Wolt Brugervilkår

Når du bruger Wolts Tjeneste, accepterer du at være underlagt disse brugervilkår ("Brugervilkår").

 

Læs venligst disse Brugervilkår grundigt igennem, før du bruger Wolts Tjeneste. Hvis du ikke kan acceptere Brugervilkårene, skal du undlade at bruge Wolts Tjeneste. Disse Brugervilkår gælder for enhver brug af Wolts Tjeneste og for Købsaftaler, som indgås i henhold hertil. En nærmere beskrivelse af Wolts Tjeneste og oplysninger om systemkrav er tilgængelig på wolt.com.

 

Hvis du har en Wolt for Work-konto, gælder disse Brugervilkår også for vores kundeorganisation, som har tildelt dig Wolt for Work-funktionen, ("Kundeorganisation") vedrørende Ordrer, som du har afgivet via Wolt for Work-funktionen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Brugervilkår og Wolts vilkår og betingelser for virksomheder, som gælder for Kundeorganisationen, har Wolts vilkår og betingelser for virksomheder forrang for disse Brugervilkår.

 

Disse Brugervilkår er alene aftalt mellem os og Brugeren, og ikke med Apple Inc., og Apple Inc. er ikke ansvarlig for Wolt-appen eller Wolt-appens indhold. Du accepterer, at Apple Inc., og Apple Inc.s dattervirksomheder ("Apple"), er påtaleberettiget tredjemand i disse Brugervilkår, og at Apple, når du har accepteret disse Brugervilkår, er berettiget (og skal anses for at have accepteret retten) til at håndhæve disse Brugervilkår over for dig som påtaleberettiget tredjemand heri.

 

1. Definitioner

 

"Partner" betyder en restaurant eller anden partner, som har underskrevet en partneraftale med Wolt, og som tilbyder sine produkter og eventuelle leveringsydelser via Wolts Tjeneste.

 

"Købsaftale" betyder en aftale om køb af Partnerens produkter og eventuelle leveringsydelser, som er bestilt i en Ordre. For så vidt angår Ordrer, som er afgivet i Wolt for Work-funktionen, udgør Købsaftalen en bindende aftale mellem Partneren og Kundeorganisationen. For så vidt angår Ordrer, som er afgivet ved brug af Brugerens andre betalingsformer, udgør Købsaftalen en bindende aftale mellem Partneren og Brugeren.

 

"Wolt" betyderWolt Danmark ApS, Borgergade 10, 2 sal., 1300 Copenhagen K, Denmark.

 

"Wolt-appen" betyder en digital applikation, som hedder Wolt og leveres af Wolt, således at fysiske og juridiske personer kan bestille produkter fra Wolts Partnere.

 

"Wolt for Work-konto" betyder en brugerkonto i Wolt-appen, hvor Wolt for Work-funktionen er tilføjet.

 

"Wolt for Work-funktionen" betyder den betalingsform og funktion i Wolt-appen, hvor Kundeorganisationens godkendte Brugere kan afgive Ordrer på Kundeorganisationens regning.

 

"Wolts Tjeneste" betyder både Wolt-appen og Wolts website wolt.com og andre steder som fremgår af wolt.com.

 

"Brugeren", "du" eller "dig" betyder en fysisk person, som bruger Wolts Tjeneste.

Detailprodukter” betyder dagligvarer, forbrugsgoder, husholdningsartikler og andre forbrugsvarer tilgængeliggjort af Partneren på Wolts Tjeneste.

 

2. Oplysninger om Wolt

 

Wolt Danmark ApS, Borgergade 10, 2 sal., 1300 Copenhagen K, Denmark, selskabsreg.nr. 37 54 04 47, momsnr. DK37540447.

 

●      Handelsnavn: ”Wolt”,

 

●      E-mailadresse: support@wolt.com.

 

Oplysninger om Partnerne og deres produkter og tjenester er tilgængelige på Wolt-appen og Wolts website.

 

3. Beskrivelse af Wolts Tjeneste

 

3.1. Wolt stiller en platform til rådighed, hvor Brugeren kan købe fødevareprodukter, Detailprodukter, og sælge leveringsydelser til Brugere i forbindelse med fødevareprodukter købt af visse Partnere. Når du køber fødevarer fra en Partner, faciliterer Wolt gennemførelsen af købet på Wolts Tjeneste. Partnere opkræver brugere et leveringsgebyr og servicegebyr for leveringstjenesterne.

