Δήλωση Ενημέρωσης της Wolt

Στη Wolt λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων. Το απόρρητο και η ασφάλεια των πληροφοριών είναι κορυφαίας σημασίας για τη Wolt. Η παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης περιγράφει τις βασικές αρχές και πρακτικές που τηρούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητά σας (απόρρητο) κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Η Wolt Enterprises Oy, οι επιμέρους τοπικές εταιρείες του ομίλου της Wolt ανά χώρα, καθώς και η DoorDash Inc.,που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών (συνολικά "Wolt", "εμείς") επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών παραγγελίας φαγητού και λιανικής πώλησης που καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής Wolt ("Εφαρμογή Wolt") , των χρηστών λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Wolt, καθώς και των επισκεπτών τηςιστοσελίδας wolt.com ("Ιστοσελίδα").

Σε αυτήν την Δήλωση Ενημέρωσης, η λέξη "Υπηρεσίες Wolt" αναφέρεται από κοινού στην Ιστοσελίδατης Wolt, την Εφαρμογή της Wolt, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες που παρέχει η Wolt στους χρήστες. Σε αυτή τη Δήλωση Ενημέρωσης, η λέξη "Χρήστης" ή "εσείς" αναφέρεται από κοινού στους πελάτες μας και στους πελάτες των εταιρειών του ομίλου μας, στους χρήστες των υπηρεσιών παράδοσης Wolt, στους εκπροσώπους μας και σε άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εταιρικών πελατών μας, τους δυνητικούς πελάτες και τους χρήστες των Υπηρεσιών Wolt.Η Δήλωση Ενημέρωσης καθορίζει, για παράδειγμα, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων ( όπως ενδεικτικά, το δικαίωμα εναντίωσης, το δικαίωμα πρόσβασης κ.λπ).

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να υπόκεινται σε ξεχωριστή πολιτική απορρήτου. Εάν για μια συγκεκριμένη υπηρεσίαισχύειμια ξεχωριστή πολιτική απορρήτου, θα τη δημοσιεύσουμε σε σχέση με την εν λόγω υπηρεσία.

Η παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης δύναται να ενημερώνεται ανά διαστήματα, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνεται σκόπιμο. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση στην Ιστοσελίδα μας. Δεν θα προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την Δήλωση Ενημέρωσης, ούτε θα μειώσουμε τα δικαιώματα των Χρηστών σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης χωρίς να παρέχουμε σχετική ειδοποίηση.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (ΟΙ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την Wolt. Η Wolt ανήκει στην εταιρεία DoorDash, Inc., μια τεχνολογική εταιρεία με επίσημη έδρα στο Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, επί της 2nd St. αρ. 303, Suite 800, ΤΚ 94107, ΗΠΑ. Αποτελούμε μία ομάδα και μερικές φορές μπορούμε να αποφασίζουμε από κοινού για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών στις παρακάτω χώρες, η Wolt Enterprises Oy και η τοπική εταιρεία του ομίλου Wolt ενεργούν από κοινού ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η Wolt Enterprises Oy και η τοπική εταιρεία του ομίλου Wolt καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα με τα οποία επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την Ελλάδα παρατίθεται παρακάτω:

 • Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Α.Ε.

  , Μιχαλακοπούλου αρ. 80, Τ.Κ.11528, Αθήνα, Ελλάδα, αριθμός ΓΕΜΗ 147811001000, για χρήστες στην Ελλάδα,

Η Wolt Enterprises Oy έχει οριστεί υπεύθυνη για την διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων και των ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ομίλου Wolt για λογαριασμό των τοπικών υπεύθυνων επεξεργασίας.

Η Wolt παρέχει επίσης παράδοση ως υπηρεσία σε άλλες εταιρείες (για παράδειγμα, ενσωμάτωση API και eCommerce της Wolt Drive). Σε μια τέτοια περίπτωση, η Wolt είναι ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων για τα μέρη των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που σχετίζονται με την παραλαβή, τη διαχείριση και την ολοκλήρωση της παράδοσης, καθώς και την επικοινωνία και την επιβεβαίωση της παράδοσης στην εν λόγω εταιρεία.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ WOLT

«Wolt Enterprises Oy»

Αναγνωριστικό επιχείρησης: 2646674-9

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Ελσίνκι, Φινλανδία

Ηλεκτρονική διεύθυνση:support@wolt.com

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: H Wolt διόρισε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω των παραπάνω στοιχείων επικοινωνίας ή αποστέλλοντας e-mail στο privacy@wolt.com.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο,κατά περίπτωση, προκειμένου να ανταποκρίνονται στον σκοπό επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα Χρήστη και Δεδομένα Χρήσης. 

