor deg, er Restaurantpartneren en uavhengig kontrollør av personopplysningene og ansvarlig for lovligheten av behandlingen.

Du kan være i stand til å legge til opplysninger om ditt Restaurantpartner-spesifikke bonuskort eller lojalitetsprogram på Wolt-tjenesten med det formål å knytte eventuelle bestillinger som er plassert hos Restaurantpartneren til det relevante lojalitetsprogrammet, i samsvar med vilkårene definert av Restaurantpartneren. Wolt vil dele slike opplysninger med Restaurantpartneren og Restaurantpartneren utgjør en uavhengig kontrollør av slike opplysninger og er dermed ansvarlig for å sikre lovligheten av behandlingen.

Vi kan også dele ditt telefonnummeret og navn med Restaurantpartneren som forbereder Bestillingen din hvis det er nødvendig, f.eks. for å spørre deg om du godtar et erstatningsprodukt i Bestillingen eller informere deg om at en vare mangler i Bestillingen din eller for å avklare spesielle forespørsler, eller andre nødvendige hensikter knyttet til ferdigstillelse av bestillingen. For leveringer som blir utført av våre kjøpmennpartnere will we også dele din leveringsadresse og telefonummer med disse Restaurantpartnerene.

Utlevering i forbindelse med rettslige prosesser

Vi kan utlevere dine personopplysninger med tredjeparter utenfor Wolt dersom vi er i god tro om at tilgang til og bruk av dine personopplysninger er nødvendig for å: (i) etterleve lov, forskrift og/eller kjennelse fra domstolene; (ii) oppdage, forhindre eller på annen måte adressere bedrageri, kriminalitet, sikkerhet eller tekniske problemer; og/eller (iii) beskytte Wolts, Brukernes eller allmennhetens interesser, egenskaper eller sikkerhet i samsvar med loven. Når det er mulig vil vi informere deg om slik behandling.

Andre berettigede årsaker til utlevering av personopplysninger

Dersom Wolt blir involvert i en fusjon, i et selskapsoppkjøp eller i salg av eiendeler, kan vi overføre dine personopplysninger til den involverte tredjepart. Vi vil imidlertid fortsette å sørge for å sikre konfidensialiteten til alle personopplysningene. Vi vil varsle alle berørte Brukere når personopplysningene overføres eller blir underlagt en annen personvernerklæring.

Behandling med ditt eksplisitte samtykke

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter utenfor Wolt når vi har ditt eksplisitte samtykke til å gjøre det. Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Dette gjør du ved å kontakte oss, og det er gratis.

7. LAGRINGSTID

Wolt vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er lovlig og nødvendig for å nå formålet om å kunne tilby Wolt-tjenesten eller tilhørende relevante tjenester. Lagringstiden avhenger av arten av informasjonen som behandles, og formålet med behandlingen. Maksimal lagringstid kan derfor variere ut ifra hvilke personopplysninger som behandles.

Etter at brukeren har slettet brukerkontoen sin, kan personopplysninger bare lagres så lenge slik behandling er påkrevd ved lov eller er rimelig nødvendig for våre juridiske forpliktelser eller legitime interesser som kravhåndtering, bokføring, intern rapportering og avstemmingsformål.

Vi vurderer regelmessig lagringsperioden for personopplysninger for å sikre at dataene kun lagres i den nødvendige tidsperioden.

8. DINE RETTIGHETER

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i, og informasjon om dine personopplysninger som behandles av oss. Vi gir deg muligheten til å se enkelte personopplysninger i din brukerkonto i Wolt-tjenesten. Du kan også be om en kopi av dine personopplysninger ved å kontakte oss.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Dersom behandlingen er basert på samtykke fra Brukeren, kan Brukeren til enhver tid trekke tilbake sitt samtykke. Dette er gratis. Tilbaketrekking av samtykke kan medføre færre muligheter i bruken av Wolt-tjenesten. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Rett til retting

Du har rett til å få rettet og ferdigstilt opplysninger vi har lagret om deg som er uriktige eller ufullstendige. Dette gjør du ved å kontakte oss. Du kan selv rette og ferdigstille enkelte av dine personopplysninger i din brukerkonto i Wolt-tjenesten.