 

3.2. Partnerne giver oplysninger om deres produkter og ydelser på Wolts Tjeneste, herunder oplysninger om menuer og produktpriser. Oplysning om pris for udbringning og servicegebyr for hvert enkelt tilfælde fremgår af Wolts Tjeneste. Kontakt venligst den relevante Partner, hvis du har allergier eller andre særlige diætkrav. Partneren vil tilvejebringe fødevarespecifik information efter anmodning. Køb og salg af Partnerens produkter og ydelser kan være underlagt yderligere vilkår, som er fastsat af Partnerne, og som fremgår af Wolts Tjeneste. Priserne på Detailprodukter er fastlagt baseret på prisen på datoen for placering af Ordren. Bemærk venligst, at der kan være mindre prisforskelle mellem den indikerede pris og den endelige pris på Ordren for for-pakkede varer i tilfælde af pakkevægtsforandringer.

 

Partneren tilvejebringer information om allergener og anden nødvendig fødevarespecifik information for Detailprodukter i Wolt Tjenesten. Partneren er ansvarlig for at tilvejebringe al information om Detailprodukter som påkrævet under relevant lovgivning, herunder EU Forordning nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugere. Hvor relevant, er Partneren endvidere forpligtet til at sikre at salgsprisen og enhedsprisen er angivet i overensstemmelse med EU Direktiv 98/6/EU om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer.

 

Partneren fastlægger diskretionært udvalget og priserne for Detailprodukter tilgængelig via Wolt Tjenesten. Partneren må endvidere indføre visse begrænsninger på Din Ordre, såsom minimumsmængder eller mængdebegrænsninger på Ordren. Partneren er ansvarlig for at informere Dig om enhver sådan begrænsning i relation til tilgængeligheden af ethvert Detailprodukt. Brugeren accepterer, at i tilfælde af, at et produkt er midlertidigt utilgængeligt, vil Partneren opfylde Din Ordre uden at inkludere sådant produkt i Ordren. Du vil ikke blive opkrævet betaling for produkter, der er utilgængelige på tidspunktet for placering af Ordren.   

 

Når Brugeren vælger de af Partnerens produkter og ydelser, som Brugeren ønsker at købe fra Partneren, afgiver Brugeren en bindende ordre om køb af produkterne og ydelserne fra Partneren på de vilkår, der vises for Brugeren på Wolts Tjeneste, før Brugeren afgiver ordren ("Ordre"). Efter modtagelsen af Ordren sender Wolt oplysninger om Ordren til Partneren. Når Partneren har accepteret Ordren, og Wolt har leveret en ordrebekræftelse til Brugeren på vegne af Partneren, indgår Brugeren eller Kundeorganisationen og Partneren Købsaftalen. Wolt leverer en kvittering til Brugeren på Partnerens vegne, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivningen i det land, hvor Brugeren befinder sig, at Partneren leverer kvitteringen direkte til Brugeren. Når Partneren har accepteret Ordren, og ordrebekræftelsen er leveret til Brugeren, indgår Brugeren eller Kundeorganisationen, ud over  Købsaftalen med Partneren om købet af Partnerens produkter, en juridisk bindende aftale med Wolt om købet af eventuelle leveringsydelser, som Brugeren har bestilt via Wolts Tjeneste.

 

3.3. Den Partner, som Brugeren har valgt, klargør de produkter, som er anført i Ordren, til Brugeren. Wolt hæfter ikke og er ikke ansvarlig over for Brugeren for Partnerens behørige opfyldelse af Købsaftalen. Wolt er ansvarlig for udførelsen af leveringsydelserne, som Brugeren har bestilt fra Wolt i Ordren i henhold til disse Brugervilkår.

 

3.4. Når Brugeren har afgivet Ordren, kan Brugeren ikke annullere Ordren. Når du har afgivet en Ordre på produkter eller leveringsydelser, kan du ikke tilbagekalde eller annullere den. Før du afgiver en Ordre på et produkt eller en ydelse, bør du omhyggeligt gennemse dit valg.

 

3.5 Uagtet afsnit 3.4, har du som forbruger en lovbestemt ret til at fortryde en Ordre på Detailprodukter inden for 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen af sådanne produkter. Du kan fortryde sådan Ordre ved at kontakte Wolt eller Partneren inden for ovennævnte fortrydelsesperiode og ved at returnere produktet til Partnerens salgssted fra der hvor du har placeret Ordren. Fremvis venligst kvitteringen modtaget fra Wolt eller Partneren ved retur af produktet. Hvis du kontakter Wolt i forbindelse med returningen eller anmoder om refundering grundet en fejl, skade eller anden mangel ved produktet, kan Wolt bede dig sende et billede af det pågældende produkt for at dokumentere og bekræfte fejlen. Bemærk venligst at Partneren kan have separate vilkår eller garantier der finder anvendelse udover disse vilkår. Partneren tilvejebringer information om sådanne vilkår særskilt til Brugeren på Wolt Tjenesten.