Δεδομένα Χρήστη

Τα Δεδομένα Χρήστη είναι προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, κατά περίπτωση, είτε απευθείας από εσάς, είτε από τον εταιρικό πελάτη μας για λογαριασμό του οποίου χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Wolt (“Εταιρικός Πελάτης”).Μπορούμε να συλλέξουμε τα Δεδομένα Χρήστη από τους Χρήστες και τους Εταιρικούς Πελάτες μας με διάφορους τρόπους, όπως, μεταξύ άλλων, μετά τη σύναψη συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με τον Εταιρικό Πελάτη ή όταν οι Χρήστες εγγράφονται στις Υπηρεσίες Wolt, ή όταν εγγράφονται σε ενημερωτικό δελτίο ή συμπληρώνουν ένα έντυπο. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι συλλέγουμε λεπτομέρειες για τις συναλλαγές και τις πληρωμές που πραγματοποιείτε μέσω των Υπηρεσιών Wolt.

Δεδομένα χρήστη που είναι απαραίτητα για τη χρήση των Υπηρεσιών Wolt 

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ μας καθώς και για τα έννομα συμφέροντά μας κατά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς τους Εταιρικούς μας Πελάτες καθώς και για την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών μεταξύ ημών και του Εταιρικού Πελάτη, ο Εταιρικός Πελάτης μας παρέχει το πλήρες όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

Όταν εγγραφείτε στις Υπηρεσίες Wolt και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη, πρέπει να μας δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • πλήρες όνομα

 • αριθμό τηλεφώνου

 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • πληροφορίες σχετικά με το(α) μέσο(α) πληρωμής σας, όπως τον αριθμό του/των μέσου/μέσων πληρωμής και την ημερομηνία λήξης του/των μέσου/μέσων πληρωμής σας (απαιτείται για την παραγγελία φαγητού και λοιπών προϊόντων μέσω των Υπηρεσιών Wolt, ωστόσο δεν αποθηκεύονται από την Wolt, δεδομένου ότι η Wolt χρησιμοποιεί έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την επεξεργασία πληρωμών)

Δεδομένα Χρηστών που μας δίνετε με την θέλησή σαςκαι κατά τη χρήση των υπηρεσιών Wolt.

Η εμπειρία σας ως χρήστη ή ως πελάτη μπορεί να βελτιωθεί με την παροχή των παρακάτω πληροφοριών: 

Πρόσθετες Πληροφορίες Λογαριασμού:

 • φωτογραφία,

 • διεύθυνση παράδοσης,

 • δεδομένα τοποθεσίας (εάν συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων τοποθεσίας σας),

 • ειδική «μπόνους» κάρτα συνεργάτη ή συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα επιβράβευσης, εάν ισχύει στη χώρα σας,

 • κατά την παραγγελία αγαθών με ηλικιακούς περιορισμούς: ηλικία, και

 • άλλες πληροφορίες που παρέχετε είτε κατά την δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη είτε αργότερα κατά την τροποποίηση του προφίλ του λογαριασμού σας. 

Άλλες πληροφορίες. Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε άλλες πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά όπως:

 • πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας από τη Wolt ή μέσω των Υπηρεσιών Wolt (για παράδειγμα, αντικείμενα που αγοράσατε, ειδικές οδηγίες, ημερομηνία και ώρα της παραγγελίας, συνολικό ποσό της παραγγελίας και λοιπό ιστορικό παραγγελιών),

 • πληροφορίες που παρέχετε όταν υποβάλλετε αξιολογήσεις, σχόλια ή απαντάτε σε έρευνες,

 • αγαπημένα εστιατόρια ή έμποροι και άλλες προτιμήσεις,

 • πληροφορίες μάρκετινγκ με επιλογή opt-in και με επιλογή opt-out και

 • πληροφορίες που παρέχετε τηλεφωνικά ή σε αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνομιλίας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των καταγραφών των κλήσεών σας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας.

Εκτός από τα Δεδομένα Χρήστη που συλλέγονται από εσάς και τον Εταιρικό Πελάτη, επεξεργαζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών σχετικά με εσάς. Για παράδειγμα, για τους εταιρικούς πελάτες, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία και το μάρκετινγκ με την εταιρεία, καθώς και η διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται κυρίως από δημόσιες πηγές, όπως τοπικά εμπορικά μητρώα, εταιρείες που παρέχουν αυτού του είδους τις υπηρεσίες πληροφόρησης ή τις ίδιες τις εταιρείες.

