Uvjeti poslovanja za korisnike

Korištenjem Wolt usluge, Vi (Korisnik) prihvaćate ove Uvjete poslovanja za korisnike („Uvjeti poslovanja“).

Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeće Uvjete poslovanja prije korištenja Wolt usluge. Ako ne pristajete na Uvjete poslovanja, nije Vam dopušteno koristiti Wolt uslugu. Ovi Uvjeti poslovanja primjenjuju se na svako korištenje Wolt usluge, te na niže navedene Ugovore o kupoprodaji. Detaljniji opis Wolt usluge i informacije o sistemskim zahtjevima dostupni su na internet stranici wolt.com.

Ako imate Wolt na Poslovnom računu, ovi Uvjeti poslovanja se primjenjuju na korisničku organizaciju koja Vam je odobrila opciju Wolt za posao („Wolt for Work) („Korisnička organizacija“) s obzirom na Narudžbe izvršene putem opcije Wolt za posao. U slučaju bilo kakvih nepodudarnosti između ovih Uvjeta poslovanja i Wolt Korporativnih uvjeta poslovanja, primjenjivi će biti Wolt Korporativni uvjeti poslovanja.

Uvjeti poslovanja sklopljeni su isključivo između Wolta i Korisnika, ali ne i s Apple Inc., te tako Apple Inc. nije odgovoran za Wolt aplikaciju niti za sadržaj iste. Pristajete da su Apple Inc. i društva povezana s Apple Inc.-om („Apple“) treće osobe – korisnici Uvjeta poslovanja, i da nakon Vašeg prihvata Uvjeta poslovanja, Apple ima pravo (i smatrat će se da je isti prihvatio to pravo) primjenjivati Uvjete poslovanja kao treća osoba protiv Vas.       

1. Definicije    

„Partner dostavljač“ znači, od slučaja do slučaja, neovisni izvođač (pravna i fizička osoba) koji je sklopio partnerski ugovor s Woltom koji obavlja usluge dostave putem Wolt usluge ili fizička osoba izravno zaposlena u Woltu koja obavlja usluge dostave putem Wolt usluge.

Partner“ znači restoran, maloprodajna trgovina ili drugi uslužni partner koji je potpisao partnerski ugovor s Woltom ili njihova zamjena i koji kao trgovac nudi svoje proizvode i dostavu ili druge usluge na prodaju putem Wolt usluge. Osim ako nije drugačije navedeno u Wolt usluzi, svi Partneri su trgovci u smislu primjenjivog zakona o zaštiti potrošača .

Ugovor o kupoprodaji“ znači ugovor o kupoprodaji Partnerovih proizvoda i moguće dostave ili drugih usluga određenih Narudžbom. S obzirom na Narudžbu određenu putem opcije Wolt za posao, Ugovorom o kupoprodaji nastaje obvezujući ugovor između Partnera i Korisničke organizacije. S obzirom na Narudžbu sačinjenu putem bilo koje druge metode plaćanja Korisnika, Ugovorom o kupoprodaji nastaje obvezujući ugovor između Partnera i Korisnika.

Korisnik“ ili „Vi“ označava fizičku osobu koja koristi Wolt uslugu. Korisnik mora imati 18 godina ili više.

Wolt“ znači:

Wolt Zagreb d.o.o., Kuzminečka ul. 10A, 3rd floor, 10000 Zagreb, Hrvatska, ako je Korisnik lociran u Hrvatskoj,

Wolt aplikacija“ označava digitalnu aplikaciju pod nazivom Wolt, omogućenu od strane Wolta za fizičke i pravne osobe, a koja služi za naručivanje proizvoda od Wolt Partnera.

Wolt za posao račun“ označava korisnički račun na Wolt aplikaciji na koji je dodana Wolt za posao opcija.

„Wolt za posao“ označava metodu plaćanja i opciju Wolt aplikacije putem koje ovlašteni korisnici Korisničke organizacije mogu vršiti Narudžbe za račun Korisničke organizacije.

Wolt usluga“ označava i Wolt aplikaciju i Wolt internetsku stranicu wolt.com kao i druge dodatne lokacije kako su navedene na wolt.com.

2. Identitet Wolta      

Wolt Zagreb d.o.o, Kuzminečka ul. 10A, 3. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska., registracijski broj 25531986377, PDV identifikacijski broj HR25531986377.   

Wolt Enterprises Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Finska.

Poslovni naziv: „Wolt”,

Email adresa: support@wolt.com.

Podaci o identitetu te o proizvodima i uslugama Partnera bit će omogućeni putem Wolt aplikacije i Wolt internet stranice.      

3. Opis Wolt usluge   

3.1. Wolt pruža tehnološku platformu koja povezuje Korisnike, Partnere i Partnere dostavljače. Wolt tehnologija dopušta Korisnicima narudžbe hrane i/ili druge robe od raznih Partnera, a Korisnici također mogu naručiti usluge dostave. Wolt nije restoran, društvo za dostavu ili pripremu hrane.

3.2. Partneri pružaju informacije o svojim proizvodima i mogućim uslugama putem Wolt usluge, uključujući ali ne ograničavajući se na informacije o karakteristikama proizvoda, alergenima i uputama za uporabu. Ako imate alergije ili druga prehrambena ograničenja ili iz drugog razloga želite dobiti detaljnije informacije o proizvodima, obratite se relevantnom Partneru. Također možete kontaktirati korisničku podršku Wolta koja može kontaktirati Partnera u Vaše ime za takve upite. Međutim, Partner je odgovoran za pružanje točnih, ažurnih i zakonski potrebnih informacija o proizvodima, uključujući pružanje informacija o primjenjivim cijenama i navođenje cijene po jedinici gdje je to potrebno prema mjerodavnim zakonima. Imajte na umu da prodaja i kupnja Partnerovih proizvoda i mogućih usluga može podlijegati dodatnim odredbama i uvjetima Partnera ili Wolta od slučaja do slučaja kako je navedeno u Wolt usluzi.

