Wolt Izjava o Privatnosti

U kompaniji Wolt ozbiljno shvatamo zaštitu podataka. Privatnost i informaciona bezbednost su suštinske vrednosti za Wolt. Ova Izjava o politici privatnosti opisuje ključne principe i prakse kojih se pridržavamo kako bismo osigurali da se vaša privatnost poštuje dok koristite naše usluge.

Wolt Enterprises Oy, lokalna Wolt društva i DoorDash Inc., kompanije koje pripadaju istoj grupi kompanija („Wolt“, „mi“), obrađuju podatke o ličnosti korisnika Wolt usluga naručivanja hranei maloprodajnih proizvoda putem Wolt aplikacije („Wolt App“) i korisnika drugih Wolt proizvoda i usluga dostave i posetilaca internet stranice wolt.com („Internet stranica“).

U ovoj Izjavi o privatnosti, reč „Wolt usluge“ zajednički označava Internet stranicu, Wolt App i druge usluge koje Wolt pruža korisnicima. U ovoj Izjavi o privatnosti, izraz „Korisnik“ ili „Vi“ označava naše potrošače i potrošače naše grupe društava, korisnike Wolt usluga dostave, zastupnike i druge ovlašćene korisnike naših organizacija potrošača, potencijalne potrošače i korisnike Wolt usluga.Naša Izjava o privatnosti objašnjava, na primer, kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo, način na koji obrađujemo podatke o ličnosti i način na koji Vi kao lice na koje se podaci odnose možete ostvarivati svoja prava (na primer, pravo na izjavljivanje prigovora, pravo na pristup).

Neke od naših usluga mogu biti predmet posebne politike privatnosti. Ako se posebna politika privatnosti primenjuje na pojedinačnu uslugu, objavićemo je u vezi sa uslugom koja je u pitanju.

Ova Izjava o privatnosti može s vremena na vreme biti ažurirana kako bi prikazala promene u praksi obrade podataka ili drugo. Trenutnu verziju možete pronaći na Internet stranici. Nećemo unositi značajne izmene ove Izjave o privatnosti ili smanjivati prava Korisnika koja su zagarantovana ovom Izjavom o privatnosti bez prethodnog obaveštenja o tome.

1. RUKOVALAC/RUKOVAOCI PODACIMA

Ova Izjava o privatnosti primenjuje se na obradu podataka o ličnosti od strane Wolt-a.Woltje deo DoorDash, Inc., tehnološkog društvasa zvaničnom adresom na 303 2nd St, Suite 800, San Francisko, CA 94107, Sjedinjene Američke Države. Mi činimo jedan tim i ponekad možemo zajedno da odlučujemo o obradi podataka o ličnosti.

U vezi sa obradom podataka o ličnosti Korisnika u dole navedenim zemljama, Wolt Enterprises Oy i lokalno društvo iz Wolt grupe deluju kao zajednički rukovaoci podacima. Ovo znači da Wolt Enterprises Oy i lokalno društvo iz Wolt grupe zajednički određuju svrhe i načine na koje će se podaci o ličnosti obrađivati. Zajednički rukovaoci su navedeni u nastavku za svaku zemlju:

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Masarikova 2-4, 11000 Beograd (Savski Venac), Srbija, matični broj 21408930, tel: +381 800 301187 ukoliko je Korisnik iz Srbije.

Wolt Enterprises Oy je imenovan kao odgovoran za rukovanje svim zahtevima lica na koje se podaci odnose i pitanjima u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane Wolt grupe društava u ime lokalnih zajedničkih rukovalaca.

Wolt takođe pruža uslugu dostave drugim društvima (na primer, Wolt Drive API i integraciju e-trgovine). Wolt je u tom slučaju obrađivač podataka za onaj deo radnji obrade koje se odnose na prijem, upravljanje i izvršavanje dostave, kao i na komunikaciju i potvrđivanje dostave određenom društvu.

2. KONTAKT PODACI WOLT-A

Wolt Enterprises Oy Adresa za korespondenciju: Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Finska E-pošta: support@wolt.com Osoba za zaštitu podataka: Wolt je imenovao osobu za zaštitu podataka do kojeg možete doći preko gore navedenih kontakt podataka ili slanjem e-pošte na privacy@wolt.com.

3. PODACI O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU I IZVORI PODATAKA

Podatke o ličnosti obrađujemo samo u onoj meri u kojoj je to neophodno i odgovarajuće za određenu svrhu obrade.Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo mogu se podeliti u dve osnovne kategorije podataka: Korisnički podaci i Podaci o korišćenju.

