Uvjeti poslovanja za korisnike

Korištenjem Wolt usluge, Vi (Korisnik) prihvaćate ove Uvjete poslovanja za korisnike („Uvjeti poslovanja“). Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeće Uvjete poslovanja prije korištenja Wolt usluge. Ako ne pristajete na Uvjete poslovanja, molimo Vas da ne koristite Wolt uslugu. Ovi Uvjeti poslovanja primjenjuju se na svako korištenje Wolt usluge, te na niže navedene Ugovore o kupoprodaji. Detaljniji opis Wolt usluge i informacije o sistemskim zahtjevima dostupni su na internet stranici wolt.com. Ako imate Wolt na Poslovnom računu, ovi Uvjeti poslovanja se primjenjuju na korisničku organizaciju koja vam je odobrila mogućnost Wolt na poslu (Wolt at Work) („Korisnička organizacija“) s obzirom na Narudžbe izvršene putem mogućnosti Wolt na poslu. U slučaju bilo kakvih nepodudarnosti između ovih Uvjeta poslovanja i Wolt Korporativnih uvjeta poslovanja, primjenjivi će biti Wolt Korporativni uvjeti poslovanja.  Uvjeti poslovanja sklopljeni su isključivo između nas i Korisnika, ali ne i s Apple Inc., te tako Apple Inc. nije odgovoran za Wolt aplikaciju niti za sadržaj iste. Pristajete da su Apple Inc. i podružnice Apple Inc.-a („Apple“) treće osobe – korisnici Uvjeta poslovanja, i da nakon Vašeg prihvata Uvjeta poslovanja, Apple ima pravo (i smatrat će se da je isti prihvatio to pravo) primjenjivati Uvjete poslovanja kao treća osoba protiv Vas.        

1. Definicije    

Partner“ znači restoran ili drugi partner koji je sklopio partnerski ugovor s Woltom, te nudi svoje proizvode i usluge dostave, ako je primjenjivo, putem Wolt usluge.      „Ugovor o kupoprodaji“ znači ugovor o kupoprodaji Partnerovih proizvoda i moguće usluge dostave određene Narudžbom. S obzirom na Narudžbu određenu putem mogućnosti Wolt na poslu, Ugovorom o kupoprodaji nastaje obvezujući ugovor između Partnera i Korisničke organizacije. S obzirom na Narudžbu sačinjenu putem bilo koje druge metode plaćanja Korisnika, Ugovorom o kupoprodaji nastaje obvezujući ugovor između Partnera i Korisnika.    „Wolt“ znači:  „Wolt aplikacija“ označava digitalnu aplikaciju pod imenom Wolt, omogućenu od strane Wolta za fizičke i pravne osobe, a koja služi za naručivanje proizvoda od Wolt Partnera.  „Wolt na poslu račun“ označava korisnički račun na Wolt aplikaciji na koji je dodana mogućnost Wolt na poslu.     „Wolt na poslu označava metodu plaćanja i mogućnost Wolt aplikacije putem koje ovlašteni korisnici Korisničke organizacije mogu vršiti Narudžbe za račun Korisničke organizacije.       „Wolt usluga“ označava i Wolt aplikaciju i Wolt internetsku stranicu wolt.com kao i druge dodatne lokacije kako su navedene na wolt.com.   „Korisnik“ ili „Vi“ označava fizičku osobu koja koristi Wolt usluge. “Maloprodajni proizvod”  označava namirnice, potrošnu robu, kućne potrepštine i ostalu potrošačku robu koju omogućuje Partner na Wolt usluzi

2. Identitet Wolta      

●      Wolt Zagreb d.o.o, Kuzminečka ul. 10A, 3. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska., registracijski broj 25531986377, PDV identifikacijski broj HR25531986377.      ●      Poslovni naziv: „Wolt”, ●      Email adresa: support@wolt.com.

 Podaci o identitetu te o proizvodima i uslugama Partnera bit će omogućeni putem Wolt aplikacije i Wolt internet stranice.           

3. Opis Wolt usluge   

3.1. Wolt omogućuje platformu na kojoj Korisnik može kupovati prehrambene proizvode, Proizvode iz maloprodaje i prodavati usluge dostave korisnicima u odnosu na prehrambene proizvode kupljene od određenih Partnera. Kada kupite proizvode od Partnera, Wolt omogućuje izvršenje kupovine preko Wolt usluge. Wolt naplaćuje Korisnicima cijenu za dostavu i cijenu za uslugu za usluge dostave. 

3.2. Partneri pružaju informacije o svojim proizvodima i uslugama putem Wolt usluge, uključujući informacije o jelovnicima i cijenama proizvoda. Informacije o cijeni dostave i cijeni usluge koje se primjenjuju u određeno vrijeme pružene su na Wolt usluzi. Ako imate alergije ili ostala ograničenja u prehrani, molimo Vas da kontaktirate odgovarajućeg Partnera. Partner će pružiti detalje o hrani na zahtjev. Prodaja i kupnja Partnerovih proizvoda i usluga može biti predmetom dodatnih Partnerovih uvjeta poslovanja, kako su navedeni u Wolt usluzi. Cijena Maloprodajnih proizvoda određuje se na temelju cijene na dan slanja Narudžbe. Imajte u vidu kako može doći do manjih promjena između naznačene cijene i konačne cijene Narudžbe, a u odnosu na već zapakirane proizvode u slučaju da težine pojedinačnih paketa variraju.

