Wolt+ Pogoji in pravice

Ti splošni pogoji urejajo Wolt+ naročnino, ki se vsak mesec samodejno obnavlja in vključuje posebne ugodnosti in popuste, opredeljene v Storitvi Wolt (v nadaljevanju »naročnina« ali »Wolt+«). Za Wolt+ veljajo ti naročniški pogoji ter naši Pogoji storitve za uporabnike, ki so v te pogoje vključeni s sklicem.

Partner, naročilo, uporabnik, Wolt in Storitev Wolt so opredeljeni v Pogojih storitve za uporabnike in imajo enak pomen, kot je opredeljen v Pogojih storitve za uporabnike.

1. KAJ JE WOLT+?

Wolt+ na kratko: 

 • Naročnina velja za partnerje, označene z oznako W+ v storitvi Wolt. 

 • Če vaše naročilo ne dosega najmanjše vrednosti naročila ali pa ste zunaj največje možne razdalje za dostavo (»doseg dostave«), ne bo možno koristiti ugodnosti brezplačne dostave kljub naročnini. 

 • Naročnina se samodejno obnovi po mesečnem ali letnem plačilnem obdobju, razen če naročnino prekličete. Naročnino lahko kadarkoli prekliče v svojem uporabniškem profilu v storitvi Wolt.

 • Naročnina je na voljo v obliki mesečnega ali letnega zneska, ki se plača na začetku upoštevnega naročniškega obdobja.

 • Naročnina velja le v državi, v kateri je bil opravljen nakup naročnine.

Wolt+ je program članstva, ki se samodejno obnavlja in zahteva ponavljajoča se plačila naročnine. Z naročnino lahko uporabnik prejme specifične ugodnosti in popuste opredeljene v Storitvi Wolt ali na drugih mestih, ki občasno veljajo in jih je mogoče uporabiti za naročila, ki jih uporabnik odda prek Storitve Wolt.

Z nakupom naročnine se strinjate s temi določili in pogoji Wolt+ ter posebnimi pogoji, podrobno opisanimi v Storitvi Wolt o naročnini. Prav tako se strinjate, da se vaše plačilno sredstvo bremeni mesečno ali letno, odvisno od obdobja vaše naročnine, v vsakem obračunskem ciklu na ponavljajoči se osnovi med trajanjem vaše naročnine. Naročnina se lahko spremeni, zato preverite trenutne podrobnosti naročnine v Storitvi Wolt.

Ugodnosti, ki jih vključuje naročnina, veljajo za naročila, oddana v izbranih restavracijah in trgovinah z minimalnim določenim zneskom, ki je opredeljen v Storitvi Wolt.

Naročniške ugodnosti je mogoče unovčiti samo v izbranih poslovalnicah, kot je navedeno v Storitvi Wolt. Wolt si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni partnerje, pri katerih se lahko koristijo ugodnosti naročnine, z ali brez obvestila. Ugodnosti naročnine so odvisne od geografske lokacije, za vaše naročilo pa se lahko zaračunajo dodatni stroški, kot so plačilo storitve, davki ali drugi stroški.

Z naročnino je uporabnik upravičen do prejemanja dostave brez provizije za dostavo v izbranih restavracijah in trgovinah ter drugih ugodnosti, kot jih občasno določi Wolt v Storitvi Wolt. Partnerji, ki so vključeni v naročniški program, so v storitvi Wolt označeni z oznako “W+”. Poiščite znak W+ poleg imena partnerja, da vidite, v katerih restavracijah in trgovinah lahko uživate ugodnosti Wolt+.

Dodatne podrobnosti o naročnini so na voljo v zaključnem delu naročila, preden kupite naročnino v Storitvi Wolt. Te podrobnosti bodo vključevale pomembne pogoje, kot so: kje in kdaj se lahko uporablja naročnina Wolt+, razpoložljive ugodnosti, stroški in interval obračunavanja naročnine. Prosimo vas, da pred nakupom pregledate podrobnosti naročnine Wolt+ v Storitvi Wolt.

Svojo naročnino si lahko ogledate in upravljate tako, da kliknete na zavihek “Wolt+” v svojem uporabniškem profilu v Storitvi Wolt. Prek svojega uporabniškega profila si lahko ogledate in upravljate nastavitve, vključno z načinom plačila, končnim datumom članstva, naslednjim datumom plačila in državo, v kateri velja vaša naročnina.

2. NAKUP NAROČNINE WOLT+

Wolt+ lahko kupite neposredno v Storitvi Wolt tako, da kliknete na zavihek “Get Wolt+”, ali pa začnete brezplačno preizkusno obdobje. Pred potrditvijo nakupa Storitve Wolt+, si lahko ogledate podrobnosti o naročnini in izberete način plačila.

Naročnino lahko kupite za en mesec ali za celo leto, pri čemer bo naročnina zaračunana vnaprej, upoštevajoč naročniško obdobje. Ko plačate naročnino, se vam bo na datum nakupa zaračunala naročnina za prvi obračunski cikel, ki aktivira program Wolt+ za obdobje, ki je navedeno v vašem uporabniškem profilu.