Korisnički podaci

Korisnički podaci su podaci o ličnosti prikupljeni direktno od Vas ili od naše organizacije potrošača u čije ime koristite Wolt usluge („Organizacija potrošača“) u zavisnosti od slučaja. Možemo prikupljati Korisničke podatke od naših Korisnika ili Organizacije potrošača na različite načine, uključujući nakon zaključenja ugovora o pružanju usluga sa Organizacijom potrošača, ili kada se Korisnici prijave na Wolt usluge, pretplate na newsletter ili ispune obrasce. Dalje, napominjemo kako takođe prikupljamo detalje svake transakcije i plaćanja koja ste obavili putem Wolt usluga.

Korisnički podaci potrebni za korišćenje Wolt usluga

Navedeni podaci o ličnosti prikupljeni i obrađeni sa naše strane su potrebni za pravilno ispunjenje ugovora između Vas i nas, kao i za naš opravdani interes prilikom ispunjavanja naših ugovornih obaveza prema našim Organizacijama potrošača i za postupanje u skladu sa našim zakonskim obavezama.

Nakon zaključenja ugovora o pružanju usluga između nas i Organizacije potrošača, Organizacija potrošača nam dostavlja Vaše puno ime i elektronsku poštu.

Kada se prijavite na Wolt usluge i kreirate korisnički nalog, morate nam dostaviti sledeće podatke: 

 • puno ime i prezime

 • telefonski broj

 • elektronsku poštu

 • informacije o Vašem instrumentu/instrumentima plaćanja kao na primer broj instrumenta/instrumenata plaćanja i datum isteka Vašeg instrumenta/instrumenata plaćanja (potrebno za svrhe naručivanja hrane i drugih proizvoda putem Wolt usluga, međutim Wolt ne čuva te podatke, s obzirom da Wolt koristi treća lica pružaoce platnih usluga za obradu plaćanja)

Korisnički podaci koje nam pružate dobrovoljno i tokom korišćenja Wolt usluga

Vaše korisničko ili potrošačko iskustvo može biti poboljšano pružanjem sledećih informacija:

Dodatne informacije o Nalogu:

 • fotografija

 • adresa dostave

 • podaci o lokaciji (ako pristanete na obradu podataka o lokaciji)

 • bonus kartica za partnere ili učešće u drugom programu lojalnosti ako je to primenjivo u Vašoj zemlji,

 • pri naručivanju robe za čiju prodaju je predviđeno starosno ograničenje: starost, i

 • druge informacije koje dajete ili prilikom otvaranja korisničkog naloga ili kasnije prilikom uređivanja korisničkog naloga 

Druge informacije. Možemo obrađivati druge informacije koje nam dobrovoljno pružate poput:

 • informacija koje se odnose na vaše porudžbine preko Wolt-a ili Wolt usluga (na primer, kupljeni artikli, posebna uputstva, datum i vreme porudžbine, ukupan iznos porudžbine i druga istorija poručivanja),

 • informacija koje pružate prilikom davanja ocena, ostavljanja komentara ili odgovaranja na ankete,

 • omiljeni restorani ili trgovci i druge preferencije,

 • pretplate (opt-in) i odustajanja (opt-out) u vezi oglašavanja i

 • informacija koje pružate nama putem telefona, elektronske pošte ili poruka, uključujući snimljene pozive Vaših razgovora sa našom korisničkom službom.

Uz prikupljene Korisničke podatke od Vas i Organizacije potrošača, obrađujemo određene podatke o ličnosti koje nam o Vama pružaju nezavisni pružaoci usluga.Na primer, za potrošače koji su pravna lica, možemo da obrađujemo informacije o kontakt licu društva da bismo omogućili komunikaciju i marketing s društvom, kao i staranje o odnosu sa klijentom. Takvi podaci se prvenstveno pribavljaju iz javnih izvora kao što su lokalni registri privrednih subjekata, društava koja pružaju ovu vrstu informacionih usluga ili od samih društava.

Ako vaša porudžbina sadrži proizvode ili usluge koji mogu da ukazuju na zdravstveno stanje ili druge osetljive podatke o ličnosti (posebne vrste podataka o ličnosti), Wolt mora da obradi ove podatke kako bi Vam pružio Wolt usluge. Pored sadržaja porudžbine, ovo može uključivati i, na primer, podatke o lekarskom receptu u slučaju lekova koji se izdaju na recept. Wolt se pridržava svih dodatnih mera zaštite koje se mogu primeniti na obradu takvih ličnih podataka prema važećem pravu i propisima. Ako je to potrebno prema važećem pravu, Wolt će tražiti poseban pristanak za obradu takvih podataka i Vi možete opozvati takav pristanak u bilo kom trenutku putem podešavanja vašeg profila ili kontaktiranjem Wolt podrške na support@wolt.com.