 

Wolt følger begrænsningerne af forbrugeres lovbestemte fortrydelsesret som anført i relevant lovgivning. Visse varer kan være undtaget ved lov fra forbrugerens fortrydelsesret og retur, herunder følgende:

 

·      Fødevarer og produkter, der grundet deres natur ikke kan gensælges, eller som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt

·      Produkter der grundet deres natur bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen

·      Spil, film og software samt andre forseglede produkter, der ikke kan fortrydes, når forseglingen eller anden produktemballering på sådant produkt har været brudt

·      Hygiejne- og intimprodukter, hvor forseglingen er blevet brudt

·      Varer, der er produceret efter Brugerens’ specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg

 

 

Det betyder at Du ikke kan returnere eksempelvis fødevarer ved at henvise til Din lovbestemte fortrydelsesret efter køb. Du kan ikke tilbagekalde, fortryde eller ændre en Ordre for sådanne Detailprodukter, når du har placeret den.

 

3.6. Detailprodukter skal returneres så hurtigt som muligt efter at Ordren er blevet fortrudt og senest 14 dage fra datoen for fortrydelsen. De returnerede produkter skal være i ubrugt stand og kunne videresælges. Produktet skal være tilstrækkelig beskyttet og pakket i enten den oprindelige emballering eller på tilsvarende vis. Du er ikke berettiget til fuld refundering af betaling, hvis det returnerede produkt er forringet eller ændret på nogen måde.

 

3.7 Returneringen af Detailprodukter undergivet fortrydelsesret bør leveres til Partnerens salgssted fra hvor du har placeret Ordren gennem Wolt Tjenesten. Kontakt venligst kundeservice ved salgsstedet for at returnere produkterne. Du kan aflæse salgsstedet på kvitteringen fra Wolt eller Partneren. Du er ansvarlig for at betale omkostningerne forbundet med retur af Detailprodukterne. Betalingen fra Brugeren vil blive refunderet af Wolt inden for 14 dage fra modtagelse af fortrydelsesunderretningen, forudsat at de returnerede produkter eller dokumentation for returen er modtaget af Partneren. Wolt vil refundere købsprisen på de returnerede varer via det samme betalingsmiddel som Du har benyttet og til den samme bankkonto fra hvor Du har placeret Ordren. I tilfælde af leveringsOrdrer, leveringsgebyret og servicegebyr vil blive refunderet.

 

4.  Brugerkonti

 

4.1. Du har en begrænset, ikke-eksklusiv, opsigelig og ikke-overdragelig licens, som ikke kan gives i underlicens, til at få adgang til og bruge Wolts Tjeneste samt indhold, som tilgængeliggøres via Wolts Tjeneste,  i den form, som vi til enhver tid tilbyder dig, til de formål, som fremgår heraf. Den licens, som er tildelt Brugeren, til iOS-versionen af Wolt-appen, som er downloadet fra Apples App Store, er desuden begrænset til en licens til at bruge Wolt-appen på produkter, som er forsynet med Apples varemærke, og som Brugeren ejer eller disponerer over, og i henhold til de regler for brug, som fremgår af vilkår og betingelser for App Store og disse Brugervilkår. Enhver rettighed, som ikke udtrykkeligt fremgår af nærværende, er forbeholdt Wolt og Wolts licensgivere. 

 

4.2. For at kunne bruge Wolts Tjeneste, skal Brugeren oprette en brugerkonto ved at følge registreringsvejledningen på Wolts Tjeneste. Oprettelse af en brugerkonto kræver, at du opretter brugernavn og adgangskode, og at du afgiver visse personoplysninger, herunder dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt mindst en gyldig betalingsmetode. Du accepterer at sikre opretholdelsen af korrekte, fuldkomne og opdaterede brugeroplysninger. Se venligst Wolts Privatlivspolitik for mere information omkring Wolts behandling af dine personoplysninger. Brugeroplysningerne på Wolts Tjeneste er personlige (medmindre andet er aftalt mellem Wolt og Kundeorganisationen). Brugeren skal sikre, at brugeroplysningerne og lignende oplysninger, som er nødvendige for at få adgang til Brugerens eller Kundeorganisationens konto, holdes fortrolige og bruges forsvarligt, således at de ikke er tilgængelige for tredjemand. En Bruger må kun have én personlig brugerkonto. Ønsker du at slette din brugerkonto, bedes du venligst kontakte os via ovennævnte kontaktoplysninger. 