Εάν η παραγγελία σας περιλαμβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδέχεται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας ή άλλα ευαίσθητα (ειδικής προστασίας) προσωπικά δεδομένα, η Wolt πρέπει να επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες της. Ενδεικτικά, εκτός από το περιεχόμενο της παραγγελίας, αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει, δεδομένα ιατρικής συνταγής, στην περίπτωση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η Wolt τηρεί όλες τις πρόσθετες διασφαλίσεις που ενδέχεται να ισχύουν για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εάν απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Wolt θα ζητήσει ξεχωριστή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση, ανά πάσα στιγμή, μέσω των ρυθμίσεων του προφίλ σας ή επικοινωνώντας με την υπηρεσία υποστήριξης της Wolt στη διεύθυνση support@wolt.com.

Εάν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας με το Facebook, το Facebook μοιράζεται μαζί μας προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς όπως την εικόνα του προφίλ σας, ένα δείγμα των φίλων σας στο Facebook και το αναγνωριστικό σας στο Facebook. Δεδομένου ότι η Wolt διατηρεί τη σελίδα της στο Facebook, η Wolt και το Facebook είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο Facebook είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Απορρήτου Meta.

Δεδομένα Χρήσης

Τα Δεδομένα Χρήσης προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις του Χρήστη με τις Υπηρεσίες Wolt. Παρόλο που δεν χρησιμοποιούμε συνήθως Δεδομένα Χρήσης για να σας ταυτοποιήσουμε, μπορείτε σε ορισμένες περιπτώσεις να ταυτοποιηθείτε από αυτά, είτε από τα δεδομένα αυτά μόνα τους, είτε όταν αυτά συνδυάζονται ή συνδέονται με Δεδομένα Χρήστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα Δεδομένα Χρήσης μπορούν επίσης να θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και θα τα αντιμετωπίσουμε ως προσωπικά δεδομένα.

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες Wolt, μπορούμε να συλλέξουμε αυτόματα τα ακόλουθα Δεδομένα Χρήσης :

 • Πληροφορίες που περιγράφουν τη συσκευή σας

 • ή το πρόγραμμα περιήγησης και την εφαρμογή της Wolt, τις εκδόσεις, τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις ρυθμίσεις τους

 • Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα εκμετάλλευσης, τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου και τον τύπο σύνδεσης δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας

 • Αναγνωριστικά που παρέχονται από τη συσκευή σας ή από τρίτους για πωλητές εφαρμογών ή διαφημιστές, ή αναγνωριστικά που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι

 • Αναγνωριστικό διαφήμισης της συσκευής σας

 • Πληροφορίες για τη χώρα, την τοποθεσία, τη ζώνη ώρας και τον γεωγραφικό εντοπισμό σε επίπεδο IP (geo-IP level location information).

 • Τοποθεσίες όπου ακολουθήσατε έναν σύνδεσμο προς τις Υπηρεσίες Wolt και συνδέσμους που ακολουθήσατε από τις Υπηρεσίες Wolt

 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με τις Υπηρεσίες Wolt και τη χρήση τους. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μοτίβα χρήσης, ποιες λειτουργίες χρησιμοποιείτε, διαφημίσεις, συμμετοχή σε συγκεκριμένη καμπάνια και προσφορές, εντυπώσεις και αλληλεπιδράσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες.

 • Δεδομένα για την παρακολούθηση και την αναφορά συναλλαγών που ξεκινούν από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των χρονοσφραγίδων και των αναγνωριστικών που αναφέρονται παραπάνω.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου των αναγνωριστικών διαφήμισης και ανάλυσης στη συσκευή σας, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα "Cookies και άλλες τεχνολογίες".

Cookies και άλλες τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για την συλλογή και αποθήκευση Δεδομένων Χρήσης και άλλων πληροφοριών, όταν οι Χρήστες επισκέπτονται τις Υπηρεσίες Wolt, συμπεριλαμβανομένων των cookies, της αποθήκευση δεδομένων ιστότοπου και της χρήση τηλεμετρίας ιστού και εφαρμογών.

Τα Cookies και άλλα δεδομένα ιστοτόπου που αποθηκεύονται στην συσκευή σας, μαςεπιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους επισκέπτες των Υπηρεσιών Wolt, να διευκολύνουμε την χρήση των Υπηρεσιών Wolt και να δημιουργούμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες Wolt και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους Χρήστες μας. Τα cookies και άλλα δεδομένα ιστότοπου δεν θα βλάψουν την συσκευή ή τα αρχεία σας. Χρησιμοποιούμε cookies και άλλα δεδομένα ιστότοπου για να προσαρμόσουμε τις Υπηρεσίες Wolt και τις πληροφορίες που παρέχουμε σύμφωνα με τα εξατομικευμένα συμφέροντα των Χρηστών μας. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος διατήρησης διαφορετικών cookies είναι περιορισμένος και ποικίλλει από λιγότερο από ένα λεπτό έως επ' αόριστον και όταν διαγράφεται ένα συγκεκριμένο cookie.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις cookies που έχετε ήδη επιλέξει κάνοντας κλικ εδώ.

