Wolt Izjava o Privatnosti

Wolt Enterprises Oy i određena društva unutar Wolt grupacije („Wolt“, „mi“) obrađuju osobne podatka korisnika Woltove usluge naručivanja hrane („Wolt aplikacija“) i posjetitelja Internet stranice wolt.com („Internet stranica“).           U ovoj Izjavi o privatnosti, riječ „Wolt usluge“ zajedno se odnose na Internet stranicu i na Wolt aplikaciju. U ovoj Izjavi o privatnosti, riječ „Korisnik“ ili „Vi“ odnosi se zajednički na naše korisnike i na korisnike naše grupacije, zastupnike i ostale ovlaštene korisnike naših korisničkih organizacija, na potencijalne korisnike i korisnike Wolt usluga. Postajete korisnik usluga Wolta kada se registrirate na Wolt uslugu i kreirate korisnički račun.             Naša Izjava o privatnosti definira, na primjer, kategorije osobnih podataka koje obrađujemo, način na koji obrađujemo osobne podatke i Vaše korištenje prava kao ispitanika (pravo na prigovor, pravo na pristup).   Neke od naših usluga mogu biti predmet odvojenih pravila o privatnosti. Ako se odvojena pravila o privatnosti primjenjuju na pojedinačnu uslugu, objavit ćemo ih u vezi s predmetnom uslugom.          Ova Izjava o privatnosti može biti ažurirana s vremena na vrijeme kako bi prikazala promjene u načinu obrade podataka ili na drugi način. Možete pronaći trenutnu verziju na Internet stranicama. Nećemo unositi značajne promjene u ovu Izjavu o privatnosti ili smanjivati prava Korisnika zajamčena ovom Izjavom o privatnosti bez prethodne obavijesti o tome.    

1. KONTROLORI(I) PODATAKA 

Ova se izjava o privatnosti odnosi na obradu osobnih podataka koju provodi Wolt. U vezi s obradom osobnih podataka o korisnicima u donje navedenim zemljama, Wolt Enterprises Oy i Wolt Zagreb d.o.o. djeluju kao zajednički kontrolori. To znači da Wolt Enterprises Oy i Wolt Zagreb d.o.o. zajedno određuju svrhe i način obrade osobnih podataka. Wolt Enterprises Oy imenovan je odgovornim za obradu svih registriranih zahtjeva i pitanja vezanih uz osobne podatke Wolt Grupe u ime lokalnih zajedničkih kontrolora.

2. WOLTOVI KONTAKT PODACI

Naziv: Wolt Enterprises Oy Identifikacijski broj Društva: 2646674-9 Adresa za korespodenciju: Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki E-mail adresa: support@wolt.com wolt.com/hr Wolt je imenovao službenika za zaštitu podataka kojega možete dobiti putem gore navedenih podataka za kontakt.

3. OBRAĐENI OSOBNI PODACI I IZVORI PODATAKA       

Osobni podaci koje obrađujemo mogu se podijeliti u dvije osnovne kategorije podataka: Korisnički podaci i Analitički podaci.  Korisnički podaci

Korisnički podaci su osobni podaci prikupljeni direktno od Vas ili naše korisničke organizacije u čije ime koristite Wolt Usluge („Korisnička organizacija“), ovisno o slučaju. Možemo prikupljati Korisničke podatke od naših Korisnika i Korisničkih organizacija na različite načine, uključujući, sklapanjem ugovora o pružanju usluga s Korisničkom organizacijom ili registracijom na Wolt usluge, pretplatom na newsletter ili ispunjavanjem obrazaca. Nadalje, napominjemo kako također prikupljamo detalje svake transakcije i plaćanja koja ste obavili putem Wolt usluga.             Korisnički podaci potrebni za korištenje Wolt usluga            Navedeni osobni podaci prikupljeni i obrađeni s naše strane su nužni za valjano ispunjavanje ugovora između Vas i nas kao i za naš legitimni interes prilikom ispunjavanja ugovornih obveza prema našoj Korisničkoj organizaciji i za postupanje u skladu s našim pravnim obvezama.       Nakon sklapanja ugovora o pružanju usluge između Wolta i Korisničke organizacije, Korisnička organizacija pruža Woltu podatke o Vašem punom imenu i e-mail adresi.  Kad se registrirate na Wolt usluge i kreirate korisnički račun, morate nam dostaviti sljedeće podatke:

