Käyttöehdot - Suomi

Käyttämällä Wolt-palvelua hyväksyt nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ja sitoudut noudattamaan niitä. 

Luethan nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Wolt-palvelun käyttöä. Ethän käytä Wolt-palvelua, mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen Wolt-palvelun käyttöön sekä näiden Käyttöehtojen mukaisesti tehtyihin Ostosopimuksiin. Wolt-palvelun tarkemman kuvauksen ja Wolt-palvelun laitteistovaatimuksiin liittyvät lisätiedot löydät osoitteesta wolt.com.

Mikäli sinulla on Wolt for Work -käyttäjätili, näitä Käyttöehtoja sovelletaan myös asiakasorganisaatioomme, joka on myöntänyt sinulle Wolt for Work -ominaisuuden (”Asiakasorganisaatio”), niiden tilausten osalta, jotka olet tehnyt Wolt for Work -ominaisuuden kautta. Mikäli nämä Käyttöehdot ja Woltin Asiakasorganisaatioihin sovellettavat käyttöehdot ovat ristiriidassa keskenään, etusija on kuitenkin Woltin Asiakasorganisaatioihin sovellettavilla käyttöehdoilla.

Nämä Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen ainoastaan meidän ja Käyttäjän, ei Käyttäjän ja Apple Inc.:in, välille. Apple Inc. ei ole vastuussa Wolt-sovelluksesta tai sen sisällöstä. Hyväksyt, että Apple Inc. ja Apple Inc.:in tytäryhtiöt (”Apple”) ovat kolmansia edunsaajia näihin Käyttöehtoihin nähden ja että hyväksyttyäsi nämä Käyttöehdot Applella on oikeus (joka oikeus Applen katsotaan hyväksyneen) kolmantena edunsaajana toimeenpanna nämä Käyttöehdot suhteessa sinuun.

1. Määritelmät

"Lähettikumppani" tarkoittaa itsenäistä yrittäjää, joka on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Woltin kanssa, ja joka on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka suorittaa kuljetuspalveluita Wolt-palvelun kautta.

Yhteistyökumppani” tarkoittaa ravintolaa tai muuta Woltin kanssa yhteistyösopimuksen allekirjoittanutta yhteistyökumppania tai heidän sijaista, joka tarjoaa tuotteitaan ja/tai kuljetuspalveluja Wolt-palvelun kautta. Ellei Wolt-palvelussa erikseen toisin mainita, kaikki Yhteistyökumppanit ovat elinkeinonharjoittajia kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti.

Ostosopimus” tarkoittaa Tilauksen tekemisen yhteydessä syntyvää sopimusta Yhteistyökumppanin tuotteiden ja mahdollisten kuljetuspalvelun ostamisesta. Wolt for Work -ominaisuuden kautta tehtyjen Tilausten osalta Ostosopimus muodostaa sitovan sopimuksen Yhteistyökumppanin ja Asiakasorganisaation välille. Käyttäjän tehdessä Tilauksen millä tahansa muulla maksutavalla Ostosopimus muodostaa sitovan sopimuksen Yhteistyökumppanin ja Käyttäjän välille.

Wolt” tarkoittaa:

  • Wolt Enterprises Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Suomi, mikäli Käyttäjä on Suomessa.

Wolt-sovellus” tarkoittaa Woltin luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille tarjoamaa digitaalista sovellusta nimeltä Wolt, jonka kautta Käyttäjä voi tilata Yhteistyökumppaneiden tuotteita.

Wolt for Work -tili” tarkoittaa Wolt-sovellukseen luotua käyttäjätiliä, johon on lisätty Wolt for Work -ominaisuus.

Wolt for Work -ominaisuus” tarkoittaa Wolt-sovelluksessa saatavilla olevaa maksutapaa ja ominaisuutta, jonka kautta Asiakasorganisaation valtuuttamat Käyttäjät voivat tehdä tilauksia Asiakasorganisaation laskuun. 

Wolt-palvelu” tarkoittaa sekä Wolt-sovellusta, Wolt-internetsivustoa wolt.com että muita wolt.com -sivustolla mainittuja sijainteja.

Käyttäjä” tai ”sinä” tarkoittaa Wolt-palvelua käyttävää luonnollista henkilöä.

Vähittäiskauppatuote” tarkoittaa elintarvikkeita, käyttötavaratuotteita ja muita Yhteistyökumppanin Wolt-palvelussa tarjoamia kulutushyödykkeitä

2. Woltin identiteetti

  • Wolt Enterprises Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Suomi, Y-tunnus 2646674-9, arvolisäverotunniste FI26466749, mikäli Käyttäjä on Suomessa.

  • Kauppanimi: “Wolt”,     

  • Sähköpostiosoite: support@wolt.com

Tietoa Yhteistyökumppaneista sekä Yhteistyökumppaneiden tarjoamista tuotteista ja palveluista löydät Wolt-sovelluksesta sekä Woltin internetsivuilta.

3. Kuvaus Wolt-palvelusta

3.1. Wolt tarjoaa teknologia-alustan, joka yhdistää Käyttäjät, Yhteistyökumppanit ja Lähettikumppanit. Woltin teknologian avulla Käyttäjät voivat ostaa ruokaa, Vähittäskauppatuotteita ja kuljetuspalveluita valitsemiltaan Yhteistyökumppaneilta. Wolt ei ole ravintola, eikä se osallistu ruoan valmistamiseen.