Οι Χρήστες μπορούν να επιλέξουν να ορίσουν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού τους έτσι ώστε να αποκλείει τα cookies. Για παράδειγμα, οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης/προσαρμογής των ρυθμίσεων cookie και άλλων δεδομένων του ιστοτόπουσε ορισμένα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης: 

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών Wolt ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν απορριφθεί η χρήση cookies.

Οι Υπηρεσίες Wolt χρησιμοποιούν ψευδωνυμοποιημένους αναγνωριστικούς κωδικούς για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της χρήσης και των προτιμήσεων των εφαρμογών και υπηρεσιών.

Η Wolt επίσης χρησιμοποιεί τεχνολογίες “third-party cookies” για την επαλήθευση και την αναφορά των συναλλαγών που δρομολογούνται από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για τα cookies μέσω τη κεφαλίδας για τα cookies στους ιστoτόπους μας.

Μπορείτε ακόμα να διαχειριστείτε την επικοινωνία και άλλες ρυθμίσεις απορρήτου μέσω της Εφαρμογής Wolt.

Τα αναγνωριστικά επισκεπτών Wolt μπορούν να απενεργοποιηθούν στις κινητές συσκευές iOS και Android αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (για iOS: Ρυθμίσεις→ Wolt→ Ρυθμίσεις Wolt→ Περιορισμός Παρακολούθησης Διαφημίσεω και για Android: Εφαρμογή Wolt→ Καρτέλα προφίλ εικονίδιο Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία).

Γενικά, τα αναγνωριστικά διαφήμισης μπορούν να απενεργοποιηθούν σε κινητές συσκευές iOS ενεργοποιώντας την καρτέλα «Περιορισμός Παρακολούθησης Διαφημίσεων» (Ρυθμίσεις → Απόρρητο →  Διαφήμιση → Περιορισμός παρακολούθησης διαφημίσεων). Για μια επισκόπηση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναγνωριστικό διαφήμισης, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου και Διαφήμισης στην ιστοσελίδα της Apple.

Η Wolt χρησιμοποιεί τους κάτωθι τρίτους παρόχους αναλύσεων και τηλεμετρίας, συνεργάτες μάρκετινγκ ή θυγατρικών εταιρειών και άλλες υπηρεσίες που είναι ενσωματωμένες στο λογισμικό πελατών μας:

Όνομα

Πάροχος

Σκοπός

Πολιτική απορρήτου παρόχου

Google Analytics

Google

Αναλυτικά στοιχεία επισκεπτών και χρήσης

Link

Google AdSense

Google

Στόχευση διαφημίσεων

Link

Google Tag Manager

Google

Αναλύσεις και αναφορές

Link

Upwave

Upwave

Αναλύσεις, μάρκετινγκ και αναφορές στην εφαρμογή Wolt

Link

AppsFlyer

AppsFlyer

Αναλύσεις, μάρκετινγκ και αναφορές στην εφαρμογή Wolt

Link

hCaptcha

Intuition Machines, Inc.

Ανίχνευση και αποφυγή και αναφορά ρομπότ

Link

Bugsnag

SmartBear Software Inc.

Συμβάν σφάλματος και παρακολούθηση απόδοσης σε ιστότοπους και εφαρμογές

Link

Facebook Graph API

Meta

Διαχείριση διαφημίσεων

Link

Facebook Pixel

Meta

Διαφήμιση/παρακολούθηση πωλήσεων

Link

Firebase

Firebase

Πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά και web

Link

Intercom

Intercom

Chat

Link

Ravelin

Ravelin

Κατά της απάτης

Link

Riskified

Riskified

Πρόληψη απάτης πληρωμών

Link

Adform

Adform

Διαχείριση και προβολή διαδικτυακών διαφημίσεων

Link

Floodlight

Floodlight

Διαφήμιση/παρακολούθηση πωλήσεων

Link

Microsoft Clarity

Microsoft

Ανάλυση θερμικών χαρτών χρήστη

Link

Interspace

Interspace (Accesstrade)