Rett til å bli slettet

Du kan også be oss om å slette dine personopplysninger fra våre systemer, eksempelvis når opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innsamlet på grunnlag av. Vi vil etterkomme en slik anmodning med mindre vi har et rettslig grunnlag for å ikke slette opplysningene. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ønsker å slette slik informasjon, er det ikke sikkert vi kan tilby deg Wolt-tjenesten, eller bestemte funksjoner i tjenesten.

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere på en viss bruk av dine personopplysninger dersom opplysningene behandles til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre Wolt-tjenesten, eller for å overholde en rettslig forpliktelse. Du kan for eksempel be oss om å slutte å behandle dine personopplysninger i direkte markedsføringsøyemed, eller for å tilpasse tjenesten basert på vår berettigede interesse. Protest på videre behandling av dine personopplysninger kan medføre færre muligheter i bruken av Wolt-tjenesten.

Rett til å motstride seg behandlingen

Du kan be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, f.eks. når du venter på at dataene dine skal slettes, rettes, du har protestert på behandlingen, og/eller når vi ikke har et rettslig grunnlag til å behandle dine personopplysninger. Når behandlingen har blitt begrenset, vil dine personopplysninger kun bli lagret, og ikke videre behandlet. Dersom du for eksempel bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger, vil disse opplysningene ikke bli behandlet før det er konstatert at de er nøyaktige. Dette kan imidlertid medføre færre muligheter i bruken av Wolt-tjenesten. 

Rett til dataportabilitet

Når behandling foretas automatisk basert på avtale eller samtykke, har du rett til å motta de personopplysningene som du har gitt til oss i et strukturert og vanlig brukt format, og til å overføre personopplysningene til en tredjepart.

Hvordan påberope dine rettigheter

Du kan påberope og bruke de overnevnte rettigheter ved å kontakte Wolt brukerstøtte eller sende et brev eller en e-post til adressene nevnt over. Inkluder følgende opplysninger i henvendelsen din: Fullt navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Hvis du har en Wolt-konto, anbefaler vi at du kontakter oss gjennom Wolt-support, da det gjør at vi lettere kan identifisere deg. Vi kan be om ytterligere opplysninger for å bekrefte din identitet som Bruker. Vi kan avvise eller kreve betaling av henvendelser som er urimelig repeterende, overdrevne eller åpenbart ubegrunnet.

9. DIREKE MARKEDSFØRING

Brukeren har rett til å forby oss fra å bruke Brukerens personopplysninger til direkte markedsføring, markedsundersøkelser og profilering laget for direkte markedsføring når som helst ved å kontakte oss på adressene nevnt over, ved å bruke funksjonalitetene i Wolt-tjenesten eller ved å avslutte abonnementsmuligheten som tilbys i forbindelse med direkte markedsføringsmeldinger.

10. KLAGE

Dersom Brukeren anser vår behandling av personopplysning for å være uforenlig med gjeldende personvernlovgivning, kan Brukeren klage til den lokale myndigheten for personvern i Finland, ombudsmannen for databeskyttelse (tietosuoja.fi). Alternativt kan Brukeren klage til sitt lokale og kompetente personverntilsyn for databeskyttelse. I Norge er dette Datatilsynet.

11. INFORMASJONSSIKKERHET

Vi foretar administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene vi samler inn og behandler. Tiltak omfatter blant annet, der det er hensiktsmessig, kryptering, pseudonymisering, brannmurer, sikre anlegg og tilgangskontroll. Våre sikkerhetsrutiner er utformet til å opprettholde et nødvendig nivå av konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, motstandsdyktighet og mulighet til å gjenopprette data. Vi foretar jevnlige tester av Wolt-tjenesten, systemene og øvrige tjenester for svakheter i sikkerheten.Videre er tilgangen til personopplysninger for ansatte i Wolt begrenset, og tilgangen er underlagt det som er nødvendig for formålet med den ansattes arbeidsoppgaver.