Wolt Izjava o Privatnosti

Wolt Enterprises Oy i određena društva iz Wolt grupe („Wolt“, „mi“) obrađuje podatke o ličnosti korisnika Wolt usluga naručivanja hrane („Wolt App“) i posetilaca internet stranice wolt.com („Internet stranica“).

U ovoj Izjavi o privatnosti, reč „Wolt usluge“ se odnosi na Internet stranicu i na Wolt App. U ovoj Izjavi o privatnosti, reč „Korisnik“ ili „Vi“ se odnosi na naše potrošače i potrošače naše grupe društava, zastupnike i druge ovlašćene korisnike naših organizacija potrošača, potencijalne potrošače i korisnike Wolt usluga.

Naša Izjava o privatnosti objašnjava, na primer, kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo, način na koji obrađujemo podatke o ličnosti i način na koji Vi kao lice na koje se podaci odnose možete ostvarivati svoja prava (npr. pravo na izjavljivanje prigovora, pravo na pristup).

Neke od naših usluga mogu biti predmet posebne politike privatnosti. Ako se posebna politika privatnosti primenjuje na pojedinačnu uslugu, objavićemo je u vezi sa uslugom koja je u pitanju.

Ova Izjava o privatnosti može s vremena na vreme biti ažurirana kako bi prikazala promene u praksi obrade podataka ili drugo. Trenutnu verziju možete pronaći na Internet stranici. Nećemo unositi značajne izmene ove Izjave o privatnosti ili smanjivati prava Korisnika koja su zagarantovana ovom Izjavom o privatnosti bez prethodnog obaveštenja o tome.

1. RUKOVALAC/RUKOVAOCI PODACIMA

Ova Izjava o privatnosti primenjuje se na obradu podataka o ličnosti od strane Wolt-a.

U vezi sa obradom podataka o ličnosti Korisnika u dole navedenim zemljama, Wolt Enterprises Oy i lokalno društvo iz Wolt grupe deluju kao zajednički rukovaoci podacima. Ovo znači da Wolt Enterprises Oy i lokalno društvo iz Wolt grupe zajednički određuju svrhe i načine na koje će se podaci o ličnosti obrađivati. Zajednički rukovaoci su navedeni u nastavku za svaku zemlju:

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Bulevar Vojvode Bojovića 8, 11000 Beograd, Srbija, matični broj 21408930, tel: +381 800 301187 ukoliko je Korisnik iz Srbije.

Wolt Enterprises Oy je imenovan kao odgovoran za rukovanje svim zahtevima lica na koje se podaci odnose i pitanjima u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane Wolt grupe društava u ime lokalnih zajedničkih rukovalaca.

U vezi sa obradom podataka o ličnosti Korisnika u zemljama van onih koje su navedene iznad, Wolt Enterprises Oy postupa kao jedini rukovalac podacima.

2. KONTAKT PODACI WOLT-A

- Mari Laatsalo (ime i prezime), adresa: Arkadiankatu 6, 00180, Helsinki, Finska; mejl: mari.laatsalo@wolt.com ; telefon: +358407563278

- Božidar Markovinović (ime i prezime), adresa: Bulevar Vojvode Bojovića 8, Beograd, Srbija; mejl: bozidar.markovinovic@wolt.com; telefon: +381693371214, ukoliko je Korisnik iz Srbije. Volt je imenovao službenika za zaštitu podataka do koga možete doći putem gore navedenih podataka za kontakt.

3. PODACI O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU I IZVORI PODATAKA

Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo mogu se podeliti u dve osnovne kategorije podataka: Korisnički podaci i Analitički podaci.

Korisnički podaci

Korisnički podaci su podaci o ličnosti prikupljeni direktno od Vas ili od naše organizacije potrošača u čije ime koristite Wolt usluge („Organizacija potrošača“) u zavisnosti od slučaja. Možemo prikupljati Korisničke podatke od naših Korisnika ili Organizacije potrošača na različite načine, uključujući nakon zaključenja ugovora o pružanju usluga sa Organizacijom potrošača, ili kada se Korisnici prijave na Wolt usluge, pretplate na newsletter ili ispune obrasce. Dalje, napominjemo kako takođe prikupljamo detalje svake transakcije i plaćanja koja ste obavili putem Wolt usluga.