Πλατφόρμα μάρκετινγκ συνεργατών

Link

Microsoft Bing

Microsoft

Μηχανή αναζήτησης

Link

Iterable

Iterable

Αυτοματοποίηση μάρκετινγκ

Link

LinkedIn InsightTag

LinkedIn Marketing Solutions

Διαφήμιση/παρακολούθηση πωλήσεων

Link

Taboola Pixel

Taboola

Διαφήμιση/παρακολούθηση πωλήσεων

Link

TradeDoubler

TradeDoubler

Διαφήμιση/παρακολούθηση πωλήσεων

Link

Twitter Universal Website Tag

Twitter Ads

Διαφήμιση/παρακολούθηση πωλήσεων

Link

Yahoo

Yahoo

Διαφήμιση/παρακολούθηση πωλήσεων

Link

Reddit Pixel

Reddit Ads

Διαφήμιση/παρακολούθηση πωλήσεων

Link

Sentry

Sentry.io

Λειτουργικό λογισμικό

Link

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται όλοι οι παραπάνω πωλητές ανά πάσα στιγμή ή σε όλες τις περιοχές της αγοράς.

4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο κατά περίπτωση για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας. Σημειώστε ότι μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους σκοπούς και λόγους επεξεργασίας.

Πρώτον, η Wolt επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς εσάς ή προς την Ένωση Καταναλωτών, στον βαθμό που είναι απαραίτητο, όπως ενδεικτικά, για:

 • να σας προσφέρει τις Υπηρεσίες Wolt στο πλαίσιο της σύμβασής σας με τη Wolt ή της σύμβασής μεταξύ του Εταιρικού Πελάτη και της Wolt ή μεταξύ του πελάτη της Wolt Drive και της Wolt,

 • να εκτελέσει τη σύμβασή σας με τη Wolt και για σκοπούς διαχείρισης και παράδοσης της παραγγελίας σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές απορρήτου ή άλλες σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται με τη σύμβαση,

 • να διεκπεραιώνει τις πληρωμές σας ή τυχόν επιστροφές χρημάτων (κατά περίπτωση) και να παρέχει στους συνεργάτες της Wolt (τα εστιατόρια, τους πωλητές λιανικής και τους συνεργάτες μας στον τομέα των ταχυμεταφορών, εφεξής συλλογικά και ως "Συνεργάτες ή ατομικά ως «Συνεργάτης") τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία ή την παράδοση της παραγγελίας σας και

 • να απαντήσει στις ερωτήσεις σας ή να επιλύσει τυχόν ζητήματα μέσω των υπηρεσιών υποστήριξης κατόπιν σχετικής επικοινωνίας σας με τη Wolt.

Δεύτερον, η Wolt ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα εάν υπάρχει δικαιολογημένο συμφέρον (έννομο συμφέρον) για τη λειτουργία, τη διατήρηση και την ανάπτυξη της επιχείρησής μας ή για τη δημιουργία και τη διατήρηση των σχέσεων της Wolt με τους πελάτες της. Όταν επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με βάση το έννομο συμφέρον μας, σταθμίζουμε τα δικά μας συμφέροντα έναντι του δικαιώματός σας στην ιδιωτικότητα. Για παράδειγμα σας παρέχουμε με εύκολο τρόπο τη δυνατότητα αποχώρησης από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας,όταν αυτό είναι δυνατόν, ψευδωνυμοποιημένα ή μη προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση το έννομο συμφέρον. Ωστόσο, η Wolt μπορεί να αρνηθεί μια τέτοια αντίρρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για την προετοιμασία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Wolt επεξεργάζεται για παράδειγμα τα προσωπικά σας δεδομένα, στον βαθμό που είναι απαραίτητο με βάση το έννομο συμφέρον, για να:

 • διαχειριστεί αξιώσεις, να συλλέξει χρέη και για λοιπές νομικές διαδικασίες. Μπορεί επίσης να επεξεργαστεί δεδομένα για την πρόληψη της απάτης, της κατάχρησης των υπηρεσιών της και για την ασφάλεια δεδομένων, συστημάτων και δικτύων.

 • επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τις Υπηρεσίες Wolt και για να σας ενημερώσει για αλλαγές σχετικά με τις Υπηρεσίες αυτές ήγια να ζητήσει την κριτική ή τα σχόλιά σας για τις Υπηρεσίες Wolt.

 • προωθήσει τις Υπηρεσίες Wolt ή να σας προβάλει στοχευμένες ή εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω των Υπηρεσιών Wolt ή να σας αποστείλει με άλλο τρόπο στοχευμένoυλικό διαφήμισης/μάρκετινγκ για υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Προκειμένου να σχηματίσει μια τέτοια ομάδα-στόχο, η Woltενδέχεται να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα σχετικά με τα Δεδομένα Χρήσης. Σημειώστε ότι, εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (βλ. επίσης ενότητα "Άμεση Εμπορική Προώθηση" παρακάτω).