Partner je dužan pružiti informacije o alergenima, kao i ostale bitne informacije o Maloprodajnim proizvodima putem Wolt usluge. Partner je odgovoran za pružanje svih informacija o Maloprodajnim proizvodima sukladno primjenjivim zakonima i propisima, što uključuje i Uredbu EU 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, kao i hrvatski Zakon o informiranju potrošača o hrani. Kada je primjenjivo, Partner je dužan osigurati da su prodajna cijena i jedinična cijena navedeni u skladu s Direktivom o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima, kao i sukladno odgoarajućim hrvatskim propisima kojima se uređuje zaštita potrošača.

Partner po vlastitoj odluci određuje izbor i cijene Maloprodajnih proizvoda koji su dostupni putem Wolt usluge. Partner isto tako može uvesti određena ograničenja u vezi Vaše Narudžbe, kao što su ograničenja u vezi količine ili veličine Narudžbe. Partner Vas je dužan obavijestiti o bilo kakvom ograničenju koje se odnosi na dostupnost bilo kojeg Proizvoda iz maloprodaje. U slučaju da je određeni proizvod privremeno nedostupan, Korisnik prihvaća da će Partner ispuniti Narudžbu bez uključivanja nedostajećeg proizvoda u Narudžbu. Proizvodi koji nisu dostupni u vrijeme slanja Vaše Narudžbe neće Vam biti naplaćeni.

Prilikom odabira Partnerovih proizvoda i usluga koje Korisnik želi kupiti od Partnera, Korisnik vrši obvezujuću narudžbu za kupnju Partnerovih proizvoda i usluga prema odredbama i uvjetima naznačenima Korisniku u Wolt usluzi, prije slanja narudžbe („Narudžba“). Nakon što je primio Narudžbu, Wolt će proslijediti detalje Narudžbe Partneru. U trenutku kad je Narudžba prihvaćena od strane Partnera, i kad je Wolt dao Korisniku potvrdu narudžbe u ime Partnera, Korisnik i Partner sklapaju ugovor o kupoprodaji.  Partner će izdati Korisniku račun. U trenutku kada Partner prihvati Narudžbu i kada je Wolt dao potvrdu Narudžbe Korisniku, kao dodatak sklapanju ugovora o kupoprodaji s Partnerom za kupnju Partnerovih proizvoda, Korisnik ili Korisnička organizacija i Wolt sklapaju pravno obvezujući ugovor o kupoprodaji bilo koje usluge dostave naručene od strane Korisnika putem Wolt usluge.                        

3.3. Partner kojega je odabrao Korisnik će pripremiti za Korisnika proizvode utvrđene u Narudžbi. Wolt nije odgovoran niti se obvezuje prema Korisniku za valjano izvršenje ugovora o kupoprodaji od strane Partnera za proizvode ili usluge dostave. Wolt je odgovoran za izvršenje usluga dostave iz Narudžbe koju je Korisnik naručio od Wolta kako je određeno ovim Uvjetima poslovanja, osim ako uslugu dostave pruža Partner, u kojem slučaju je Partner odgovoran za izvršenje usluga dostave.  

3.4. Nakon što je Korisnik postavio Narudžbu, Korisnik je ne može otkazati. Jednom kad se  Narudžbi napravi, Korisnik je ne može povući ili otkazati. Prije postavljanja Narudžbe proizvoda ili usluge, pažljivo pregledajte svoj odabir.      

3.5. Bez obzira na gornji članak 3.4., kao potrošač imate zakonsko pravo otkazati Narudžbu Maloprodajnih proizvoda unutar 14 dana, koji počinju teći danom dostave takvih proizvoda. Imate pravo otkazati navedenu Narudžbu tako da kontaktirate Wolt ili Partnera unutar gore navedenog otkaznog roka te da vratite proizvod na Partnerovo prodajno mjesto s kojeg se izvršili Narudžbu. Molimo Vas da prilikom povrata proizvoda pokažete račun koji ste zaprimili od Wolta ili Partnera. U slučaju da kontaktirate Wolt u vezi povrata proizvoda ili zahtjeva za povratom novca zbog nedostatka, oštećenja ili drugih nedostataka proizvoda, Wolt Vas može tražiti da pošaljete fotografiju proizvoda kako bi dokumentirali i verificirali nedostatke. Imajte u vidu kako Partneri mogu imati odvojene uvjete ili garancije, koji se primjenjuju uz ove uvjete. Partneri pružaju informacije o takvim uvjetima odvojeno Korisnicima na Wolt usluzi.