 

4.3. Hvis der er mistanke om, at en person uberettiget er blevet bekendt med Brugerens brugerkontooplysninger eller har adgang til Brugerens brugerkonto, skal Brugeren straks give Wolt meddelelse herom. Brugeren er ansvarlig for enhver brug af Wolts Tjeneste og eventuel aktivitet på Brugerens brugerkonto.

 

4.4. For at kunne bruge Wolts Tjeneste, skal du afgive gyldige kreditkortoplysninger eller oplysninger vedrørende en anden betalingsform til Wolt. Wolt opbevarer ikke oplysninger om dit betalingsmiddel, da dette håndteres af den tredjemandsudbyder af betalingsformidlingstjenester, som Wolt bruger. Du accepterer at betale for alle køb forbundet med din brug af Wolts Tjeneste, bortset fra køb foretaget via Wolt for Work-funktionen på Kundeorganisationens regning. Du skal sørge for at opdatere de kreditkortoplysninger og andre betalingsoplysninger, som du har afgivet på din brugerkonto.

 

5. Betalinger

 

5.1. Brugeren, eller Kundeorganisationen ved brug af en Wolt for Work-konto, betaler den købspris, som er anført i Ordren, ved brug af den relevante betalingsfunktion på Wolts Tjeneste. Wolt opkræver alle betalinger fra Brugerne eller Kundeorganisationerne på Partnerens vegne. Hvis Ordren afgives via Wolt for Work-funktionen, bekræfter Brugeren betalingen på vegne af Kundeorganisationen via Wolt for Work-funktionen. Brugerens eller Kundeorganisationens betalingsforpligtelse opstår ved afgivelse af en Ordre via Wolts Tjeneste.

 

5.2. Brugeren kan kun opfylde sin betalingsforpligtelse ved at bruge den betalingsform, der er tilgængelig online på Wolts Tjeneste. Når Brugeren, eller Kundeorganisationen ved brug af en Wolt for Work-konto, har betalt købsprisen til Wolt, har Brugeren eller Kundeorganisationen opfyldt sin betalingsforpligtelse over for Partneren.

 

5.3. Betalingen trækkes automatisk på Brugerens kreditkort eller opkræves via Kundeorganisationens Wolt for Work-funktion ved levering af Ordren. Wolt er berettiget til på Partnerens vegne at reservere beløbet på Brugerens kreditkort eller Kundeorganisationens Wolt for Work-funktion i forbindelse med autorisering, når Ordren er afgivet via Wolts Tjeneste. Wolt bruger en tredjemandsudbyder af betalingsformidlingstjenester til behandling af betalinger.

 

6. Wolt-point og Wolt-tokens

 

6.1. Nye Brugere kan benytte Wolt-point og Wolt-tokens til at få rabat på sine køb på Wolts Tjeneste. Brugeren kan dele sin kode på sociale medier eller som en besked ved at indsætte linket fra din brugerprofil og indsætte det, hvor du ønsker det. Dine venner får Wolt-kreditter, når de bruger din kode til deres første ordre.

 

6.2. Wolt kan ensidigt fastsætte de betingelser, der gælder for tildeling, brug og gyldighed af Wolt-point og Wolt-tokens.

 

6.3. Bonuspoint eller -tokens for tilmelding kan kun bruges én gang.

 

6.4. Wolt-point og Wolt-tokens kan ikke veksles til kontanter.

 

6.5. Wolt-point og Wolt-tokens kan annulleres, hvis Wolt konstaterer misbrug af Wolt-point eller Wolt-tokens eller mistænker eller konstaterer, at Wolt-point eller Wolt-tokens er blevet tildelt på et forkert grundlag. I sådanne tilfælde fakturerer Wolt det beløb, som blev betalt ved brugen af Wolt-point eller Wolt-tokens.

 

7. Levering af en Ordre

 

7.1. Hvis Brugeren bestiller levering af Ordren via Wolts Tjeneste, leveres Ordren til det sted, som Brugeren har bekræftet på Wolts Tjeneste. Brugeren skal også angive en fysisk adresse for det bekræftede sted på Wolts Tjeneste. Brugeren er alene ansvarlig for at angive korrekt adresse og leveringsinstruktioner for Ordrer via Wolts Tjeneste. Wolt leverer leveringsydelserne til Brugeren eller Kundeorganisationen.