3.2. Yhteistyökumppanit antavat tiedot Wolt-palvelussa tarjoamistaan tuotteista ja palveluista, mukaan lukien ruokalistat ja hinnat. Kulloinkin voimassaoleva kuljetuksen ja palvelumaksun hinta ilmoitetaan Wolt-palvelussa. Yhteistyökumppani voi myös soveltaa Wolt-palvelussa ilmoittamiaan lisäehtoja Yhteistyökumppanin ja Käyttäjän välisiin myynteihin ja ostoihin.

Mikäli sinulla on allergioita tai muita ruokavalioon liittyviä rajoitteita, otathan yhteyttä asianomaiseen Yhteistyökumppaniin. Yhteistyökumppani antaa ruokakohtaiset tiedot pyydettäessä. Yhteistyökumppani voi myös soveltaa Wolt-palvelussa ilmoittamiaan lisäehtoja Yhteistyökumppanin ja Käyttäjän välisiin myynteihin ja ostoihin. Vähittäiskauppatuotteiden hinta määräytyy tilauspäivänä voimassaolevan hinnan mukaan. Ilmoitetun hinnan ja lopullisen hinnan välillä voi olla vähäisiä eroja valmispakattujen tuotteiden osalta pakkausten mahdollisten painoerojen vuoksi.  

Yhteistyökumppani antaa tiedot Vähittäiskauppatuotteiden allergeeneistä ja muita tuotekohtaisia tietoja Wolt-palvelussa. Yhteistyökumppani on velvollinen antamaan Vähittäiskauppatuotteita koskevat tiedot soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Yhteistyökumppani määrittelee Wolt-palvelussa olevien Vähittäiskauppatuotteiden valikoiman ja hinnat. Yhteistyökumppani voi myös määrätä muita Tilausta koskevia rajoituksia, kuten tuotteiden määrää ja kokoa koskien. Yhteistyökumppani vastaa myös mahdollisista saatavuuteen liittyvien rajoitusten ilmoittamisesta.

Toisinaan on mahdollista, että jotkin Yhteistyökumppanin Vähittäiskauppatuotteet, jotka sisältyvät Tilaukseesi, eivät ole tilapäisesti saatavilla. Tällaisissa tapauksissa ja siinä määrin kuin Yhteistyökumppani on mahdollistanut tuotteiden korvaamisen, voit valita ennen tilauksen vahvistamista, haluatko antaa Yhteistyökumppanin korvata puuttuvan tuotteen vastaavalla tuotteella. Jos olet sallinut tiettyjen tai kaikkien Tilauksen tuotteiden korvaamisen, Yhteistyökumppani korvaa puuttuvat tuotteet seuraavien periaatteiden mukaisesti: (i) korvaava tuote valitaan sen perusteella, mitä Yhteistyökumppani pitää sopivimpana korvaavana tuotteena siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin Tilauksen alkuperäisen tuotteen määrää, laatua ja hintaa; (ii) allergioita tyypillisesti aiheuttavat aineet otetaan huolellisesti huomioon siten, että esimerkiksi laktoositon tuote korvataan vain laktoosittomalla tuotteella ja gluteeniton tuote korvataan vain gluteenittomalla tuotteella; (iii) light- tai kevytjuoma korvataan light- tai kevytjuomalla; (iv) luomu korvataan luomulla; ja (v) kotimaassa tuotettu korvataan kotimaassa tuotetulla. Huomaa kuitenkin, että korvaava tuote voi olla eri makuinen kuin alun perin tilattu tuote. Sinulta ei veloiteta mitään lisämaksuja tai -kustannuksia korvatusta tuotteesta verrattuna Tilauksesi alkuperäisen tuotteen hintaan. Jos korvaavan tuotteen hinta on alhaisempi kuin tilauksen alkuperäisen tuotteen hinta, sinulta veloitetaan korvaavan tuotteen hinta.

3.3 Valitsemalla Wolt-palvelussa Yhteistyökumppanilta ostettavan tuotteen tai palvelun Käyttäjä tekee sitovan tilauksen (”Tilaus”) kyseisestä tuotteesta tai palvelusta niillä ehdoilla, jotka Wolt-palvelussa ennen tilausta Käyttäjälle esitetään. Vastaanotettuaan Käyttäjän Tilauksen Wolt välittää Tilauksen tiedot Yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppanin hyväksyttyä Tilauksen ja Woltin toimitettua Käyttäjälle tilausvahvistuksen Yhteistyökumppanin puolesta, syntyy Yhteistyökumppanin ja Käyttäjän tai Yhteistyökumppanin ja Asiakasorganisaation välille sitova Ostosopimus. Wolt toimittaa Käyttäjälle kuitin Yhteistyökumppanin puolesta (paitsi siinä tilanteessa, jossa Käyttäjän sijaintivaltion lainsäädäntö edellyttää, että Yhteistyökumppani toimittaa kuitin suoraan Käyttäjälle). Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Kreikassa, Kroatiassa ja Israelissa olevan Käyttäjän tehdessä Tilauksen, sekä tietyiltä Yhteistyökumppaneilta ostettujen ruokatuotteiden yhteydessä: Kun Tilaus on hyväksytty Yhteistyökumppanin toimesta ja tilausvahvistus on toimitettu Käyttäjälle, sen lisäksi, että Ostosopimus syntyy Yhteistyökumppanin kanssa tämän tuotteiden ostamiseen liittyen, Woltin ja Käyttäjän tai Asiakasorganisaation välille syntyy sitova sopimus Käyttäjän Wolt-palvelun välityksellä tilattujen kuljetuspalveluiden ostamiseen liittyen. Tilauksen toteutuminen riippuu saatavuudesta ja Wolt tai Yhteistyökumppani varaavat oikeuden peruuttaa tai olla hyväksymättä Tilausta.

