Wolt Mükafat Proqramı – Azərbaycan

Müddət və Şərtlər

Wolt Mükafat Proqramı (“Proqram”) “Wolt”a (“Wolt”, “biz”, “bizim” və ya “bizə”) məxsusdur və Wolt tərəfindən idarə olunur. Bu Wolt Mükafat Proqramı Şərtləri (“Mükafat Proqramı Şərtləri”) Sizinlə (“İstifadəçi”, “İstifadəçilər” və ya “siz”) Wolt və/və ya onun filialları arasında bağlanır və bizim müvafiq hüquq və öhdəliklərimizi tənzimləyir. Bu Proqram, həmçinin İstifadəçilər üçün Xidmət ŞərtləriWolt Məxfi̇li̇k Bəyannaməsi̇ tabedir, eyni zamanda bütün digər tətbiq olunan müddətlər, şərtlər, məhdudiyyətlər və tələblər bu Proqrama tətbiq olunur və istinadla buraya daxil edilir. Burada istifadə edilən bütün böyük hərflərlə yazılmış terminlər İstifadəçilər üçün Xidmət Şərtlərində müəyyən edilmiş mənaları ifadə edir. Mükafat Proqramı Şərtləri, Proqramla istifadə etmək üçün sizə təqdim olunan hər hansı stimullaşdırıcı tədbirlər ilə bağlı müvafiq şərtlərlə birlikdə, sizinlə Wolt arasında Proqramla bağlı bütün razılaşmanı təşkil edir. Wolt Mükafat Proqramı Şərtlərini və Proqramı öz mülahizəsinə əsasən yeniləyə və ya ləğv edə bilər. Mükafat Proqramı Şərtlərinə dəyişiklik etsək və ya Proqramı ləğv etsək, sizə e-poçt vasitəsilə məlumat verə və/və ya Wolt veb-saytında yeni Mükafat Proqramı Şərtlərini dərc edə bilərik. Siz Proqramda iştirak etməklə və ya qalmaqla Mükafat Proqramı Şərtlərinə edilən bütün dəyişiklikləri qəbul edir və razılaşırsınız.

Uyğunluq və Qeydiyyat

Wolt Xidmətinin qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçiləri olan şəxslər avtomatik olaraq Proqramda qeydiyyatdan keçmiş olurlar. Proqrama “uyğun” qalmaq üçün üçün sizin aktiv Wolt hesabınız (“Hesab”) olmalıdır.

Üstünlüklər

(1) Wolt Xalları

İstifadəçilər Wolt Xidmətində daha ətraflı müəyyən edildiyi kimi, bütün müvafiq endirimlər və ya kampaniyalar tətbiq edildikdən sonra məhsulun ümumi məbləği əsasında Wolt Xalları ("Xallar") əldə edə bilərlər. Sifariş ilə əlaqədar ödənilən hər hansı digər haqlar, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, bəxşiş, çatdırılma haqqı, xidmət haqqı və ya digər əlavə ödənişlər Məhsulun ümumi məbləğinə daxil deyildir və Xallara əlavə edilmir. Wolt Xidmətində başqa cür nəzərdə tutulmadığı halda, bütün növ sifarişlərdən Xallar toplana bilər. Müəyyən məhsullara xüsusi məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər. Qrup sifarişində olan qonaqlar, Wolt Xidmətində sifariş üçün ödəniş etməsələr, Mükafat əldə etmək hüququna malik olmurlar. İstifadəçilər yalnız İstifadəçinin Hesabı olduğu ölkə daxilində edilən uyğun alışlardan Wolt Xalları toplamaq hüququna malikdirlər. Hədiyyə kartları və ya xeyriyyə ianələri kimi müəyyən alışlar Wolt Xalları toplamaq üçün uyğun deyildir.

(2) Müsabiqələr

Müəyyən vaxt məhdudiyyətli kampaniyalar, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, müəyyən məkanlardan sifariş vermək, sifarişinizə müəyyən məhsullar əlavə etmək və ya müəyyən sayda sifariş etmək sizə əlavə Xallar (“Müsabiqələr”) əldə etmək imkanı verə bilər. Siz Wolt Xidmətində daha ətraflı təsvir olunduğu kimi Müsabiqələri tamamlamaqla yığılmış xalları istifadə etməlisiniz.

