Pogoji in določila Wolt Merchant Admin portala za Samopostrežne kampanje

Vi kot Woltov trgovski partner sprejmete te Pogoje in določila Wolt Merchant Admin portala za Samopostrežne kampanje ("Pogoji kampanje") s klikom za ustvarjanje kampanje na Wolt Merchant Admin portalu z razpoložljivimi samopostrežnimi orodji ("Portal"). Zagotavljate in jamčite, da ste pooblaščeni, da Trgovca zavežete k tem Pogojem kampanje.

Ti Pogoji kampanje so del vaše Pogodbe o izvajanju storitev z Woltom, ki se nanaša na vašo prisotnost na Wolt tržni platformi kot Trgovec ("Glavna pogodba"), in urejajo uporabo samopostrežnih orodij za spletno oglaševanje, ki vam jih Wolt omogoči v okviru Portala.

Samopostrežne kampanje

 1. Wolt lahko Partnerju na Portalu ponudi različne možnosti promocijskih kampanj, kot so Brezplačna dostava, Popust na vrednost naročila, Kupiš X, dobiš Y in Oglasne kampanje. Kampanje so namenjene temu, da jih Partner kupi pri Woltu z uporabo samopostrežnih orodij, ki so Partnerju na voljo za promocijo Partnerjeve ponudbe na Wolt platformi.

 2. Različne možnosti kampanj, ki so vam na voljo, so predstavljene in opisane na Portalu in v teh Splošnih pogojih. Wolt lahko kadar koli spremeni ali ukine Portal in možnosti kampanj.

 3. Za oddajo naročila za kampanjo ("Naročilo") izberete vrsto kampanje, ki jo želite kupiti, in izpolnite zahtevana podatkovna polja, navedena na Portalu, na primer vaš proračun za kampanjo ter datum začetka in konca kampanje (skupaj "Vnos"). Za preverjanje pravilnosti Vnosa ste odgovorni sami. Naročila za kampanje na Portalu lahko oddajo samo pooblaščeni predstavniki vsakega Trgovca.

 4. Pred oddajo Naročila bo Wolt prikazal predogled, kako bo kampanja izgledala na Wolt platformi. Izključno ste odgovorni, da preverite predogled in zagotovite skladnost kampanje z veljavno zakonodajo in predpisi vaše države.

 5. Wolt ne jamči in ne daje nobenih zagotovil glede delovanja ali kakovosti ali rezultatov, ki jih je mogoče doseči s kampanjami. Nobena priporočila, navedena na Portalu, ne zagotavljajo rezultatov. Vse ocene, ki jih Wolt navede na portalu, so le ocene. Vse povprečne številke, predstavljene na Portalu, so le povprečne vrednosti in ne predstavljajo dejanskih rezultatov, ki jih je treba doseči.

 6. Oddaja kampanje na Portalu in potrditev teh Pogojev kampanje pomeni zavezujočo pogodbo med vami in Woltom.

Pogoji, ki veljajo za posamezne kampanje

 1. Brezplačna dostava.

  1. Ko oddate Naročilo za akcijo brezplačne dostave, plačate stroške dostave Uporabnikov v skladu z vašim Naročilom in Vnosom za Naročilo.

  2. Wolt ima pravico, da Uporabniku zaračuna nadomestila za storitve, doplačila in druga nadomestila v zvezi z njegovim naročilom dostave ne glede na Naročila za brezplačne dostavne kampanje.

 2. Popust za Vrednost Naročila in Artikel (kupiš X dobiš Y).

  1. Ko oddate Naročilo za kampanjo Popust za Vrednost Naročila in Artikel s (kupiš X dobiš Y), boste plačali popuste, ki se uporabljajo za Uporabnikova naročila vaših izdelkov v skladu z vašim Naročilom in Vnosom za Naročilo.

  2. Popusti ne bodo uporabljeni za nobeno vrsto nadomestil, kot so nadomestila za storitve ali doplačila.

  3. Vaša Wolt provizija, kot je opredeljena v Glavni pogodbi, se izračuna na podlagi polne cene prodanih izdelkov, kar pomeni ceno pred uporabo popusta za kampanjo, in ne na podlagi znižane cene.