3.3. Prilikom odabira Partnerovih proizvoda i usluga koje Korisnik želi kupiti od Partnera, Korisnik daje obvezujuću narudžbu za kupnju proizvoda i usluga od Partnera prema uvjetima i odredbama predstavljenim Korisniku ovdje i u Wolt usluzi prije postavljanja narudžbe („Narudžba“). Nakon što primi Narudžbu, Wolt će prenijeti detalje Narudžbe Partneru. Kada Partner prihvati Narudžbu i Wolt je Korisniku dostavio potvrdu narudžbe u ime Partnera, Korisnik ili Korisnička organizacija i Partner sklapaju Kupoprodajni ugovor za kupnju Partnerovih proizvoda i, ako je primjenjivo, dostavu ili druge usluge. U nekim slučajevima, Kupoprodajni ugovor za kupnju usluge dostave sklapa se s Woltom umjesto s Partnerom, kao što je prikazano na računu. Wolt će Korisniku dostaviti račun u ime Partnera, osim ako propisi u zemlji u kojoj se Korisnik nalazi zahtijevaju da Partner dostavi račun izravno Korisniku, za proizvode i, u mjeri u kojoj je primjenjivo, za usluge dostave. Ispunjenje Narudžbe ovisi o dostupnosti, a Wolt zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, otkazati ili ne prihvatiti Narudžbu.

3.4. Ako su naručene usluge dostave, platforma obavještava Partnera dostavljača da je dostupna mogućnost dostave, a tehnologija omogućuje dovršetak dostave Korisniku. Partneri ili Wolt naplaćuju Korisnicima naknadu za dostavu, naknadu za uslugu i druge dodatke (ako je primjenjivo) za usluge dostave kako je detaljnije definirano u Wolt usluzi, gdje je to relevantno.

3.5. Partner kojeg je Korisnik odabrao će pripremiti i/ili preuzeti i spakirati proizvode navedene u Narudžbi. Wolt nije odgovoran prema Korisniku za ispravno izvršenje Ugovora o kupoprodaji od strane Partnera. Iako Wolt nije u konačnici odgovoran za usluge dostave koje pružaju Partneri dostavljači, Wolt može omogućiti kompenzaciju Korisnicima za neispravne usluge dostave.

3.6. Kada koristite Wolt uslugu, za izvršiti kupnju može biti potrebna minimalna vrijednost kupnje, u kojem slučaju ćete biti obaviješteni o tome prije nego što napravite Narudžbu na Wolt usluzi. Ako Narudžba ne zadovoljava minimalnu traženu vrijednost, imat ćete mogućnost platiti razliku kako biste ispunili minimalnu vrijednost ili dodati više proizvoda svojoj Narudžbi. Partner prema vlastitom nahođenju određuje odabir i cijene svojih proizvoda dostupnih na Wolt usluzi. Partner također može nametnuti određena ograničenja Vašoj Narudžbi, kao što su količinska ograničenja i ograničenja veličine Narudžbe. Partner je odgovoran za obavještavanje Vas o svim ograničenjima koja se odnose na dostupnost bilo kojeg proizvoda. Korisnik prihvaća da će u slučaju da je određeni proizvod privremeno nedostupan, Partner ispuniti preostali dio Vaše Narudžbe bez uključivanja nedostupnog proizvoda u Narudžbu. Neće Vam biti naplaćeni proizvodi koji nisu dostupni u trenutku postavljanja Narudžbe.

4. Pravo na opoziv

4.1. Nemate pravo povući ili otkazati Narudžbu za proizvode ili usluge nakon što ste je predali, osim ako drugačije nije navedeno u ovim Uvjetima poslovanja. Prije naručivanja proizvoda ili usluga trebali biste pažljivo pregledati svoj odabir.

4.2. Ako ste potrošač, imate pravo na opoziv narudžbe u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj se nalazite. Potrošač u smislu ovih Općih uvjeta znači svaku fizičku osobu koja koristi Wolt uslugu i predaje Narudžbe u svrhu koja se uglavnom ne može pripisati njihovoj komercijalnoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti.

4.3. Wolt je usklađen s ograničenjima zakonskih prava potrošača u vezi raskida ugovora kako su određena primjenjivim propisima. Prava potrošača u vezi raskida i povrata proizvoda mogu biti isključena u odnosu na određene proizvode, uključujući i sljedeće:

  • proizvodi kao što su prehrambeni proizvodi koji su lako kvarljivi ili kojima brzo istječe rok uporabe,

  • proizvodi izrađeni prema Vašim specifikacijama ili su Vam jasno prilagođeni,

  • zapečaćeni proizvodi koji nisu prikladni za povrat zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako su takvi proizvodi bili otpečaćeni nakon isporuke,

  • proizvodi koji su, prema svojoj prirodi, nakon dostave nerazdvojivo pomiješani s drugim stvarima,

  • zapečaćene audiosnimke ili videosnimke odnosno računalni programi, koji su otpečaćeni nakon isporuke,

  • novine, periodični tisak ili magazini.