●      puno ime i prezime

●      telefonski broj

●      e-mail adresu

●      informacije o Vašem instrumentu plaćanja kao što su broj instrumenta plaćanja i datum isteka instrumenta plaćanja (potrebno za svrhe naručivanja prehrambenih proizvoda putem Wolt usluga - Wolt ih međutim neće pohranjivati, budući da Wolt za obradu plaćanja koristi vanjskog pružatelja platnih usluga)    

Korisnički podaci koje nam dobrovoljno pružate       Vaše korisničko ili potrošačko iskustvo može biti poboljšano pružanjem sljedećih podataka:

●      Dodatne informacije o računu:

o   fotografija

o   adresa dostave

o   podaci o lokaciji (ako pristajete na obradu podataka o lokaciji)

o   ostale informacije koje dajete ili prilikom otvaranja korisničkog računa ili kasnije prilikom uređivanja profila korisničkog računa 

●      Ostale informacije. Možemo obrađivati ostale informacije koje nam dobrovoljno pružate poput:

o   informacije koje pružate prilikom ocjene naših usluga

o   marketinško uključivanje (opt-in) i odustajanje (opt-out)

o   informacije koje pružate telefonskom, email ili chat komunikacijom s nama, uključujući i snimke Vaših razgovora s našom službom za korisnike

Uz prikupljene Korisničke podatke od Vas i Korisničke organizacije, obrađujemo i određene osobne podatke koje nam o Vama pružaju vanjski pružatelji usluga.         Ako se povežete ili prijavite na Vaš korisnički račun putem Facebooka, Facebook dijeli s nama Vaše osobne podatke poput Vaše profilne slike, popis Vaših Facebook prijatelja i Vašeg Facebook ID-a.  Analitički podaci         Iako obično ne koristimo Analitičke podatke kako bi Vas identificirali kao pojedinca, ponekad Vas možemo prepoznati putem njih, ili zasebno ili u kombinaciji ili u poveznici s Korisničkim podacima. U tim slučajevima, Analitički podaci se mogu također smatrati osobnim podacima sukladno primjenjivim zakonima i mi ćemo smatrati takve podatke osobnim podacima.         Možemo automatski prikupljati sljedeće Analitičke podatke, kad posjećujete ili kad ste u interakciji s Wolt uslugama:   

●      Informacije o uređaju. Prikupljamo sljedeće informacije o tehnološkom uređaju koji koristite prilikom korištenja Wolt usluga:

o   uređaj i identifikacijski broj uređaja, IMEI broj uređaja

o   država

o   IP adresa

o   vrsta i verzija preglednika 

o   operativni sustav

o   pružatelj Internet usluga 

o   identifikator oglašavanja na Vašem uređaju

o   identifikator posjetitelja

●      Podaci o korištenju. Prikupljamo informacije o vašem korištenju Wolt usluga poput:

o   vrijeme provedeno na Wolt uslugama 

o   interakcija s Wolt uslugama 

o   informacije o Vašim narudžbama izvršenima putem Wolt usluga

o   URL internet stranice koju ste posjetili prije i poslije posjećivanja Wolt usluga 

o   vrijeme i datum Vašeg posjeta Wolt usluga

o   rubrike Wolt usluga koje ste posjetili

o   proizvode koje ste pretraživali tijekom korištenja Wolt usluga

Kolačići          

Koristimo različite tehnologije kako bi prikupljali i pohranjivali Analitičke podatke i ostale informacije prilikom posjete Wolt usluzi od strane Korisnika, uključujući kolačiće i web pratilice.       Kolačići su mali pisani obrasci poslani i spremljeni na Vaš uređaj koji omogućuju identifikaciju posjetitelja Wolt usluga i olakšavaju korištenje Wolt usluga te stvaraju zbirku prikupljenih podataka o našim posjetiteljima. To nam pomaže poboljšati Wolt usluge i pružati bolje usluge našim Korisnicima. Kolačići neće nauditi Vašem uređaju i dokumentima. Koristimo kolačiće za prilagodbu Wolt usluga i informacija koje pružamo u skladu s pojedinačnim interesima naših Korisnika. Određeni kolačići su neophodni za korištenje i osiguravanje nesmetanog iskustva na Wolt uslugama te se koriste, npr. za pamćenje Vašeg izbora jezika ili države. Ostali kolačići prikupljaju podatke o tome kako su Wolt usluge korištene, npr. koji se sadržaj najčešće posjećuje, u svrhu poboljšanja Wolt usluga. Također možemo koristiti kolačiće kako bismo posluživali oglase na Wolt uslugama ili na odabranim platformama trećih osoba.