Korisnički podaci potrebni za korišćenje Wolt usluga

Navedeni podaci o ličnosti prikupljeni i obrađeni sa naše strane su potrebni za pravilno ispunjenje ugovora između Vas i nas, kao i za naš opravdani interes prilikom ispunjavanja naših ugovornih obaveza prema našim Organizacijama potrošača i za postupanje u skladu sa našim zakonskim obavezama.

Nakon zaključenja ugovora o pružanju usluga između nas i Organizacije potrošača, Organizacija potrošača nam dostavlja Vaše puno ime i elektronsku poštu.

Kada se prijavite na Wolt usluge i kreirate korisnički nalog, morate nam dostaviti sledeće podatke: 

 • puno ime i prezime

 • telefonski broj

 • elektronsku poštu

 • informacije o Vašem instrumentu/instrumentima plaćanja kao na primer broj instrumenta/instrumenata plaćanja i datum isteka Vašeg instrumenta/instrumenata plaćanja (potrebno za svrhe naručivanja prehrambenih proizvoda putem Wolt usluga, međutim Wolt ne čuva te podatke, s obzirom da Wolt koristi treća lica pružaoca platnih usluga za obradu plaćanja)

Korisnički podaci koje nam dobrovoljno pružate

Vaše korisničko ili potrošačko iskustvo može biti poboljšano pružanjem sledećih informacija:

Dodatne informacije o Nalogu:

 • fotografija

 • adresa dostave

 • podaci o lokaciji (ako pristanete na obradu podataka o lokaciji)

 • druge informacije koje dajete ili prilikom otvaranja korisničkog naloga ili kasnije prilikom uređivanja korisničkog naloga 

Druge informacije. Možemo obrađivati druge informacije koje nam dobrovoljno pružate poput:

 • informacija koje pružate prilikom ocene naših usluga

 • pretplate (opt-in) i odustajanja (opt-out) u vezi oglašavanja

 • informacije koje pružate nama putem telefona, elektronske pošte ili poruka, uključujući snimljene pozive Vaših razgovora sa našom korisničkom službom

Uz prikupljene Korisničke podatke od Vas i Organizacije potrošača, obrađujemo određene podatke o ličnosti koje nam o Vama pružaju nezavisni pružaoci usluga.

Ako se povežete ili prijavite na Vaš korisnički nalog putem Facebook-a, Facebook deli sa nama Vaše podatke o ličnosti poput Vaše profilne fotografije, liste Vaših Facebook prijatelja i Vaš Facebook identitet (ID). 

Analitički podaci

Iako obično ne koristimo Analitičke podatke kako bismo Vas identifikovali kao pojedinca, možete biti ponekad identifikovani kroz njih, samostalno ili u kombinaciji ili u vezi sa Korisničkim podacima. U tim slučajevima, Analitički podaci se takođe mogu smatrati podacima o ličnosti u skladu sa važećim pravom i mi ćemo sa takvim podacima postupati kao sa podacima o ličnosti.

Možemo automatski prikupljati sledeće Analitičke podatke, kada posećujete ili kad ste u interakciji sa Wolt uslugama:

Informacije o uređaju. Prikupljamo sledeće informacije o tehnološkom uređaju koji koristite prilikom korišćenja Wolt usluga:

 • uređaj i identifikacioni broj uređaja, IMEI broj uređaja

 • državu

 • IP adresu

 • vrstu i verziju pretraživača 

 • operativni sistem

 • pružaoca Internet usluga 

 • identifikatora oglašavanja na Vašem uređaju

 • identifikatora poseta

Podaci o korišćenju. Prikupljamo informacije o vašem korišćenju Wolt usluga, poput:

 • vremena potrošenog na Wolt usluge 

 • interakcije sa Wolt uslugama 

 • informacija o Vašim porudžbinama izvršenim putem Wolt usluga

 • URL internet stranica koju ste posetili pre i posle posećivanja Wolt usluga

 • prijema i datum Vaših poseta Wolt usluga

 • rubrike Wolt usluga koje ste posetili

 • proizvoda koje ste pretraživali prilikom korišćenja Wolt usluga

Kolačići

Koristimo različite tehnologije kako bi prikupljali i čuvali Analitičke podatke i druge podatke kada Korisnici posećuju Wolt usluge, uključujući kolačiće i web beacons(tehnika koje se koristi na internet stranicama i elektronskoj pošti, kako bi se omogućile nenametljive provere da li je korisnik pristupio nekom sadržaju).