 • βελτιώσει την ποιότητα των Υπηρεσιών Wolt και να αναπτύξει την επιχείρηση της Wolt, όπως ενδεικτικά για αναλύσει τυχόν τάσεις στη χρήση των Υπηρεσιών Wolt με την επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών Wolt από εσάς.

 • διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες της Woltανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Στην περίπτωση αυτή, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς όπως οι έρευνες ικανοποίησης πελατών. Όταν είναι δυνατόν, αυτό θα γίνεται χρησιμοποιώντας μόνο συγκεντρωτικά, μη προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα.

 • επεξεργάζεται τα δεδομένα σας εντός του ομίλου εταιρειών Wolt, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με σκοπό την παροχή Υπηρεσιών Wolt σε εσάς, καθώς και για άλλους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, η Woltενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένα μέσα επεξεργασίας που μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, ενδέχεται η Woltνα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση και την εκπλήρωση των νομικών και λογιστικών της υποχρεώσεων. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη συμμόρφωση με τις λογιστικές της υποχρεώσεις και την παροχή πληροφοριών σε αρμόδιες αρχές, όπως φορολογικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου, σύμφωνα με υποχρεωτικές νομικές διατάξεις.

Σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών Wolt, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, μέσα στην Εφαρμογή Wolt μπορείτε να διαχειριστείτε τα δικαιώματα μάρκετινγκ και άλλα δικαιώματα. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας ή τροποποιώντας την αντίστοιχη ρύθμιση συγκατάθεσης, για παράδειγμα εντός της Εφαρμογής Wolt.

5. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Wolt αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ωστόσο, έχουμε παρόχους υπηρεσιών, δραστηριότητες καιεταιρείες του ομίλουσε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες.Ως εκ τούτου, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ταεπεξεργαστούμε σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της χώρας κατοικίας του Χρήστη. 

Θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα λαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας στις δικαιοδοσίες στις οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία. Παρέχουμε κατάλληλη καιεπαρκή προστασία για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μέσω μιας σειράς συμφωνιών με τους παρόχους υπηρεσιών μας βάσει των  Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) ή μέσω άλλων κατάλληλων διασφαλίσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων μπορούν να ληφθούν επικοινωνώντας μαζί μας σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω. 

6. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μοιραζόμαστε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του ομίλου της Wolt, εάν και στο μέτρο που είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ενημέρωσης.

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός του ομίλου της Wolt, εκτός εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης και στους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών 

Στον βαθμό που τρίτα μέρη (όπως τα εστιατόρια, έµποροι ή πωλητές λιανικής που ετοιμάζουν την παραγγελία σας, οι συνεργάτες μας που σας παραδίδουν την παραγγελία σας και ο Εταιρικός Πελάτης που μπορεί να πληρώσει την παραγγελία σας) χρειάζονται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκτελεστούν οι Υπηρεσίες Wolt ή για άλλους νόμιμους λόγους, παρέχουμε σε αυτά τα τρίτα μέρη τα δεδομένα σας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τον αριθμό τηλεφώνου σας στον Συνεργάτη που προετοιμάζει την παραγγελία σας, εάν είναι απαραίτητο, όπως ενδεικτικά για να σας ρωτήσουμε εάν αποδέχεστε ένα προϊόν αντικατάστασης στην παραγγελία ή για να σας ενημερώσουμε ότι ένα προϊόν λείπει από την παραγγελία σας ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση κατόπιν εκάστοτε ειδικού αιτήματος.

Επιπλέον, μπορεί να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις εταιρείες του ομίλου μας ή στους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης δεδομένων, λογιστικής, αναλύσεων, πωλήσεων και μάρκετινγκ και πρόληψη της απάτης στις πληρωμές) για να το επεξεργαστούμε για εμάς και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για να επεξεργαστούν τις πληρωμές σας σε εμάς.

Όταν τα δεδομένα επεξεργάζονται από τρίτους για λογαριασμό της Wolt, η Wolt έχει λάβει τα κατάλληλα συμβατικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας θα επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας και τις κατάλληλες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και μέτρων ασφαλείας.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα απευθείας σε τρίτους, όπως για παράδειγμα μέσω συνδέσμου στις Υπηρεσίες Wolt, η επεξεργασία βασίζεται συνήθως στις πολιτικές και τα πρότυπα τους.