4.4. Imate pravo raskinuti kupoprodajni ugovor za proizvode za koje postoji pravo na raskid u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda iz Narudžbe bez navođenja razloga za otkazivanje. Kako biste iskoristili svoje pravo na raskid, morate obavijestiti Wolt o svojoj odluci o raskidu jasnom izjavom (npr. putem elektroničke pošte ili porukom poslanom putem chata korisničke službe Wolt unutar aplikacije) unutar navedenog vremenskog razdoblja od 14 dana. Partner kao trgovac proizvodima iz Vaše Narudžbe ovlastio je Wolt da primi obavijest o raskidu u ime Partnera. U slučaju da je Partner odabrao ponuditi razdoblje raskida u trajanju duljem od 14 dana, takvo će se razdoblje primjenjivati na Narudžbe napravljene putem Wolt usluge ako je tako izričito navedeno u opisnim detaljima za Partnera na Wolt usluzi. Ako želite, možete poslati obavijest o raskidu slanjem donjeg obrasca za raskid, ispunjavanjem podataka u obrascu i slanjem informacija Woltu, koje će Wolt također proslijediti dotičnom Partneru:

Obrazac za raskid

- Za: [unesite ime Partnera, adresu Partnera i adresu elektroničke pošte Partnera]:

- Ovime ja/mi (*) raskidam ugovor sklopljen sa mnom/nama (*) u vezi s kupnjom sljedeće robe (*) / pružanjem sljedećih usluga (*)

- Naručeno dana (*) /primljeno dana (*)

- Ime potrošača

- Adresa potrošača

-Bankovni račun potrošača (IBAN)

- Potpis(i) potrošača(a) (samo u slučaju obavijesti na papiru)

- Datum

(*) Izbrisati prema potrebi.

4.5. Ako raskinete ugovor o kupoprodaji, vratiti ćemo Vam sve uplate koje smo primili od Vas, uključujući naknadu za dostavu, naknadu za uslugu i moguće nadoplate za usluge dostave (gdje je primjenjivo) najkasnije 14 dana od datuma primitka obavijesti o Vašem raskidu Kupoprodajnog ugovora ili nekog njegovog dijela. Imajte na umu da naknada za dostavu, naknada za uslugu i mogući dodatni troškovi (gdje je primjenjivo) neće biti vraćeni u slučaju djelomičnog raskida Vaše narudžbe.

4.6. Za povrat sredstava koristit ćemo ista sredstva plaćanja koja ste upotrijebili za izvornu kupnju Vaše Narudžbe, osim ako s Vama nije izričito drugačije dogovoreno. U slučaju kada je plaćanje izvršeno gotovinom, sredstva će biti vraćena na bankovni račun Korisnika te je u tom slučaju Korisnik dužan dostaviti broj bankovnog računa (IBAN) u obrascu za povrat. Imajte na umu da ćemo Vam, ako ste narudžbu platili Wolt kreditima, vratiti novac u obliku Wolt kredita. Wolt može odbiti izvršiti povrat sve dok Partner ne primi proizvode natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili proizvode, ovisno o tome koji događaj nastupi ranije. Neovisno o sredstvu plaćanja za Vašu Narudžbu Wolt u svakom slučaju zadržava pravo ponuditi izvršenje povrata u Wolt kreditima, za što će Vas se tražiti privola.

4.7. Proizvode morate vratiti ili poslati istom Partneru na istoj lokaciji s koje ste naručili Proizvode. Kontakt podaci prodajnog mjesta Partnera dostupni su na Wolt usluzi. Proizvode morate vratiti Partneru što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu Ugovora o kupoprodaji. Ovaj rok se smatra ispoštovanim ako proizvode otpremite prije isteka roka od 14 dana.

4.8. Vi snosite izravne troškove povrata proizvoda. Vraćeni proizvodi moraju biti u nekorištenom stanju i sposobni za ponovnu prodaju. Vi ste odgovorni za bilo kakav gubitak vrijednosti proizvoda ako je takav gubitak vrijednosti uzrokovan rukovanjem proizvodima koje nije potrebno za testiranje njihovog stanja, svojstava i funkcionalnosti.

4.9. Ponekad je moguće da neki od Partnerovih proizvoda koje želite kupiti putem usluge Wolt trenutno nisu na zalihama. Za takve slučajeve i u mjeri u kojoj je Partner omogućio zamjene, možete odabrati, prije potvrde svoje Narudžbe, želite li dopustiti Partneru da zamijeni artikl koji nedostaje sličnim artiklom. Ako ste dopustili zamjene za određene ili sve stavke u svojoj Narudžbi, Partner će zamijeniti takve stavke koje nedostaju u skladu sa sljedećim načelima: (i) zamjena će biti odabrana na temelju onoga što Partner smatra najprikladnijom zamjenom tako da u najvećoj mogućoj mjeri odgovara količini, kvaliteti i cijeni izvornog artikla u Narudžbi; (ii) tvari koje obično uzrokuju alergije će se pažljivo uzeti u obzir tako da se, na primjer, artikl bez laktoze zamijeni samo artiklom bez laktoze, a artikl bez glutena samo artiklom bez glutena; (iii) dijetalno ili piće bez kalorija će biti zamijenjeno dijetalnim ili pićem bez kalorija; (iv) organsko će biti zamijenjeno organskim; i (v) domaća proizvodnja će biti zamijenjena domaćom proizvodnjom. Međutim, imajte na umu da zamijenjeni artikl može biti drugačijeg okusa od izvorno naručenog artikla. Neće vam biti naplaćene nikakve dodatne naknade ili troškovi za zamijenjeni artikl u usporedbi s cijenom originalnog artikla u Vašoj Narudžbi. Ako je cijena zamjene niža od cijene izvornog artikla u Vašoj Narudžbi, bit će vam naplaćena cijena zamjenskog artikla.

