Όροι και προϋποθέσεις Wolt+

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν την αγορά σας μιας συνδρομής Wolt+ που ανανεώνεται αυτόματα και περιλαμβάνει συγκεκριμένα οφέλη και εκπτώσεις που ορίζονται στην Υπηρεσία Wolt (εφεξής "Συνδρομή" ή "Wolt+"). Η Συνδρομή υπόκειται στους παρόντες Όρους Συνδρομής Wolt και στους Όρους Χρήστη της Υπηρεσίας μας, οι οποίοι ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής. 

Οι όροι Συνεργάτης, Παραγγελία, Χρήστης, Wolt και Υπηρεσία Wolt ορίζονται στους Όρους Υπηρεσίας Χρήστη και έχουν την ίδια έννοια όπως ορίζονται στους Όρους Υπηρεσίας Χρήστη.

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ WOLT+;

Το Wolt+ με λίγα λόγια: 

 • Η Συνδρομή ισχύει για τους Συνεργάτες που επισημαίνονται με το λογότυπο W+ στην Υπηρεσία Wolt. 

 • Εάν η Παραγγελία σας δεν πληροί το ελάχιστο υποσύνολο μεγέθους καλαθιού ή βρίσκεστε εκτός της μέγιστης απόστασης παράδοσης που υπολογίζεται μεταξύ του τόπου διεξαγωγής και της διεύθυνσης παράδοσής σας ("Εύρος Παράδοσης"), δεν θα δικαιούστε να λάβετε το πλεονέκτημα της μηδενικής χρέωσης παράδοσης με τη Συνδρομή σας. 

 • Η Συνδρομή θα ανανεώνεται αυτόματα μετά τη μηνιαία ή ετήσια περίοδο πληρωμής, εκτός εάν ακυρώσετε τη Συνδρομή. Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή στο προφίλ χρήστη σας στην Υπηρεσία Wolt. 

 • Η Συνδρομή προσφέρεται έναντι μηνιαίου ή ετήσιου τέλους που καταβάλλεται κατά την έναρξη της σχετικής περιόδου συνδρομής.

 • Η Συνδρομή ισχύει μόνο στη χώρα όπου την έχετε αγοράσει. 

Το Wolt+ είναι ένα πρόγραμμα συνδρομής που ανανεώνεται αυτόματα και απαιτεί επαναλαμβανόμενες πληρωμές συνδρομής. Με τη Συνδρομή, ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει συγκεκριμένα οφέλη και εκπτώσεις που ορίζονται στην Υπηρεσία Wolt ή σε άλλες τοποθεσίες, όπως εκάστοτε ισχύουν, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις Παραγγελίες που πραγματοποιεί ο Χρήστης μέσω της Υπηρεσίας Wolt. 

Με την αγορά της Συνδρομής συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Wolt+ και τους ειδικούς όρους που περιγράφονται λεπτομερώς στην Υπηρεσία Wolt σχετικά με τη Συνδρομή. Συμφωνείτε επίσης να χρεώνεται ο τρόπος πληρωμής σας μηνιαίως ή ετησίως, ανάλογα με τη διάρκεια της Συνδρομής σας, σε κάθε κύκλο χρέωσης σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά τη διάρκεια της Συνδρομής σας. Η Συνδρομή υπόκειται σε αλλαγές, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τις τρέχουσες λεπτομέρειες της Συνδρομής στην Υπηρεσία Wolt.

Τα οφέλη που παρέχονται με τη Συνδρομή ισχύουν για τις Παραγγελίες που πραγματοποιούνται σε επιλέξιμα εστιατόρια και καταστήματα με ελάχιστο υποσύνολο που ορίζεται κατωτέρω στους παρόντες όρους.

Τα οφέλη της Συνδρομής μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο σε επιλέξιμα εστιατόρια, όπως αναφέρεται στην Υπηρεσία Wolt. Η Wolt διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Συνεργάτες που είναι επιλέξιμοι για τα προνόμια της Συνδρομής ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση. Τα οφέλη της συνδρομής υπόκεινται σε γεωγραφική διαθεσιμότητα και ενδέχεται να ισχύουν για την Παραγγελία σας τέλη, όπως τέλος εξυπηρέτησης, φόροι ή άλλες χρεώσεις.

Με τη Συνδρομή, ο Χρήστης δικαιούται να λαμβάνει παραδόσεις χωρίς χρέωση παράδοσης εντός του εύρους απόστασης που ορίζεται παρακάτω σε επιλεγμένα εστιατόρια και καταστήματα και άλλα οφέλη όπως ορίζονται από τη Wolt κατά καιρούς στην Υπηρεσία Wolt. Οι συνεργάτες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Συνδρομής επισημαίνονται με το λογότυπο W+ στην Υπηρεσία Wolt. Αναζητήστε το σύμβολο W+ δίπλα στο όνομα του Συνεργάτη για να δείτε με ποιους Συνεργάτες μπορείτε να απολαμβάνετε τα οφέλη του Wolt+.

Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη Συνδρομή είναι διαθέσιμες στο ταμείο (checkout) πριν από την αγορά της Συνδρομής στην Υπηρεσία Wolt και περιλαμβάνουν σημαντικούς όρους, όπως το πού και πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Συνδρομή Wolt, τα διαθέσιμα οφέλη, το κόστος και το διάστημα χρέωσης της Συνδρομής Wolt. Παρακαλείστε όπως διαβάσετε τις λεπτομέρειες της Συνδρομής Wolt στην Υπηρεσία Wolt πριν από την αγορά. 

Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τη Συνδρομή σας πατώντας την καρτέλα Wolt+ στο προφίλ χρήστη σας στην Υπηρεσία Wolt. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου πληρωμής, της ημερομηνίας λήξης της συνδρομής, της επόμενης ημερομηνίας πληρωμής και της χώρας στην οποία ισχύει η Συνδρομή σας, μέσω του προφίλ χρήστη σας. 

2. ΑΓΟΡΑ WOLT+

Μπορείτε να αγοράσετε το Wolt+ απευθείας στην Υπηρεσία Wolt πατώντας την καρτέλα Αποκτήστε το Wolt+ (Get Wolt+  tab) ή να ξεκινήσετε τη δωρεάν δοκιμή σας, όπως ισχύει στην Υπηρεσία Wolt. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της Συνδρομής σας και να επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής πριν επιβεβαιώσετε την αγορά του Wolt+. 

Μπορείτε να αγοράσετε τη Συνδρομή για ένα μήνα ή ένα έτος και θα χρεωθείτε εκ των προτέρων με βάση την περίοδο της συνδρομής σας. Όταν αγοράζετε τη Συνδρομή, θα χρεωθείτε το τέλος συνδρομής για τον πρώτο κύκλο χρέωσης την ημερομηνία αγοράς, η οποία ενεργοποιεί το Wolt+ για την περίοδο που αναφέρεται λεπτομερώς στο προφίλ χρήστη σας. 

Ο κύκλος χρέωσης βασίζεται στην αρχική ημερομηνία αγοράς και ο τρόπος πληρωμής που επιλέξατε κατά την αγορά της Συνδρομής θα χρεώνεται σύμφωνα με τον κύκλο πληρωμής. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής σας στην καρτέλα Wolt+ στο προφίλ χρήστη σας. Εάν δεν επιθυμείτε την αυτόματη ανανέωση της Συνδρομής Wolt, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας σύμφωνα με την Ενότητα 4 παρακάτω.

Εάν δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας, η Wolt θα σας ζητήσει να επιλέξετε μια διαφορετική μέθοδο πληρωμής. Εάν η πληρωμή σας αποτύχει κατά τη διάρκεια του κύκλου επαναλαμβανόμενων πληρωμών, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αυτόματα τη Συνδρομή σας ή να χρεώσουμε το τέλος συνδρομής μετά από μια προκαθορισμένη περίοδο που υπολογίζεται αναδρομικά από την αρχική ημερομηνία έναρξης του κύκλου πληρωμών.

Ενδέχεται να προσφέρουμε σε ορισμένους Χρήστες δωρεάν δοκιμαστική ή άλλη προωθητική συνδρομή στη Συνδρομή Wolt. Οι δωρεάν δοκιμές ενδέχεται να είναι περιορισμένες κατά τη διακριτική ευχέρεια της Wolt, μεταξύ άλλων με βάση την επιλεξιμότητα ή τη διάρκεια της δωρεάν δοκιμής. Εάν σας προσφερθεί δωρεάν δοκιμή, υποχρεούστε να προσθέσετε μια μέθοδο πληρωμής για τη Συνδρομή πριν από την έναρξη της δωρεάν δοκιμής.

Θα ανανεώσουμε αυτόματα τη Συνδρομή σας μετά τη δωρεάν δοκιμή και θα χρεώσουμε τη μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε κατά την έναρξη της δωρεάν δοκιμής. Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του χρήστη σας στην Υπηρεσία Wolt. Εάν η Συνδρομή τερματιστεί ποτέ για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα είστε επιλέξιμοι για δωρεάν δοκιμή σε οποιαδήποτε επόμενη Συνδρομή.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η Συνδρομή σας προορίζεται για προσωπική χρήση και μόνο οι καταναλωτές είναι επιλέξιμοι για την αγορά του Wolt+. Η Συνδρομή ισχύει στη χώρα όπου ο Χρήστης αγόρασε τη συνδρομή.

