Uvjeti Wolt Programa preporuka

Postojeći Korisnici („Preporučitelji“) koji preporučuju prijatelje ili obitelj kao nove korisnike („Korisnik“) Wolt Usluga, mogu ispunjavati uvjete za osvajanje nagrada za preporuke („Nagrada(e)“). Korisnik se mora prijaviti koristeći jedinstveni osobni kod („Kod“) koji mu je poslao Preporučitelj. Kod mora biti dostavljen Korisniku putem e- pošte, SMS poruke ili opcije „Podijeli svoj kod“ na Wolt aplikaciji. Osim ako nije drugačije dogovoreno između Wolta i Preporučitelja, Preporučitelju nije dopušteno dijeljenje osobnog koda objavljivanjem na web stranicama koje su dostupne široj javnosti (uključujući stranice s kuponima i slične stranicama), kupnjom plaćenih oglasa, slanjem neželjene pošte osobama koje ne poznaje ili na neki drugi način koji bi predstavljao ponudu odnosa s Woltom. Wolt zadržava pravo utvrditi ispunjava li preporuka uvjete za Nagrade i može deaktivirati ili poništiti bilo koje Nagrade osvojene gore navedenim ili sličnim sredstvima. Na iznos Nagrada koje Preporučitelj može osvojiti mogu se primjenjivati ograničenja. Ograničenja su detaljnije određena u Wolt usluzi gdje je to primjenjivo. Preporučitelji mogu osvojiti Nagrade samo od Korisnika koji se nalaze u istoj državi kao i Preporučitelj. Wolt zadržava pravo deaktivirati ili poništiti sve Nagrade koje su osvojili ili Korisnik ili Preporučitelj, a koje prelaze iznose ograničenja. Iznosi nagrada razlikuju se ovisno o regijama, a lokacija Preporučitelja odredit će regiju prijave i iznos Nagrade. Iznosi Nagrada bit će navedeni na Wolt računu Preporučitelja i u ponudi koju Korisnik primi. Odabrane zemlje mogu zahtijevati minimalni međuzbroj (isključujući poreze i naknade) za prvu narudžbu Korisnika koji mora biti ispunjen kako bi i Korisnik i Preporučitelj dobili Nagrade. Korisnik će biti isključen i neće osvojiti Nagrade ako Wolt utvrdi da je Korisnik ranije već kreirao Wolt račun. Wolt zadržava pravo uskratiti ili poništiti Nagradu dobivenu kroz Wolt Program preporuka ako Wolt utvrdi ili vjeruje da je Nagrada primljena greškom, prijevarom, nezakonito ili u suprotnosti s ovim uvjetima ili bilo kojim drugim primjenjivim ugovorom između Vas i Wolta. Ovi Uvjeti Programa preporuka primjenjivat će se na sve Korisnike, osim ako nije drugačije izričito dogovoreno u pisanom obliku između Wolta i Korisnika.