5. Korisnički računi

5.1. Imate ograničeno, neisključivo, neprenosivo pravo pristupa i korištenja Wolt usluge, koje se ne može podlicencirati, u obliku u kojem Vam ih nudimo u određeno vrijeme, isključivo za ovdje navedene svrhe. Dozvola izdana Korisnicima za iOS Wolt aplikaciju preuzetu s Appleove trgovine aplikacijama ograničena je na dozvolu korištenja Wolt aplikacije na Apple-brendiranim proizvodima kojih je Korisnik vlasnik ili ih kontrolira u skladu s Pravilima korištenja navedenima u Uvjetima poslovanja Apple trgovine aplikacijama i u ovim Uvjetima poslovanja.

5.2. Kako bi koristio Wolt uslugu, Korisnik mora otvoriti korisnički račun sljedeći upute za registraciju u Wolt usluzi. Korisnički podaci u Wolt usluzi su privatni (osim ako nije drugačije ugovoreno između Wolta i Korisničke organizacije). Korisnik je dužan osigurati da se svi podaci o korisničkom računu i istovrijedne informacije potrebne za pristup korisničkom računu Korisnika ili Korisničke organizacije, čuvaju u tajnosti i koriste na siguran način, na koji se onemogućuje pristup trećim osobama. Korisnik može imati samo jedan korisnički račun.

5.3. Ako se posumnja da je bilo koja neovlaštena osoba doznala podatke korisničkog računa Korisnika ili dobila pristup korisničkom računu Korisnika, Korisnik je dužan odmah o tome obavijestiti Wolt. Korisnik će biti odgovoran za svako korištenje Wolt usluge i za svaku aktivnost pod korisničkim računom Korisnika.

5.4. Kako bi koristili Wolt uslugu, dužni ste dati valjane podatke o kreditnoj kartici ili drugoj metodi plaćanja Woltu. Wolt ne pohranjuje informacije o Vašoj metodi plaćanja, budući da podatke pohranjuje treća strana pružatelj usluge plaćanja koju koristi Wolt. Pristajete platiti sve kupnje nastale Vašom uporabom Wolt usluge, osim kupnji izvršenih putem opcije Wolt za posao koje idu na trošak Korisničke organizacije. Podaci o kreditnoj kartici ili drugoj metodi plaćanja koje ste unijeli u Vaš korisnički račun, moraju biti redovno ažurirani.

6. Plaćanja

5.1. Korisnik, ili Korisnikova organizacija u slučaju Wolt za posao računa, dužni su platiti kupoprodajnu cijenu određenu u Narudžbi, koristeći odgovarajuću funkciju plaćanja Wolt usluge. Wolt ili društvo iz grupacije Wolt ovlašteno od strane Wolta, prikuplja sva plaćanja izvršena od strane Korisnika ili Korisničke organizacije u ime Partnera. Ako je Narudžba izvršena korištenjem opcije Wolt za posao, Korisnik potvrđuje plaćanje u ime Korisničke organizacije putem opcije Wolt za posao. Obveza Korisnika ili Korisnikove organizacije na plaćanje nastaje postavljanjem Narudžbe putem Wolt usluge.

6.2. Korisnik može izvršiti plaćanje samo koristeći metode plaćanja koje pruža Wolt usluga. Kada Korisnik ili Korisnička organizacija u slučaju Wolt za posao računa plate kupoprodajnu cijenu Woltu, Korisnik ili Korisnička organizacija ispunili su svoju obvezu plaćanja prema Partneru.

6.3. Naplata će biti automatski izvršena s Korisnikove kreditne kartice ili naplaćena od Korisničke organizacije putem Wolt za posao mogućnosti nakon dostave Narudžbe. Jednom kad je Narudžba postavljena putem Wolt usluge, Wolt je ovlašten napraviti autorizaciju u ime Partnera na kreditnoj kartici Korisnika ili Korisničke organizacije putem opcije Wolt za posao. Wolt koristi vanjskog pružatelja usluga plaćanja za obradu uplata.

6.4. U određenim situacijama i načinima plaćanja, kupoprodajna cijena može neznatno varirati zbog tehničkih razlika tečajeva između valuta kao dijela procesa plaćanja. Wolt ne preuzima odgovornost za razlike u konverziji valuta i ne može predvidjeti točan iznos koji će biti naplaćen prilikom korištenja opcija plaćanja podložnih konverziji deviznog tečaja.

6.5. Plaćanje u gotovini postoji kao dodatna mogućnost plaćanja u Hrvatskoj,. Maksimalna vrijednost gotovinske narudžbe detaljno je navedena u Wolt usluzi, kako je primjenjivo. U slučaju da Korisnik koji je izvršio narudžbu u gotovini nije prisutan na mjestu dostave u dogovoreno vrijeme ili 5 minuta poslije dogovorenog vremena, Partner dostavljač i/ili Wolt korisnička podrška će kontaktirati Korisnika i dogovoriti odgovarajući način plaćanja. U slučaju da Wolt korisnička podrška ne može stupiti u kontakt s Korisnikom u roku od 24 sata od nepojavljivanja Korisnika, Wolt će poduzeti potrebne mjere što može uključivati onemogućavanje Korisniku da koristi mogućnost plaćanja u gotovini, kao i onemogućavanje Korisnikovog računa za daljnje Narudžbe.