Στο πλαίσιο της Συνδρομής, έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε Παραγγελίες χωρίς χρέωση παράδοσης σε Παραγγελίες που είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία. Στην Υπηρεσία Wolt θα βλέπετε μόνο τους συνεργάτες που είναι επιλέξιμοι για το Wolt+ και βρίσκονται εντός του ισχύοντος Εύρους Παράδοσης. Λάβετε υπόψη ότι η χρέωση υπηρεσιών και άλλες χρεώσεις, όπως ισχύουν, ενδέχεται να εξακολουθούν να ισχύουν για την Παραγγελία σας.

Οι παραγγελίες που επωφελούνται του προγράμματος είναι οι παραγγελίες που υποβάλλονται σε ένα συνεργάτη και πληρούν την ελάχιστη αξία παραγγελίας αυτού του Συνεργάτη. Η ελάχιστη αξία παραγγελίας σας κοινοποιείται κατά τη στιγμή της εγγραφής και κατά την υποβολή παραγγελιών μέσω της Υπηρεσίας Wolt. Οι ελάχιστες τιμές παραγγελίας ενδέχεται να διαφέρουν από καιρό σε καιρό και μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των επιλέξιμων συνεργατών. Η Wolt διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ελάχιστη αξία παραγγελίας για οποιονδήποτε Συνεργάτη ανά πάσα στιγμή. Η τρέχουσα ελάχιστη τιμή παραγγελίας για κάθε Συνεργάτη είναι πάντα ορατή στην υπηρεσία Wolt και η γενική ελάχιστη τιμή παραγγελίας κοινοποιείται στην ενότητα Wolt+ της υπηρεσίας Wolt.

Αναζητήστε το σύμβολο W+ για να δείτε ποιοι Συνεργάτες παρέχουν παράδοση χωρίς χρέωση παράδοσης κοντά σας. Η επιλογή των εν λόγω συνεργατών ποικίλλει ανάλογα με τη διεύθυνση παράδοσής σας. Αυτό σημαίνει ότι η χρέωση παράδοσης ισχύει όταν παραγγέλνετε από Συνεργάτες που βρίσκονται εκτός του Εύρους Παράδοσης.

Εάν έχετε επιτρέψει τον εντοπισμό τοποθεσίας, θα δείτε τους Συνεργάτες Wolt+ που βρίσκονται εντός του Εύρους Παράδοσης από την τρέχουσα τοποθεσία σας. Εάν δεν έχετε επιτρέψει την παρακολούθηση τοποθεσίας ή δεν έχετε δηλώσει διεύθυνση παράδοσης στην Υπηρεσία Wolt, θα δείτε χώρους εντός του Εύρους Παράδοσης στο κέντρο της τρέχουσας πόλης σας.

4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ WOLT+

Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας κατά τη διάρκεια της ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας ανανέωσης της Συνδρομής σας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στην καρτέλα διαχείριση μέλους στο προφίλ χρήστη σας στην Υπηρεσία Wolt.

Εάν ακυρώσετε τη Συνδρομή σας, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στα οφέλη εντός του Wolt+ μέχρι το τέλος του τρέχοντος κύκλου πληρωμών για τον οποίο έχετε πληρώσει. Όλες οι μηνιαίες πληρωμές δεν επιστρέφονται και δεν μεταβιβάζονται και δεν επιστρέφονται για οποιαδήποτε ακύρωση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ενός κύκλου χρέωσης. Εάν ακυρώσετε κατά τη διάρκεια της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, η συνδρομή θα τερματιστεί αμέσως.

Εάν συμμετείχατε σε δωρεάν δοκιμαστική ή άλλη προωθητική περίοδο συνδρομής για το Wolt+, μπορείτε να ακυρώσετε εντός των πρώτων 48 ωρών της πληρωμένης συνδρομής σας στο Wolt+ και να λάβετε πλήρη επιστροφή της συνδρομής σας στο Wolt+ (ανάλογα με την περίπτωση).

Τόσο για τους μηνιαίους όσο και για τους ετήσιους συνδρομητές, εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Wolt+ εντός των πρώτων 48 ωρών και δεν έχετε πραγματοποιήσει Παραγγελία που να πληροί τις προϋποθέσεις του Wolt+ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Wolt μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να σας επιστρέψει το αντίτιμο του Wolt+.