Με τους Συνεργάτες για την εκτέλεση των Υπηρεσιών Wolt

Στον βαθμό που τρίτα μέρη, όπως οι Συνεργάτες που προετοιμάζουν, πωλούν ή/και παραδίδουν την παραγγελία σας, οι μεταφορείς συνεργάτες που παραδίδουν την παραγγελία σας και ο Εταιρικός Πελάτης που μπορεί να πληρώσει την παραγγελία σας, χρειάζονται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουμε τις Υπηρεσίες Wolt, παρέχουμε στα εν λόγω τρίτα μέρη τα δεδομένα σας.

Παρέχουμε στον Συνεργάτη και, κατά περίπτωση, στη μητρική του εταιρεία ή στον δικαιοπάροχο, προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Ανάλογα με το ρόλο του Συνεργάτη, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το όνομά σας, τη διεύθυνση παράδοσης και δεδομένα σχετικά με την αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του τόπου διεξαγωγής, του αριθμού παραγγελίας, του χρόνου παραγγελίας και παράδοσης, του τρόπου παράδοσης, των παραγγελθέντων προϊόντων, των σχολίων και των αναφορών που έχετε κάνει σχετικά με την παραγγελία. Τα δεδομένα αυτά κοινοποιούνται για να μπορέσει ο Συνεργάτης να προετοιμάσει την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της παραλαβής των προϊόντων στο κατάστημα, της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών του Συνεργάτη και της επιλογής προϊόντων που διατίθενται στη Wolt, καθώς και της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις του Συνεργάτη. Όταν ο Συνεργάτης επεξεργάζεται τα εν λόγω στοιχεία για σκοπούς εκπλήρωσης των δικών του δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως οι νομικές του υποχρεώσεις απέναντί σας, ο Συνεργάτης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και υπεύθυνος για τη νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας του.

Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε τα στοιχεία της συγκεκριμένης κάρτας μπόνους ή του προγράμματος επιβράβευσης του Συνεργάτη σας στην Υπηρεσία Wolt για τους σκοπούς της σύνδεσης των παραγγελιών που πραγματοποιούνται στον Συνεργάτη με το σχετικό πρόγραμμα επιβράβευσης, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει ο Συνεργάτης. Η Wolt θα κοινοποιεί τα εν λόγω στοιχεία στον Συνεργάτη και ο Συνεργάτης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας των εν λόγω στοιχείων και, ως εκ τούτου, υπεύθυνος για τη διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τον αριθμό τηλεφώνου και το ονοματεπώνυμό σας στον Συνεργάτη που προετοιμάζει την παραγγελία σας, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, , όπως ενδεικτικά για να σας ρωτήσουμε αν αποδέχεστε ένα προϊόν αντικατάστασης στην παραγγελία ή για να σας ενημερώσουμε ότι ένα προϊόν λείπει από την παραγγελία σας ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση ειδικού αιτήματοςή άλλους αναγκαίους σκοπούς που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Για παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους εμπόρους-Συνεργάτες μας, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τη διεύθυνση παράδοσης και τον αριθμό τηλεφώνου σας στους εν λόγω Συνεργάτες.

Για νομικούς λόγους και νομικές διαδικασίες

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός της Wolt εάν πιστεύουμε καλόπιστα ότι η πρόσβαση και η χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι εύλογα αναγκαία για: (i) την τήρηση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού ή/και δικαστικής απόφασης, (ii) την ανίχνευση, αποτροπή ή αντιμετώπιση με άλλον τρόπο της απάτης, της εγκληματικότητας, ζητημάτων ασφαλείας ή άλλων τεχνικών ζητημάτων, και/ή (iii) για την προστασία των συμφερόντων, των περιουσιακών στοιχείων ή για την ασφάλεια της Wolt, των Χρηστών ή του κοινού σύμφωνα με την νομοθεσία. Όταν είναι δυνατόν, θα σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία αυτή.

Για άλλους νόμιμους λόγους

Εάν η Wolt συμμετέχει σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο εμπλεκόμενο τρίτο μέρος. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα όλων των προσωπικών δεδομένων. Θα ειδοποιήσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες όταν τα προσωπικά δεδομένα μεταφερθούν ή υπόκεινται σε διαφορετική δήλωση ενημέρωσης. 

Με την ρητή σας συγκατάθεση

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός της Wolt όταν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή δωρεάν, παραδείγματος χάριν επικοινωνώντας μαζί μας.

7. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Η Wolt δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα περισσότερο από ό, τι είναι νόμιμα επιτρεπτό και απαραίτητο για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών Wolt ή των σχετικών τμημάτων τους. Η περίοδος αποθήκευσης εξαρτάται από τη φύση των πληροφοριών και τους σκοπούς της επεξεργασίας. Επομένως, η μέγιστη περίοδος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη χρήση.