6.6. Dodavanjem proizvoda koji se prodaju po težini u Vašu Narudžbu, Wolt neće znati njihovu točnu težinu sve dok Partner ne izvaže proizvode. Za takve proizvode koji se prodaju po težini, svaka cijena proizvoda koja se prikazuje u Wolt usluzi je samo procjena koju daje Partner. Konačna cijena proizvoda koji se prodaju po težini u Vašoj Narudžbi bit će utvrđena i naplaćena na temelju stvarne težine proizvoda koji zaprimite. Kako bismo pokrili moguće cjenovne prilagodbe uzrokovane variranjem težine, Wolt će izvršiti privremenu autorizaciju na Vašoj kartici. Privremena autorizacija ili naplata iznosit će najviše 20% vrijednosti proizvoda koji su uključeni u Vašu Narudžbu, a koji se prodaju po težini. U slučaju da je težina proizvoda u Vašoj Narudžbi manja od težine koja je naznačena u potvrdi Narudžbe, Wolt će Vam izdati povrat novca za razliku u cijeni. U slučaju da je težina proizvoda veća nego što je naznačeno u potvrdi Narudžbe, Wolt će naplatiti razliku u cijeni iz privremene autorizacije ili privremene naplate koja je učinjena za proizvode koji se prodaju po težini. Sav ostatak privremene autorizacije ili naplate koji nije bio potreban za pokriće u prilagodbi cijene bit će vraćen na Vašu karticu.

7. Wolt krediti i

7.1. Korisnici Wolt usluge mogu ostvariti Wolt kredite, primjerice, pozivanjem novih korisnika da se prijave na Wolt uslugu („Program preporuke“). Putem Programa preporuke, Wolt može pružiti svojim Korisnicima priliku da zarade Wolt kredite kao promotivne nagrade pozivajući svoje prijatelje koji ispunjavaju uvjete da se registriraju kao novi korisnici Wolt usluge i obave svoju prvu narudžbu putem Wolt usluge. Za svaku uspješnu preporuku, Korisnik može primiti kredite u skladu s Uvjeti Wolt Programa preporuka. Suglasni ste da možemo promijeniti uvjete i odredbe programa preporuke ili ga u bilo kojem trenutku obustaviti.

7.2. Odjeljak 7.1. nije primjenjiv na Korisnike u Danskoj. Za korisnike u Danskoj, možete dijeliti svoj kod Programa preporuke na društvenim mrežama ili putem poruke na način da zalijepite poveznicu s Vašeg korisničkog profila i umetnete je gdje želite. Vaši prijatelji će dobiti Wolt kredite kada prilikom svoje prve narudžbe iskoriste Vaš kod.

7.3. Korisnici Wolt usluge također mogu dobiti Wolt kredite putem promotivnih kampanja koje Wolt povremeno uspostavlja. Suglasni ste da promotivne ponude: (i) smije koristiti samo publika kojoj su namijenjene, u predviđene svrhe i na zakonit način; (ii) ne smiju biti duplicirane, prodane ili prenesene na bilo koji način, niti dostupne široj javnosti, osim ako to izričito odobri Wolt; (iii) su podložne posebnim uvjetima koje Wolt postavlja za takve promocije ili kampanje. Na primjer, promotivne ponude mogu biti dostupne samo određenim Korisnicima ili ograničene za korištenje kod određenih Partnera ili u određeno vrijeme tijekom dana.

7.4. Wolt može jednostrano odrediti uvjete primjenjive za dobivanje, korištenje i valjanost Wolt kredita.

7.5. Bilo koji bonus u obliku kredita za korištenje prilikom registracije može se koristiti samo jednom.

7.6. Korisnici mogu koristiti Wolt kredite samo za dobivanje popusta na svoje kupovine unutar Wolt usluge, pod uvjetom da se pridržavaju posebnih uvjeta i odredbi određene kampanje ili promocije. Wolt krediti ne mogu se zamijeniti za gotovinu. Rok trajanja Wolt kredita koje ste primili naveden je u Wolt usluzi. Po isteku, krediti će biti uklonjeni s Vašeg računa. Istekli krediti više se ne mogu iskoristiti za bilo koju Narudžbu.

7.7. Wolt krediti bit će poništeni ako Wolt otkrije bilo kakvu zlouporabu Wolt kredita ili posumnja ili otkrije da su Wolt kreditidodijeljeni temeljem pogrešnih razloga, a dodatno Wolt zadržava pravo Korisniku trajno onemogućiti korištenje Wolt platforme. U tim slučajevima, Wolt će od Korisnika naplatiti iznos koji je plaćen takvim neispravnim korištenjem Wolt kredita.

8. Dostava Narudžbe

8.1. Ako Korisnik naruči dostavu Narudžbe putem Wolt usluge, Narudžba će biti dostavljena na lokaciju koju je Korisnik potvrdio na Wolt usluzi. Korisnik nije ovlašten promijeniti adresu za lokaciju dostave nakon što je Narudžba potvrđena u Wolt aplikaciji. Korisnik mora pružiti adresu za lokaciju potvrđenu na Wolt usluzi. Ako se primjenjuje beskontaktna dostava Vaše Narudžbe, smatrat će se da su proizvodi dostavljeni kada su ostavljeni na vratima, a Partner dostavljač označi status narudžbe kao „dostavljeno“ u Wolt usluzi, nakon čega preuzimate rizik slučajne propasti ili oštećenja predmeta u Narudžbi.

8.2. Korisnik mora biti u mogućnosti primiti pozive na telefonski broj koji je unio na Wolt usluzi. Ako se Korisnika ne može dobiti na telefonski broj koji je unio ili putem Wolt aplikacije, dostava može biti otkazana od strane Wolta ili Partnera, a Korisniku ili Korisničkoj organizaciji može biti naplaćena puna cijena Narudžbe (nije primjenjivo na Korisnike u Sloveniji).

8.3. Korisnik može postaviti narudžbu tako da bude dostavljena što je prije moguće (standardna metoda dostave) ili predbilježbom određenog vremena dostave, u mjeri u kojoj su ove opcije dostupne na Wolt usluzi u trenutku postavljanja narudžbe.

