Wolt Merchant Admin Portal Vilkår og betingelser for selvbetjente kampanjer

Du som Wolt merchant partner godtar disse vilkårene og betingelsene for Wolts Merchant Admin Portal for selvbetjente kampanjer ("Kampanjevilkår") ved å klikke for å opprette en kampanje i Merchant Admin Portal med de tilgjengelige selvbetjente verktøyene ("portalen"). Du representerer og garanterer at du har fullmakt til å binde bedriften til disse kampanjevilkårene.

Disse kampanjevilkårene er en del av tjenesteavtalen din med Wolt angående din tilstedeværelse på Wolts markedsplassplattform som selger ("Hovedavtale") og styrer bruken av selvbetjente verktøy for nettannonsering som Wolt gjør tilgjengelig for deg i portalen.

1. Selvbetjeningskampanjer

a. Wolt kan tilby ulike alternativer for reklamekampanjer i portalen som partneren kan velge mellom, for eksempel gratis levering, bestillingsverdirabatt, Kjøp X Få Y og annonsekampanjer. Kampanjene er ment å kjøpes av partneren fra Wolt ved å bruke selvbetjeningsverktøy som er gjort tilgjengelig for partneren med det formål å promotere partnerens tilbud på Wolt-plattformen.

b. Ulike kampanjealternativer som er tilgjengelige for deg, presenteres og beskrives i portalen og disse generelle vilkårene. Wolt kan endre eller avbryte portalen og kampanjealternativene når som helst.

c. For å legge inn en bestilling for en kampanje ("Bestilling"), velger du kampanjetypen du vil kjøpe og fyller ut de nødvendige datafeltene som er angitt i portalen, for eksempel kampanjebudsjettet og start- og sluttdatoer (samlet " Inndata"). Du er ansvarlig for å kontrollere at inndataene dine er riktige. Kun autoriserte representanter for hver selger skal legge inn bestillinger for kampanjer i portalen.

d. Før du legger inn en bestilling, vil Wolt vise en forhåndsvisning av hvordan kampanjen vil se ut på Wolt-plattformen. Du er selv ansvarlig for å sjekke forhåndsvisningen og for å sikre at kampanjen overholder gjeldende lover og forskrifter i ditt marked.

e. Wolt gir ingen garantier med hensyn til ytelsen eller kvaliteten på eller resultater som kan oppnås fra kampanjer. Eventuelle anbefalinger gitt i portalen garanterer ikke resultater. Eventuelle estimater levert av Wolt i portalen er kun estimater. Eventuelle gjennomsnittstall presentert i portalen er bare gjennomsnitt og representerer ikke faktiske resultater som skal oppnås.

f. Å sende inn en kampanje i portalen og bekrefte disse kampanjevilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg og Wolt.

2. Vilkår som gjelder for bestemte typer kampanjer

a. Gratis levering.

 • Når du legger inn en bestilling for en gratis levering-kampanje, betaler du for brukernes leveringsgebyrer i samsvar med bestillingen din og inndata for bestillingen.

 • Wolt har rett til å kreve servicegebyrer, tilleggsgebyrer og andre gebyrer fra en Bruker i forbindelse med deres leveringsordre uavhengig av Bestillinger for gratis levering-kampanjer.

b. Order Value and Item (Buy X get Y) Discounts.

 • Når du legger inn en bestilling for en bestillingsverdi eller vare (Kjøp X får Y) rabattkampanje, betaler du for rabatter som brukes på brukerens bestillinger av produktene dine i samsvar med bestillingen din og inndata for bestillingen.

 • Rabatter kan ikke bli brukt på noen form for gebyrer som service- eller tilleggsgebyrer.

 • Din Wolt-kommisjon som definert i hovedavtalen vil bli beregnet fra den fulle prisen på solgte produkter, som betyr prisen før kampanjerabatten brukes, og ikke den rabatterte prisen.

 • I Order Value Discount-kampanjer kan rabatten som er definert i bestillingen din, brukes på hele produktutvalget på stedet som dekkes av kampanjen, avhengig av hvilke produkter brukeren kjøper. Du er selv ansvarlig for å sikre at produktene dine som er underlagt en bestillingsverdi- eller produktrabattkampanje kan selges med rabatt.

c. Annonser.

 • Når du legger inn en bestilling på en annonsekampanje, er det sannsynlig at stedene dine som dekkes av kampanjen får mer fremtredende synlighet i ulike oppføringer på Wolt. Din annonseplassering og synlighet på Wolt vil avhenge av både beløpet på budet ditt for annonsebestillingen og din relevans for brukeren, relevans bestående av f.eks. din plassering sammenlignet med brukerens plassering og brukerens kjøpshistorikk. Wolt garanterer ingen spesifikk synlighet.

 • Budet du velger i bestillingen din vil være det maksimale beløpet du betaler for en bestilling generert gjennom annonsekampanjen din. Wolt vil ikke varsle deg om resultatet av budet ditt i en auksjon for en kampanje.

 • Wolt bruker et minimumsbud for hver annonsekampanje, referert til som minimumsbudet, som er minimumsbeløpet du betaler for en bestilling generert gjennom annonsekampanjen din. Wolt forbeholder seg retten til ensidig å sette og endre gulvbudet. Beløpet for det gjeldende laveste budet er synlig i portalen.