Ako se povežete ili prijavite na Vaš korisnički nalog putem Facebook-a, Facebook deli sa nama Vaše podatke o ličnosti poput Vaše profilne fotografije, liste Vaših Facebook prijatelja i Vaš Facebook identitet (ID). Iako Woltima svoju stranicu na Facebook-u, i Wolt i Facebook će biti zajednički rukovaoci Vaših podataka o ličnosti. Više informacija o obradi ličnih podataka na Facebook-u dostupno je u Meta Politici privatnosti.

Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju proizilaze iz interakcije korisnika sa Wolt uslugama. Iako obično ne koristimo Podatke o korišćenju kako bismo Vas identifikovali kao pojedinca, možete u određenim okolnostima biti identifikovani kroz njih, samostalno ili u kombinaciji ili u vezi sa Korisničkim podacima. U tim slučajevima, Podaci o korišćenju se takođe mogu smatrati podacima o ličnosti u skladu sa važećim pravom i mi ćemo sa takvim podacima postupati kao sa podacima o ličnosti.

 • Možemo automatski prikupljati sledeće Podatke o korišćenju, kada posećujete ili kad ste u interakciji sa Wolt uslugama:Informacije koje opisuju Vaš uređaj ili pretraživač i Wolt App, njihove verzije, funkcionalnosti, mogućnosti i podešavanja

 • Informacije o vašem operateru, pružaocu Internet usluga i vrsti internet konekcije, uključujući vašu IP adresu

 • Identifikatore koje pruža Vaš uređaj ili treća lica za pružaoce aplikacija ili oglašivače, ili identifikatore koje sami kreiramo

 • Informacije o državi, lokalitetu, vremenskoj zoni i geo-lokaciji

 • Gde ste pristupili linku koji vodi do Wolt usluga i linkovi kojima ste pristupili sa Wolt usluga

 • Detalji o vašoj interakciji sa Wolt uslugama i njihovom korišćenju. Ovo uključuje, na primer, obrasce korišćenja, koje funkcionalnosti koristite, oglašavanje, učešće u određenoj kampanji i utiske o ponudama i interakcije sa njima, kao i informacije o porudžbinama

 • Podaci za praćenje i izveštavanje o transakcijama naših partnera oglašivača, uključujući vremenske oznake (eng. timestamp) i gore pomenute identifikatore

Za detalje o tome kako da kontrolišete identifikatore oglašavanja i analitike na Vašem uređaju, pogledajte odeljak „Kolačići i druge tehnologije“.

Kolačići i druge tehnologije

Koristimo različite tehnologije kako bi prikupljali i čuvali Podatke o korišćenju i druge podatke kada Korisnici posećuju Wolt usluge, uključujući kolačiće, čuvanje podataka sa internet stranice i korišćenje telemetrije interneta i aplikacija.

Kolačići i drugi vebsajt podaci sačuvani na Vašem uređaju nam omogućavaju da identifikujemo posetioce Wolt usluga i olakšavaju korišćenje Wolt usluga i stvaranje celokupnih informacija o našim posetiocima. Ovo nam pomaže da poboljšamo Wolt usluge i pružamo bolje usluge našim Korisnicima. Kolačići i drugi vebsajt podaci neće nauditi Vašem uređaju ili dokumentima. Koristimo kolačiće i druge vebsajt podatke za prilagođavanje Wolt usluga i informacija koje pružamo u skladu s pojedinačnim interesima naših Korisnika. Imajte na umu da je vreme zadržavanja različitih kolačića ograničeno i varira od manje od jednog minuta do neograničenog vremena i kada se određeni kolačić izbriše

Možete upravljati podešavanjima kolačića koje ste ranije poslali pritiskom ovde.

Korisnici mogu podesiti svoj internet pretraživač tako da odbija kolačiće. Primera radi, sledeći linkovi pružaju informacije o tome kako prilagoditi postavke kolačića i drugih internet podataka na nekim često korišćenim pretraživačima: 

Napominjemo kako neki delovi Wolt usluga neće pravilno funkcionisati ako je onemogućena upotreba kolačića.