3.4 Jos kuljetuspalveluita tilataan, alusta ilmoittaa Lähettikumppanille kuljetusmahdollisuudesta ja teknologia mahdollistaa kuljetuspalvelun toimittamisen Käyttäjälle. Yhteistyökumppani tai Wolt veloittaa soveltuvin osin Käyttäjältä toimitusmaksun, palvelumaksun sekä mahdolliset muut kuljetuspalveluihin sovellettevat maksut, kuten Wolt-palvelussa on tarkemmin määritelty.

3.5. Käyttäjän valitsema Yhteistyökumppani valmistaa (ja toimittaa, mikäli kuljetuspalvelu on tilattu) Käyttäjän tilaamat tuotteet. Wolt ei ole vastuussa Käyttäjälle siitä, täyttääkö Yhteistyökumppani Ostosopimuksen mukaiset velvoitteensa sovitusti. Vaikka Wolt ei ole viime kädessä vastuussa Lähettikumppanien toimittamista kuljetuspalveluista, Wolt voi helpottaa kuljetuspalveluissa ilmenneiden virheiden korvaamisessa Käyttäjille.

3.6. Käyttäjän tekemä Tilaus on sitova, eikä Käyttäjä voi peruuttaa sitä sen jälkeen, kun Tilaus on tehty. Et voi peruttaa tai mitätöidä tilausta tuotteista tai kuljetuspalveluista sen jälkeen, kun olet sen lähettänyt. Tarkistathan huolellisesti Wolt-palvelussa tekemäsi Tilauksen ennen sen lähettämistä.

3.7. Sinulla on kuluttajansuojalakiin perustuva 14 päivän peruutusoikeus joka lasketaan hetkestä, jolloin olet vastaanottanut tuotteen. Jos haluat peruuttaa käyttötavaratuotteen kaupan, niin pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Woltiin tai Yhteistyökumppaniin edellä mainitun peruutusajan kuluessa. Jos peruutat kaupat, sinun tulee palauttaa tuotteet Yhteistyökumppanin myyntipisteeseen, josta Tilaus on tehty. Esitäthän palautushetkellä Tilauksestasi Woltilta saadun kuitin. 

Pyydämme sinua tarkistamaan viivytyksettä toimitettujen Vähittäiskauppatuotteiden kunnon vastaanotettuasi Tilauksen. Mikäli otat yhteyttä Woltiin Vähittäiskauppatuotteen virheestä johtuen, saatamme pyytää sinua ottamaan kuvan Vähittäiskauppatuotteesta virheen todentamiseksi. Huomioithan, että valmistaja voi myöntää Vähittäiskauppatuotteille valmistajan erikseen määrittelemän takuun. 

Sovellamme lainsäädännön mukaisia rajoituksia Vähittäiskauppatuotteiden kauppojen peruuttamisiin:

  • peruuttamisoikeus ei koske nopeasti pilaantuvia tai vanhentuvia tuotteita, tai luonteensa vuoksi toimittamisen jälkeen erottamattomasti muiden tavaroiden kanssa sekoittuneita tuotteita.

  • Peleillä, elokuvilla, ohjelmistoilla tai muilla sinetöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta, kun tuotepakkaus/sinetti on avattu.

  • Tietokoneiden käyttöjärjestelmän asentaminen päättää palautusoikeuden.

  • Hygienia- ja intiimituotteilla ei ole palautusoikeutta pakkauksen avaamisen jälkeen. Hygienia- ja intiimituotteita ovat esimerkiksi epilaattorit, partakoneet, ihokarvatrimmerit ja nenä/korvakarvatrimmerit, hiustenhoitolaitteet ja kotiparturi, sähköhammasharjat ja suuhygienialaitteet, kuume-, verenpaine- ja verensokerimittarit sekä alkometrit, nappikuulokkeet ja hands-free laitteet.

  • Tuotteelle ei myönnetä palautus- ja/tai peruutusoikeutta, jos se on valmistettu tai muunneltu kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi.

Jos peruutat kaupat, niin palautathan tuotteet viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä Yhteistyökumppanin myyntipisteeseen, josta Tilaus on tehty. Voit tarkistaa Yhteistyökumppanin myyntipisteen Woltin tai Yhteistyökumppanin ostoksen yhteydessä sinulle toimittamasta kuitista. Vastuullasi on maksaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset. Vähittäiskauppatuotteet tulee palauttaa alkuperäisessä kunnossa ja alkuperäisessä pakkauksessa. Emme voi taata sinulle hinnan täysimääräistä palauttamista, mikäli palautettu Vähittäiskauppatuote ei ole alkuperäisessä kunnossa. 

Palautamme sinulle viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän sisällä peruuttamisilmoituksen saapumisesta tekemäsi maksusuoritukset peruutettavaan kauppaan liittyen. Palautamme Vähittäiskauppatuotteen hinnan Tilauksen tekemiseen käyttämällesi tilille. Palautamme mahdollisen Tilauksen kuljetus- ja palvelumaksun sekä mahdolliset muut kuljetukseen sovellettavat maksut.

