Γνωρίζοντας τους εμπορικούς συνεργάτες μας

Επαλήθευση της επιχείρησης και της ταυτότητάς σας

Η Wolt θα ζητήσει από τους Εμπορικούς Συνεργάτες της να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας και των επιχειρηματικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας onboarding. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για τους υφιστάμενους Εμπορικούς Συνεργάτες το 2022.