Opći Uvjeti i Odredbe za Samostalne Kampanje putem Woltovog Administrativnog Portala za Trgovce

Vi, kao Trgovački Partner Wolta, prihvaćate ove Opće uvjete i odredbe za samostalne kampanje putem Woltovog Administrativnog portala za trgovce („Uvjeti kampanje“), klikom na opciju za stvaranje kampanje na Administrativnom portalu za trgovce s dostupnim alatima za samoposluživanje („Portal“). Izjavljujete i jamčite da imate ovlast za obvezivanje Trgovca na ove Uvjete kampanje.

Ovi Uvjeti kampanje čine sastavni dio Ugovora o pružanju usluga koji ste sklopili s Woltom, a koji se odnosi na Vašu prisutnost na Woltovoj tržišnoj platformi kao Trgovac („Glavni ugovor“) i reguliraju uporabu samoposlužnih online alata za oglašavanje koje Vam Wolt stavlja na raspolaganje na Portalu.

1. Samostalne kampanje

a. Wolt može ponuditi različite opcije za promotivne kampanje na Portalu koje Partner može izabrati, kao što su Besplatna Dostava, popust na Vrijednost Narudžbe, Kupi X Dobij Y kampanje i kampanje za Oglašavanje. Kampanje su namijenjene za Partnerovu kupnju kampanje od Wolta, korištenjem alata za samoposluživanje koji su Partneru dostupni u svrhu promicanja ponude Partnera na Wolt platformi.

b. Različite opcije kampanja koje su Vam dostupne, prikazane su i opisane na Portalu i u ovim Uvjetima kampanje. Wolt može u bilo kojem trenutku izmijeniti ili obustaviti Portal i opcije kampanja.

c. Da biste izvršili narudžbu za kampanju („Narudžba“), odabrat ćete vrstu kampanje koju želite kupiti i ispuniti potrebne podatke u polja naznačena na Portalu, kao što su proračun Vaše kampanje te datum početka i završetka kampanje (zajedno: „Unos“). Vi ste odgovorni za provjeru točnosti svog Unosa. Samo ovlašteni predstavnici svakog Trgovca mogu postaviti Narudžbe za kampanje na Portalu.

d. Prije Narudžbe, Wolt će prikazati pregled kako će kampanja izgledati na Wolt platformi. Isključivo ste Vi odgovorni za provjeru pregleda i osiguravanje da je kampanja sukladna mjerodavnim zakonima i propisima Vaše zemlje.

e. Wolt ne jamči niti daje ikakve izjave o izvedbi ili kvaliteti ili rezultatima koji se mogu postići putem kampanja. Bilo kakve preporuke dane na Portalu ne jamče rezultate. Sve procjene koje Wolt daje na Portalu samo su procjene. Svi prosječni brojevi prikazani na Portalu su samo prosjeci i ne predstavljaju stvarne rezultate koji će se postići.

f. Podnošenje kampanje na Portalu i potvrda ovih Uvjeta kampanje predstavljaju obvezujući ugovor između Vas i Wolta.

2. Uvjeti koji se primjenjuju na pojedine kampanje

a. Besplatna Dostava.

 • Kada naručite kampanju Besplatne Dostave, obvezujete se platiti naknade za dostave Korisnicima u skladu s Vašom Narudžbom i Unosom za Narudžbu.

 • Wolt ima pravo naplatiti naknade za uslugu, dodatne naknade i druge naknade od Korisnika u vezi s njihovim narudžbama bez obzira na Narudžbu kampanje Besplatne Dostave.

b. Popusti na Vrijednost Narudžbe i Stavku (Kupi X Dobij Y).

 • Kada naručite kampanju popusta na Vrijednost Narudžbe ili popusta na Stavku (Kupi X Dobij Y), obvezujete se platiti popuste primijenjene na narudžbe Vaših proizvoda od strane Korisnika u skladu s Vašom Narudžbom i Unosom za Narudžbu.

 • Popusti se ne primjenjuju na bilo koju drugu vrstu naknada kao što su naknada za usluge ili dodatne naknade.

