Wolt Suositteluohjelman ehdot

Nykyiset Käyttäjät (“Suosittelija”), jotka suosittelevat Wolt-palvelua ystävilleen tai perheenjäsenilleen (”Asiakas”), voivat olla oikeutettuja saamaan suosittelukrediittejä (”Krediitti”). Asiakkaan on kirjauduttava Wolt-palveluun käyttäen Suosittelijan jakamaa henkilökohtaista promokoodia (”Koodi”). Koodi on annettava Asiakkalle sähköpostitse, tekstiviestillä tai Wolt-sovelluksen ”Jaa koodiasi” -toiminnolla. Ellei Woltin ja Suosittelijan välillä ole toisin sovittu, Suosittelija ei saa jakaa henkilökohtaista Koodiaan julkaisemalla sitä yleisön saatavilla olevilla verkkosivustoilla (mukaan lukien erilaiset kuponkisivustot ja muut vastaavat sivustot), ostamalla maksullisia mainoksia, lähettämällä roskapostia tuntemattomille henkilöille tai muutoin esiintymällä Woltin edustajana. Wolt pidättää itsellään oikeuden määrittää, onko Suosittelija oikeutettu krediitteihin, ja se voi pidättää tai mitätöidä kaikki edellä mainituilla tai vastaavilla keinoilla saadut krediitit.

Suositteluohjelman kautta saatavilla olevien Krediittien määrä voi olla rajoitettu. Tällaiset rajoitukset määritellään tarkemmin Wolt-palvelussa soveltuvin osin. Suosittelijat voivat saada Krediittejä vain Asiakkaista, jotka sijaitsevat samassa maassa kuin Suosittelija. Wolt pidättää oikeuden poistaa käytöstä tai mitätöidä kaikki Asiakkaan tai Suosittelijan saamat Krediitit, jotka ylittävät nämä määrät. Rajoitukset voivat vaihdella alueittain ja Suosittelijan sijaintimaa määrittää Krediittimäärään sovellettavat rajoitukset. Sovellettavat Krediittimäärät ilmoitetaan Suosittelijan Wolt-tilillä ja Asiakkaan saamassa tarjouksessa. Tietyissä maissa saatetaan vaatia Asiakkaan ensimmäisen tilauksen osalta tiettyä vähimmäissummaa (ilman veroja ja maksuja), jonka tulee täyttyä, jotta Asiakas sekä Suosittelija voivat saada Krediittejä. Asiakas ei voi saada Krediittejä, mikäli Asiakas on jo aiemmin luonut Wolt-tilin. Wolt pidättää oikeuden pidättää tai mitätöidä Woltin Suositteluohjelman kautta saadut Krediitit, jos Wolt toteaa tai uskoo, että hyvitys on saatu virheellisesti, vilpillisesti, laittomasti tai näiden ehtojen tai Woltin yleisten Käyttöehtojen vastaisesti.

Nämä Suositteluohjelman Ehtoja sovelletaan kaikkiin Käyttäjiin, ellei Woltin ja Käyttäjän välillä ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu toisin.