Korisnik može odabrati postaviti Internet preglednik tako da se odbijaju kolačići, ili tako da se šalju upozorenja o slanju kolačića. Primjera radi, sljedeće poveznice pružaju informacije o tome kako prilagoditi postavke kolačića na nekim često korištenim preglednicima: 

Safari Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox

Napominjemo kako neki dijelovi Wolt usluga neće pravilno funkcionirati ako je uporaba kolačića onemogućena.      

Web pratilica (web beacon) je tehnologija koja omogućuje identificiranje čitatelja Internet stranica i e-mailova, npr. za utvrđivanje da li je pojedini e-mail pročitan.

Internet analitičke usluge Wolt usluge koriste Google analitiku i ostale Internet analitike za usklađivanje Analitičkih podataka i izvještaja o posjetiteljevom korištenju te nam pomaže poboljšati Wolt usluge. Za pregled Google analitike posjetite Google Analytics. Moguće je isključiti Google analitiku sa sljedećim alatom preglednika: Google Analytics opt-out add-on.          Oglašavanje i prepoznavanje posjetitelja        Wolt Usluge koriste pseudonimizirane identifikatore kako bi pratili i predviđali vaše korištenje aplikacije i usluga, te preferencije prilikom korištenja. 

Wolt koristi „session-only“ tehnologiju praćenja treće strane kako bi verificirao i prijavio transakcije koje su pokrenuli naši partneri u oglašavanju. Koristimo tehnologije treće strane poput TradeDoublera i Interspacea za praćenje i prikupljanje informacija s naše web stranice, koje uključuju:

·         Vrijeme posjećivanja Wolt stranice

·         IP adresu Korisnika koji je posjetio stranicu

·         Jedinstveni identifikator Korisnika koji je posjetio Wolt stranicu

·         Informacije o uređaju Korisnika koji je posjetio Wolt stranicu

·         Identifikacijsku oznaku događaja, što znači identifikacijsku oznaku događaja za lead/prodaju o kojoj se radi

·         Jedinstvenu identifikacijsku oznaku za praćenje koja je postavljena u kolačiću i sesiji ovisno o stranici preusmjerenja

·         Korisnikovu kriptiranu e-mail adresu

Možete upravljati svojim preferencijama o kolačićima pomoću upravljačke trake za kolačiće i odustati od prikupljanja informacija i upravljati svojim preferencijama preko npr. sljedećih web-stranica: http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.eu/.       Možete isključiti ove indentifikatore tako da promijenite vaš operativni sustav na način kako slijedi:      Identifikatori oglašavanja mogu se isključiti na iOS mobilnim uređajima uključivanjem opcije Ograničenog praćenja oglasa (Settings -> Privacy -> Advertising -> Limit Ad Tracking). Za pregled i dodatne informacije o identifikatorima oglašavanja, molimo Vas da posjetite Appleovu stranicu o oglašavanju i privatnosti.      Wolt identifikatori posjetitelja mogu se isključiti na iOS i Android mobilnim uređajima promjenom postavki (za iOS: Settings -> Wolt -> Wolt settings -> Limit Tracking, za Android: Wolt application -> Profile tab -> Settings ikona u gornjem desnom kutu).

4. SVRHE I VALJANI RAZLOZI ZA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA   

Svrhe    Postoji više svrha obrade Vaših osobnih podataka od strane Wolta: Mogu se ostvarivati jedna ili više svrha istovremeno:

Kako bi se pružila Wolt Usluga i ispunila naša ugovorna obveza (pravni razlog: ispunjavanje ugovora i legitimni interes)    

Wolt obrađuje Vaše osobne podatke kako bi Vam ponudio Wolt usluge prema ugovoru između Vas i Wolta ili između Korisničke organizacije i Wolta, ili u neku drugu svrhu potrebnu za izvršenje ugovora između Vas i Wolta. Wolt može obrađivati osobne podatke i kada je to potrebno za legitimni interes bitan Woltu. 