Obračunsko obdobje temelji na datumu prvega nakupa in plačilno sredstvo, ki ste ga izbrali ob plačilu naročnine, bo (vnaprej) obremenjeno v skladu z izbranim obračunskim ciklom. Način plačila lahko spremenite v zavihku Wolt+ v svojem uporabniškem profilu. Če ne želite, da se naročnina za Wolt+ samodejno podaljšuje, lahko naročnino prekličete v skladu s spodnjim razdelkom (točka 4).

Če vašega plačila ne bomo mogli obdelati, vas bo Wolt prosil, da izberete drug način plačila. Če vaše plačilo med obdobjem naročnine, ko se ta ciklično obnavlja in zaračunava, ne bo uspešno, si pridržujemo pravico do samodejne prekinitve naročniškega razmerja. Celotno vnaprejšnje plačilo naročnine za posamezno obračunsko obdobje je pogoj za koriščenje zgoraj navedenih ugodnosti in popustov v okviru Wolt+. Pridržujemo si tudi pravico do retroaktivnega zaračunanja naročnine v določenem obdobju, izračunano od prvotnega datuma začetka obračunskega obdobja.

Nekaterim uporabnikom lahko ponudimo brezplačen preizkus ali druge promocijske naročnine na Storitev Wolt+. Brezplačna preizkusna obdobja so lahko omejena po lastni presoji Wolta. Če vam ponudimo brezplačni preizkus, morate pred začetkom brezplačnega preizkusa dodati način plačila za naročnino.

Po koncu brezplačnega preizkusa bomo samodejno podaljšali vašo naročnino in zaračunali po načinu plačila, ki ste ga izbrali ob začetku brezplačnega preizkusa. Naročnino lahko kadarkoli prekličete prek uporabniških nastavitev v Storitvi Wolt. Če se naročnina iz kakršnegakoli razloga kadarkoli prekine, niste upravičeni do brezplačnega preizkusa pri nobeni naslednji naročnini.

3. OMEJITVE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

Vaša naročnina je namenjena osebni uporabi in do nakupa Storitve Wolt+ so upravičeni le potrošniki. Ugodnosti naročnine so na voljo le v državi, v kateri je uporabnik zakupil članstvo.

V okviru naročniškega razmerja ste upravičeni do prejemanja naročil brez stroška za dostavo za vključena naročila. V Storitvi Wolt boste videli le partnerje, ki so del Storitve Wolt+ in so znotraj upoštevnega dosega dostave. Upoštevajte, da se za vaše naročilo še vedno lahko zaračunajo stroški storitve in drugi stroški.

Vključena naročila so naročila, ki so oddana pri vključenem partnerju in izpolnjujejo minimalno vrednost naročila tega partnerja. Najmanjša vrednost naročila vam je sporočena ob nakupu naročnine in oddaji naročila prek Storitve Wolt. Najmanjše vrednosti naročil se lahko občasno spreminjajo in so lahko med ustreznimi partnerji različne. Družba Wolt si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni minimalno vrednost naročila za katerega koli Partnerja. Trenutna minimalna vrednost naročila za vsakega Partnerja je vedno vidna v Storitvi Wolt, splošna minimalna vrednost naročila pa je sporočena v razdelku Wolt+ v Storitvi Wolt.

Poiščite znak W+ in preverite, kateri partnerji v vaši bližini zagotavljajo dostavo brez stroška dostave. Izbira teh partnerjev je odvisna od vašega naslova za dostavo. To pomeni, da se stroški dostave zaračunajo, kadar naročate pri partnerjih, ki so od vas oddaljeni več kot je določeno za doseg dostave.

Če ste v Storitvi Wolt dovolili sledenje lokaciji, boste v tistem trenutku videli partnerje Wolt+, ki so v dosegu dostave od vaše trenutne lokacije. Če niste dovolili sledenja lokaciji ali v Storitvi Wolt niste navedli naslova za dostavo, boste videli ponudnike znotraj dosega dostave v središču vašega trenutno izbranega mesta.

4. PREKLIC NAROČNINE WOLT+

Naročnino lahko prekličete kadarkoli do dneva pred datumom obračunskega obdobja naročnine. Naročnino lahko prekličete v zavihku “Upravljanje članstva” (“Manage membership”) v svojem uporabniškem profilu v Storitvi Wolt.

Če prekličete naročnino, boste do konca tekočega obračunskega obdobja, ki ste ga plačali, še vedno imeli dostop do ugodnosti Storitve Wolt+. Vsa mesečna plačila so nevračljiva in neprenosljiva ter ne bodo povrnjena za morebitno odpoved, ki se začne med obračunskim obdobjem. Če prekličete naročnino med brezplačnim preizkusnim obdobjem, bo ta takoj prekinjena.

Če ste sodelovali v brezplačnem preizkusnem ali drugem promocijskem naročniškem obdobju za Wolt+, lahko v prvih 48 urah plačane naročnine Wolt+ prekličete in prejmete celotno povračilo Wolt+ naročnine.

