Woltin kauppiasportaalin itsepalvelukampanjoiden käyttöehdot

Woltin Kumppanina hyväksyt nämä Woltin kauppiasportaalin käyttöehdot itsepalvelukampanjoille (jäljempänä "kampanjaehdot") klikkaamalla 'luo kampanja' kauppiasportaalin itsepalvelutyökaluissa (jäljempänä "Portaali"). Vakuutat ja takaat, että sinulla on valtuudet hyväksyä nämä kampanjaehdot edustamasi Woltin Kumppanin puolesta.

Nämä kampanjaehdot ovat osa Kumppanin palvelusopimusta, joka koskee toimimista Woltin markkinapaikka-alustalla kauppiaana ("Pääsopimus"). Niissä on määritetty, miten Kumppani voi käyttää Woltin tarjoamia verkkomainonnan itsepalvelutyökaluja Portaalissa.

1. Itsepalvelukampanjat

a. Wolt voi tarjota Portaalissa erilaisia kampanjavaihtoehtoja, kuten ilmainen toimitus, alennus tilauksen arvosta, osta x saat y -kampanjat ja mainoskampanjat. Kumppani voi ostaa Kampanjoita Woltilta käyttämällä Kumppanille tarjottavia itsepalvelutyökaluja Kumppanin tarjonnan markkinoimiseksi Woltin alustalla.

b. Portaalissa ja näissä yleisissä ehdoissa esitellään erilaisia kampanjavaihtoehtoja. Wolt voi milloin tahansa muuttaa Portaalia ja kampanjavaihtoehtoja tai lopettaa niiden tarjoamisen.

c. Kun haluat tilata kampanjan ('Tilaus'), valitse haluamasi kampanjatyyppi ja täytä Portaalissa ilmoitetut pakolliset tietokentät, kuten kampanjabudjetti ja aloitus- ja päättymispäivämäärät (yhteisesti 'Syöte'). Sinun on tarkistettava Syötteesi oikeellisuus. Vain Kumppanin valtuutetut edustajat saavat tehdä kampanjatilauksia Portaalissa.

d. Ennen tilauksen tekemistä Wolt näyttää esikatselun siitä, miltä kampanja näyttää Woltin alustalla. Kumppani on yksin vastuussa esikatselun tarkistamisesta ja siitä, että kampanja noudattaa soveltuvia säädöksiä ja määräyksiä.

e. Wolt ei anna mitään takeita kampanjoiden suorituskyvystä, laadusta tai tuloksista. Mitkään Portaalissa annetut suositukset eivät takaa tuloksia. Kaikki Woltin Portaalissa antamat arviot ovat vain arvioita. Kaikki Portaalissa esitetyt keskimääräiset luvut ovat vain keskiarvoja, eivätkä ne edusta todellisia saavutettavia tuloksia.

f. Kampanjan lähettäminen Portaalissa ja näiden Kampanjaehtojen vahvistaminen muodostaa sitovan sopimuksen Kumppanin ja Woltin välille.

2. Kampanjoihin sovellettavat ehdot

a. Ilmainen toimitus.

  • Kun tilaat ilmaisen toimituksen kampanjan, Kumppani maksaa käyttäjien toimituskulut tilauksen ja syötteen mukaisesti.

  • Woltilla on oikeus veloittaa palvelumaksuja, lisämaksuja ja muita maksuja käyttäjiltä heidän tilauksistaan ilmaisen toimituksen kampanjoista huolimatta.

b. Tilauksen arvon ja tuotteen (osta X, saat Y) alennukset

  • Kun tilaat tilauksen arvon tai tuotteen (osta X, saat Y) alennuskampanjan, Kumppani maksaa alennukset, jotka on tehty käyttäjien tilauksiin tuotteista tilauksesi ja syötteesi mukaisesti.

  • Alennuksia ei sovelleta mihinkään maksuihin, kuten palvelu- tai lisämaksuihin.