Koristimo podatke, primjerice,  za obradu Vaših zahtjeva, za komunikaciju s Vama, za upravljanje Vašim plaćanjima i naknadama (gdje je primjenjivo) i za pružanje potrebnih podataka našim partnerima (restorani i partneri dostavljači) za dostavu Vaše narudžbe. Ako kontaktirate uslugu za korisnike, koristit ćemo podatke dobivene od Vas da bismo Vam odgovorili na pitanje ili riješili Vaš prigovor.

Vaše podatke možemo prikupljati, koristiti i dijeliti na Vašoj točnoj ili približnoj lokaciji, uključujući geografsku lokaciju Vašeg računala ili mobitela u stvarnom vremenu kako bismo Vam prikazali destinaciju Narudžbe i točne podatke o statusu Vaše Narudžbe, kao i prikazali restorane u Vašoj blizini. Podaci o Vašoj lokaciji koje omogućuju da Vas osobno identificiramo se ne prikupljaju i ne koriste bez Vašeg pristanka. Dozvola za korištenje Vaše lokacije se zahtijeva u Wolt uslugama. Opcija praćenja može se isključiti na sljedeći način: Profil -> Postavke -> Dodatne postavke -> Lokacija i push-postavke -> Lokacija     

Za naše pravne obveze (pravna osnova: usklađenost sa zakonskom obvezom)          Wolt obrađuje podatke kako bismo omogućili upravljanje i ispunjavanje naših zakonskih obveza. To uključuje podatke obrađene u svrhu usklađivanja s našim knjigovodstvenim obvezama i dostavljanje informacija nadležnim tijelima, primjerice poreznim tijelima.   Za rješavanje tužbi i pravnih postupaka (pravna osnova: legitimni interes)  Wolt može obrađivati podatke u svrhu rješavanja tužbi, naplate dugova i pravnih postupaka. Također, možemo obrađivati podatke kako bi zaštitili našu uslugu od prijevare i zlouporabe te za zaštitu podataka, sustava i mreže.     Za komunikaciju s korisnicima i marketing (pravna osnova: legitimni interes)             

Wolt obrađuje Vaše osobne podatke kako bi Vas kontaktirao u vezi Wolt usluga i kako bi Vas obavijestio o promjenama u vezi istih. Vaši osobni podaci se također koriste u svrhu oglašavanja Wolt usluga prema Vama. Opravdani interes kao temelj za obradu jest, primjerice, kada personaliziramo naše ponude i pružamo Vam usluge koje su Vama relevantnije i kada analiziramo informacije o Vašim interesima i povratnim informacijama kako bismo razvili naše usluge.     

Za poboljšanje kvalitete i analizu trendova (pravna osnova: legitimni interes)   Također, možemo obrađivati podatke u Vašem korištenju Wolt usluga kako bi poboljšali kvalitetu Wolt usluga npr. analizom trendova u korištenju Wolt usluga. Kako bi osigurali da je naša usluga u skladu s Vašim potrebama, osobni podaci mogu se koristiti za stvari poput istraživanja potrošačkog zadovoljstva. Kada je moguće, to ćemo raditi koristeći samo sabrane podatke, bez mogućnosti identificiranje pojedinca.             Pravni temelji za postupanje   Wolt obrađuje Vaše osobne podatke kako bi ispunili ugovorne obveze prema Vama ili Korisničkoj organizaciji i kako bi se uskladili sa zakonskim obvezama. Nadalje, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi ispunili naš legitimni interes za vođenjem, održavanjem i razvijanjem našeg poslovanja i za stvaranje i održavanje odnosa s potrošačima. Prilikom odlučivanja o korištenju Vaših podataka na temelju našeg legitimnog interesa, važemo između našeg vlastitog interesa i Vašeg prava na privatnost i npr. omogućujemo Vam jednostavno korištenje izdvajanja iz naših marketinških komunikacija i korištenje pseudonima ili podataka pomoću kojih Vas se ne može identificirati, kad je to moguće.    U nekim dijelovima Wolt usluge, od Vas se može tražiti da date privolu za obradu osobnih podataka. U tom slučaju, Vaši podaci se neće obrađivati prije davanja privole, a Vašu privolu možete povući u svako doba.             5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U DRŽAVE IZVAN EUROPE            Wolt pohranjuje Vaše osobne podatke prvenstveno unutar Europskog gospodarskog prostora. Međutim, imamo pružatelje usluga i poslovanje na više zemljopisnih lokacija. Prema tome, mi i naši pružatelji usluga možemo prenositi Vaše osobne podatke, ili dopustiti pristup njima, u nadležnostima izvan Europskog gospodarskog prostora ili u nadležnosti prema prebivalištu korisnika. Poduzet ćemo korake kako bi osigurali da osobni podaci Korisnika ostvare prikladnu razinu zaštite u jurisdikcijama u kojima se obrađuju. Pružamo prikladnu zaštitu za prijenos osobnih podataka u države izvan Europskog gospodarskog prostora kroz niz ugovora s našim pružateljima usluga utemeljenima na Standardnim ugovornim klauzulama ili putem drugih prikladnih mjera zaštite.