Wolt je usklađen s ograničenjima zakonskih prava potrošača u vezi otkaza kako su određena primjenjivim propisima. Prava potrošača u vezi otkaza i povrata proizvoda mogu biti isključena u odnosu na određene proizvode, uključujući i sljedeće:

·      Hrana i proizvodi koji se po prirodi ne mogu ponovno prodati ili koji se brzo kvare ili im ističe rok uporabe

·      Proizvodi koji se po svojoj prirodi ne mogu odvojiti od drugih proizvoda poslije primitka

·      Igrice, filmovi, software ili drugi zapečaćeni proizvodi ne mogu biti otkazani nakon što je pečat ili drugo pakiranje otvoreno

·      Higijenski i drugi proizvodi osobne prirode poslije otvaranja

·      Proizvodi koji su proizvedeni ili ručno izrađeni u skladu sa specifikacijama i uputama Korisnika

Navedeno znači da primjerice ne možete vratiti hranu tako da se pozovete na svoje zakonsko pravo na otkaz ugovora nakon što je kupnja izvršena. Nemate pravo povući, otkazati ili izmijeniti Narudžbu takvih Maloprodajnih proizvoda nakon što ste je poslali. Molimo Vas da pažljivo pregledate Vaš izbor prije slanja Narudžbe.

3.6. Maloprodajni proizvodi moraju biti vraćeni bez odgađanja nakon što je Narudžba otkazana a najkasnije u roku od 14 dana od dana otkaza. Vraćeni proizvod mora biti u neiskorištenom stanju u kojem ga je mogući ponovno prodati. Proizvod mora biti adekvatno zaštićen i zapakiran u svoje originalno pakiranje ili na drugi sličan način. Nećete imati pravo na povrat plaćanja u punom iznosu ako su vraćeni proizvodi izmijenjeni ili umanjeni na bilo koji način.

3.7. Vraćanje Maloprodajnih proizvoda na koje se odnosi otkazivanje mora se izvršiti na prodajnom mjestu Partnera s kojeg je izvršena Narudžba putem Wolt usluge. Molimo Vas da kontaktirate službu za korisnike na prodajnom mjestu kako biste vratili proizvode. Možete provjeriti prodajno mjesto na računu kojeg Vam je dostavio Wolt ili Partner. Vi ste dužni snositi troškove koji su nastali povratom Maloprodajnog proizvoda. Uplata koju je Korisnik izvršio bit će vraćena Korisniku unutar 14 dana od zaprimanja obavijesti o otkazu, pod uvjetom da je Partner zaprimio vraćeni proizvod ili potvrdu o povratu. Wolt će izvršiti povrat cijene vraćenog proizvoda putem istog sredstva plaćanja koje ste vi koristili te na isti bankovni račun s kojeg ste izvršili Narudžbu. U slučaju dostavljene Narudžbe, cijena dostave i cijena usluge bit će vraćeni.

4. Korisnički računi

4.1. Imate ograničeno, neisključivo, opozivo, neprenosivo pravo pristupa i korištenja Wolt usluge i sadržaja dostupnih na Wolt usluzi,u obliku u kojem Vam ih nudimo u određeno vrijeme, isključivo za ovdje navedene svrhe. Dozvola izdana Korisnicima za iOS Wolt aplikaciju preuzetu s Appleove trgovine aplikacijama ograničena je na dozvolu korištenja Wolt aplikacije na Apple-brendiranim proizvodima koje Korisnik posjeduje ili koristi u skladu s Pravilima korištenja navedenima u Uvjetima poslovanja Apple trgovine aplikacijama i u ovim Uvjetima poslovanja. Sva prava koja ovdje izričito nisu dana, zadržavaju Wolt i Woltovi izdavatelji licenci. 4.2. Kako bi koristio Wolt uslugu, Korisnik mora otvoriti korisnički račun slijedeći registracijske upute u Wolt usluzi. Registracija korisničkog računa zahtijeva da kreirate korisničko ime i lozinku i podnesete Woltu određene osobne podatke kao što su Vaše ime, adresa, e-mail, broj telefona i minimalno jedan valjani način plaćanja. Obvezujete se održavati podatke na korisničkom računu točnima, potpunima i ažurnima. Za dodatne podatke o tome kako Wolt obrađuje Vaše podatke molimo Vas pogledajte Wolt Izjavu o privatnosti. Korisnički podaci u Wolt usluzi su privatni (osim ako nije drugačije ugovoreno između Wolta i Korisničke organizacije). Korisnik je dužan osigurati da se svi podaci o korisničkom računu i istovrijedne informacije potrebne za pristup korisničkom računu Korisnika ili Korisničke organizacije, čuvaju u tajnosti i koriste na siguran način, na koji se onemogućuje pristup trećim osobama. Korisnik može imati samo jedan korisnički račun. Ako želite izbrisati svoj korisnički račun, molimo da nas kontaktirate koristeći dolje navedene kontaktne podatke. 4.3. Ako se posumnja da je bilo koja neovlaštena osoba doznala podatke korisničkog računa Korisnika ili dobila pristup korisničkom računu Korisnika, Korisnik je dužan odmah o tome obavijestiti Wolt. Korisnik će biti odgovoran za svako korištenje Wolt usluge i za svaku aktivnost pod korisničkim računom Korisnika. 4.4. Kako bi koristili Wolt uslugu, dužni ste dati valjane podatke o kreditnoj kartici ili drugoj metodi plaćanja Woltu. Wolt ne pohranjuje informacije o Vašoj metodi plaćanja, budući da podatke pohranjuje treća strana pružatelj usluge plaćanja koju koristi Wolt. Pristajete platiti sve kupnje nastale Vašom uporabom Wolt usluge,osim kupnji izvršenih putem mogućnosti Wolt na poslu koje idu na trošak Korisničke organizacije. Podaci o kreditnoj kartici ili drugoj metodi plaćanja koje ste unijeli u vaš korisnički račun, moraju biti redovno ažurirani.