4. Käyttäjätilit

4.1. Sinulla on rajoitettu, ei-yksinomainen, ei-siirtokelpoinen, ja ei-alilisensoitava oikeus käyttää Wolt-palvelua siinä muodossa, jossa se sinulle kulloinkin tarjotaan. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan näiden Käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjän Applen App Storesta lataaman iOS Wolt-sovelluksen käyttöoikeus on lisäksi rajoitettu oikeuteen käyttää Wolt-sovellusta ainoastaan Apple-brändiin kuuluvalla tuotteella, jonka Käyttäjä omistaa tai jota Käyttäjä hallinnoi, App Storen käyttöehdoissa sekä näissä Käyttöehdoissa määriteltyjen sääntöjen (Usage Rules) mukaisesti.

4.2. Voidakseen käyttää Wolt-palvelua Käyttäjän tulee luoda käyttäjätili Wolt-palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Wolt-palvelun käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia (ellei toisin ole sovittu Woltin ja Asiakasorganisaation välillä). Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja suojaamaan kolmansilta osapuolilta tilitietonsa ja muut vastaavat tiedot, joilla Käyttäjä pääsee kirjautumaan henkilökohtaiselle tai Asiakasorganisaation käyttäjätilille. Yhdellä Käyttäjällä voi olla vain yksi henkilökohtainen käyttäjätili.

4.3. Mikäli Käyttäjä epäilee käyttäjätilinsä olevan luvattomasti kolmannen osapuolen käytössä tai epäilee kolmannella osapuolella olevan hallussaan tietoja, joilla kolmas osapuoli pääsee käsiksi käyttäjätiliin, tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa tästä Woltille. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Wolt-palveluun liittyvästä käyttäjätilinsä käytöstä.

4.4. Käyttääksesi Wolt-palvelua sinun tulee toimittaa voimassaolevan luottokortin tai muun maksuvälineen tiedot Woltille. Wolt ei säilytä maksuvälineesi tietoja, vaan niitä säilyttää Woltin käyttämä ulkopuolinen maksupalveluntarjoaja. Sitoudut maksamaan kaikki Wolt-palvelussa tilaamasi tuotteet tai palvelut, paitsi ostot, jotka suoritat Wolt for Work -ominaisuuden kautta Asiakasorganisaation laskuun. Sinun tulee pitää käyttäjätilisi luottokortti- ja muut maksutiedot ajan tasalla.

5. Maksut

5.1. Käyttäjä tai Asiakasorganisaatio (jos kyseessä on Wolt for Work -tili) maksaa Tilauksessa määritetyn hinnan sopivaa Wolt-palvelussa saatavilla olevaa maksutapaa käyttäen. Wolt kerää kaikki maksut Käyttäjiltä tai Asiakasorganisaatioilta Yhteistyökumppanin puolesta. Jos tilaus on tehty Wolt for Work -ominaisuuden kautta, Käyttäjä hyväksyy maksun Asiakasorganisaation puolesta Wolt for Work -ominaisuuden kautta. Käyttäjän tai Asiakasorganisaation maksuvelvollisuus syntyy Wolt-palvelun kautta suoritetun Tilauksen tekohetkellä.

5.2. Käyttäjä voi täyttää maksuvelvollisuutensa ainoastaan Wolt-palvelussa tarjolla olevia sähköisiä maksutapoja käyttäen. Kun Käyttäjä, tai Wolt for Work -tilin kyseessä ollessa Asiakasorganisaatio, on maksanut kauppahinnan Woltille, on Käyttäjä tai Asiakasorganisaatio täyttänyt maksuvelvollisuutensa Yhteistyökumppanille.

5.3. Voit täyttää maksuvelvollisuutesi käyttämällä maksutapana työnantajasi tarjoamaa lounasetua, mikäli Woltin palvelu tukee käytössäsi olevaa lounasedun maksukorttia. Vastaat siitä, että lounasedulla maksamasi ruokatuotteiden ja kuljetuspalveluiden Tilaus kustantaa enintään päivittäisen lounasedun enimmäismäärän, joka on tällä hetkellä 13,50 €.

5.4. Maksu veloitetaan automaattisesti Käyttäjän luottokortilta, lounasedusta tai Asiakasorganisaation Wolt for Work -ominaisuuden kautta Tilauksen toimittamisen yhteydessä. Woltilla on oikeus veloittaa katevaraus Käyttäjän luottokortilta, lounasedusta tai Asiakasorganisaation Wolt for Work -ominaisuuden kautta Yhteistyökumppanin puolesta, kun Tilaus on tehty Wolt-palvelun kautta. Wolt käyttää ulkopuolista maksupalveluntarjoajaa maksujen käsittelyyn.