Velja za mesečne in letne naročnike: če prekličete naročnino Wolt+ v prvih 48 urah in v tem obdobju niste oddali naročila in izkoristili ugodnost Wolt+, lahko družba Wolt po lastni presoji povrne vašo naročnino Wolt+.

5. SPREMEMBE NAROČNINE

Družba Wolt lahko spremeni splošne pogoje in vsebino naročnine ali preneha ponujati naročnino Wolt+ v eni ali več državah in si pridržuje to pravico. Vendar pa ne bomo izvedli sprememb naročnine, ki bi imele opazen negativen vpliv na vas, ne da bi vas o tem pisno obvestili vsaj 14 dni vnaprej. O spremembah, ki povišujejo vašo naročnino, vas pisno obvestimo 45 dni vnaprej. Spremembe začnejo veljati samodejno po izteku roka za obvestilo, vendar lahko naročnino prekličete v skladu z navodili iz 4. poglavja zgoraj.

Wolt lahko s takojšnjo veljavnostjo prekine naročnino uporabnika, če: (i) Uporabnik zlorablja Storitev Wolt ali naročnino ali povzroča kakršno koli škodo ali oviro pri uporabi Storitve Wolt ali partnerjev ali družbe Wolt ali njenih zaposlenih; (ii) Družba Wolt utemeljeno domneva, da uporabnik pri uporabi naročnine izvaja goljufiva dejanja, ali (iii) uporabnik ne izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev naročnine Wolt+ ali veljavne zakonodaje. Družba Wolt si pridržuje pravico, da zadrži že plačane stroške naročnine, če se naročnina prekine zaradi okoliščin, opredeljenih v tem razdelku.

6. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Tukajšnja Woltova izjava o zasebnosti opisuje našo obdelavo osebnih podatkov v zvezi z naročnino. 

Zaradi naročnine ne bomo uporabljali ali zbirali nobenih dodatnih osebnih podatkov, razen podrobnosti o vaši naročnini: cena, način plačila, čas veljavnosti, vključene ugodnosti ter ali veljata minimalna vrednost naročila in doseg dostave.

Wolt obdeluje zgornje osebne podatke, da vam lahko ponudi naročnino v skladu s pogodbo med vami in družbo Wolt. Podatke uporabljamo, da vam omogočimo uporabo ugodnosti naročnine ter prikažemo stanje in urejamo vaša plačila naročnine. Če se obrnete na našo podporo strankam, bomo podatke, ki ste nam jih posredovali, uporabili za odgovarjanje na vaša vprašanja ali reševanje vaših pritožb. 

Wolt obdeluje osebne podatke za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti do vas in za izpolnjevanje zakonskih obveznosti                                                                                                                                                                                                                                                       

7. POSTOPEK Z DOBROPISOM 

Za uporabnike z aktivno naročnino Wolt+ se lahko Wolt odloči, da bo odobril ugodnosti v obliki prejema dobropisa pri naročilih z osebnim prevzemom, ki izpolnjujejo določene zahteve, navedene spodaj:

 • Uporabnik bo prejel 5 % Wolt dobropisa od vrednosti naročila, ki ga je prevzel osebno.

 • Najvišja skupna vrednost dobropisa, ki jih uporabnik lahko prejme v obliki dobropisa za posamezno naročilo je 5 EUR.

 • Ugodnost prejema dobropisa je na voljo pri vseh  Wolt+ ponudnikih, ki omogočajo osebni prevzem.

 • Veljavnost Wolt dobropisa, ki ste ga prejeli v obliki dobropisa, je določena v Storitvi Wolt.

 • Dobropisa ni mogoče izplačati v gotovini in ga je mogoče uporabiti le znotraj Storitve Wolt.

 • Povračilo dobropis se ne izda za nakupe alkohola, dobrodelne donacije, nakupe darilnih kartic ali podaljšanje/nakup naročnine.

 • Wolt si pridržuje pravico, da onemogoči postopek z dobropisom za uporabnika, katerega plačilo naročnine Wolt+ je v tekočem obdobju zamujeno/neplačano.

8. NAPAKE IN PRITOŽBE

Če opazite kakršne koli nepooblaščene stroške na računu ali imate pritožbo glede naročnine, se brez odlašanja obrnite na našo podporo strankam na elektronski naslov support@wolt.com.

Naročnina in/ali katera koli njena funkcija je lahko občasno nedostopna, nenatančna ali prekinjena iz različnih razlogov in družba Wolt ni odgovorna za takšno nedostopnost.

Wolt+ in vse informacije, ki so dostopne prek tega naročniškega programa, so na voljo le v informativne namene. Ne dajemo nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih izjav ali zagotovil, o natančnosti ali popolnosti naročnine ali njene razpoložljivosti.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, zavračamo vsa izrecna ali implicitna jamstva, med drugim tudi implicitna jamstva o prodajnosti in primernosti za določen namen naročnine.