  4. Pri Kampanjah s popustom vrednosti naročila se lahko popust, določen v vašem Naročilu, uporabi za celoten izbor izdelkov v ponudbi, ki ga zajema kampanja, odvisno od tega, katere izdelke kupi Uporabnik. Izključno vi ste odgovorni zagotoviti, da se vaši izdelki, ki so predmet kampanje Popust za Vrednost Naročila ali Artikel, lahko prodajajo s popustom.

 3. Oglasi.

  1. Ko oddate Naročilo za Oglaševalsko kampanjo, bo vaša ponudba, zajeta v kampanji, verjetno bolj vidna v različnih seznamih na Woltu. Vaša umestitev in vidnost Oglasov na Woltu bosta odvisni od višine vaše ponudbe za Naročilo Oglasov in vaše ustreznosti za Uporabnika, pri čemer je ustreznost sestavljena iz npr. vaše lokacije v primerjavi z lokacijo Uporabnika in Uporabnikove zgodovine nakupov. Wolt ne zagotavlja nobene določene vidljivosti.

  2. Ponudba, ki jo izberete v Naročilu, bo najvišji znesek, ki ga boste plačali za naročilo, ustvarjeno preko vaše Oglaševalske kampanje. Wolt vas ne bo obvestil o rezultatu vaše ponudbe na dražbi za kampanjo.

  3. Wolt za vsako Oglaševalsko kampanjo uporablja najnižjo ponudbo, imenovano najnižja ponudba, ki je najnižji znesek, ki ga boste plačali za naročilo, ustvarjeno prek vaše Oglaševalske kampanje. Wolt si pridržuje pravico, da enostransko določi in spremeni najnižjo ponudbo. Znesek veljavne najnižje ponudbe je razviden na Portalu.

  4. Wolt vam bo zaračunal le Oglase, ki pripeljejo do naročil s strani Uporabnikov. Vendar upoštevajte, da bo Wolt za Oglase uporabil sedemdnevno pripisovanje po kliku, kar pomeni, da bo Wolt zaračunal Oglase za to Naročilo, če je Uporabnik kliknil na Oglas in opravil nakup v sedmih dneh po tem kliku.

  5. Wolt bo na Oglase vključil razkritje, namenjeno potrošnikom, v katerem bo navedeno, da je Oglas plačan ali sponzoriran. Obliko in besedilo takšnega razkritja določi Wolt, vendar ste odgovorni, da Wolt obvestite, če menite, da bi vaš Oglas moral vsebovati drugačna ali dodatna razkritja.

Plačilo in davki

 1. Trgovec bo plačal nadomestila, določena v ustreznem Naročilu ("Nadomestila"). Nadomestila se izračunajo na podlagi Wolt mehanizmov sledenja in meril za obračunavanje, ki veljajo za Naročilo, kot je določeno na Portalu. Vsako sklicevanje na "brez tveganja" na Portalu pomeni, da boste za kampanjo plačali le, če bo privedla do naročila Uporabnika na Woltu, ki ga zajema kampanja.

 2. Če ste določili najvišji proračun kot del svojega Vnosa za kampanje Brezplačna dostava, Kupiš X, dobiš Y, Popust na vrednost naročila, lahko Wolt na vaše stroške preseže proračun, da izpolni posamezno naročilo Uporabnika, ki je predmet kampanje in je oddano v trenutku, ko je proračun tik pred iztekom.

 3. Ko ustvarite Oglaševalsko kampanjo, boste morali izbrati tedenski proračun. Ta tedenski proračun se med tednom razdeli na sedem dnevnih proračunov. V primeru da vaša Oglaševalska kampanja na nekatere dneve ni dosegla tega dnevnega proračuna, lahko Wolt na druge dneve preseže vaš dnevni proračun, vendar ne za več kot dvakratnik vašega dnevnega proračuna. Poleg tega lahko Wolt preseže vaš tedenski proračun v nekaterih tednih, če vaša Oglaševalska kampanja ni dosegla vašega tedenskega proračuna v prejšnjih tednih, vendar Wolt ne bo presegel vaših tedenskih proračunov skupaj v enem koledarskem mesecu.