Wolt usluge koriste pseudonimizovane identifikatore kako bi pratili i predvideli Vašu upotrebu aplikacije i usluga i Vaše preferencije. Wolt takođe koristi tehnologije za praćenje trećih strana isključivo tokom sesije za potrebe verifikacije i izveštavanja o transakcijama naših partnera za oglašavanje.

Možete upravljati svojim preferencijama kolačića preko banera za kolačiće na našim internet stranicama.

Takođe možete da upravljate svojim podešavanjima komunikacije i drugim podešavanjima privatnosti preko aplikacije Wolt.Identifikatori Wolt posetilaca se mogu onemogućiti na iOS  i Android mobilnim uređajima promenom podešavanja (za iOS: Podešavanja → Wolt → Wolt podešavanja → Ograniči praćenje, i za Android: Wolt aplikacija → Profilna kartica → Ikonica Podešavanja u gornjem desnom uglu).

Načelno, identifikatori oglašavanja se mogu onemogućiti na iOS mobilnim uređajima uključivanjem opcije Ograničenja praćenja oglasa (Podešavanja → Privatnost → Oglašavanje → Ograničenje praćenja oglasa). Za pregled i više informacija o identifikatoru oglašavanja, molim vas posetite Apple internet stranicu za Oglašavanje i Privatnost.

Wolt koristi različite pružaoce analitike trećih strana i telemetrije, marketinške ili povezane partnere i druge usluge integrisane u naš klijentski softver naveden u nastavku:

Ime

Kompanija

Svrha

Politika privatnosti kompanije

Google Analytics

Google

Analitika posetilaca i korišćenja

Link

Google AdSense

Google 

Ciljanje oglasa

Link

Google Tag Manager

Google

Analitika i izveštavanje

Link

Upwave

Upwave

Analitika, marketing i izveštavanje o aplikaciji Wolt

Link

AppsFlyer

AppsFlyer

Analitika, marketing i izveštavanje o aplikaciji Wolt

Link

hCaptcha

Intuition Machines, Inc.

Otkrivanje i izbegavanje botova i izveštavanje

Link

Bugsnag

SmartBear Software Inc.

Praćenje grešaka i i performansi na internet sajtovima i aplikacijama

Link

Facebook Graph API

Meta

Upravljanje oglasima

Link

Facebook Pixel

Meta

Oglašavanje/praćenje konverzija

Link

Firebase

Firebase

Platforma za razvoj mobilnih i veb aplikacija

Link

Intercom

Intercom

Razgovor sa CS

Link

Ravelin

Ravelin

Anti-fraud

Link

Riskified

Riskified

Sprečavanje prevara u plaćanju

Link

Adform

Adform

Upravljanje i isporuka onlajn oglasa

Link

Floodlight 

Floodlight

Oglašavanje/praćenje konverzija

Link

Microsoft Clarity

Microsoft

Analiza korisničkih mapa

Link

Interspace

Interspace (Accesstrade)

Platforma za pridruženi marketing

Link

Microsoft Bing

Microsoft

Pretraživač

Link

Iterable

Iterable

Automatizacija marketinga

Link

LinkedIn InsightTag

LinkedIn Marketing Solutions

Oglašavanje/praćenje konverzija

Link

Taboola Pixel

Taboola

Oglašavanje/praćenje konverzija

Link

TradeDoubler

TradeDoubler

Oglašavanje/praćenje konverzija

Link

Twitter Universal Website Tag

Twitter Ads

Oglašavanje/praćenje konverzija

Link

Yahoo

Yahoo

Oglašavanje/praćenje konverzija

Link

Reddit Pixel

Reddit Ads

Oglašavanje/praćenje konverzija

Link

Sentry

Sentry.io

Funkcionalni softver

Link

Imajte na umu da se svi gore navedeni dobavljači ne koriste nužno u bilo kom trenutku ili na svim tržištima.

4. SVRHE I OSNOVI OBRADE

Lične podatke obrađujemo samo u meri koja je neophodna i odgovarajuća za specifične svrhe obrade. Napominjemo da jedna ili više od sledećih svrha i pravnih osnova mogu da se primenjuju istovremeno.