5. Plaćanja

5.1. Korisnik, ili Korisnička organizacija u slučaju Wolt na poslu računa, dužni su platiti kupoprodajnu cijenu određenu u Narudžbi, koristeći odgovarajuću funkciju plaćanja Wolt usluge. Wolt prikuplja sva plaćanja izvršena od strane Korisnika ili Korisničke organizacije u ime Partnera. Ako je Narudžba izvršena korištenjem opcije Wolt na poslu, Korisnik potvrđuje plaćanje u ime Korisničke organizacije putem opcije Wolt na poslu. Obveza Korisnika ili Korisničke organizacije na plaćanje nastaje postavljanjem Narudžbe putem Wolt usluge. 5.2. Korisnik može izvršiti plaćanje koristeći samo online metode plaćanja koje pruža Wolt usluga. Kada Korisnik ili Korisnička organizacija u slučaju računa Wolt na poslu plate kupoprodajnu cijenu Woltu, Korisnik ili Korisnička organizacija ispunili su svoju obvezu plaćanja prema Partneru. 5.3. Naplata će biti automatski izvršena s Korisnikove kreditne kartice, ili naplaćena putem Wolt na poslu opcije Korisničke organizacije nakon dostave Narudžbe. Wolt je ovlašten napraviti autorizaciju u ime Partnera na kreditnoj kartici Korisnika ili na Wolt na poslu opciji Korisničke organizacije, jednom kad je Narudžba postavljena putem Wolt usluge. Wolt koristi vanjskog pružatelja usluga plaćanja za obradu uplata. 

5.4. Plaćanje u gotovini postoji kao dodatna mogućnost plaćanja u Hrvatskoj. Povrat u slučaju narudžbe u gotovini: povrat u slučaju narudžbe u gotovini bit će izvršen u Wolt kreditima ili na drugi odgovarajući način. Nepojavljivanje korisnika u slučaju narudžbe s gotovinom: u slučaju da korisnik koji je izvršio narudžbu u gotovini nije prisutan na mjestu dostave u dogovoreno vrijeme ili 5 minuta poslije dogovorenog vremena, Wolt korisnička podrška će kontaktirati korisnika i dogovoriti odgovarajući način plaćanja. U slučaju da Wolt korisnička podrška ne može stupiti u kontakt s korisnikom u roku od 24 sata od nepojavljivanja korisnika, Wolt će poduzeti potrebne mjere što može uključivati onemogućavanje korisniku da koristi mogućnost plaćanja u gotovini, kao i onemogućavanje korisničkog računa za daljnje narudžbe.

5.5. Dodavanjem proizvoda koji se prodaju po težini u Vašu Narudžbu, Wolt neće znati njihovu točnu težinu sve dok Partner ne izvaže proizvode. Za takve proizvode koji se prodaju po težini, svaka cijena proizvoda koja se prikazuje u Wolt usluzi je samo procjena koju daje Partner. Konačna cijena proizvoda koji se prodaju po težini u Vašoj Narudžbi bit će utvrđena i naplaćena na temelju stvarne težine proizvoda koji zaprimite. Kako bismo pokrili moguće cjenovne prilagodbe uzrokovane variranjem težine, Wolt će izvršiti privremenu autorizaciju na Vašoj kartici, odnosno, u slučaju da ste odabrali Cibus kao metodu plaćanja, Wolt će napraviti privremenu naplatu. Privremeno zadržano ovlaštenje ili naplata iznosit će najviše 20% vrijednosti proizvoda koji su uključeni u Vašu Narudžbu, a koji se prodaju po težini. U slučaju da je težina proizvoda u Vašoj Narudžbi manja od težine koja je naznačena u potvrdi Narudžbe, Wolt će Vam izdati povrat novca za razliku u cijeni. U slučaju da je težina proizvoda veća nego što je naznačeno u potvrdi Narudžbe, Wolt će naplatiti razliku u cijeni iz privremene autorizacije ili privremen naplate koja je učinjena za proizvode koji se prodaju po težini. Sav ostatak privremeno zadržanog ovlaštenja ili naplate koji nije bio potreban za pokriće u prilagodbi cijene bit će vraćen na Vašu karticu. Molimo Vas da imate na umu da će za plaćanje putem sustava Cibus svaki povrat sredstava biti učinjen u Wolt kreditima.

6. Wolt nagrade i bodovi      

6.1. Korisnici Wolt usluge mogu ostvariti Wolt nagrade i bodove npr. pozivanjem novih korisnika da se prijave na Wolt uslugu. Korisnik može koristiti Wolt nagrade i bodove kako bi dobio popust na kupovinu u Wolt usluzi.     6.2. Wolt može jednostrano odrediti uvjete primjenjive za dobivanje, korištenje i valjanost Wolt nagrada i bodova.          6.3. Upisane bonus nagrade ili bodovi mogu se koristiti samo jednom.         6.4. Wolt nagrade i bodovi ne mogu se mijenjati za gotovinu.           6.5. Wolt nagrade i bodovi će se poništiti ako Wolt otkrije bilo kakvu zlouporabu Wolt nagrada i bodova ili posumnja ili otkrije da su Wolt nagrade i bodovi dodijeljeni temeljem pogrešnih razloga. U tim slučajevima, Wolt će od Korisnika naplatiti iznos koji je plaćen takvim neispravnim korištenjem Wolt nagrada i bodova.      