Kolačići su mali pisani dokumenti poslati i sačuvani na Vašem uređaju koji nam omogućavaju da identifikujemo posetioce Wolt usluga i olakšavaju korišćenje Wolt usluga i stvaranje celokupnih informacija o našim posetiocima. Ovo nam pomaže da poboljšamo Wolt usluge i pružamo bolje usluge našim Korisnicima. Kolačići neće nauditi Vašem uređaju ili dokumentima. Koristimo kolačiće za prilagođavanje Wolt usluga i informacija koje pružamo u skladu s pojedinačnim interesima naših Korisnika.

Korisnici mogu podesiti svoj internet pretraživač tako da odbija kolačiće, ili upozorava o slanju kolačića. Primera radi, sledeći linkovi pružaju informacije o tome kako prilagoditi postavke kolačića na nekim često korišćenim pretraživačima: 

Safari Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox

Napominjemo kako neki delovi Wolt usluga neće pravilno funkcionisati ako je onemogućena upotreba kolačića.

Web beaconje tehnologija koja omogućava identifikovanje čitalaca internet stranica i elektronske pošte, npr. služi za utvrđivanje da li je elektronska pošta pročitana.

Internet analitičke usluge

Wolt usluge koriste Google analitiku i druge usluge internet analitike za sastavljanje Analitičkih podataka i izveštaja o korišćenju posetilaca i da nam pomogne da poboljšamo Wolt usluge. Za pregled Google analitike posetite Google Analytics. Moguće je isključiti Google analitiku sledećom alatkom pretraživača: Google Analytics opt-out add-on.

Oglašavanje i identifikovanje posetilaca

Wolt usluge koriste identifikatore pod pseudonimom kako bi pratili i predvideli Vašu upotrebu aplikacije i usluga i Vaše preferencije.

Možete odustati od ovih identifikatora promenom podešavanja operativnog sistema na sledeći način:

Identifikatori oglašavanja se mogu onemogućiti na iOS mobilnim uređajima uključivanjem opcije Ograničenja praćenja oglasa (Podešavanja → Privatnost → Oglašavanje → Ograničenje praćenja oglasa). Za pregled i više informacija o identifikatoru oglašavanja, molim vas posetite Apple internet stranicu za Oglašavanje i Privatnost.

Identifikatori Wolt posetilaca se mogu onemogućiti na iOS  i Android mobilnim uređajima promenom podešavanja (za iOS: Podešavanja → Wolt → Wolt podešavanja → Ograniči praćenje, i za Android: Wolt aplikacija → Profilna kartica → Ikonica Podešavanja u gornjem levom uglu).

4. SVRHE I OPRAVDANI RAZLOZI ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Svrhe

Postoji nekoliko svrha obrade Vaših podataka o ličnosti od strane Wolt-a:

Kako bi se pružile Wolt usluge i ispunile naše ugovorne obaveze (pravni osnov: izvršenje ugovora i legitimni interes)

Wolt obrađuje Vaše podatke o ličnosti kako bi vam ponudio Wolt usluge na osnovu ugovora između Vas i Wolt-a ili između Organizacije potrošača i Wolt-a.

Primera radi, koristimo podatke za rukovođenje Vašim plaćanjima i povraćajima (ukoliko je primenjivo) i za pružanje našim partnerima (restorani i partneri dostavljači) potrebnih informacija za pripremu i dostavu Vaše porudžbine. Ukoliko kontaktirate naš korisnički servis, koristićemo od Vas dobijene informacije da bismo odgovorili na Vaše pitanje ili rešili Vaš prigovor.

Za naše pravne obaveze (pravni osnov: poštovanje pravnih obaveza)

Wolt obrađuje podatke kako bi nam se omogućilo upravljanje i ispunjavanje naših zakonskih obaveza. Ovo uključuje podatke obrađene u svrhu usklađivanja s našim knjigovodstvenim obavezama i dostavljanje informacija nadležnim organima poput poreskih organa.

Za rešavanje tužbi i pravnih postupaka (pravni osnov: legitimni interes)

Wolt može obrađivati podatke u svrhu rešavanja tužbi, naplate dugova i pravnih postupaka. Takođe, možemo obrađivati podatke kako bismo zaštitili naše usluge od prevare, zloupotrebe i za zaštitu podataka, sistema i mreže.