Više informacija glede prijenosa osobnih podataka možete dobiti tako da nas kontaktirate na gore navedene adrese.

     

6. PRIMATELJI

Mi dijelimo Vaše osobne podatke samo unutar Wolt organizacije ako i koliko je to razumno potrebno u svrhu ove Izjave o privatnosti.

Ne dijelimo Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan Wolt organizacije, osim u sljedećim primjenjivim situacijama: Za svrhe određene ovom Izjavom o privatnosti i prema ovlaštenim pružateljima usluga

U opsegu u kojemu je trećim stranama (primjerice restoranima koji pripremaju Vašu narudžbu i našim partnerima dostavljačima koji Vam dostavljaju narudžbu, ili drugim trećim stranama) potreban pristup Vašim osobnim podacima kako bi mi ili takve treće strane ispunili Wolt uslugu, tim trećim stranama pružamo Vaše osobne podatke. Nadalje, možemo prenositi Vaše osobne podatke povezanim društvima ili ovlaštenim pružateljima usluge i partnerima koji za nas izvršavaju usluge ili u suradnji s nama (uključujući pohranu podataka, računovodstvene usluge, prodaju i marketing) kako bi obrađivali podatke, kao i pružateljima usluga plaćanja kako bi obrađivali Vaša plaćanja prema nama. Kad treća strana obrađuje podatke u ime Wolta, Wolt je poduzeo prikladne ugovorne i organizacijske mjere kako bi osigurao da se Vaši podaci obrađuju isključivo u svrhe naznačene u ovoj Izjavi o privatnosti i u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima te podložno našim uputama i prikladnim obvezama o povjerljivosti i sigurnosnim mjerama. Imajte na umu da ako prenosite osobne podatke izravno trećoj strani, na primjer, putem poveznice u Wolt usluzi, obrada se uobičajeno vrši prema njihovim pravilima i standardima.

S partnerima za izvršavanje Wolt usluga

U opsegu u kojem je trećim stranama, kao što su Partneri koji pripremaju i/ili dostavljaju Vašu narudžbu, naši partneri dostavljači koji dostavljaju Vašu narudžbu i Korisnička Organizacija koja može platiti Vašu narudžbu, potreban pristup Vašim osobnim podacima kako bi mi izvršavali Wolt usluge, pružamo takvim trećim stranama Vaše osobne podatke.

Pružamo Partneru, i kad je to potrebno, njegovom društvu majci ili davatelju franšize, osobne podatke koji uključuju Vaše ime i podatke koji se odnose na kupovinu, što uključuje detalje o mjestu preuzimanja, broju narudžbe, vremenu narudžbe i dostave, načinu dostave, naručenim proizvodima, komentarima i povratnim informacijama koje ste ostavili u vezi narudžbe. Takvi se podaci dijele kako bi se Partneru omogućilo pripremanje narudžbe, što uključuje, kad je to primjenjivo, preuzimanje proizvoda u dućanu, osiguravanje kvalitete Partnerovih usluga i odabir proizvoda koji su dostupni na Woltu, kao i Partnerovo pridržavanje njegovih pravnih obveza. Kad Partner obrađuje takve pojedinosti u svrhe ispunjenja vlastitih prava i obveza, kao što su njegove pravne obveze prema Vama, Partner je neovisan voditelj obrade Osobnih podataka i kao takav odgovoran za zakonitost postupaka njihove obrade.