 

7.2. Når du bruger Wolts Tjeneste, kan der være et minimumsbeløb for det ønskede køb, i hvilke tilfælde du vil blive underrettet, før du gennemfører en Ordre via Wolts Tjeneste. Hvis en Ordre ikke opfylder det påkrævede minimumsbeløb, har du mulighed for at betale differencen for at nå det påkrævede minimumsbeløb, eller du kan tilføje ekstra varer til din Ordre.   

 

7.3. Brugeren skal være tilgængelig på det telefonnummer, som Brugeren har angivet på Wolts Tjeneste. Hvis det ikke lykkes at komme i kontakt med Brugeren på det telefonnummer, som Brugeren har angivet, kan Wolt annullere leveringen, og Brugeren eller Kundeorganisationen kan opkræves den fulde pris for Ordren.

 

7.4. Brugeren kan afgive en ordre til levering så hurtigt som muligt (standard leveringsform) eller ved forudbestilling til et specifikt leveringstidspunkt.

 

7.5. Standardlevering: Brugeren skal være til stede på det bekræftede sted, der er anført i Ordren, i perioden fra afgivelsen af Ordren til produkterne i Ordren er modtaget. Hvis Brugeren ikke er tilgængelig på det sted, som han/hun har bekræftet, inden for fem minutter efter ankomsttidspunktet for leveringen af de bestilte produkter, og Brugeren ikke svarer, efter den kurér, der foretager leveringen, har forsøgt at få kontakt to gange, kan Wolt annullere leveringen og opkræve den fulde pris for Ordren hos Brugeren eller Kundeorganisationen.

 

7.6. Levering af "forudbestilling": Brugeren skal være til stede på det bekræftede sted fra ti minutter før det forudbestilte leveringstidspunkt til leveringstidspunktet for at modtage Ordren.

 

8. Afhentning af Ordren på Partnerens salgssted

 

8.1. Hvis Brugeren ikke har bestilt levering af Partnerens produkter i Ordren, men afhentning på Partnerens salgssted, kan produkterne afhentes på Partnerens salgssted, som Brugeren har valgt i forbindelse med Ordren. Brugeren modtager en separat elektronisk bekræftelse, når produkterne er klar til afhentning. Partneren eller Wolt kan fastsætte betingelserne for Brugerens identificering ved afhentning af produkterne i Ordren.

 

8.2. Partneren skal opbevare de bestilte produkter, i 60 minutter efter at Partneren har givet Brugeren besked om, at Ordren er klar til afhentning. Denne forpligtelse er begrænset til åbningstiden på den pågældende Partners salgssted, og Ordren skal afhentes, før Partnerens salgssted lukker.

 

9. Indtagelse af Ordren på stedet

 

9.1. Hvis Brugeren har valgt at indtage produkterne i Ordren på Partnerens salgssted, modtager Brugeren en separat elektronisk bekræftelse vedrørende det tidspunkt, hvor produkterne forventes at være klar til indtagelse på Partnerens salgssted.

 

10. Forventede tidspunkter

 

10.1. Leveringstidspunktet eller afhentningstidspunktet eller andre forventede tidspunkter, som Partneren eller Wolt har meddelt til Brugeren på Wolts Tjeneste, er udelukkende forventede tidspunkter. Der er ingen garanti for, at Ordren leveres eller er klar til afhentning eller indtagelse på det forventede tidspunkt. Tidspunkter for levering af produkterne kan også påvirkes af faktorer som fx trafikpropper, myldretid og vejrforhold.

 

11. Immaterielle Rettigheder

 

11.1. Alle Immaterielle Rettigheder til eller knyttet til Wolts Tjeneste og dertilhørende dokumentation og dele og kopier heraf tilfalder til enhver tid Wolt og/eller Wolts underleverandører/licensgivere, og Wolt og/eller Wolts underleverandører/licensgivere har den eksklusive ejendomsret dertil. "Immaterielle Rettigheder" betyder ophavsrettigheder og tilknyttede rettigheder (herunder rettigheder til databaser, kataloger og fotografier), patenter, brugsmodeller, designrettigheder, varemærker, handelsnavne, forretningshemmeligheder, knowhow og enhver anden form for registreret eller uregistreret immateriel rettighed.

 

11.2. Disse Brugervilkår tildeler ikke Brugeren Immaterielle Rettigheder til Wolts Tjeneste, og Wolt og Wolts underleverandører/licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt i henhold hertil.