8.4. Standardna opcija dostave: Korisnik mora biti prisutan na potvrđenoj lokaciji postavljenoj u Narudžbi od trenutka izrade Narudžbe do primitka proizvoda određenih u Narudžbi. Ako Korisnik nije dostupan na adresi koju je potvrdio unutar pet minuta od dolaska dostave naručenih proizvoda, te ako Korisnik ne odgovori niti nakon dva pokušaja kontaktiranja od strane Partnera dostavljača i/ili Wolt korisničke podrške, Wolt ili Partner mogu otkazati dostavu, a Korisniku ili Korisničkoj organizaciji može biti naplaćena puna cijena Narudžbe.

8.5. Opcija dostave s predbilježbom: Korisnik mora biti prisutan na potvrđenoj adresi u razdoblju od deset minuta prije predbilježenog vremena dostave, do trenutka dostave, kako bi primio Narudžbu.

9. Preuzimanje Narudžbe na prodajnom mjestu Partnera

9.1. Ako Korisnik nije naručio dostavu Partnerovih proizvoda određenih u Narudžbi, nego preuzimanje na Partnerovom prodajnom mjestu, proizvodi se mogu preuzeti na prodajnom mjestu Partnera kojeg je Korisnik izabrao u odnosu na Narudžbu. Korisnik će primiti odvojenu elektroničku potvrdu kada proizvodi budu spremni za preuzimanje. Partner ili Wolt mogu postaviti uvjete za identifikaciju Korisnika prilikom preuzimanja proizvoda određenih u Narudžbi.

9.2. Partner će zadržati naručene proizvode 60 minuta nakon što je obavijestio Korisnika da je Narudžba spremna za preuzimanje. Međutim, ova obveza je ograničena radnim vremenom pojedinog Partnerovog prodajnog mjesta te Narudžba mora biti preuzeta prije završetka radnog vremena Partnera.

10. Procjene vremena

10.1. Svako vrijeme dostave, preuzimanja ili drugo procijenjeno vrijeme priopćeno Korisniku od strane Partnera ili Wolta u Wolt usluzi, samo su procjene vremena. Ne postoji jamstvo da će Narudžba biti dostavljena ili dostupna za preuzimanje ili konzumaciju u procijenjeno vrijeme dostave. Na vrijeme dostave također mogu utjecati faktori poput prometnih zastoja, udarnog termina u prometu i vremenskih uvjeta.

11. Prava Intelektualnog Vlasništva

11.1. Sva Prava intelektualnog vlasništva u Wolt usluzi ili vezana za Wolt uslugu kao i sva povezana dokumentacija te svi dijelovi i kopije istih će ostati isključivo u vlasništvu i predstavljaju jedino i isključivo vlasništvo Wolta i/ili njegovih povezanih društava/podugovaratelja/davatelja licence. „Prava intelektualnog vlasništva“ označavaju autorsko pravo i povezana prava (uključujući prava na baze podataka, kataloge i prava na fotografije), patente, korisne modele, prava na dizajn, žigove, tvrtku, poslovne tajne, know-how i bilo koji drugi oblik registriranih ili neregistriranih prava intelektualnog vlasništva.

11.2. Ovi Uvjeti poslovanja ne daju nikakva Prava intelektualnog vlasništva Korisniku unutar Wolt usluge, te sva prava koja nisu izričito zajamčena ovim Uvjetima poslovanja su prava koja pripadaju Woltu i njegovim podugovarateljima / izdavateljima licence.

11.3. Apple neće odgovarati za istrage, obrane, nagodbe ili razrješenje bilo kakve tvrdnje da iOS Wolt aplikacija ili Vaše korištenje iste krši bilo koje pravo intelektualnog vlasništva treće strane.

11.4. Korisnik daje Woltu svjetsko, besplatno, s pravom podlicenciranja i prenosivo pravo na korištenje, modificiranje, reprodukciju, distribuciju, prikazivanje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja koji je Korisnik pružio u vezi s Wolt uslugom. Takav sadržaj može uključivati fotografije, podatke, informacije, povratne informacije, prijedloge, tekst i druge materijale koji se učitavaju, objavljuju ili na drugi način prenose u vezi s Wolt uslugom.

12. Dodatne odredbe za korištenje Wolt usluge

12.1. Wolt usluga je dostupna samo osobama koje su navršile 18 godina i/ili su poslovno sposobne sukladno važećim propisima. Ne smijete se registrirati kao Korisnik ako ne ispunjavate ovaj uvjet.

12.2. Korisnik će poštovati sva primjenjiva pravila i propise prilikom korištenja Wolt usluge, što uključuje kupovinu alkohola i duhanskih proizvoda, lijekova te ostalih proizvoda ograničenih u odnosu na dob. U opsegu u kojem je dostava proizvoda ograničenih u odnosu na dob, poput alkoholnih pića i duhanskih proizvoda, dostupna u zemlji u kojoj se Korisnik nalazi, Korisniku se može uskratiti dostava proizvoda ograničenih u odnosu na dob ako Korisnik ne priloži valjani osobni identifikacijski dokument sa slikom Woltovom Partneru dostavljaču koji dostavlja Narudžbu, kojim će se dokazati da je Korisnik navršio dob koja je potrebna za kupovinu predmetnih proizvoda. Osim toga, Korisniku se može uskratiti dostava proizvoda ograničenih u odnosu na dob i u drugim slučajevima predviđenim zakonima i drugim propisima države u kojoj Korisnik boravi, kao primjerice uskraćivanje dostave alkoholnih proizvoda ako Korisnik pokazuje znakove alkoholiziranosti. U slučaju da dostava proizvoda ograničenih u odnosu na dob bude odbijena zbog ovdje navedenih razloga, Wolt zadržava pravo naplatiti Korisniku dvostruku vrijednost naknade za dostavu, naknadu za uslugu i eventualne dodatne naknade za usluge dostave (ako su primjenjive) koje je Korisnik platio za Narudžbu, kao naknadu za obvezu vraćanja proizvoda ograničenih u odnosu na dob Partneru.