Αφού ο Χρήστης διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη του, τα προσωπικά δεδομέναμπορεί να αποθηκευτούν μόνο εφόσον η επεξεργασία αυτή απαιτείται από τον νόμο ή είναι εύλογα αναγκαία για τις νομικές μας υποχρεώσεις ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπως η διαχείριση αξιώσεων, η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η υποβολή εσωτερικών αναφορών και οι διαδικασίες συνδιαλλαγής.

Αξιολογούμε τακτικά την περίοδο αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα μέσω του λογαριασμού χρήστη σας στις Υπηρεσίες Wolt ή να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένωνεπικοινωνώντας μαζί μας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής 

Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση που έχει χορηγηθεί από τον Χρήστη, ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του δωρεάν. Η ανάκληση μιας συγκατάθεσης μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες δυνατότητες χρήσης των Υπηρεσιών Wolt. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε εσφαλμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με εσάς, επικοινωνώντας μαζί μας. Μπορείτε να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε ενημερώσετε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του λογαριασμού χρήστη σας για τις Υπηρεσίες Wolt. 

Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα συστήματά μας. Θα συμμορφωνόμαστε με το αίτημα αυτό, εκτός εάν έχουμε νόμιμο λόγο να μην διαγράψουμε τα δεδομένα. 

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε κάποια συγκεκριμένη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εάν τα δεδομένα αυτά υποστούν επεξεργασία για σκοπούς άλλους από εκείνους που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση των Υπηρεσιών Wolt ή για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρέωσεις της Wolt. Εάν αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες δυνατότητες χρήσης των Υπηρεσιών Wolt.

Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα, όταν εκκρεμούν τα αιτήματα για διαγραφή δεδομένων, διόρθωση ή εναντίωση ή/και όταν δεν έχουμε νόμιμους λόγους να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες δυνατότητες χρήσης των Υπηρεσιών Wolt.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε οι ίδιοι τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη και συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή και να τα μεταβιβάσετε ανεξάρτητα σε τρίτα μέρη.

Πώς να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων σας

Τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικοινωνώντας μαζί μας ήμε αποστολή επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς στις διευθύνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, στα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν οι παρακάτω πληροφορίες: το πλήρες όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένας αριθμός τηλεφώνου. Εάν έχετε λογαριασμό Wolt, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της υποστήριξης Wolt, καθώς αυτό μας επιτρέπει να σας εντοπίσουμε πιο εύκολα. Μπορούμε να ζητήσουμε την παροχή των πρόσθετων πληροφοριών που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του Χρήστη. Μπορούμε να απορρίψουμε ή να χρεώσουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, υπερβολικά ή προδήλως αβάσιμα. 

9. ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και δημιουργίας προφίλ που γίνονται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης επικοινωνώντας μαζί μας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω ή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες των Υπηρεσιών Wolt ή την προσφερόμενη δυνατότητα απεγγραφής σε σχέση με τυχόν μηνύματα άμεσης εμπορικής προώθησης.

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Σε περίπτωση που ο Χρήστης θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας είναι αντίθετη με τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων, ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στη Φινλανδία, τον Διαμεσολαβητή Προστασίας Δεδομένων (tietosuoja.fi). Εναλλακτικά, ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία σε άλλη τοπική εποπτική και αρμόδια αρχή για την προστασία των δεδομένων.

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Χρησιμοποιούμε διοικητικές, οργανωτικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Τα μέτρα περιλαμβάνουν για παράδειγμα, κατά περίπτωση, κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση, τείχη προστασίας, ασφαλείς εγκαταστάσεις και συστήματα πρόσβασης. Οι έλεγχοι ασφαλείας μας έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν ένα κατάλληλο επίπεδο εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας, αντοχής και δυνατότητας επαναφοράς των δεδομένων. Ελέγχουμε τακτικά τις Υπηρεσίες Wolt, τα συστήματα και άλλα στοιχεία για τυχόν αδυναμίες ασφαλείας.  Επιπλέον, η πρόσβαση των υπαλλήλων της Wolt στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι περιορισμένη και η πρόσβαση περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εργασιακών καθηκόντων του υπαλλήλου.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

WOLT MARKET GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Δ. Σέχου 28, 11743, Αθήνα, e-mail επικοινωνίας: wm.greece@wolt.com

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας, καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην είσοδο και στην έξοδο των καταστημάτων και στους χώρους των ηλεκτρομηχανολογικών μας εγκαταστάσεων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.

 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση wm.greece@wolt.com ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/ , τηλ. 2106475600.