 4. Trgovec se strinja, da se plačilo ustreznih Nadomestil za Naročilo izvede z odbitkom od zneskov, ki jih Wolt dolguje Trgovcu v povezavi z Woltovimi izplačili na podlagi Glavne pogodbe. Časovni okvir teh odbitkov bo enak kot pri izplačilih, opredeljenih v skladu z Glavno pogodbo, zato se lahko odbitki izvedejo že med kampanjo.

 5. DDV se prišteje Nadomestilom v skladu z veljavno zakonodajo.

Preklic

 1. Kampanjo lahko kadar koli prekličete na Portalu. Vendar, če zahtevate preklic kampanje po začetku kampanje, se vam lahko zaračunajo Nadomestila, ki so nastala po vaši zahtevi za preklic, vendar preden je bila kampanja odstranjena z Wolt platforme.

 2. Wolt ima pravico, da kadar koli zavrne ali odstrani kampanjo z Wolt platforme.

Poročanje

 1. Wolt vam lahko posreduje podatke, povezane ali ustvarjene v zvezi z vašimi kampanjami prek Portala ("Podatki o kampanji"). Za vašo uporabo Podatkov o kampanjah velja Glavna pogodba, vključno z vsemi določbami o zaupnosti ali zasebnosti, in naslednje omejitve: Podatke o kampanji lahko uporabljate izključno (a) za načrtovanje in upravljanje kampanj prek Portala in (b) za ocenjevanje uspešnosti kampanj za svoje notranje namene. Podatke o kampanji lahko uporabljate in razkrivate samo na način, ki je skladno s tem izrecno dovoljen, in ne boste in ne boste dovolili, da bi katera koli od vaših povezanih družb, izvajalcev ali zastopnikov uporabljal ali razkrival Podatke o kampanji na kakršen koli drug način ali za kakršen koli drug namen, vključno z nameni (i) ponovnega ciljanja Uporabnika ali naprave, (ii) ustvarjanja, dopolnjevanja ali dodajanja profila Uporabnika ali naprave ali (iii) identifikacije Uporabnika ali naprave. Ne glede na prej navedeno lahko Podatke o kampanji razkrijete v obsegu, ki je potreben za izpolnitev veljavnega in zavezujočega sodnega naloga, zakona ali navodila vladne ali regulativne agencije; pod pogojem, da pred takšnim razkritjem obvestite Wolt. Vsi Podatki o kampanji so Woltova izključna last in zaupni podatki Wolta.

Povrnitev škode

 1. Poleg vseh obveznosti povrnitve škode v Glavni pogodbi bo Trgovec branil, zagotovil odškodnino in obvaroval Wolt pred vsemi in kakršnimikoli zahtevki, obveznostmi, škodo, izgubami, stroški, pristojbinami (vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji) in izdatki, povezanimi z zahtevki tretjih oseb, ki izhajajo iz ali so povezani z vašimi Naročili kampanj, Vnosi ali kršitvami teh Pogojev kampanje s strani Trgovca.

Drugi pogoji

 1. Za vse zadevne vsebine, ki niso zajete v teh Pogojih kampanje, se uporabljajo pogoji in določila Glavne pogodbe.

 2. V primeru neskladja med temi Pogoji kampanje in Glavno pogodbo, prevladajo ti Pogoji kampanje.

 3. Wolt si pridržuje pravico do enostranske spremembe teh Pogojev kampanje. Wolt bo Trgovce o vseh bistvenih spremembah Pogojev kampanje obvestil vsaj 15 dni vnaprej bodisi na Portalu bodisi po elektronski pošti.

Nazadnje posodobljeno s strani Wolta: 1. 9. 2023