Možda ćete imati mogućnost dodati pojedinosti bonus kartice ili programa vjernosti određenog Partnera na Wolt uslugu u svrhu povezivanja svih narudžbi kod Partnera s relevantnim programom vjernosti, u skladu s uvjetima definiranim od strane Partnera. Wolt će podijeliti takve pojedinosti s Partnerom, a Partner je neovisan voditelj obrade tih podataka te je sukladno s tim odgovoran za osiguranje zakonitosti obrade.

Također možemo podijeliti Vaš telefonski broj s partnerom koji priprema Vašu narudžbu ako je to potrebno npr. za pitanje prihvaćate li zamjenski proizvod u narudžbi ili da Vas obavijestimo da neki artikl nedostaje u Vašoj narudžbi ili za pojašnjenja posebnih zahtjeva. Za pravne svrhe i pravne postupke

Možemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan Wolta ako u dobroj namjeri smatramo da je pristup i korištenje osobnih podataka razumno potrebno za: (i) provođenje primjenjivog zakona, propisa, i/ili sudskog naloga, (ii) otkrivanje, sprječavanje ili drugačije otklanjanje prijevare, zločina, sigurnosnih ili tehničkih poteškoća (iii) zaštitu interesa, vlasništva ili sigurnosti Wolta, Korisnika ili javnosti, dok god je to u skladu sa zakonom. Kad je moguće, obavijestit ćemo Vas o takvim postupanjima. Za druge legitimne svrhe

Ako je Wolt uključen u spajanje, kupovinu ili prodaju imovine, možemo prenijeti Vaše osobne podatke uključenoj trećoj strani. Međutim, nastavit ćemo osiguravati povjerljivost svih osobnih podataka. Obavijestit ćemo sve odgovarajuće Korisnike, u slučaju prenošenja osobnih podataka ili ako podaci podlegnu drugoj izjavi o privatnosti.

S Vašom izričitom privolom     

Možemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan Wolta kad imamo Vašu izričitu privolu da to učinimo. Imate pravo povući privolu u svako doba potpuno besplatno na način da nas kontaktirate.

7. VRIJEME POHRANE

Wolt ne pohranjuje Vaše osobne podatke duže nego što zakon dopušta i nego što je potrebno za svrhe pružanja Wolt usluga ili odgovarajućeg dijela istih. Vrijeme pohrane ovisi o vrsti podatka i o svrsi obrade. Maksimalan period može se zbog toga razlikovati s obzirom na način korištenja. Wolt poduzima razumne korake kako bi održavao osobne podatke točnima i izbrisao netočne ili nepotrebne osobne podatke. 

Većina osobnih podataka vezanih uz Korisnikov korisnički račun na Wolt uslugama bit će izbrisana nakon proteka 90 dana od kad je Korisnik izbrisao korisnički račun na Wolt uslugama. Slijedom toga, dio osobnih podataka u vezi s Korisnikovim korisničkim računom na Wolt uslugama može biti pohranjen samo toliko dugo koliko je obrada potrebna prema zakonu ili koliko je razumno potrebna za naše zakonske obveze i legitimne interese poput obrade odštetnih zahtjeva, knjigovodstvenih usluga, unutarnjeg izvještavanja i postupka mirenja. Svi osobni podaci u vezi s Korisnikovim korisničkim računom na Wolt uslugama bit će izbrisani u roku od 10 godina nakon što Korisnik izbriše korisnički račun s Wolt usluga, s iznimkom od osobnih podataka potrebnih u određenim rijetkim situacijama kao što su pravni postupci. Pohranjivat ćemo Analitičke podatke Korisnika koji nemaju korisnički račun na Wolt uslugama na razdoblje od 90 dana.     

8. VAŠA PRAVA

Pravo pristupa

Imate pravo na pristup i na informiranost o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Pružamo Vam mogućnost da imate uvid u  određene podatke putem Vašeg korisničkog računa na Wolt uslugama ili da zahtijevate kopije Vaših osobnih podataka koristeći dolje navedene podatke za kontakt.     