 

11.3. Apple er ikke ansvarlig for undersøgelser, forsvar, forlig eller udligning forbundet med krav om, at iOS-versionen af Wolt-appen eller din brug deraf krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

 

12. Øvrige bestemmelser for brug af Wolts Tjeneste

 

12.1. Wolts Tjeneste er kun tilgængelig for personer på 18 år eller derover.

 

12.2. Brugeren skal overholde alle gældende regler og bestemmelser ved brug af Wolts Tjeneste, herunder ved køb af alkohol og tobak. Hvis det er muligt at bestille levering af alkohol i det land, hvor Brugeren befinder sig, kan Brugeren få afvist sin bestilling af alkoholholdige drikkevarer, hvis han/hun ikke kan forevise gyldigt billed-id, som beviser, at han/hun er mindst 18 år, til Wolts kurerpartner, som leverer Ordren. Brugeren kan også blive nægtet levering af alkoholholdige drikkevarer i andre tilfælde hvis påkrævet af lovgivningen i det land, hvor Brugeren opholder sig (f.eks. hvis Brugeren udviser tegn på beruselse).

 

12.3. Wolt videreudvikler Wolts Tjeneste løbende, og Wolt kan helt eller delvist ændre eller fjerne forskellige dele af Wolts Tjeneste, herunder funktioner, produkterne og de Partnere, der er tilgængelige på Wolts Tjeneste.

 

12.4. Wolt kan efter eget skøn og fra tid til anden give dig tilladelse til at afgive, offentliggøre eller på anden vis tilgængeliggøre til Wolt via Wolts Tjeneste indhold og oplysninger, såsom feedback og supportanmodninger relateret til Wolts Tjeneste, eller indlæg til konkurrencer og andre salgsfremmende foranstaltninger (”Brugerindhold”). Ethvert Brugerindhold afgivet af dig forbliver at være din ejendom. Ved at afgive Brugerindhold til Wolt afgiver du til Wolt en territorialt ubegrænset, uophørlig, uopsigelig, overdragelig, royaltyfri licens, som kan gives i underlicens, til at bruge, kopiere, modificere, skabe derivater af, distribuere, offentligt fremvise og udnytte i enhver henseende sådant Brugerindhold i alle formater og via nuværende og fremtidige kanaler uden yderligere varsel eller samtykke fra dig, samt uden krav om at yde betaling til dig eller nogen anden person eller enhed. Du erklærer og garanterer, at du er autoriseret til at give Wolt de ovennævnte rettigheder og at sådant Brugerindhold eller brugen heraf ikke er stødende, krænkende, uanstændig eller skadelig i nogen henseende, og at Brugerindhold eller brugen heraf ikke krænker, misapproprierer eller strider mod tredjemands immaterielle rettigheder, ejendomsrettigheder, forlagsrettigheder eller beskyttelsen af privatlivets fred, eller måtte resultere i en overtrædelse af enhver gældende lov eller retlig regulering. 

 

12.5. Når du bruger Wolts Tjeneste, kan du møde indhold eller oplysninger, som kan være ukorrekte, ufuldstændige, forsinkede, misvisende, ulovlige, stødende eller på anden måde skadelig. Wolt gennemgår normalt ikke indhold, der er leveret af Partnerne. Wolt er ikke ansvarlig for tredjemands (herunder Partnernes) indhold eller oplysninger eller for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af brugen heraf eller tilliden hertil.

 

12.6. Du eller Kundeorganisationen er ansvarlige for at anskaffe og vedligeholde enheder eller udstyr (som fx telefoner) og forbindelser, der er nødvendige for adgang til og brug af Wolts Tjeneste, og for at betale alle afgifter, der er forbundet hermed.

 

12.7. Brugeren vil ikke: (i) bruge eller forsøge at bruge en andens personlige Wolt-konto og/eller skaffe sig adgang til en andens personlige betalingsoplysninger via Wolts Tjeneste eller bruge en andens personlige betalingskort ved brug af Wolts Tjeneste uden den pågældende anden persons samtykke; (ii) kopiere, ændre eller skabe bearbejdede værker baseret på Wolts Tjeneste eller anden dertil knyttet teknologi; (iii) reverse engineer, dekompilere, demontere, afkode eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for Wolts Tjeneste eller anden tilknyttet teknologi eller dele heraf; (iv) fjerne meddelelser om ophavsrettigheder, varemærker eller andre ejendomsrettigheder indeholdt i eller på Wolts Tjeneste; (v) fjerne, dække eller skjule annoncer på Wolts Tjeneste; (vi) indsamle, bruge, kopiere eller overdrage oplysninger fra Wolts Tjeneste uden Wolts samtykke; (vii) bruge søgerobotter eller andre automatiserede metoder til at bruge Wolts Tjeneste; (viii) oprette en Wolt-konto ved brug af en falsk identitet eller en anden persons identitet; eller (ix) skaffe sig adgang til Wolts Tjeneste gennem grænseflader, som Wolt specifikt stiller til rådighed, som fx Wolt-appen og Wolts Website.