Najpre, Wolt obrađuje Vaše podatke o ličnosti da bi izvršio naše ugovorne obaveze prema Vama ili Organizaciji potrošača, na primer, u meri koja je neophodna da:

 • bi Vam ponudio Wolt usluge na osnovu ugovora između Vas i Wolt-a ili između Organizacije potrošača i Wolt-a;

 • se izvrši ugovor između Vas i Wolt-a i za potrebe upravljanja i dostave vaše porudžbine, kao i za komunikaciju sa vama o promenama uslova poslovanja, politika privatnosti ili drugih važnih promena u vezi sa ugovorom;

 • za rukovođenje Vašim plaćanjima i povraćajima (ukoliko je primenjivo) i za pružanje našim partnerima (restorani, trgovci i partneri dostavljači, u daljem tekstu zajednički označeni kao „Partner“) potrebnih informacija za pripremu i dostavu Vaše porudžbine; i

 • bismo odgovorili na Vaša pitanja ili rešili slučajeve kada nas kontaktirate radi podrške.

Drugo, možemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti ako postoji odgovarajući i opravdani interes (tj. legitimni interes) za vođenjem, održavanjem i razvijanjem našeg poslovanja i za stvaranje i održavanje odnosa sa klijentima. Prilikom odlučivanja o korišćenju Vaših podataka na osnovu našeg legitimnog interesa, vagamo između naših ličnih interesa i Vašeg prava na privatnost i npr. omogućujemo Vam da lako odustanete od naše komunikacije koja se tiče oglašavanja i da koristite pseudonimizovane ili podatke na osnovu kojih vas ne možemo lično identifikovati, kada je to moguće. Imate pravo da prigovorite na obradu vaših podataka na osnovu legitimnog interesa. Međutim, Wolt može odbiti takav prigovor u skladu sa važećim zakonodavstvom, na primer, ako je obrada neophodna za pripremu, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u meri u kojoj je to neophodno i na osnovu legitimnog interesa, na primer:

 • Radi rešavanja tužbi, naplate dugova i pravnih postupaka. Takođe, možemo obrađivati podatke kako bismo zaštitili naše usluge od prevare, zloupotrebe i za zaštitu i bezbednost podataka, sistema i mreže.

 • Kako bi Vas kontaktirali u vezi Wolt usluga i obavestili o promenama u vezi istih ili tražili vašu recenziju ili povratne informacije o Wolt uslugama.

 • Kako bi Vam plasirali Wolt usluge ili prikazali ciljane ili personalizovane oglasne poruke preko Wolt usluga ili poslali na drugi način ciljano oglašavanje usluga ili proizvoda koji Vam mogu biti interesa. Da bismo formirali takvu ciljnu grupu, možemo da obradimo informacije navedene iznad u odeljku Podaci o korišćenju. Napominjemo da će se, ako to zahteva važeće pravo, obrada ličnih podataka u marketinške svrhe zasnivati na vašoj saglasnosti (pogledajte i odeljak „Direktni marketing“ u nastavku).

 • Kako bismo poboljšali kvalitet Wolt usluga i razvili naše poslovanje, na primer analizom trendova u korišćenju Wolt usluga obradom podataka u vezi sa Vašim korišćenjem Wolt usluga.

 • Kako bismo osigurali da su naše usluge u skladu sa Vašim potrebama, podaci o ličnosti se mogu koristiti za stvari poput istraživanja zadovoljstva korisnika. Kada je to moguće, ovo ćemo raditi koristeći samo agregirane podatke, bez podataka na osnovu kojih se ličnost može identifikovati.

 • Kako bismo obrađivali vaše podatke u okviru grupe društava Wolt-a u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

Dok obrađujemo Vaše lične podatke u svrhu pružanja Wolt usluga za Vas, kao i za druge gore navedene svrhe, možemo koristiti automatizovana sredstva u obradi koja takođe može uključivati automatsko donošenje odluka.

Nadalje, možemo obrađivati Vaše podatke o ličnosti kako bi nam se omogućilo upravljanje i ispunjavanje naših zakonskih obaveza. Ovo uključuje podatke obrađene u svrhu usklađivanja s našim knjigovodstvenim obavezama i dostavljanje informacija nadležnim organima poput poreskih organa ili organa unutrašnjih poslova u skladu sa mandatornim zakonskim odredbama.

U nekim delovima Wolt usluga, od Vas se može tražiti da date pristanak za obradu podataka o ličnosti. Na primer, u okviru Wolt App-a možete upravljati svojim pristancima za oglašavanje i drugim pristancima. Ako se obrada vaših podataka o ličnosti zasniva na vašem pristanku, možete ga opozvati u svako doba tako što će te nas kontaktirati ili izmeniti odgovarajuće podešavanje pristanka, na primer u okviru Wolt App-a.