 • Vaša Wolt Provizija, kako je definirana u Glavnom ugovoru bit će izračunata na temelju punih cijena prodanih proizvoda, odnosno na temelju cijena prije primjene popusta kampanje, a ne na temelju sniženih cijena.

 • U kampanjama s popustom na Vrijednost Narudžbe, popust definiran u Vašoj Narudžbi može se primijeniti na cjelokupni izbor proizvoda na mjestu koje pokriva kampanja, ovisno o tome koje proizvode Korisnik kupi. Isključivo ste Vi odgovorni za to da se Vaši proizvodi obuhvaćeni kampanjom popusta na Vrijednost Narudžbe mogu prodavati s popustom.

c. Oglašavanje.

 • Kada naručite kampanju Oglašavanja, Vaše lokacije obuhvaćene kampanjom vjerojatno će imati veću vidljivost na različitim listama na Woltu. Vaša pozicija Oglasa i vidljivost na Woltu ovise o iznosu Vaše ponude za kampanju Oglašavanja i Vašoj relevantnosti za Korisnika, pri čemu relevantnost uključuje Vašu lokaciju u usporedbi s lokacijom Korisnika i povijest kupnje Korisnika. Wolt ne jamči nikakvu specifičnu vidljivost.

 • Ponuda koju odaberete u svojoj Narudžbi bit će maksimalni iznos koji ćete platiti za Narudžbu generiranu putem Vaše kampanje Oglašavanja. Wolt Vas neće obavijestiti o rezultatu Vaše kampanje Oglašavanja.

 • Wolt primjenjuje minimalnu ponudu za svaku kampanju Oglašavanja, nazvanu podna ponuda, što je minimalni iznos koji ćete platiti za narudžbu generiranu kroz Vašu kampanju Oglašavanja. Wolt zadržava pravo jednostrano postaviti i mijenjati podnu ponudu. Iznos primjenjive podne ponude vidljiv je na Portalu.

 • Wolt će Vam naplatiti samo Oglase koji dovedu do narudžbi od strane Korisnika. Međutim, napominjemo da će Wolt primjeniti pripis sedmodnevnih klikova na Oglase, što znači da ako Korisnik klikne na Oglas i izvrši kupnju tijekom sedam dana nakon tog klika, Wolt će naplatiti naknadu za Oglašavanje za tu narudžbu.

 • Wolt će na Oglasima uključiti obavijest za potrošače koja navodi da je Oglas plaćen ili sponzoriran. Oblik i tekst takve obavijesti odredit će Wolt, međutim, Vi ste odgovorni obavijestiti Wolt u slučaju da smatrate da Vaš Oglas treba sadržavati drugačije ili dodatne obavijesti.

3. Plaćanja i porezi

a. Trgovac se obvezuje platiti naknade navedene u primjenjivoj Narudžbi („Naknade“). Naknade će se izračunavati na temelju Woltovih mehanizama pozadinskog praćenja i kriterija naplate primjenjivih na Narudžbu kako je to navedeno na Portalu. Bilo kakva referenca na „bez rizika“ na Portalu znači da ćete platiti samo za kampanju kada ona dovede do narudžbe Korisnika na Woltu koju kampanja pokriva.

b. U slučaju da ste postavili maksimalni proračun kao dio Vašeg Unosa za kampanju Besplatne Dostave, Kupi X Dobij Y ili popust na Vrijednost Narudžbe, Wolt može prekoračiti proračun na Vaš račun kako bi ispunio pojedinačnu narudžbu Korisnika obuhvaćenu kampanjom koja je postavljena u trenutku kada je proračun bio blizu isteka.

c. Kada kreirate kampanju Oglašavanja, bit ćete zamoljeni da odaberete tjedni proračun. Tjedni proračun se dijeli na sedam dnevnih proračuna tijekom tjedna. U slučaju da Vaša kampanja Oglašavanja nije dostigla dnevni proračun na neke dane, Wolt može prekoračiti Vaš dnevni proračun na neki drugi dan, ali ne u iznosu višem od Vašeg dvostrukog dnevnog proračuna. Nadalje, Wolt u nekim tjednima može prekoračiti Vaš tjedni proračun ako Vaša kampanja Oglašavanja nije dostigla Vaš tjedni proračun u prethodnim tjednima, međutim, Wolt neće premašiti Vaše tjedne proračune kao zbroj za jedan kalendarski mjesec.