(3) Tamamlanma, Düzəliş və İmtina

Xallar Sifariş tamamlandıqdan sonra, Müsabiqələr zamanı isə Wolt Xidmətindən Xalları tələb etdiyiniz zaman yekunlaşdırılacaq və Hesabınızda əks olunacaq. Konvertasiya nisbəti və Xalların hər hansı əlavə qaydaları vaxtaşırı bizim mülahizəmizə əsasən dəyişdirilə bilən Wolt Xidməti vasitəsilə sizə bildiriləcək. Proqram vasitəsilə qazanılan xalların nağd dəyəri yoxdur, köçürülə bilməz, başqa məhsul və ya xidmət əvəzinə dəyişdirilə və ya geri qaytarıla bilməz və ya pul şəklində geri qaytarılması tələb edilə bilməz və sizin Xallar üzərində və ya onlara qarşı heç bir mülkiyyət hüququnuz yoxdur. Alınmış məhsulların tamamı və ya bir hissəsi geri qaytarıldıqda, ləğv edildikdə, əvəz olunduqda, itdikdə və ya Xalların mülahizəmizə əsasən bu Mükafat Proqramı Şərtlərini və ya İstifadəçilər üçün Xidmət Şərtlərini pozan saxtakarlıq və ya digər fəaliyyət yolu ilə əldə olunduğu müəyyən edildikdə, Hesabınıza daxil edilmiş Xallar ləğv ediləcək, azaldılacaq və ya geri qaytarılacaq. Sizin və ya hər hansı üçüncü şəxsin saxtakar fəaliyyətinə görə silinmiş və ya istifadə edilmiş xallara görə məsuliyyət daşımırıq. Biz itirilən, oğurlanan və ya başqa şəkildə məhv edilən xallara görə məsuliyyət daşımırıq. Proqram vasitəsilə təklif olunan hər hansı Xalların bizim tərəfimizdən başqa satışı, barteri, ötürülməsi, paylaşılması, birləşdirilməsi və ya təyin edilməsi açıq şəkildə qadağandır. Proqram çərçivəsində qazanılan Xallar nəticəsində yaranan hər hansı müvafiq vergi öhdəlikləri İstifadəçinin öhdəliyindədir.

(4) Xallardan İstifadə

İstifadəçilər etibarlı şəkildə əldə etdikləri Xalları onların Hesabının olduğu ölkədəki sifarişlərə münasibətdə istifadə edə bilərlər. Wolt qaydalarına uyğun olaraq Xallar İstifadəçinin Wolt-a ödəniş etməklə alış prosesini yekunlaşdırdığı tarixə yerli valyuta ilə əvəz edilə bilər (“Ödəniş”). Ödəniş Zamanı Xalların yerli valyutaya uyğun konvertasiya dəyəri bizim öz mülahizəmizə əsasən vaxtaşırı dəyişdirilə bilər.

(5) Xalların müddətinin bitməsi

Xalların müddəti Xalların istifadəsi, Xalların əldə olunması və ya Müsabiqələri tamamlayaraq Xalların qazanılması (“Müvafiq Fəaliyyət”) kimi İstifadəçi fəaliyyətlərinə əsasən bitəcək. Xalların müddətinin bitmə tarixi dinamikdir və hər Müvafiq Fəaliyyətdən sonra yenidən hesablanır. Ardıcıl üç ay ərzində Müvafiq Fəaliyyətiniz olmayıbsa, bütün Xallarınız avtomatik olaraq növbəti ayın birinci günü qüvvədən düşəcək. Nəzərə alın ki, müddət bitdikdən sonra bütün Xallar Hesabınızdan silinəcək və bundan sonra geri qaytarıla və ya istifadə oluna bilməyəcək. Siz hər zaman Wolt Xidmətində son istifadə müddətini yoxlaya bilərsiniz.

Xitam və Dəyişiklik

(1) Proqram və onun üstünlükləri bizim mülahizəmizə əsasən təklif olunur. Belə dəyişikliklər artıq toplanmış və ya qazanılmış Xalların dəyərinə və/və ya yığılmış Xalları istifadə etmək imkanına təsir göstərsə belə, biz öz mülahizəmizə əsasən bu Mükafat Proqramının Şərtlərini, Proqramı, eləcə də Proqramın hər hansı aspektini və ya xüsusiyyətini istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən ləğv edə, dəyişdirə, məhdudlaşdıra və ya xitam edə bilərik.

(2) Hesabınız bağlandıqdan sonra Xallar Hesabınızdan silinəcək. Silinmiş Xallar geri qaytarıla və sifariş zamanı istifadə edilə bilməz.