Vilkår og betingelser for Wolt+

Disse vilkår og betingelser regulerer dit køb af et Wolt+-medlemskab, som fornyes automatisk og omfatter konkrete fordele og rabatter, som er defineret i Wolts Tjeneste (“Abonnement” eller “Wolt+”). Abonnementet er underlagt disse abonnementsvilkår og vores Brugervilkår, som er indarbejdet heri ved henvisning.

Partner, Ordre, Bruger, Wolt og Wolts Tjeneste er defineret i Brugervilkårene og har samme betydning som i Brugervilkårene.

1. HVAD ER WOLT+?

Wolt+ i en nøddeskal:

  • Abonnementet gælder til Partnere, som er markeret med W+-logoet i Wolts Tjeneste.

  • Hvis din Ordre ikke opfylder minimumsordreværdien, eller hvis du befinder dig uden for den maksimale leveringsafstand mellem købsstedet og din leveringsadresse (“Leveringsafstanden”), kan du ikke benytte fordelen af den gratis levering i dit Abonnement.

  • Abonnementet fornyes automatisk efter den månedlige eller årlige betalingsperiode, medmindre du opsiger Abonnementet. Du kan til enhver tid opsige Abonnementet i din brugerprofil i Wolts Tjeneste.

  • Du kan tegne Abonnementet til et månedligt eller årligt gebyr, som skal betales ved begyndelsen af den pågældende abonnementsperiode.

  • Abonnementet gælder kun i det land, hvor du har tegnet det.

Wolt+ er et medlemsprogram, som fornyes automatisk, og som forudsætter løbende betaling af et abonnementsgebyr. Abonnementet giver Brugeren mulighed for at modtage konkrete fordele og rabatter, som til enhver tid er defineret i Wolts Tjeneste eller andre relevante steder, og som kan benyttes til Ordrer, som er afgivet via Wolts Tjeneste.

Når du tegner Abonnementet, accepterer du disse vilkår og betingelser for Wolt+ og de konkrete vilkår vedrørende Abonnementet, som er nærmere anført i Wolts Tjeneste. Du accepterer også, at din betalingsform afhængig af din abonnementsperiode løbende debiteres månedligt eller årligt i hver faktureringsperiode, så længe dit Abonnement er gyldigt. Wolt kan ændre Abonnementet, og du skal derfor sørge for at tjekke de til enhver tid gældende oplysninger om Abonnementet i Wolts Tjeneste.

De fordele, som følger med Abonnementet, gælder for Ordrer, som er afgivet hos de udvalgte restauranter og forretninger, med et samlet minimumsbeløb, som er defineret i Wolts Tjeneste.

Abonnementsfordele kan kun indløses på de udvalgte steder, som fremgår af Wolts Tjeneste. Wolt forbeholder sig ret til når som helst med eller uden varsel at ændre de Partnere, som du kan benytte abonnementsfordelene hos. Abonnementsfordele er geografisk betingede, og din Ordre kan pålægges gebyrer og afgifter såsom servicegebyrer, skatter eller andre gebyrer og afgifter.

Abonnementet giver Brugeren mulighed for at få gratis levering fra udvalgte restauranter og forretninger samt andre fordele, som Wolt løbende angiver i Wolts Tjeneste. De Partnere, som er omfattet af Abonnementet, er markeret med W+-logoet i Wolts Tjeneste. Kig efter W+-logoet ved siden af Partnerens navn for at se, hvilke Partnere der giver dig Wolt+-fordele.

Du får flere oplysninger om Abonnementet i betalingsdelen, før du tegner Abonnementet i Wolts Tjeneste. Oplysningerne omfatter blandt andet vigtige vilkår, som fx hvor og hvornår du kan bruge Abonnementet, fordelen(e), prisen og faktureringsperioder for Abonnementet. Læs oplysningerne om Abonnementet i Wolts Tjeneste, før du tegner det.

Du kan se og administrere dit Abonnement ved at trykke på fanen Wolt+ i din brugerprofil i Wolts Tjeneste. I din brugerprofil kan du se og administrere dine indstillinger, herunder betalingsform, datoen for ophør af dit medlemskab, næste betalingsdato og det land, hvor dit Abonnement er gyldigt.

2. KØB AF WOLT+

Du kan købe Wolt+ direkte i Wolts Tjeneste ved at trykke på fanen Få Wolt+ eller begynde din gratis prøveperiode som anført i Wolts Tjeneste. Du kan se nærmere oplysninger om dit Abonnement og vælge betalingsform, før du bekræfter, at du ønsker at tegne abonnement på Wolt+.