12.3. Wolt kontinuirano razvija Wolt uslugu i zadržava pravo mijenjanja ili uklanjanja različitih dijelova Wolt usluge, uključujući sadržaje, proizvode i dostupnost Partnera u Wolt usluzi, djelomično ili u cijelosti.

12.4. Korištenjem Wolt usluge, Korisnik može naići na sadržaj ili informacije koje mogu biti netočne, nepotpune, zastarjele, dovoditi u zabludu, ilegalne, uvredljive ili štetne na bilo koji drugi način. Wolt obično ne pregledava sadržaj postavljen od strane Partnera. Wolt nije odgovoran za sadržaj i informacije trećih strana (uključujući Partnere), niti za bilo koju štetu nastalu kao posljedica korištenja i oslanjanja na iste.

12.5. Vi ili Korisnička organizacija ste odgovorni za pribavljanje i održavanje svih uređaja i opreme (kao što su telefoni) te veza potrebnih za pristup i korištenje Wolt usluge, te za nastale povezane troškove.

12.6. Korisnik neće: (i) koristiti niti pokušati koristiti tuđi Wolt korisnički račun i/ili pristupiti tuđim podacima o plaćanju na Wolt usluzi niti koristiti tuđu karticu za plaćanje prilikom korištenja Wolt usluge, bez pristanka te osobe; (ii) umnožavati, mijenjati, ili stvarati izvedenice Wolt usluge ili bilo koje povezane tehnologije; (iii) koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili na drugi način pokušati otkriti izvorni kod Wolt usluga ili bilo koje povezane tehnologije niti bilo kojeg dijela iste; (iv) uklanjati autorsko pravo, žig ili obavijesti o pravu vlasništva sadržane na Wolt usluzi; (v) uklanjati, prekrivati ili zatamnjivati bilo koje oglašavanje uključeno na Wolt usluzi; (vi) prikupljati, koristiti, umnožavati ili dijeliti informacije dobivene od Wolt usluge bez odobrenja Wolta; (vii) koristiti robotske ili druge automatizirane metode za korištenje Wolt usluge; (viii) kreirati Wolt korisnički račun koristeći lažni identitet ili identitet druge osobe; te (ix) pristupati Wolt usluzi, osim pomoću Woltovih sučelja poput Wolt aplikacije i Wolt internetske stranice.

12.7. Wolt je ovlašten, prema vlastitoj ocjeni, ukloniti ili suspendirati Korisnika iz Wolt usluge s trenutnim učinkom i/ili odbiti ili otkazati svaku Korisnikovu Narudžbu ako: (i) Korisnik zloupotrebljava Wolt uslugu ili uzrokuje bilo kakvu štetu ili gubitak u korištenju Wolt usluge, Partnerima i/ili Woltu i Woltovim zaposlenicima, (ii) Wolt ima opravdanu sumnju u prijevaru od strane Korisnika prilikom korištenja Wolt usluga, (iii) Korisnik postavi lažnu Narudžbu (na primjer neplaćanjem, neprisutnošću na mjestu dostave ili preuzimanja Narudžbe) ili na drugi način propusti postupiti u skladu sa svojim obvezama proizašlim iz ovih Uvjeta poslovanja, (iv) postoji opravdana sumnja u ispravnost i autentičnost Narudžbe, ili (v) Korisnik nastupa s prijetećim, uznemiravajućim, rasističkim, seksističkim ili bilo kojim drugim ponašanjem koje Wolt smatra neprimjerenim prema Partnerima, Woltovim zaposlenicima ili Partnerima dostavljačima. Ako Wolt otkaže Narudžbu koja je već plaćena, Wolt će proslijediti taj iznos na isti korisnički račun ili Wolt za posao račun s kojeg je izvršeno plaćanje od strane Korisnika.

12.8. Voditelj obrade prikupljenih osobnih podataka Korisnika je Wolt Enterprises Oy, osim ako nije drugačije naznačeno. Wolt Enterprises Oy će obrađivati sve osobne podatke prikupljene od strane Korisnika u skladu s Wolt izjavom o privatnosti.

12.9. Korisnik mora poštivati primjenjive uvjete ugovora trećih osoba prilikom korištenja Wolt aplikacije ili Wolt usluge.

12.10. Korisnik izjavljuje i jamči da se (i) ne nalazi na području države koja je pod embargom Vlade SAD-a ili koja je označena kao država „podržavatelj terorizma“ od strane Vlade SAD-a, te da (ii) nije navedena na bilo kojem popisu zabranjenih ili ograničenih osoba Vlade SAD-a.

13. Trajanje i raskid

13.1. Ovi Uvjeti poslovanja su na snazi kao obvezujući ugovor između Wolta i Korisnika do daljnjega, dokle god Korisnik koristi Wolt uslugu.

13.2. Korisnik može prestati koristiti Wolt uslugu u svako doba. Wolt može u svako doba trajno ili privremeno prekinuti pružanje Wolt usluge.

14. Nedostaci i prigovori

14.1. Napominjemo kako Wolt usluga može u svako doba biti prekinuta ili trajno obustavljena. Wolt usluga može biti privremeno obustavljena. Nemojte koristiti Wolt uslugu za sigurnosno kopiranje podataka. Iako se trudimo pružiti Vam našu platformu i usluge (uključujući nove i/ili privremene usluge poput beskontaktne dostave, dostave s novom tehnologijom ili dostave novih kategorija proizvoda) bez grešaka, Wolt ne obećava niti jamči ništa u vezi s pouzdanošću, funkcionalnošću, pravodobnošću, kvalitetom ili prikladnošću Wolt usluge, njezinih značajki ili bilo koje usluge koju nudi Wolt. Wolt ne obećava ni jamči ništa što nije izričito navedeno u ovim Uvjetima poslovanja.