 

12.8. Du har ikke ret til at bruge Wolts Tjeneste eller noget indhold heraf til andet end ikke-erhvervsmæssige formål. Brug af enhver form for systematisk generhvervelse, såsom brug af enhver form for robot, edderkop, webcrawler, ekstraheringssoftware, automatiseret proces og/eller udstyr til at høste, kopiere og/eller overvåge dele af Wolts Tjeneste er strengt forbudt.

 

12.9. Wolt er berettiget til at fjerne en Bruger fra Wolts Tjeneste med øjeblikkelig virkning og/eller afvise eller annullere Ordrer fra en Bruger, hvis (i) Brugeren misbruger Wolts Tjeneste eller forårsager nogen form for skade på Wolts Tjeneste eller Partnerne eller Wolt eller Wolts medarbejdere, (ii) Wolt har rimelig mistanke om, at Brugeren har foretaget svigagtige handlinger i forbindelse med brugen af Wolts Tjeneste, (iii) Brugeren afgiver en falsk Ordre (fx ved ikke at betale eller ved ikke at være til stede ved leveringen eller afhentningsstedet for at modtage Ordren) eller på anden måde ikke overholder sine forpligtelser i medfør af disse Brugervilkår; (iv) hvis der er rimelig tvivl om Ordrens rigtighed eller ægthed. Hvis Wolt annullerer en Ordre, som allerede er betalt, skal Wolt overføre det pågældende beløb til den konto eller Wolt for Work-konto, som Brugeren foretog betalingen fra.

 

12.10. Medmindre andet er anført, er Wolt Enterprises Oy databehandler af de personoplysninger, som indsamles om Brugere. Wolt Enterprises Oy skal behandle personoplysninger indsamlet fra Brugeren i overensstemmelse med Wolts Privatlivspolitik.

 

12.11. Brugeren skal overholde tredjemands gældende aftalevilkår ved brug af Wolt-appen eller Wolts Tjeneste.

 

12.12. Brugeren erklærer og garanterer, at (i) han/hun ikke befinder sig i et land, som er underlagt blokade fra den amerikanske stat, eller som den amerikanske stat har erklæret som et land, der "støtter terrorisme", og (ii) at han/hun ikke står anført på en af den amerikanske stats lister over forbudte parter eller parter med begrænsede rettigheder.

 

13. Varighed og ophør

 

13.1. Disse Brugervilkår gælder indtil videre som en bindende aftale mellem Wolt og Brugeren, så længe Brugeren bruger Wolts Tjeneste.

 

13.2. Brugeren kan til enhver tid stoppe med at bruge Wolts Tjeneste. Wolt kan til enhver tid permanent eller midlertidigt stoppe med at levere Wolts Tjeneste.

 

14. Klager

 

14.1. Bemærk, at Wolts Tjeneste til enhver tid kan afbrydes eller nedlukkes permanent. Wolts Tjeneste kan desuden suspenderes midlertidigt. Undlad at bruge Wolts Tjeneste til at foretage backup af data. Mens Wolt bestræber sig for at udbyde Wolts Tjeneste fejlfrit og rettidigt, frasiger Wolt sig enhver indeståelse eller garanti, som ikke udtrykkeligt fremgår af nærværende betingelser. Wolt afgiver ingen indeståelse eller garanti i relation til pålidelighed, rettidighed, kvalitet eller egnethed af Wolts Tjeneste eller enhver vare eller tjenesteydelse leveret via platformen, eller at Wolts Tjeneste forbliver at være uforstyrret eller fejlfri.

14.2. Partneren forpligter sig til at klargøre Ordren i overensstemmelse med Brugerens bestilling og inden for det tidsrum, som er vist på Wolts Tjeneste. Hvis der er fejl i (leveringen af) Ordren, kan Brugeren enten kontakte Wolts kundeservice, som handler på Partnerens vegne, via kundesupportchatten i appen eller på support@wolt.com eller tage direkte kontakt til Partneren.