  • Tilausarvon alennuskampanjoissa tilauksessasi määritelty alennus voidaan kohdistaa koko kyseisen kampanjan piiriin kuuluvan kauppapaikan tuotevalikoimaan riippuen siitä, mitä tuotteita käyttäjä ostaa. Kumppani on yksin vastuussa siitä, että tilausarvo- tai tuotealennuskampanjan piirissä olevia tuotteita voidaan myydä alennuksella.

c. Mainokset.

  • Kun tilaat mainoskampanjan, kampanjan piiriin kuuluvat myyntipaikat saavat todennäköisesti paremman näkyvyyden Woltin eri listoilla. Mainoksen sijoitus ja näkyvyys alustalla riippuvat sekä mainostilauksen tarjouksen suuruudesta, että Kumppanin merkityksestä Käyttäjälle, johon vaikuttavat esimerkiksi sijainti verrattuna Käyttäjän sijaintiin ja Käyttäjän ostohistoria. Wolt ei takaa mitään tiettyä näkyvyyttä.

  • Tarjous, jonka valitset tilaukseesi on enimmäismäärä, jonka Kumppani maksaa mainoskampanjan tuottamasta tilauksesta. Wolt ei ilmoita tarjouksen tuloksesta kampanjan huutokaupassa.

  • Wolt asettaa jokaiselle mainoskampanjalle pohjahinnaksi kutsutun minimitarjouksen, joka on vähimmäismäärä, jonka Kumppani maksaa mainoskampanjan tuottamasta tilauksesta. Wolt pidättää oikeuden asettaa pohjahinnan ja muuttaa sitä yksipuolisesti. Sovellettavan pohjahinnan määrä on nähtävissä portaalissa.

  • Wolt veloittaa vain mainoksista, jotka johtavat tilauksiin. Wolt huomioi kuitenkin seitsemän päivän kuluessa klikkauksesta tehdyt tilaukset, mikä tarkoittaa, että jos käyttäjä on klikannut mainosta ja tekee ostoksen seitsemän päivän kuluessa klikkauksesta, Wolt veloittaa mainosmaksun tuosta tilauksesta.

  • Wolt sisällyttää mainoksiin kuluttajille suunnatun ilmoituksen, jossa todetaan, että mainos on maksettu tai sponsoroitu. Wolt määrittää tällaisen ilmoituksen muodon ja tekstin, mutta jos Kumppani uskoo, että mainoksen tulisi sisältää joitain muita ilmoituksia, Kumppanin on ilmoitettava siitä Woltille.

3. Maksut ja verot

a. Myyjä maksaa sovellettavassa tilauksessa määritellyt maksut (“maksut"). Maksujen suuruus lasketaan Woltin taustaseurantamekanismien ja tilaukselle asetettujen laskutuskriteerien perusteella, jotka on esitetty Portaalissa. Portaalissa käytetty termi “riskitön” tarkoittaa, että Kumppani maksaa kampanjasta vain, jos se johtaa kampanjan piirissä olevaan Wolt-käyttäjän tilaukseen. 

b. Mikäli olet asettanut ilmaisen toimituksen, osta X saat Y tai alennus tilauksen arvosta -kampanjoille enimmäisbudjetin, Wolt voi ylittää budjetin Kumppanin kustannuksella täyttääkseen yksittäisen käyttäjän kampanjaan kuuluvan tilauksen lähellä budjetin loppumista.

c. Kun luot mainoskampanjan, sinua pyydetään valitsemaan viikkobudjetti. Tämä viikkobudjetti jaetaan seitsemällä päiväbudjeteiksi viikon aikana. Koska mainoskampanja ei välttämättä saavuta budjettia joka päivä tai viikko, Wolt voi tilapäisesti ylittää budjetin edellyttäen, että päivittäinen budjetti ei nouse yli kaksinkertaiseksi, ja että kokonaisbudjettia kalenterikuukauden aikana (tai kampanjan elinkaaren aikana, jos se on lyhyempi) ei ylitetä.

d. Kumppani suostuu siihen, että Wolt vähentää tilauksia koskevat maksut niistä summista, jotka Wolt on velkaa Kumppanille Pääsopimuksen mukaisesti. Nämä vähennykset tehdään samaan aikaan kuin Pääsopimuksessa määritellyt maksut ja vähennykset, ja vähennykset voivat siten tapahtua jo kampanjan aikana.

e. Arvonlisävero lisätään maksuihin sovellettavien lakien mukaisesti.