5.5. Kun lisäät Tilaukseen painon mukaan myytäviä tuotteita, Wolt ei tiedä niiden tarkkaa painoa ennen kuin Yhteistyökumppani on punninnut tuotteet. Tällaisten tuotteiden osalta Wolt-palvelussa näkyvä tuotekohtainen hinta on vain Yhteistyökumppanin antama arvio. Tuotteen lopullinen hinta määräytyy ja veloitetaan vastaanottamasi tuotteen todellisen painon perusteella. Painon vaihtelusta johtuvien mahdollisten hinnanmuutosten kattamiseksi Wolt tekee kortille katevarauksen. Katevarauksen määrä on enintään 20 % Tilaukseen sisältyvien painoon perustuvien tuotteiden arvosta. Mikäli tilaamasi tuote painaa vähemmän kuin tilausvahvistuksessasi on ilmoitettu, Wolt hyvittää sinulle hintaeron. Mikäli Tilauksessasi oleva tuote painaa enemmän kuin tilausvahvistuksessasi on ilmoitettu, Wolt veloittaa sinulta hintaeron katevarauksesta. Sellainen osa tilapäisestä katevarauksesta tai veloituksesta, jota ei tarvita hinnanmuutoksen kattamiseen, palautetaan tai hyvitetään kortillesi.

6. Wolt-krediitit ja -tokenit

6.1. Palvelun Käyttäjät voivat ansaita Wolt-krediittejä ja -tokeneita esimerkiksi kutsumalla uusia Käyttäjiä Wolt-palveluun ("Suositteluohjelma"). Suositteluohjelmassa Wolt voi tarjota Käyttäjilleen mahdollisuuden ansaita Wolt-krediittejä tai -tokeneita kutsumalla kelpoisuusehdot täyttäviä ystäviään rekisteröitymään uusiksi Wolt-käyttäjiksi ja tekemään ensimmäisen tilauksensa Wolt-palvelun kautta. Käyttäjä voi saada jokaisesta pätevästä suosittelusta krediittejä tai tokeneita Wolt Suositteluohjelman ehtojen mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy sen, että Wolt voi muuttaa Suositteluohjelman ehtoja tai lopettaa Suositteluohjelman milloin tahansa.

6.2. Käyttäjät voivat myös saada Wolt-krediittejä tai -tokeneita Woltin ajoittain järjestämien kampanjoiden kautta. Käyttäjä hyväksyy, että: (i) kampanjatarjoukset voivat olla vain tietyn yleisön käytettävissä, ja että niitä voidaan käyttää vain aiottuun tarkoitukseen ja laillisella tavalla, (ii) kampanjatarjouksia ei saa kopioida, myydä tai siirtää millään tavalla eikä asettaa yleisön saataville, ellei Wolt ole sitä nimenomaisesti sallinut; ja (iii) kampanjatarjouksiin sovelletaan Woltin kyseiselle kampanjalle asettamia erityisehtoja. Kampanjatarjoukset voivat esimerkiksi olla saatavilla vain tietyille Käyttäjille, tai niitä voidaan rajoittaa käytettäväksi vain tiettyjen Yhteistyökumppanien kautta tai tiettyyn kellonaikaan.

6.3. Wolt voi yksipuolisesti päättää Wolt-krediittien ja -tokenien myöntämisen, käyttämisen ja voimassaolon ehdot.

6.4. Uutena Käyttäjänä saadut rekisteröitymiskrediitit tai -tokenit voi käyttää vain kerran.

6.5. Käyttäjä voi käyttää krediittejä ja tokeneita saadakseen alennusta ostoksistaan Wolt-palvelussa ja tietyn kampanjan erityisehtojen mukaisesti. Krediitit ja tokenit eivät ole vaihdettavissa rahaksi. Saamiesi krediittien ja tokenien voimassaoloaika on määritelty ja nähtävissä Wolt-palvelussa. Kun krediittien ja tokenien voimassaolo päättyy, ne poistetaan tililtäsi. Vanhentuneita krediittejä tai tokeneita ei voi enää lunastaa, eikä niitä voi käyttää Tilauksiin.

6.6. Krediitit ja tokenit mitätöidään, mikäli Wolt huomaa, että krediittejä tai tokeneita on väärinkäytetty tai epäilee tai havaitsee, että krediittejä tai tokeneita on myönnetty väärin perustein. Tällaisissa tapauksissa Wolt laskuttaa Käyttäjältä krediiteillä ja tokeneilla suoritetut maksut.

7. Tilauksen toimitus

7.1. Käyttäjän tilatessa Tilaukselleen toimituksen Wolt-palvelun kautta, toimitetaan Tilaus Käyttäjän Wolt-palvelussa vahvistamaan sijaintipaikkaan. Käyttäjän tulee lisäksi ilmoittaa katuosoite Wolt-palvelussa vahvistetulle sijaintipaikalle. Yhteistyökumppani tarjoaa kuljetuspalvelut Käyttäjälle tai Asiakasorganisaatiolle. Tanskassa, Virossa, Latviassa, Unkarissa, Liettuassa, Kreikassa, Kroatiassa ja Israelissa sijaitsevien Käyttäjien tilaamien tuotteiden sekä tietyiltä Yhteistyökumppaneilta ostettujen tuotteiden osalta kuljetuspalvelun Käyttäjälle tai Asiakasorganisaatiolle tarjoaa Wolt.

7.2. Käyttäjän tulee toimituksen ajan olla tavoitettavissa Wolt-palveluun ilmoittamastaan puhelinnumerosta. Mikäli Käyttäjän ilmoittamaan puhelinnumeroon ei saada yhteyttä, voi Wolt tai Yhteistyökumppani peruuttaa toimituksen. Käyttäjältä tai Asiakasorganisaatiolta voidaan tällöin veloittaa Tilauksesta täysi hinta.