 • Wolt belaster deg kun for annonser som fører til bestillinger fra brukere. Vær imidlertid oppmerksom på at Wolt vil bruke en syv-dagers post-klikk-attribusjon på annonser, noe som betyr at hvis en bruker har klikket på en annonse og foretar et kjøp i løpet av syv dager etter det klikket, vil Wolt belaste annonser for den bestillingen.

 • Wolt vil inkludere en forbrukerrettet avsløring på annonser som sier at annonsen er betalt eller sponset. Formen og teksten til en slik offentliggjøring skal bestemmes av Wolt, men du er ansvarlig for å varsle Wolt i tilfelle du mener at annonsen din bør inneholde annen eller ytterligere informasjon.

3. Betaling og skatter og avgifter

a. Selgeren vil betale gebyrene som er angitt i den gjeldende bestillingen ("Gebyrene"). Gebyrene vil bli beregnet basert på Wolts backend-sporingsmekanismer og faktureringskriteriene som gjelder for bestillingen som angitt i portalen. Enhver henvisning til "risikofri" i portalen betyr at du kun betaler for en kampanje når den fører til en brukerbestilling på Wolt som dekkes av kampanjen.

b. I tilfelle du har angitt et maksimumsbudsjett som en del av Input for Gratis levering, Kjøp x Få Y eller Ordreverdirabatter-kampanjer, kan Wolt overskride budsjettet på din egen regning for å oppfylle en individuell brukerbestilling underlagt kampanjen som er plassert på en øyeblikk når budsjettet er i ferd med å tømmes.

c. Når du oppretter en annonsekampanje, blir du bedt om å velge et ukentlig budsjett. Dette ukentlige budsjettet er delt med syv i dagsbudsjetter i løpet av en uke. Hvis annonsekampanjen din ikke har nådd dette daglige budsjettet på enkelte dager, kan Wolt overskride dagsbudsjettet på andre dager, men ikke med mer enn det dobbelte av dagsbudsjettet. Videre kan Wolt overskride det ukentlige budsjettet ditt i noen uker i tilfelle annonsekampanjen din ikke har nådd det ukentlige budsjettet for forrige uke, men Wolt vil ikke overskride ukebudsjettene dine totalt for én kalendermåned.

d. Selger godtar at betalingen av gjeldende gebyrer for en bestilling vil skje ved å trekke fra beløp som Wolt skylder Selgeren i forbindelse med Wolts utbetalinger i henhold til hovedavtalen. Tidspunktet for disse fradragene vil være det samme som for utbetalinger definert under Hovedavtalen og fradrag kan dermed skje allerede under en kampanje.

e. MVA vil bli lagt til gebyrene i samsvar med gjeldende lover.

4. Avbestilling

a. Du kan kanse4. llere en kampanje når som helst i portalen. Imidlertid, hvis du ber om å kansellere en kampanje etter at en kampanje har startet, kan du bli belastet for gebyrer som påløper etter kanselleringsforespørselen din, men før kampanjen er fjernet fra Wolt-plattformen.

b. Wolt har rett til å avvise eller fjerne en kampanje fra Wolt-plattformen når som helst.

5. Rapportering

a. Wolt kan gi deg informasjon relatert til eller generert i forbindelse med kampanjene dine gjennom portalen ("Kampanjedata"). Din bruk av kampanjedata er underlagt hovedavtalen, inkludert eventuelle bestemmelser som dekker konfidensialitet eller personvern, og følgende begrensninger: Du kan bruke kampanjedata utelukkende (a) til å planlegge og administrere kampanjer gjennom portalen, og (b) for å evaluere ytelsen til kampanjer for dine interne formål. Du kan bare bruke og avsløre kampanjedata som uttrykkelig tillatt her, og du vil ikke, og vil ikke tillate noen av dine tilknyttede selskaper, kontraktører eller agenter å bruke eller avsløre kampanjedata på noen annen måte eller til andre formål, inkludert til formål. av (i) retargeting av en bruker eller enhet, (ii) opprettelse, komplettering eller tilføyelse til en profil til en bruker eller enhet, eller (iii) identifisere en bruker eller enhet. Til tross for det foregående, kan du avsløre kampanjedata i den grad det kreves for å overholde en gyldig og bindende rettskjennelse, lov eller instruks fra et statlig eller reguleringsorgan; forutsatt, må du varsle Wolt før en slik avsløring. All kampanjedata er Wolts eksklusive eiendom og konfidensielle informasjon tilhørende Wolt.

6. Skadeserstatning

a. I tillegg til eventuelle erstatningsforpliktelser i Hovedavtalen, vil Selgeren forsvare, holde Wolt skadesløs fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader, honorarer (inkludert rimelige advokatsalærer) og utgifter knyttet til evt. tredjeparts krav som oppstår som følge av eller relatert til dine bestillinger for kampanjer, input eller brudd på disse kampanjevilkårene fra selgeren.

7. Andre vilkår

a. For alle relevante emner som ikke dekkes av disse kampanjevilkårene, skal vilkårene og betingelsene i hovedavtalen gjelde.

b. Hvis det er noen konflikt mellom disse kampanjevilkårene og hovedavtalen, vil disse kampanjevilkårene gjelde.

c. Wolt forbeholder seg retten til ensidig å endre disse kampanjevilkårene. Wolt skal varsle selgere om eventuelle vesentlige endringer i kampanjevilkårene minst 15 dager i forveien enten i portalen eller via e-post.

Last updated by Wolt: 1 September 2023