Du kan tegne Abonnementet for en periode på én måned eller ét år ad gangen, og vi vil fakturere dig forud på grundlag af din abonnementsperiode. Når du tegner Abonnementet, opkræver vi abonnementsgebyret for din første faktureringsperiode på tegningsdatoen, hvilket aktiverer Wolt+ for den periode, som fremgår af din brugerprofil.

Faktureringsperioden er fastsat på grundlag af den indledende tegningsdato, og vi trækker gebyret fra den betalingsform, som du valgte, da du tegnede Abonnementet, i overensstemmelse med din betalingsperiode. Du kan ændre din betalingsform i Wolt+-fanen i din brugerprofil. Hvis du ikke ønsker automatisk fornyelse af Abonnementet, kan du opsige Abonnementet i henhold til pkt. 4 nedenfor.

Hvis vi ikke kan behandle din betaling, vil Wolt bede dig om at vælge en alternativ betalingsform. Hvis din betaling mislykkes i den løbende betalingsperiode, forbeholder vi os ret til at opsige dit Abonnement automatisk eller til at opkræve abonnementsgebyret efter en forudbestemt periode med tilbagevirkende kraft beregnet på grundlag af den oprindelige startdato for betalingsperioden.

Vi kan tilbyde nogle Brugere en gratis prøveperiode eller andre salgsfremmende abonnementer på Abonnementet. Wolt kan efter eget skøn begrænse gratis prøveperioder, herunder i forhold til egnetheden eller varigheden af en gratis prøveperiode. Hvis Wolt tilbyder dig en gratis prøveperiode, skal du tilføje en betalingsform for Abonnementet, før du påbegynder den gratis prøveperiode.

Vi fornyer dit Abonnement automatisk efter den gratis prøveperiode og trækker abonnementsgebyret fra den betalingsform, som du valgte, da du påbegyndte den gratis prøveperiode. Du kan til enhver tid opsige Abonnementet via dine indstillinger i Wolts Tjeneste. Hvis Abonnementet ophører uanset årsag og tidspunkt, vil du ikke være berettiget til en gratis prøveperiode, hvis du efterfølgende tegner et Abonnement.

3. ABONNEMENTSBEGRÆNSNINGER

Dit Abonnement er personligt, og kun forbrugere kan tegne et abonnement på Wolt+. Abonnementsfordeleneer kun tilgængelige i det land, hvor Brugeren har købt medlemskabet.

Abonnementet giver dig mulighed for at få gratis levering af omfattede Ordrer. I Wolts Tjeneste vil du kun se de Wolt+-Partnere, som ligger inden for den relevante Leveringsafstand. Bemærk, at din Ordre stadig kan blive pålagt servicegebyret og eventuelle andre gebyrer.

Omfattede ordrer er ordrer, som afgives til en Wolt+-Partner og opfylder Partnerens minimumsordreværdi. Du bliver oplyst om minimumsordreværdien på det tidspunkt, hvor du tilmelder dig abonnementet og afgiver ordrer gennem Wolts Tjeneste. Minimusordreværdierne kan variere fra tid til anden og kan være forskellige for de forskellige Wolt+-Partnere. Wolt forbeholder sig ret til løbende at ændre minimumsordreværdien for en Partner. Den aktuelle minimumsordreværdi for de enkelte Partnere kan altid ses i Wolts Tjeneste, og den generelle minimumsordreværdi er oplyst i det afsnit, der omhandler Wolt+, i Wolts Tjeneste.

Kig efter W+-logoet for at se, hvilke Partnere der tilbyder gratis levering tæt på dig. Udvalget af disse Partnere kan variere afhængig af din leveringsadresse. Det betyder, at du stadig skal betale leveringsgebyr, når du bestiller fra Partnere, som ligger uden for Leveringsafstanden.

Hvis du har givet tilladelse til lokalitetssporing, kan du se de Wolt+-Partnere, som ligger inden for Leveringsafstanden fra din nuværende placering. Hvis du ikke har givet tilladelse til lokalitetssporing eller angivet en leveringsadresse i Wolts Tjeneste, vil du få vist steder inden for Leveringsafstanden fra centrum af din nuværende by.

4. OPSIGELSE AF DIT WOLT+-ABONNEMENT

Du kan opsige dit Abonnement til og med dagen før den dato, hvor dit Abonnement fornyes. Du kan opsige dit Abonnement i fanen Administrer medlemskab i din brugerprofil i Wolts Tjeneste.

