Podmienky Predplatného Wolt+

Tieto podmienky upravujú váš nákup členstva Wolt+, ktoré sa automaticky obnovuje a zahŕňa špecifické výhody a zľavy definované v Službe Wolt (ďalej len „Predplatné“ alebo „Wolt+“). Na Predplatné sa vzťahujú tieto Podmienky Predplatného Wolt+ a naše Podmienky Poskytovania Služieb, ktoré sú tu zahrnuté formou odkazu.

Partner, Objednávka, Používateľ, Wolt a Služba Wolt sú definované v Podmienkach Poskytovania Služieb a majú rovnaký význam, aký im je priradený v Podmienkach Poskytovania Služieb.

1. ČO JE WOLT+?

Wolt+ v skratke:

 • Predplatné sa vzťahuje na Partnerov označených logom W+ v Službe Wolt.

 • Ak vaša Objednávka nespĺňa minimálnu hodnotu objednávky alebo ste mimo maximálnej vzdialenosti doručenia vypočítanej medzi miestom prevádzkovateľa a Vašou adresou doručenia („Vzdialenosť Doručenia“), nebudete mať nárok na výhodu nulového poplatku za doručenie z titulu Predplatného.

 • Predplatné sa automaticky obnoví po mesačnom alebo ročnom platobnom období, pokiaľ Predplatné nezrušíte. Zrušiť ho môžete kedykoľvek vo svojom používateľskom profile v Službe Wolt.

 • Predplatné je ponúkané za mesačný alebo ročný poplatok splatný na začiatku príslušného obdobia predplatného.

 • Predplatné platí len v krajine, kde ste si ho zakúpili.

Wolt+ je automaticky sa obnovujúci členský program, ktorý vyžaduje opakované platby poplatku za predplatné. V rámci Predplatného, môže Používateľ priebežne získať špecifické výhody a zľavy definované v Službe Wolt alebo na iných miestach a ktoré si môže uplatniť na Objednávky zadané Používateľom prostredníctvom Služby Wolt.

Kúpou Predplatného súhlasíte s týmito Podmienkami Predplatného Wolt+ a špecifickými podmienkami o Predplatnom, ktoré sú podrobne uvedené v Službe Wolt. Súhlasíte tiež s tým, že vami zvolený spôsob platby vám bude účtovaný mesačne alebo ročne, v závislosti od obdobia vášho Predplatného, ​​v každom fakturačnom cykle na opakujúcom sa základe počas obdobia vášho Predplatného. Predplatné sa môže priebežne meniť, preto sa prosím uistite, že ste si skontrolovali aktuálne podrobnosti o Predplatnom v Službe Wolt.

Výhody poskytnuté s Predplatným sa vzťahujú na Objednávky zadané vo vybraných reštauráciách a obchodoch s minimálnou sumou medzisúčtu definovanou vo Wolt Service.

Výhody Predplatného je možné uplatniť iba vo vybraných prevádzkach, ako je uvedené v Službe Wolt. Wolt si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Partnerov, ktorí majú nárok na výhody Predplatného, ​na základe oznámenia, alebo aj bez takéhoto oznámenia. Výhody Predplatného závisia od geografickej dostupnosti a na vašu Objednávku sa môžu vzťahovať poplatky, ako napr. poplatok za služby, dane alebo iné poplatky.

S Predplatným má Používateľ nárok na doručenie bez poplatku vo vybraných reštauráciách a obchodoch a na ďalšie výhody, ktoré priebežne určí spoločnosť Wolt v Službe Wolt. Partneri, ktorí sú zaradení do programu Predplatného, sú v Službe Wolt označení logom W+. Vyhľadajte znak W+ vedľa mena Partnera a zistite, s ktorými Partnermi môžete využívať výhody Wolt+.