7.3. Käyttäjä voi tilata toimituksen mahdollisimman pian (tavanomainen toimitus) tai tehdä ennakkotilauksen toimituksesta, jolloin Tilaus toimitetaan Käyttäjälle etukäteen määriteltynä ajankohtana.

7.4. Tavanomainen toimitus: Käyttäjän tulee olla paikalla Tilauksen yhteydessä määritellyssä vahvistetussa sijaintipaikassa Tilauksen tekemisen ja tuotteiden toimituksen välisenä aikana. Mikäli Käyttäjä ei ole tavoitettavissa vahvistamassaan sijaintipaikassa viiden minuutin sisällä toimituksen saapumisesta, eikä Tilauksen toimittava Lähettikumppani ole tavoittanut Käyttäjää puhelimitse kahden soittoyrityksen jälkeen, voidaan Tilaus peruuttaa yksipuolisesti Woltin tai Yhteistyökumppanin toimesta. Tilauksen täysi hinta voidaan tällöin veloittaa Käyttäjältä tai Asiakasorganisaatiolta.

7.5. Ennakkotilaus: Tilauksen vastaanottamiseksi Käyttäjän tulee olla paikalla vahvistetussa sijaintipaikassa kymmenen minuuttia ennen sovittua toimitusaikaa ja siihen saakka, kunnes Tilaus on toimitettu.

8. Tilauksen nouto yhteistyökumppanin toimipisteestä

8.1. Mikäli Käyttäjä ei ole tilannut kuljetuspalvelua, ovat Käyttäjän tilaamat tuotteet noudettavissa Yhteistyökumppanin toimipisteestä, jonka Käyttäjä on valinnut Tilauksen yhteydessä. Käyttäjä saa Wolt-palvelussa erillisen vahvistuksen, kun tuotteet ovat noudettavissa. Yhteistyökumppani tai Wolt voi asettaa edellytyksiä Käyttäjän tunnistamiselle Tilauksessa tilattuja tuotteita noudettaessa.

8.2. Tilatut tuotteet ovat noudettavissa Yhteistyökumppanin toimipisteestä 60 minuutin ajan siitä, kun vahvistus tuotteiden valmistumisesta on toimitettu Käyttäjälle. Huomioithan kuitenkin, että tämä velvoite on rajattu Yhteistyökumppanin kyseessä olevan toimipisteen aukioloaikoihin ja tilaukset on noudettava Yhteistyökumppanin toimipisteestä ennen sen sulkemisaikaa.

9. Paikan päällä nautittavat tilaukset

9.1. Mikäli Käyttäjä on Tilauksessaan ilmoittanut syövänsä tilaamansa Yhteistyökumppanin ruokatuotteet Yhteistyökumppanin toimipisteessä, saa Käyttäjä erillisen sähköisen ilmoituksen tuotteiden odotetusta valmistumisajankohdasta.

10. Aika-arviot

10.1. Toimitus- ja noutoajankohta sekä kaikki muut Woltin tai Yhteistyökumppanin Wolt-palvelussa Käyttäjälle antamat aika-arviot ovat pelkästään arvioita. Wolt tai Yhteistyökumppani eivät takaa, että Tilaus on toimitettu tai valmiina noudettavaksi tai nautittavaksi arvioituna ajankohtana. Tilauksen toimitusaikaan vaikuttavat myös mm. liikenne, ruuhka-ajat ja sääolosuhteet.

11. Immateriaalioikeudet

11.1. Kaikki immateriaalioikeudet Wolt-palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Woltin ja/tai sen alihankkijoiden/lisenssinantajien omaisuutta. “Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

11.2. Nämä Käyttöehdot eivät anna Käyttäjälle tai asiakasorganisaatiolle mitään immateriaalioikeuksia Wolt-palveluun ja Wolt tai sen alihankkijat/lisenssinantajat varaavat kaikki oikeudet, joita ei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti myönnetä.

11.3. Apple ei ole vastuussa mistään sellaiseen vaateeseen liittyvästä tutkinnasta, puolustamisesta, riidanratkaisusta, sopimisesta tai vastuusta vapauttamisesta, jonka mukaan iOS Wolt-sovellus tai Käyttäjän tai Asiakasorganisaation iOS Wolt-sovelluksen käyttö rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

12. Muut Wolt-palvelun käyttöä koskevat ehdot

12.1. Wolt-palvelua saavat käyttää vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

12.2. Käyttäjän on noudatettava kaikkea soveltuvaa lainsäädäntöä ja muita soveltuvia säännöksiä käyttäessään Wolt-palvelua, mukaan lukien alkoholin ja tupakkatuotteiden, lääkkeiden sekä muiden ikärajoitettujen tuotteiden ostamista koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli ikärajoitettujen tuotteiden, kuten alkoholin ja tupakkatuotteiden toimittaminen on mahdollista Käyttäjän sijaintivaltiossa, voidaan Käyttäjälle kuitenkin kieltäytyä toimittamasta ikärajoitettuja tuotteita, mikäli käyttäjä ei pysty todistamaan voimassa olevalla kuvallisella henkilötodistuksella Tilauksen toimittavalle Woltin Lähettikumppanille olevansa ikärajoitettujen tuotteiden ostamiseen vaadittavassa iässä. Käyttäjältä voidaan evätä ikärajoitettujen tuotteiden toimitus myös muissa tapauksissa, joista määrätään Käyttäjän sijaintivaltion voimassa olevassa lainsäädännössä tai muissa säännöksissä, kuten alkoholituotteiden osalta, mikäli Käyttäjä osoittaa päihtymyksen merkkejä. Jos ikärajoitetun tuotteen toimitus evätään tässä kuvatuista syistä, Woltilla on oikeus periä Käyttäjältä kaksi kertaa toimitusmaksun (ja soveltuessa palvelumaksun) arvo, jonka Käyttäjä on maksanut kyseisestä Tilauksesta korvauksena siitä, että ikärajoitettu tuote on palautettava Yhteistyökumppanille.