7. Dostava Narudžbe 

7.1. Ako Korisnik naruči dostavu Narudžbe putem Wolt usluge, Narudžba će biti dostavljena na lokaciju koju je Korisnik potvrdio na Wolt usluzi. Korisnik mora pružiti adresu za lokaciju potvrđenu na Wolt usluzi. Isključivo je Korisnik odgovoran za pružanje točne adrese i uputa za dostavu Narudžbi na Wolt usluzi. Wolt pruža usluge dostave Korisniku ili Korisničkoj organizaciji.    

7.2. Prilikom korištenja Wolt usluge, može Vam biti postavljen uvjet minimalne vrijednosti kupnje, o čemu ćete biti obaviješteni prije izrade Narudžbe na Wolt usluzi. U slučaju da Narudžba ne zadovoljava uvjet minimalne vrijednosti kupnje, imat ćete mogućnost nadoplatiti razliku do zahtijevane minimalne vrijednosti ili mogućnost dodati još proizvoda u svoju Narudžbu.

7.3. Korisnik mora biti u mogućnosti primiti pozive na telefonski broj koji je unio na Wolt usluzi. Ako se Korisnika ne može dobiti na telefonski broj koji je dao, dostava može biti otkazana od strane Wolta, a Korisniku ili Korisničkoj organizaciji može biti naplaćena puna cijena Narudžbe.         

7.4. Korisnik može postaviti narudžbu tako da bude dostavljena što je prije moguće (standardna metoda dostave) ili predbilježbom određenog vremena dostave.        

7.5. Standardna opcija dostave: Korisnik mora biti prisutan na potvrđenoj adresi lokacije postavljenoj u Narudžbi od trenutka izrade Narudžbe do primitka proizvoda određenih u Narudžbi. Ako Korisnik nije dostupan na adresi koju je dao unutar pet minuta od dolaska dostave naručenih proizvoda, te ako Korisnik ne odgovori niti nakon dva pokušaja kontaktiranja od strane dostavljača, Wolt može otkazati dostavu a Korisniku ili Korisničkoj organizaciji može biti naplaćena puna cijena Narudžbe.           

7.6. Opcija dostave s predbilježbom: Korisnik mora biti prisutan na postavljenoj adresi u razdoblju od deset minuta prije predbilježenog vremena dostave, do trenutka dostave, kako bi primio Narudžbu.       

8. Preuzimanje Narudžbe na prodajnom mjestu Partnera          

8.1. Ako Korisnik nije naručio dostavu Partnerovih proizvoda određenih u Narudžbi, nego preuzimanje na Partnerovom prodajnom mjestu, proizvodi se mogu preuzeti na prodajnom mjestu Partnera kojeg je Korisnik izabrao u odnosu na Narudžbu. Korisnik će primiti odvojenu elektroničku potvrdu kada proizvodi budu spremni za preuzimanje. Partner ili Wolt mogu postaviti uvjete za identifikaciju Korisnika prilikom preuzimanja proizvoda određenih u Narudžbi.  8.2. Partner će zadržati naručene proizvode 60 minuta nakon što je obavijestio Korisnika da je Narudžba spremna za preuzimanje. Međutim, ova obveza je ograničena radnim vremenom pojedinog Partnerovog prodajnog mjesta, te Narudžba mora biti preuzeta prije završetka radnog vremena Partnera.          

9. Narudžba za konzumaciju kod Partnera           

9.1. Ako je Korisnik odabrao opciju konzumacije proizvoda određenih u Narudžbi na prodajnom mjestu Partnera, Korisnik će primiti odvojenu elektroničku potvrdu o očekivanom vremenu kad proizvodi budu spremni za konzumaciju na Partnerovom prodajnom mjestu. 

10. Procjene vremena           

10.1. Svako vrijeme dostave, preuzimanja ili drugo procijenjeno vrijeme priopćeno Korisniku od strane Partnera ili Wolta u Wolt usluzi, samo su procjene vremena. Ne postoji jamstvo da će Narudžba biti dostavljena ili dostupna za preuzimanje ili konzumaciju u procijenjeno vrijeme dostave. Na vrijeme dostave također mogu utjecati faktori poput prometnih zastoja, udarnog termina u prometu i vremenskih uvjeta.      

11. Prava Intelektualnog Vlasništva           

11.1. Sva Prava Intelektualnog Vlasništva u Wolt usluzi ili vezana za Wolt uslugu kao i sva povezana dokumentacija te svi dijelovi i kopije istih će ostati isključivo povjerene Woltu te će biti jedino i isključivo vlasništvo Wolta i/ili njegovih podugovaratelja/davatelja licence. „Prava Intelektualnog Vlasništva“ označavaju autorsko pravo i povezana prava (uključujući baze podataka, pravo kataloga i fotografska prava), patente, korisničke modele, dizajnerska prava, žigove, tvrtku, poslovne tajne, know-how i bilo koji drugi oblik registriranih ili neregistriranih prava intelektualnog vlasništva.       