Ďalšie podrobnosti o Predplatnom sú k dispozícii v nákupnom košíku pred zakúpením Predplatného v Službe Wolt a budú zahŕňať dôležité podmienky, ako napríklad kde a kedy možno Predplatné Wolt použiť, aké sú dostupné výhody, náklady a interval fakturácie Predplatného Wolt. Pred zakúpením si prosím prečítajte podrobnosti o Predplatnom Wolt v Službe Wolt.

Svoje Predplatné si môžete zobraziť a spravovať kliknutím na tlačidlo Wolt+ vo svojom používateľskom profile v Službe Wolt. Prostredníctvom svojho používateľského profilu môžete zobraziť a spravovať nastavenia, vrátane spôsobu platby, dátumu ukončenia členstva, dátumu ďalšej platby a krajiny, v ktorej platí vaše Predplatné.

2. KÚPA WOLT+

Wolt+ si môžete kúpiť priamo v Službe Wolt kliknutím na tlačidlo Získať Wolt+ alebo začať s bezplatným skúšobným obdobím, podľa potreby, v Službe Wolt. Pred potvrdením kúpy Wolt+ si môžete pozrieť podrobnosti o svojom Predplatnom, ako aj vybrať spôsob platby. 

Predplatné si môžete kúpiť na obdobie jedného mesiaca alebo jedného roka a bude vám účtované vopred na základe vybraného predplatného obdobia. Po kúpe Predplatného vám bude v deň kúpy účtovaný poplatok za predplatné za prvý fakturačný cyklus, čím sa aktivuje Wolt+ na obdobie uvedené vo vašom používateľskom profile.

Fakturačný cyklus je založený na počiatočnom dátume kúpy a spôsob platby, ktorý ste si zvolili pri kúpe Predplatného, bude účtovaný v súlade s platobným cyklom. Spôsob platby môžete zmeniť vo Wolt+ vo svojom používateľskom profile. Ak si neželáte, aby sa Predplatné Wolt automaticky obnovovalo, môžete svoje Predplatné zrušiť podľa článku 4 nižšie. 

V prípade ak nemôžeme spracovať vašu platbu, Wolt vás požiada o výber iného spôsobu platby. Ak vaša platba nebude úspešná počas opakujúceho sa platobného cyklu, vyhradzujeme si právo automaticky ukončiť vaše Predplatné alebo účtovať vám poplatok predplatného za vopred stanovené obdobie spätne, vypočítaný od pôvodného dátumu začiatku platobného cyklu. 

Niektorým Používateľom môžeme ponúknuť bezplatné skúšobné obdobie alebo iné propagačné predplatné na Predplatné Woltu. Bezplatné skúšobné obdobie môže byť obmedzené podľa vlastného uváženia spoločnosti Wolt, a to vrátane rozsahu oprávnených subjektov a dĺžky skúšobného obdobia. V prípade, že vám bude ponúknuté bezplatné skúšobné obdobie, pred jeho začatím si musíte zvoliť spôsob platby za Predplatné.

Po uplynutí skúšobného obdobia vám Predplatné automatický obnovíme a následne použijeme na úhradu spôsob platby, ktorý ste si zvolili na začiatku skúšobného obdobia. Vaše Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom svojich používateľských nastavení v Službe Wolt. Ak sa vaše Predplatné kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu ukončí, nebudete mať nárok na bezplatné skúšobné obdobie pri akomkoľvek ďalšom Predplatnom. 

3. OBMEDZENIA VÁŠHO PREDPLATNÉHO

Vaše Predplatné je na osobné použitie a iba spotrebitelia majú nárok na nákup Wolt+. Výhody predplatného sú platné iba v krajine, kde si Používateľ členstvo zakúpil.

V rámci Predplatného máte nárok na doručenie bez účtovania poplatku za doručenie pri oprávnených objednávkach. V Službe Wolt uvidíte iba tých Partnerov, ktorí majú nárok na Wolt+, a ktorí sú v príslušnej Vzdialenosti Doručenia. Upozorňujeme vás, že na vašu Objednávku sa však stále môže vzťahovať poplatok za služby a ďalšie príslušné poplatky.

