Vilkår for Wolts henvisningsprogram

Eksisterende brukere ("Henviser") som henviser venner eller familie som nye kunder ("Kunde") til Wolt-tjenesten, kan være berettiget til å motta henvisningskreditter ("Kreditt(er)"). Kunde må registrere seg ved å bruke den unike personlige koden ("Kode") fra Henviser. Kode må gis til Kunde via e-post, tekstmelding eller alternativet "Del din kode" i Wolt-appen. Med mindre noe annet er avtalt mellom Wolt og Henviser, har ikke Henviser tillatelse til å dele den personlige koden ved å legge den ut på nettsteder som er tilgjengelige for allmennheten (inkludert rabattkodesider og lignende sider), kjøpe betalte annonser, sende spam til ukjente personer eller på annen måte representere tilbudet i forbindelse med relasjonen til Wolt. Wolt forbeholder seg retten til å avgjøre om en henvisning kvalifiserer for Kreditter, og kan deaktivere eller ugyldiggjøre Kreditter som er oppnådd ved ovenfor nevnte eller lignende midler.

Begrensninger kan gjelde for mengden Kreditter som Henviser kan motta, og slike begrensninger fastsettes mer detaljert i Wolt-tjenesten, der det er relevant. Henviser kan bare motta Kreditter fra Kunde som er i samme land som Henviser. Wolt forbeholder seg retten til å deaktivere eller ugyldiggjøre Kreditter oppnådd av enten Kunde eller Henviser utover disse begrensingene. Tilbudte Kreditter varierer basert på regioner, og Henvisers beliggenhet vil avgjøre søknadsregionen og kredittbeløpet. Kredittbeløpene vil bli oppgitt på Henvisers Wolt-konto og i tilbudet som mottas av Kunde. Utvalgte land kan kreve en minimumssum (eksklusive skatter og gebyrer) på Kundens første bestilling, som må oppfylles for at både Kunde og Henviser skal motta Kreditter. Kunden vil bli diskvalifisert og vil ikke motta Kreditter dersom Wolt fastslår at Kunden tidligere har opprettet en Wolt-konto. Wolt forbeholder seg retten til å holde tilbake eller ugyldiggjøre Kreditter som er oppnådd gjennom Wolts henvisningsprogram, hvis Wolt avgjør eller tror at Kredittene ble mottatt gjennom feil, grunnet bedrageri, ulovlig vis, eller i strid med disse vilkårene og betingelsene eller annen gjeldende avtale mellom deg og Wolt.

Disse henvisningsprogramvilkårene gjelder for alle brukere, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt skriftlig mellom Wolt og en bruker.