4. Peruutus

a. Voit peruuttaa kampanjan milloin tahansa Portaalissa. Jos perut kampanjan sen alkamisen jälkeen, Kumppani saattaa kuitenkin joutua maksamaan maksuja, jotka kertyvät peruuttamispyyntösi jälkeen, mutta ennen kuin kampanja on poistettu Woltin alustalta.

b. Woltilla on oikeus hylätä tai poistaa kampanja Woltin alustalta milloin tahansa.

5. Raportointi

a. Wolt voi tarjota Kumppaneille kampanjoihin liittyviä tai kampanjoiden tuottamia tietoja Portaalin kautta ("Kampanjatiedot"). Kumppanilla on oikeus käyttää Kampanjatietojaan Pääsopimuksen ehtojen mukaisesti huomioiden muun muassa kaikki luottamuksellisuutta tai yksityisyyttä koskevat määräykset ja seuraavat rajoitukset: Kumppani voi käyttää Kampanjatietoja ainoastaan ​​(a) kampanjoiden suunnitteluun ja hallintaan Portaalin kautta ja (b) kampanjoiden suorituskyvyn arviointiin yrityksen sisällä. Kumppani voi käyttää ja luovuttaa Kampanjatietoja kolmansille osapuolille vain tässä nimenomaisesti sallituilla tavoilla, eikä se saa, eikä se saa sallia minkään Kumppanin tytäryhtiön, urakoitsijan tai edustajien, käyttää tai paljastaa Kampanjatietoja millään muulla tavalla tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin (i) käyttäjän tai laitteen uudelleenkohdistamiseen, (ii) käyttäjän tai laitteen profiilin luomiseen, täydentämiseen tai liittämiseen, tai (iii) käyttäjän tai laitteen tunnistamiseen. Edellä mainitusta huolimatta Kumppani voi paljastaa Kampanjatietoja siten ja siinä määrin kuin pätevä ja sitova tuomioistuimen päätös, laki tai viranomaisten antama ohje edellyttää; Kumppanin on kuitenkin ilmoitettava Woltille ennen tällaista paljastamista. Kaikki Kampanjatiedot ovat Woltin yksinomaista omaisuutta ja luottamuksellisia tietoja.

6. Vahingonkorvaus

a. Pääsopimuksen mahdollisten vahingonkorvausvelvoitteiden lisäksi Kumppani puolustaa, korvaa ja pitää Woltin vahingoittumattomana kaikista ja kaikenlaisista vaatimuksista, vastuista, vahingoista, menetyksistä, kustannuksista, maksuista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot) ja kuluista, jotka liittyvät mihin tahansa kolmannen osapuolen vaatimuksiin, jotka johtuvat tai liittyvät kampanjoiden tilauksiin, syötteisiin tai mihin tahansa Kauppiaan näiden Kampanjaehtojen rikkomiseen.

7. Muut ehdot

a. Kaikkiin olennaisiin asioihin, joita näissä kampanjaehdoissa ei ole käsitelty, sovelletaan Pääsopimuksen ehtoja.

b. Jos näiden Kampanjaehtojen ja Pääsopimuksen välillä on ristiriita, nämä Kampanjaehdot ovat etusijalla.

c. Wolt pidättää oikeuden muuttaa yksipuolisesti näitä Kampanjaehtoja. Wolt ilmoittaa Kauppiaille Kampanjaehtojen olennaisista muutoksista vähintään 15 päivää etukäteen joko Portaalissa tai sähköpostitse.

Viimeksi päivitetty 31.1.2024