Pravo opoziva privole     

U slučaju ako se obrada temelji na privoli danoj od strane Korisnika, Korisnik može opozvati privolu u svako doba. Opoziv privole može dovesti do smanjene mogućnosti korištenja Wolt usluga. Opoziv privole ne utječe na pravnu valjanost obrade utemeljene na privoli prije njenog opoziva. Pravo ispravka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje smo pohranili a koje se tiču Vas, na način da nas kontaktirate. Možete ispraviti ili ažurirati neke Vaše osobne podatke putem Vašeg korisničkog računa u Wolt uslugama.

Pravo na brisanje     

Također, možete nas zatražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke iz našeg sustava, primjerice, kada podaci Više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni. Postupit ćemo u skladu s takvim zahtjevom, osim ako imamo valjani razlog da te podatke ne izbrišemo. Molimo Vas da uzmete u obzir da, u slučaju da želite izbrisati takve podatke, nećemo Vam biti u mogućnosti pružiti Wolt usluge ili određene značajke tih usluga.

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određenu upotrebu Vaših osobnih podataka ako su ti podaci obrađeni za drugu svrhu od one potrebne za izvršavanje Wolt usluga, ili kako bi se uskladili sa zakonskim obvezama. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati Vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga ili tržišnog profiliranja, a koji se temelji na opravdanim razlozima. Ako biste se protivili daljnjoj obradi Vaših osobnih podataka, to može rezultirati smanjenjem mogućnosti upotrebe Wolt usluga.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s Vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu Vaših podataka. Kada je obrada ograničena, Vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni. To međutim može uzrokovati smanjenu mogućnost upotrebe Wolt usluga.

Pravo na prijenos podataka

Kada se obrada vrši automatskim načinima obrade na temelju ugovora ili pristanka, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i redovno korištenom obliku i neovisno prenositi takve podatke trećim stranama.

Kako koristiti vlastita prava

Gore navedena prava mogu se koristiti slanjem pisma ili elektroničke pošte na gore navedene adrese, a koji sadrže sljedeće informacije: puno ime i prezime, adresa, e-mail adresu i broj telefona. Možemo zahtijevati i dostavu dodatnih informacija ako je potrebno za potvrdu identiteta Korisnika. Možemo odbiti zahtjeve koji se bezrazložno ponavljaju, koji su pretjerani ili općenito neutemeljeni.

9. IZRAVNO OGLAŠAVANJE

Možemo Vam slati informacije, novosti i ponude o Wolt uslugama koje se temelje na odnosu s korisnikom usluge između Vas i Wolta. U ostalim slučajevima, nećemo se prema Vama izravno oglašavati bez Vašeg izričitog pristanka. Korisnik ima pravo zabraniti korištenje osobnih podataka u svrhu izravnog oglašavanja, istraživanja tržišta i tržišnog profiliranja za svrhe izravnog oglašavanja, na način da nas kontaktira na gore naznačene adrese ili korištenjem funkcije Wolt usluga (Profil -> Postavke -> Isključi push marketing) ili mogućnosti ukidanja pretplate ponuđene u vezi s bilo kojim porukama izravnog oglašavanja.

10. PODNOŠENJE PRIGOVORA     

U slučaju da Korisnik smatra da naša obrada osobnih podataka nije usklađena s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, prigovor se može podnijeti lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka. U Finskoj, lokalno nadzorno tijelo je pučki pravobranitelj za zaštitu podataka (tietosuoja.fi). Alternativno, Korisnik može podnijeti prigovor lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka u državi prema prebivalištu Korisnika.

11. ZAŠTITA PODATAKA

Koristimo administrativne, organizacijske, tehničke i fizičke mjere zaštite kako bismo zaštitili osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo. Na primjer, neke od mjera uključuju, kad je to prikladno, kriptografsku zaštitu, korištenje pseudonima, zaštitne zidove, sigurnosna sredstva i pristup odgovarajućim sustavima. Naša kontrola sigurnosti je stvorena da održava prikladnu razinu povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti, otpornosti podataka te mogućnosti ponovne uspostave podataka. Redovno ispitujemo Wolt usluge, sustave i ostale sadržaje na sigurnosne propuste.     

Ako unatoč sigurnosnim mjerama dođe do kršenja sigurnosti koje izvjesno može imati negativne posljedice na privatnost Korisnika, izvijestit ćemo Korisnike te ostale pogođene strane o kršenju što je prije moguće, kao i odgovarajuće institucije ako je potrebno sukladno primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Smjernice za Wolt Partnere