Za korisnike koji se nalaze u Izraelu: Zaključenjem, povezivanjem, pristupanjem ili korišćenjem Wolt usluga, saglasni ste i prihvatate uslove poslovanja navedene u ovoj Izjavi o privatnosti, uključujući i prikupljanje, obradu, prenos i korišćenje Vaših podataka o ličnosti koji se prikupljaju kao deo Wolt usluga i takav pristanak će se smatrati pravnim osnovom za obradu Vaših podataka o ličnosti u skladu sa Izjavom o privatnosti. Ukoliko niste saglasni sa ovde navedenim uslovima, neće Vam biti omogućen pristup ili korišćenje Wolt usluga. Takođe prihvatate i potvrđujete da se od Vas ne zahteva da nam dostavite Vaše podatke o ličnosti i da nam se takvi podaci dostavljaju dobrovoljno.

5. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRŽAVE VAN TERITORIJE EVROPE

Wolt čuva Vaše podatke o ličnosti prvenstveno unutar teritorije Evropske Ekonomske Zona. Međutim, imamo pružaoce usluga, povezana društva i obavljamo poslovanje na više geografskih lokacija. Prema tome, mi i naši pružaoci usluga možemo prenositi Vaše podatke o ličnosti, ili ih obrađivati, u jurisdikcijama izvan Evropske Ekonomske Zona ili jurisdikcije prebivališta Korisnika.

Preduzećemo korake kako bismo osigurali da podaci o ličnosti Korisnika dobijaju odgovarajući nivo zaštite u jurisdikcijama u kojima se obrađuju. Pružamo primerenu iodgovarajuću zaštitu za prenos podataka o ličnosti u države izvan Evropske Ekonomske Zona kroz niz ugovora sa našim pružaocima usluga zasnovanim na Standardnim ugovornim klauzulama ili kroz druge prikladne mere zaštite.

Više informacija koje se tiču prenosa podataka o ličnosti možete dobiti kada nas kontaktirate na jednu od gore navedenih adresa.

6. PRIMAOCI PODATAKA

Mi delimo Vaše podatke o ličnosti samo unutar Wolt organizacije ako i koliko je razumno potrebno za svrhe ove Izjave o privatnosti.

Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima izvan Wolt organizacije, osim u nekoj od sledećih situacija:

Za svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti i ovlašćenim pružaocima usluga

U meri u kojoj je trećim licima (primera radi restoranima, trgovcima i trgovcima na malo koji pripremaju Vašu porudžbinu i našim partnerima dostavljačima koji Vam dostavljaju porudžbinu i Organizaciji potrošača koja plaća vašu porudžbinu) potreban pristup Vašim podacima o ličnosti kako bismo izvršili Wolt usluge ili iz drugih legitimnih razloga, pružamo tim trećim licima Vaše podatke o ličnosti. Na primer, možemo da podelimo Vaš broj telefona sa Partnerom koji priprema vašu porudžbinu ako je potrebno, na primer, da Vas pita da li prihvatate zamenski proizvod u porudžbini ili da Vas obavesti da neki artikal nedostaje u vašoj porudžbini ili za pojašnjenja bilo kojeg posebnih zahteva.

Nadalje, možemo dati Vaše podatke o ličnosti društvima unutar naše grupe društava ili ovlašćenim pružaocima usluga koji izvršavaju usluge za nas (uključujući čuvanje podataka, računovodstvene usluge, analitiku, prodaju i oglašavanje i sprečavanje platnih prevara) kako bi ih obrađivali za nas i pružaocima platnih usluga kako bi obrađivali Vaša plaćanja prema nama.

Kada treća lica obrađuju podatke u ime Wolt-a, Wolt je preduzeo odgovarajuće ugovorne i organizacione mere kako bi obezbedio da se Vaši podaci obrađuju isključivo u svrhe naznačene u ovoj Izjavi o privatnosti i u skladu sa svim važećim zakonima i propisima i prema našim uputstvima i odgovarajućim obavezama mera poverljivosti i bezbednosti.

Imajte na umu da ako otkrivate podatke o ličnosti direktno trećem licu, na primer, putem veze u Wolt uslugama, obrada se uobičajeno vrši u skladu sa njihovim politikama i standardima.

Sa partnerima za izvršenje Wolt Usluga

U cilju izvršenja Wolt usluga, pružamo vaše podatke trećim stranama u meri u kojoj je takvim trećim stranama pristup podacima neophodan. Pomenute treće strane obuhvataju lica poput Partnera koji pripremaju, prodaju i/ili dostavljaju vašu porudžbinu, naših partnera dostavljača koji dostavljaju vašu porudžbinu i Organizacija potrošača koja može da plati vašu porudžbinu.