12.3. Wolt kehittää Wolt-palvelua jatkuvasti. Wolt voi poistaa tai muuttaa Wolt-palvelun osia kokonaan tai osittain, mukaan lukien Wolt-palvelussa saatavilla olevia ominaisuuksia, tuotteita tai Yhteistyökumppaneita.

12.4. Käyttäessäsi Wolt-palvelua saatat törmätä sisältöön tai tietoon, joka on virheellistä, epätäydellistä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai joka on annettu myöhässä tai joka on muulla tavoin haitallista. Wolt ei pääsääntöisesti tarkasta Yhteistyökumppanien Wolt-palveluun lisäämää sisältöä. Wolt ei ole vastuussa kolmansien osapuolien (mukaan lukien Yhteistyökumppanit) Wolt-palveluun lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

12.5. Käyttäjä tai Asiakasorganisaatio on vastuussa kaikkien Wolt-palvelun käyttöön tarvittavien laitteiden tai välineiden (kuten matkapuhelimien) ja yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta sekä näihin liittyvistä kustannuksista.

12.6. Käyttäjä ei saa (i) käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön henkilökohtaista Wolt-käyttäjätiliä tai toisen henkilön henkilökohtaista maksuvälinettä eikä pääsyä toisen henkilön henkilökohtaisiin maksutietoihin Wolt-palvelun kautta ilman tämän toisen henkilön hyväksyntää; (ii) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Wolt-palvelusta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta; (iii) takaisinmallintaa, purkaa tai muuten yrittää saada selville Wolt-palvelun tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia; (iv) poistaa tekijänoikeuteen, tavaramerkkeihin tai muihin vastaaviin oikeuksiin viittaavia merkintöjä Wolt-palvelusta; (v) poistaa, peittää tai piilottaa mitään Wolt-palvelussa esillä olevaa mainosta; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää Wolt-palvelusta saamaansa tietoa ilman Woltin etukäteistä kirjallista hyväksyntää; (vii) hyödyntää botteja tai muita automatisoituja työkaluja Wolt-palvelua käyttäessään; (viii) luoda käyttäjätiliä Wolt-palveluun käyttäen toisen henkilön tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja;  tai (ix) käyttää Wolt-palvelua muiden kuin Woltin tarjoamien käyttöliittymien, kuten Woltin verkkosivujen ja Wolt-sovelluksen, kautta.

12.7. Woltilla on oman harkintansa mukaan oikeus poistaa Käyttäjä Wolt-palvelusta välittömästi tai keskeyttää Wolt-palvelun tarjoaminen välittömästi ja/tai olla hyväksymättä tai perua kaikki Käyttäjän tekemät Tilaukset mikäli (i) Käyttäjä väärinkäyttää Wolt-palvelua taikka häiritsee Wolt-palvelun käyttöä tai aiheuttaa vahinkoa Wolt-palvelulle, Yhteistyökumppanille, Woltille tai Woltin työntekijöille, (ii) Woltilla on perusteltu syy epäillä Käyttäjän käyttävän Wolt-palvelua vilpillisesti, (iii) Käyttäjä tekee virheellisen Tilauksen (esimerkiksi jättämällä maksamatta tai olematta paikalla toimitusosoitteessa tai Tilauksen noutopaikassa vastaanottaakseen Tilauksen) tai toimii muutoin näistä Käyttöehdoista johtuvien velvoitteidensa vastaisesti; (iv) Woltilla on perusteltu epäilys Tilauksen aitoudesta tai oikeudesta. Jos Wolt palauttaa jo maksetun Tilauksen hinnan Käyttäjälle, hinta palautetaan samalle henkilökohtaiselle käyttäjätilille tai samalle Wolt for Work -tilille, jolta Käyttäjä on suorittanut maksun; tai (v) Käyttäjä uhkailee, häiritsee, ahdistelee tai käyttäytyy taikka muutoin toimii epäasiallisesti Yhteistyökumppaneita, Lähettikumppaneita tai Woltin työntekijöitä kohtaan.

12.8. Käyttäjistä kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on Wolt Enterprises Oy, ellei toisin ole ilmoitettu. Wolt Enterprises Oy käsittelee Käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja tietosuojaselosteensamukaisesti. 

12.9. Käyttäessään Wolt-sovellusta tai Wolt-palvelua Käyttäjän on noudatettava soveltuvia kolmansien osapuolten käyttöehtoja.

12.10. Käyttäjä vakuuttaa, että (i) hän ei ole valtiossa, joka on Yhdysvaltojen hallituksen asettaman kauppasaarron alainen, tai jonka Yhdysvaltojen hallitus on määritellyt ”terrorismia tukevaksi” valtioksi; ja että (ii) hän ei ole listattuna millään Yhdysvaltojen hallituksen ylläpitämällä kiellettyjen tai rajoitettujen toimijoiden listalla. 