Za komunikaciju sa potrošačima i aktivnosti oglašavanja (pravni osnov: legitimni interes)

Wolt obrađuje Vaše podatke o ličnosti kako bi Vas kontaktirao u vezi Wolt usluga i kako bi Vas obavestio o promenama u vezi istih. Vaši podaci o ličnosti se takođe koriste u svrhu oglašavanja Wolt usluga Vama.

Za poboljšanje kvaliteta i analizu trendova (pravni osnov: legitimni interes)

Takođe, možemo obrađivati podatke o Vašem korišćenju Wolt usluga kako bismo poboljšali kvalitet Wolt usluga npr. analizom trendova u korišćenju Wolt usluga. Kako bismo osigurali da su naše usluge u skladu sa Vašim potrebama, podaci o ličnosti se mogu koristiti za stvari poput istraživanja zadovoljstva potrošača. Kada je to moguće, ovo ćemo raditi koristeći samo združene podatke, bez podataka na osnovu kojih se ličnost može identifikovati.

Pravni osnov za obradu

Wolt obrađuje Vaše podatke o ličnosti kako bismo ispunili naše ugovorne obaveze prema Vama ili Organizaciji potrošača i kako bismo se uskladili sa zakonskim obavezama. Nadalje, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo ostvarili naš opravdani interes za vođenjem, održavanjem i razvijanjem našeg poslovanja i za stvaranje i održavanje odnosa sa potrošačima. Prilikom odlučivanja o korišćenju Vaših podataka na osnovu našeg opravdanog interesa, vagamo između naših ličnih interesa i Vašeg prava na privatnost i npr. omogućujemo Vam da lako odustanete od naše komunikacije koja se tiče oglašavanja i da koristite podatke pod pseudonimom ili na osnovu kojih vas ne možemo identifikovati, kada je to moguće.

U nekim delovima Wolt usluga, od Vas se može tražiti da date saglasnost za obradu podataka o ličnosti. U tom slučaju, možete povući Vašu saglasnost u svako doba.

Za korisnike koji se nalaze u Izraelu: Zaključenjem, povezivanjem, pristupanjem ili korišćenjem Wolt usluga, saglasni ste i prihvatate uslove poslovanja navedene u ovoj Izjavi o privatnosti, uključujući i prikupljanje, obradu, prenos i korišćenje Vaših podataka o ličnosti koji se prikupljaju kao deo Wolt usluga. Ukoliko niste saglasni sa ovde navedenim uslovima, neće Vam biti omogućen pristup ili korišćenje Wolt usluga. Takođe prihvatate i potvrđujete da se od Vas ne zahteva da nam dostavite Vaše podatke o ličnosti i da nam se takvi podaci dostavljaju dobrovoljno.

5. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRŽAVE VAN TERITORIJE EVROPE

Wolt čuva Vaše podatke o ličnosti prvenstveno unutar teritorije Evropske Ekonomske Zona. Međutim, imamo pružaoce usluga i obavljamo poslovanje na više geografskih lokacija. Prema tome, mi i naši pružaoci usluga možemo prenositi Vaše podatke o ličnosti, ili omogućiti pristup njima, u jurisdikcijama izvan Evropske Ekonomske Zona ili jurisdikcije prebivališta Korisnika.

Preduzećemo korake kako bismo osigurali da podaci o ličnosti Korisnika dobijaju odgovarajući nivo zaštite u jurisdikcijama u kojima se obrađuju. Pružamo odgovarajuću zaštitu za prenos podataka o ličnosti u države izvan Evropske Ekonomske Zona kroz niz ugovora sa našim pružaocima usluga zasnovanim na Standardnim ugovornim klauzulamaili kroz druge prikladne mere zaštite.

Više informacija koje se tiču prenosa podataka o ličnosti možete dobiti kada nas kontaktirate na jednu od gore navedenih adresa.

6. PRIMAOCI

Mi delimo Vaše podatke o ličnosti samo unutar Wolt organizacije ako i koliko je razumno potrebno za svrhe ove Izjave o privatnosti.

Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima izvan Wolt organizacije, osim u nekoj od sledećih situacija:

Za svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti i ovlašćenim pružaocima usluga

U meri u kojoj je trećim licima (primera radi restoranima koji pripremaju Vašu porudžbinu i našim partnerima dostavljačima koji Vam dostavljaju porudžbinu i Organizaciji potrošača koja plaća vašu porudžbinu) potreban pristup Vašim podacima o ličnosti kako bismo izvršili Wolt usluge, pružamo tim trećim licima Vaše podatke o ličnosti. Nadalje, možemo dati Vaše podatke o ličnosti sa nama povezanim društvima ili ovlašćenim pružaocima usluga koji izvršavaju usluge za nas (uključujući čuvanje podataka, računovodstvene usluge, prodaju i oglašavanje) kako bi ih obrađivali za nas i pružaocima platnih usluga kako bi obrađivali Vaša plaćanja prema nama.

Kada treća lica obrađuju podatke u ime Wolt-a, Wolt je preduzeo odgovarajuće ugovorne i organizacione mere kako bi obezbedio da se Vaši podaci obrađuju isključivo u svrhe naznačene u ovoj Izjavi o privatnosti i u skladu sa svim važećim zakonima i propisima i prema našim uputstvima i odgovarajućim obavezama mera poverljivosti i bezbednosti.

Imajte na umu da ako otkrivate podatke o ličnosti direktno trećem licu, na primer, putem veze u Wolt uslugama, obrada se uobičajeno vrši u skladu sa njihovim politikama i standardima.

Za pravne svrhe i pravne postupke

Možemo deliti Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima izvan Wolt-a ako u dobroj veri smatramo da je pristup i korišćenje podataka o ličnosti razumno potrebno za: (i) postupanje u skladu sa važećim pravom, propisima i/ili sudskim nalozima; (ii) otkrivanje, sprečavanje ili na drugi način otklanjanje prevare, krivičnog dela, bezbednosnih ili tehničkih poteškoća; i/ili (iii) zaštitu interesa, imovine ili bezbednosti Wolt-a, Korisnika ili javnosti, dok god je to u skladu sa zakonom. Kad je to moguće, obavestićemo Vas o takvim obradama.

U druge opravdane svrhe

Ako je Wolt uključen u spajanje, pripajanje ili prodaju imovine, možemo preneti Vaše podatke o ličnosti trećem licu koje je u to uključeno. Međutim, nastavićemo da obezbeđujemo poverljivost svih podataka o ličnosti. Obavestićemo sve Korisnike na koje se ovo odnosi, u slučaju prenosa podataka o ličnosti ili ako postanu predmet druge izjave o privatnosti.

Uz Vašu izričitu saglasnost

Možemo deliti Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima izvan Wolt-a kada za to imamo Vašu izričitu saglasnost. Imate pravo da u bilo koje vreme povučete ovu saglasnost tako što ćete nas kontaktirati, bez obaveze plaćanja naknade.

7. VREME ČUVANJA

Wolt ne čuva Vaše podatke o ličnosti duže nego što je to zakonom dopušteno i nego što je potrebno za svrhe pružanja Wolt usluga ili njihovog dela. Vreme čuvanja zavisi od prirode podatka i svrhe obrade. Maksimalan period može zbog toga varirati.

Većina podataka o ličnosti koja se tiče korisničkog naloga Korisnika na Wolt uslugama će biti izbrisana nakon isteka perioda od 90 dana od kada je Korisnik izbrisao korisnički nalog na Wolt uslugama. Samim tim, deo podataka o ličnosti koji se tiču korisničkog naloga Korisnika na Wolt uslugama može biti čuvan samo onoliko koliko je takva obrada zahtevana zakonom ili koliko je razumno potrebna za naše zakonske obaveze i opravdane interese poput vođenja postupka, knjigovodstva, internog izveštavanja, i postupka mirenja. Svi podaci o ličnosti koji se tiču korisničkog naloga Korisnika na Wolt uslugama će biti izbrisani u roku 10 godina nakon što Korisnik obriše korisnički nalog sa Wolt usluga, izuzev podataka o ličnosti potrebnih u određenim retkim slučajevima kao što su pravni postupci.

Čuvaćemo Analitičke podatke Korisnika koji nemaju korisnički nalog na Wolt uslugama u periodu od 90 dana.

8. VAŠA PRAVA

Pravo na pristup

Imate pravo na pristup i da budete informisani o Vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo. Pružamo Vam mogućnost da vidite određene podatke preko Vašeg korisničkog naloga na Wolt uslugama ili zahtevate kopije Vaših podataka o ličnosti.