Hvis du opsiger dit Abonnement, vil du fortsat have adgang til fordelene i Wolt+ indtil udgangen af den igangværende betalingsperiode, som du har betalt for. Månedlige betalinger kan ikke refunderes eller overføres og refunderes således ikke i tilfælde af opsigelse i løbet af en faktureringsperiode. Hvis du opsiger dit Abonnement i løbet af den gratis prøveperiode, ophører Abonnementet straks.

Hvis du har valgt en gratis prøveperiode eller andre salgsfremmende abonnementsperioder på Wolt+, kan du opsige dit Abonnement inden for de første 48 timer af dit betalte Wolt+-abonnement og få fuld refusion af dit Wolt+-gebyr (efter omstændighederne).

Det gælder for både måneds- og årsabonnementer, at Wolt efter eget skøn kan refundere dit Wolt+-gebyr, hvis du opsiger dit Wolt+-abonnement inden for de første 48 timer uden at have afgivet en Wolt+-ordre i den periode.

5. ABONNEMENTSÆNDRINGER

Wolt kan ændre vilkårene for og indholdet af Abonnementet eller stoppe med at udbyde Abonnementet i et eller flere lande og forbeholder sig ret til at gøre dette. Vi foretager dog ingen ændringer af Abonnementet, som har betydelig negativ virkning på dig, uden at give dig mindst 14 dages forudgående skriftligt varsel. Vi giver dig 45 dages forudgående skriftligt varsel vedrørende ændringer, som medfører en forhøjelse af dit abonnementsgebyr. Ændringerne træder automatisk i kraft efter varslingsfristens udløb, men du kan opsige dit Abonnement i henhold til pkt. 4 nedenfor.

Wolt er berettiget til at opsige en Brugers Abonnement med øjeblikkelig virkning, hvis (i) Brugeren misbruger Wolts Tjeneste eller Abonnementet eller forårsager nogen form for skade på Wolts Tjeneste, Partnerne, Wolt eller Wolts medarbejdere, (ii) Wolt har rimelig mistanke om, at Brugeren har foretaget svigagtige handlinger i forbindelse med brugen af Abonnementet, eller (iii) Brugeren på anden måde ikke opfylder forpligtelserne i medfør af disse abonnementsvilkår eller gældende lovgivning. Wolt forbeholder sig ret til at tilbageholde allerede betalte abonnementsgebyrer, hvis Abonnementet opsiges som følge af en af de omstændigheder, der er beskrevet i dette afsnit.

6. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Wolts privatlivspolitik, som er tilgængelig her, beskriver vores behandling af personoplysninger i forbindelse med Abonnementet.

Vi hverken bruger eller indsamler yderligere personoplysninger fra dig som følge af Abonnementet ud over oplysningerne om din abonnementsordning, herunder pris, betalingsform, gyldighedsperiode, inkluderede fordele, og hvorvidt der gælder en minimumsordreværdi og en Leveringsafstand.

Wolt behandler ovenstående personoplysninger, så vi kan levere Abonnementet til dig i henhold til kontrakten mellem dig og Wolt. Vi bruger oplysningerne for at give dig mulighed for at benytte fordelene i dit Abonnement og vise statussen på og behandle dine betalinger for Abonnementet. Hvis du kontakter vores kundeservice, bruger vi de oplysninger, som du har givet os, til at besvare dine spørgsmål eller løse din klage.

Wolt behandler personoplysningerne for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, og for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser.

7. FEJL, MANGLER OG KLAGER

Kontakt support@wolt.com med det samme, hvis du bliver opmærksom på uautoriserede træk på den betalingsform, som du benytter til Abonnementet, eller hvis du ønsker at klage over Abonnementet.

Abonnementet og/eller nogle af dets funktioner kan fra tid til anden være utilgængelige eller ukorrekte og kan fra tid til anden afbrydes af en lang række årsager, og Wolt er ikke ansvarlig for en sådan utilgængelighed.

Wolt+ og alle de oplysninger, der er tilgængelige i Wolt+, leveres udelukkende til orientering, "som beset" og "således som de nu er og forefindes". Vi giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier eller erklæringer, herunder blandt andet vedrørende nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilgængeligheden af Abonnementet.

Vi fraskriver os i videst muligt omfang efter lovgivningen alle udtrykkelige og underforståede garantier, herunder blandt andet underforståede garantier vedrørende Abonnementets salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Revideret 3. maj 2023.