5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η Wolt μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και το περιεχόμενο της Συνδρομής ή να σταματήσει να προσφέρει τη Συνδρομή Wolt σε μία ή περισσότερες χώρες και διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει. Ωστόσο, δεν θα προβούμε σε αλλαγές στη Συνδρομή που έχουν σημαντική δυσμενή επίπτωση σε εσάς χωρίς να σας ειδοποιήσουμε εγγράφως τουλάχιστον 14 ημέρες νωρίτερα. Για αλλαγές που αυξάνουν το τέλος της συνδρομής σας δίνεται γραπτή ειδοποίηση 45 ημέρες πριν. Οι αλλαγές θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ μετά την περίοδο ειδοποίησης, αλλά μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ενότητας 4 ανωτέρω. 

Η Wolt δικαιούται να τερματίσει τη συνδρομή ενός χρήστη με άμεση ισχύ εάν: (i) ο Χρήστης κάνει κατάχρηση της Υπηρεσίας Wolt ή της Συνδρομής ή προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία στη χρήση της Υπηρεσίας Wolt ή των Συνεργατών ή της Wolt ή των υπαλλήλων της Wolt, (ii) η Wolt έχει εύλογη πεποίθηση για δόλιες πράξεις από τον Χρήστη κατά τη χρήση της Συνδρομής, ή (iii) ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με άλλο τρόπο με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Συνδρομής Wolt ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η Wolt διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει τις ήδη καταβληθείσες χρεώσεις Συνδρομής, εάν η Συνδρομή τερματιστεί λόγω περίστασης που ορίζεται στην παρούσα ενότητα.

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η δήλωση απορρήτου της Wolt που είναι διαθέσιμη εδώ περιγράφει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη Συνδρομή. 

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα συλλέξουμε πρόσθετα προσωπικά δεδομένα από εσάς λόγω της Συνδρομής, εκτός από τις λεπτομέρειες του προγράμματος Συνδρομής σας, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, της μεθόδου πληρωμής, του χρόνου ισχύος, των παροχών που περιλαμβάνονται και του κατά πόσον ισχύει μέγεθος καλαθιού και Εύρος Παράδοσης. 

Η Wolt επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα για να είναι σε θέση να σας προσφέρει τη Συνδρομή στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ εσάς και της Wolt. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα οφέλη της Συνδρομής σας και να εμφανίσετε την κατάσταση και να χειριστείτε τις πληρωμές της Συνδρομής σας. Εάν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας δώσατε για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή να επιλύσουμε το παράπονό σας. 

Η Wolt επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας απέναντί σας και για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ    

Για τους χρήστες με ενεργή συνδρομή Wolt+, η Wolt ενδέχεται να αποφασίσει να χορηγήσει οφέλη με τη μορφή επιστροφής χρημάτων από παραγγελίες παραλαβής (pick-up orders) που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω:

 • Ο χρήστης θα λάβει πιστώσεις Wolt 5% από την αξία μιας παραγγελίας παραλαβής.

 • Το όφελος επιστροφής χρημάτων είναι διαθέσιμο σε όλους τους χώρους Wolt+ που επιτρέπουν την παραλαβή.

 • Οι πιστώσεις ισχύουν για 14 ημέρες, μετά την παρέλευση των οποίων λήγουν.

 • Οι μονάδες δεν εξαργυρώνονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην Υπηρεσία Wolt.

 • Η μέγιστη συνολική αξία των μονάδων που μπορούν να εκδοθούν μέσω της διαδικασίας επιστροφής μετρητών για μία μόνο αγορά είναι 5 ευρώ.

 • Η επιστροφή μετρητών δεν εκδίδεται για αγορές οινοπνευματωδών, φιλανθρωπικές δωρεές, αγορές με δωροκάρτα ή ανανεώσεις/αγορές συνδρομών.

 • Η Wolt διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τη διαδικασία επιστροφής μετρητών για έναν χρήστη του οποίου η πληρωμή για τη συνδρομή Wolt καθυστερεί/είναι απλήρωτη για την τρέχουσα περίοδο.

8. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Επικοινωνήστε με το support@wolt.com χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε περίπτωση που παρατηρήσετε μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις στη μέθοδο πληρωμής της Συνδρομής σας ή σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τη Συνδρομή.

Η Συνδρομή ή/και οποιαδήποτε από τις λειτουργίες της ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, να είναι ανακριβής ή να διακόπτεται κατά διαστήματα για διάφορους λόγους και η Wolt δεν ευθύνεται για την εν λόγω μη διαθεσιμότητα. 

Το Wolt+ και όλες οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω αυτού παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς βάσει "όπως είναι" και "όπως διατίθεται". Δεν δίνουμε καμία εγγύηση, δήλωση ή διαβεβαίωση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ακρίβειας ή της πληρότητας της Συνδρομής ή της διαθεσιμότητάς της. 

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ή της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό της Συνδρομής.