Pravo na opoziv saglasnosti

U slučaju da se obrada zasniva na saglasnosti date od strane Korisnika, Korisnik može opozvati saglasnost u bilo koje vreme bez obaveze plaćanja naknade. Opoziv saglasnosti može dovesti do smanjene mogućnosti korišćenja Wolt usluga. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog opoziva.

Pravo na ispravku

Imate pravo da Vam se isprave ili popune netačni ili nepotpuni podaci o ličnosti tako što ćete nas kontaktirati. Možete ispraviti ili ažurirati neke Vaše podatke o ličnosti putem Vašeg korisničkog naloga na Wolt uslugama.

Pravo na brisanje

Takođe, možete zahtevati da izbrišemo Vaše podatke o ličnosti iz naših sistema. Postupićemo u skladu sa takvim zahtevom osim ako imamo opravdani razlog da ne izbrišemo podatke

Pravo na prigovor

Imate pravo da izjavite prigovor na određenu upotrebu Vaših podataka o ličnosti ako su ti podaci obrađeni za svrhe različite od one potrebne za izvršavanje Wolt usluga, ili kako bi se uskladili sa zakonskim obavezama. Ako izjavite prigovor na dalju obradu Vaših podataka o ličnosti, to može dovesti do smanjenja mogućnosti upotrebe Wolt usluga.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zahtevati od nas da ograničimo obradu podataka, na primer kad je brisanje, ispravka ili prigovor u vezi s Vašim podacima na čekanju i/ili kad nemamo opravdani razlog za obradu Vaših podataka. To međutim može dovesti do smanjenja mogućnosti upotrebe Wolt usluga.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primite podatke o ličnosti koje ste nam dostavili u struktuiranom i uobičajeno korišćenom obliku i da slobodno prenosite te podatke trećim licima.

Kako da koristite svoja prava

Gore navedena prava mogu se koristiti slanjem pisma ili slanjem elektronske pošte nama na gore navedene adrese, koji sadrže sledeće informacije: puno ime i prezime, adresu, elektronsku poštu i broj telefona. Možemo zahtevati i dostavljanje dodatnih informacija ako je to potrebno kako bi se potvrdio identitet Korisnika. Možemo odbiti zahteve koji se bezrazložno ponavljaju, koji su preterani ili očigledno neosnovani.

9. DIREKTNO OGLAŠAVANJE

Korisnik ima pravo da nam zabrani upotrebu Korisničkih podataka o ličnosti u svrhe direktnog oglašavanja, istraživanja tržišta i tržišnog profilisanja u cilju direktnog oglašavanja, tako što će nas kontaktirati na gore navedene adrese ili korišćenjem funkcija Wolt usluga ili mogućnosti odustanka od pretplate u vezi sa porukama koje se tiču direktnog oglašavanja.

10. PODNOŠENJE PRIGOVORA

U slučaju da Korisnik smatra da je naša obrada podataka o ličnosti u suprotnosti sa važećim zakonima o zaštiti podataka, može prigovor podneti lokalnom nadzornom organu za zaštitu podataka u Finskoj, Ombudsmanu za zaštitu podataka (tietosuoja.fi). Alternativno, Korisnik može podneti prigovor lokalnom nadzornom organu za zaštitu podataka u zemlji prebivališta Korisnika.

11. ZAŠTITA INFORMACIJA

Koristimo administrativne, organizacione, tehničke i fizičke mere zaštite kako bismo zaštitili podatke o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo. Mere uključuju na primer, kad je to prikladno, kriptografsku zaštitu, korišćenje pseudonima, zaštitne zidove, sigurnosna sredstva i sisteme za prava na pristup. Naše kontrole bezbednosti su stvorene da održavaju prikladan nivo poverljivosti, celovitosti, dostupnosti, otpornosti i mogućnosti ponovnog uspostavljanja podataka. Redovno ispitujemo Wolt usluge, sisteme i ostale sadržaje na slabosti u bezbednosti.

Ako uprkos sigurnosnim merama dođe do narušavanja bezbednosti koje lako može imati negativne posledice na privatnost Korisnika, obavestićemo Korisnike na koje se to odnosi o narušavanju što je pre moguće, kao i ostale strane koje to ugrožava, i odgovarajuće organe kada je to potrebno u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Guidelines for Wolt Partners