Pružamo Partneru i, gde je primenjivo, njegovom matičnom društvu ili davaocu franšize, lične podatke neophodne za ispunjavanje vaše porudžbine. U zavisnosti od uloge partnera, ovo može uključivati vaše ime, adresu za dostavu i podatke koji se odnose na vašu nabavku, uključujući detalje o lokalu, broju porudžbine, vremenu porudžbine i dostave, načinu dostave, naručenim proizvodima, komentare i povratne informacije koje ste dali o porudžbini. Takvi podaci se dele kako bi se omogućilo Partneru da pripremi porudžbinu, uključujući, gde je primenljivo, preuzimanje proizvoda u prodavnici, obezbeđivanje kvaliteta usluge partnera i izbor proizvoda dostupnih u Wolt-u, kao i poštovanje zakonskih obaveza Partnera. Kada Partner obrađuje takve detalje u svrhu ispunjavanja sopstvenih prava i obaveza, kao što su njegove zakonske obaveze prema Vama, Partner je nezavisni rukovalac podataka o ličnosti i odgovoran je za zakonitost svojih radnji obrade.

Možda ćete moći da dodate detalje vaše bonus kartice za partnere ili program lojalnosti na Wolt usluzi u svrhu povezivanja bilo koje porudžbine poslate kod Partnera sa relevantnim programom lojalnosti, u skladu sa uslovima koje definiše Partner. Wolt će podeliti takve detalje sa Partnerom, a Partner je nezavisni rukovalac takvih podataka i samim tim odgovoran za obezbeđivanje zakonitosti obrade.

Takođe možemo da podelimo Vaš broj telefona i ime sa Partnerom koji priprema vašu porudžbinu ako je potrebno, na primer, da vas pita da li prihvatate zamenski proizvod u porudžbini ili da vas obavesti da neki artikal nedostaje u vašoj porudžbini ili za bilo kakve posebne zahteve pojašnjenja ili druge neophodne svrhe u vezi sa dovršavanjem porudžbine. Za dostave koje obavljaju sami naši partneri trgovci, takođe možemo da podelimo vašu adresu za dostavu i broj telefona sa tim partnerima.

Za pravne svrhe i pravne postupke

Možemo deliti Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima izvan Wolt-a ako u dobroj veri smatramo da je pristup i korišćenje podataka o ličnosti razumno potrebno za: (i) postupanje u skladu sa važećim pravom, propisima i/ili sudskim nalozima; (ii) otkrivanje, sprečavanje ili na drugi način otklanjanje prevare, krivičnog dela, bezbednosnih ili tehničkih poteškoća; i/ili (iii) zaštitu interesa, imovine ili bezbednosti Wolt-a, Korisnika ili javnosti, dok god je to u skladu sa zakonom. Kad je to moguće, obavestićemo Vas o takvim obradama.

U druge opravdane svrhe

Ako je Wolt uključen u spajanje, pripajanje ili prodaju imovine, možemo preneti Vaše podatke o ličnosti trećem licu koje je u to uključeno. Međutim, nastavićemo da obezbeđujemo poverljivost svih podataka o ličnosti. Obavestićemo sve Korisnike na koje se ovo odnosi, u slučaju prenosa podataka o ličnosti ili ako postanu predmet druge izjave o privatnosti.

Uz Vaš izričit pristanak

Možemo deliti Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima izvan Wolt-a kada za to imamo Vaš izričit pristanak. Imate pravo da u bilo koje vreme opozovete ovaj pristanak tako što ćete nas, na primer, kontaktirati, bez obaveze plaćanja naknade.

7. VREME ČUVANJA

Wolt ne čuva Vaše podatke o ličnosti duže nego što je to zakonom dopušteno i nego što je potrebno za svrhe pružanja Wolt usluga ili njihovog dela. Vreme čuvanja zavisi od prirode podatka i svrhe obrade. Maksimalan period može zbog toga varirati.

Nakon što korisnik izbriše svoj korisnički nalog, podaci o ličnosti se mogu čuvati samo onoliko koliko je takva obrada zahtevana zakonom ili koliko je razumno potrebna za naše zakonske obaveze i opravdane interese poput vođenja postupka, knjigovodstva, internog izveštavanja, i postupka izmirenja.

Redovno procenjujemo period čuvanja podataka o ličnosti kako bismo osigurali da se podaci čuvaju samo u neophodnom vremenskom periodu.