11.2. Ovi Uvjeti poslovanja ne daju nikakva Prava Intelektualnog Vlasništva Korisniku unutar Wolt usluge, te sva prava koja nisu izričito zajamčena ovim Uvjetima poslovanja su prava koja pripadaju Woltu i njegovim podugovarateljima/izdavateljima licence.   

11.3. Apple neće odgovarati za istrage, obrane, nagodbe ili razrješenje bilo kojeg zahtjeva treće osobe zbog mogućeg kršenja prava intelektualnog prava vlasništva od strane Vas ili od strane iOS Wolt aplikacije.    

12. Dodatne odredbe za korištenje Wolt usluge    

12.1. Wolt usluga je dostupna samo osobama koje su navršile 18 godina ili starijima.        

12.2. Korisnik će poštovati sva primjenjiva pravila i propise prilikom korištenja Wolt usluge, što uključuje kupovinu alkohola i duhanskih proizvoda, lijekova te ostalih proizvoda ograničenih u odnosu na dob. U opsegu u kojem je dostava proizvoda ograničenih u odnosu na dob, poput alkoholnih pića i duhanskih proizvoda, dostupna u zemlji u kojoj se Korisnik nalazi, Korisniku se može uskratiti dostava proizvoda ograničenih u odnosu na dob ako Korisnik ne priloži valjani osobni identifikacijski dokument sa slikom Woltovom partneru dostavljaču koji dostavlja Narudžbu, kojim će se dokazati da je Korisnik navršio dob koja je potrebna za kupovinu predmetnih proizvoda. Osim toga, Korisniku se može uskratiti dostava proizvoda ograničenih u odnosu na dob i u drugim slučajevima predviđenim zakonima i drugim propisima države u kojoj Korisnik boravi, kao primjerice uskraćivanje dostave alkoholnih proizvoda ako Korisnik pokazuje znakove alkoholiziranosti. U slučaju da dostava proizvoda ograničenih u odnosu na dob bude odbijena zbog ovdje navedenih razloga, Wolt zadržava pravo naplatiti Korisniku dostavu u dvostrukom iznosu, kao naknadu za obvezu vraćanja proizvoda ograničenih u odnosu na dob Partneru. Ako je mogućnost dostave alkohola dostupna u državi u kojoj se nalazi Korisnik, Korisniku se može odbiti dostava alkoholnih pića ako on/ona nije u mogućnosti Wolt partneru dostavljaču pružiti valjanu identifikacijsku ispravu s fotografijom kojom se potvrđuje da je Korisnik navršio 18 godina. Korisniku se može odbiti dostava alkoholnih pića i u drugim slučajevima predviđenim zakonima države gdje se nalazi Korisnik (npr. ako Korisnik pokazuje znakove intoksikacije).      

12.3. Wolt kontinuirano razvija Wolt uslugu i zadržava pravo mijenjanja ili uklanjanja različitih dijelova Wolt usluge, uključujući sadržaje, proizvode i dostupnost Partnera u Wolt usluzi, djelomično ili u cijelosti. 

12.4. Wolt Vam može, prema vlastitom nahođenju, s vremena na vrijeme dopustiti da podnesete ili na drugi način učinite dostupnim Woltu putem Wolt usluge sadržaj ili podatke, kao što su povratne informacije i zahtjevi podrške vezani uz Wolt uslugu, ili zahtjeve za konkurenciju i promociju („Korisnički sadržaj“). Bilo kakav Korisnički sadržaj koji ste podnijeli ostaje Vaše vlasništvo. Unatoč tome, pružanjem Korisničkog sadržaja Woltu, dajete mu globalnu, trajnu, neopozivu, prenosivu, licencu bez naknade, s pravom na podlicenciranje, korištenje, kopiranje, izmjenu, kreiranje izvedenoga djela, distribuciju, javno prikazivanje, i iskorištavanje na bilo koji drugi način takvog Korisničkog sadržaja u svim formatima na sadašnjim ili budućim kanalima, bez prethodne obavijesti ili Vašega pristanka i bez ikakvog uvjeta plaćanja Vama ili nekoj drugoj osobi ili pravnom subjektu. Vi prikazujete i jamčite da ste ovlašteni dati Woltu prethodno navedena prava i da takav Korisnički sadržaj ili korištenje istoga nije uvredljiv, klevetnički, nepristojan ili štetan na bilo koji način i da neće povrijediti, nezakonito prisvojiti ili kršiti tuđa prava intelektualnog vlasništva i vlasnička prava, autorska prava i prava privatnosti, ili da neće imati za posljedicu povredu bilo kojeg primjenjivog zakona ili propisa.

12.5. Korištenjem Wolt usluge, Korisnik može naići na sadržaj ili informacije koje mogu biti netočne, nepotpune, zastarjele, dovoditi u zabludu, ilegalne, uvredljive ili štetne na bilo koji drugi način. Wolt općenito ne pregledava sadržaj postavljen od strane Partnera. Wolt nije odgovoran za sadržaj i informacije trećih strana (uključujući Partnere), niti za bilo koju štetu nastalu kao posljedica korištenja i oslanjanja na iste.      

12.6. Vi ili Korisnička organizacije ste odgovorni za pribavljanje i održavanje svih uređaja i opreme (kao što su telefoni) te veza potrebnih za pristup i korištenje Wolt usluge, te za nastale povezane troškove.