d. Trgovac je suglasan da će njegovo plaćanje primjenjivih Naknada za Narudžbu biti izvršeno odbitkom od iznosa koje Wolt duguje Trgovcu u vezi s isplatama Wolta sukladno Glavnom ugovoru. Vrijeme ovih odbitaka bit će isto kao i za isplate definirane u Glavnom ugovoru, stoga se odbici mogu dogoditi već tijekom kampanje.

e. PDV će biti dodan Naknadama u skladu s mjerodavnim zakonima.

4. Otkazivanje

a. Kampanju možete otkazati u bilo kojem trenutku na Portalu. Međutim, ako zatražite otkazivanje kampanje nakon što je kampanja započela, mogu Vam se naplatiti Naknade koje se nakupe nakon Vašeg zahtjeva za otkazivanjem, ali prije nego što je kampanja uklonjena s Wolt platforme.

b. Wolt ima pravo odbiti ili ukloniti kampanju s Wolt platforme u bilo kojem trenutku.

5. Izvještavanje

a. Wolt vam može pružiti informacije koje se odnose na ili su generirane u vezi s Vašim kampanjama putem Portala („Podaci o kampanji“). Vaša upotreba Podataka o kampanji podložna je Glavnom ugovoru, uključujući sve odredbe koje pokrivaju povjerljivost ili privatnost, te sljedećim ograničenjima: Podatke o kampanji smijete koristiti isključivo za (a) planiranje i upravljanje kampanjama putem Portala i (b) procjenu rezultata kampanja za Vaše interne potrebe. Podatke o kampanji smijete koristiti i otkrivati samo onako kako je ovdje izričito dopušteno i nećete dopustiti nijednom od Vaših povezanih društava, izvođača ili agenata da koriste ili otkrivaju Podatke o kampanji na bilo koji drugi način ili u bilo koju drugu svrhu, uključujući u svrhe (i) ponovnog ciljanja Korisnika ili uređaja, (ii) stvaranja, dopunjavanja ili dodavanja profilu Korisnika ili uređaja, ili (iii) identificiranja bilo kojeg Korisnika ili uređaja. Bez obzira na prethodno navedeno, smijete otkriti Podatke o kampanji u mjeri potrebnoj za poštivanje važećeg i obvezujućeg sudskog naloga, zakona ili upute državne ili regulatorne agencije; morate obavijestiti Wolt prije bilo kakvog takvog otkrivanja. Svi Podaci o kampanji isključivo su vlasništvo Wolta i povjerljive informacije koje pripadaju Woltu.

6. Obeštećenje

a. Uz sve obveze obeštećenja sukladno Glavnom ugovoru, Trgovac se obvezuje braniti, obeštetiti i zaštititi Wolt od bilo kakvih i svih potraživanja, obveza, šteta, gubitaka, troškova, naknada (uključujući razumne odvjetničke naknade) i troškova koji se odnose na bilo koja potraživanja trećih strana koja proizlaze iz ili su povezana s Vašim Narudžbama za kampanje, Unosima ili bilo kojim kršenjem ovih Uvjeta kampanje od strane Trgovca.

7. Druge odredbe

a. Na sve relevantne predmete koji nisu obuhvaćeni ovim Uvjetima kampanje, primjenjivat će se uvjeti i odredbe Glavnog ugovora.

b. U slučaju bilo kakvog sukoba između ovih Uvjeta kampanje i Glavnog ugovora, mjerodavni su Uvjeti kampanje.

c. Wolt zadržava pravo jednostrano izmijeniti ove Uvjete kampanje. Wolt će obavijestiti Trgovce o bilo kakvim materijalnim promjenama Uvjeta kampanje najmanje 15 dana unaprijed, bilo putem Portala ili e-pošte.

Zadnje ažurirano od strane Wolta: 1. rujna 2023.