Oprávnené objednávky sú objednávky zadané oprávnenému partnerovi a spĺňajúce minimálnu hodnotu objednávky tohto partnera. Minimálna hodnota objednávky vám bude oznámená v čase prihlásenia na odber a pri zadávaní objednávok prostredníctvom služby Wolt Service. Minimálne hodnoty objednávky sa môžu z času na čas líšiť a môžu sa líšiť medzi oprávnenými partnermi. Wolt si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť minimálnu hodnotu objednávky pre ktoréhokoľvek partnera. Aktuálna minimálna hodnota objednávky pre každého partnera je vždy viditeľná v službe Wolt Service a všeobecná minimálna hodnota objednávky je uvedená v sekcii Wolt+ služby Wolt Service.

Vyhľadajte znak W+ a zistíte, ktorí Partneri vo vašej blízkosti poskytujú doručenie bez účtovania poplatku za doručenie. Výber takýchto Partnerov sa líši v závislosti od vašej doručovacej adresy. To znamená, že poplatok za doručenie sa vzťahuje na Objednávky od Partnerov, ktorí sú mimo Vzdialenosti Doručenia.

Ak ste povolili sledovanie polohy, uvidíte Partnerov Wolt+ v rámci Vzdialenosti Doručenia z vašej aktuálnej polohy. Ak ste nepovolili sledovanie polohy alebo neuviedli doručovaciu adresu v Službe Wolt, uvidíte miesta v rámci Vzdialenosti Doručenia v centre vášho aktuálneho mesta.

4. ZRUŠENIE VÁŠHO PREDPLATNÉHO WOLT+

Vaše Predplatné môžete zrušiť najneskôr v deň, ktorý predchádza dátumu obnovenia vášho Predplatného. Svoje Predplatné môžete zrušiť na karte spravovania členstva vo svojom používateľskom profile v Službe Wolt.

Ak zrušíte svoje Predplatné, budete mať stále prístup k výhodám v rámci Wolt+ až do konca prebiehajúceho platobného cyklu, za ktorý ste zaplatili. Všetky mesačné platby sú nevratné a neprenosné a nebudú vrátené za žiadne zrušenie uskutočnené počas fakturačného cyklu. Ak zrušíte členstvo počas bezplatného skúšobného obdobia, Predplatné bude okamžite ukončené.

Ak ste využili bezplatné skúšobné obdobie alebo iné propagačné predplatné obdobie pre Wolt+, môžete ho zrušiť počas prvých 48 hodín od plateného Predplatného obdobia Wolt+ a získať späť plnú náhradu svojho poplatku Wolt+ (ak je to aplikovateľné).

Ak v prípade mesačného alebo ročného predplatenia zrušíte svoje predplatné Wolt+ počas prvých 48 hodín a počas tohto obdobia neuskutočníte Objednávku v rámci Wolt+, Wolt vám môže, podľa vlastného uváženia, vrátiť váš poplatok za Wolt+.

5. ZMENY PREDPLATNÉHO

Wolt môže upraviť podmienky a obsah Predplatného alebo prestať ponúkať Predplatné Wolt v jednej alebo viacerých krajinách a vyhradzuje si právo tak urobiť. Nebudeme však vykonávať zmeny v Predplatnom, ktoré by mali pre vás výrazne nepriaznivý vplyv, bez toho, aby sme to písomne ​​oznámili najmenej 14 dní vopred. Zmeny, ktoré zvyšujú váš poplatok za predplatné, oznámime 45 dní vopred v písomnej forme. Zmeny vstúpia do platnosti automaticky po uplynutí takejto oznamovacej lehoty, avšak vaše predplatné môžete zrušiť v súlade s pokynmi v článku 4 vyššie.