 

14.3. Partneren er eneansvarlig for fejl i Ordrens indhold og klargøring eller andre mangler i forbindelse med opfyldelsen af Købsaftalen.

 

14.4. Den Bruger, som har opdaget manglerne i opfyldelsen af Købsaftalen, skal straks indsende eventuelle klager til Wolt eller Partneren med tydelig beskrivelse af de omtalte mangler. For Detailprodukter, bør underretninger om fejl og mangler indgives inden for rimelig tid fra opdagelse af manglen, dog ikke senere end to måneder fra opdagelsestidspunktet. Bemærk venligst at i tilfælde af mangler i fødevarer eller andre produkter, der grundet deres natur forringes eller forældes hurtigt, er det afgørende at Du underretter om fejlen så hurtigt som muligt for at muliggøre ordentlig undersøgelse og bekræftelse af manglen. I tilfælde af en mangel ved Detailproduktet, vil Du blive refunderet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

14.5 Wolt er undtaget fra ethvert erstatningsansvar for tab eller skade, som du eller tredjemand måtte pådrages i forbindelse med Wolts Tjeneste, medmindre sådan skade eller tab er forårsaget af Wolt forsætligt eller ved grov uagtsomhed eller under enhver anden forpligtigelse, som ikke kan undtages eller begrænses under anvendelig ret.

 

14.6. Apple har ikke pligt til at levere vedligeholdelses- og supportydelser i forbindelse med Wolt-appen. I det omfang vedligeholdelse eller support er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, er vi, ikke Apple, forpligtede til at levere denne vedligeholdelse eller support. I det omfang der gælder en lovbestemt, ufravigelig garanti, er vi, ikke Apple, eneansvarlige for denne garanti. Vi, ikke Apple, er ansvarlige for at behandle Brugerens og tredjemands eventuelle krav vedrørende iOS-versionen af Wolt-appen eller Brugerens besiddelse og/eller brug af iOS-versionen af Wolt-appen, herunder blandt andet (i) produktansvarskrav, (ii) krav om iOS-versionen af Wolt-appens manglende overholdelse af gældende myndighedskrav eller retlige krav og (iii) krav i medfør af forbrugerbeskyttelseslovgivning, databeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning, herunder i forbindelse med iOS-versionen af Wolt-appens brug af HealthKit og HomeKit.

 

15. Lovvalg og konfliktløsning

 

15.1. Disse Brugervilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med finsk ret.

 

15.2. Hvis du er forbruger, gør vi opmærksom på, at du ikke kan blive frataget de rettigheder, som du har i kraft af ufravigelig forbrugerbeskyttelseslovgivning i dit hjemland.

 

15.3. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse Brugervilkår, skal afgøres ved byretten i Helsinki. En forbruger kan dog altid anlægge sag ved en kompetent domstol i sit hjemland. Hvis du er en Bruger, der er bosiddende inden for EU, kan du og Wolt også bruge OTB-platformen, som administreres af EU-Kommissionen, til at afgøre tvister. Platformen er tilgængelig på ec.europa.eu/odr. Du kan også henvise en tvist til forbrugerklagenævnet eller en anden tilsvarende udenretlig institution i dit hjemland (som fx det finske forbrugerklagenævn, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, i Finland, det tjekkiske Trade Inspection Authority, coi.cz, i Tjekkiet eller det polske Permanent Amicable Consumer Court ved det kompetente Provincial Inspectorate of Trade Inspection, uokik.gov.pl, i Polen). Hvis du er dansk Bruger, har du mulighed for at klage over købet af fødevarer fra den relevante Partner, hvilken klage kan sendes til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme via www.hrt-ankenaevn.dk.

 

16. Ændringer

 

16.1. Disse Brugervilkår kan ændres.

 

16.2. Du kan finde den nugældende version af Brugervilkår på Wolts Website. Der vil ikke blive foretaget væsentlige ændringer af Brugervilkår eller indskrænkninger af Brugerens rettigheder uden notifikation herom. Hvis Brugeren ikke accepterer Wolts ændrede Brugervilkår, skal han/hun stoppe med at bruge Wolts Tjeneste.

 

17. Overdragelse

 

17.1. Wolt er berettiget til helt eller delvist at overdrage nogle af eller alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil til en tilknyttet virksomhed eller retsefterfølger eller til en køber eller erhverver af Wolts aktiver vedrørende Wolts Tjeneste uden Brugerens forudgående samtykke.

 

17.2. Brugeren er ikke berettiget til hverken helt eller delvist at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil.

 

*****

 

Revideret 20. januar 2020.  

Guidelines for Partners