8. VAŠA PRAVA

Pravo na pristup

Imate pravo na pristup i da budete informisani o Vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo. Pružamo Vam mogućnost da vidite određene podatke preko Vašeg korisničkog naloga na Wolt uslugama ili zahtevate kopije Vaših podataka o ličnosti tako što ćete nas kontaktirati.

Pravo na opoziv pristanka

U slučaju da se obrada zasniva na pristanku datom od strane Korisnika, Korisnik može opozvati pristanak u bilo koje vreme bez obaveze plaćanja naknade. Opoziv pristanka može dovesti do smanjene mogućnosti korišćenja Wolt usluga. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njegovog opoziva.

Pravo na ispravku

Imate pravo da Vam se isprave ili popune netačni ili nepotpuni podaci o ličnosti tako što ćete nas kontaktirati. Možete ispraviti ili ažurirati neke Vaše podatke o ličnosti putem Vašeg korisničkog naloga na Wolt uslugama.

Pravo na brisanje

Takođe, možete zahtevati da izbrišemo Vaše podatke o ličnosti iz naših sistema. Postupićemo u skladu sa takvim zahtevom osim ako imamo opravdani razlog da ne izbrišemo podatke

Pravo na prigovor

Imate pravo da izjavite prigovor na određenu upotrebu Vaših podataka o ličnosti ako su ti podaci obrađeni za svrhe različite od one potrebne za izvršavanje Wolt usluga, ili kako bi se uskladili sa zakonskim obavezama. Ako izjavite prigovor na dalju obradu Vaših podataka o ličnosti, to može dovesti do smanjenja mogućnosti upotrebe Wolt usluga.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zahtevati od nas da ograničimo obradu podataka, na primer kad je brisanje, ispravka ili prigovor u vezi s Vašim podacima na čekanju i/ili kad nemamo opravdani razlog za obradu Vaših podataka. To međutim može dovesti do smanjenja mogućnosti upotrebe Wolt usluga.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primite podatke o ličnosti koje ste nam dostavili u struktuiranom i uobičajeno korišćenom obliku i da slobodno prenosite te podatke trećim licima.

Kako da koristite svoja prava

Gore navedena prava mogu se koristitikontaktiranjem Wolt podrške ili slanjem pisma ili slanjem elektronske pošte nama na gore navedene adrese, koji sadrže sledeće informacije: puno ime i prezime, adresu, elektronsku poštu i broj telefona. Ako imate Wolt nalog, preporučujemo vam da nas kontaktirate preko Wolt podrške jer nam to omogućava da vas lakše identifikujemo. Možemo zahtevati i dostavljanje dodatnih informacija ako je to potrebno kako bi se potvrdio identitet Korisnika. Možemo odbiti zahteve koji se bezrazložno ponavljaju, koji su preterani ili očigledno neosnovani.

9. DIREKTNO OGLAŠAVANJE

Korisnik ima pravo da nam zabrani upotrebu Korisničkih podataka o ličnosti u svrhe direktnog oglašavanja, istraživanja tržišta i tržišnog profilisanja u cilju direktnog oglašavanja, tako što će nas kontaktirati na gore navedene adrese ili korišćenjem funkcija Wolt usluga ili mogućnosti odustanka od pretplate u vezi sa porukama koje se tiču direktnog oglašavanja.

10. PODNOŠENJE PRIGOVORA

U slučaju da Korisnik smatra da je naša obrada podataka o ličnosti u suprotnosti sa važećim zakonima o zaštiti podataka, može prigovor podneti lokalnom nadzornom organu za zaštitu podataka u Finskoj, Ombudsmanu za zaštitu podataka (tietosuoja.fi). Alternativno, Korisnik može podneti prigovor drugom lokalnom i nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

11. ZAŠTITA PODATAKA

Koristimo administrativne, organizacione, tehničke i fizičke mere zaštite kako bismo zaštitili podatke o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo. Mere uključuju na primer, kad je to prikladno, kriptografsku zaštitu, korišćenje pseudonima, zaštitne zidove, sigurnosna sredstva i sisteme za prava na pristup. Naše kontrole bezbednosti su stvorene da održavaju prikladan nivo poverljivosti, celovitosti, dostupnosti, otpornosti i mogućnosti ponovnog uspostavljanja podataka. Redovno ispitujemo Wolt usluge, sisteme i ostale sadržaje na slabosti u bezbednosti. Štaviše, pristup podacima o ličnosti zaposlenih u Wolt-u je ograničen i zavisi od onoga što je neophodno za potrebe radnih zadataka zaposlenog.