Spoločnosť Wolt je oprávnená ukončiť Predplatné Používateľa s okamžitou platnosťou, ak: (i) Používateľ zneužíva Službu Wolt alebo Predplatné alebo spôsobí akúkoľvek ujmu Partnerom, spoločnosti Wolt alebo ich zamestnancom, alebo inú ujmu Službe Wolt; (ii) Wolt sa dôvodne domnieva, že Používateľ pri používaní Predplatného pácha podvodné konanie, alebo (iii) Používateľ inak nesplní povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok Predplatného Wolt+ alebo príslušných právnych predpisov. Wolt si vyhradzuje právo zadržať už zaplatené poplatky za Predplatné, ak je Predplatné ukončené v dôsledku okolností uvedených v tomto článku.

6. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie spoločnosti Wolt o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádza v tomto dokumente špecifikuje spracovanie osobných údajov v súvislosti s programom Predplatného. 

Spoločnosť Wolt nebude používať ani zhromažďovať žiadne dodatočné osobné údaje od Používateľov Predplatného, okrem podrobností spojených s vašim plánom  Predplatného, vrátane ceny, spôsobu platby, doby platnosti, zahrnutých výhod a toho, či sa na vás vzťahuje minimálna hodnota objednávky a Vzdialenosť Doručenia.

Wolt spracováva vyššie uvedené osobné údaje, aby vám mohol poskytnúť Predplatné na základe zmluvného vzťahu uzavretého medzi vami a spoločnosťou Wolt. Wolt používa osobné údaje za účelom, aby sme vám umožnili využívať výhody vášho Predplatného, zobrazovať stav a spracovávať vaše platby za Predplatné. Ak sa obrátite na náš zákaznícky servis, spoločnosť Wolt použije vami poskytnuté informácie na zodpovedanie vašich otázok alebo vyriešenie vašej sťažnosti.

Wolt spracúva osobné údaje za účelom plnenia našich zmluvných záväzkov voči vám a záväzkov vyplývajúcich zo zákonných povinností.

7. CASHBACK

Používateľom s aktívnym predplatným Služby Wolt+ si Wolt  vyhradzuje právo udeliť výhody vo forme udelenia Wolt kreditov za osobne prevzaté objednávky, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:

 • Používateľ dostane 5% Wolt kreditov z celkovej hodnoty osobne prevzatej objednávky.

 • Výhoda udelenia kreditov je dostupná vo všetkých Wolt+ prevádzkach, ktoré umožňujú osobné prevzatie objednávky.

 • Kredity sú platné 14 dní, po uplynutí tejto doby sú kredity neplatné.

 • Kredity nie je možné speňažiť a môžu byť použité len v Službách Wolt.

 • Celková maximálna hodnota kreditov poskytnutých cez Cashback z jednej objednávky je 5 Eur.

 • Wolt si ponecháva právo zablokovať Cashback pre používateľov, ktorých platba za Wolt predplatné mešká alebo je neuhradená za dané obdobie.

8. VADY A SŤAŽNOSTI

Bez zbytočného odkladu kontaktujte support@wolt.com v prípade, že si všimnete akékoľvek neoprávnené poplatky v spôsobe platby za Predplatné alebo v prípade, že máte sťažnosť týkajúcu sa Predplatného.

Predplatné a/alebo ktorákoľvek z jeho funkcií môže byť z rôznych dôvodov z času na čas nedostupná, nepresná alebo prerušená a Wolt za takúto nedostupnosť nenesie zodpovednosť.

Wolt+ a všetky informácie, ktoré sú prostredníctvom neho dostupné, sa poskytujú len na informačné účely na základe zásad „ako je uvedené“ a „ako sú dostupné“. Neposkytujeme žiadne záruky, vyhlásenia alebo ručenia akéhokoľvek druhu, výslovné alebo implicitné, vrátane, ale nie však výlučne, za presnosť alebo úplnosť Predplatného alebo jeho dostupnosti.

V najväčšom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi sa zriekame akýchkoľvek záruk, výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie však výlučne, implicitných záruk alebo predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel Predplatného.