12.7. Korisnik neće: (i) koristiti niti pokušati koristiti tuđi Wolt korisnički račun i/ili pristupiti tuđim podacima o plaćanjima na Wolt uslugama niti koristiti tuđu karticu za plaćanje prilikom korištenja Wolt usluge, bez pristanka te osobe; (ii) umnožavati, mijenjati, ili stvarati izvedenice Wolt usluge ili bilo koje povezane tehnologije; (iii) koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili na drugi način pokušati otkriti izvorni kod Wolt usluga ili bilo koje povezane tehnologije niti bilo kojeg dijela iste; (iv) uklanjati autorsko pravo, žig ili obavijesti o pravu vlasništva sadržane na Wolt Usluzi; (v) uklanjati, prekrivati ili zatamnjivati bilo koje oglašavanje uključeno na Wolt usluzi; (vi) prikupljati, koristiti, umnožavati ili dijeliti informacije dobivene od Wolt usluge bez odobrenja Wolta; (vii) koristiti robotske ili druge automatizirane metode za korištenje Wolt usluge; (viii) kreirati Wolt korisnički račun koristeći lažni identitet ili identitet druge osobe; te (ix) pristupati Wolt usluzi, osim pomoću Woltovih sučelja poput Wolt aplikacije i Wolt Internetske stranice.

12.8. Nije Vam dozvoljeno koristiti Wolt uslugu ili bilo koji drugi sadržaj koji se na njoj nalazi u bilo koju svrhu osim nekomercijalne. Korištenje bilo kakve vrste sustava za preuzimanje, kao što su robot, spiderweb crawler, računalni program za ekstrakciju, automatska obrada i/ili uređaje za scrape, kopiranje, i/ili praćenje bilo kojeg djela Wolt usluge je strogo zabranjeno.

12.9. Wolt je ovlašten, prema vlastitoj ocjeni, ukloniti ili suspendirati Korisnika iz Wolt usluge s trenutnim učinkom i/ili odbiti ili otkazati svaku Korisnikovu Narudžbu ako (i) Korisnik zloupotrebljava Wolt uslugu ili uzrokuje bilo kakvu štetu ili gubitak korištenju Wolt usluge, Partnerima i/ili Woltu i Woltovim zaposlenicima, (ii) Wolt ima opravdanu sumnju u prijevaru od strane Korisnika prilikom korištenja Wolt usluga, (iii) Korisnik postavi lažnu Narudžbu (na primjer neplaćanjem, neprisutnošću na mjestu dostave ili preuzimanja Narudžbe) ili na drugi način propusti postupiti u skladu sa svojim obvezama proizašlim iz ovih Uvjeta poslovanja, (iv) ako postoji opravdana sumnja u ispravnost i izvornost Narudžbe, ili (v) Korisnik nastupa s prijetećim, uznemiravajućim, rasističkim, seksističkim ili bilo kojim drugim ponašanjem koje Wolt smatra neprimjerenim prema Partnerima, Woltovim zaposlenicima ili partnerima dostavljačima. Ako Wolt otkaže Narudžbu koja je već plaćena, Wolt će proslijediti taj iznos na isti korisnički račun ili korisnički račun Wolt na poslu s kojeg je izvršeno plaćanje od strane Korisnika. 

12.10. Voditelj obrade prikupljenih osobnih podataka Korisnika je Wolt Enterprises Oy, osim ako nije drugačije određeno. Wolt Enterprises Oy će obrađivati sve osobne podatke prikupljene od strane Korisnika u skladu s Wolt izjavom o privatnosti.

12.11. Korisnik mora biti usklađen s primjenjivim ugovorom o poslovanju treće osobe prilikom korištenja Wolt aplikacije ili Wolt usluge.            

12.12. Korisnik izjavljuje i jamči da se (i) on/ona ne nalazi na području države koja je pod embargom Vlade SAD-a, ili koja je označena kao država „podržavatelj terorizma“ od strane Vlade SAD-a, te da se (ii) on/ona ne nalazi na bilo kojem popisu zabranjenih ili ograničenih osoba Vlade SAD-a.            

13. Trajanje i raskid 

13.1. Ovi Uvjeti poslovanja su na snazi kao obvezujući ugovor do daljnje obavijesti, sve dok Korisnik koristi Wolt uslugu.         13.2. Korisnik može prestati koristiti Wolt uslugu u svako doba. Wolt može u svako doba trajno ili privremeno prekinuti pružanje Wolt usluge.            

14. Prigovori  

14.1. Napominjemo kako Wolt usluga može u svako doba biti prekinuta ili trajno obustavljena. Wolt usluga može biti privremeno zaustavljena. Ne koristite Wolt usluge za izradu kopije bilo kojih podataka. Iako Wolt vrši razumne napore da pruža Wolt uslugu bez grešaka i pravodobno, Wolt odbacuje sve izjave i jamstva koja nisu izričito navedena u ovim Uvjetima. Wolt ne daje izjave ili jamstva u odnosu na pouzdanost, pravovremenost, kvalitetu i podobnost Wolt usluge ili bilo kojih dobara ili usluga koji se pružaju na platformi, ili da će Wolt usluga biti neometana ili bez grešaka     

14.2. Partner je dužan pripremiti narudžbu u skladu s naručenim sadržajem od strane Korisnika i u vremenu prikazanom na Wolt usluzi. Ako postoje bilo kakvi nedostaci u (dostavi) Narudžbi, Korisnik može obavijestiti ili Wolt službu za korisnike, postupajući u ime Partnera, putem podrške korisnicima unutar aplikacije ili na support@wolt.com, ili izravno Partnera.           