13. Voimassaolo ja irtisanominen

13.1. Nämä Käyttöehdot ovat voimassa Woltin ja Käyttäjän välillä niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Wolt-palvelua.

13.2. Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Wolt-palvelun käyttämisen. Wolt voi milloin tahansa lopettaa Wolt-palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti.

14. Valitukset

14.1. Huomioithan, että Wolt-palvelu voidaan milloin tahansa keskeyttää tai pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa. Älä käytä Wolt-palvelua minkään tiedon varmuuskopiointiin. Wolt pyrkii parhaansa mukaan tarjoamaan alustaa ja palvelua (mukaan lukien uusia ja/tai väliaikaisia palveluita kuten jätä ovelle -toiminto, kuljetuksia uusia teknologioita hyödyntäen tai uusia tuotekategorioita koskevia kuljetuksia) virheettöminä, mutta ei voi luvata tai taata mitään koskien Wolt-palvelun, minkään sen toiminnon tai muun Woltin tarjoaman palvelun luotettavuutta, toiminnallisuutta, oikea-aikaisuutta, laatua ja sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, tai että Wolt-palvelu on keskeytyksetön ja virheetön. Wolt kiistää kaikki vastuut ja takuut, joita Wolt ei ole nimenomaisesti antanut näissä ehdoissa.

14.2. Yhteistyökumppani sitoutuu valmistamaan Käyttäjän tilaamat tuotteet Käyttäjän Tilauksen mukaisesti Wolt-palvelussa ilmoitetussa ajassa. Mikäli Tilauksen toimituksessa on virheitä, voi Käyttäjä ottaa yhteyttä Woltin asiakaspalveluun, joka toimii tilanteessa Yhteistyökumppanin puolesta. Woltiin saa yhteyden Wolt-palvelun chat-toiminnon kautta tai sähköpostitse support@wolt.com. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä myös suoraan Yhteistyökumppaniin.

14.3. Yhteistyökumppani on yksin vastuussa kaikista virheistä, jotka liittyvät Tilauksen sisältöön tai sen valmistamiseen tai muuten Ostosopimuksen täyttämiseen.

14.4. Käyttäjän, joka kokee Ostosopimusta rikotun, tulee reklamoida asiasta Woltille tai Yhteistyökumppanille ilman viivästystä. Virheet tulee yksilöidä reklamaatiossa selkeästi. Vähittäiskauppatuotteissa ilmenevistä virheistä tulee ilmoittaa kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua virheen havaitsemisesta.

14.5. Applella ei ole velvollisuutta tarjota mitään ylläpito- tai tukipalveluita Wolt-sovellukselle. Mikäli sovellettava lainsäädäntö edellyttää Wolt-sovellukselta ylläpito- tai tukipalveluita, Wolt vastaa yksinomaisesti niiden tarjoamisesta. Wolt, ei Apple, vastaa kaikkien Käyttäjän tai kolmannen osapuolen Wolt-sovellusta koskevien vaateiden tai väitteiden käsittelystä, mukaan lukien (i) tuotevastuuseen liittyvät väitteet tai vaatimukset; (ii) väitteet tai vaatimukset, jotka koskevat Wolt-sovelluksen lain tai asetusten mukaisuutta; (iii) väitteet tai vaatimukset kuluttajasuojaan, tietosuojaan, tai muuhun vastaavaan lainsäädäntöön liittyen.

15. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

15.1. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli Käyttäjä kuitenkin sijaitsee Tšekin tasavallassa, Kreikassa, Israelissa, Puolassa tai Serbiassa, sovelletaan näihin Käyttöehtoihin Käyttäjän sijaintimaan lainsäädäntöä.

15.2. Mikäli olet kuluttaja, huomioithan, että näillä Käyttöehdoilla ei voida rajoittaa sellaisia oikeuksiasi, jotka perustuvat asuinmaasi pakottavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön.

15.3. Näistä Käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, paitsi jos Käyttäjä on Tšekin tasavallassa, Kreikassa, Israelissa, Puolassa tai Serbiassa, jolloin riidat ratkaistaan Käyttäjän sijaintivaltion mukaisessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus saattaa asia käsiteltäväksi asuinvaltionsa toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Mikäli olet kuluttaja Euroopan Unionin alueella, sinä ja Wolt voitte myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua. Palvelu on saatavilla osoitteesta ec.europa.eu/odr. Kuluttajana voit riitatilanteessa kääntyä myös kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavaan ratkaisuelimen puoleen (esimerkiksi Suomessa Kuluttajariitalautakunta, kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi.

16. Muutokset käyttöehtoihin

16.1. Näitä Käyttöehtoja voidaan muuttaa.

16.2. Wolt julkaisee muutetut Käyttöehdot Woltin internetsivuilla ja ilmoittaa Käyttäjälle Käyttöehtojen muutoksista, jotka ovat luonteeltaan olennaisia, Wolt-palvelussa tai sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka Käyttäjä on lisännyt Wolt-palveluun. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Wolt-palvelun käyttö.

17. Siirrettävyys

17.1. Woltilla on oikeus siirtää kaikki näistä Käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai Wolt-palvelua koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

17.2. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä Käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain.

*****

Päivitetty 5.7.2023

Guidelines for Wolt Partners