14.2. Isključivo je Partner odgovoran za sadržaj, kvalitetu, sigurnost i pakiranje svojih proizvoda prodanih putem Wolt usluge, te ima zakonsku odgovornost za materijalne nedostatke svojih proizvoda kako je propisano mjerodavnim zakonima. Vi ste odgovorni za pregled proizvoda u svojoj Narudžbi bez nepotrebnog odgađanja nakon primitka Narudžbe. Ako postoje bilo kakvi nedostaci ili druge mane u kvaliteti proizvoda u Vašoj Narudžbi, trebali biste kontaktirati ili Woltovu korisničku podršku, koja djeluje u ime Partnera, ili samog Partnera i priložiti jasan opis nedostataka. Što se tiče robe široke potrošnje, obavijesti o nedostacima trebale bi se dostaviti u razumnom roku od otkrivanja nedostatka, ali najkasnije u roku od dva mjeseca od otkrivanja. Imajte na umu da u slučaju nedostataka u prehrambenim proizvodima ili drugim proizvodima koji se prirodno kvare ili brzo stare, važno je da obavijestite o nedostatku što je prije moguće kako biste omogućili pravilnu istragu i provjeru nedostatka. Imajte na umu da Wolt ili Partner mogu zatražiti da pošaljete sliku proizvoda u pitanju kako bismo dokumentirali i provjerili nedostatke. U slučaju nedostatka ili neusklađenosti u proizvodima Vaše Narudžbe, imate pravo na povrat sredstava sukladno mjerodavnim zakonima.

14.3. Isključivo je Partner odgovaran za eventualne nedostatke u sadržaju, pripremi ili pakiranju Narudžbe ili druge propuste u izvršenju Ugovora o kupnji. Wolt nije odgovoran za informacije koje pruža Partner na Wolt usluzi i ne daje nikakvu garanciju o dostupnosti, kvaliteti ili prikladnosti proizvoda.

14.4. Apple nema nikakvu obvezu obavljanja održavanja i usluga podrške u pogledu Wolt aplikacije. U slučaju da je održavanje i podrška obvezna prema mjerodavnom pravu, Wolt, a ne Apple, je odgovoran za obavljanje takvog održavanja ili podrške. U slučaju postojanja jamstava prema zakonu koja se ne mogu izuzeti, Wolt, a ne Apple je isključivo odgovoran za takvo jamstvo. Wolt, a ne Apple je odgovoran zaprimiti bilo kakve zahtjeve Korisnika ili treće osobe vezane za iOS Wolt aplikaciju ili Korisnikovo posjedovanje i/Ili korištenje iOS Wolt aplikacije, uključujući a ne ograničavajući se na: (i) potraživanja vezana uz odgovornosti za proizvode; (ii) bilo koju tvrdnju da iOS Wolt aplikacija ne udovoljava bilo kojem primjenjivom zakonskom ili regulatornom zahtjevu; te (iii) zahtjeve nastale u okviru zaštite potrošača, privatnosti i sličnih propisa, uključujući i u vezi s uporabom HealthKit i HomeKit okvira od strane iOS Wolt aplikacije.

15. Primjenjivo pravo i rješavanje sporova

15.1. Na ove Uvjete poslovanja se primjenjuje i bit će tumačeni u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se Korisnik nalazi.

15.2. Ako ste potrošač, napominjemo kako Vam se ne mogu umanjiti prava ostvarena obvezujućim zakonima o zaštiti potrošača u državi Vašeg prebivališta.

15.3. Sporovi nastali u vezi s ovim Uvjetima poslovanja rješavat će pred nadležnim sudovima zemlje u kojoj se Korisnik nalazi. Međutim, potrošač uvijek može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom svoga prebivališta. Ako ste Korisnik s prebivalištem na području EU, Vi i Wolt također možete koristiti ODR platformu, kojom upravlja Europska Komisija radi rješavanja sporova. Platforma se može pronaći na internet stranici ec.europa.eu/odr. Također, možete prijaviti spor komisiji za rješavanje potrošačkih sporova ili drugoj izvansudskoj instituciji u državi Vašeg prebivališta (primjerice Finskoj Komisiji za rješavanje potrošačkih sporova, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, u Finskoj ili ako ste hrvatski Korisnik uvijek možete podnijeti prigovor putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača http://prijava.mingo.hr/CD/webObrazac.do).

16. Izmjene

16.1. Ovi Uvjeti poslovanja podložni su izmjenama. U slučaju neslaganja ovih Uvjeta poslovanja s bilo kojom verzijom Uvjeta poslovanja na nekom drugom jeziku, ovi Uvjeti poslovanja bit će mjerodavni.

16.2. Wolt će objaviti izmijenjene Uvjete poslovanja na Woltovoj web stranici. Wolt će obavijestiti Korisnika o svim materijalnim promjenama putem Wolt usluge ili putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte koju je Korisnik dostavio u Wolt usluzi. Ako Korisnik ne pristaje na bilo koje izmijenjene Uvjeta poslovanja, dužan je prekinuti upotrebu Wolt usluge.

17. Prijenos prava

17.1. Wolt je ovlašten prenijeti bilo koja ili sva ovdje navedena prava i obveze u cijelosti ili djelomično, povezanom društvu, pravnom slijedniku, kupcu ili stjecatelju poslovne imovine vezane za Wolt uslugu, bez prethodnog pristanka Korisnika.

17.2. Korisnik nije ovlašten prenositi ovdje navedena prava i obveze ni u cijelosti niti djelomično.

Ažurirano 3. srpnja 2024. godine

Guidelines for Partners