14.3. Partner je samostalno odgovoran za sve nedostatke u sastojcima i pripremi Narudžbe ili drugim nedostacima u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji.    

14.4. Korisnik koji je otkrio manjkavosti u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji mora podnijeti sve prigovore Woltu ili Partneru bez odgađanja, s jasnim opisima rečenih manjkavosti. U odnosu na Maloprodajne proizvode, obavijest o nedostacima mora se podnijeti unutar razumnog vremena od njihova otkrivanja, a najkasnije unutar dva mjeseca. Imajte u vidu da je u slučaju nedostataka hrane ili drugih proizvoda koji se po svojoj prirodi brzo kvare ili im ističe rok uporabe bitno da obavijestite o nedostacima što je prije moguće kako bi omogućili ispravan pregled i njihovu verifikaciju. U slučaju nedostatka Maloprodajnog proizvoda, bit će Vam izvršen povrat u skladu s primjenjivim propisima.

14.5. Wolt isključuje svu odgovornost za gubitak ili štetu koju bi Vi ili treće strane mogle pretrpjeti u vezi s Wolt uslugom, osim ako je ista uzrokovana namjerom Wolta ili krajnjom nepažnjom, ili se radi o odgovornosti koja prema mjerodavnom pravu ne može biti isključena ili ograničena.

14.6 Apple nema nikakvu obvezu obavljanja održavanja i usluga podrške u pogledu Wolt aplikacije. U slučaju da je održavanje i podrška obvezna prema primjenjivom pravu, Wolt, a ne Apple, je odgovoran za obavljanje takvog održavanja ili podrške. U slučaju postojanja jamstava prema zakonu koja se ne mogu izuzeti, Wolt, a ne Apple, je odgovoran zaprimiti bilo kakve zahtjeve Korisnika ili treće osobe vezane za iOS Wolt aplikaciju ili Korisničko posjedovanje i/Ili korištenje iOS Wolt aplikacije, uključujući a ne ograničavajući se na: (i) potraživanja od odgovornosti za proizvode; (ii) bilo koji zahtjev koji iOS Wolt aplikacija ne ispuni u skladu s primjenjivim zakonskim ili regulatornim obvezama; te (iii) zahtjeve nastale u okviru zaštite potrošača, privatnosti i sličnih propisa, uključujući i u vezi HealthKit i HomeKit pravnog okvira korištenog od iOS Wolt aplikacije.       

15. Primjenjivo pravo i rješavanje sporova            

15.1. Na ove Uvjete poslovanja se primjenjuje i bit će tumačeni u skladu s finskim pravom.

15.2. Ako ste potrošač, napominjemo kako Vam se ne mogu umanjiti prava ostvarena obvezujućim zakonima o zaštiti potrošača u državi vašeg prebivališta.    

15.3. Sporovi nastali u vezi s ovim Uvjetima poslovanja rješavat će se pred okružnim sudom u Helsinkiju. Potrošač uvijek može pokrenuti postupak pred sudom nadležnim prema svom prebivalištu. Ako ste Korisnik s prebivalištem na području EU, možete zajedno s Woltom koristiti ODR platformu, kojom upravlja Europska Komisija za rješavanje sporova. Platforma se može pronaći na internet stranici ec.europa.eu/odr. Također, možete prijaviti spor komisiji za rješavanje potrošačkih sporova ili drugoj izvansudskoj instituciji u državi vašeg prebivališta (primjerice Finskoj Komisiji za rješavanje potrošačkih sporova, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, u Finskoj. Ako ste hrvatski Korisnik uvijek se možete prijaviti spor lokalnom tijelu za zaštitu potrošača (https://ec.europa.eu/info/files/national-consumer-bodies-croatia_hr for instructions).  

16. Izmjene    

16.1. Wolt Uvjeti poslovanja podložni su izmjenama. U slučaju neslaganja ovih Uvjeta poslovanja s Uvjetima poslovanja na engleskom jeziku, Uvjeti poslovanja na engleskom jeziku imaju prednost.

16.2. Trenutnu verziju Uvjeta poslovanja možete pronaći na internet stranici Wolta. Nećemo vršiti značajne promjene Uvjeta poslovanja ili ograničavati prava Korisnika iz Uvjeta poslovanja bez prethodne obavijesti. Ako Korisnik ne pristaje na izmijenjene Wolt Uvjete poslovanja, dužan je prestati s korištenjem Wolt usluge.     

17. Prijenos prava

17.1. Wolt je ovlašten prenijeti bilo koja ili sva ovdje navedena prava i obveze u cijelosti ili djelomično, povezanom društvu, pravnom slijedniku, kupcu ili stjecatelju poslovne imovine vezane za Wolt uslugu, bez prethodnog pristanka Korisnika.          17.2. Korisnik nije ovlašten prenositi ovdje navedena prava i obveze ni u cijelosti niti djelomično.    *****   Ažurirano 19. travnja 2022. godine  

Guidelines for Partners